Radboud bruuskeert de Grondwet – EnerzijdsAnderzijds

15-03-21 09:33:00, Van de redactie

Misschien moet het bestuur van de Radboud Universiteit even een geheugensteuntje hebben. Wellicht zou een Radboud-vestiging in Noord-Korea er nog mee wegkomen, de Nederlandse vestiging, die in Nijmegen, zal zich toch aan de Nederlandse Grondwet moeten houden.

Artikel 1 luidt:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

DE NEDERLANDSE GRONDWET

Je vraagt je af wat er nu aan de hand is in de wereld. Een virus dat cijfermatig toch niet bepaald een killer-virus is, volgens de WHO nu op het sterfteniveau (Case Faility Rate) van een gemiddeld zware influenza, lijkt beter dan de Duitse bezetter in staat om onze democratie en haar fundament onderuit te halen. Het geeft aan hoe kwetsbaar een democratie is. Filosofen hebben er in het verleden wel eens voor gewaarschuwd: een democratie kan langs (semi-) democratische weg worden afgeschaft. Daarvan zijn wij nu getuige.

Ook de toch al met weinig democratisch gehalte functionerende Europese Unie wil nog voor de zomer het zogenaamde vaccinatiepaspoort: wie het vaccin (experimenteel, nog niet volledig goedgekeurd, en met terughaalacties geplaagd) minimaal twee keer heeft laten zetten, mag bij Breda of Zevenaar verder reizen. Voor de gezonde mensen die op hun eigen lichaam vertrouwen wordt het ‘lekker-weg-in-eigen-land’.

Nog los van de zinloosheid van deze maatregelen, is het ethisch besef in Nijmegen en Brussel wellicht door het virus blijvend geïnfecteerd met een gedachtegoed waarvan we dachten dat die op de Europese slagvelden was begraven.

Beschaving is flinterdun en als de tijdgeest verandert zijn er altijd personen en instituties die dat haarfijn aanvoelen. Opportunisme om met het nieuwe regiem mee te buigen, gewoon om geen last te krijgen. Pragmatisch buigen voor de nieuwe macht. En soms blijken sommigen onder ons een oud gedachtegoed eindelijk te kunnen afstoffen. Een tot op het bot splijten van een gemeenschap, we weten waar dat kan eindigen. De Amerikanen weten er alles van.

Niemand weet hoeveel mensen de poot stijf zullen houden en op hun lijf willen blijven vertrouwen en experimenten met hun gezondheid zullen afwijzen. Al bij 20% van de bevolking zullen miljoenen Nederlanders hiermee tweederangs burgers worden: niet naar het café, theater, festival,

 » Lees verder