Epstein: simpel en slechts: ‘The Mossad-puppet-on-a-string’..

epstein:-simpel-en-slechts:-‘the-mossad-puppet-on-a-string’.

15-07-19 11:15:00,

x
Epstein is simpel en slechts:
‘The Mossad-puppet-on-a-string’..

2019 © vertaling WantToKnow.nl/be

x

Voor veel mensen is het nog steeds onduidelijk hoe de verhoudingen liggen in het kader van jodendom, zionisme en de staat Israël. Over alle 3 de grootheden valt veel te schrijven, vertellen, te laten zien etc. Maar feitelijk komt het erop neer, dat de zionistische beweging, waaronder de Likud-partij van de huidige premier Netanyahu feitelijk te rangschikken is, niets ánders doet dan manipulatie, onderdrukking en uitbuiting propageren, met het doel er zélf ‘bovenop te komen drijven’.. Maar deze daden, zoals de misdadige, met Hitler-nazi-praktijken vergeleken, onderdrukking van de Palestijnse volk, gaat veel échte joden aan het hart en is er compassie met het Palestijnse volk!


Wij tonen in dit kader vaak dit quote-plaatje van de joodse dr. Hajo Meyer, die Auschwitz overleefde en directeur was van het natuurkundig onderzoekslaboratorium van Philips (NatLab) in Eindhoven. Hij spreekt over de ESSENTIËLE VERSCHILLEN tussen het Jodendom en het zionistische ‘plan’.. Aan die uitspraak hebben wij niet méér toe te voegen, dan de opmerking, dat Hajo Meyer hier niet alléén in staat. Mensen als David Icke (HIER), professor David Weiss, professor Avi Shlaim en Norman Finkelstein, om er maar een paar te noemen, zijn de front-runners van deze groep joodse mensen, die het zionisme in één woord verafschuwen..!

Kun je je de kracht voorstellen van dit boek, van de Franse oud-minister Ronald Dumas, die overduidelijk de klok luidt en vertelt dat de MOSSAD de Franse Geheime Dienst volledig bestuurt..? (klik voor artikel)

In dat kader hebben we hebben niet zoveel te twijfelen aan de onderstaande presentatie en de woorden van de joodse dr. Steve Pieczenik, US-overheid-top-insider en auteur van maar liefst 26 New York Time Best Sellers. Dr. Pieczenik is als veelgeprezen auteur van psycho-politieke thrillers, samen met auteur Tom Clancy, ook de bedenker en mede-oprichter van de New York Times bestseller -boekenreeks ‘Tom Clancy’s Op-Center’ en ‘Tom Clancy’s Net Force’.

Deze romans zijn o.a. gebaseerd op de twintig jarige ervaring, die Steve Pieczenik heeft, in het oplossen van internationale crises voor maar liefst 4 Amerikaanse regeringen. Daarnaast is hij een van ’s werelds meest ervaren internationale crisismanagers en gijzelingsonderhandelaars. Dr.

 » Lees verder