Is SARSCoV-2 een lab-virus? | Stichting Vaccin Vrij

11-06-21 09:44:00,

Het onderstaande artikel is een lang artikel dat is opgedeeld in 10 onderdelen. Het dient als basis voor verder onderzoek. Als SarsCoV-2 afkomstig zou zijn uit een laboratorium, wat zou dat betekenen voor de aanpak van de crisis?

Inleiding

1. ‘Gemakkelijk te doen’ (2011)
2. Financieringsstop in de VS (2014)
3. Biosafety lab-4 in aanbouw in Wuhan (2015)
4. VS financiert gain-of-funding onderzoek in het buitenland (2015)
5. Batwoman Shi Shengli’s vleermuizen onderzoek
6. 2016 Fauci’s Gain-of-function patent (2016)
7. Moratorium gain of function onderzoek opgeheven (2017)
8. Pandemie op komst, we gaan dood! (2018)
9. Zijn hybride virussen Biowapens?
10. Eis transparante communicatie en regelgeving

Bronnen

Inleiding

Het is eind mei 2021. Opeens komt de discussie weer opgang over de vraag of het virus dat Covid-19 zou veroorzaken, een natuurlijk virus is of uit het laboratorium komt. De zogenaamde ‘lab-lek’ hypothese. De discussie over deze vraag leek beslecht. Alleen de zogenaamde conspiracy gekkies hadden het er nog over. Maar ineens mag er weer openlijk over gesproken worden. Hoe komt dat?

Het is interessant deze discussie te volgen met meer informatie over het soort onderzoek dat hieraan ten grondslag ligt. Het lijkt er wellicht op dat de ethische discussie over experimenteren met virussen nieuw is, maar in feite is deze discussie een decennium geleden flink opgelaaid en ook toen was het al niet nieuw. In de VS was er zelfs een paar jaar een financieringsverbod – ook wel moratorium genoemd- op dergelijk onderzoek, omdat het te gevaarlijk werd geacht. Ook is het gewoon een feit dat uit laboratoria die bekend staan als goed tot zeer goed beveiligd, toch gevaarlijke virussen ontsnappen.

1. ‘Gemakkelijk te doen’ (2011)

“Het is verbazingwekkend hoe gemakkelijk het eigenlijk is om te doen.”1.1

Zo verklaarde Ron Fouchier over het zogenaamde gain-of-function onderzoek tegenover de New York Times op 26 december 2011.

Met gain-of-function-onderzoek bedoelen virologen het kunstmatig vergroten van de functionaliteit van een virus, bijvoorbeeld zodat het ook voor muizen of mensen besmettelijk wordt, waar het in eerste instantie alleen vleermuizen besmette. Vaak ook probeert men het besmettelijker maken door ervoor te zorgen dat het virus door verspreiding via de lucht kan besmetten.

 » Lees verder