Stichting EHS – 5G – Waar staan de zendmasten voor test-uitzendingen?

stichting-ehs-–-5g-–-waar-staan-de-zendmasten-voor-test-uitzendingen?

28-02-20 07:46:00,

Er is geen reden aan te nemen dat 5G safe is, in Nederland bruist het niettemin van de initiatieven om 5G communicatie van de grond te tillen. Daarvoor moet op grote schaal en door meerdere partijen geëxperimenteerd worden, om te zien of de bedachte soft- en hardware voldoet aan de eisen en of een mobiele communicatie in 2020 over het hele land kan zijn uitgerold. Momenteel zijn er geen openbare toepassingen. Mobiele operators testen elk hun eigen systemen en hebben voor specifieke frequentiebanden en voor beperkte duur toestemming gekregen. Het accent ligt nu op de 700 MHz en 3,5 GHz-banden. De door de EU voorziene 26 GHz band zal pas veel later voor publiek beschikbaar komen.  In deze blog nu een overzicht van de plaatsen waar de testen in stedelijke omgeving worden uitgevoerd.

Algemeen

Nederland wil voorop gaan lopen in digitalisering van de maatschappij en in toepassing van 5G voorzieningen voor mobiele communicatie. Tegen 2023 moet het hele land over 5G kunnen beschikken. Daartoe zijn actieplannen ontwikkeld, maar er zullen nog talrijke technische en bestuurlijke hobbels moeten worden genomen. In een volgende blog ga ik in op de te voorziene gezondheidseffecten, door toename van de druk van elektromagnetische velden en door de specifieke eigenschappen van 5G straling. Hier nu eerst een inventarisatie van de onderdelen van de bestaande en te ontwikkelen 5G systemen in dit land.
De Europese Unie heeft besloten dat 5G dient te worden bevorderd, dat Europa een voortrekkersrol in de wereld dient te spelen. Ook Nederland wil die rol spelen.  De volgende frequentiegebieden zijn door de EU als gemeenschappelijk doel aangewezen: 700 MegaHertz (MHz) – 3,5 GigaHertz (GHz) en 26 GHz. Voor eigen gebruik wil Nederland daarnaast de frequenties 1,4 GHz  en 2,1 GHz gaan ontwikkelen, één en ander in overeenstemming met het Nationaal Frequentieplan. Ter informatie: ‘Mega’ betekent een miljoen; ‘Giga’ betekent een miljard; Hertz is een trilling per seconde).  Iedere frequentieband heeft zijn eigen voor- en nadelen. Die van 700 MHz geeft een relatief langzame datatransfer, maar hebben wel grote doordringingskracht in gebouwen. Die van 3,5 GHz heeft gemiddelde datatransfersnelheid en bereik. Die van 26 GHz heeft maximale bandbreedte wat veel ruimte geeft aan frequentiebehoeften door providers, maar de radiogolven zijn zeer kort (‘millimetergolven’) en hebben minimale doordringingskracht.

 » Lees verder

5G – Waar staan de zendmasten voor test-uitzendingen? – Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

5g-–-waar-staan-de-zendmasten-voor-test-uitzendingen?-–-stralingsbewust-zuid-kennemerland

25-10-19 09:04:00,

Er is geen reden aan te nemen dat 5G safe is. In Nederland bruist het niettemin van de initiatieven om 5G communicatie van de grond te tillen. Daarvoor moet op grote schaal en door meerdere partijen geëxperimenteerd worden, om te zien of de bedachte soft- en hardware voldoet aan de eisen en of een mobiele communicatie in 2020 over het hele land kan zijn uitgerold. Momenteel zijn er geen openbare toepassingen.

Mobiele operators testen elk hun eigen systemen en hebben voor specifieke frequentiebanden en voor beperkte duur toestemming gekregen. Het accent ligt nu op de 700 MHz en 3,5 GHz-banden. De door de EU voorziene 26 GHz band zal pas veel later voor publiek beschikbaar komen. In deze blog nu een overzicht van de plaatsen waar de testen in stedelijke omgeving worden uitgevoerd.

Algemeen

Nederland wil voorop gaan lopen in digitalisering van de maatschappij en in toepassing van 5G voorzieningen voor mobiele communicatie. Tegen 2023 moet het hele land over 5G kunnen beschikken. Daartoe zijn actieplannen ontwikkeld, maar er zullen nog talrijke technische en bestuurlijke hobbels moeten worden genomen. In een volgende blog ga ik in op de te voorziene gezondheidseffecten, door toename van de druk van elektromagnetische velden en door de specifieke eigenschappen van 5G straling. Hier nu eerst een inventarisatie van de onderdelen van de bestaande en te ontwikkelen 5G systemen in dit land.

De Europese Unie heeft besloten dat 5G dient te worden bevorderd, dat Europa een voortrekkersrol in de wereld dient te spelen. Ook Nederland wil die rol spelen. De volgende frequentiegebieden zijn door de EU als gemeenschappelijk doel aangewezen: 700 MegaHertz (MHz), 3,5 GigaHertz (GHz) en 26 GHz. Voor eigen gebruik wil Nederland daarnaast de frequenties 1,4 GHz en 2,1 GHz gaan ontwikkelen, één en ander in overeenstemming met het Nationaal Frequentieplan.

Ter informatie: ‘Mega’ betekent een miljoen; ‘Giga’ betekent een miljard; Hertz is een trilling per seconde). Iedere frequentieband heeft zijn eigen voor- en nadelen. Die van 700 MHz geeft een relatief langzame datatransfer, maar hebben wel grote doordringingskracht in gebouwen. Die van 3,5 GHz heeft gemiddelde datatransfersnelheid en bereik. Die van 26 GHz heeft maximale bandbreedte wat veel ruimte geeft aan frequentiebehoeften door providers, maar de radiogolven zijn zeer kort (‘millimetergolven’) en hebben minimale doordringingskracht.

 » Lees verder

De MH370 en MH17 staan niet los van elkaar – Ellaster

de-mh370-en-mh17-staan-niet-los-van-elkaar-–-ellaster

16-07-19 12:54:00,

Door een reconstructie van gebeurtenissen, die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hadden, blijkt er wel degelijk een verband te zijn tussen het verdwenen MH370-toestel en de MH17-crash. Er is met beide toestellen iets heel merkwaardigs aan de hand. Deze dossiers kunnen niet los van elkaar gezien worden.

Er is in de alternatieve media de afgelopen jaren al flink gespeculeerd dat de MH17 verwisseld zou zijn door de MH370. Daarbij zijn ook allerlei voorbarige conclusies en onwaarheden verkondigd (zie nr. 17 van dit artikel). Toch blijkt uit een reconstructie van een serie gebeurtenissen, dat er wel degelijk een verband is tussen de MH370 en de MH17.

Onderstaande claims en artikelen zijn grotendeels berichten uit de mainstream media, en op datum gesorteerd. Gevolgd door een aantal aanvullingen en interpretaties, in de grijze kaders.

Een reconstructie
November 2006

  • Boeing verkrijgt het patent over de technologie om Boeings op afstand te besturen. “Een systeem dat, wanneer eenmaal geactiveerd, alle controle van piloten verwijdert, om automatisch een commercieel vliegtuig terug te brengen naar een vooraf bepaalde landingslocatie”. (…) “De ‘niet-te-onderbreken’ autopilot wordt geactiveerd – hetzij door piloten, door sensoren aan boord, of zelfs op afstand via radio- of satellietverbindingen door overheidsinstanties zoals de Central Intelligence Agency (CIA).” Hiermee kan het vliegtuig worden gehackt.

Hieruit blijkt dat Boeing al jaren over technologie beschikt om hun vliegtuigen van afstand te laten besturen. Daarnaast is het ook niet ondenkbaar dat er al jaren technologie beschikbaar is waarmee vliegtuigen tijdelijk onzichtbaar zijn voor radars. Wanneer de ontwikkeling van dergelijke technologie in de media verschijnt, kunnen we er vanuit gaan dat deze al langere tijd bestaat en in geheime militaire projecten wordt toegepast.

November 2011

  • Het Kuala Lumpur War Tribunal acht George W. Bush en Tony Blair schuldig aan misdaden tegen de vrede, misdaden tegen de menselijkheid en genocide, vanwege het initiëren van de oorlog in Irak in 2003 en het handhaven van de daaropvolgende bezetting.

December 2013

  • Het Kuala Lumpur Tribunaal acht Israël schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid en genocide tegen het Palestijnse volk.

Het feit dat in 2014 binnen een tijdsbestek van vier maanden twee toestellen van Malaysian Airlines zijn getroffen is niet toevallig.

 » Lees verder

Er blijft geen boom meer staan als dit zo doorgaat – Transitieweb.nl

er-blijft-geen-boom-meer-staan-als-dit-zo-doorgaat-8211-transitieweb.nl

19-02-19 08:30:00,

Er is een groot Armageddon gaande in de wereld van de bomen. Door de subsidie op biobrandstof worden de Europese- en Noord-Amerikaanse wouden in razende vaart gekapt. Het is de hoogste tijd om hier massaal tegen in het geweer te komen.

Door: Marc van Delft

De jacht op biomassa is geopend. Oude bomenlanen, houtwallen en bosschages moeten er aan geloven. De wereld van de bomen wordt met kille systematiek uitgedund.

Ook voor de invoering van 5G moeten nu vaak eeuwenoude bomen het veld ruimen. Ze ‘storen’ immers de 5G-zenders…. Daar is Staatsbosbeheer wellicht in werkelijkheid mee bezig. Niks verantwoord bosbeheer!

In Nederland is de afgelopen decennia door de ruilverkaveling in het kader van de ‘moderne landbouw’ al voor in totaal zo’n 250.000 kilometer aan houtwallen en bomenlanen vernietigd. Wat een vooruitgang!

En de kaalslag gaat gewoon door. En niet alleen in ons land.

Wereldwijd gaat er per minuut een voetbalveld aan oerwoud tegen de vlakte! Per jaar is dat vier keer de oppervlakte van ons land. Het gevolg is verwoestijning, want door het verdwijnen van de bossen neemt de bodemerosie toe.

Van een Roemeense vriendin hoorde ik dat een Oostenrijks bedrijf bezig is om in snel tempo alle fraaie, oude oerbossen in Roemenië te kappen, een milieucrimineel feit van de eerste orde, waar je geen enkele natuurorganisatie of Greenpeace over hoort!

Het grootschalige kappen van bomen moet stoppen!

Teken daarom deze petitie.

Requiem for the Trees

De nu volgende muziekcompositie heb ik gemaakt uit protest tegen deze wantoestand.

Ook maakte ik een film als aanklacht tegen de onnodige kap van bomen.

Verstening

Dan nog zoiets: het verstenen van tuinen.

Iemand uit mijn directe omgeving heeft in zijn tuin een fraaie berk omgehaald om ruimte te maken voor een versteende werkplaats met wat planten in potjes. Door dit soort praktijken blijft er ook in de stadstuinen straks geen boom meer staan.

Iemand anders die ik goed ken heeft zijn tuin vol gelegd met onderhoudsarme stoeptegels. Geen boom, struik, plant, zelfs geen grassprietje te bekennen…

Tja,

 » Lees verder

Hoe staan de banken er nu voor? Deel 1: de ING

hoe-staan-de-banken-er-nu-voor-deel-1-de-ing

21-11-18 11:03:00,

Na aftrek van de recordboete voor het faciliteren van witwaspraktijken boekte de ING een kwartaalwinst van 776 miljoen euro. De zaken gaan kennelijk goed, maar wat zegt dat over de gezondheid van de bank? Thomas Bollen neemt u mee door de kwartaalcijfers. Wat blijkt: beleggers waarderen de bank veel lager dan haar eigen boekhouders doen.

Dit stuk in 1 minuut

  • De ING boekte, ondanks de witwasschikking met het Openbaar Ministerie, een winst van 776 miljoen in het afgelopen kwartaal. Niettemin verloor het aandeel ING dit jaar al 30 procent van zijn marktwaarde.
  • De marktwaarde van de bank komt daarmee voor het eerst sinds 2016 onder de boekwaarde. De ING is niet de enige bank waarvan beleggers de waarde lager waarderen dan de eigen boekhouders doen.
  • Zulke dalingen betekenen niet meteen dat er een nieuwe crisis aankomt, maar zijn wel een indicator om in de gaten te houden.


Lees verder

ING-ceo Ralph Hamers bood bij de presentatie van de kwartaalcijfers op 1 november jl. zijn excuses aan voor de gebleken lacunes in ING’s toezicht op witwaspraktijken. De bank moest vanwege die tekortkomingen in september een schikking van 775 miljoen euro treffen met het Openbaar Ministerie. Op BNR Nieuwsradio wijdde Hamers uit: ‘De pijn zit in het bedrag, in het bericht, en wordt gevoeld binnen ING, bij klanten, en we nemen dat heel serieus.’

Maar na aftrek van de recordboete maakte de ING over de afgelopen drie maanden alsnog 776 miljoen euro winst. De boete bedroeg dus net iets minder dan de winst van anderhalve maand.

Balanscorrecties

Hamers bleef na de schikking aan als ceo van de ING; zelfs de ontslagen cfo Koos Timmermans zit nog op zijn plek, totdat een geschikte opvolger is gevonden. Toch zegt Hamers in het kwartaalrapport de ‘volle verantwoordelijkheid’ te nemen voor de gemaakte fouten.

Op de dag van de presentatie van de kwartaalcijfers beschreef ik op FTM dat de ING in 2014 en 2015 niet aan de geldende boekhoudregels voldeed en haar balans 185 miljard euro kleiner voorstelde dan die in werkelijkheid was. Dat ‘foutje’ bespaarde ING zo’n 153 miljoen euro bankenbelasting. De ING en haar boekhouder KPMG corrigeerden in 2016 de vergelijkende cijfers,

 » Lees verder