Petitie roept Witte Huis (U.S.A) op tot onderzoek “Bill & Melinda Gates Foundation” voor misdaden tegen de mensheid | Stichting Vaccin Vrij

19-04-20 12:59:00,

Recentelijk heeft een petitie in recordtempo het benodigde aantal handtekeningen opgehaald dat nodig is om een reactie van het Witte Huis in Amerika af te dwingen. De petitie is opgezet door ‘We the people’ Wij het volk – uw stem in het Witte Huis.

 
De vertaalde tekst van het doel van de petitie staat hieronder:

WIJ, HET VOLK, VRAGEN DE FEDERALE REGERING OM EEN BEROEP TE DOEN OP HET CONGRES OM TE HANDELEN IN EEN KWESTIE:

 
We roepen op tot onderzoek in de “Bill & Melinda Gates Foundation” voor medische wanpraktijken en misdaden tegen de mensheid.

 
Als we kijken naar de gebeurtenissen rond de “COVID-19 pandemie”, blijven er verschillende vragen onbeantwoord. Op 18 oktober 2019, slechts enkele weken voor de afkondiging van ground zero in Wuhan, China, vonden er twee belangrijke gebeurtenissen plaats. Een daarvan is “Event 201”, de andere is de “Military World Games”, gehouden in Wuhan. Sindsdien is er een wereldwijde push voor vaccins & biometrische tracking geïnitieerd.

 
Dit alles wordt aangestuurd door Bill Gates, die publiekelijk heeft verklaard dat hij geïnteresseerd is in het “verminderen van de bevolkingsgroei” met 10-15%, door middel van vaccinatie. Gates, UNICEF & WHO zijn al beschuldigd van het opzettelijk steriliseren van Keniaanse kinderen door het gebruik van een verborgen HCG-antigeen in tetanusvaccins.

 
Het Congres & alle andere bestuursorganen zijn in gebreke totdat een grondig en openbaar onderzoek is afgerond.

 
Wij zullen u over het verloop van deze zaak blijven informeren.

 
Bron: https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity/

 
Over de auteur:
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

 » Lees verder

Boerenforum roept op tot meer lokale economie | Uitpers

01-04-20 05:11:00,

Foto: publiek domein, bron: https://pxhere.com/en/photo/495162

Korte keten: kort, gezond en veilig (*)

Met de ellenlange wachtrijen voor de supermarkten en de lege winkelrekken op ons netvlies gegrift, roept het Boerenforum op tot meer lokale economie. De overheid neemt steeds meer ingrijpende maatregelen en het Boerenforum heeft daar, gezien de pandemie, begrip voor. Het Boerenforum is er echter niet gerust in. Ze kijkt met een argwanend oog welke kant die maatregelen opgaan. Samen met veel boeren en boerinnen en winkeliers uit de korte keten vragen we aan de overheden om geen kansen te ontnemen aan de korte keten en de lokale economie.

“Dit is de periode waarin de geglobaliseerde markt de keerzijde van de medaille laat zien”, zegt woordvoerder Tijs Boelens: “ Het is volstrekt ongepast dat lokale overheden nu markten verbieden en het is pijnlijk dat de openbare omroep enkel oog heeft voor de faciliteiten aangeboden door de grote supermarktketens.” Al eeuwenlang werken tal van boeren en boerinnen aan een robuuste keten met minder voedselkilometers. De laatste jaren worden ze daarin versterkt door een groeiend aantal kleinere winkels waar er wordt gewerkt aan minder verspilling, minder verpakking en een Boerenforum meer lokale economie. Ook burgerinitiatieven zoals Voedselteams tonen dat een andere manier van consumeren mogelijk is én economisch rendabel. Wervel lanceert al geruime tijd zijn campagne ‘Lunch met LEF (Lokaal-Ecologisch-Fair). De modellen die uit die samenwerking ontstaan zijn voorbeelden voor een wereld die zichzelf crisis-proof moet leren maken. ”De antwoorden op de volgende crisissen schuilen in onze bedrijven en in het gedrag van onze consumenten”, zo klinkt het binnen het Boerenforum, “Het is dan ook ongepast ons anders te behandelen dan supermarkten”.

Globale markten met geopolitieke spanningen (cfr de perencrisis), een pandemie zoals het huidige Corona-virus en de klimaatcrisissen treffen het heersend marktmodel heel hard. Het toont aan dat de jarenlange mondialiseringskoers die door bijna heel de wereld werd gereden uitmondt in één grote chaos. Het is dan ook hoog tijd dat de Europese Unie zich, samen met al haar lidstaten, bezint en baan ruimt voor een ander economisch verhaal. Er is nood aan een beleid dat kansen creëert voor de kleine vrouw/man. De strategie van de EU moet zich losmaken van het agro-industrieel complex met supermarkten en wereldspelers. Er is nood aan een doorgedreven inzet op de kleine lokale voedselstrategieën.

 » Lees verder

Netanyahu roept op tot sancties tegen ‘antisemitisch’ Internationaal Strafhof – The Rights Forum

23-01-20 04:30:00,

Oorlogsmisdaden

Lees meer over
Fatou Bensouda Benjamin Netanyahu Internationaal Strafhof oorlogsmisdaden antisemitisme Kolonisering

Oorlogsmisdaden / Netanyahu roept op tot sancties tegen ‘antisemitisch’ Internationaal Strafhof

Premier Netanyahu wil dat er internationale sancties komen tegen het Internationaal Strafhof. Dat is van plan onderzoek in te stellen naar Israëlische en Palestijnse oorlogsmisdaden. ‘Puur antisemitisme’, volgens Netanyahu.

De Israëlische president Benjamin Netanyahu.EJP 

Wat onbezonnen uitspraken betreft zijn we door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu al rijkelijk verwend, maar steeds weer blijkt hij in staat nieuwe grenzen te doorbreken. Ditmaal roept hij op tot internationale sancties tegen het Internationaal Strafhof, dat hij beschuldigt van ‘puur antisemitisme’.

Oorlogsmisdaden

Netanyahu deed zijn oproep in een interview met het christelijke Trinity Broadcasting Network, ‘s werelds grootste religieuze televisienetwerk. Hij riep de kijkers op in actie te komen en bij hun politici aan te dringen ‘op concrete acties, op sancties’ tegen het Strafhof. Niet alleen tegen het Hof als zodanig, maar ook tegen alle daar werkzame personen: ‘tegen de functionarissen, de aanklagers, iedereen’.

Hoofdaanklaagster Fatou Bensouda maakte vorige maand bekend een onderzoek te zullen instellen naar Israëlische en Palestijnse oorlogsmisdaden, begaan in door Israël bezet gebied. Ze maakte één voorbehoud: ze wil zekerheid over de rechtsbevoegdheid van het Hof in het gebied en vroeg een speciale Kamer van het Hof daar binnen 120 dagen een juridisch oordeel over te vellen. Gisteren werd bekend dat die termijn om bureaucratische redenen mogelijk wordt overschreden, misschien zelfs met enkele maanden.

Frontale aanval

In het interview noemde Netanyahu het voornemen van Bensouda ‘een frontale aanval op de democratie’. Die aanval is volgens hem tweeledig: het is ‘zowel een aanval op het recht van democratieën om zich te verdedigen, als op het recht van het joodse volk om in zijn voorouderlijk thuisland te leven, het land Israël’.

Netanyahu’s woorden zijn even hoogdravend als onzinnig. Er is geen sprake van dat het Hof zich tegen een van de door hem genoemde punten richt. Dat weet de Israëlische premier ook wel. Zijn pijn zit ’m in het feit dat een van de potentiële oorlogsmisdaden die Bensouda wil onderzoeken de stichting van Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) in bezet Palestijns gebied is.

 » Lees verder

Vredesbeweging roept Rutte op geen oorlogsschepen naar Iran te sturen – De Lange Mars Plus

08-08-19 05:30:00,

Meer dan 20 vredesorganisaties roepen de regering op niet te voldoen aan de wens van de Verenigde Staten een of meer oorlogsschepen naar de Straat van Hormuz te sturen. Hierdoor dreigt namelijk oorlog in dit gebied met Iran. Uit de op 15 juli door het kabinet aan de Tweede Kamer verzonden brief blijkt dat Nederland overweegt om een oorlogsfregat naar de Straat van Hormuz te sturen. Het doel is het garanderen van de vrije maritieme doorvaart.

De vredesorganisaties maken zich zorgen omdat dit verzoek niet afkomstig is van de Verenigde Naties maar van de Verenigde Staten.
Immers de spanningen in dit gebied, zeggen zij, zijn vooral het gevolg van de eenzijdige opzegging door de VS van het nucleaire akkoord (JCPOA) dat de internationale gemeenschap sloot met Iran, terwijl de Europese Unie dit akkoord juist wil handhaven. Iran had zich gehouden aan het akkoord, dat is bevestigd door Internationaal Atoomenergiebureau (IAEA). Nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran zetten de verhoudingen op scherp, tegen de bedoeling in van Nederland en de EU.

Dit zorgt voor een gevaarlijke situatie die tot oorlog kan leiden. Hierdoor dreigt niet alleen oorlog voor Iran maar ook voor meerdere omliggende landen.

Er wordt verder op gewezen dat de voormalige directeur-generaal van het IAEA, Mohamed ElBaradei, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, gewaarschuwd heeft dat de huidige situatie erg lijkt op de omstandigheden vlak voordat de oorlog tegen Irak begon.

Naast de aanzienlijke kosten van deze operatie, zal het sturen van een oorlogsschip worden opgevat als het kiezen van de kant van één partij in de machtsstrijd tussen Iran en Saoedi-Arabië. In plaats van de inzet van oorlogsmaterieel zijn zij voorstander diplomatie, zodat angsten en spanningen in de regio concreet bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Zij willen daarom dat Nederland een constructieve dialoog op gang brengt, liefst in samenwerking met Europa en andere landen.

‘We leven immers niet meer in het stenen tijdperk en communicatiemogelijkheden en praktische, creatieve en vreedzame oplossingen voor problemen zijn er altijd te vinden. Het is
heel goed mogelijk om te onderhandelen over geschilpunten totdat er een formule en/of oplossing is gevonden die voor iedere deelnemer aanvaardbaar is.’

Vredesorganisaties

Burundian Women For Peace and Development (BWPD)
Doopsgezind Wereldwerk
Eirene
Enschede voor Vrede
Haags VredesInitiatief (HVI)
Haags Vredes Platform (HVP)
Humanistisch Vredesberaad (HVB)
Kerk en Vrede
Masterpeace
Multicultural Women Peacemakers Network (MWPN)
Peace SOS
Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)
Stichting Centrum EMMA
Stichting Vredesbureau Heerlen
Stichting Vredescentrum Eindhoven
Stichting Vredesbureau Eindhoven
Uniting for Peace UK
Platform Vrouwen &

 » Lees verder

Kamer roept minister tot de orde: Nederland moet bijenrichtsnoer steunen

22-05-19 07:31:00,

Een opmerkelijke koerswijziging in Den Haag was het gevolg van recente onthullingen door Follow the Money. Gisteren werd een motie door de Tweede Kamer aangenomen waarin de regering wordt opgedragen om in Brussel van positie te veranderen, en nu de invoering van de Bee Guidance te steunen. De Bee Guidance is een Europees richtsnoer dat beoogt bestrijdingsmiddelen beter te testen op hun schadelijkheid voor bijen en hommels.

FTM onthulde op 6 april dat Nederland in Brussel de afgelopen jaren de invoering van de Bee Guidance heeft tegengewerkt, en in november 2018 in een vertrouwelijk gesprek met de Europese Commissie zelfs heeft gepleit voor afzwakking van het bijenrichtsnoer.

‘Minister Schouten [Landbouw, red.] zal haar beleid nu 180 graden moeten wijzigen,’ zegt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, die de motie indiende. ‘Ze moet nu terug naar Brussel, daar vertellen dat het parlement de regering op de vingers heeft getikt en dat Nederland terugkomt op de eerder bepleite versoepeling van de Bee Guidance’.

Voor de motie stemden D66, 50PLUS, GroenLinks, SP, PvdA, PVV en FvD. In de motie staat dat Nederland zich in Europees verband moet inzetten voor invoering van de Bee Guidance ‘als geheel’, en dat het richtsnoer voor bijen uiterlijk ‘eind 2019’ in werking moet treden.

FTM beschreef op 6 april een vertrouwelijk ‘implementatieplan’ dat momenteel in Brussel op tafel ligt, waarin versoepeling van het bijenrichtsnoer wordt voorgesteld. Concreet wordt met dat plan de invoerdatum van het merendeel van de testmethoden uit de Bee Guidance geschrapt. Daarmee werd onzeker of deze laboratoriumtesten zullen worden ingevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om testmodellen waarmee langetermijneffecten van pesticiden op bijengezondheid kunnen worden onderzocht. Ook vallen er testen onder die specifiek ingaan op de mogelijk schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen op solitaire bijen en hommels. Wilde bijen zouden gevoeliger zijn voor blootstelling aan landbouwgif dan honingbijen.

Zulke testen worden momenteel in de EU niet uitgevoerd voordat bestrijdingsmiddelen op de markt worden toegelaten. ‘Hopeloos verouderd,’ noemde hoogleraar milieu- en gezondheidsrisico’s Jeroen van der Sluijs (Universiteit Utrecht) de huidige risicoanalyse tegenover FTM. Wetenschappers wijzen naar het grootschalig gebruik van pesticiden als belangrijke oorzaak achter de afname van bestuivende insecten in Europa.

Nu zal Nederland in Brussel moeten pleiten voor de invoering van de volledige Bee Guidance op korte termijn

Het voorstel om de Bee Guidance af te zwakken,

 » Lees verder