Israël: Een bijzonder relatie–Een nawoord van Egbert Talens

israel-een-bijzonder-relatieeen-nawoord-van-egbert-talens

12-04-19 07:41:00,

Aanvullende info na publicatie van Ebr… (mijn boek Een bijzondere relatie) op deze blog. Behalve een weergave van de voorzijde van Ebr…, zou ook een beeld van de achterzijde het goed hebben gedaan. Het gaat mij om de tekst op de achterflap, en wel speciaal díe woorden waarmee ik probeer duidelijk te maken dat de term ‘Palestijnse kwestie’ volstrekt bezijden de realiteit valt van de politieke gebeurtenissen vanaf ca. 1881, tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee.

In Ter overdenking…, op pagina 318, doe ik (nogmaals) een poging die onmogelijke term, Palestijnse kwestie, als zodanig en dus als fóut, aan de lezers voor te houden.

In zijn voorwoord vraagt polemoloog Leon Wecke zich af, ‘of Talens toch niet door een selectieve attentie en inattentie geleid werd bij zijn zoektocht naar beschrijvingen van de feitelijke werkelijkheid’ (pag.V). En daarna: ‘Talens ontkracht dit in belangrijke mate door zowel uit Palestijnse als uit Israëlische bronnen te putten…’.

Egbert Talens - Een bijzondere relatie - Boek- achterflap

De achterflap van het boek met de tekst van Egbert Talens

Zelf zou ik die observatie anders geformuleerd hebben; veel aansprekender, namelijk zo: ‘Het aantal Joodse auteurs en niet-joodse schrijvers, door Talens  geraadpleegd, verschilt enorm. In die zin dat de eersten vele malen groter in aantal zijn, dan de laatsten.’ Ergo: kritische benaderingen berusten vrijwel enkel op eigen, Joodse, sterker nog, op Israëlische bronnen.

Mijn vermoeden dat aandacht voor Ebr… is uitgebleven, zal waarschijnlijk, zo niet geheel, op dát punt terug te voeren zijn. [Van de uitgever kreeg ik de informatie dat uit bepaalde kring een poging is gedaan, hem ertoe te brengen mijn boek níet uit te geven. Een mistige situatie.

Hoe konden ‘opponenten’ weet hebben van mijn onderneming? Toch alleen als de uitgever dit zélf aan die van-christelijke-huize-zijnde lieden communiceerde, toen ze het uitgeven van een boek van een van hen kwamen bespreken? Ik vermoed het boek ‘De kern van de zaak’ van Wim Kortenoeven, dat door Aspekt in 2005 is uitgegeven; hetzelfde jaar dat Ebr… uitkwam.

Natuurlijk bleef ik na het uitkomen van mijn boek niet met mijn armen over elkaar zitten. Ik bestudeerde sommige van de door mij aangeschafte boeken over het Midden-Oosten-conflict opnieuw.

O.a. was dit het geval ter zake van The Burning Ground (TBG) van de hand van Shabtai Teveth.

 » Lees verder

HEMA onder vuur om relatie met fout Israëlisch bedrijf – The Rights Forum

hema-onder-vuur-om-relatie-met-fout-israelisch-bedrijf-8211-the-rights-forum

29-03-19 12:42:00,

Nieuws

Mensenrechten

Teperberg 1870 HEMA Efrat Etikettering Wijn OESO-richtlijnen Kolonisten-producten Who Profits UN Guiding Principles Made in Israel mensenrechten Kolonisering Westoever

Henri Veldhuis Symposium

De kerk en het streven naar rechtvaardigheid

Aanmelden

Petitie

Petitie aan de Nederlandse regering:

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

petitie

Mensenrechten / HEMA onder vuur om relatie met fout Israëlisch bedrijf

De HEMA ligt onder vuur vanwege de verkoop van Teperberg-wijnen. Dat Israëlische wijnhuis verwerkt druiven uit bezet Palestijns gebied, en hoort om die reden te worden gemeden. De HEMA wordt gevraagd gehoor te geven aan de fundamentele bezwaren tegen het wijnhuis.

Wereldwijd worden consumenten opgeroepen om wijnen van het Israëlische wijnhuis Teperberg 1870 te boycotten. In Nederland heeft de HEMA ze juist in haar assortiment opgenomen.Facebook / Canadian Jewish News  

Deze week ontstond ophef nadat een burger de HEMA aansprak op de verkoop van Israëlische wijn van het merk Hadar (Efrat). Zij riep het bedrijf op na te gaan of deze wijn wel echt uit Israël komt, en sprak het vermoeden uit dat die afkomstig is uit een illegale Israëlische kolonie in bezet Palestijns gebied.

De betreffende wijn, aangetroffen bij de HEMA in Rotterdam, 25 maart 2019.

Haar zorg is terecht. In februari publiceerde The Rights Forum een onderzoek naar de verwevenheid tussen de Israëlische wijnindustrie en de illegale Israëlische kolonisering van bezet Palestijns en Syrisch gebied. Daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van de Israëlische wijnproducenten betrokken is bij de illegale exploitatie van die gebieden.

 » Lees verder

“Hoe het kapitalisme onze relatie met bacteriën om zeep hielp”

“Hoe het kapitalisme onze relatie met bacteriën om zeep hielp”

10-10-18 02:33:00,

Er zijn vele redenen die consumenten ertoe aanzetten om per jaar 56 miljard euro uit te geven aan schoonmaakmiddelen. Maar net als bij andere aankopen, zijn het irrationele drijfveren die de doorslag geven, stellen marketingspecialiste Nora Cambell, assistent-professor marketing aan de universiteit van Dublin, en mediaspecialist Cormac Deane. Die koopimpulsen zijn niet zonder risico’s.

Advertenties voor hygiëneproducten in het huishouden overtuigen steevast met deze eenvoudige, krachtige boodschap: bacteriële besmettinghaarden loeren overal, maar antibacteriële gels, zepen, poeders en schuimpjes kunnen je daartegen beschermen. We worden ertoe aangezet om bacteriën te zien als een bedreiging voor onze afgeschermde, schone levensruimte. Maar daardoor hebben we veel minder contact met bacteriën, en dat is net gevaarlijk.

Laten we beginnen met te bekijken hoe bacteriën worden afgebeeld. Foto’s maken van bacteriën is perfect mogelijk. Er bestaan prachtbeelden van, maar die zie je bijna uitsluitend in een wetenschappelijke of medische context.

Alle anderen onder ons krijgen geen realistisch beeld van bacteriën mee. We zien ze enkel door de bril van de adverteerders.  En hoe! Op basis van onze analyse van advertentiebeelden van bacteriën sinds 1848 tot vandaag komen we tot 4 wijdverspreide opvattingen.  Door die opvattingen tegen het licht te houden, wordt duidelijk hoe onze band met dit belangrijke onderdeel van het ecosysteem op aarde vertekend wordt door de wensen en doelstellingen van fabrikanten van schoonmaakmiddelen.

Schattige bacteriën

Ten eerste: bacteriën zijn aardig. Ze zijn klein en kwetsbaar, het lijken wel speeltjes. Hun ogen zijn groot, hun ledematen klein. Dat is bizar, als je bedenkt dat de advertenties voor antibacteriële middelen ons ervan willen overtuigen om die dingen kapot te maken, met miljarden tegelijk.

Maar die aaibaarheidsfactor heeft een onverwacht effect op de kijker. Natuurlijk willen we alles wat lief en schattig is aanraken, vasthouden en zelfs beschermen.

Maar schattige dingetjes associëren we ook met een reeks minder positieve  gevoelens: ze zijn hulpeloos, meelijwekkend en altijd beschikbaar. Dat leidt tot een reeks complexe secundaire reacties: we voelen ergernis over hun emotionele chantage, misprijzen voor hun zwakheid en afkeer omdat ze zo meegaand zijn. Als je iets als schattig beschouwt, kun je ook zin krijgen om het te grijpen, te domineren, of te vernietigen. Met andere woorden: schattige dingen zijn tegelijkertijd leuk en onuitstaanbaar.

 » Lees verder