Rapport: ‘Verplichte vaccinatie nutteloos’..!!

22-12-19 08:26:00,

x
x
Rapport: ‘Verplichte vaccinatie nutteloos’..!!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Een algemene wettelijke vaccinatieplicht zal weinig opleveren in termen van het beoogde effect om de landelijke vaccinatiegraad op te krikken.. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport dat staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het was op verzoek van de VVD-fractie in de Tweede Kamer dat deze Blokhuis, CU-bewindsman, door onderzoekers van het Nivel en Amsterdam UMC een rapport over deze ‘vaccinatie-plicht’ liet opstellen. Het Nivel staat voor ‘Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg’ en is een respectabele club.

Uit hun onderzoek blijkt dus nu, dat een dergelijke prikplicht grote beperkingen kent. Dus dat zou u niet moeten doen, zeggen de onderzoekers tegen de staatssecretaris. Wat hij wel kan doen? Op het vlak van betere communicatie en kennisbevordering van ouders valt echter wél winst te behalen, aldus de onderzoekers. Die schrijven hierover:

‘Verplichtende maatregelen zijn mogelijk in Nederland, maar van zulke maatregelen kan geen groot effect worden verwacht, zo laat ook de praktijk in andere landen zien. De effecten van verplichtende maatregelen lijken vooral beperkt, wanneer mensen op grond van hun levensbeschouwing beroep kunnen doen op een vrijstelling.”

De zg. ‘gezondheidsdeskundigen’, die de politieke vaccinatie-no-knows adviseren over vaccinatie-politiek. Dierenarts Ab Osterhaus is er één van. De man die als viroloog, de Nederlandse regering neutraal zou moeten adviseren. Maar tegelijkertijd internationaal voorzitter is van de vaccinlobby. Bracht Nederland in angst en vergeleek deze Mexicaanse griep met de ‘beruchte Spaanse griep’, waarbij zo’n 20 miljoen doden vielen’…! Ab Osterhaus, aangenaam.. En zijn er veel, heel veel adviseurs’ met een grote collectie ‘dubbele petten’…

En de vaccinatie-vrijstellingen, waarover de onderzoekers spreken, liggen hier in Nederland nogal voor de hand. Omdat ze juist passen bij de Nederlandse traditie van respect voor verschillende levensbeschouwingen, zo constateren de onderzoekers. Verder vinden ze het ‘aannemelijk’ dat verplichtende maatregelen zullen polariseren en dus veel weerstand zullen oproepen, juist bij de bevolkingsgroepen die twijfelen of ze eigenlijk niet tegen vaccinatie zijn..!

Financiële beloning voor vaccinaties…?
Ook het effect van financiële tegemoetkomingen in ruil voor vaccinatie komt in het rapport aan de orde. De effecten ervan worden zeer betwijfeld. Of zoals de onderzoekers het verwoorden:

“Die beloning kan tot een toename van wantrouwen bij ouders leiden en daarmee een averechts effect hebben.

 » Lees verder

Rapport Oskam: Met marktwerking voor deurwaarders is echt he-le-maal niets mis

18-09-19 07:05:00,

Marktwerking voor gerechtsdeurwaarders is doorgeslagen, zeggen de deurwaarders zelf. Dat gaat ten koste van schuldenaren, die daardoor verder in de knel raken. Op aandringen van de Kamer onderzocht de commissie Oskam drie jaar lang of deze signalen uit het werkveld structureel zijn. Conclusie: niks aan het handje, vooral zo doorgaan. Eén probleem: dit onderzoek kent grote gebreken.

Weleens gehoord van het rapport Tussen ambt en markt van de commissie Oskam? Nee? Het werd 15 juli aangeboden aan Sander Dekker (VVD), minister van Rechtsbescherming, toen iedereen zijn koffer aan het inpakken was. Aandacht in de media: nul.

Of ze nu bekend zijn of niet, dit soort adviezen zijn invloedrijk. Ze bepalen voor vele jaren het Haagse beleid. Dit rapport gaat over de manier waarop de gerechtsdeurwaarder zijn werk doet onder invloed van marktwerking. Daarover bestaan al langer de nodige zorgen, wat voor SP en PvdA in 2016 de reden was te vragen om onderzoek door onafhankelijke deskundigen. 

Het rapport van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders onder leiding van Peter Oskam (burgemeester van Capelle aan den IJssel) is klip en klaar: met marktwerking is niks aan het handje, vooral zo doorgaan. Maar critici, onder wie veel deurwaarders, stellen dat de marktwerking die in 2001 is ingevoerd, heeft gezorgd voor uitwassen die ten koste gaan van de schuldenaar. Bulkopdrachtgevers (zoals overheden, zorgverzekeraars en telecombedrijven) spelen deurwaarders effectief tegen elkaar uit, met als gevolg dat veel deurwaarders onder de kostprijs werken. 

Typisch een geval van doorgeslagen marktwerking, zei de voorzitter van de beroepsorganisatie Wilbert van de Donk in een interview met Follow the Money: ‘De enige die voordeel heeft, is de schuldeiser van enige omvang, die vanuit zijn inkoopmacht no cure, no pay of no cure, less pay kan bedingen. Er moet evenwicht komen tussen de belangen van de schuldeiser en die van de schuldenaar.’  

Wat doet een deurwaarder bij het innen van schulden?

Een gerechtsdeurwaarder is een ambtenaar in openbare dienst, benoemd door de Kroon. De deurwaarder heeft bijzondere wettelijke bevoegdheden om namens de schuldeiser schulden te innen na een vonnis van de rechter of een dwangbevel. Zo mag een deurwaarder beslag leggen op bijvoorbeeld bankrekening, loon, uitkering, huis of inboedel. Ook mag een deurwaarder overgaan tot executoriale verkoop van bijvoorbeeld huisraad.

 » Lees verder

Frans rapport: “Saoedi-Arabische aanval op Jemen kan niet zonder onze permanente wapenleveringen” | Uitpers

27-04-19 07:55:00,

Betoging in Londen tegen de oorlog in Jemen (bron: flickr.com)

Volgens een rapport van de Franse inlichtingendiensten kunnen Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zonder permanente Franse, Britse en Amerikaanse wapenleveringen en logistieke steun geen oorlog voeren tegen Jemen. De Franse overheid weet dat hun wapens routineus worden ingezet tegen de burgerbevolking in Jemen.

De Franse organisatie Disclose heeft een rapport van de Franse inlichtingendiensten gepubliceerd waarin die diensten verklaren dat de oorlog van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAR) tegen de bevolking van buurland Jemen volledig afhankelijk is van de permanente levering en logistieke steun van Franse, Britse en Amerikaanse wapenleveringen en -adviseurs.

President Trump met een kaart van Amerikaanse ‘investeringen’. Naast hem Saoedisch kroonprins Mohammed Bin Salman (screenshot TheRealNews)

Het rapport bevestigt tevens dat de Franse overheid goed op de hoogte is dat hun wapens worden ingezet tegen burgerslachtoffers in Jemen, wat de officiële verklaringen van president Macron en zijn minister van defensie Florence Parly flagrant tegenspreekt. Bovendien stellen de Franse geheime diensten vast dat de Saoedische militairen niet in staat zijn de aan hen geleverde wapentuigen eigenhandig in te zetten zonder actieve begeleiding van Franse, Britse en Amerikaanse experten.

Volledig op westerse technologie gebaseerde wapens

Het argument dat ze hun wapens bij andere wapenleveranciers zouden kopen – Rusland en China – als de huidige leveringen zouden stoppen, gaat niet op, omdat een dergelijke omslag jarenlange aanpassingen vergt van hun volledig militaire apparaat. Het zou betekenen dat al hun huidige munitie, onderdelen en communicatiesystemen moeten vervangen worden. Die zijn nu volledig volgens technische normen van de NAVO gemaakt. Je kan westerse bommen en raketten niet aan Russische vliegtuigen hangen en je kan al evenmin Russische bommen aan westerse toestellen hangen. Die systemen zijn volledig incompatibel.

De Saoedische piloten zijn bovendien niet voldoende opgeleid en getraind om eigenhandig deze hoogtechnologische wapensystemen in te zetten en moeten al hun bombarderingsopdrachten uitvoeren op basis van de door Franse, Britse en Amerikaanse experten ter plaatse geleverde gedetailleerde instructies. Hun toestellen worden in volle vlucht bijgetankt door Amerikaanse brandstofvliegtuigen, zonder dewelke ze de lange vluchten boven Jemen niet kunnen uitvoeren. Ze werpen hun bommen en raketten af op gerichte doelen volgens de instructies van hun westerse instructeurs. Voor de doelgerichtheid van de aanvallen worden ook Amerikaanse MQ-9 Reaper drones ingezet.

 » Lees verder

369.334 euro voor een rapport van honderd pagina’s dat in een la ligt

20-12-18 08:22:00,

Topman Marco Meerdink vertrekt in december 2015 bij zorginstelling Espria. Via een stichting doet hij in 2016 onderzoek waarvoor hij in totaal 292.000 euro opstrijkt, betaald uit de collectieve zorgpot. Het eindrapport wordt voor een flinke vergoeding door anderen geschreven, is een copy-paste-feest en ligt al twee jaar in een la. ‘Het rapport is nooit gepubliceerd en heeft geen enkele externe werking.’

Dit stuk in 1 minuut

  • Zorgconcern Espria, met een jaaromzet van 712 miljoen euro, betaalde oud-Espria-topman Marco Meerdink in 2016 257.266 euro salaris en een lease-Volvo die dat jaar 34.392 euro kost.

  • Meerdinks salaris en lease-auto werden in de Stichting Onderzoek Systeemvraagstukken Zorgstelsel ondergebracht. Als tegenprestatie zou Meerdink in 2016 een rapport over de toekomst van de zorgsector schrijven.

  • Deze Stichting Onderzoek Systeemvraagstukken Zorgstelsel huurde voor het onderzoek en schrijfwerk de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in. Kosten: 77.501 euro. Dat bedrag werd niet gekort op Meerdinks salaris.

  • In het eindresultaat (een notitie en drie deelrapporten) is niet één traceerbare bijdrage van Meerdinks hand te vinden. De Stichting blijkt een schijnconstructie om Meerdink een gouden handdruk te kunnen geven.

  • Van het honderd pagina’s tellende eindresultaat bestaan er zestig uitsluitend uit teksten uit andere rapporten en notities, zonder duidelijke bronvermelding. ‘Plagiaat’, oordeelt de Maastrichtse hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot.

  • Meerdink is inmiddels de hoogste man bij Careyn, een zorgconcern in crisis.


Lees verder

Een markant karakter, een man die weinig tegenspraak duldt. Zo staat Marco Meerdink (60) in de zorgsector bekend. In 2014 scoort hij met 322.789 euro bezoldiging een vierde plaats op de jaarlijkse Actiz Top50, de lijst van grootverdieners in de zorg. In zijn huidige functie als topman van zorgconcern Careyn is hij trots op zijn goede banden met de ambtelijke top van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de banken. ‘Zij geloven in onze strategie,’ zegt hij in juli 2018 tegen Zorgvisie Magazine. Zichzelf typeert hij, in datzelfde interview, als ‘richtinggevend sterk en snel in mijn analyses’.

Ondanks die analyse-snelheid verlengt de Raad van Commissarissen in december 2015 zijn contract als voorzitter van de Raad van Bestuur van Espria niet.

 » Lees verder

Stoppen 5G kan nog(1): rapport mobiele telefoons veroorzaken kanker – De Lange Mars Plus

25-11-18 10:01:00,

Banksy

Het Amerikaanse National Toxicology Program trekt uit haar onderzoek de conclusie dat het gebruik van de mobiele telefoon kanker veroorzaakt. De resultaten zijn deze maand bekend gemaakt. In 1971 waren echter al kwalijke gevolgen bekend van deze straling. Nu voorbereidingen getroffen worden het 5G netwerk aan te leggen is het nog niet te laat hiertegen in actie te komen.

In 1999 geeft het FDA aan het National Toxicology Program (NTP) opdracht om mogelijke gezondheidseffecten te onderzoeken bij lange termijn gebruik van mobiele telefoons, omdat slechts beperkte informatie beschikbaar was. Zij onderzoeken de 2G en 3G netwerken die nog steeds gebruikt worden voor telefoneren en smsen. De 5G standaard is het vervolg op het 4G net waarvan de smartphones nu gebruikmaken.

Het onderzoek duurt tien jaar en kost 30 miljoen dollar. Het is tevens het meest uitgebreide onderzoek over de gezondheidseffecten op dieren die blootgesteld worden aan radio frequente straling (RFR of radiogolf op bepaalde frequenties)

In de VS gebruiken (net als in Nederland) meer dan 90% van de volwassenen mobiele telefoons. Deze telefoons gebruiken radiogolven om signalen te versturen.

Het NTP concludeert dat er duidelijk bewijs is dat ratten blootgesteld aan hoge niveau’s radiogolven gebruikt in 2G en 3G-netwerken hart- en hersentumoren ontwikkelen.

Uit een onderzoek uit 1971 van de Amerikaanse marine zijn al veel eerder de effecten bekend gemaakt van het gebruik van radio straling. Het is gebaseerd op meer dan 2000 studies. In hoofdstuk 1 van het onderzoek zijn de effecten voor de gezondheid bij het gebruik van telefonie verzameld:

 

In hoofdstuk 1 worden de effecten onderverdeeld in verhitting van de organen, veranderingen in fysiologische functies zoals vergroting van de lever en afname van de vruchtbaarheid, ook hoofdpijn, slapeloosheid, rusteloosheid, psychische stoornissen zoals depressie, angst en hallucinaties, gedragsveranderingen, aantastingen van het bloed, vaataandoeningen zoals trombose, enzym en biochemische veranderingen, verlies van eetlust, vergroting van de schildklier, genetische veranderingen, haarverlies, enzovoort.

Nederland

Het lijkt dat providers in 2020 in Nederland en België 5G willen gaan aanbieden. Dat geeft de ongeruste tegenstanders dus nog wat ruimte.

5G is de opvolger is van wat we nu kennen als 4G.

 » Lees verder