Regering Florida schort covidmaatregelen op en verbiedt vaccinatiepaspoorten – CommonSenseTV

04-05-21 07:27:00, Verbod vaccinatiepaspoorten

De regering van Ron DeSantis zegt dat hij een gedurfde stap zet in de richting van het beschermen van persoonlijke vrijheid door bedrijven in Florida te beletten zogenaamde “vaccinatiepaspoorten” te eisen. Zoals zijn betoog luidt, wil hij geen andere polarisatie in dit land. Deze keer tussen een gevaccineerde klas die naar pretparken gaat – en een niet-gevaccineerde klas die dat niet kan.

De gouverneur van Florida , Ron DeSantis, ondertekende een wetsvoorstel dat COVID-19-vaccinpaspoorten verbiedt en kondigde ook een uitvoerend bevel aan dat alle lokale pandemische noodmandaten met ingang van 1 juli opschort.

DeSantis ondertekende de Senate Bill 2006, die vorige maand werd aangenomen door de wetgevers van de staat Florida en DeSantis hem de mogelijkheid verleende om alle lokale noodbevelen op te heffen.

Ron DeSantis

Het wetsvoorstel omvat ook een verbod op vaccinpaspoorten die boetes opleggen van $ 5.000 per overtreding.

‘Ik ga het tekenen. Het gaat 1 juli in. Ik zal ook een uitvoerend bevel ondertekenen op grond van dat wetsvoorstel dat alle resterende lokale COVID-bevelen voor noodsituaties ongeldig maakt.”, aldus DeSantis.

“Maar om de kloof tussen toen en nu te overbruggen ga ik, onder mijn uitvoerende macht, de lokale noodbevelen opschorten met betrekking tot COVID.”

De Santis omschrijft dit als “het beste en enige te doen wanneer je je op bewijzen en logica baseert.”

We handelen uit logica en volgens de wetenschap

Hij over de lockdown- en mondkapjesvoorstanders: “Ze zeggen dat je niet gelooft in de wetenschap en in de vaccins.”

Toevoegend: “We hebben de vaccins omarmd. We hebben de wetenschap omarmt .”

Voor ons is nog onduidelijk wat dan zijn standpunt is t.o.v. de, aantoonbare, gevaarlijke vaccins.

DeSantis is duidelijk een uitgesproken tegenstander van zogenaamde vaccinpaspoorten en zei dat ze twee klassen van gevaccineerde en niet-gevaccineerde individuen zouden creëren.

Dat is heel goed gezien maar een echte mening over de vaccins (en de schade die deze vaccins met zich meebrengen) horen we (nog) niet van DeSantis. Ook niet van Donald Trump. Dit zijn vragen die hopelijk snel beantwoord gaan worden.

“Je hebt het recht om deel te nemen aan de samenleving, naar een restaurant, film, een balspel, al deze dingen te gaan zonder dat je dit soort informatie hoeft te onthullen”,

 » Lees verder

Regering in Israël deelt persoonlijke informatie van niet-gevaccineerde mensen | Stichting Vaccin Vrij

06-04-21 07:24:00,

Een nieuwe wet in Israël staat de regering toe een lijst te delen met de namen van degenen die het COVID-19-vaccin niet hebben gekregen met persoonlijke gegevens. De lijst, die de namen, telefoonnummers, nummers van identiteitskaarten en adressen van de niet-gevaccineerden zal bevatten, kan worden gedeeld met plaatselijke overheidsambtenaren – waaronder de directeur-generaal van het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Welzijn, met het doel de burgers aan te sporen om het vaccin te nemen.1,2 Als een burger niet komt opdagen voor zijn tweede dosis van het COVID-19-vaccin, zou de datum van zijn eerste dosis ook worden gedeeld.3

De lijst zal naar verluidt alleen worden verstrekt aan plaatselijke overheidsambtenaren die daarom verzoeken en het ministerie van Volksgezondheid adviseren over het gebruik van de informatie.4 Wetgevers beweren dat de wet alleen “betrouwbare bronnen” toestaat contact op te nemen met niet-gevaccineerde personen om hen aan te sporen het vaccin te nemen, en niet voor andere doeleinden.5,6 De lijst van niet-gevaccineerden moet samen met hun persoonlijke informatie binnen 60 dagen na het gebruik ervan worden verwijderd. Wanneer de autoriteiten contact opnemen met iemand op de lijst, heeft deze persoon het recht te eisen dat er niet opnieuw contact met hem wordt opgenomen en dat zijn informatie wordt gewist.7

“Overhandiging van dergelijke gegevens is een riskante zaak”

 

De nieuwe wet werd aangenomen met een meerderheid van 30-13 na drie stemrondes waarbij gebruik werd gemaakt van een speciaal proces waardoor de stemming veel sneller kon verlopen dan bij reguliere wetgeving.8 Haim Katz van Netanyahu’s Likud-partij verdedigde de wet door te verklaren: “Er is mij gevraagd hoe het zit met de privacy van mensen. Maar privacy is toch niet belangrijker dan het leven zelf?”9

De wet stuitte op uitgesproken tegenstand. Merav Michaeli, de leider van de Arbeiderspartij, zei dat de premier “de burgers het recht op privacy van hun medische gegevens geweld aandoet.”10 Tamar Zandberg, lid van de Knesset van de Meretz-partij, was kritisch over de wetgeving en waarschuwde dat deze de privacy van de Israëlische burgers zou schenden en dat “het overhandigen van dergelijke gegevens een riskante zaak is” omdat deze data “in de verkeerde handen zou terecht zou kunnen komen.”11
 

Artsen voor volksgezondheid lobbyden tegen de wetgeving

 
De Israëlische Vereniging van Artsen in de Volksgezondheid lobbyde tegen de wetgeving en stelde dat deze het vertrouwen van het publiek in lokale overheden,

 » Lees verder

Regering stemt in met gebruik Israëlische bevolking als testpersonen in massaal experiment | Stichting Vaccin Vrij

25-02-21 10:14:00,

Het onderstaande artikel getuigt van een politiek dieptepunt van ongekende schaal. Farmagigant Pfizer voert ongeauthoriseerde experimenten uit op de Israëlische bevolking. Het artikel is eerder gepubliceerd op ‘Alliance for human research protection’ onder de titel: Government Consigned Israeli Population to be Human Subjects in a Massive Experiment Hoe dit kan gebeuren is onvoorstelbaar; wetten worden gebroken en offers worden gemaakt, maar voor wie?
 

Regering stemt in met gebruik Israëlische bevolking als testpersonen in massaal experiment

“Israël kocht grote voorraden Covid-19 vaccin in ruil voor het fungeren als proefkonijn voor de wereld.”BBC

 
Op 18 november 2020 bleken hooggeplaatste Israëlische gezondheidsfunctionarissen opeens onvoorbereid toen vaccin-fabrikant Pfizer aankondigde dat zijn vaccin “90% effectief” was (later is dit herzien tot 95%) tegen Covid-19. Er waren miljoenen doses vaccin besteld bij Moderna en AstraZeneca, maar geen Pfizer-BioNTech vaccins.

Hoe kwam Israël in december 2020 toch nog aan naar schatting vier tot vijf miljoen doses van het Pfizer-vaccin – genoeg om ten minste twee miljoen mensen te vaccineren?

 

Premier Binyamin Netanyahu trachtte de rol van de reddende engel op zich te nemen – evenals Donald Trump toen hij ‘Operation Warp Speed’ lanceerde om de productie en distributie van Covid-19-vaccins te versnellen. Beide staatshoofden sloten geheime contracten met vaccin-fabrikanten. Beiden verzuimden aan hun kiezers bekend te maken dat de COVID-19 (mRNA) vaccins experimenteel zijn.

De fase 3 klinische proeven met het COVID-19 vaccin zijn nog niet afgerond. Dit is de reden waarom zowel Pfizer als Moderna mRNA vaccins GEEN vergunning hebben gekregen van de Food and Drug Administration (FDA). Beide vaccins hebben een ‘Emergency Use Authorization’ (EUA) gekregen. De toestemming voor het gebruik van het vaccin in een noodsituatie omschreven als: “een manier om de beschikbaarheid en het gebruik van medische tegenmaatregelen te vergemakkelijken”. Onder een ‘Emergency Use Authorisation’ kan de FDA het gebruik van niet-goedgekeurde medische producten toestaan.1

De veiligheid van deze experimentele vaccins is niet vastgesteld in het razendsnelle tempo van de productie en distributie. Alleen al door de snelheid waarmee de vaccins werden ontwikkeld en getest, kon niet voldoende informatie worden verkregen over de bijwerkingen, met name over de ernstige nadelige gevolgen op lange termijn.

 » Lees verder

Regering wist al in de vorige eeuw over de gezondheidseffecten van de draadloze technologie.

21-01-21 11:24:00,

Uit archiefmateriaal uit de vorige eeuw, blijkt dat de Amerikaanse regering wist van de schade die draadloze technologie kan toebrengen aan de menselijke gezondheid. Wisten en weten over de nadelige gezondheidseffecten die de blootstelling aan de straling (elektromagnetische velden) die door deze systemen wordt uitgezonden. Noemden de klachten die ontstonden dan ook ‘stralingsziekte of microgolfziekte’. In die tijd waren het meestal alleen militairen die werden blootgesteld aan hoge niveaus van microgolven en RF-straling en die microgolf- / stralingsziekte ontwikkelden. Nu, begin 21ste eeuw is het de hele wereldbevolking die blootgesteld worden aan kunstmatige elektromagnetische velden (EMV). Een heel gevaarlijke ontwikkeling waarvan men niet zeker weet of de gehele wereldbevolking hier aan ten onder gaat.

Zory R. Glaser
Onderzoeker  Zorach (“Zory”) R. Glaser, Ph.D., LT, MSC, USNR,  heeft veel onderzoek gedaan in de 20ste eeuw naar bepaalde gezondheidsproblemen en blootstelling aan microgolven en radiofrequenties.  Hij stelde zijn eerste radiofrequente (RF)- en microgolf bio-effecten bibliografie, samen in 1971 (na het behalen van zijn doctoraat), als resultaat van zijn studies na het helpen opzetten van het radiofrequente bio-effecten laboratorium aan het Naval Medical Research Institute, toen hij werd aangesteld door de Amerikaanse marine. Het leger wilde weten of blootstelling aan niet-ioniserende straling van radiofrequente en microgolfbronnen, nadelige effecten zou kunnen hebben op militair personeel. Zijn superieuren waren onder de indruk van zijn rapport en ze vroegen hem om de bibliografie regelmatig bij te werken.

Onderzoek naar de draadloze technologie
Dr. Glaser heeft daarna jarenlang onderzoek gedaan naar het verband tussen bepaalde gezondheidsproblemen en blootstelling aan magnetron- en radiofrequenties. Zorach (Glaser is één van de belangrijkste wetenschappers die de impact van draadloze technologie op de menselijke gezondheid heeft bestudeerd en begrijpt. Zijn carrière als onderzoekswetenschapper bij de overheid beslaat tientallen jaren bij de Amerikaanse marine, de Amerikaanse volksgezondheidsdienst, het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) en het Bureau of Radiological Health van de Amerikaanse Food and Drug Administration.

Radiofrequenties van radar, mobiele communicaties en microgolven
Dr. Glaser had in 1971 al meer dan 6.000 verwijzingen studies geciteerd over de bio-effecten en gezondheidseffecten van radiofrequenties-, microgolfstraling door radar en de mobiele communicatie van de scheepvaart en het leger. Bovendien waren er studies die aantoonden dat blootstelling aan microgolfstraling in staat was om onder bepaalde omstandigheden,

 » Lees verder

Regering reageert met repressie op de snelle groei van onafhankelijke media – Transitieweb

19-11-20 09:32:00,

Het draagvlak voor de coronamaatregelen kalft zienderogen af. In plaats van stil te staan bij het eigen gebrek aan overtuigingskracht gaat de regering over tot intimidatie van de critici van haar beleid. 

Vandaag werden de resultaten bekend van een onderzoek van het RIVM en de TU Delft. Daaruit blijkt dat een ruime meerderheid van de bevolking zich op dit moment NIET wil laten vaccineren. 13 procent wil het in geen geval. 48 procent wil de ontwikkelingen nog even aanzien en zich eerst verder informeren.

Zoiets noem je een gebrek aan draagvlak.

We zien tegelijkertijd dat de alternatieve media een grote vlucht nemen. Naast De Andere Krant (met oplagen die boven het miljoen uitstijgen) zijn er nu ook Gezond Verstand en OPN Nieuws, beiden met oplagen in de honderdduizenden.

Eindelijk, want nu is er een stevig tegenwicht tegen de eenzijdige berichtgeving in de reguliere media. Goed voor een gezonde discussie en een afgewogen oordeel, zou je zeggen.

Protestbrief

Maar de regering – in het nauw gebracht door de beweging van de publieke opinie – grijpt naar het middel van de repressie.

Zo belde er politie aan bij onafhankelijke TV-maker Flavio Pasquino en ook bij arts Dirk Verelst die meewerkt aan TransitieWeb. Boodschap: ‘We maken ons zorgen over je, weet wel wat je doet.’

Deze week werd verder bekend dat Defensie (sic) onderzoek doet naar kritische media en dat de Reclame Code Commissie zich gaat buigen over radiospotjes van Gezond Verstand.

Tegen al deze intimidatie nam de kersverse Nederlandse Vereniging van Vrije Journalisten (NVVJ) vandaag stelling in een protestbrief aan de minister van Justitie en Veiligheid.

Meer hierover lezen

Lees de uitgebreide nieuwsanalyse die Guido Jonkers maakte over deze gebeurtenissen en die vandaag op WantToKnow verscheen.

Vandaag besteedde ook Rob Vellekoop in DLM Plus aandacht aan de protestbrief.

Steun de vrije media

Alle onafhankelijke media hebben je steun nu hard nodig. Neem een abonnement, koop een los nummer bij Ako of Bruna, doneer, distribueer, deel artikelen op social media en – als dat op je weg ligt – ga meedoen met schrijven, onderzoeken en verslag doen.

 » Lees verder