CDC Rapport: Mondkapjes bevorderen besmettingen

18-10-20 08:10:00,

CDC Rapport is van juli 2020, het Amerikaanse RIVM trekt nu ook de conclusie, dat mondkapjes averechts lijken te werken.

Op basis van deze rapportage heeft bijvoorbeeld de Staat Florida de mondkapjesplicht opgeheven. Je vraagt je af, waarom het niet wordt VERBODEN, gezien de dodelijke effecten ervan.

De kern van het verhaal zit in het gedeelte van de cijfertabel, die we er uit hebben gelicht:

Voor een beter begrip gaan we deze tabel even anders opstellen. Alleen in percentages.

Het gerapporteerde gebruik van mondkapje 14 dagen voordat de ziekte werd vastgesteld.

De eerste groep: een selectie van 154 deelnemers waarbij het virus is vastgesteld hebben de mondkapjes als volgt gebruikt:

  • NOOIT : 3,9%
  • ZELDEN : 3,9%
  • SOMS : 7,2%
  • VAAK : 4,4%
  • ALTIJD : 70,6%

De tweede groep: een selectie 160 deelnemers waarbij het virus niet is vastgesteld hebben de mondkapjes als volgt gebruikt:

  • NOOIT : 3,1%
  • ZELDEN : 3,8%
  • SOMS : 4,4%
  • VAAK : 14,5%
  • ALTIJD : 74,2%

Kort door de bocht: als je ALTIJD een mondkapje gebruikt is de kans dat je het “virus” oploopt 3,6% minder. Ondertussen ligt een CO2 vergiftiging, longproblemen, verrot gebit of hartfalen op de loer.

Daarnaast wordt van de 154 mensen waar het “virus” is getest, rond 1,5% ook echt ziek, zegge en schrijve dus 2 à 3 personen.

Verschillen tussen de eerste en de tweede groep in het geval dat er sprake is van “NOOIT/ZELDEN/SOMS” gedrag is valt in het nadeel van de mondkapjes uit: 15% wordt positief getest, 11,3% wordt negatief getest.

Voor de Minister van Volksgezondheid:

Als het CDC bewijzen heeft dat uw politieke afweging om de bevolking de toevoer van zuurstof te ontzeggen de gezondheid ernstige schade toebrengt en in ieder geval averechts werkt als het gaat om de bestrijding van het “killer virus”, kunt u een miljardenclaim tegemoet zien. U bent verantwoordelijk en u zult daarom het eerste gelag betalen in een rechtszaak, samen met uw vermeende meerdere. Er is geen enkele medische grondslag die deze tegenstrijdige maatregelen kunnen rechtvaardigen. U bent daarvan op de hoogte en dat maakt u schuldig tot minstens POGING TOT DOODSLAG.

 » Lees verder

Rapport van het Amerikaanse Congres: Boeing zet winst boven mensenlevens | Door Rainer Rupp | KenFM.de

18-09-20 07:30:00,

Een commentaar van Rainer Rupp.

Het Boeing 737-MAX vliegtuigprogramma is een uitstekend voorbeeld van de kapitalistische basiswet: „Winst is belangrijker dan het menselijk leven“. Dit is de basis waarop niet alleen de Amerikaanse bedrijven, maar de hele un-value gemeenschap van het neoliberale Westen functioneert. Het Boeing 737-MAX programma is een goed voorbeeld, omdat het verband tussen meer bedrijfswinst voor de aandeelhouders aan de ene kant en meer doden aan de andere kant wordt blootgelegd en beschuldigd in een zeer actueel onderzoeksrapport van het Amerikaanse Congres zonder franje en eufemismen.

Na twee crashes van het nieuw ontwikkelde passagierstoestel 737-Max – het eerste in Indonesië in oktober 2018 en het tweede in Ethiopië in maart 2019 – is de Boing Group bijna precies een jaar geleden, op 24 september 2019, met ongekende haast begonnen met een compensatieprogramma voor de families van de 346 gesneuvelden. Volgens Boeing moest elk slachtoffer zo’n 144.500 dollar betalen. Dat is het bedrag dat betaald moet worden bij ongevallen waarvoor Boeing niet verantwoordelijk is. In geval van bewezen nalatigheid of zelfs grove nalatigheid is er geen bovengrens voor de schadeloosstelling van slachtoffers in Amerikaanse rechtbanken.

Op zijn laatst had het feit dat de Boeing-groep zo snel bereid was om in totaal 100 miljoen dollar uit te geven om de schade van de twee ongelukken te compenseren, iedereen die nog geloofde in de integriteit en de goede reputatie van de Boeing-groep achterdochtig moeten maken. Immers, net als bij verzekeringsmaatschappijen is het in deze branche gebruikelijk om pas na jaren van procederen onder leiding van sterrechtjuristen een schadevergoeding te betalen en alleen als de rechter geen andere uitweg meer ziet.

Zoals uit het rapport van het congres van afgelopen woensdag blijkt, was het management van Boeing zich er terdege van bewust dat zij de dood van honderden passagiers had geaccepteerd voor pure winstberekeningen door hun kostenbesparende omissies in de ontwikkeling en certificering van de 737-Max. Met de snelle eenmalige betaling wilde het management van Boeing uiteraard het probleem zonder grote onderzoeken oplossen. En dat lukte bijna, want ook na de crash van de Ethiopische 737-Max bleef de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) het vliegtuig als veilig bestempelen.

 » Lees verder

Rapport toeslagenfraude/Belastingdienst: € 2 miljoen…!!

31-08-20 09:14:00,

Rapport toeslagenfraude-Belastingdienst,
Prijskaartje: € 2 miljoen…!!

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Volgens Tweede Kamerlid dr. Pieter Omtzigt (CDA) heeft het accountants/adviesbureau Deloitte, maar liefst € 2.000.000 ontvangen, voor het, door hen opgestelde rapport, over de cultuur bij de belastingdienst, inzake de kindertoeslagenaffaire. En we nemen aan dat deze nota netjes binnen 30 dagen betaald is.. Dit, terwijl veel getroffen ouders in de toeslagenaffaire, nog altijd wachten op hun geld. Voor de getergde Omtzigt is dit in één woord ‘Gekmakend’. Advocaat Geert Jan Knoops valt hem bij in deze conclusie.

Pieter Omtzigt zei (HIER) in het Radio1-programma 1op1, over zijn ontdekking: ‘Er zijn deze zomer een paar nare dingen gebeurd. Zoals het inhuren van Deloitte door de Rijksoverheid, waarvoor het bedrijf € 2 miljoen betaald hebben gekregen. En dát terwijl er de hele zomer nog geen miljoen aan schade [aan ouders] is uitbetaald. Er wordt dus twee keer zoveel uitgegeven aan één adviseur. Dit is totaal gekmakend.’  Advocaat Knoops reageerde op de uitzending met een Tweet, waarin hij Omtzigt bijviel: ‘idd “Gekmakend”.’

Verder sprak Omtzigt in het Radio1-programma over de gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire bij de belastingdienst in termen van ‘er dreigt een Groningen-scenario’, waarin mensen in een moeras verzanden. Hij blijft bijna dagelijks duidelijkheid eisen, voor de ouders die ernstig in de knel komen. “Ik wil totale openheid en extra maatregelen voor de mensen die dusdanig klem zitten dat ze ‘écht’ nergens heen kunnen.”


Het onderzoek van Deloitte werd afgelopen mei opgeleverd.
Op verzoek van staatssecretaris Menno Snel, had dit bureau onderzoek gedaan naar de verrotte cultuur bij de Belastingdienst. De conclusies waren hard, waaruit naar voren kwam, dat medewerkers van deze Rijksdienst, ‘bang zijn om fouten te maken’, hetgeen natuurlijk een zielig eufemisme is, voor ‘je achter je collega’s en vooral de regels verschuilen’…!

En ze voelen zich ook niet gehoord, was één van de andere conclusies. En zo zou er té veel afstand bestaan, tussen de verschillende hiërarchische lagen binnen en buiten de organisatie van ’s Rijksbelastingen. Dit allemaal volgens het rapport van Deloitte, dat werd opgesteld, op basis van een enquête onder ruim 12.000 medewerkers en op grond van groepsgesprekken met 650 medewerkers.

 » Lees verder

MIT-onderzoek: “Rapport OAS over verkiezingen Bolivia was fout en bewust misleidend” – DeWereldMorgen.be

02-03-20 05:34:00,

Een aantal onderzoekers van het onderzoeksinstituut MIT in de VS onderzocht de rapporten van de OAS over de verkiezingen van 20 oktober 2019 in Bolivia. De besluiten van de OAS over verkiezingsfraude blijken onjuist en vooringenomen. Ze werden onkritisch overgenomen door de media wereldwijd en ingezet als cruciaal onderdeel van de rechtse staatsgreep.

Onderzoekers John Curiel en Jack R. Williams van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), een van de meest prestigieuze universiteiten in de VS, heeft het eindrapport van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) onderzocht. De OAS-rapporten waren na de verkiezingen in Bolivia van 20 oktober 2019 het voornaamste argument om president Evo Morales af te zetten nog voor het einde van zijn mandaat en te vervangen door een extreem-rechts interimpresident met een neoliberale agenda. Nader onderzoek van de cijfers, statistieken en besluiten van de rapporten van de OAS toont aan dat er geen sprake was van electorale fraude door de regering van president Morales.

Beide onderzoekers herbekeken de OAS-rapporten in opdracht van de Washington Post en stelden vast dat de “electorale onregelmatigheden” die door de medewerkers van de OAS werden geciteerd gebaseerd waren op “problematische” statistische beweringen en op foutieve informatie. Die “onregelmatigheden” zouden er volgens de OAS toe hebben geleid dat Morales een verschil van meer dan 10 procent kon beweren met de tweede kandidaat Carlos Mesa.

Het finaal OAS-rapport van 10 november versnelde de rechtse staatsgreep die leidde tot de installering van extreem-rechts volksvertegenwoordiger Jeanine Añez tot interim-president (voor meer achtergrond bij de staatsgreep zie Met ongrondwettelijke interim-president dreigt bloedbad in Bolivia, Regime Bolivia drukt neoliberale agenda door met moordende repressie en Hoe de OAS staatsgreep Bolivia mee organiseerde).

Tien procent

In Bolivia moet een presidentskandidaat 50 procent plus één van alle uitgebrachte geldige stemmen halen om verkozen te raken in een eerste stemronde. Dit kan ook als de kandidaat meer dan 40 procent haalt en als het verschil met de tweede kandidaat meer dan 10 procent bedraagt.

Curiel en Williams: “Onze onderzoeksresultaten zijn duidelijk. Er is geen statistisch significant verschil in de marge (van 10 procent) voor en na het tijdelijk stopzetten van de tellingen. Integendeel, het is zeer waarschijnlijk dat Morales wel degelijk de tien-procent-marge heeft overschreden in de eerste ronde … Er is geen statistisch bewijs voor fraude.

 » Lees verder

Nieuw rapport: onheilige alliantie tussen Israël en etnisch hindoe nationalisme – DocP

26-01-20 04:43:00,

Over India waait de laatste jaren een gure wind van hindoe nationalisme en moslimhaat. Israël surft mee op deze ontwikkeling. Niet slecht voor de export van wapens en landbouwtechnologie.

Een uitvoerig rapport van BDS India, People’s Dispatch and Newsclick.in brengt de groeiende afzet naar India in beeld van de Israëlische wapenindustrie en van verwante sectoren als ‘crowd control’, spionage software (de beruchte NSO Group wordt ook hier genoemd) en de opleiding van militairen en politiemensen. In de slipstream profiteert – net als dat gebeurt in Zuid-Amerika en elders in armere landen – de Israëlische landbouwtechnologie.

India is al een aantal jaren de grootste afnemer van de Israëlische wapensector: bijna 50% van deze export. De huidige regering Modi haalt nu in snel tempo ook de politieke banden aan. Vooral is men aan Indiase kant geïnteresseerd in de ideologische en militair-politionele kant van de onderdrukking van de Palestijnen. Daarbij is er een duidelijke relatie met de harde politiek ten opzichte van de moslims, bijvoorbeeld in Kashmir.

Israëlische defensie bedrijven die exporteren naar landen zoals India, Ruanda, Myanmar en de Filippijnen hebben binnenslands geen last kritiek op corruptie, steekpenningen en schending van mensenrechten. Ook het feit dat Israëlische bedrijven actief joint ventures aangaan met dubieuze Indiase partners levert daarom geen probleem op. Het rapport noemt voorbeelden (o.a.: Kalyani Rafael Advanced Systems in Hyderabad).

Deze warme banden tussen Israël en India zijn een extra reden om hier in Europa kritisch te kijken naar de overdracht van Europese technologie naar Israël die plaatsvindt in het EU programma Horizon.

de redactie

foto: Netanyahu en Modi

 » Lees verder