Pas op! slimme meter is niet verplicht –

pas-op!-slimme-meter-is-niet-verplicht-–

11-01-20 04:51:00,

Foto Henk Joosen

Aan het einde van dit jaar zal aan alle huishoudens in ons land een zogenaamde ‘slimme meter’ zijn aangeboden. Aangezien de energieleverancier op geen enkele manier aangeeft dat deze meter geweigerd of verwijderd kan worden op verzoek van de consument lopen we nog even door wat de stand van zaken is. Bijgaand een vriendelijke brief van een energieleverancier als voorbeeld van wat u als consument ieder moment kan verwachten of wat u al gekregen heeft.

Uitrol slimme meter

Per 1 januari 2015 is gestart met het landelijk installeren van slimme gas- en elektriciteitsmeters zodat eind 2020 aan alle huishoudens een meter is aangeboden.

De site wijvertrouwenslimmemetersniet.nl levert voorbeeldbrieven op welke manier een meter geweigerd kan worden en dat is hard nodig want de slimme meter is de volgende volgende aanslag op onze privacy in een lange reeks.

De slimme meter kan zonder meer geweigerd worden door de consument en mocht er eentje toch geïnstalleerd zijn dan kan deze op verzoek van de consument verwijderd worden.

Volgens de initiatiefnemers is het doel van de slimme meter energiebesparing, maar wanneer je de voordelen op een rijtje zet is het uitsluitend te doen om kostenbesparing en winstmaximalisatie.

De consument ontvangt bijvoorbeeld deze brief

Let op dat er nergens wordt gewezen op de mogelijkheid om de slimme meter te weigeren! Het wordt als vanzelfsprekend voorgesteld dat de consument een nieuwe meter zal nemen, want waarom zou hij daarover moeilijk doen?

Dit is trouwens de tweede actie van onze energieleverancier om ons een slimme meter te leveren. De vorige keer hebben we ook al aangegeven geen interesse te hebben. Dat doen we nu dus weer per brief.
(zie voorbeeld)

Voordelen slimme meter voor energieleverancier/overheid

– zo min mogelijk kosten maken om energie te leveren gebaseerd op het gedrag van de klanten (let op: minder kosten betekent meer winst en niet perse minder dure stroomrekening)

Nadelen slimme meter voor consument

– de slimme meters bieden stille toegang tot huishoudens en daarmee is het zelfs mogelijk dat de energiemaatschappij niet levert op basis van de wensen van de consument,

 » Lees verder

Waarom de slimme meter moest verplicht worden

Waarom de slimme meter moest verplicht worden

28-06-18 02:16:00,

Vanuit regeringskringen hoor je steeds hetzelfde antwoord op deze vraag: het is goedkoper om voor iedereen hetzelfde systeem te installeren. Als we echter een kijkje nemen naar de pilootprojecten, wordt duidelijk dat dit lang niet de enige reden kan zijn.

Pilootproject Eandis en Infrax

Tijdens een pilootproject van Infrax en Eandis werden in 2014 bijna 9000 meters geïnstalleerd bij Vlaamse gezinnen in het kader van een pilootproject. Wat blijkt? Acht percent van de gezinnen weigerde de digitale meter. Op het einde van het pilootproject konden mensen bij Infrax ook hun verbruik raadplegen. Dat is het gouden haantje: als mensen hun verbruik kunnen raadplegen, zullen ze meer besparen. Dat viel echter nogal tegen. Weinig mensen raadpleegden hun detailgegevens en nog minder deden dat meermaals.

Het hoge cijfer van mensen die weigert is markant omdat Eandis zelfs in een publicatie van 2015 met geen woord rept over wat de digitale meter nu exact bijhoudt en op welke manier dat je privacy schendt. Ze zeggen enkel dat de gegevens veilig verstuurd worden. En toch weigert bijna één op de tien de meter.

Linear-project: bevraging

Dat cijfer wordt nog verder bevestigd in onderzoek naar aanleiding van het Linear-project. Dat ging bij bijna tweehonderd gezinnen na hoe de smart grid hun leven en gedrag zou beïnvloeden. Zouden ze bijvoorbeeld hun tarieven actief sturen om zo minder te betalen voor energie?

In de marge van dit onderzoek werd de consument verdeeld in vier groepen, afhankelijk van de manier waarop gebruikers naar slimme huishoudtoestellen kijken. Vijfhonderd huishoudens – die representatief waren voor de Vlaamse energieconsument – werden bevraagd en in de segmenten ondergebracht. Dit zijn de segmenten en de resultaten:

  • Advocates (36%): de voorstanders van slimme huishoudtoestellen. Van hen mag een wasmachine zich bijvoorbeeld automatisch inschakelen als er niemand thuis is.
  • Supporters (27%): de supporters van slimme huishoudtoestellen. Ze stellen zich wat meer vragen over veiligheid en de controle over die toestellen.
  • Doubters (25%): de twijfelaars. Ze zijn minder positief dan de eerste twee groepen. Zo denken ze dat de slimme toestellen meer zullen kosten.
  • Refusers (12%): de weigeraars. Ze hebben geen intentie om slimme toestellen te gebruiken en geloven niet dat ze milieuvriendelijk zijn.

Wat valt er op? Dat opnieuw één op de tien deze technologie weigert.

 » Lees verder