Sommatie Sigrid Kaag: stop met haatzaaien – Viruswaarheid

28-01-21 09:38:00,

 

PER TELEFAX 070 348 48 48

De demissionair Minister van Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking

Mw. S. Kaag

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

Per telefax: 070-3407834

Inzake
Sommatie tot rectificatie
Datum
: 27 januari 2021

:

Hooggeachte mevrouw minister,

Op maandag 25 januari verscheen u, dit blijkens ondertiteling in uw hoedanigheid van demissionair minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, samen met de waarnemend burgemeester van Vlaardingen, de heer Bas Eenhoorn, in de ochtenduitzending van het WNL-programma “Goede Morgen’’ met als presentatrice van dienst mevrouw Welmoed Sijtsma.

Eén van de onderwerpen, die werd besproken betrof  “de gewelddadige avondklok rellen’’ van het voorafgaande weekend.

U stelde daar, dit naar aanleiding van een vraag van genoemde presentatrice “welke mensen zitten hier achter , welke mensen doen dit” , de indruk te hebben dat er een gevarieerd  scala aan ‘coronahooligans’ betrokken was bij de ongeregeldheden, daarbij stellende “en dan heb je een aantal andere mensen, die bijvoorbeeld aanhangers misschien zijn van de Viruswaanzin groepering”.

Nog even afgezien van het feit dat onze stichting aanvang augustus 2020 haar naam heeft aangepast in Viruswaarheid.nl (om beter tot uitdrukking te kunnen brengen dat zij vol liefde voor de waarheid gaat), deed u voorgaande uitspraak in het volle besef dat u daartoe geen aanleiding had, want zo liet u daar direct op volgen: “Ik weet het niet”.

Aan het begin van uw reactie  omschreef  u de ongeregeldheden als “ordinaire criminaliteit en gewelddadig” (demonstreren met in de mouwzak allerlei wapens enz.),  om daar verder op in de uitzending nog eens aan toe te voegen dat er opzet in het spel  was en  er doelbewust werd geprovoceerd c.q. op ontwrichting (van het maatschappelijk verband) werd aangestuurd.

Stichting  Viruswaarheid neemt aanstoot aan uw kwalificaties en duiding, nu u zonder enig bewijs en/of aanwijzing onze beweging , althans aanhang daarvan, hebt benoemd als (mede) veroorzaker c.q. aanjager van criminele en gewelddadige handelingen ter zake de avondklok rellen.

Dat dit alles overigens geen verspreking en/of ‘slip of the tongue’ uwerzijds was, mag verder worden afgeleid uit het feit dat u op 24 januari om 1:37 p.m. reeds een twitter bericht op uw (persoonlijke?) account had geplaatst met de volgende tekst:

“Hoe bedenk je het om een coronateststraat in brand te steken?

 » Lees verder