Spanje gaat geheime databank aanleggen van mensen die Covid-vaccin weigeren en delen met de EU-lidstaten – Frontnieuws

29-12-20 09:01:00,

Spanje heeft aangekondigd dat het een geheim register zal opstellen voor personen die weigeren het Covid-19 vaccin te nemen en deze informatie zal delen met de EU-lidstaten. De Spaanse minister van Volksgezondheid Salvador Illa zei maandag in een interview met La Sexta televisie dat de lijst niet openbaar zal zijn en dat het vaccin niet verplicht zou zijn.

Wat er zal worden gedaan is een register, dat zal worden gedeeld met onze Europese partners… van de mensen die het is aangeboden en die het gewoonweg hebben afgewezen.
Het is geen document dat openbaar zal worden gemaakt en het zal worden gedaan met het grootste respect voor de gegevensbescherming, verklaarde Illa.

Illa legt niet uit waarom Spanje een Covid-dissidentenlijst maakte als het vaccin niet verplicht zou zijn.

De regering verwacht naar verluidt 15-20 miljoen mensen van haar bevolking van 47 miljoen tegen juni te hebben gevaccineerd.

De manier om het virus te verslaan is om ons allemaal te vaccineren of hoe meer hoe beter, aldus Illa.

De verbluffende aankondiging van de Spaanse regering volgt op het initiatief van de WHO om een elektronisch vaccinatiecertificaat te lanceren met de eis dat het vaccinatiecertificaat de standaard wordt voor internationaal reisverkeer. Mensen die weigeren het Covid-19 vaccin te nemen, kunnen zodanig worden uitgesloten van vliegreizen.

Regeringen die een geheime lijst maken en delen van mensen die zich niet aan hun medische tirannie onderwerpen, is een voorbode van een ramp die aan de Sovjet-Unie doet denken.

Italië: “Wie zich niet laat vaccineren, wordt ontslagen”

 » Lees verder

Spanje wil zes maanden durende Staat van Alarm – CSTV

26-10-20 12:33:00,

Maar liefst ruim een half jaar:

Zolang wil de Spaanse premier Pedro Sánchez dat de tweede Staat van Alarm, een soort noodtoestand maar dan één stapje lichter, gaat duren: tot 9 mei.

‘We leven in een extreme situatie’, zei Sánchez.

Met het uitroepen van de Staat van Alarm komt Sánchez tegemoet aan de roep van twaalf regio’s die om de ‘tweede golf’ te bestrijden een avondklok willen instellen: een bevoegdheid die normaal alleen bij de landelijke regering ligt.

Sánchez zei meteen dat er een landelijke ’toque de queda’ (avondklok) voor het hele land komt.

Van 23 uur ’s avonds tot 6 uur ’s ochtends moeten álle Spanjaarden binnenblijven.

Regio’s mogen de avondklok nog wel een uur eerder of later instellen maar ze mogen hem niet schrappen.

Met de nieuwe maatregelen hebben de regio’s ook de mogelijkheid hun grondgebied ’op slot’ te gooien:

Niemand mag dan de regio in of uit – zoals dat nu ook in Madrid al het geval is.

Er is één uitzondering: de Canarische Eilanden – waar het aantal besmettingen veel lager ligt dan in de rest van het land. Door hier minder streng op te treden zegt de regering te hopen nog iets van het toeristische winterseizoen daar te redden.

Deze nieuwe Staat van Alarm en de duur ervan moeten nog wel worden goedgekeurd door het parlement. Rechtse partijen verzetten zich voor de zomer tijdens de ’eerste golf’ uiteindelijk ook met succes tegen de duur van de Staat van Alarm – die in maart werd ingesteld voor vijftien dagen en zes keer werd verlengd en uiteindelijk op 19 juni afliep.

Als het parlement, naar verwachting, akkoord gaat dan betekent dat dat de mensen in Spanje ruim zes maanden lang de straat niet op mogen tussen 23.00 en 6.00 uur, behalve voor werk.

Ook mogen niet meer dan zes mensen bij elkaar komen.

De nieuwe maatregelen die in ieder geval van kracht zijn tot 9 november en wellicht tot 9 mei, zijn zondag om 18.24 uur van kracht gegaan op het moment dat het koninklijk decreet werd gepubliceerd in de officiële staatscourant BOE.

https://inspanje.nl/spanje/14719/nieuwe-alarmtoestand-spanje-van-kracht-en-duurt-mogelijk-tot-9-mei/

https://www.lavanguardia.com/politica/20201025/49722000/sanchez-decreta-nuevo-estado-alarma-quiere-prolongar-hasta-9-mayo.html

Madrilenen mogen hun stad niet meer uit

LEES OOK:

Avondklok in Catalonië

4.7
3
votes

Artikelbeoordeling

 » Lees verder

Oversterfte in Spanje en Zweden – Ad Broere’s Blog

30-07-20 04:48:00,

De oversterfte (afwijking van de gemiddelde sterfte in een bepaalde periode en in een bepaald land) zoals die wordt weergegeven door het Deense Euromomo laat zien dat in Spanje de oversterfte extreem hoog is geweest in de periode maart tot mei 2020.

In dit land was sprake van een – eveneens – extreem strenge lockdown. In de afgelopen weken is er weer sprake van een oplopende oversterfte. Deze oplopende oversterfte is niet het gevolg van sterfgevallen aan covid-19 zoals blijkt uit de grafiek met dagelijkse sterfgevallen zoals die door WorldOMeter wordt weergegeven.

In Zweden is er geen extreme oversterfte geweest volgens Euromomo in de periode maart tot mei 2020. Zweden heeft zoals bekend geen lockdown toegepast. De sterfte, toegeschreven aan Covid-19 is in Zweden geleidelijk teruggelopen tot vrijwel geen. Het heeft wel langer geduurd dan in Spanje, maar de piek in oversterfte was in Zweden veel minder hoog dan in Spanje. De oversterfte is teruggelopen tot een niveau van iets boven het gemiddelde (de nullijn).

Dat in Zweden groepsimmuniteit is ontstaan, wordt met de week duidelijker. Ook wordt hiermee aangetoond dat de psychische, economische en fysieke belasting die in andere landen zoals in Spanje op de bevolking werd en wordt gelegd, niet alleen onnodig, maar ook verkeerd is geweest. Verder dat de oversterfte maar gedeeltelijk kan worden verklaard uit Covid-19. Het wordt tijd dat de autoriteiten van de landen die het betreft dit gaan toegeven, ten behoeve van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de bevolking van die landen en niet te vergeten van de economie.

oversterfte in Spanje en Zweden vanaf week 31 in 2016 tot week 31 in 2020
dagelijkse sterfgevallen in Spanje toegeschreven aan Covid-19
dagelijkse sterfgevallen in Zweden, toegeschreven aan Covid-19  » Lees verder

Spanje haalde in 2019 al helft elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen | Uitpers

03-07-20 06:34:00,

Stuwmeer van Valmayor in Madrid. (Foto: Sven Tuytens)

De Spaanse regering heeft een ambitieus klimaatplan in een wetsvoorstel gegoten waarbij het land binnen dertig jaar nog enkel elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen wenst te putten. Spanje is alvast op de goede weg want de groeicijfers voor 2019 zijn indrukwekkend. Als men waterkracht meerekent steeg het aandeel van hernieuwbare energie tot de helft van alle opgewekte elektriciteit in Spanje. Sven Tuytens analyseert vanuit Madrid.

De productie van hernieuwbare energie uit wind- en zonne-energie dekte in 2019 maar liefst 40 procent van de totale elektriciteitsvraag. Dat zorgde voor een vermindering van bijna een kwart van de emissies van elektriciteitsopwekking.

Fundación Naturgy, de stichting van het internationaal energiebedrijf Naturgy publiceerde onlangs een rapport waarin berekend wordt dat de hernieuwbare energie in Spanje vorig jaar met 20 procent groeide.

In die cijfers werd geen rekening gehouden met de energie die stuwdammen opwekken maar als men waterkracht meerekent was het aandeel van hernieuwbare energie 49,3 procent volgens de jaarcijfers van Red Eléctrica de España voor 2019. Een verminderd verbruik van stroom (-1,5 procent) droeg ook bij tot het recordcijfer.

Daling 23 procent van CO2 uitstoot

De opwekking van elektriciteit door hydraulische bronnen is in 2019 met maar liefst 40 procent gestegen. De wind- en hydraulische energie zorgden ervoor dat de CO2-uitstoot met 23 procent werd verminderd tot 50.000 kiloton CO2.

In 2019 was de vraag naar elektrisch vermogen in Spanje 261.020 gigawattuur (Gwh), 58,6 procent van de geleverde stroom die in Spanje was opgewekt kwam van energiebronnen die geen CO2-uitstoot veroorzaakten.

Spanje versus België

De meeste hernieuwbare stroom werd opgewekt door windenergie, goed voor 55 procent van het totaal aan groene stroom. De hydraulische energie nam voor 20 procent voor haar rekening, gevolgd door 9 procent opgewekt door zonne-energie.

Ter vergelijking produceert België vorig jaar slechts 17,4 procent hernieuwbare energie. Spanje heeft natuurlijk het voordeel van veel meer zonne-uren en ruimte om parken met zonnepanelen en windturbines te bouwen, maar toch speelt politieke inzet hier ook een grote rol.

De socialistische regering van José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) trok reeds 15 jaar geleden subsidies voor zonne-energie uit waardoor Spanje een wereldspeler werd. De conservatieve regering van Mariano Rajoy Brey (2011-2018) bouwde deze overheidssteun af als onderdeel van een zware besparingspolitiek waardoor de opmars van zonne-energie in Spanje vertraagde.

 » Lees verder

VN: “Spanje werd geregeerd voor de rijken tegen de armen” – DeWereldMorgen.be

13-02-20 06:10:00,

Richard Alston, VN-Speciaal Rapporteur voor Extreme Armoede, stelt na zijn onderzoek ter plaatse dat Spanje “een gebroken land” is waar de regering de voorbije jaren een beleid heeft gevoerd voor de rijken en tegen de armen. De meest dringende prioriteit is “het reglementeren van de huurprijzen in de grote steden”.

Philip Alston is een Australisch professor internationaal recht. Hij heeft sinds 1987 meerdere adviserende functies vervuld voor de VN. Sinds 2014 is hij Speciaal Rapporteur voor Extreme Armoede.

Tien jaar sociale afbraak

Op het einde van zijn inspectiebezoek door Spanje gaf hij op een persconferentie zijn vaststellingen weer en formuleerde een aantal dringende maatregelen. Als eerste maatregel adviseert hij de “dringende regulering van de huurprijzen in de grote steden”. Spanje kan niet langer toestaan dat “de prijzen van levensmiddelen zo snel klimmen dat ze verdubbelen”.

“Dit is het werk van de regeringen van de voorbije tien jaar: zij hebben er voor gekozen een beleid te voeren voor de rijken tegen de armen. Spanje moet dringend in de spiegel kijken.” Het aantal Spanjaarden in extreme armeode is in tien jaar met zes procent gestegen, terwijl de hogere klassen 25 procent rijker zijn geworden en slechts de helft van de belastingen betalen. “Zij hebben geregeerd voor de rijken”.

Het meest schokkende van zijn bezoek waren de kampen voor immigranten in de wijken Cañada Real in Madrid en Los Pajaritos in Sevilla. “Arme wijken in slechtere condities dat een vluchtelingenkamp, zonder lopend water, elektriciteit of sanitair”. Immigranten worden er “behandeld als afval”, Roma’s werden “vergeten door de regeringen en door de maatschappij”.

Sociale uitbuiting van migranten

Hij wees onder meer de sector van de fruitteelt terecht: “Een sector die 600 miljoen euro per jaar opbrengt mag zich geen werknemers permitteren in deze werkvoorwaarden.” Alston wijst ook op het enorme probleem van minderjarige niet-begeleide immigranten en op de zware uitbuiting van vrouwen in het thuiswerk.

Philip Alston. Foto Cia Pak / UN Photo

Een van de zwaarste problemen is de toegankelijkheid tot leefbare woningen, naast de huisuitzettingen en de “exponentieel stijgende huurprijzen”. “Men kan dit niet langer exclusief in de handen van de markt laten”. Daarom stelt hij voor een maximale huurprijs op te leggen om kwetsbare personen en gezinnen toegang te geven tot een woning.

 » Lees verder