Er blijft geen boom meer staan als dit zo doorgaat – Transitieweb.nl

er-blijft-geen-boom-meer-staan-als-dit-zo-doorgaat-8211-transitieweb.nl

19-02-19 08:30:00,

Er is een groot Armageddon gaande in de wereld van de bomen. Door de subsidie op biobrandstof worden de Europese- en Noord-Amerikaanse wouden in razende vaart gekapt. Het is de hoogste tijd om hier massaal tegen in het geweer te komen.

Door: Marc van Delft

De jacht op biomassa is geopend. Oude bomenlanen, houtwallen en bosschages moeten er aan geloven. De wereld van de bomen wordt met kille systematiek uitgedund.

Ook voor de invoering van 5G moeten nu vaak eeuwenoude bomen het veld ruimen. Ze ‘storen’ immers de 5G-zenders…. Daar is Staatsbosbeheer wellicht in werkelijkheid mee bezig. Niks verantwoord bosbeheer!

In Nederland is de afgelopen decennia door de ruilverkaveling in het kader van de ‘moderne landbouw’ al voor in totaal zo’n 250.000 kilometer aan houtwallen en bomenlanen vernietigd. Wat een vooruitgang!

En de kaalslag gaat gewoon door. En niet alleen in ons land.

Wereldwijd gaat er per minuut een voetbalveld aan oerwoud tegen de vlakte! Per jaar is dat vier keer de oppervlakte van ons land. Het gevolg is verwoestijning, want door het verdwijnen van de bossen neemt de bodemerosie toe.

Van een Roemeense vriendin hoorde ik dat een Oostenrijks bedrijf bezig is om in snel tempo alle fraaie, oude oerbossen in Roemenië te kappen, een milieucrimineel feit van de eerste orde, waar je geen enkele natuurorganisatie of Greenpeace over hoort!

Het grootschalige kappen van bomen moet stoppen!

Teken daarom deze petitie.

Requiem for the Trees

De nu volgende muziekcompositie heb ik gemaakt uit protest tegen deze wantoestand.

Ook maakte ik een film als aanklacht tegen de onnodige kap van bomen.

Verstening

Dan nog zoiets: het verstenen van tuinen.

Iemand uit mijn directe omgeving heeft in zijn tuin een fraaie berk omgehaald om ruimte te maken voor een versteende werkplaats met wat planten in potjes. Door dit soort praktijken blijft er ook in de stadstuinen straks geen boom meer staan.

Iemand anders die ik goed ken heeft zijn tuin vol gelegd met onderhoudsarme stoeptegels. Geen boom, struik, plant, zelfs geen grassprietje te bekennen…

Tja,

 » Lees verder

Hoe staan de banken er nu voor? Deel 1: de ING

hoe-staan-de-banken-er-nu-voor-deel-1-de-ing

21-11-18 11:03:00,

Na aftrek van de recordboete voor het faciliteren van witwaspraktijken boekte de ING een kwartaalwinst van 776 miljoen euro. De zaken gaan kennelijk goed, maar wat zegt dat over de gezondheid van de bank? Thomas Bollen neemt u mee door de kwartaalcijfers. Wat blijkt: beleggers waarderen de bank veel lager dan haar eigen boekhouders doen.

Dit stuk in 1 minuut

  • De ING boekte, ondanks de witwasschikking met het Openbaar Ministerie, een winst van 776 miljoen in het afgelopen kwartaal. Niettemin verloor het aandeel ING dit jaar al 30 procent van zijn marktwaarde.
  • De marktwaarde van de bank komt daarmee voor het eerst sinds 2016 onder de boekwaarde. De ING is niet de enige bank waarvan beleggers de waarde lager waarderen dan de eigen boekhouders doen.
  • Zulke dalingen betekenen niet meteen dat er een nieuwe crisis aankomt, maar zijn wel een indicator om in de gaten te houden.


Lees verder

ING-ceo Ralph Hamers bood bij de presentatie van de kwartaalcijfers op 1 november jl. zijn excuses aan voor de gebleken lacunes in ING’s toezicht op witwaspraktijken. De bank moest vanwege die tekortkomingen in september een schikking van 775 miljoen euro treffen met het Openbaar Ministerie. Op BNR Nieuwsradio wijdde Hamers uit: ‘De pijn zit in het bedrag, in het bericht, en wordt gevoeld binnen ING, bij klanten, en we nemen dat heel serieus.’

Maar na aftrek van de recordboete maakte de ING over de afgelopen drie maanden alsnog 776 miljoen euro winst. De boete bedroeg dus net iets minder dan de winst van anderhalve maand.

Balanscorrecties

Hamers bleef na de schikking aan als ceo van de ING; zelfs de ontslagen cfo Koos Timmermans zit nog op zijn plek, totdat een geschikte opvolger is gevonden. Toch zegt Hamers in het kwartaalrapport de ‘volle verantwoordelijkheid’ te nemen voor de gemaakte fouten.

Op de dag van de presentatie van de kwartaalcijfers beschreef ik op FTM dat de ING in 2014 en 2015 niet aan de geldende boekhoudregels voldeed en haar balans 185 miljard euro kleiner voorstelde dan die in werkelijkheid was. Dat ‘foutje’ bespaarde ING zo’n 153 miljoen euro bankenbelasting. De ING en haar boekhouder KPMG corrigeerden in 2016 de vergelijkende cijfers,

 » Lees verder