De realiteit van de samenzwering | Door Simone Hörrlein | KenFM.de

11-07-20 07:47:00,

De bewering dat er een wereldwijde vaccinatieagenda is, wordt door politici en de media afgedaan als een samenzweringstheorie – maar het is waar.

Een opmerking van Simone Hörrlein.

Opmerking bij het artikel: De volgende tekst verscheen voor het eerst in „Rubikon – Magazin für die kritische Masse“, in wiens adviesraad Daniele Ganser en Rainer Mausfeld onder andere actief zijn. Aangezien de publicatie onder een vrije licentie (Creative Commons) plaatsvond, neemt KenFM deze tekst over voor secundair gebruik en wijst er expliciet op dat de Rubicon ook afhankelijk is van donaties en ondersteuning nodig heeft. We hebben veel alternatieve media nodig!

Met het vreselijk lasterlijke gebruik van het woord „samenzweringstheorie“ hebben al diegenen die de politieke status-quo willen verdedigen een PR-hit geland. Je hoeft de term maar tegen één tegenstander te gebruiken – hij is al gebrandmerkt, en voor alle anderen is het niet nodig om de theorieën op een feitelijke manier te bespreken. De kern ervan is een niet-openbare politieke agenda waarover alle niet-ingewijden in eerste instantie alleen maar kunnen speculeren en waarvoor zij bewijzen kunnen verzamelen. Men hoeft niet ver terug te gaan in de geschiedenis om een voorbeeld van een dergelijke agenda te vinden. De vraag naar „vaccinatie voor iedereen“ is een realiteit. Dat is ook de mediabel waarmee dit plan in de hoofden van de mensen wordt verankerd en door „aarzelende“ tijdgenoten wordt bekeerd. De EU-documenten laten zien wat er echt achter zit.

De samenzweringstheoretici worden steeds meer en ze brengen onze tolerante en pluralistische democratie in gevaar – het weerspiegelt dus de harmonie tussen de politiek en de „kwaliteitsmedia“.

In Corona-tijden zijn er samenzweringstheorieën in opkomst, die fantaseren over een vaccinatieagenda en de noodzaak van immuniteitskaarten. Volgens de onzinnige en verwarrende theorieën van een groeiend aantal alu-hoedendragers hebben internationale instellingen zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), financieel sterke filantropen zoals Bill Gates en de vaccinindustrie samengespannen om dit te bereiken.

Wat zit er achter dergelijke uitspraken?

Zijn het echt gewoon domme samenzweringstheorieën of bestaat er echt zoiets als een samenzwering die heel andere belangen heeft dan al ons welzijn?

Als onze mediavertegenwoordigers van pers, radio en televisie hun zin krijgen,

 » Lees verder

Wetenschap en realiteit | Door Rüdiger Rauls | KenFM.de

09-07-20 03:32:00,

Een standpunt van Rüdiger Rauls.

De werkelijkheid leert de wetenschap

Wetenschap creëert niet alleen kennis, maar ook onzekerheid. Nieuwe bevindingen stellen oude zekerheden ter discussie. Maar waar kunnen we nog op vertrouwen? Omdat de wetenschappelijke samenleving de realiteit uit het oog verliest.

In dienst van de belangen

De wetenschap speelt een steeds belangrijkere rol in sociale geschillen. Iedereen die zijn of haar mening wil benadrukken, verwijst ernaar. Aangezien het een reputatie van neutraliteit heeft, wordt het als onverdacht beschouwd. Het is dus een ideale dekmantel waarachter belangen zich kunnen verschuilen.

Dit beeld van neutraliteit kraakt. Steeds vaker baseren maatschappelijke groeperingen hun belangen op wetenschappelijke bevindingen, studies en theorieën als bewijs dat hun eigen opvattingen juist zijn. De maatschappij wordt overspoeld met wetenschappelijke kennis. Het is het nieuwe credo, het credo van de kennismaatschappij. Wat wetenschappelijk is vastgesteld is geloofwaardig en lijkt te moeten worden geloofd.

Aan de andere kant is er een groeiende indruk dat wetenschappelijk onderbouwde uitspraken in de eerste plaats ten dienste staan van de maatschappelijke krachten die de studies laten uitvoeren of financieren. Voor de publicatie van de resultaten is het aan de discretie van de klant, niet aan de discretie van het vinden van de waarheid. De wetenschap lijkt daarom steeds vaker bevooroordeeld en steeds minder neutraal.

Aangezien het in de politieke discussies wordt gebruikt als een middel om de verschillende en tegenstrijdige belangen te versterken, lijkt het zelf steeds meer tegenstrijdig en arbitrair te zijn. De belangenverstrengeling wrijft het af. Het lijkt ook steeds vaker op hen van toepassing te zijn: „Voor het brood dat ik eet, voor het lied dat ik zing.“

Sociale effecten

De indruk groeit dat ook de wetenschap niet meer te vertrouwen is. Zo haalt het geleidelijk het lot in van de politieke en staatsinstellingen, die in de ogen van veel burgers worden beheerst door ondoorzichtige kringen en geheime krachten.

Want de waarheden van vandaag worden morgen al als weerlegd beschouwd. Maar beide waren de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en hun vervaldatum wordt steeds korter. Terecht rijst de vraag: „Wat is goed? Wat is waar? Wie heeft er gelijk?

 » Lees verder

De waanzin en de realiteit | KenFM.de

20-04-20 01:08:00,

Naar aanleiding van de opschorting van meer en meer onvervreemdbare grondrechten in het land, scheidt Rubikon-editor Jens Wernicke de feiten van de mythes over de Corona-pandemie.

Een standpunt van Jens Wernicke.

Waar zijn ze gebleven – de media als de „vierde macht“ in de staat, de autoriteit die de politiek controleert, bekritiseert en in twijfel trekt? Degene die op de vingers van de machtigen klopt – het verdedigen en beschermen van de democratie? Van de redacteur van het nieuwsmagazine tot de „Tagesthemen“ en „Heute“ presentator, van de persbureau medewerker tot de radio chatterbox, van de social media copywriter tot de presentator van de talkshow: ongefilterd brengen ze de officiële horrornummers naar de mensen, zonder zich af te vragen hoe ze tot stand komen; hoe ze worden geëvalueerd; wat ze eigenlijk zeggen; wat de staat van andere nummers is. Ze maken haasttesten, die zijn goedgekeurd, gebrekkig en gecontroleerd, belangrijk en noodzakelijk, zonder licht te werpen op wat ze überhaupt meten; wat er uit volgt en wat niet; hoe hoog het foutenpercentage is; wie profiteert van hun massale gebruik – en vooral: zonder te schandaliseren dat al onze vrijheden de facto zijn afgeschaft zonder dat er ook maar enig gevaar is aangetoond. Rubikon redacteur Jens Wernicke ontkende alom feiten over de Corona noodtoestand en zorgt voor een onmisbare reality check.

Beste lezers,

sinds het begin van deze noodsituatie, kan ik vaak alleen maar mijn hoofd schudden. De advocate Beate Bahner, die nu door de staatsveiligheidsdiensten wordt „vervolgd“ vanwege haar oproep tot demonstraties tegen de massale schendingen van de grondwet in het land, zet het namens mij in een notendop uiteen:

Helaas moeten de meeste discussies die nu over Covid-19 beginnen, minder worden opgevat als achterhoedegevechten dan als afleidingsdebatten. Want zij leiden – en dat is de essentie van propaganda – af van het wezenlijke:

Iedereen heeft het over „metingen“ en „tests“ – maar het aantoonbare gemiddelde gevaar en hetzelfde algemene levensgevaar worden niet besproken.

Het is alsof we alleen maar discussiëren over welke massavernietigingswapens een leider wiens olie- en mineraalbronnen impopulair zijn bij onze elites en wiens olie- en mineraalbronnen ze in handen willen krijgen,

 » Lees verder