Rechter België: ‘EINDE AAN ÁLLE COVID-MAATREGELEN’..!!

04-04-21 05:40:00,

 

X
X

Rechter België: ‘EINDE AAN ÁLLE COVID-MAATREGELEN’..!!

2021  WantToKnow.nl/be

x

Een Brusselse rechtbank heeft de Belgische overheid veroordeeld, binnen 30 dagen een eind te maken aan de coronamaatregelen. Dit op straffe van een dwangsom van € 5.000 per dag, dat de overtreding voortduurt. Dit heeft advocaat mr. Audrey Lackner bevestigd, na berichtgeving in de avondkrant ‘Le Soir’. Audrey Lackner treedt in deze zaak op voor de ‘Liga voor Mensenrechten’ en de Franstalige ‘Mensenrechtenliga’. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft via minister Annelies Verlinden al aangekondigd in beroep te gaan.

De rechtbank oordeely, dat de COVID-maatregelen van de regering en de deelstaten, om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, niet wettelijk, dus illegaal zijn. Volgens Lackner zegt de rechtbank eigenlijk met zoveel woorden, een wettelijke basis ontbreekt, waarop de ministeriële besluiten gebaseerd zijn. De beide organisaties, de Nederlandstalige en Franstalige Mensenrechtenliga’s, stapten enkele weken geleden naar de rechtbank met het verzoekschrift, om de overheid, het ministerieel besluit van 28 oktober (en latere wijzigingen/aanpassingen), te laten schorsen.

De eisende partij voerde aan, dat deze besluiten ‘gebaseerd zijn op ontoereikende rechtsgronden en systematisch worden onttrokken aan de Raad van State onder het mom van hoogst noodzakelijk’. Maar volgens de advocaten is deze ‘hoogdringendheid’, na de, nu al een jaar durende gezondheidscrisis, niets anders dan een excuus om een parlementair inhoudelijk debat over de COVID-maatregelen uit de weg te gaan. Minister Annelies Verlinden liet woensdagavond weten in beroep te gaan bij het Hof van Beroep in Brussel en stipt aan dat de huidige maatregelen vooralsnog van toepassing blijven.

‘Blamage’…
Peter de Roover is fractieleider van N-VA en hij vindt het vonnis, in één woord, een blamage voor de regering.

“Vandaag gebeurt waarvoor ik reeds maanden voor waarschuw. Deze regering nam enorme risico’s door te kiezen voor ministeriële besluiten bij het doorvoeren van vrijheidsbeperkende maatregelen in haar coronabeleid. Die waarschuwing werd door de regering in de wind geslagen maar vandaag krijgt de Liga voor de Mensenrechten gelijk van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg en moeten alle coronamaatregelen binnen de 30 dagen worden opgeheven. Dit is het ‘accident waiting to happen’ waarvoor de regering de ogen sloot.

De Belgische premier De Croo verklaarde op 31 januari,

 » Lees verder

Rechter haalt kinderen weg bij moeders die betrapt worden op het niet dragen van mondkapjes – Frontnieuws

05-03-21 04:14:00,

Broward County Circuit Court rechter Dale Cohen heeft herhaaldelijk de ouderlijke tijdsdeling opgeschort voor moeders die betrapt werden bij het niet dragen van mondkapjes, volgens interviews met ouders en verbluffende audio- en gerechtelijke documenten verkregen door National File.

Rechter Cohen, die oorspronkelijk door de Republikeinse politicus Jeb Bush werd aangesteld, schorste voor onbepaalde tijd de ouderlijke tijdsdeling voor Melanie Joseph toen hij hoorde dat ze op een foto op social media te zien was zonder een mondkapje te dragen.

Joseph heeft verklaard dat ze het mondkapje alleen maar heel even had afgedaan. Joseph sloot later een omgangsregeling met zware beperkingen (waaronder verplichte vaccinaties en dwingend voorschrift dat haar astmatische 14-jarige zoon een mondkapje moet dragen) om beperkte tijdsdeling terug te krijgen.

Rechter Cohen heeft ook de ouderlijke tijdsdeling voor een moeder van een minder dan 2 jaar oud kind volledig stopgezet toen een gerechtelijk dossier de moeder beschuldigde van het consequent niet dragen van een mondkapje en fotomateriaal toonde dat zij geen sociale afstand nam op het strand.

Audio.

“De rechter haat me. Hij vindt dat ik een Covid-ontkenner ben, en een anti-mondkapje. Mijn vier andere kinderen hebben geleden onder het feit dat ze hun broertje niet hebben kunnen zien. Ze zijn al het hele jaar verdrietig om hem”, zegt Joseph.

Rechter Dale Cohen heeft ook de ouderlijke tijdsdeling volledig stopgezet voor een andere moeder die in de rechtbank werd beschuldigd van het consequent niet dragen van een mondkapje, en op het strand gefotografeerd werd terwijl ze geen afstand hield. Die moeder sloot uiteindelijk een overeenkomst waar een spreekverbod aan verbonden is.

Dood door mondkapje? Mondkapje dragen, bacteriële longontsteking en de griep van 1918

 » Lees verder

Rechter erkent schadelijkheid en onbewezen werking mondkapjes, maar handhaaft mondkapjesplicht op scholen

15-02-21 01:42:00,

Door Karel Beckman: De stichting Ik-wil-gewoon-naar-school, die door Ademvrij.NU wordt ondersteund, is zwaar teleurgesteld door het vonnis van de rechtbank in Den Haag op 11 februari in het kort geding tegen de mondkapjesplicht op middelbare scholen. De stichting wijst erop dat de rechter erkent dat “hard sluitend wetenschappelijk bewijs over het precieze effect van mondkapjes niet voorhanden is en dat het (langdurig) dragen van een mondkapje (enige) schadelijke gevolgen kan hebben”, maar dat desalniettemin de mondkapjesplicht is gerechtvaardigd.

“Ondanks deze overwegingen is de rechter dus toch tot haar afwijzing gekomen. Wij vinden dit zeer bedenkelijk en zijn ontzettend teleurgesteld in deze uitspraak, mede omdat het aantoont dat onze rechtstaat geen bescherming meer biedt aan onze kinderen,” stelt de stichting. “Deze ongefundeerde afwijzing sterkt ons alleen maar in de overtuiging dat wij moeten strijden voor onze kinderen.”

Hoe is de rechter tot het vonnis gekomen? De stichting, schrijft de rechtbank, heeft ten eerste aangevoerd dat de regeling “onmiskenbaar onverbindend” is, want “in strijd met diverse fundamentele grondrechten.” De advocaat van de stichting redeneert dat “beperkingen op grondrechten steeds herleidbaar [moeten] zijn tot een specifieke wet in formele zin. De Regeling is geen wet in formele zin, maar een ministeriële regeling. De beperking op grondrechten is niet noodzakelijk en niet evenredig.”

Ten tweede redeneert de stichting dat “het dragen van mondkapjes [er niet aan bijdraagt] om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, althans dat is niet bewezen. Vast staat juist dat het dragen van mondkapjes zowel fysiek als psychisch schadelijk is.”

Een acute crisissituatie

De rechter wijst beide argumenten af.

Wat betreft de onverbindend verklaring, vanwege schending van de grondrechten, volgt de rechtbank de volgende redenatie.

De Regeling, stelt de rechter, “is onderdeel van het beleid van de Staat om al dan niet bepaalde maatregelen te treffen ter bestrijding van het coronavirus. De verspreiding van het coronavirus heeft geleid tot een acute crisissituatie in Nederland. De Staat heeft in dergelijke situaties een grote mate van (beleids)vrijheid bij het nemen van maatregelen door middel van de inzet van bestuurlijke en juridische middelen. De besluiten die het kabinet in dit kader neemt, zijn voortdurend onderwerp van politiek debat en afwegingen op dit gebied behoren bij uitstek tot het domein van de uitvoerende macht.

 » Lees verder

Rechter: ‘MH17 doofpot/files moeten open’!

12-02-21 09:32:00, x
x Rechter: ‘MH17 doofpot/files moeten open’!

2021 © WantToKnow.nl/be

x

De rechtbank in Utrecht deed deze week uitspraak inzake een WOB-verzoek gedaan door RTL-nieuws, inzake de niet-gepubliceerde MH17-files, die de regering Rutte achter meent te mogen houden. Binnen zes weken na deze uitspraak dient Grapperhaus, als de Minister van Justitie, toe te lichten, waarom de regering weigert deze passages te delen met RTL Nieuws. Pas dán kan de rechtbank beoordelen of de argumenten, op basis waarvan de geheimhouding plaatsvindt, terecht zijn.

Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid moet beter uitleggen volgens de rechter, wáárom een paar passages uit documenten over de vliegramp met vlucht MH17 niet openbaar gemaakt kunnen worden.. Daarnaast had RTL Nieuws haar twijfels met de rechtbank gedeeld, of het Ministerie van Justitie, wel ‘goed genoeg heeft gezocht naar relevante stukken’. Maar in haar vonnis, kon de bestuursrechter daarin niet meegaan; volgens het vonnis, ‘bestaat geen aanleiding te twijfelen aan de inspanningen om in het MH17-archief nauwkeurig te hebben gezocht.’

De regering Rutte terug gefloten via dit vonnis!
RTL Nieuws had met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) in eerste instantie een poging gedaan, MH17-documenten openbaar te laten maken. Maar de overheid had dat verzoek deels afgewezen, waarbij ook nog eens documenten die wél ter beschikking werden gesteld, volledig onleesbaar werden gemaakt. Je zou haast zeggen, ‘conform het beleid van de regering Rutte én de ‘Rutte-doctrine’. Hierbij ging/gaat het om MH17-documenten, waarin correspondentie zit van onder meer de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Het MH17-politieke spel van Rutte word in het buitenland als ‘leugenachtig’ gekarakteriseerd..! Op z’n vriendelijkst als ‘onvolledig’.. Kijk eens naar de niet mis te verstane woorden van de oud-premier van Maleisië hieronder..!

Nadat de rechtbank deze stukken wél heeft ingezien, teneinde te kunnen bepalen of het ministerie terecht delen zwart heeft gemaakt of documenten terecht achterhield is er dan nu de uitspraak. Officieel verwoordt: ‘De rechtbank is van oordeel dat de minister voor een aantal documenten meer uitleg moet geven waarom bepaalde passages niet openbaar zijn gemaakt’. Het betreft een document van de NCTV aan de AIVD, MIVD en de politie, een intern verslag en een dreigingsanalyse voor luchthavens.

 » Lees verder

Rechter in het Franse departement Ariège verklaart mondmaskerplicht illegaal. – Viruswaarheid

07-01-21 10:02:00,

Ook in Frankrijk heeft een regionale rechtbank een vonnis uitgesproken dat de maatregelen, in dit geval het verplicht dragen van mondkapjes, ingaat tegen fundamentele grondrechten. Net als eerder in Portugal en ook recent nog in Bosnië en Herzogovina durft ook hier een rechter het aan om recht te spreken met grondrechten in ogenschouw en de burgers terecht te beschermen tegen de willekeur aan maatregelen die zonder onderbouwing, te pas en te onpas over de bevolking worden uitgestrooid.

Viruswaarheid ziet dat steeds meer rechters er niet meer omheen kunnen en hoopt dat iedere overwinning een aanzet is voor rechters om te doen wat juist is. Zonder politieke druk, onafhankelijk, en zonder angstpsychose de wet gebruiken daar waarvoor deze bedoeld is. De burger te beschermen tegen willekeur en onkunde. Lees verder op:

Ariège. Het departementale besluit dat het dragen van mondmaskers in het hele departement oplegt, wordt als illegaal beschouwd

De administratieve rechtbank van Toulouse heeft donderdag 24 december 2020 de onwettigheid van het besluit van het departement Ariège uitgesproken dat het dragen van een mondmasker verplichtte in het hele departement.

Het is een harde klap voor de nieuwe prefect van Ariège. Sylvie Feucher, die net benoemd werd tot staatsvertegenwoordigster in het departement, tijdens de gezondheidscrisis, had de dag na haar aankomst, op 15 december 2020, een besluit uitgevaardigd dat het dragen van mondkapjes in openbare ruimten in het hele departement verplicht stelde. Maar de administratieve rechtbank van Toulouse heeft zojuist op donderdag 24 december de onwettigheid van haar beschikking bekend gemaakt. Een uitleg volgt.

Ter rechtvaardiging van haar beslissing beroept de staatsvertegenwoordiger zich, aldus de administratieve rechtbank, op het decreet van 29 oktober 2020 dat de prefect in het kader van de noodtoestand op het gebied van de volksgezondheid machtigt om het dragen van het sanitaire masker verplicht te stellen “wanneer de plaatselijke omstandigheden dit vereisen”. Zij had daarom een besluit uitgevaardigd dat tot 20 januari 2021 de verplichting oplegt om een sanitair masker te dragen in de gehele openbare ruimte van het departement, aan personen van 11 jaar en ouder en, voor zover mogelijk, aan kinderen van 6 tot 10 jaar, behalve wanneer zij fysieke of sportieve activiteiten uitoefenen».

“Schending van een fundamentele vrijheid”

Bij dit geval van “ernstige en kennelijk onrechtmatige inbreuk op een fundamentele vrijheid”,

 » Lees verder