Rechtszaak tegen weigering contant geld door bioscoop

rechtszaak-tegen-weigering-contant-geld-door-bioscoop

07-01-20 10:01:00,

Michiel Jonker: “Contante betaling waarborgt de privacy van bioscoopbezoekers.”

De Arnhemse privacy-activist Michiel Jonker heeft bij de Rechtbank Gelderland beroep ingediend tegen de weigering van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om handhavend op te treden tegen de weigering van arthouse-bioscoop Focus Filmtheater in Arnhem om contante betaling te accepteren. De bioscoop eist sinds de verhuizing naar een pand dat miljoenen heeft gekost, pinbetaling bij aankoop van filmkaartjes aan de kassa. Daarmee dwingt de bioscoop bezoekers tot het laten verwerken van hun persoonsgegevens.

Jonker is het daar niet mee eens en heeft om die reden in augustus 2018 een handhavingsverzoek bij de AP ingediend. De AP heeft dat verzoek in november 2019 afgewezen omdat volgens de AP niemand verplicht is om contant geld als wettig betaalmiddel te accepteren. Ook stelt de AP dat de bioscoop middels haar algemene voorwaarden een “contract” met de bioscoopbezoekers tot stand brengt, waaruit een noodzaak zou voortvloeien om persoonsgegevens van de bioscoopbezoekers te verwerken.

Volgens Jonker is er in geval van toonbankbetalingen in een aantal gevallen echter wel degelijk een plicht om contant geld te accepteren. Hij beroept zich daarbij op informatie van een expert van de Nederlandsche Bank. “Focus Filmtheater is een arthouse-bioscoop die films vertoont over gevoelige onderwerpen, en wordt nota bene voor een deel met gemeenschapsgeld gefinancierd,” zegt Jonker. “Het gaat hier om de maatschappelijke participatie van mensen. Het moet niet mogelijk zijn dat achteraf door middel van profilering wordt achterhaald voor welke films iemand in de loop der tijd belangstelling heeft getoond. Als deze bioscoop privacyvriendelijke contante betaling mag weigeren, dan is dat het signaal dat iedereen afhankelijk mag worden gemaakt van niet-anonieme methoden om betalingen te doen – via pin of via internet. Dan moet je gaan nadenken wat andere mensen, autoriteiten of geautomatiseerde systemen voor conclusies kunnen trekken over jouw keuze om wel of niet bepaalde films te zien. Dat geeft aan deze zaak een grote lading.”

In de documenten die Jonker in de bezwaarprocedure heeft opgevraagd, heeft hij ook aanwijzingen aangetroffen dat er onvoldoende waarborgen zijn met betrekking tot de persoonsgegevens die via de website van de bioscoop worden verzameld. “Als je een bioscoopkaartje koopt, kunnen je gegevens worden verwerkt door op zijn minst zeven bedrijven in vijf landen. Eén van die bedrijven is Google,

 » Lees verder

Uitspraak in rechtszaak tegen Big Brother systeem volgend jaar –

uitspraak-in-rechtszaak-tegen-big-brother-systeem-volgend-jaar-–

14-11-19 08:59:00,

Op 29 oktober vond in de Rechtbank Den Haag de zitting plaats in de bodemprocedure tegen het Systeem Risico Indicatie, kortweg SyRI. De rechtbank komt op 29 januari 2020 met een vonnis. Een groep maatschappelijke organisaties neemt het op tegen de schrikbarende datakoppeldrang van de overheid.

“Als de informatie die de politie, de Belastingdienst, de bureaus voor sociale zekerheid, de gezondheidszorg en andere instanties hebben verzameld, in één bestand zou worden bijeengebracht, zou de vrijheid van het individu ernstig in gevaar komen.” Een totalitaire staat dreigt.

NB. Destijds heeft het Parlement de wettelijke regeling van SyRI als hamerstuk aangenomen, ondanks forse bezwaren van de Raad van State én de Autoriteit Privacy. Het is nu aan ongeruste organisaties van burgers om de privacy te beschermen. Een taak waarvoor het Parlement in principe is gekozen.

Wat zijn de bezwaren tegen SyRI?

Burgers delen om allerlei redenen persoonsgegevens met de overheid. Vanuit een wettelijk verplichting of als voorwaarde om in aanmerking te komen voor sociale en medische voorzieningen. SyRI koppelt alle persoonsgegevens die burgers met de overheid delen en bepaalt op basis van een geheim algoritme of iemand belandt in een Register Risicomeldingen, waarin overheidsinstellingen inzicht hebben. Dit vindt plaats zonder dat de burger in kwestie hierover wordt geïnformeerd.

SyRI is niet één computerprogramma of systeem. Het is een geheel van procedures, beslis- en risicomodellen en softwaresystemen. De belangrijkste onderdelen van het systeem zijn geheim. Het is een digitaal opsporingsmiddel. Met het systeem wordt immers gezocht naar wetsovertredingen.

  • Iedereen is verdacht
    iedere burger die ooit persoonsgegevens heeft verstrekt aan de overheid is vogelvrij voor SyRI en kan zonder medeweten als ‘risico’ worden bestempeld, zonder hier tegen in verweer te kunnen komen.
  • Onbeperkte en ongecontroleerde informatiemacht
    Niet alleen is de wijze van koppelen binnen SyRI strikt geheim, bij het koppelen van gegevens geldt zelfs niet als eis dat de koppeling ook daadwerkelijk een voorspellende waarde heeft.
  • Vertrouwensbreuk
    De relatie tussen de burger en de overheid wordt ondermijnd. Burgers hebben immers geen idee hoe de informatie die ze met de overheid delen tegen hen kan worden gebruikt

De Nederlandse overheid zet,

 » Lees verder