Achter de schermen van de goed georkestreerde klimaathysterie – Climategate

27-08-19 07:29:00,

Sanjeev Sabhlok.

Onder de titel, ‘Looking behind the scenes of the well-orchestrated climate hysteria‘, schreef Sanjeev Sabhlok, de leider van de Indiase liberale partij, een opiniestuk voor de ‘Indian Times’.

Het is een opmerkelijke, verrassende en, ja, soms heftige visie, die in een aantal opzichten sterk afwijkt van hoe men in het algemeen in het Westen tegen het klimaatthema aankijkt.

Hier volgt de vertaling.

We weten dat er eenvoudigweg geen reden is voor klimaatalarmisme. Alle ‘wetenschappelijke’ voorspellingen hebben gefaald. Mens en natuur hebben in het verleden – gelukkig – veel hogere CO2-concentraties overleefd. De middeleeuwse opwarmingsperiode, duizend jaar geleden, was veel warmer dan vandaag. De kleine temperatuurvariaties van de 20ste eeuw zijn gemakkelijk te verklaren door natuurlijke oorzaken, en de IPCC-rapporten bevestigen dat er geen toename heeft plaats gevonden van extreme weersomstandigheden en er geen economische schade is geweest door CO2.

Toch neemt de hysterie met de dag toe. De voorgestelde ‘remedies’ worden steeds extremer. Het gaat niet langer alleen om het zo duur maken van energie dat de armen het niet meer kunnen betalen, het gaat nu ook om het verwijderen van vlees uit hun dieet.

Dus hoe komt het dat zo’n irrationeel project zo’n weerklank vindt? Omdat het een slimme manier is om de diepe haat te verbergen die zoveel elites jegens de armen koesteren. Na het Hitler-debacle is praten over eugenetica niet langer bon ton in beschaafd gezelschap. Klimaatalarmisme biedt echter een perfect substituut. Het bereikt hetzelfde effect onder de dekmantel van de deugd. Klimaathysterie wordt aangedreven door een samensmelting van de ideologieën van Malthus, Marx, Hitler en sociaal Darwinisme.

Dat dit niet om het milieu gaat, wordt duidelijk wanneer we vaststellen dat deze mensen niet geven om pro-marktoplossingen om wilde dieren te beschermen, afval te verwijderen en chemische vervuiling te verminderen. Deze mensen zijn ook fervente tegenstanders van kernenergie. Als ze om CO2 zouden geven, zouden ze ook voorstanders moeten zijn van kernenergie, maar ze hebben duidelijk een andere agenda.

Stephen Schneider, een belangrijke protagonist van het klimaatalarmisme, legde eens uit hoe deze ‘doelstellingen’ moesten worden bereikt. In een interview in 1989 zei hij dat ‘om het risico van mogelijk rampzalige klimaatverandering te verminderen’ wetenschappers ‘de verbeelding van het publiek moeten mobiliseren’ door ‘veel media-aandacht te creëren.

 » Lees verder

Wat écht achter de schermen gebeurt ..? En wie is Trump?

09-05-18 01:11:00,


x
x
Wat speelt zich werkelijk achter de schermen af..?
x
En wie is Trump?

x
2018 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Programma’s als Mind Fuck, waarin illusionist Victor Midst laat zien hoe eenvoudig het is om mensen in een andere waarheid te laten geloven, zijn het bewijs hoe we op grote schaal ook écht worden bespeeld. Niemand heeft het in de gaten en zelfs mensen die claimen volledig wakker te zijn blijken vaak door deze technieken op een fout spoor gezet te worden. Het is dus belangrijk dat we zelf steeds meer onze eigen onderzoeken starten en juist die berichten onderzoeken, die door de media als ‘NEP’-nieuws worden gelabeld. Op deze manier komen we beetje bij beetje steeds meer te weten over de krachten achter de schermen die nergens voor terugdeinzen om zichzelf verborgen te kunnen houden.

Zo zijn zowel Poetin als Trump, die door de media neergesabeld worden als uiterst gevaarlijk voor de wereldvrede, meer dan de moeite waard om een dieper onderzoek naar te doen. Want stel je nou eens voor dat het juist deze twee presidenten zijn, die bezig zijn de gehele mensheid te bevrijden van die machten achter de schermen. Wat dan? Is dit niet een dieper onderzoek waard?

Een van de eenvoudigste manieren, die al sinds o.a. Alexander de Grote en Genghis Khan ingezet werden om de publieke opinie te bespelen, is het creëren van angst door middel van valse vlag operaties.

Ole Dammegard
Een van de mensen die het meeste onderzoek heeft verricht naar Valse vlag aanvallen is de Deen Ole Dammegard. Hij begon in 1983 onderzoek te doen naar de moorden op John F. Kennedy, Martin Luther King en Robert Kennedy. Vervolgens onderzocht hij de moord op Olof Palme en praktisch alle aanslagen die hierna volgden. Hij ontdekte dat bij iedere aanslag niet alleen vaak dezelfde acteurs worden ingezet maar ook hetzelfde scenario wordt afgedraaid waarin wordt aangegeven waar en wanneer de volgende aanslag zal plaatsvinden.

Volgens Dammegard heeft dit laatste te maken met het feit dat de verantwoordelijken achter de aanslagen sterk in karma geloven. Wordt een aanslag niet op tijd gestopt dan voelen zij zich niet schuldig en verantwoordelijk voor de eventuele slachtoffers.

 » Lees verder