Het slimme alternatief voor de 1,5 meter economie – Maurice de Hond

het-slimme-alternatief-voor-de-1,5-meter-economie-–-maurice-de-hond

17-04-20 07:25:00,

Op 15 april kondige Premier Rutte en Minister Wiebes aan dat we verder als 1,5 meter economie moeten doorgaan. Het niet alleen een zeer schadelijk plan voor zowel de economie als maatschappij, maar het is ook volstrekt onnodig.

Op basis van mijn bevindingen over hoe het virus zich verspreidt, zoals ik het gisteren heb beschreven, is ook richting te geven aan hoe we nu verder kunnen (eigenlijk: verder moeten). En dat is absoluut niet verder door te gaan als de 1,5 meter economie. In de praktijk is dat namelijk volledig onhaalbaar!

Belangrijk is wel vooraf het volgende te stellen. Ik schrijf het nu heel kort op. (Binnenkort schrijf ik er een apart blog over.)

Daarbij vind ik het belangrijk om het volgende te stellen:

1. Het IMF met haar sombere voorspellingen onderschat het effect van wat er echt aan de hand is. Consumenten gaan hun gedrag aanzienlijk veranderen, zodat niet alleen de bedrijven die nu gesloten zijn (en maar heel langzaam weer kunnen gaan opstarten, denk aan de reisbranche en de horeca), maar bedrijven in vrijwel alle sectoren een forse klap zullen krijgen. (Behalve misschien de online sector en supermarkten en zo). Dat effect wordt nog vergroot omdat dit internationaal het geval zal zijn. En wanneer we als 1,5 meter economie doorgaan, dan zal het alleen nog maar erger worden.

Daarbij maak ik me ernstig zorgen over het risico van forse sociale onrust. Arme, hongerige mensen in uitzichtloze situaties die gaan plunderen. Niet in Nederland misschien, maar als het ergens begint (in de VS wellicht) dan kan het snel naar andere landen overslaan. Naast de economische machtsverschuivingen kan dat de wereldorde ook ingrijpend doen veranderen.

En ik ben bang dat we ten aanzien van de bovenstaande risico’s het punt van no-return eigenlijk al zijn gepasseerd. (Er zijn veel landen die lockdowns hebben ingesteld, die absoluut niet nodig waren. Denk aan India en Zuid-Afrika. Plus verschillende staten in de VS).

 

2. Wat de mensen in de zorg hebben gedaan kan niet genoeg geprezen worden. Het zijn letterlijk frontsoldaten, die met gevaar voor eigen leven, andere mensen verzorgen en proberen te redden. Ik heb regelmatig met tranen in mijn ogen voor de tv gezeten bij wat ik zag wat ze allemaal deden.

 » Lees verder

Hoe een slimme meter weigeren?

08-04-20 06:42:00,

Gegevens

Geschreven: zaterdag 07 september 2019 08:01

U wil de slimme elektriciteits- en gasmeter weigeren in afwachting dat de bekabelde versie beschikbaar is vanaf 1.1.2023? En/of u wil een slimme watermeter weigeren? Dan is volgende informatie belangrijk.

Indien het nutsbedrijf (netbeheerder) u schriftelijk informeert dat ze de slimme meter komen installeren, stuur ze dan een aangetekende brief waarin u uitdrukkelijk meldt dat u die meter weigert wegens gezondheidsredenen (eventueel doktersattest bijvoegen) en/of de inbreuk tegen je privacy, brandgevaar, cyberveiligheid, … Een overzicht van argumenten vindt u in onze brochure “Digitale of slimme meter, aan wat mag u zich verwachten” of op onze slimme meter-webpagina.

Alle nutsbedrijven (elektriciteit, gas, water) die een klant voor het gerecht dagen kunnen dit enkel en alleen via het vredegerecht.

Omgekeerd, als u een rechtszaak wil aanspannen tegen een nutsbedrijf, kan u ook enkel en alleen uw zaak indienen bij het vredegerecht van uw kanton.

Als u bedreigd wordt met afsluiting van het net, stuur dan opnieuw een aangetekende brief waarin u meldt dat u het nutsbedrijf voor de vrederechter daagt.

U kan u laten bijstaan door een advocaat, maar dat is geen verplichting. Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan u heel waarschijnlijk beroep doen op een gratis advocaat.

Om de kosten te drukken kan u het nutsbedrijf (netwerkbeheerder) voor het vredegerecht dagen met een enkele buren, familieleden, vrienden, … die in hetzelfde kanton als u wonen.

Geen enkel nutsbedrijf kan de politie op u afsturen, tenzij ze een bevelschrift zouden ontvangen hebben van een vrederechter, wat weinig waarschijnlijk is.

Wij vernemen graag indien u dergelijke procedure opstart.

Hier vindt u 2 modelbrieven om de digitale elektriciteitsmeter te weigeren:

  • Eenvoudige versie.
  • Een een meer uitgebreide versie geïnspireerd op de Amerikaanse ‘Notice of Liability’ aanpak vindt u op deze webpagina van stralingsbewustbelgië.be.

Hier vindt u een modelbrief om een slimme watermeter te weigeren.
Aangeduid in het rood zijn de velden die individueel moeten ingevuld worden, zoals het meternummer, uw adres etc. Voor mensen die lijden aan EHS, is het goed om een extra paragraaf toe te voegen plus een doktersattest. Ook kunnen er extra links en informatie toegevoegd worden in de bijlage.

 » Lees verder

Slimme meter is eenvoudig te weigeren –

slimme-meter-is-eenvoudig-te-weigeren-–

24-01-20 09:01:00,

Foto Henk Joosen

Aan het einde van dit jaar zal aan alle huishoudens in ons land een zogenaamde ‘slimme meter’ zijn aangeboden. Eind december komt  uitgerekend de Europese privacy waakhond met een waarschuwing voor misbruik van de meter voor massasurveillance. Gelukkig hebben we in ons land de mogelijkheid de meter te weigeren. Wij namen de proef op de som.

Weigeren van de ‘slimme meter’

Dat weigeren blijkt de afgelopen jaren niet overal even gemakkelijk te zijn verlopen.

In hun poging de ‘oude meter’ zonder tegenwerk te vervangen door de slimme meter blijken er allerlei trucjes door de leveranciers te zijn gebruikt.

Zo werd bijvoorbeeld beweerd dat de meter aan vervanging toe was. Of dat vanwege de zonnepanelen de nieuwe meter ineens nodig was. Ook wordt gedreigd dat de nieuwe meter later voor eigen rekening geplaatst moet worden (terwijl gelijkertijd leveranciers aangeven dat vervanging in de toekomst gratis zal zijn). Er zijn zelfs leveranciers die stellen dat de nieuwe meter verplicht is.

Omdat onze energieleverancier op geen enkele manier aangeeft dat deze meter geweigerd (of verwijderd) kan worden op verzoek van de consument hebben we de proef op de som genomen en de plaatsing van de meter geweigerd en dit schriftelijk meegedeeld aan de leverancier.

Enige tijd later kregen we van Stedin te horen dat het geen probleem was de meter te weigeren en dat we hem zelfs in de toekomst gratis konden vervangen.

Per 1 januari 2015 is gestart met het landelijk installeren van slimme gas- en elektriciteitsmeters zodat eind 2020 aan alle huishoudens een meter is aangeboden.

Nu het einde van de uitrol van de ‘slimme meters’ dit jaar in zicht komt worden de leveranciers blijkbaar toegeeflijker. Per slot van rekening bestaat er geen wettelijke verplichting voor de consument.

Massasurveillance

Een netwerk van slimme meters kan worden gebruikt voor massasurveillance van burgers, schrijft de European Data Protection Supervisor (EDPS) in een recent gepubliceerd TechDispatch. Ook het profileren en volgen van personen in hun dagelijks leven voor commerciële of criminele doeleinden is mogelijk.

De slimme meter meet het energieverbruik van gebruikers en geeft dit door aan energieleveranciers,

 » Lees verder

Pas op! slimme meter is niet verplicht –

pas-op!-slimme-meter-is-niet-verplicht-–

11-01-20 04:51:00,

Foto Henk Joosen

Aan het einde van dit jaar zal aan alle huishoudens in ons land een zogenaamde ‘slimme meter’ zijn aangeboden. Aangezien de energieleverancier op geen enkele manier aangeeft dat deze meter geweigerd of verwijderd kan worden op verzoek van de consument lopen we nog even door wat de stand van zaken is. Bijgaand een vriendelijke brief van een energieleverancier als voorbeeld van wat u als consument ieder moment kan verwachten of wat u al gekregen heeft.

Uitrol slimme meter

Per 1 januari 2015 is gestart met het landelijk installeren van slimme gas- en elektriciteitsmeters zodat eind 2020 aan alle huishoudens een meter is aangeboden.

De site wijvertrouwenslimmemetersniet.nl levert voorbeeldbrieven op welke manier een meter geweigerd kan worden en dat is hard nodig want de slimme meter is de volgende volgende aanslag op onze privacy in een lange reeks.

De slimme meter kan zonder meer geweigerd worden door de consument en mocht er eentje toch geïnstalleerd zijn dan kan deze op verzoek van de consument verwijderd worden.

Volgens de initiatiefnemers is het doel van de slimme meter energiebesparing, maar wanneer je de voordelen op een rijtje zet is het uitsluitend te doen om kostenbesparing en winstmaximalisatie.

De consument ontvangt bijvoorbeeld deze brief

Let op dat er nergens wordt gewezen op de mogelijkheid om de slimme meter te weigeren! Het wordt als vanzelfsprekend voorgesteld dat de consument een nieuwe meter zal nemen, want waarom zou hij daarover moeilijk doen?

Dit is trouwens de tweede actie van onze energieleverancier om ons een slimme meter te leveren. De vorige keer hebben we ook al aangegeven geen interesse te hebben. Dat doen we nu dus weer per brief.
(zie voorbeeld)

Voordelen slimme meter voor energieleverancier/overheid

– zo min mogelijk kosten maken om energie te leveren gebaseerd op het gedrag van de klanten (let op: minder kosten betekent meer winst en niet perse minder dure stroomrekening)

Nadelen slimme meter voor consument

– de slimme meters bieden stille toegang tot huishoudens en daarmee is het zelfs mogelijk dat de energiemaatschappij niet levert op basis van de wensen van de consument,

 » Lees verder

Waarom de slimme meter moest verplicht worden

Waarom de slimme meter moest verplicht worden

28-06-18 02:16:00,

Vanuit regeringskringen hoor je steeds hetzelfde antwoord op deze vraag: het is goedkoper om voor iedereen hetzelfde systeem te installeren. Als we echter een kijkje nemen naar de pilootprojecten, wordt duidelijk dat dit lang niet de enige reden kan zijn.

Pilootproject Eandis en Infrax

Tijdens een pilootproject van Infrax en Eandis werden in 2014 bijna 9000 meters geïnstalleerd bij Vlaamse gezinnen in het kader van een pilootproject. Wat blijkt? Acht percent van de gezinnen weigerde de digitale meter. Op het einde van het pilootproject konden mensen bij Infrax ook hun verbruik raadplegen. Dat is het gouden haantje: als mensen hun verbruik kunnen raadplegen, zullen ze meer besparen. Dat viel echter nogal tegen. Weinig mensen raadpleegden hun detailgegevens en nog minder deden dat meermaals.

Het hoge cijfer van mensen die weigert is markant omdat Eandis zelfs in een publicatie van 2015 met geen woord rept over wat de digitale meter nu exact bijhoudt en op welke manier dat je privacy schendt. Ze zeggen enkel dat de gegevens veilig verstuurd worden. En toch weigert bijna één op de tien de meter.

Linear-project: bevraging

Dat cijfer wordt nog verder bevestigd in onderzoek naar aanleiding van het Linear-project. Dat ging bij bijna tweehonderd gezinnen na hoe de smart grid hun leven en gedrag zou beïnvloeden. Zouden ze bijvoorbeeld hun tarieven actief sturen om zo minder te betalen voor energie?

In de marge van dit onderzoek werd de consument verdeeld in vier groepen, afhankelijk van de manier waarop gebruikers naar slimme huishoudtoestellen kijken. Vijfhonderd huishoudens – die representatief waren voor de Vlaamse energieconsument – werden bevraagd en in de segmenten ondergebracht. Dit zijn de segmenten en de resultaten:

  • Advocates (36%): de voorstanders van slimme huishoudtoestellen. Van hen mag een wasmachine zich bijvoorbeeld automatisch inschakelen als er niemand thuis is.
  • Supporters (27%): de supporters van slimme huishoudtoestellen. Ze stellen zich wat meer vragen over veiligheid en de controle over die toestellen.
  • Doubters (25%): de twijfelaars. Ze zijn minder positief dan de eerste twee groepen. Zo denken ze dat de slimme toestellen meer zullen kosten.
  • Refusers (12%): de weigeraars. Ze hebben geen intentie om slimme toestellen te gebruiken en geloven niet dat ze milieuvriendelijk zijn.

Wat valt er op? Dat opnieuw één op de tien deze technologie weigert.

 » Lees verder