Bolivia: Sociale Bewegingen bereiden zich voor op een grote confrontatie met het Post-Coup Regime, Nationale Blokkade begint maandag. – Hands off Venezuela

03-08-20 07:08:00,

Bolivia |
August 3, 2020

Bron: Southfront 3 augustus 2020 ~~~

Tijdens een massamobilisatie vorige week kondigden de sociale bewegingen het begin aan van een algemene landelijke staking, en verklaarden dat ze op maandag 3 augustus een blokkade van belangrijke wegen in het hele land zullen beginnen, indien het interim-post-coupregime doorgaat met haar poging om de verkiezingen, die gepland zijn voor 6 september, uit te stellen.

In een massale open vergadering die in de stad Alto is gehouden om de aankondiging te veroordelen dat de nationale verkiezingen zijn uitgesteld tot 18 oktober, hebben de vakcentrale Central Obrera Bolivia (COB) en andere grote sociale bewegingen geëist dat het Hoogste Electorale Tribunaal (TSE) bevestigt dat de nationale presidents- en parlementsverkiezingen op 6 september zullen worden gehouden, zoals de desbetreffende kieswet voorschrijft. Op maandag zullen de sociale bewegingen beginnen met een algemene staking voor onbepaalde tijd en een landelijke blokkade van de grote wegen.

“Op verzoek van de sociale organisaties van El Alto, van de 20 provincies van het departement La Paz, van de federatie Tupaj Katari, van de provinciale vakcentrale, hebben de collectieven van het noorden van Potosí, de mijnwerkers, de fabrieken, de bouwers, de gemeenschapsraden, de ouders en de jongerenorganisaties gevraagd om vanaf vandaag de algemene staking voor onbepaalde tijd uit te roepen”, kondigde de directeur van de Centrale Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, na afloop van de vergadering aan.

De massale mars voorafgaand aan de vergadering begon in Senkata, waar tientallen Bolivianen werden gedood tijdens de repressie van vorig jaar, en strekte zich uit over enkele kilometers van de straten van de stad El Alto. Er waren ook mobilisaties in andere regio’s van het land.

De bewegingen hebben ook hun ongenoegen geuit over het beleid van het regime van Jeanine Añez, dat heeft geleid tot economische instabiliteit, werkloosheid en crisis in het hele staatsapparaat, naast de vele corruptiedaden die tijdens de korte ambtstermijn van het regime aan het licht zijn gekomen. LINK

Topfoto: De sociale mobilisaties zijn sinds vorige week opnieuw krachtiger geworden.

 » Lees verder

“Ook in Chili gaan de sociale protesten onverminderd door” – DeWereldMorgen.be

28-02-20 02:25:00,

Ook al hoor of zie je er hier in de media nauwelijks nog iets van, de protesten tegen het sociaal inleveringsbeleid in Latijns-Amerikaanse landen als Chili, Colombia, Honduras, Haïti gaan onverminderd door. Belgisch-Chileense bezoekers ter plaatse zonden informatie en foto’s naar DeWereldMorgen.be.

“De protesten gaan hier nog steeds door, ook al is het vakantieperiode. Elke vrijdag gaan de grootste manifestaties door. Iedereen verwacht hier een hete herfst (het is nu zomer in Latijns-Amerika): op 8 maart begint die met een grote vrouwenmars en op 9 maart wordt daar een algemene stakingsdag aan gekoppeld. Het is dan tevens het begin van het nieuwe schooljaar.”

Onder druk van de maandenlange protesten heeft president Piñera een nieuwe Grondwet beloofd, die sociale rechten moet garanderen. De huidige Grondwet is in licht geamendeerde vorm nog steeds de Grondwet van dictator Augusto Pinochet. Die was volledig geschreven op maat van de grote bedrijven. Op 26 juli 2020 mogen de Chilenen er over stemmen in een referendum.

In de menigte draagt een betoger een portret van Victor Jara, de beroemde Chileense volkszanger, vermoord tijdens de staatsgreep van Pinochet in 1973

“Met het referendum in zicht weet niemand wat er hier te gebeuren staat. Het is enerzijds wel goed dat we eindelijk van die grondwet van Pinochet verlost geraken, zelfs al worden er ook nu nog altijd een heleboel beperkingen opgelegd, maar de nieuwe Grondwet lost de dagelijkse problemen van de mensen nog niet direct op.”

“Wel is al zeker dat leger en militaire politie hun voorbereidingen getroffen hebben: nieuwe waterkanonnen, nieuwe voertuigen voor traangasgranaten, hele ladingen kogels, traangasgranaten, dit alles grotendeels aangekocht in Brazilië en Israël.”

“Manifestaties volgen een vast scenario: een constant kat-en-muisspel tussen de voorste linies en de politie die onophoudelijk chargeert en traangas afvuurt en constant het waterkanonnen inzet. Die gebruiken echter niet altijd gewoon water, dikwijls zit er chemisch brandend spul in. Mensen die natgespoten worden hebben nadien brandwonden.”

Plaza de la Dignidad

“De ordestrijdkrachten willen ten allen prijze voorkomen dat het centrale Plaza Italia in de hoofdstad Santiago de Chile, nu herdoopt tot Plaza de la Dignidad, constant bezet wordt, zoals Maidan in Oekraïne of Tahrir in Egypte. Iedereen wordt dus constant van het plein weggejaagd. Betogers dragen een lasbril ter bescherming van de ogen en een mondmasker of een doek gedrenkt in bicarbonaat tegen het bijtende traangas.”

“De jongere generatie,

 » Lees verder

Wat is sociale driegeleding? – Wakker Mens

04-10-19 12:27:00,

Zin en doel van de sociale driegeleding is om niet meer alle maatschappelijke vraagstukken over één kam te scheren. Cultuur, recht en economie hebben ieder hun eigen logica en daarmee een eigen wijze van organisatie. Dit vereist een hoge mate van autonomie voor ieder van deze drie gebieden afzonderlijk. Het gehele concept van de eenheidsstaat zoals we die tegenwoordig kennen komt door de driegeleding op de helling te staan.

De sociale driegeleding onderscheidt binnen de samenleving drie gebieden:

 

Het culturele leven

Cultuur bestaat bij de gratie van vrijheid. Niet van de een of andere nationale vrijheid, maar vrijheid in individuele zin. Dit is het gebied waarin de individuele mens zich ontwikkelt en vaardigheden oefent of uitoefent. In dit geestesleven (culturele leven) is vrijheid noodzakelijk om ontwikkeling mogelijk te maken.
Een ieder staat het vrij om zich los van iedere groepsbinding op te stellen, om een culturele grensoverschrijder te zijn. In deze zin: ieder mens is een minderheid.
In dit gebied kunnen beslissingen alleen in individuele vrijheid genomen worden.

In het culturele leven voert besluitvorming vanuit het meerderheidsprincipe tot dictatuur (bv. bij onderwijs, gezondheidszorg, wetenschap). In dit gebied heeft de staat niets te zoeken!

Het economische leven

Het gebied waarin mensen zorgen voor elkaars behoeften; dit is het gebied van de economie. Hier is samenwerking gevraagd, voortkomende uit het inzicht dat de een aangewezen is op de inbreng van de ander, het broederschapsprincipe. Hier geldt: ieder mens is de mensheid.

In het economische leven moeten, binnen de door het rechtsleven gestelde voorwaarden, besluiten worden genomen op basis van kennis en vakbekwaamheid en niet op basis van een meerderheid.
Op langere termijn heeft de staat hier niets te zoeken.

Het rechtsleven

Naast culturele en economische beslissingen zijn er ook nog zaken waartoe, op basis van het meerderheidsprincipe, besloten dient te worden. Dit is bij uitstek het rechtsgebied waar zekerheidsvraagstukken zoals bijvoorbeeld arbeidsrecht en consumentenbescherming onder vallen. Het gebied waarin mensen samenleven en wetten en regels vormen; dit is het gebied van het rechtsleven waar gelijkheid moet gelden. Dit is het gebied waar elk mondig mens een stem heeft en alle stemmen even zwaar wegen.

Gelijkheid zou het heersende principe in het rechtsleven moeten zijn.

 » Lees verder

De aanval op de sociale zekerheid | Uitpers

05-06-19 04:40:00,

Dit is een boek dat ik met groeiende sympathie gelezen heb. De auteur is een journalist, ooit onderzoeker, maar ook een dichter en literator. Bovendien is hij enorm gedreven, als mens en als burger. Al die eigenschappen samen leveren een bijzonder leesbaar en bij wijlen pittig boek op. Als lezer val je soms in verwondering, maar moet je ook soms lachen, en vaak ben je aangesproken in je ziel, of bij ontstentenis, je morele zelf.

Van Istendael liep al zeker tien jaar rond met de kritiek dat de sociale zekerheid een schitterend product is van de Europese beschaving, en dat hij niet begreep waar het succes van een roversideologie als het neoliberalisme op stoelde en mensen en zelfs politieke partijen zover kon krijgen om dit systeem af te breken. Dit boek is een scherpe analyse en meer systematische doorgronding van die kritiek.

Maar ik wil wat rigide tewerk gaan hier: het gebeurt relatief zelden dat een scherpe en onderbouwde politieke analyse ook nog eens literair sterk gebracht wordt. En dat verdient alle respect. De auteur begint zijn boek met de vaststelling dat er een spook in Europa rondwaart. Dat spook is dat van de aanval op de sociale zekerheid, een van de grote realisaties van Europese beschaving, zegt hij. Dat spook wordt langzaam duidelijk vanuit een historische schets: waar en wanneer begint de afbraak? Hoe greep de merkwaardige ideologie van Thatcher en consoorten de macht, en wat is de rol van de vroegere ontwerpers en bewakers van de sociale zekerheid, de sociaaldemocraten en de christen democraten, in de huidige neergang? Waar is die onzin van de Derde Weg (UK) vandaan gekomen, en voor wiens belang? Die historiek voert langs de verschillende landen van West Europa, waaronder ook onze zogenaamde Lage Landen. Daarbij wordt regelmatig het zich beroepen op het zogenaamde Algemeen Belang haarfijn ontleed en vervolgens als bedrog geduid. De verkilling (in solidariteit en sociaal gevoel) begint daar door de versnippering van belangen en van bevolkingsgroepen. In tegenstelling tot het hedendaagse dogma noemt Van Istendael dit geen vooruitgang (we worden ‘vrij’ om zelf te kiezen) maar een schadelijke ontwikkeling (we werden zo vooral ‘vrij’ om in de miserie te belanden). De enigszins bizarre woekering van identiteitsdiscours laat zich hier het eerst opmerken.

De vrij verregaande verwarring van vandaag, waarin ook christen en sociaal democraten niet meer voldoende opkomen voor de verdediging van dit beschavingsproduct,

 » Lees verder

De sociale driegeleding in christologisch perspectief | Driegonaal

11-02-19 01:54:00,

De sociale driegeleding, voor zover mensen er bekend mee zijn, wordt vaak begrepen als het streven tot een andere ordening van de samenleving te komen – en handelt over thema’s als democratie, economie, vrijheid van onderwijs. Dat de sociale driegeleding een innerlijke kern heeft die ten diepste met de christelijke impuls verbonden is, is nog minder bekend. Maar het is niet voor niets dat Rudolf Steiner vrijheid, gelijkheid en broederschap – die door middel van de sociale driegeleding in de sociale werkelijkheid binnen zouden kunnen treden – geestelijke wezens noemde.

Het begrijpen van de sociale driegeleding als christelijk-sociale impuls is juist voor de tijd waarin wij leven van grote betekenis: de ontwikkeling van de bewustzijnsziel plaatst de mens in het spanningsveld tussen goed en kwaad, zoals ook in het spanningsveld tussen individu en gemeenschap. De sociale driegeleding kan de vorm zijn waarin liefde voor de mensheid stroomt.

Een voordracht door John Hogervorst

19 februari, aanvang 20.00uRafaëlkerk, van Tetslaan 4, 3707 VD Zeist

 » Lees verder