Lavrov: ‘Sommige landen proberen internationaal recht te ondermijnen’ – Geotrendlines

03-10-18 07:38:00,

De Russische minister van Buitenlandse Zaken heeft vorige week in zijn toespraak voor de Verenigde Naties hard uitgehaald naar landen die volgens hem het internationaal recht proberen te ondermijnen. Daarmee doelt hij op de dubbele standaarden van Westerse landen, die politieke chantage, economische sancties en zelfs militaire interventies gebruiken om hun doelen te bereiken.

Volgens Lavrov is er steeds minder ruimte voor diplomatieke oplossingen en onderhandelingen, met als gevolg dat de algemene onvoorspelbaarheid in de wereld en het risico op nieuwe conflicten toeneemt. Ook bekritiseert hij de reeks van interventies en oorlogen die onder valse voorwendselen zijn gestart en die veel ellende hebben opgeleverd, zoals die in Joegoslavië in 1999, Irak in 2003 en Libië in 2011.

Tot slot benadrukte hij in zijn toespraak het belang van vrijhandel en internationale samenwerking. De verschillende uitdagingen waar de wereld vandaag de dag mee geconfronteerd kunnen volgens Lavrov alleen worden opgelost op basis van de principes van gelijkheid en wederzijds respect. De tijd dat bepaalde landen hun wil konden opleggen aan anderen behoort volgens hem toe aan het koloniale tijdperk, een tijdperk dat hij het liefst zou willen afsluiten.

Mevrouw de voorzitter, dames en heren,

De toespraken tijdens de algemene discussie in deze zitting van de Algemene Vergadering van de VN bevestigen het feit dat internationale relaties een zeer complexe en tegenstrijdige historische fase doormaken.

Vandaag zijn we getuige van een botsing van twee tegengestelde trends. Aan de ene kant worden de polycentrische principes van de wereldorde sterker en krijgen nieuwe economische groeicentra vorm. We zien landen streven naar het behoud van hun soevereiniteit en ontwikkelingsmodellen kiezen die consistent zijn met hun etnische, culturele en religieuze identiteit. Aan de andere kant zien we de wens van een aantal Westerse staten om hun zelfverklaarde status als ‘wereldleiders’ te behouden en de onomkeerbare beweging naar multipolariteit die objectief plaatsvindt te vertragen. En ze doen alles om dat doel te bereiken, tot en met politieke chantage, economische druk en brute kracht aan toe.

Dergelijke illegale acties devalueren het internationaal recht, dat de basis vormt van de naoorlogse wereldorde. Wij horen luide verklaringen die niet alleen de rechtsmatigheid van internationale verdragen ter discussie stellen, maar die ook de prioriteit van zelfzuchtige unilaterale benaderingen boven resoluties van de VN bevestigen.

 » Lees verder

Sommige clausules in vrijhandelsakkoorden bedreigen democratie en rechtssysteem

07-02-18 03:29:00,

Vrijhandelsakkoorden à la TTIP en CETA dreigen veel te veel macht te verschuiven in de richting van grote ondernemingen en investeerders. Veel van de aversie tegen zulke akkoorden draait rond ‘ISDS’, een mechanisme waarmee bedrijven nationale staten zwaar de duvel kunnen aandoen en zelfs miljardenclaims kunnen formuleren. “Op den duur ontstaat een situatie waarin bedrijven van alles en nog wat kunnen aanvechten dat ze als belemmerend of schadelijk voor hun belangen ervaren”, vrezen sommigen. Niet geheel onterecht!

Op donderdag 1 februari 2018 was ‘Ons Huis’ in Edegem (bij Antwerpen) het decor voor een nieuwe kijk- en discussieavond van de Coalition of the Willing, een bijzondere werkgroep van ACV’ers, het Masereelfonds en verwante geesten. Deze keer keken de deelnemers naar de documentaire ‘TTIP, het recht van de sterkste’, een reportage van VPRO Tegenlicht.

TTIP is een groot vrijhandelsakkoord dat er zou kunnen komen tussen de EU en de VS, maar voorlopig is het er nog niet. Critici waarschuwen dat dit soort van akkoorden grote ondernemingen te veel macht zal geven over ons rechtssysteem. Een belangrijk element van TTIP is ISDS, wat staat voor ‘Investor-State Dispute Settlement’. Dat is de moeilijke naam van een mechanisme waarmee grote bedrijven of investeerders stevige ‘claims’ kunnen formuleren tegenover nationale staten. “Als we die toer opgaan, zetten we de deur open voor de Amerikaanse claimcultuur”, onderstrepen kritische stemmen. Of we onszelf daarmee een dienst bewijzen?

Wie ‘vrijhandel’ zegt, praat eigenlijk over een kader waarin spullen zo vlug en goedkoop mogelijk van punt A naar punt B worden gebracht. “Maar hoe vrij is vrijhandel eigenlijk?”, vragen de makers van de Tegenlicht-documentaire zich af.

De Zuid-Koreaanse onderzoeker Ha-Joon Chang, verbonden aan de Universiteit van Cambridge, ziet het zo: “Vrijhandel is naar mijn mening fictie. Ze is altijd onderworpen aan bepaalde normen en waarden en is het voorwerp van politieke discussie. Ook bij vrijhandel moet je bepaalde grenzen stellen. Vroeger was het bijvoorbeeld normaal om slaven te verhandelen en kinderarbeid te gebruiken. Tegenwoordig wordt dat niet meer geaccepteerd als onderdeel van de wereldwijde handelsketen. Ook nu worden de grenzen voortdurend bevochten.”

Gevolgen voor Canada

Even het vizier richten op Canada. Daar hebben ze al langer ervaring met NAFTA, een vrijhandelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Dit verdrag had onvoorziene gevolgen voor nogal wast Canadezen.

 » Lees verder