Reactie op Klimaatwet 1.5 – Climategate Klimaat

30-12-20 08:27:00,

Foto: Shutterstock.

Een bijdrage van Reynier Pronk.

Hierbij mijn reactie op de Klimaatwet 1.5

1. Democratisch proces: de Nederlandse bevolking heeft nooit op democratische wijze kunnen deelnemen aan de besluitvorming. Het klimaat stond in geen enkel verkiezingsprogramma en is pas na de verkiezingen prominent op de agenda gezet. Ook heeft (een vertegenwoordiging van) de Nederlandse belastingbetaler niet mogen aanschuiven aan de klimaattafels. Dat was voorbehouden aan overheden, het belanghebbend bedrijfsleven en actiegroepen.

Ondertussen is het raadgevend referendumrecht afgeschaft en is het klimaat ten onrechte onderdeel geworden van noodwetgeving e.g. de Crisis & Herstelwet.

Deze raadpleging mag m.i. nimmer in de plaats komen van ons democratische proces. Aangezien de maatregelen, die reeds lang zijn aangevangen, zéér ingrijpend zijn zou de bevolking de kans moeten krijgen zich uit te mogen spreken. Omdat er geen enkele andere en meer democratische weg is, stuur ik deze reactie dan ook onder protest.

2. Nederland voorop? Nederland is te klein om zelfs bij extreme maatregelen, enige invloed te kunnen hebben op het klimaat. Landen als China en India hebben samen meer dan 2 miljard inwoners en menige Chinese stad heeft een grotere populatie dan onze 17 miljoen. Deze landen bouwen tot 2030 nog enkele honderden kolencentrales bij en daarna moeten wij nog zien of deze (semi) dictaturen zich aan hun woord zullen houden. Om nu op deze vage toezeggingen te reageren met drastische maatregelen die onze economie zwaar onder druk zullen zetten, onze
goedwerkende en in jaren opgebouwde infrastructuur gedwongen obsoleet maken en ons af zullen snijden van betaalbare energie is onverantwoord.

3. Zon, wind en biomassa? Elke (onafhankelijke) expert kan binnen vijf minuten uitleggen dat de transitie van een goedwerkende en relatief schone, vraag gestuurde gas-infrastructuur naar een land en zee vol aanbod gestuurde windturbines, zonneparken en (het allerslechtste idee) biomassa, niet alleen ons kleine land beroofd van natuur, milieu en landschap, maar ook omdat er altijd een ‘achtervang’ nodig blijft met conventionele centrales. Immers; als het niet waait en de zon niet schijnt, moet er toch aan de energievraag worden voldaan.

Zoals door velen al werd benadrukt, zorgt biomassa niet alleen voor ontbossing omdat er ontzettend veel van nodig is; hout is nu eenmaal laag energetisch, maar ook nog eens juist datgene doet wat men wil bestrijden: meer CO2 uitstoten dan de verbranding van kolen.

 » Lees verder

Reactie huisarts Rob Elens op het NHG Rapid Review over HCQ behandeling – Zelfzorg Covid19

15-09-20 08:41:00,

Observaties en opmerkingen over het Rapid Review stuk van het NHG over het gebruik van HCQ bij COVID-19 in de eerste lijn.

Twee wetenschappelijke  medewerkers van het NHG hebben literatuur over de inzet van HCQ, HCQ en Azitromycine(AZ), en HCQ , AZ en zink (Z)  bij COVID-19 patiënten samengevat en beoordeeld.

NHG-Advies Hydroxychloroquine bij COVID-19 in de eerste lijn

Na het bestuderen van de Rapid Review vallen mij een enkele zaken op. Ik zal ze hieronder per hoofdstuk bespreken.

nhg antwoord finaal

Opmerkingen bij het hoofdstuk HCQ mono-therapie.

Uw zoektocht naar wetenschappelijke publicaties over HCQ monotherapie heeft  76 studies opgeleverd. Daarvan heeft U uiteindelijk 2 studies geselecteerd en  bestudeerd. De studies over patiënten opgenomen in het ziekenhuis heeft U niet meegenomen omdat U vond dat dat een ander soort patiënten zijn dan die in de huisartsenpraktijk komen. Maar is het niet zo in Nederland dat deze patiënten eerst door de huisarts gezien moeten worden voordat ze ingestuurd worden? De patiënt die zich presenteert op de SEH is vaak een uur eerder door de huisarts gezien en ingestuurd. De door U gebruikte zoekstrategie is net alsof het effect van antibiotica in het ziekenhuis niet mag worden meegenomen naar de inzet  van antibiotica in de huisartsenpraktijk.

Ik denk dus dat deze patiënten exact dezelfde zijn en dat de studie resultaten van vroeg ingezette  HCQ monotherapie in het ziekenhuis gewoon meegenomen moeten worden in de inventarisatie naar bewijs of HCQ werkt. Indien je die studies meeneemt zie je dat bij 18.000 mensen met HCQ mono-therapie de mortaliteit afneemt met ongeveer 25 % bij een lage dosering. Een hoge dosering zorgt voor een toegenomen mortaliteit.

Bij HCQ monotherapie haalt U een studie aan van Skipper. Dit onderzoek is een internetonderzoek waar mensen vragen lijsten konden invullen. Van slechts 58 % van de patienten was een positieve test bekend. De mensen met een positieve test of een verhaal wat leek op een COVID-19 infectie kregen medicijnen per post opgestuurd zoals beschreven in het studieprotocol. Het duurde soms 70 tot 120 uur voordat de deelnemers aan de studie de medicijen konden innemen. Dat is nu niet echt een vroege behandeling met HCQ. Daarnaast was bij 42 % van de patienten de test niet positief.

 » Lees verder

Reactie op “De denkfouten van Willem Engel over het coronavirus” – Viruswaanzin

20-06-20 05:25:00,

Onlangs werd door Pepijn van Erp een artikel geplaatst op de website Kloptdatwel.nl, waarin hij het, naar eigen zeggen, heeft over “De denkfouten van Willem Engel over het coronavirus”

(1). Hij gaat in dit artikel in op het interview dat Willem Engel gaf op 29 mei 2020 in Cafe Weltschmerz

(2). Later heeft Van Erp vrijwel hetzelfde verhaal gepubliceerd op de Follow The Money-site

(3). In onderstaand artikel gaan we in op de kritiek van Van Erp.

Allereerst schrijft Van Erp het volgende over de 1,5 meter regel. “Die 1,5 meter is een proefondervindelijk vastgestelde vuistregel, gebaseerd op onderzoek in de jaren 30 van de vorige eeuw door William Firth Wells. Het is onder andere samengevat in zijn boek Airborne Contagion and Air Hygiene. An Ecological Study of Droplet Infections (Harvard University Press, 1955).” (4). We hebben het boek daarom integraal doorgenomen. Het boek blijkt wel een aantal experimenten te beschrijven, waarin Wells constateert dat grotere druppels binnen de 1,5 meter vallen. Maar daarbij beschrijft hij slechts de fysieke eigenschappen van de banen van die druppels. Later in het boek gaat hij meer in op de overdracht van de infecties en concludeert hij, gebaseerd op experimenten met dieren, dat voor TBC en influenza geldt dat hoe kleiner de door de lucht vervoerde druppels zijn hoe ernstiger de besmetting was. Een 1,5 meter regel wordt daarbij niet genoemd.

Even later schrijft Van Erp: “Het gegeven dat die testen bij samples uit de neus heel vaak de infectie niet laten zien, is voor Engel een aanwijzing dat het virus zich van daaruit helemaal niet kan verspreiden. Het lijkt me klinkklare nonsens.” Maar dat is niet wat Willem heeft gezegd. Sterker nog, Willem heeft in geen van de interviews gezegd dat er geen besmetting kan plaatsvinden via de neus/keel route. Dit lijkt dus eerder een verkeerde interpretatie te betreffen van Van Erp. De interpretatie van Van Erp zou mogelijk op twee punten verkeerd gegaan kunnen zijn:

  1. Een positieve PCR bij een keel/neus uitstrijk betekent niet per definitie dat erop dat moment een besmetting is, oftewel een reproduceerbaar virus aanwezig is. Ook virusresten na doorgemaakte infectie kunnen een positieve PCR test veroorzaken. Terwijl de persoon dan niet noodzakelijk meer de infectie kan verspreiden. Waarover later in dit stuk meer.

 » Lees verder

Waar blijft de reactie van Booking.com? – The Rights Forum

15-02-19 07:19:00,

Nieuws

Toerisme

Expedia TripAdvisor Golan UNHRC Airbnb Booking.com Who Profits UN Guiding Principles Rapport toerisme NRC Al-Haq Amnesty International Human Rights Watch mensenrechten Oost-Jeruzalem Kolonisering nieuwsanalyse Westoever

Toerisme / Waar blijft de reactie van Booking.com?

Human Rights Watch, Amnesty International, The Rights Forum, Al Haq en andere organisaties hebben Booking.com opgeroepen om zijn promotie van accommodaties in de illegale Israëlische kolonies te staken. Waar blijft de reactie?

Een door Booking.com aangeboden accommodatie in de illegale Israëlische kolonie Kfar Adumim. De locatie wordt omschreven als een ‘Israeli settlement’ in ‘Palestinian Territory’. Daaruit blijkt dat Booking.com zich bewust is van de illegale praktijk waarin het zijn klanten betrekt.Booking.com; screenshot, 13 februari 2019  

De stilte bij Booking.com is oorverdovend nadat opnieuw, en in groot detail, is vastgesteld dat het bedrijf optreedt als platform voor toeristische diensten in Israëls illegale kolonies in bezet gebied: de Palestijnse Westelijke Jordaanoever inclusief Oost-Jeruzalem, en de Syrische Hoogvlakte van Jawlan (Golan).

Booking.com wordt verweten dat het met die activiteiten de illegale exploitatie van bezet gebied ondersteunt, de normalisering en groei van de Israëlische kolonies stimuleert, en bijdraagt aan onnoemelijk leed onder de Palestijnse lokale bevolking. Dat is een zware, maar goed onderbouwde beschuldiging, waarop een serieus antwoord dient te volgen.

Geen gunst, maar verplichting

Booking.com wordt al jaren opgeroepen om zijn omstreden activiteiten te staken. Steeds opnieuw is uitgelegd waarom dat nodig is, en dat het bedrijf niet wordt gevraagd om een gunst, maar gewezen op een verplichting. Respect voor de internationale rechtsorde is niet onderhandelbaar.

Tot dusver heeft Booking.com zich doof gehouden voor de buitenwereld, en gekozen voor continuëring van zijn activiteiten. Daarvoor wordt het nu door een aantal prominente mensenrechtenorganisaties ter verantwoording geroepen. Veel bonter kun je het als bedrijf niet maken.

Tsunami van rapporten

Eind november publiceerde Human Rights Watch het rapport Bed & Breakfast on Stolen Land.

 » Lees verder