“Ook in Chili gaan de sociale protesten onverminderd door” – DeWereldMorgen.be

“ook-in-chili-gaan-de-sociale-protesten-onverminderd-door”-–-dewereldmorgen.be

28-02-20 02:25:00,

Ook al hoor of zie je er hier in de media nauwelijks nog iets van, de protesten tegen het sociaal inleveringsbeleid in Latijns-Amerikaanse landen als Chili, Colombia, Honduras, Haïti gaan onverminderd door. Belgisch-Chileense bezoekers ter plaatse zonden informatie en foto’s naar DeWereldMorgen.be.

“De protesten gaan hier nog steeds door, ook al is het vakantieperiode. Elke vrijdag gaan de grootste manifestaties door. Iedereen verwacht hier een hete herfst (het is nu zomer in Latijns-Amerika): op 8 maart begint die met een grote vrouwenmars en op 9 maart wordt daar een algemene stakingsdag aan gekoppeld. Het is dan tevens het begin van het nieuwe schooljaar.”

Onder druk van de maandenlange protesten heeft president Piñera een nieuwe Grondwet beloofd, die sociale rechten moet garanderen. De huidige Grondwet is in licht geamendeerde vorm nog steeds de Grondwet van dictator Augusto Pinochet. Die was volledig geschreven op maat van de grote bedrijven. Op 26 juli 2020 mogen de Chilenen er over stemmen in een referendum.

In de menigte draagt een betoger een portret van Victor Jara, de beroemde Chileense volkszanger, vermoord tijdens de staatsgreep van Pinochet in 1973

“Met het referendum in zicht weet niemand wat er hier te gebeuren staat. Het is enerzijds wel goed dat we eindelijk van die grondwet van Pinochet verlost geraken, zelfs al worden er ook nu nog altijd een heleboel beperkingen opgelegd, maar de nieuwe Grondwet lost de dagelijkse problemen van de mensen nog niet direct op.”

“Wel is al zeker dat leger en militaire politie hun voorbereidingen getroffen hebben: nieuwe waterkanonnen, nieuwe voertuigen voor traangasgranaten, hele ladingen kogels, traangasgranaten, dit alles grotendeels aangekocht in Brazilië en Israël.”

“Manifestaties volgen een vast scenario: een constant kat-en-muisspel tussen de voorste linies en de politie die onophoudelijk chargeert en traangas afvuurt en constant het waterkanonnen inzet. Die gebruiken echter niet altijd gewoon water, dikwijls zit er chemisch brandend spul in. Mensen die natgespoten worden hebben nadien brandwonden.”

Plaza de la Dignidad

“De ordestrijdkrachten willen ten allen prijze voorkomen dat het centrale Plaza Italia in de hoofdstad Santiago de Chile, nu herdoopt tot Plaza de la Dignidad, constant bezet wordt, zoals Maidan in Oekraïne of Tahrir in Egypte. Iedereen wordt dus constant van het plein weggejaagd. Betogers dragen een lasbril ter bescherming van de ogen en een mondmasker of een doek gedrenkt in bicarbonaat tegen het bijtende traangas.”

“De jongere generatie,

 » Lees verder

Wat is sociale driegeleding? – Wakker Mens

wat-is-sociale-driegeleding?-–-wakker-mens

04-10-19 12:27:00,

Zin en doel van de sociale driegeleding is om niet meer alle maatschappelijke vraagstukken over één kam te scheren. Cultuur, recht en economie hebben ieder hun eigen logica en daarmee een eigen wijze van organisatie. Dit vereist een hoge mate van autonomie voor ieder van deze drie gebieden afzonderlijk. Het gehele concept van de eenheidsstaat zoals we die tegenwoordig kennen komt door de driegeleding op de helling te staan.

De sociale driegeleding onderscheidt binnen de samenleving drie gebieden:

 

Het culturele leven

Cultuur bestaat bij de gratie van vrijheid. Niet van de een of andere nationale vrijheid, maar vrijheid in individuele zin. Dit is het gebied waarin de individuele mens zich ontwikkelt en vaardigheden oefent of uitoefent. In dit geestesleven (culturele leven) is vrijheid noodzakelijk om ontwikkeling mogelijk te maken.
Een ieder staat het vrij om zich los van iedere groepsbinding op te stellen, om een culturele grensoverschrijder te zijn. In deze zin: ieder mens is een minderheid.
In dit gebied kunnen beslissingen alleen in individuele vrijheid genomen worden.

In het culturele leven voert besluitvorming vanuit het meerderheidsprincipe tot dictatuur (bv. bij onderwijs, gezondheidszorg, wetenschap). In dit gebied heeft de staat niets te zoeken!

Het economische leven

Het gebied waarin mensen zorgen voor elkaars behoeften; dit is het gebied van de economie. Hier is samenwerking gevraagd, voortkomende uit het inzicht dat de een aangewezen is op de inbreng van de ander, het broederschapsprincipe. Hier geldt: ieder mens is de mensheid.

In het economische leven moeten, binnen de door het rechtsleven gestelde voorwaarden, besluiten worden genomen op basis van kennis en vakbekwaamheid en niet op basis van een meerderheid.
Op langere termijn heeft de staat hier niets te zoeken.

Het rechtsleven

Naast culturele en economische beslissingen zijn er ook nog zaken waartoe, op basis van het meerderheidsprincipe, besloten dient te worden. Dit is bij uitstek het rechtsgebied waar zekerheidsvraagstukken zoals bijvoorbeeld arbeidsrecht en consumentenbescherming onder vallen. Het gebied waarin mensen samenleven en wetten en regels vormen; dit is het gebied van het rechtsleven waar gelijkheid moet gelden. Dit is het gebied waar elk mondig mens een stem heeft en alle stemmen even zwaar wegen.

Gelijkheid zou het heersende principe in het rechtsleven moeten zijn.

 » Lees verder

De aanval op de sociale zekerheid | Uitpers

de-aanval-op-de-sociale-zekerheid-|-uitpers

05-06-19 04:40:00,

Dit is een boek dat ik met groeiende sympathie gelezen heb. De auteur is een journalist, ooit onderzoeker, maar ook een dichter en literator. Bovendien is hij enorm gedreven, als mens en als burger. Al die eigenschappen samen leveren een bijzonder leesbaar en bij wijlen pittig boek op. Als lezer val je soms in verwondering, maar moet je ook soms lachen, en vaak ben je aangesproken in je ziel, of bij ontstentenis, je morele zelf.

Van Istendael liep al zeker tien jaar rond met de kritiek dat de sociale zekerheid een schitterend product is van de Europese beschaving, en dat hij niet begreep waar het succes van een roversideologie als het neoliberalisme op stoelde en mensen en zelfs politieke partijen zover kon krijgen om dit systeem af te breken. Dit boek is een scherpe analyse en meer systematische doorgronding van die kritiek.

Maar ik wil wat rigide tewerk gaan hier: het gebeurt relatief zelden dat een scherpe en onderbouwde politieke analyse ook nog eens literair sterk gebracht wordt. En dat verdient alle respect. De auteur begint zijn boek met de vaststelling dat er een spook in Europa rondwaart. Dat spook is dat van de aanval op de sociale zekerheid, een van de grote realisaties van Europese beschaving, zegt hij. Dat spook wordt langzaam duidelijk vanuit een historische schets: waar en wanneer begint de afbraak? Hoe greep de merkwaardige ideologie van Thatcher en consoorten de macht, en wat is de rol van de vroegere ontwerpers en bewakers van de sociale zekerheid, de sociaaldemocraten en de christen democraten, in de huidige neergang? Waar is die onzin van de Derde Weg (UK) vandaan gekomen, en voor wiens belang? Die historiek voert langs de verschillende landen van West Europa, waaronder ook onze zogenaamde Lage Landen. Daarbij wordt regelmatig het zich beroepen op het zogenaamde Algemeen Belang haarfijn ontleed en vervolgens als bedrog geduid. De verkilling (in solidariteit en sociaal gevoel) begint daar door de versnippering van belangen en van bevolkingsgroepen. In tegenstelling tot het hedendaagse dogma noemt Van Istendael dit geen vooruitgang (we worden ‘vrij’ om zelf te kiezen) maar een schadelijke ontwikkeling (we werden zo vooral ‘vrij’ om in de miserie te belanden). De enigszins bizarre woekering van identiteitsdiscours laat zich hier het eerst opmerken.

De vrij verregaande verwarring van vandaag, waarin ook christen en sociaal democraten niet meer voldoende opkomen voor de verdediging van dit beschavingsproduct,

 » Lees verder

De sociale driegeleding in christologisch perspectief | Driegonaal

de-sociale-driegeleding-in-christologisch-perspectief-driegonaal

11-02-19 01:54:00,

De sociale driegeleding, voor zover mensen er bekend mee zijn, wordt vaak begrepen als het streven tot een andere ordening van de samenleving te komen – en handelt over thema’s als democratie, economie, vrijheid van onderwijs. Dat de sociale driegeleding een innerlijke kern heeft die ten diepste met de christelijke impuls verbonden is, is nog minder bekend. Maar het is niet voor niets dat Rudolf Steiner vrijheid, gelijkheid en broederschap – die door middel van de sociale driegeleding in de sociale werkelijkheid binnen zouden kunnen treden – geestelijke wezens noemde.

Het begrijpen van de sociale driegeleding als christelijk-sociale impuls is juist voor de tijd waarin wij leven van grote betekenis: de ontwikkeling van de bewustzijnsziel plaatst de mens in het spanningsveld tussen goed en kwaad, zoals ook in het spanningsveld tussen individu en gemeenschap. De sociale driegeleding kan de vorm zijn waarin liefde voor de mensheid stroomt.

Een voordracht door John Hogervorst

19 februari, aanvang 20.00uRafaëlkerk, van Tetslaan 4, 3707 VD Zeist

 » Lees verder

Geen belastingen, geen sociale bijdragen … geen loon? | Uitpers

geen-belastingen-geen-sociale-bijdragen-geen-loon-uitpers

13-01-19 06:08:00,

Waarom de sociale bescherming in gevaar is.

Hoeveel decennia zijn de ‘besparingen’ op de sociale zekerheid, de openbare diensten, de ambtenaren … al bezig? We kennen de problemen, maar telkens wordt er op deze of gene maatregel gereageerd, slechts zelden neemt iemand de moeite de achterliggende filosofie te bekijken. Het is ‘neoliberalisme’, of het is ‘de mondialisering’ en zeer zeker is het ‘de rechterzijde’ en ja, ook de schuld van de Europese Unie. Dat is allemaal waar, maar het begin van een ernstige reflectie over hoe we ons 1) beter kunnen organiseren om die pletwals tegen te gaan, en 2) welke sociale bescherming we dan wel willen in de toekomst, heb ik nog niet gezien.

Nu vandaag de ‘gele hesjes’ zowat overal in Europe de kop opsteken en uiting geven aan de terechte woede bij zeer veel mensen, wil ik proberen nog een keer duidelijk te maken wat er aan het gebeuren is, welke sociale toekomst er in de pijplijn zit en hoe we daarop kunnen reageren. De ‘gele hesjes’ zijn niet meer dan een symptoon, de invloed van extreem-rechts kan niet worden geloochend, en de vakbonden blijven broodnodig om een alternatief uit te stippelen.

Ik begin met een klein stapje terug in de geschiedenis om daarna het jongste verslag van de Wereldbank te bespreken.

Armoede! Armoede!

Tot vandaag kijken veel mensen verbaasd op als je hen zegt dat de klemtoon op armoede misplaatst is. Armoede is wel degelijk een ernstig en onaanvaardbaar probleem, en arme mensen moeten geholpen worden, zo veel staat vast. Maar ondanks de schijn die de blijvende armoede wekt, is het in feite een eenvoudig op te lossen probleem. Armoede is een geldtekort, geef mensen een degelijk loon of een decente uitkering, en het probleem is van de baan. Het is een miniem percentage van de mensen die vandaag in armoede leven, die meer dan geld zullen nodig hebben. Voor hen hebben we een heel legertje uitstekende sociale werkers.

Wat moet stoppen, is de ‘armoedefabriek’. De grote meerderheid van mensen in armoede schommelt met een inkomen rond de armoedegrens, en een even groot deel leeft met een inkomen net boven de armoedegrens. Dat is de groep die nu door denktank Minerva werd ‘ontdekt’: de lagere middenklasse die met armoede wordt bedreigd.

 » Lees verder

Is verslaving aan sociale media nieuwe epidemie?

is-verslaving-aan-sociale-media-nieuwe-epidemie

06-12-18 10:02:00,

Je sociale media niet volgen, zelfs voor een korte periode, leidt tot klassieke ontwenningsverschijnselen. Deelnemers aan een onderzoek vertoonden de drang om minstens drie keer per dag online te gaan, verveelden zich en leden aan stemmingswisselingen.

Een team van onderzoekers van de Oostenrijkse Karl Landsteiner-universiteit voor Gezondheidswetenschappen, onder leiding van psycholoog Stefan Stieger, vroeg meer dan 150 deelnemers van 18 tot 80 jaar oud, 70 procent van hen vrouwen, om zeven dagen lang geen gebruik te maken van Twitter, Facebook, Instagram of WhatsApp.

Vals spelen

Volgens Stieger speelde bijna 60 procent van de proefpersonen vals: ze gingen toch online voor ongeveer 3 minuten omdat ze anders iets belangrijks vreesden te missen. 17 procent kende één keer een terugval, 13 procent twee keer en 29 procent meer dan twee keer.

Gebruikers voelden de groepsdruk om terug te keren naar hun sociale media omdat verwacht wordt dat men daar met zijn vrienden omgaat. “Wat we zagen waren effecten die vergelijkbaar zijn met klassieke verslavingen”, zegt Stieger.

Ontwenningsverschijnselen

Hij benadrukte ook dat de ontwenningsverschijnselen die zijn onderzoek heeft gedetecteerd, mogelijk milder zijn dan de werkelijke verschijnselen. Meer dan duizend mensen kregen een uitnodiging om deel te nemen, maar slechts 30 procent was geïnteresseerd. Uiteindelijk ging slechts 15 procent de uitdaging aan om een tijd weg te blijven van sociale media.

De offline-periode beïnvloedde het humeur van de deelnemers. “Voor mensen die problemen hebben met het gebruik van hun sociale media, is offline blijven vaak een goede zaak”, zegt Stieger.

Epidemie

De resultaten, die in het tijdschrift Cyberpsychology, Behavior and Social Network zijn gepubliceerd, openen een nieuw debat over de vraag of er nu al dan niet sprake is ​​van een epidemie van verslaving aan sociale media.

“Hoewel de bevindingen aangeven dat de deelnemers problemen hadden toen ze zich terugtrokken uit de sociale media, zou ik toch voorzichtig zijn om dit als verslaving te kwalificeren”, zegt Yalda Uhls, oprichter van het Center for Scholars & Storytellers van de Universiteit van Californië – Los Angeles en auteur uit van boek Media Moms & Digital Dads.

“Bij verslavingsgedrag brengt men meestal schade toe aan zichzelf of anderen, en ik ben er niet zeker van dat verveling of angst als zodanig telt. Het is interessant dat de auteurs een afname van zowel positieve als negatieve gevoelens hebben vastgesteld,

 » Lees verder

Hoe word je rijk met sociale woningen? De overheid legt het buitenlandse beleggers uit

Hoe word je rijk met sociale woningen? De overheid legt het buitenlandse beleggers uit

19-09-18 08:58:00,

Op een Engelstalige website legt de overheid aan buitenlandse beleggers uit hoe ze gemakkelijk geld kunnen verdienen met het opkopen van Nederlandse corporatiewoningen. Het is een tactiek die past in een doordachte kabinetsstrategie. Met heffingen en belastingen dwingt Rutte III corporaties hun woningen te verkopen, en daarvoor zijn kopers nodig — veel kopers.

Dit stuk in 1 minuut

  • De overheid legt op een Engelstalige website uit hoe beleggers gemakkelijk geld kunnen verdienen door corporatiewoningen over te nemen.
  • Woningcorporaties vinden dat de Rijksoverheid zich daarmee niet hoort te bemoeien, in het regeerakkoord wordt dat aan de gemeenten en de corporaties zelf overgelaten.
  • Nederlandse institutionele beleggers zijn niet geïnteresseerd in die woningen. Daarom probeert de regering buitenlandse beleggers te paaien.
  • Om corporaties tot verkoop te dwingen heeft de regering ervoor gekozen om de fiscale lasten die woningcorporatie de afgelopen jaren zijn opgelegd nauwelijks te compenseren.   


Lees verder

De Nederlandse overheid blijkt een Engelstalige website voor buitenlandse vastgoedbeleggers te hebben. Daarop wordt uitgebreid uitgelegd waarom de Nederlandse woningmarkt zo interessant is om je geld in te steken. Toen het bestaan van deze website bekend werd, regende het verontwaardigde reacties.

Critici begrepen niet waarom de Nederlandse overheid buitenlandse partijen aanmoedigt om grof geld te verdienen aan woningen die deel uitmaken van de nationale woningvoorraad. Wat schieten Nederlanders op met buitenlandse huisbazen? Goede vraag natuurlijk. Regeringsbeleid moet linksom of rechtsom de burger ten goede komen. Als onduidelijk is op welke manier dat het geval is, is kritiek daarop terecht.

Maar eerlijk is eerlijk: het idee dat je buitenlands kapitaal nodig hebt om de Nederlandse woningmarkt weer in evenwicht te brengen, is niet zo raar. Het is een beetje nattevingerwerk, maar als een gemiddelde woning 150.000 euro kost aan grond- en bouwkosten, dan kosten de 75.000 woningen die jaarlijks volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken moeten worden gebouwd 11,25 miljard euro, dat is 1,5 procent van het Nederlandse BBP. We hebben er tot 2021 minstens 600.000  nodig. Er moet dus minimaal 90 miljard euro in de woningsector worden geïnvesteerd. Dat wordt deels opgebracht door woningcorporaties, deels door beleggers en deels door particulieren die met een hypotheek een nieuwe woning kopen. 

Onevenwichtigheid

Alles bij elkaar gaat het om duizelingwekkende bedragen,

 » Lees verder

Maak van sociale media-platformen nutsvoorzieningen

Maak van sociale media-platformen nutsvoorzieningen

08-08-18 03:21:00,

Ik verwachtte het al een tijdje, maar toen het gebeurde kwam het alsnog als een schok. Alex Jones is verbannen van diverse sociale media-platformen. Als de complottheoretici die hem volgen geen reden hadden om de verbanners Facebook, Google, Apple en Spotify te wantrouwen, hebben ze nu zeer zeker een goede reden om dat wel te doen.

Alex Jones, welke internetgebruiker kent hem niet? Hij is bijzonder schreeuwerig, een vleugje vulgair en niet te beroerd bizarre verhalen de wereld in te helpen zonder die al te goed te controleren. Dit uiteraard in het kader van “check nooit leuke verhalen kapot”. Zo hielp hij geruchten de wereld in die erop neerkwamen dat er stoffen aan het water zouden zijn toegevoegd om kikkers homofiel te maken. Een ander spraakmakend verhaal kwam erop neer dat de Amerikaanse Democraten een pedofilie-ring hadden rond een pizzaketen.

Jones heeft een imperium opgebouwd dat beter wordt bekeken dan CNN. Hij past ook heel goed in de Amerikaanse geest waarin grote instellingen zoals de overheid en de gevestigde media sterk worden gewantrouwd. En terecht. CNN, MSNBC, FoxNews en hoe ze ook allemaal ook mogen heten zijn heel goed in het prepareren van nieuws voor hun achterban.

De tactiek van het selectief overschreeuwen van feiten en het doodzwijgen van andere is ontwikkeld door propagandaminister Jozef Goebbels van de NSDAP, en sindsdien wegens succes op een schaal toegepast waarvan Jozef Goebbels van 1933 tot 1945 alleen van zou kunnen dromen. Diverse onderzoeken die op internet te vinden zijn laten ook zien dat mensen die alleen maar deze nieuwszenders volgen voor hun nieuwsvoorziening minder weten over de wereld dan diegenen die deze zenders niet bekijken. Zo heeft het een negatief effect op het realiteitsbesef van de kijker.

De Amerikaanse nieuwszenders staan ten dienste van de aandeelhouders die op hun beurt weer een heel klein clubje ongekozen heersers vormen over de Amerikaanse bedrijven. In de politieke filosofie noemen we dit een “oligarchie”. De heerschappij van weinigen. Het is een gedegenereerde vorm van aristocratie, de heerschappij van de besten.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Nu is er een vlieg in de soep. En die vlieg heet Alex Jones. Hij mag dan gek zijn. Hij mag ook vulgair zijn en hij is zeker schreeuwerig,

 » Lees verder

Een verreikende sociale daad – Via Libra

Een verreikende sociale daad – Via Libra

09-07-18 07:37:00,

Een verreikende sociale daad
De opening van de Vrije School in Antwerpen op 11 september 1954

Auteurs: Emile Gevers, Ernst Lehrs e.a.

In2018 en 2019 wordt wereldwijd de 100ste verjaardag van de eerste steinerschool gevierd. In België werd de eerste steinerschool plechtig geopend op 11 september 1954.

Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van medestichter en initiatiefnemer Emile Gevers ontdekten we twee van de zeven openingstoespraken die in 1954 werden gehouden bij deze plechtige opening. Wie deze toespraken vandaag terug leest, wordt direct geraakt door het verreikende sociale en culturele bewustzijn van de initiatiefnemers van destijds.

In samenwerking met Arnout De Meyere en Wilbert Lambrechts, die beide ook een bijdrage voor deze publicatie leverden, maakten we van deze toespraken een jubileumboekje.

Het is een boekje in pocketformaat, met 89 bladzijden waarvan een aantal ook afbeeldingen bevatten. We bevelen het aan aan ieder die een band wil bewaren of creëren met de historische bronnen van de steinerpedagogie in België.

Het boekje is ondertussen al aan zijn tweede druk toe!

ISBN: 978 90 77611 29 6

Prijs: 10,00 euro (+ verzendingskosten)

 » Lees verder

Sociale zekerheid bij het schroot? | Uitpers

Sociale zekerheid bij het schroot? | Uitpers

07-07-18 06:26:00,

Twee dagen geleden liet de Franse krant ‘L’Humanité’ een bommetje ontploffen: in de discussies die in het Franse Parlement worden gevoerd over de hervorming van de instellingen en een wijziging van de Grondwet zou stiekem een amendement zijn geslopen om de ‘sociale zekerheid’ uit de grondwet te halen!

Het bleef stil in andere traditionele media, maar de sociale media en de vakbonden schoten meteen in actie met lobbywerk en een petitie.

Vandaag komt er meer duidelijkheid over wat er precies aan de hand is: het recht op sociale zekerheid zou worden vervangen door een recht op sociale bescherming. Laat dat nu net zijn wat al een tiental jaar mondiaal aan de gang is. Internationale instellingen zoals de Wereldbank verdedigen met gloed een ‘sociale bescherming’ nadat ze eerst hun pijlen hadden afgeschoten op ‘sociale verzekeringen’. Ze willen een ‘universele’ sociale bescherming maar willen daarmee precies het tegenovergestelde zeggen: geen universele sociale zekerheid, maar een minimale bescherming voor al wie werkt en niet werkt, niet betaald uit bijdragen maar uit belastingen.

Hiermee wordt afgestapt van het paritaire beheer, worden de vakbonden verder verzwakt, wordt de klemtoon gelegd op herverdeling in plaats van verzekering, en vooral: wordt sterk geknaagd aan de rechten zoals pensioenen en werkloosheidsuitkeringen. In alle Europese landen is een dergelijke beweging bezig, in het Zuiden is deze verandering al bijna achter de rug.

De petitie heeft heel wat deining veroorzaakt en de ‘République en marche’, de partij van Macron, krabbelt terug. Het amendement werd ingetrokken, maar er komt iets anders in de plaats. En dat zal onvermijdelijk over de financiering van de sociale zekerheid gaan.

Wie denkt dat het neoliberalisme zijn beste tijd heeft gehad, staat eens te meer in de kou. Sociale rechten worden verder afgebouwd, de ‘kathedraal’ van de sociale zekerheid moet op de puinhoop. Arbeid moet voor werkgevers goedkoper worden. Kan het niet met een verlokkelijk basisinkomen, dan maar met de botte bijl van een grondwetshervorming. Dit staat ook ons te wachten.

 » Lees verder

Zomerse week sociale driegeleding Frankrijk

Zomerse week sociale driegeleding Frankrijk

28-06-18 02:18:00,

lothlor

15 tot en met 21 juli

Waar anders dan in Lothlorien kunnen we ons een zomerse week lang verdiepen in de idealen van de Franse Revolutie?

Vraag je je wel eens af waarom het onderwijs is zoals het is: voor veel kinderen een keurslijf dat niet past? Ken je de neiging om je af te sluiten voor wat er in de politiek gebeurt? Hou je je hart vast bij de gedachte aan de krachten in de economie die alleen maar naar meer winst streven?

Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn geen historische relikwieën maar leven in ieder mens:
– als het verlangen om je in vrijheid te ontwikkelen
– als het verlangen om in gelijkheid mee te oordelen en besluiten als het om wetten, regels, rechten en plichten gaat
– als het verlangen naar een economie die welvaart schept én eerlijk verdeelt.

Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, beschreef hoe vrijheid, gelijkheid en broederschap in de samenleving elk hun eigen plek en werkingsgebied zouden moeten hebben. Dit beeld van de samenleving, de sociale driegeleding, is uiterst actueel en wijst een richting waarin het antwoord op de grote en dringende maatschappelijke vraagstukken gevonden kan worden.

In deze zomerweek gaan we dit beeld op een veelzijdige manier onderzoeken, zodat het innerlijk in ons tot leven komt. Wanneer dat lukt, ga je merken dat dit beeld houvast en richting kan bieden in de chaotische gebeurtenissen van onze tijd.

Centre Lothlorien in een plezierig, kleinschalig cursus- en activiteitencentrum in Noord-Oost Frankrijk (ca 600 km van Utrecht). Je kunt er kamperen, een huisje huren, een kamer in de villa betrekken.

Nadere informatie + aanmelden: www.centrelothlorien.com

 » Lees verder

Sociale driegeleding is geen pudding

Sociale driegeleding is geen pudding

18-06-18 03:34:00,

pudding

De voorbereidingen aan het verschijnen van het eerste deel van een driedelige verzameling met teksten van Dieter Brüll zijn in volle gang. Hopelijk verschijnt het eerste deel in september a.s. (bij uitgeverij Nearchus). Voor de goede lezer is er veel inzicht te winnen uit de scherpe formuleringen die Dieter graag bezigde. Bijvoorbeeld:

“Want sociale driegeleding is geen pudding, waaruit men de krenten kan pikken. Sociale driegeleding staat als totale conceptie tegenover de totalitaire conceptie, die om ons heen werkelijkheid is geworden, en die velen alleen daarom niet herkennen omdat zij haar verbonden achten aan het gewaad, waarin zij in Hitlers en Stalins tijden verscheen.”

 » Lees verder

Sociale klasse en politiek: de grote verdwijntruc

Sociale klasse en politiek: de grote verdwijntruc

28-04-18 10:23:00,

De naoorlogse link tussen sociale klasse en partijpolitiek is verdwenen, maar waarom? Evans en Tilley tonen in hun recent boek ‘The New Politics of Class’ dat in Groot-Brittannië sociale klasse verre van dood is, maar weggemoffeld via partijpolitiek die zich richt op de middenklasse. Resultaat is een blinde vlek voor sociaaleconomische breuklijnen in het politiek proces, iets wat goed te zien is in de desinteresse in electorale tijden voor de zitpenningen, aandelentransacties en opbrengstappartementen van onze Vlaamse politici.

(Door Maarten Hermans, Denktank Minerva, via DeWereldMorgen)

Voor zijn vergaderwerk in de raad van bestuur van Proximus streek Stefaan De Clerck (CD&V) in 2017 186.244 euro bruto op. Karel De Gucht (Open Vld) blijft ondertussen procedures rekken om toch maar geen belastingen te moeten betalen op een aandelentransactie van €1 miljoen – opgedoken via vastgoedactiviteiten in Toscane. Mindere vastgoedgoden zoals Tom Meeuws (sp.a) moeten het dan weer doen met een opbrengstappartement in Antwerpen.

Het meest opvallende is hoe weinig deze exceptionele sociaaleconomische kenmerken van politici ons opvallen. In de Antwerpse electorale moddercatch was de aanleiding voor het debat Meeuws’ communicatie, niet zozeer het feit op zich dát hij zulk een opbrengstappartement heeft. Dit terwijl het juist frappant zeldzaam is. Slechts 6% van de gezinnen in de zeer breed gedefinieerde middenklasse heeft zo’n tweede woonst in vol bezit – wat nog halveert als we de 65+’ers niet meetellen. De vergoedingen opgestreken door De Clerck voor een politiek aangeduid mandaat zijn dan weer een vijfvoud van een gemiddeld bruto jaarloon. En met de combinatie van investeringen, vermogen en de verknoping van politieke en privé-bestuursmandaten bevindt De Gucht zich op een exceptionele elite-positie.

In tijden van veronderstelde “culturele breuklijnen” beroeren afwijkende etiquette-opvattingen van een lokale kandidaat-politicus dagenlang de media, maar is diezelfde media blind voor de vaak enorme sociaaleconomische afstand tussen politicus en zijn of haar kiespubliek. Dit is dubbel verbazend, omdat die zitpenningen, aandelentransacties en opbrengstappartementen mee het kiesgedrag beïnvloeden.

Signalen over de sociaaleconomische achtergrond van (kandidaat-)politici hebben namelijk volgens Geoffrey Evans en James Tilley weldegelijk een electoraal effect. In hun recent boek “The New Politics of Class” noemen ze dit het effect van ‘descriptive representation’: door o.a.

 » Lees verder

Wat als de sociale zekerheid eindelijk wordt afgeschaft?

Wat als de sociale zekerheid eindelijk wordt afgeschaft?

13-03-18 11:41:00,

Het is 1 april 2021: de regering-Vandepoes I schaft de sociale zekerheid af. “Eindelijk”, dachten velen, “netto hou ik nu 1.000 euro meer over!” Pas maanden later werden alle gevolgen duidelijk…

Piet vond het prachtig. Per 1 april 2021 werd zijn nettoloon gelijk aan zijn brutoloon. Als meest gemiddelde verdiener van België steeg zijn maandsalaris van 2.049 tot 3.401 euro! Hij kocht zich meteen een nieuwe iPhone en ging met zijn gezin eens lekker uit eten. Hij droomde al over hoe hij zijn extra nettoloon in de komende maanden zou uitgeven. Het voelde een beetje aan alsof hij de loterij had gewonnen!

Doktersrekening

Tot zijn vrouw Miet doorhad dat zij geen kindergeld meer kregen voor hun drie teerbeminde kinderen: zomaar eventjes 516,88 euro minder! Maar goed, daar gingen Miet en Piet hun wandelvakantie niet door laten vergallen. Anne-Marie en Marianne, de twee jongsten, wandelden mee en konden het niet laten: elke boom moest hun klimpartijen ondergaan. Volgens Marianne had Anne-Marie geduwd. Wat er ook van zij: haar been was lelijk gebroken. Drie weken lang lag ze in het ziekenhuis, de kleurrijke namen van de vrienden op haar gips verzachtten de pijn. Maar niet de factuur, want die liep op tot 9.000 euro, waarvan geen eurocent terugbetaald! Ook de dokters- en kinesistenrekeningen achteraf vielen meer dan 5 keer zo hoog uit, omdat het ziekenfonds niet meer tussenkwam.

Pensioen

Miets vader, Mats, zag het niet meer zitten. Hij stond vijf jaar voor zijn pensioen, toen duidelijk werd dat de pensioenen werden afgeschaft, want ja, die worden ook betaald met de sociale zekerheidsbijdragen. Hoe kon hij op die korte tijd genoeg sparen om te overleven op zijn oude dag? Hij smeekte vol schaamte dat Miet hem financieel zou bijstaan. Werken tot 85 jaar zag hij echt niet zitten. Miet speelde met het idee om haar ‘netto-opslag’ aan haar vader te geven, maar ze besefte dat ze dan zelf niet meer zou rondkomen. Sinds de afschaffing van de sociale zekerheid waren ontzettend veel kosten gestegen. Bovendien wilde ze sparen voor onvoorziene omstandigheden. Zeker na wat haar collega Valerie was overkomen. Valerie was op het werk van de trap gedonderd en zat al 5 maanden in revalidatie. Maar de arbeidsongevallenverzekering was afgeschaft, net als de ziekte-uitkeringen. De medische kosten van duizenden euro’s moest ze zelf ophoesten,

 » Lees verder

De sociale zekerheid behoort toe aan wie ertoe bijdraagt

De sociale zekerheid behoort toe aan wie ertoe bijdraagt

28-01-18 08:05:00,

CM/MC, ACV-CSC en beweging.net/MOC verzetten zich tegen het populistische discours dat probeert te doen geloven dat de opvang van vluchtelingen onze sociale zekerheid in gevaar brengt. Niet de vluchtelingen bedreigen onze sociale zekerheid maar wel de federale regering door zwaar te snijden in de ontvangsten, zware besparingen op te leggen en hervormingen ten koste van de rechthebbenden door te voeren.

In het publieke debat over de vluchtelingenstromen en de opvang van vluchtelingen kwam deze week de sociale zekerheid in het vizier. Die zou, volgens het discours, in groot gevaar zijn: “De vluchtelingen profiteren van de sociale zekerheid. Onze grenzen openen voor vluchtelingen brengt dit solidaire stelsel in gevaar met als onvermijdelijk gevolg dat onze levensstandaard zal afnemen.”

Demagogisch en kort door de bocht, vinden CM/MC, ACV-CSC en beweging.net/MOC. Men mag zich niet vergissen: zij die dergelijke argumenten gebruiken en zich opwerpen als verdediger van een bedreigd meesterwerk, proberen in werkelijkheid om de solidariteit en de sociale rechten af te bouwen vanuit een ultra-liberale visie op de samenleving.

CM/MC, ACV-CSC en beweging.net/MOC wensen alles juist te kaderen:

  • De sociale zekerheid behoort in de eerste plaats toe aan wie ertoe bijdraagt, niet aan die politici die ze om eigen politieke redenen willen misbruiken. Ons sociaalverzekeringsstelsel wordt overwegend met sociale bijdragen van werkgevers en werknemers gefinancierd en pas in tweede instantie met taksen en andere fiscale ontvangsten van de federale overheid.
  • Immigratie kost niets, ze brengt op. In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, hebben vluchtelingen geen rechten in de Belgische sociale zekerheid zolang zij er niet toe bijdragen. Toegang tot dringende medische zorg en materiële hulp is strikt gereglementeerd en ethisch en menselijk niet meer dan rechtvaardig. De kostprijs hiervan is een peulschil in vergelijking met de 80 miljard euro die jaarlijks naar de sociale zekerheid gaat. De federale overheid besteedt jaarlijks minder dan 50 miljoen euro aan dringende medische hulp. Bewezen is evenwel dat mensen met een migratie-achtergrond meer ‘opbrengen’ dan ze kosten. Een vergelijkende OESO-studie toont aan dat het fiscaal en budgettair effect per persoon gemiddeld 3.500 euro per jaar bedraagt, ongeveer 1 procent van het BBP.
  • De sociale zekerheid wordt van binnenuit bedreigd en niet van buitenaf. De federale regeringsmaatregelen bouwen de sociale rechten af. De beslissing in het kader van de taxshift om de werkgeversbijdragen fors te laten dalen,

 » Lees verder