10 redenen om uitrol 5G te begrenzen – StralingsBewust – Verzamelpunt voor informatie over straling

10-redenen-om-uitrol-5g-te-begrenzen-–-stralingsbewust-–-verzamelpunt-voor-informatie-over-straling

09-02-20 09:38:00,

Namens de samenwerkende stralingsbewuste organisaties in Nederland is onderstaande oproep op 28 januari verstuurd naar de Tweede Kamer om 5G te stoppen:

Geachte leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat,

U heeft op 4 februari weer een vergadering. En binnenkort staat de Wet Implementatie Telecomcode op de agenda van de Tweede Kamer. Deze wet maakt mogelijk dat er small cells (antennes) voor de toepassing van 5G en andere sensoren in de openbare ruimte kunnen worden geplaatst. Er zijn ruim 1100 voornamelijk kritische reacties op de internetconsultatie van deze wet gekomen. Gemeenten, bijvoorbeeld Maastricht, hebben geen zeggenschap meer over de plaatsing van deze antennes. Twintig gemeenten hebben hier dan ook bezwaar tegen gemaakt, andere gemeenten zitten hiermee in hun maag. Want het betekent, dat gemeenten hun zeggenschap over de openbare infrastructuur en straatmeubilair kwijtraken. Ook brengt het dossier 5G in het hele land risico’s en kosten met zich mee.

Wij sturen u dit document om u te vragen deze vorm van vergaande, opgedrongen digitalisering te stoppen. Volgens ons zijn er te veel onwenselijke neveneffecten. Daarom raden wij u een instemming met deze wet ten sterkste af.

De tien overwegingen die wij u meegeven zijn:

  1. De installatie van small cells en het mogelijk maken van de uitrol van 5G kost veel extra energie.
  2. De veiligheid van Nederland is in het geding, door het risico op cyberaanvallen en malware en de hackbaarheid van antennes.
  3. De privacy van de Nederlanders komt onder druk te staan. Onze identiteit is geen handelswaar!
  4. De implementatie kost (te) veel geld en leidt tot een enorme infrastructurele chaos om alle benodigde glasvezel aan te kunnen leggen.
  5. Bij experimenten wordt niet op adequate afstand naar effecten gekeken en burgers worden daar zonder hun toestemming aan blootgesteld.
  6. Het is een aanslag op duurzaamheid en de biodiversiteit.
  7. De effecten op de leefbaarheid en de gezondheid worden niet meegenomen in de besluitvorming.
  8. De besluitvorming is ondemocratisch geweest.
  9. Gebruik van small cells en 5G telefoons zullen de beloften niet waar maken.
  10. Een nieuwe generatie telefoons (nodig voor 5G) kost veel te veel zeldzame grondstoffen.

Wat wij u vragen

Wij vragen u om deze oproep serieus te nemen en om te kijken wat er gedaan kan worden zodat we in Nederland de inrichting van ons telecom– en antennebeleid in lijn laten lopen met de wensen en behoeften van alle ingezetenen,

 » Lees verder

Ware redenen van onlusten in Chili –

27-10-19 09:55:00,

123rf / Landkaart Chili

Chili wordt door de regeerders van dit land graag voorgesteld als de groeiparel van Latijns-Amerika. Op dezelfde manier zoals Rutte opschept over de groei van Nederland. Net als hier is er echter een hele kleine groep van inwoners die profiteren, de rest heeft uitzicht op toenemende armoede.

Hoe kan het toch, dat een regering zijn bevolking uitmelkt tot het randje en vervolgens de soldaten op de demonstranten afstuurt wanneer ze in opstand komen tegen hun naderende ondergang? Achtergronden van de onlusten in de Andes republiek.

#Volkskrant doet onrust in #Chili af als anarchisme, terwijl in werkelijkheid de ongelijkheid en #armoede de spuigaten uitloopt.

— De Lange Mars Plus (@delangemars) October 22, 2019

De opstand van de getergde Chileense bevolking afdoen met onvrede over een tariefverhoging van openbaar vervoer is ronduit een leugen. Ook de schrijnende ongelijkheid van het land is reden genoeg om hun wanhoop te uiten.

We moeten wat dieper graven. Laten we eerst alle grieven van de bevolking op een rijtje zetten.

Wat is er mis?

1.  diepe ongelijkheid
De rijkste 1% van de bevolking verdient 33% van het totale inkomen (in NL is dat 6%). Volgens de OECD Economic Survey eind 2015 is Chili het meest ongelijke land.
Qua vermogen bezit de rijkste 1% in het Andes land 26,5%. Bijna 30% van de bevolking leeft in armoede.

2. lonen
De helft van de werknemers krijgt minder dan 570 dollar, terwijl de kosten van levensonderhoud op het niveau van Westerse landen ligt.

3. kosten basisvoorzieningen
Door de privatisering van elektriciteit en water zijn deze kosten gestegen. In 10 jaar tijd stijgen de woonlasten met 150%, terwijl de lonen met 25% stijgen. Slechts 15 procent van de werknemers zijn aangesloten bij een vakbond en onderhandelen over lonen kan alleen op ondernemingsniveau.

4. huishoudschulden
Een gemiddeld huishouden kan niet rondkomen van het inkomen en moet bijlenen, hierdoor heeft 81% schulden waarvan 4,4 miljoen hun schulden niet kunnen afbetalen.

 » Lees verder

7 Redenen tegen 5G – Zullen we het toch maar niet doen? – Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

7-redenen-tegen-5g-–-zullen-we-het-toch-maar-niet-doen?-–-stralingsbewust-zuid-kennemerland

25-08-19 07:07:00,

Inmiddels hebben er al 351 mensen openbaar hun reactie ingediend op de internetconsultatie over het Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode. Daarin valt onder andere te lezen dat de Rijksoverheid de gemeenten voortaan wil gaan verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G. En ze willen de wet gaan wijzigen om er voor te zorgen dat het plaatsen van de small cells niet geweigerd kan worden vanwege de volksgezondheid. Zorgelijke ontwikkelingen. Zie ook ons eerdere bericht daarover.

Marjolein uit Haarlem verdiepte zich in de materie en kwam tot 7 redenen waarom 5G geen goed idee is. Deze heeft zij inmiddels ook als reactie op de internetconsultatie ingediend. Het is een interessante opsomming geworden, die wij hier graag met je willen delen (zie ook de geraadpleegde bronnen onder aan het bericht). Wellicht is dit gelijk een mooie inspiratie om zelf ook je reactie in te dienen. De overheid vraagt om onze mening, dus laten we die vooral ook geven! Reageren kan nog tot 9 september. Onderstaand 7 redenen tegen 5G:

Wat is 5G?

5G is de vijfde generatie in draadloze communicatie en kan in kortere tijd meer data versturen en heeft minder vertraging. 5G is een nieuwe techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van hogere radiofrequenties dan in de al bestaande netwerken van 2G, 3G en 4G. Het gaat om de frequenties 700 MHz, 3,5 GHz en 26 GHz. De huidige veiligheidsvoorschriften zijn gebaseerd op de verouderde hypothese dat opwarming het enige schadelijke effect van elektromagnetische straling is.

De verplichte uitrol van 5G:

1. Is schadelijk voor mens, flora en fauna

Er zijn echter vele studies die een verband aantonen tussen elektromagnetische straling en biologische / neurologische effecten op mens en dier specifiek op cellen, vruchtbaarheid, hersenen en gedrag.

Wetenschappers doen dan ook een internationale oproep aan de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Europese Unie, de Raad van Europa en de regeringen van alle landen om de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte te stoppen. Een comité van onafhankelijke wetenschappers, de European Committee on Non Iozing Radiation Risk, adviseert onder andere een maximale blootstelling aan frequenties tot 2 GHz.

De wetenschap die waarschuwt wordt genegeerd. Als we kijken naar ons huidige welzijn en welbevinden dan zijn helaas wel de volgende feiten vast te stellen.

 » Lees verder

25 redenen om de Gardasil HPV-prik te vermijden – Ellaster

25-redenen-om-de-gardasil-hpv-prik-te-vermijden-–-ellaster

18-06-19 01:02:00,

Het Gardasil HPV-vaccin zou meisjes beschermen voor de meeste vormen van baarmoederhalskanker. Maar terwijl de kans op deze vorm van kanker onder de leeftijdsgroep nihil is, worden tienermeisjes blootgesteld aan enorme gezondheids- en vruchtbaarheidsrisico’s. Het pseudo-wetenschappelijk onderzoek van de Gardasil HPV-prik is zelfs frauduleus te noemen.

Gardasil’s veiligheidsrapportage is niets anders dan rampzalig

Het is 13 jaar geleden dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) snelle goedkeuring verleende aan het Gardasil HPV-vaccin van Merck. Deze HPV-prik werd gepromoot voor de preventie van baarmoederhalskanker en andere aandoeningen die worden toegeschreven aan vier soorten humaan papillomavirus (HPV). Het bureau gaf Gardasil initieel alleen een licentie voor meisjes van 9 tot 26 jaar. Maar latere FDA-beslissingen stellen Merck nu in staat om de opvolger van Gardasil — het negenvalente Gardasil 9-vaccin — voor een veel bredere leeftijdscategorie (9 tot 45 jaar) én voor zowel mannen als vrouwen toe te passen.

Als gevolg van de groeiende markten van Gardasil, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook internationaal, is het winstgevende HPV-vaccin het op twee na grootste product van Merck. Het product is goed voor een jaarlijks wereldwijd inkomen van ongeveer 2,3 miljard dollar. De veiligheidsrapportage van Gardasil is echter niets minder dan rampzalig. Children’s Health Defence en Robert F. Kennedy, Jr. hebben onlangs een video gemaakt waarin de vele problemen met de ontwikkeling en veiligheid van Gardasil worden omschreven. Bekijk en deel deze video, zodat jij en anderen begrijpen waarom Robert F. Kennedy de methodes van Merck omschrijft als ‘frauduleuze onzin’.

“Veel van de dingen die ik vandaag ga zeggen, zouden lasterlijk zijn als ze niet waar zouden zijn. En als ze niet waar zijn, zou Merck mij moeten aanklagen. Maar Merck zal dat niet doen. Zij zullen het niet doen, want in de Verenigde Staten is waarheid een absolute verdediging tegen laster.”

Robert F. Kennedy, Jr., Gardasil Science Day Presentation Video

Robert F. Kennedy Jr. is een nazaat van de beroemde Kennedy-familie. Hij zet zich al jaren in om de misstanden omtrent vaccinaties aan het licht te brengen. Simpelweg door de feiten naar buiten te brengen. Hij is ook de drijvende kracht achter de film Vaxxed, die de ernstige bijwerkingen en epidemische toename in autisme,

 » Lees verder

Zeven redenen voor de massale #bomenkap – De Lange Mars Plus

zeven-redenen-voor-de-massale-#bomenkap-–-de-lange-mars-plus

03-05-19 04:21:00,

Foto R. Vellekoop

Wat is er aan de hand dat er op grote schaal bomen worden gekapt? Is het geldgebrek of juist hebzucht? Er is zelfs een meldpunt geopend voor mensen die zich zorgen maken om het lot van de boom. Haalt de boom nog het jaar 2100?

Oorzaken

Er zijn verschillende redenen voor de alarmerende bomenkap. Voordat echter tot de kap kan worden overgegaan gelden er een aantal spelregels, deze variëren per gemeente, naast een aantal vaste regels. Zoals de regel dat er niet gekapt mag worden in de broedtijd van de vogels vanaf 15 maart tot 15 september.

In de eerste plaats levert het hout veel geld op, dat allerlei natuurinstanties goed kunnen gebruiken doordat de overheid de subsidiekraan heeft dichtgedraaid. De inkomsten van grootschalige kap zijn volgens deze organisaties keihard nodig om te kunnen voortbestaan.

Staatsbosbeheer schrijft in het Jaarverslag 2018 dat omzet houtkap en biomassa is 27,4 miljoen euro. Zonder deze opbrengst zou Staatsbosbeheer verliesgevend zijn, terwijl zij nu een bescheiden winst heeft van meer dan 7 ton. Het bedrijf ziet de houtinkomsten als een belangrijke inkomstenbron. Staatsbosbeheer oogst in de bossen ongeveer 75% van de jaarlijkse bijgroei.

Natuurmonumenten volgens het Jaarverslag 2017 (2018 nog niet beschikbaar) heeft 10,4 miljoen euro aan omzet uit hout.

Foto R. Vellekoop

Gekoppeld aan deze natuurorganisaties komen we op de tweede reden voor bomenkap. Deze organisaties willen ‘oude’ cultuurlandschappen creëren, als stuifduinen en heidevelden zonder bos. Deze kaalgeslagen gebieden verbossen echter weer snel hierna. De natuur heeft blijkbaar een andere kijk op de gang van zaken dan de ‘natuurbeschermingsorganisaties’.

De derde en best verrassende reden is dat het verbranden van hout zelfs aangemoedigd wordt, omdat dit CO2-neutraal is.

Je zou verwachten dat om de CO2 uitstoot te verminderen juist geen hout verbrand zou worden, immers bij de verbranding komt weer CO2 vrij. Landen hebben echter wereldwijd afgesproken dat CO2 die bij houtverbranding (van biomassa) vrijkomt niet meetelt als CO2. Verbranding van hout is zogenaamd CO2 neutraal. Deze onbegrijpelijke redenering wordt nog zotter als je je realiseert dat bomen erg langzaam groeien, terwijl centrales heel snel veel hout verbranden.

 » Lees verder

Syrië – De mogelijke redenen achter de vertraging van Idlib’s bevrijding – FREESURIYAH

Syrië – De mogelijke redenen achter de vertraging van Idlib’s bevrijding – FREESURIYAH

21-09-18 04:09:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor het geopolitike spel om idlib

Afbeeldingsresultaat voor het geopolitike spel om idlib

Iedereen was denk ik, net als ikzelf, verbaasd over het (voorlopig) afblazen van de  bevrijding van Idlib en daarna de aanval van Israel op Syrië (dat is heel normaal, volgens Syrische bronnen, afgelopen jaar is er al meer dan 200 keer  gebombardeerd door de Zionistische regering). Elke land heeft zo zijn eigen geopolitieke reden om de aanval op Idlib uit te stellen of af te blazen.

Foto: Moon of Alabama

De Turkse reden

In de hedendaagse militaire en diplomatieke realiteit rond de Syrische crisis streeft Ankara de volgende tactische doelen na:
Om de invloed van door de VS gesteunde Koerdische gewapende groeperingen in Noord-Syrië te elimineren of op zijn minst te beperken;
Een verenigd pro-Turkse oppositie in Idlib te versterken en alle weerstand ertegen verwijderen, inclusief de eliminatie van Hayat Tahrir al-Sham en haar bondgenoten;
De terugkeer van vluchtelingen uit Turkije naar de Syrische gebieden onder eigen controle mogelijk maken;
Als deze doelen worden bereikt, zal Ankara haar invloed om de diplomatieke oplossing van de crisis en  de toekomst van het naoorlogse Syrië, aanzienlijk vergroten. De teruggekeerde vluchtelingen en aanhangers van militante groepen in het door Turken gecontroleerde deel van Syrië zullen een electorale basis, oftewel het doel van de Turken is Balkanisatie, worden van pro-Turkse politieke figuren en partijen in het geval van het vreedzame scenario. Als er geen grootschalige diplomatieke deal over het conflict wordt bereikt, moet men de mogelijkheid van een pro-Turkse quasi-staat in Noord-Syrië overwegen, waarmee de stelling wordt bevestigd dat Erdogan een neo-Ottomaans imperium probeert op te bouwen, met noord Syrië onder haar beheer.

De Russische reden

Moskou zou willen wachten tot oktober of november (2018) voordat het tot een totale aanval  zou overgaan, omdat het Kremlin verwacht dat de crisis in de Turks-Amerikaanse betrekkingen tegen die tijd nog dieper zal worden.

“Een alomvattende actie zal van start gaan in de tijd dat Turkije dringend Russische steun nodig heeft” en Ankara zal waarschijnlijk geen crisis met Rusland willen gezien haar  problemen met de Verenigde Staten. Amerikaanse sancties tegen de Iraanse olie-industrie,

 » Lees verder

Tien redenen waarom we de NAVO beter kwijt dan rijk zijn

Tien redenen waarom we de NAVO beter kwijt dan rijk zijn

27-06-18 06:19:00,

Op 11 en 12 juli slaan de NAVO-leiders opnieuw hun tenten op voor een NAVO-top in een nieuw complex waarvoor de belastingbetaler 1,1 miljard $ moest neertellen. De NAVO is een product van de Koude Oorlog. Terwijl het vroegere Warschaupact – de militaire alliantie van het communistische Oost-Europa – ophield te bestaan, versterkte de NAVO zich tot een mondiale actor door: de uitbreiding van het grondgebied, door militaire interventies buiten dat grondgebied en door een hele reeks militaire samenwerkingsverbanden met partners wereldwijd.

Zo’n topbijeenkomst is ook het ultieme moment om de pers te voeden met propaganda over ‘democratie’, ‘welvaart’, ‘vrede’ en ‘veiligheid’. Maar daarachter schuilt een heel andere, tegenovergestelde realiteit: die van het militarisme, geostrategische belangen, oorlogspolitiek en de winsten van de wapenindustrie, een organisatie die ten dienste staat van de politieke, economische en militaire oligarchie.

Hier tien redenen waarom de NAVO een organisatie is die we beter kwijt dan rijk zijn:

1. NAVO-lidstaten staan onder druk om 2% van het BBP te besteden aan Defensie. In tijden van besparingen moet België bijvoorbeeld zijn defensiebudget dus meer dan verdubbelen. Terwijl miljoenen mensen in Europa in armoede leven, moeten de Europese NAVO-lidstaten jaarlijks meer dan honderd miljard euro aan hun militaire apparaten besteden. Dat legt een grote hypotheek op de menselijke veiligheid die nood heeft aan sociaal-economische en milieu-investeringen.

2. Binnen het defensiebudget moet 20% gaan naar aankoop van oorlogstuig…. Voor de oorlogsindustrie is zo’n subsidie-enveloppe om van te watertanden. De wapenindustrie oefent rechtstreeks invloed uit op het NAVO- en EU-beleid via jaarlijkse bijeenkomsten van politici, militairen, wapenlobbyisten en gemilitariseerde academici (het ‘militair-industrieel complex’) en ziet met succes de economische belangen vervuld.

3. De NAVO ziet kernwapens als een hoeksteen van haar militaire strategie. I.p.v. werk te maken van ontwapening zoals gevraagd in het non-proliferatieverdrag worden de kernwapenarsenalen en hun draagsystemen in NAVO-verband gemoderniseerd. De NAVO-lidstaten weigeren om toe te treden tot het verdrag voor een verbod op kernwapens.

4. De NAVO blaast de dreiging met Rusland op en legitimeert zo provocatieve troepenontplooiingen in Polen en de Baltische Staten. Het defensiebudget van de NAVO-lidstaten (915 miljard $) is 14x groter dan dat van Rusland (66 miljard $). Dat van Frankrijk en Duitsland samen is al anderhalve keer groter.

 » Lees verder