Slimme steden, bezorgde burgers | #3.30 | Een Oorlog Reeds Verloren

03-06-21 08:15:00,

Met de komst van het 5G-netwerk, het ‘internet of things’ en de belofte van ‘smart cities’ gaat de wereld als men de propaganda van overheden, providers en fabrikanten mag geloven een utopische toekomst tegemoet. Wat er doorgaans echter niét bij wordt verteld is dat met dezelfde middelen een totalitaire surveillancemaatschappij verwezenlijkt kan worden.

Sven ontving een uitnodiging om op de koffie te komen bij een volger die de tijd en moeite had genomen om eens in de techniek achter de vernieuwde straatverlichting te duiken. Zijn bevindingen zijn allesbehalve utopisch en doen sterk denken aan de technieken voor crowd control zoals al eerder in de Tweede Kamer aangekondigd door Mona Keijzer. Welke gevaren veroorzaakt de grootschalige uitrol van deze techniek voor de privacy en de volksgezondheid? En is dat allemaal nog wel duurzaam te noemen?

Als u mee wilt helpen informatie in te winnen bij uw gemeente middels een WOB-verzoek, of met een brief aan fabrikant Philips, download u dan onderstaande brieven en verzend deze na het invullen en ondertekenen naar de betreffende partij(en).

Links:
United States Patent No.: US 6,506,148 B2
Envisioning the future of healthcare through wearable technology
Mona Keijzer (staatssecretaris EZK) over 5G en de inzet van crowd control
Life Inside China’s Total Surveillance State
Moscow Signal
HEALTH EFFECTS OF MICROWAVE RADIATION: WHAT THE “MOSCOW SIGNAL” REVEALED

Als u ons in deze turbulente tijden wilt helpen om dit te kunnen blijven doen en meer tijd en middelen te kunnen besteden aan onderzoek, interviews, reportages en andere zaken die er echt toe doen, overweegt u dan een bijdrage te leveren naar waardering én vermogen. Bezoek de webshop op https://nooit.nl/shop/ of ga naar https://eenoorlogreedsverloren.nl/steundeverbinding/

Ook te vinden op Odysee, SoundCloud en Spotify.

 » Lees verder

Het “Slimme Virus” en de “Grote Zwendel” – Frontnieuws

09-03-21 05:30:00, The New York Times, Internationale Editie van 25 februari 2021 bron: https://www.nytimes.com/issue/todayspaper/2021/02/25/todays-new-york-times
Degenen die eerst ziek en daarna gezond werden uitgesproken – Op 25 februari 2021 verraste de New York Times (NYT) zijn lezers met de kop: Pandemie verliest zijn greep – Pandemic loosens its grip. De bijbehorende grafiek – zie hierboven – maakte het duidelijk: sinds medio januari vertoonden de statistieken van de zogenaamde “confirmed cases numbers” van degenen die aan Covid-19 zouden lijden, alleen maar een sterk dalende trend. Wat is er van de ene dag op de andere gebeurd met al die honderdduizenden vermeende gezonde zieken die door onze Covid-wetenschap kort en bondig tot asymptomatische gevallen werden verklaard? Of was de blijde tijding van de NYT slechts bedoeld als een wonder van de donkere winter (dark winter volgens Joe Biden) om de Amerikaanse verkiezingsuitslag te vieren met de inwijdingsceremonie onder de bescherming van 25.000 National Guardsmen?
Drastische daling van het aantal Covid-gevallen in de VS in januari en februari 2021

Terwijl het publiek de inauguratie van de 46e president van de VS op 20 januari 2021 in Washington D.C. volgde, vond de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het het juiste moment om haar “Waarschuwing voor medische producten voor laboratoriumpersoneel” aan te kondigen en zo het einde van de pandemie aan de voeten van de nieuwe Amerikaanse regering te leggen.

Maar ook een slim virus transformeert alleen door biologisch ingrijpen of duistere slimme politieke wetenschap:

Deze informatiebrief van de WHO bevestigt wat critici van de PCR-test al lang klagen: de aanbevolen testprocedure voor Covid-19 met gebruikmaking van de PCR-methode vertoont fatale gebreken. Vooral het in de VS en Europa veel te hoge aantal van 40 amplificatiecycli voor de test volgens de PCR-methode heeft geleid tot astronomisch hoge misdiagnoses en dubieuze asymptomatische gevallen. Zij waren echter van cruciaal belang voor de rechtvaardiging van de dwangmaatregelen van de regering en de bijbehorende mediahysterie.

Met een drempelwaarde van 40 cycli die in de PCR-testprocedure wordt gebruikt, is de waarschijnlijkheid dat een persoon die positief op Covid-19 test daadwerkelijk geinfecteerd is, slechts 3%. Omgekeerd kan 97% van degenen die op deze manier “ziek” zijn verklaard, door een druk op de knop of als bij toverslag op het vereiste tijdstip uit de dood opstaan en kunnen de daders als verlossers worden gevierd.

 » Lees verder

Slimme meter – de gezondheidsbeschadigende spion in huis

10-02-21 09:09:00,

Slimme meter – de gezondheidsbeschadigende spion in huis

www.kla.tv/1809409.02.2021

Slimme meter – de spion die de gezondheid schaadt in huis

Een slimme meter is een elektronisch meetinstrument dat geschikt is voor communicatie. Het geeft de stroomleverancier informatie via een communicatienetwerk over hoeveel energie er is verbruikt en wanneer. Slimme meters maken deel uit van de Energiestrategie 2050, die in 2017 door de Zwitserse kiezers is goedgekeurd. Eind 2027 moet minstens 80 procent van de huishoudens zijn voorzien van slimme meters. De gebruikersgegevens worden meestal elke 15 minuten door de slimme meter opgevraagd en opgeslagen. De datatransmissie naar de elektriciteitsleverancier vindt één keer per dag plaats. Hiervoor zijn er verschillende communicatiekanalen tussen de consument en de aanbieder. Vaak wordt het datasignaal van de slimme meter via het bestaande elektriciteitsnet verstuurd. Dit heeft tot gevolg dat de bestaande elektrische leidingen en de daarop aangesloten apparaten in het huis meer elektrische velden in het bereik van kilohertz uitstralen. Op het platteland verloopt het grootste deel van de communicatie via mobiele communicatietechniek. Een technisch mogelijke kabelverbinding via het glasvezelnetwerk, zonder verontreiniging door elektrosmog, wordt zelden gebruikt.

Slimme meters worden van de meest verschillende kanten aangeprezen en als ongevaarlijk afgeschilderd. Zo schreef de directeur van de onderzoeksstichting Stroom en Mobiele Communicatie (FSM), Dr. Gregor Dürrenberger, het volgende over stralingsbelasting: “De stralingsbelasting van slimme meters is bijna nul. […] Gemeten vergeleken met de grenswaarde is die zo laag dat hij niet eens zinvol gekwantificeerd kan worden.” Het feit dat Sunrise, Salt en Swisscom de belangrijkste sponsors zijn van de Stichting voor Stroom en Mobiele Communicatie (FSM) toont aan dat het verslag van de heer Dürrenberger waarschijnlijk niet neutraal is.

Er zijn talrijke stemmen die waarschuwen tegen deze draadloze apparaten. Meer dan 50 wetenschappers en medische professionals uit 20 landen vragen om voorzorgsmaatregelen betreffende het gebruik van de draadloze “slimme meters”. In hun open brief ondertekenen ze o.a. het volgende: “Veel wetenschappers en medische deskundigen bevelen ten zeerste aan om onmiddellijk maatregelen toe te passen die het voorzorgsprincipe volgen – zoals het gebruik van bekabelde “slimme meters” – om de biologisch ongewenste blootstelling aan microgolven te verminderen. Wij pleiten niet voor de afschaffing van hoog frequentie technologieën, maar alleen voor het gebruik van gezond mensenverstand en de ontwikkeling en toepassing van de beste methoden bij het gebruik van deze technologieën om de blootstelling en het risico op gevaar voor de gezondheid te verminderen”.

 » Lees verder

De slimme meter wordt opgedrongen wanneer het TF-signaal verdwijnt per 1 juli 2021

30-12-20 09:49:00,

                                     De draaischijfmeter (links) en de slimme energiemeter (rechts).

Per 1 juli 2021 zetten de netbeheerders landelijk het TF-signaal* (toonfrequent-signaal) uit. Dit signaal maakt dubbeltarief ( normaal tarief/daltarief) mogelijk, maar is een verouderde en kostbare techniek. Er zijn nieuwere en betere manieren om te schakelen tussen verschillende tarieven, zoals de slimme meter.

*TF (toonfrequent)-signaal is een verouderde kostbare techniek om dubbeltarief mogelijk te maken. Per 1 juli 2021 zetten de netbeheerders dan ook landelijk het TF-signaal uit. Er zijn namelijk nieuwere en volgens de netbeheerders betere manieren om te schakelen tussen de verschillende tarieven, namelijk de slimme meter.

Mogelijkheden tot 1 juli 2021 van het toonfrequent-signaal (TF-signaal)
Met het toonfrequent-signaal worden elektrische pulsen over de elektriciteitskabels gestuurd. Deze pulsen kun je zien als een ‘seintje’ en worden ontvangen door TF-ontvangers. Als de puls binnenkomt, krijgt de TF-ontvanger een seintje om te schakelen. Van aan naar uit of andersom. Van bijvoorbeeld van:
-normaal tarief naar daltarief (van dag- naar nachtstroom) en andersom;
-van inschakelen naar de elektrische boiler en andere o.a. tuinverlichting.

Wat is dubbeltarief?
Een elektriciteitsmeter met twee (lopende) telwerken (dubbele meter), kan gebruik maken van het dubbeltarief. Deze meter maakt namelijk onderscheid in de registratie tussen normaal- uren en dal-uren. Tijdens de dal-uren wordt er een ander tarief betaalt (daltarief) dan tijdens de normaal-uren (normaaltarief). Het daltarief is goedkoper dan het normaaltarief. Door je stroomverbruik zoveel mogelijk te verschuiven naar de daluren, kun je dus voordeel hebben. Daluren kunnen zijn:
-’s nachts;
-in het weekend;
-tijdens feestdagen.

TF-signaal uit
Door het uitzetten van het TF-signaal zullen traditionele en niet-slimme digitale meters na 1 juli 2021 niet meer schakelen tussen de twee tarieven. Naast het dubbeltarief wordt het TF-signaal ook gebruikt voor andere toepassingen zoals het in- en uitschakelen van boilers. Na 1 juli 2021 is gebruikmaken van het dubbeltarief alleen nog mogelijk met een slimme meter. De traditionele en niet-slimme digitale meters zullen namelijk geen signaal ontvangen om van tarief te wisselen.

Daarom gaan netbeheerders het TF-signaal stapsgewijs uitschakelen, met toestemming van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Niet-slimme meters kunnen hierdoor op een gegeven moment geen onderscheid meer maken tussen stroom die je verbruikt in daluren of piekuren.

 » Lees verder

Hoe slim zijn de ’slimme’ camera’s van de politie eigenlijk ?

21-12-20 11:02:00,

Bij Monique valt enkele weken terug een boete op de mat. Ze zou zich hebben bezondigd aan feitcode R545 ’vasthouden mobiel elektronisch apparaat tijdens rijden’. Dat ze belde, klopt. Maar ze hield haar telefoon absoluut niet vast, die lag op haar been.

Precies dat, de smartphone op haar been, wordt eind november ’gezien’ en vastgelegd door een slimme camera die staat opgesteld boven de A10. De boete van 240 euro die volgt, is voor het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat tijdens het rijden. Iets dat ze dus overduidelijk níet doet. Dat blijkt ook uit de door haar opgevraagde foto’s waarop de boete is gebaseerd. De telefoon ligt op haar been en haar hand is geen moment in de buurt…

…De nieuwe camera’s zijn volgens het OM zo betrouwbaar dat overtredingen automatisch worden doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Daar kijkt volgens het OM nog wel een bijzondere opsporingsambtenaar naar de foto’s voordat de gevreesde envelop met het paarse logo wordt verstuurd. „Fouten halen we er in principe dus uit”, zegt woordvoerster Marloes van Kessel van het parket Centrale Verwerking van het OM.

Mark Bergers van Boete.nu ziet dat vanzelfsprekend anders. Hij begrijpt best dat de nieuwe camera’s helpen bij het verbeteren van de verkeersveiligheid. Maar alleen als ze hun werk goed doen.

Het OM interpreteert ’vasthouden’ breder, legt woordvoerster Marlous van Kessel uit. „Een telefoon op een been vinden wij wel degelijk vasthouden. Nu er bezwaar wordt gemaakt, gaat een officier van justitie ernaar kijken. Het is een grijs gebied, maar wij zetten dit door. Het gaat erom dat een bestuurder wordt afgeleid door het gebruik van zijn mobiele telefoon. Bij bellen met je telefoon op je been is daar volgens ons zeker sprake van.” Wie er aan het langste eind trekt, blijkt pas als de bezwaren zijn afgehandeld.

De camera scherper afstellen, oftewel nog ’slimmer’ maken, is volgens het OM geen optie. Van Kessel: „Dan mis je heel veel overtredingen.” 

Het OM heeft de twee zogenoemde app-camera’s ruim een maand in gebruik maar kan nog niet zeggen hoeveel boetes dat heeft opgeleverd. Een camera is gemonteerd op een hoge paal langs de weg en is telkens twee weken lang de klok rond operationeel. De andere camera wordt een uur of zes achtereen ingezet op dagelijks wisselende plekken.

 » Lees verder