VN: “Spanje werd geregeerd voor de rijken tegen de armen” – DeWereldMorgen.be

vn:-“spanje-werd-geregeerd-voor-de-rijken-tegen-de-armen”-–-dewereldmorgen.be

13-02-20 06:10:00,

Richard Alston, VN-Speciaal Rapporteur voor Extreme Armoede, stelt na zijn onderzoek ter plaatse dat Spanje “een gebroken land” is waar de regering de voorbije jaren een beleid heeft gevoerd voor de rijken en tegen de armen. De meest dringende prioriteit is “het reglementeren van de huurprijzen in de grote steden”.

Philip Alston is een Australisch professor internationaal recht. Hij heeft sinds 1987 meerdere adviserende functies vervuld voor de VN. Sinds 2014 is hij Speciaal Rapporteur voor Extreme Armoede.

Tien jaar sociale afbraak

Op het einde van zijn inspectiebezoek door Spanje gaf hij op een persconferentie zijn vaststellingen weer en formuleerde een aantal dringende maatregelen. Als eerste maatregel adviseert hij de “dringende regulering van de huurprijzen in de grote steden”. Spanje kan niet langer toestaan dat “de prijzen van levensmiddelen zo snel klimmen dat ze verdubbelen”.

“Dit is het werk van de regeringen van de voorbije tien jaar: zij hebben er voor gekozen een beleid te voeren voor de rijken tegen de armen. Spanje moet dringend in de spiegel kijken.” Het aantal Spanjaarden in extreme armeode is in tien jaar met zes procent gestegen, terwijl de hogere klassen 25 procent rijker zijn geworden en slechts de helft van de belastingen betalen. “Zij hebben geregeerd voor de rijken”.

Het meest schokkende van zijn bezoek waren de kampen voor immigranten in de wijken Cañada Real in Madrid en Los Pajaritos in Sevilla. “Arme wijken in slechtere condities dat een vluchtelingenkamp, zonder lopend water, elektriciteit of sanitair”. Immigranten worden er “behandeld als afval”, Roma’s werden “vergeten door de regeringen en door de maatschappij”.

Sociale uitbuiting van migranten

Hij wees onder meer de sector van de fruitteelt terecht: “Een sector die 600 miljoen euro per jaar opbrengt mag zich geen werknemers permitteren in deze werkvoorwaarden.” Alston wijst ook op het enorme probleem van minderjarige niet-begeleide immigranten en op de zware uitbuiting van vrouwen in het thuiswerk.

Philip Alston. Foto Cia Pak / UN Photo

Een van de zwaarste problemen is de toegankelijkheid tot leefbare woningen, naast de huisuitzettingen en de “exponentieel stijgende huurprijzen”. “Men kan dit niet langer exclusief in de handen van de markt laten”. Daarom stelt hij voor een maximale huurprijs op te leggen om kwetsbare personen en gezinnen toegang te geven tot een woning.

 » Lees verder

Spanje helpt immigranten met illegale doorreis

spanje-helpt-immigranten-met-illegale-doorreis

01-02-19 09:09:00,

Hoewel de Balkanroute nog altijd in gebruik is, zwelt de immigratiestroom via Spanje steeds verder aan. Slechts weinigen blijven echter in Spanje. De meeste asielzoekers trekken verder. De Spaanse autoriteiten helpen hen daarbij. Anders dan voor de Franse autoriteiten is dit voor hoofdbestemming Duitsland echter geen aanleiding tot sterkere grenscontroles.

Meer dan 2100 immigranten zijn in de twee eerste weken van 2019 reeds vanuit het zuiden naar Spanje gekomen, via de Middellandse Zee en de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. Dat zijn  er meer dan in de hele maand december, die toch al alle records verbrak. Voor 2018 rapporteerde de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in Spanje zo’n 60.000 immigranten, drie keer zo veel als in het jaar daarvoor. In 2019 zouden het er nog eens drie maal zoveel, oftewel 180.000 kunnen worden.

Spaanse autoriteiten faciliteren doorreis

Uit onderzoek van Duitse media en ervaringen van Franse douaniers blijkt echter dat slechts weinigen in Spanje blijven. De meesten van hen reizen gelijk door. En de Spaanse autoriteiten helpen hen zelfs daarbij, door busritten van Andalusië naar het noorden van Spanje te organiseren en betalen. In het noorden staan andere bussen gereed die bij nacht en nevel naar Frankrijk rijden. De bestemming van de meesten is Duitsland. Linda Teuteberg, migratie-woordvoerder van de liberale FDP-fractie in de Duitse Bondsdag, spreekt van een “duidelijke schending van Europees recht”. Teuteberg roept dan ook op tot strengere controles aan de Duitse grens.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Bilateraal verdrag

Bondskanselier Angela Merkel ondertekende vorig jaar in Andalusië weliswaar een bilateraal verdrag over het terugnemen van immigranten met de Spaanse regeringsleider Pedro Sanchez, maar dit akkoord blijkt het papier waarop het geschreven staat niet waard. Dit verdrag is echter alleen van toepassing wanneer een asielzoeker zich eerst in Spanje laat registreren en dan met een omweg via Italië en Oostenrijk over de Beierse grens Duitsland binnenkomt en zich dan laat pakken. Dit onwaarschijnlijk scenario is in 2018 dan ook niet één keer voorgekomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken onder Horst Seehofer (CSU), dat het bilaterale verdrag destijds als grote vooruitgang voorstelde, reageerde terughoudend op de verwijten van de FDP. Federale politie-agenten op Frontex-missie zouden ter plaatse in Spanje de feiten onderzoeken, zo heette het.

Schengenzone

Omdat er binnen de Schengenzone in de regel geen grenscontroles zijn,

 » Lees verder

Spanje: Kosovo alleen bij EU als deel van Servië

Spanje: Kosovo alleen bij EU als deel van Servië

06-02-18 12:28:00,

Eind februari wordt een informele top van de Europese Raad gehouden, waar onder andere een nieuwe EU-uitbreidingsstrategie voor de westelijke Balkan op de agenda staat. Spanje benadrukt naar aanleiding hiervan opnieuw dat het toetreding van Kosovo tot de EU zal blokkeren, behalve als Servische regio.

Madrid stelt zich op het standpunt dat Kosovo alleen lid kan worden van de Europese Unie, als een aparte regering binnen Servië, zo meldt het Servische dagblad Vecernje Novosti. Op deze wijze hoeft Spanje Kosovo niet als staat te erkennen. De meeste EU-lidstaten hebben de onafhankelijkheid van Kosovo erkend. Het eveneens Oosters-Orthodoxe Griekenland echter niet, daarnaast hebben Spanje, Roemenië en Slowakije Kosovo niet erkend, mede om de reden dat het een precedent zou scheppen voor eventuele secessie van regio’s in hun eigen land.

Spanje heeft naar aanleiding van de nieuwe EU-uitbreidingsstrategie voor de westelijke Balkan (i.e. voormalig Joegoslavië en Albanië), bezwaar gemaakt tegen de suggestie dat Kosovo als staat toe zou kunnen treden tot de EU en hierover diverse documenten naar EU-functionarissen gestuurd. Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde dit tegenover het Servische dagblad en stelde dat het voet bij stuk zal houden: “Het standpunt van Spanje over het niet erkennen van de eenzijdig uitgeroepen onafhankelijkheid van Kosovo is gebaseerd op de verdediging van de beginselen van de territoriale integriteit van staten, respect voor internationaal recht en de rule of law.”

De situatie in Catalonië lijkt de opstelling van Spanje ten aanzien van Kosovo alleen nog geconsolideerd te hebben. Vecernje Novosti roept in dit verband in herinnering dat de Europese Commissie na het illegale onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië stelde dat de situatie in Catalonië niet te vergelijken is met die in Kosovo, omdat Spanje lid is van de EU en Servië niet. Belgrado had destijds op het punt gestaan om te protesteren tegen deze dubbelhartige opvatting van het internationaal recht, maar president Aleksandar Vucic zag hier destijds op aandringen van Madrid vanaf, omdat het de situatie voor Spanje verder zou kunnen compliceren. Vucic stelde destijds ook dat hij weet hoeveel druk er op premier Mariano Rajoy wordt uitgeoefend om Kosovo te erkennen.

 » Lees verder