Petitie roept Witte Huis (U.S.A) op tot onderzoek “Bill & Melinda Gates Foundation” voor misdaden tegen de mensheid | Stichting Vaccin Vrij

petitie-roept-witte-huis-(us.a)-op-tot-onderzoek-“bill-&-melinda-gates-foundation”-voor-misdaden-tegen-de-mensheid-|-stichting-vaccin-vrij

19-04-20 12:59:00,

Recentelijk heeft een petitie in recordtempo het benodigde aantal handtekeningen opgehaald dat nodig is om een reactie van het Witte Huis in Amerika af te dwingen. De petitie is opgezet door ‘We the people’ Wij het volk – uw stem in het Witte Huis.

 
De vertaalde tekst van het doel van de petitie staat hieronder:

WIJ, HET VOLK, VRAGEN DE FEDERALE REGERING OM EEN BEROEP TE DOEN OP HET CONGRES OM TE HANDELEN IN EEN KWESTIE:

 
We roepen op tot onderzoek in de “Bill & Melinda Gates Foundation” voor medische wanpraktijken en misdaden tegen de mensheid.

 
Als we kijken naar de gebeurtenissen rond de “COVID-19 pandemie”, blijven er verschillende vragen onbeantwoord. Op 18 oktober 2019, slechts enkele weken voor de afkondiging van ground zero in Wuhan, China, vonden er twee belangrijke gebeurtenissen plaats. Een daarvan is “Event 201”, de andere is de “Military World Games”, gehouden in Wuhan. Sindsdien is er een wereldwijde push voor vaccins & biometrische tracking geïnitieerd.

 
Dit alles wordt aangestuurd door Bill Gates, die publiekelijk heeft verklaard dat hij geïnteresseerd is in het “verminderen van de bevolkingsgroei” met 10-15%, door middel van vaccinatie. Gates, UNICEF & WHO zijn al beschuldigd van het opzettelijk steriliseren van Keniaanse kinderen door het gebruik van een verborgen HCG-antigeen in tetanusvaccins.

 
Het Congres & alle andere bestuursorganen zijn in gebreke totdat een grondig en openbaar onderzoek is afgerond.

 
Wij zullen u over het verloop van deze zaak blijven informeren.

 
Bron: https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity/

 
Over de auteur:
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

 » Lees verder

Boerenforum roept op tot meer lokale economie | Uitpers

boerenforum-roept-op-tot-meer-lokale-economie-|-uitpers

01-04-20 05:11:00,

Foto: publiek domein, bron: https://pxhere.com/en/photo/495162

Korte keten: kort, gezond en veilig (*)

Met de ellenlange wachtrijen voor de supermarkten en de lege winkelrekken op ons netvlies gegrift, roept het Boerenforum op tot meer lokale economie. De overheid neemt steeds meer ingrijpende maatregelen en het Boerenforum heeft daar, gezien de pandemie, begrip voor. Het Boerenforum is er echter niet gerust in. Ze kijkt met een argwanend oog welke kant die maatregelen opgaan. Samen met veel boeren en boerinnen en winkeliers uit de korte keten vragen we aan de overheden om geen kansen te ontnemen aan de korte keten en de lokale economie.

“Dit is de periode waarin de geglobaliseerde markt de keerzijde van de medaille laat zien”, zegt woordvoerder Tijs Boelens: “ Het is volstrekt ongepast dat lokale overheden nu markten verbieden en het is pijnlijk dat de openbare omroep enkel oog heeft voor de faciliteiten aangeboden door de grote supermarktketens.” Al eeuwenlang werken tal van boeren en boerinnen aan een robuuste keten met minder voedselkilometers. De laatste jaren worden ze daarin versterkt door een groeiend aantal kleinere winkels waar er wordt gewerkt aan minder verspilling, minder verpakking en een Boerenforum meer lokale economie. Ook burgerinitiatieven zoals Voedselteams tonen dat een andere manier van consumeren mogelijk is én economisch rendabel. Wervel lanceert al geruime tijd zijn campagne ‘Lunch met LEF (Lokaal-Ecologisch-Fair). De modellen die uit die samenwerking ontstaan zijn voorbeelden voor een wereld die zichzelf crisis-proof moet leren maken. ”De antwoorden op de volgende crisissen schuilen in onze bedrijven en in het gedrag van onze consumenten”, zo klinkt het binnen het Boerenforum, “Het is dan ook ongepast ons anders te behandelen dan supermarkten”.

Globale markten met geopolitieke spanningen (cfr de perencrisis), een pandemie zoals het huidige Corona-virus en de klimaatcrisissen treffen het heersend marktmodel heel hard. Het toont aan dat de jarenlange mondialiseringskoers die door bijna heel de wereld werd gereden uitmondt in één grote chaos. Het is dan ook hoog tijd dat de Europese Unie zich, samen met al haar lidstaten, bezint en baan ruimt voor een ander economisch verhaal. Er is nood aan een beleid dat kansen creëert voor de kleine vrouw/man. De strategie van de EU moet zich losmaken van het agro-industrieel complex met supermarkten en wereldspelers. Er is nood aan een doorgedreven inzet op de kleine lokale voedselstrategieën.

 » Lees verder

Netanyahu roept op tot sancties tegen ‘antisemitisch’ Internationaal Strafhof – The Rights Forum

netanyahu-roept-op-tot-sancties-tegen-‘antisemitisch’-internationaal-strafhof-–-the-rights-forum

23-01-20 04:30:00,

Oorlogsmisdaden

Lees meer over
Fatou Bensouda Benjamin Netanyahu Internationaal Strafhof oorlogsmisdaden antisemitisme Kolonisering

Oorlogsmisdaden / Netanyahu roept op tot sancties tegen ‘antisemitisch’ Internationaal Strafhof

Premier Netanyahu wil dat er internationale sancties komen tegen het Internationaal Strafhof. Dat is van plan onderzoek in te stellen naar Israëlische en Palestijnse oorlogsmisdaden. ‘Puur antisemitisme’, volgens Netanyahu.

De Israëlische president Benjamin Netanyahu.EJP 

Wat onbezonnen uitspraken betreft zijn we door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu al rijkelijk verwend, maar steeds weer blijkt hij in staat nieuwe grenzen te doorbreken. Ditmaal roept hij op tot internationale sancties tegen het Internationaal Strafhof, dat hij beschuldigt van ‘puur antisemitisme’.

Oorlogsmisdaden

Netanyahu deed zijn oproep in een interview met het christelijke Trinity Broadcasting Network, ‘s werelds grootste religieuze televisienetwerk. Hij riep de kijkers op in actie te komen en bij hun politici aan te dringen ‘op concrete acties, op sancties’ tegen het Strafhof. Niet alleen tegen het Hof als zodanig, maar ook tegen alle daar werkzame personen: ‘tegen de functionarissen, de aanklagers, iedereen’.

Hoofdaanklaagster Fatou Bensouda maakte vorige maand bekend een onderzoek te zullen instellen naar Israëlische en Palestijnse oorlogsmisdaden, begaan in door Israël bezet gebied. Ze maakte één voorbehoud: ze wil zekerheid over de rechtsbevoegdheid van het Hof in het gebied en vroeg een speciale Kamer van het Hof daar binnen 120 dagen een juridisch oordeel over te vellen. Gisteren werd bekend dat die termijn om bureaucratische redenen mogelijk wordt overschreden, misschien zelfs met enkele maanden.

Frontale aanval

In het interview noemde Netanyahu het voornemen van Bensouda ‘een frontale aanval op de democratie’. Die aanval is volgens hem tweeledig: het is ‘zowel een aanval op het recht van democratieën om zich te verdedigen, als op het recht van het joodse volk om in zijn voorouderlijk thuisland te leven, het land Israël’.

Netanyahu’s woorden zijn even hoogdravend als onzinnig. Er is geen sprake van dat het Hof zich tegen een van de door hem genoemde punten richt. Dat weet de Israëlische premier ook wel. Zijn pijn zit ’m in het feit dat een van de potentiële oorlogsmisdaden die Bensouda wil onderzoeken de stichting van Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) in bezet Palestijns gebied is.

 » Lees verder

Vredesbeweging roept Rutte op geen oorlogsschepen naar Iran te sturen – De Lange Mars Plus

vredesbeweging-roept-rutte-op-geen-oorlogsschepen-naar-iran-te-sturen-–-de-lange-mars-plus

08-08-19 05:30:00,

Meer dan 20 vredesorganisaties roepen de regering op niet te voldoen aan de wens van de Verenigde Staten een of meer oorlogsschepen naar de Straat van Hormuz te sturen. Hierdoor dreigt namelijk oorlog in dit gebied met Iran. Uit de op 15 juli door het kabinet aan de Tweede Kamer verzonden brief blijkt dat Nederland overweegt om een oorlogsfregat naar de Straat van Hormuz te sturen. Het doel is het garanderen van de vrije maritieme doorvaart.

De vredesorganisaties maken zich zorgen omdat dit verzoek niet afkomstig is van de Verenigde Naties maar van de Verenigde Staten.
Immers de spanningen in dit gebied, zeggen zij, zijn vooral het gevolg van de eenzijdige opzegging door de VS van het nucleaire akkoord (JCPOA) dat de internationale gemeenschap sloot met Iran, terwijl de Europese Unie dit akkoord juist wil handhaven. Iran had zich gehouden aan het akkoord, dat is bevestigd door Internationaal Atoomenergiebureau (IAEA). Nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran zetten de verhoudingen op scherp, tegen de bedoeling in van Nederland en de EU.

Dit zorgt voor een gevaarlijke situatie die tot oorlog kan leiden. Hierdoor dreigt niet alleen oorlog voor Iran maar ook voor meerdere omliggende landen.

Er wordt verder op gewezen dat de voormalige directeur-generaal van het IAEA, Mohamed ElBaradei, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, gewaarschuwd heeft dat de huidige situatie erg lijkt op de omstandigheden vlak voordat de oorlog tegen Irak begon.

Naast de aanzienlijke kosten van deze operatie, zal het sturen van een oorlogsschip worden opgevat als het kiezen van de kant van één partij in de machtsstrijd tussen Iran en Saoedi-Arabië. In plaats van de inzet van oorlogsmaterieel zijn zij voorstander diplomatie, zodat angsten en spanningen in de regio concreet bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Zij willen daarom dat Nederland een constructieve dialoog op gang brengt, liefst in samenwerking met Europa en andere landen.

‘We leven immers niet meer in het stenen tijdperk en communicatiemogelijkheden en praktische, creatieve en vreedzame oplossingen voor problemen zijn er altijd te vinden. Het is
heel goed mogelijk om te onderhandelen over geschilpunten totdat er een formule en/of oplossing is gevonden die voor iedere deelnemer aanvaardbaar is.’

Vredesorganisaties

Burundian Women For Peace and Development (BWPD)
Doopsgezind Wereldwerk
Eirene
Enschede voor Vrede
Haags VredesInitiatief (HVI)
Haags Vredes Platform (HVP)
Humanistisch Vredesberaad (HVB)
Kerk en Vrede
Masterpeace
Multicultural Women Peacemakers Network (MWPN)
Peace SOS
Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)
Stichting Centrum EMMA
Stichting Vredesbureau Heerlen
Stichting Vredescentrum Eindhoven
Stichting Vredesbureau Eindhoven
Uniting for Peace UK
Platform Vrouwen &

 » Lees verder

Kamer roept minister tot de orde: Nederland moet bijenrichtsnoer steunen

22-05-19 07:31:00,

Een opmerkelijke koerswijziging in Den Haag was het gevolg van recente onthullingen door Follow the Money. Gisteren werd een motie door de Tweede Kamer aangenomen waarin de regering wordt opgedragen om in Brussel van positie te veranderen, en nu de invoering van de Bee Guidance te steunen. De Bee Guidance is een Europees richtsnoer dat beoogt bestrijdingsmiddelen beter te testen op hun schadelijkheid voor bijen en hommels.

FTM onthulde op 6 april dat Nederland in Brussel de afgelopen jaren de invoering van de Bee Guidance heeft tegengewerkt, en in november 2018 in een vertrouwelijk gesprek met de Europese Commissie zelfs heeft gepleit voor afzwakking van het bijenrichtsnoer.

‘Minister Schouten [Landbouw, red.] zal haar beleid nu 180 graden moeten wijzigen,’ zegt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, die de motie indiende. ‘Ze moet nu terug naar Brussel, daar vertellen dat het parlement de regering op de vingers heeft getikt en dat Nederland terugkomt op de eerder bepleite versoepeling van de Bee Guidance’.

Voor de motie stemden D66, 50PLUS, GroenLinks, SP, PvdA, PVV en FvD. In de motie staat dat Nederland zich in Europees verband moet inzetten voor invoering van de Bee Guidance ‘als geheel’, en dat het richtsnoer voor bijen uiterlijk ‘eind 2019’ in werking moet treden.

FTM beschreef op 6 april een vertrouwelijk ‘implementatieplan’ dat momenteel in Brussel op tafel ligt, waarin versoepeling van het bijenrichtsnoer wordt voorgesteld. Concreet wordt met dat plan de invoerdatum van het merendeel van de testmethoden uit de Bee Guidance geschrapt. Daarmee werd onzeker of deze laboratoriumtesten zullen worden ingevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om testmodellen waarmee langetermijneffecten van pesticiden op bijengezondheid kunnen worden onderzocht. Ook vallen er testen onder die specifiek ingaan op de mogelijk schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen op solitaire bijen en hommels. Wilde bijen zouden gevoeliger zijn voor blootstelling aan landbouwgif dan honingbijen.

Zulke testen worden momenteel in de EU niet uitgevoerd voordat bestrijdingsmiddelen op de markt worden toegelaten. ‘Hopeloos verouderd,’ noemde hoogleraar milieu- en gezondheidsrisico’s Jeroen van der Sluijs (Universiteit Utrecht) de huidige risicoanalyse tegenover FTM. Wetenschappers wijzen naar het grootschalig gebruik van pesticiden als belangrijke oorzaak achter de afname van bestuivende insecten in Europa.

Nu zal Nederland in Brussel moeten pleiten voor de invoering van de volledige Bee Guidance op korte termijn

Het voorstel om de Bee Guidance af te zwakken,

 » Lees verder

Publiek roept HEMA op tot respect voor mensenrechten – The Rights Forum

publiek-roept-hema-op-tot-respect-voor-mensenrechten-8211-the-rights-forum

04-04-19 11:18:00,

Campagnes

Mailactie

Druiven Teperberg 1870 HEMA Efrat Etikettering Wijn Kolonisten-producten Made in Israel VVD docP mensenrechten Kolonisering Westoever

Petitie

Petitie aan de Nederlandse regering:

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

petitie

Mailactie / Publiek roept HEMA op tot respect voor mensenrechten

Met een mailactie wordt de HEMA gemaand om haar relatie met de Israëlische wijnproducent Teperberg te verbreken. Dat bedrijf is betrokken bij de illegale exploitatie van bezet Palestijns gebied, en om die reden geen acceptabele zakenpartner.

Oogst van druiven bij een illegale Israëlische kolonie (nederzetting) op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Ook Teperberg 1870 exploiteert wijngaarden in bezet gebied.CBC / Derek Stoffel  

De organisatie DocP (Diensten en Onderzoek Centrum Palestina) is een actie gestart tegen de verkoop van Israëlische wijnen door de HEMA. Die wijnen zijn afkomstig van de Israëlische wijnproducent Teperberg 1870. Op sociale media wordt de actie van DocP gepromoot onder de hashtag #Kappen-met-Teperberg.

Profiteren van bezetting

Teperberg is actief betrokken bij de exploitatie van bezet Palestijns land, en verwerkt druiven uit bezet gebied in zijn wijn. Samenwerking met Teperberg komt neer op steun aan die illegale praktijk en leidt tot betrokkenheid bij schendingen van (onder meer) de mensenrechten.

Om die reden is Teperberg geen acceptabele handelspartner. DocP roept het publiek op om die boodschap via een mailactie luid en duidelijk aan de HEMA over te brengen. Online kan daartoe de volgende verklaring worden ondertekend:

Uit berichtgeving door de media heb ik begrepen dat de Hema wijn verkoopt van het Israëlische bedrijf Teperberg 1870. Dat bedrijf is betrokken bij grootschalige volkenrechtelijke misdaden, waaronder oorlogsmisdaden.

Samenwerking met Teperberg is om die reden maatschappelijk onaanvaardbaar. Op grond daarvan roep ik u op uw relatie met Teperberg direct te beëindigen.

 » Lees verder

Oostenrijk roept ambassadeur Oekraïne op het matje om bedreiging journalist

oostenrijk-roept-ambassadeur-oekraine-op-het-matje-om-bedreiging-journalist

07-02-19 07:45:00,

De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, Karin Kneissl heeft de ambassadeur van Oekraïne op het matje geroepen vanwege de hindering, intimidatie en bedreiging met geweld van de gerenommeerde Oostenrijkse journalist Christian Wehrschütz. 

Sinds december vorig jaar wordt de ervaren correspondent van de Oostenrijkse publieke omroep ORF door de autoriteiten in Kiev gehinderd in de uitvoering van zijn werk. Daarnaast wordt hij regelmatig bedreigd, wat gezien het feit dat er de laatste jaren al journalisten vermoord zijn in Oekraïne zeker serieus te nemen is. Wehrschütz is daarbij zelfs door Oekraïense overheidsfunctionarissen bedreigd.

Ambtelijke haarkloverij

De gerenommeerde journalist leidt sinds 2015 het bureau van de ORF in Kiev en was daarvoor jarenlang correspondent op de Balkan. “Sinds maanden hebben we op grote schaal met ambtelijke haarkloverij te kampen”, zo klaagt Wehrschütz. Zo werd hem de accreditatie voor reizen naar Donetsk en de Krim ontzegd.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

“Agent van het Kremlin”

Een woordvoerder van de Oekraïense geheime dienst SBU noemde Wehrschütz tegenover het Oostenrijkse persbureau APA een “pro-Russische propagandist”. Een Oekraïense website brandmerkte hem zelfs als “agent van het Kremlin”. Zijn misdaad: Hij had verslag gedaan over de toenemende hindering van journalisten in Oekraïne, over successen van Rusland bij de bouw van een luchthaven in Simferopol en over de verbetering van de levensomstandigheden van de Krim-Tataren. Waarbij in die laatste reportage door een Krim-Tataar ook kritiek op Rusland geuit werd.

Op het matje

De kwestie heeft de diplomatieke betrekkingen tussen Wenen en Kiev danig verzuurd. De Oekraïense ambassadeur, Alexander Sjtjerba werd door de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, Karin Kneissl op het matje geroepen. “De kern van het probleem”, aldus Wehrschütz,”is dat de huidige regering in Oekraïne geen begrip heeft voor een objectieve en kritische berichtgeving”.

Steun Novini!

Doe een donatie aan Novini en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken!

Doneer nu!

 » Lees verder

Israël roept Duitsland op subsidiëring Joods Museum Berlijn te staken – The Rights Forum

israel-roept-duitsland-op-subsidiering-joods-museum-berlijn-te-staken-8211-the-rights-forum

22-12-18 08:54:00,

Nieuws

‘Anti-Israëlisch’

Who Profits Duitsland Breaking the Silence NGO Monitor BDS-beweging CIDI B’Tselem Oorlog tegen BDS BDS

‘Anti-Israëlisch’ / Israël roept Duitsland op subsidiëring Joods Museum Berlijn te staken

Het museum is een van tientallen instellingen en organisaties die volgens Israël wegens ‘anti-Israëlische activiteiten’ door de Duitse regering gekort zouden moeten worden. Onduidelijk is wie precies de afzender is van de schriftelijke oproep.

Foto van de Jaffapoort in Jeruzalem rond 1900, onderdeel van de door Israël bekritiseerde expositie ‘Welcome to Jerusalem’ in het Joods Museum in Berlijn. Een reclame aan de stadsmuur wees bezoekers destijds de weg naar het reisbureau van Thomas Cook, de man die het georganiseerde toerisme in het Midden-Oosten introduceerde. Jüdisches Museum Berlin / Library of Congress 

Bezondigt het Joods Museum in Berlijn zich aan ‘anti-Israëlische activiteiten’? Het is moeilijk voor te stellen, maar toch is dat waar het van wordt beschuldigd. Door Israël.

In een schrijven aan de Duitse regering bekritiseert Israël de expositie ‘Welcome to Jerusalem’ in het museum. Die zou ‘grotendeels de islamitisch-Palestijnse zienswijze’ op de stad belichten. Bovendien zou het museum regelmatig bijeenkomsten en discussies organiseren met deelname van ‘prominente BDS-supporters’. De internationale BDS-beweging probeert Israël door middel van boycots, desinvesteringen en sancties (BDS) te dwingen de rechten van de Palestijnen te respecteren, en wordt door de regering-Netanyahu als staatsvijand beschouwd en in een woeste ‘Oorlog tegen BDS’ bestreden.

De Duitse regering wordt opgeroepen haar subsidiëring van deze en andere ‘anti-Israëlische activiteiten’ te staken en de eigen subsidierichtlijnen kritisch tegen het licht te houden. In het eerder deze maand door Die Tageszeitung (Taz) aan het licht gebrachte schrijven worden volgens de krant enkele tientallen instellingen en organisaties aangewezen die zich aan zulke activiteiten schuldig zouden maken. En daarom door de Duitse regering zouden moeten worden uitgesloten van subsidiëring.

Mensenrechten

Onder de beschuldigden zijn culturele, politieke en kerkelijke instellingen, die gemeen hebben dat ze aandacht besteden aan, of actief zijn op, het terrein van de mensenrechten in Israël/Palestina.

 » Lees verder

Groningen roept de onafhankelijkheid uit – De Lange Mars Plus

Groningen roept de onafhankelijkheid uit – De Lange Mars Plus

27-07-18 06:08:00,

Vlaggenbedrijf

De Groningse Provinciale Staten hebben de onafhankelijkheid uitgeroepen met het Groningse Plakkaat van Verlating. Groningen maakt zich los van Nederland, net zoals de Zeven Provinciën zich destijds afscheiden van Spanje in 1581. De grote vraag is wat de reactie van de Nederlandse regering op deze uitzonderlijke stap naar onafhankelijkheid zal zijn.

De Groningers hebben als basis voor hun onafhankelijkheidsverklaring de Tekst van het Plakkaat van Verlatinghe uit 1581 genomen.

Tekst van het Plakkaat

De leden van de Provinciale Staten van Groningen groeten allen, die dit zullen zien of horen voorlezen, en laten weten:

Het is aan ieder bekend dat een regering geacht wordt zijn onderdanen te beschermen tegen alle onrecht, overlast en geweld, zoals een herder zijn schapen beschermt. De onderdanen zijn niet door God geschapen om de Nederlandse regering in Den Haag in alles wat zij beveelt onderdanig te zijn en als slaven te dienen. De Nederlandse regering regeert bij de gratie van zijn onderdanen en moet met recht en reden over hen regeren, hen beschermen en liefhebben zoals een vader zijn kinderen liefheeft en zoals een herder met hart en ziel zijn schapen beschermt. Als een regering zijn plichten niet nakomt, maar, in plaats van zijn onderdanen te beschermen, hen probeert te onderdrukken als slaven, dan is hij geen regering, maar een tiranniek gezelschap. In dat geval mogen zijn onderdanen, na beraadslaging in de Provinciale Staten, deze regering afzweren en een andere kiezen.

Dit recht hebben zij te meer als ze hun regering niet met vreedzame middelen van zijn tirannieke neigingen hebben kunnen genezen. In dat geval hebben ze geen andere middelen om hun natuurlijke vrijheid, waarvoor men zich met hart en ziel dient in te zetten, veilig te stellen. Daarvan zijn diverse voorbeelden bekend uit andere landen en andere tijden.
In het bijzonder in ons land moeten onderdanen hun eigen vrijheid veiligstellen, aangezien zij hier altijd geregeerd zijn krachtens de eed die door de regering bij hun intrede zweren. De regering wordt ook beëdigd onder de voorwaarde dat zij uit zijn ambt worden ontheven in geval van schending van de eed.

 » Lees verder