Stakingen in India | Uitpers

stakingen-in-india-uitpers

09-01-19 06:28:00,

Miljoenen Indiërs hebben dinsdag en woensdag (8 en 9 januari 2019) deelgenomen aan de Bharat Bandh, de nationale staking uitgeroepen door de overkoepelende vakbondsorganisatie Centre of Indian Trade Unions (CITU). Van de CITU maken tien vakbonden deel uit.

De staking was vooral te voelen in het openbaar vervoer en de banken. Ook in het onderwijs en in de mijnbouw en  zware industrie was de staking effectief. In het ganse land namen arbeiders uit openbare en privésector deel aan de vakbondsbetogingen.

De vakbonden protesteren met de staking tegen het asociaal beleid van de regering Modi. Ze tillen zwaar aan geplande wijzigingen aan de arbeidswet ten gunste van het patronaat. De vakbonden klagen dat de regering hen niet bij besprekingen over die wijzigingen betrekt.

Op talrijke plaatsen namen ook boeren deel aan de acties v an de CITU. Bij de boeren is het misnoegen over Modi’s politiek de voorbije tijd sterk toegenomen.

 » Lees verder

Stakingen bij Ryanair hebben resultaat: werknemers vallen voortaan onder Belgische arbeidsrecht

Stakingen bij Ryanair hebben resultaat: werknemers vallen voortaan onder Belgische arbeidsrecht

25-10-18 07:52:00,

Michael O’Leary, de arrogante topman van Ryanair, bijt in het zand. Donderdag tekenden de vakbonden en de directie van de Ierse lagekostenmaatschappij een historisch akkoord. Ryanair zal voortaan de Belgische arbeidswetgeving toepassen op haar personeel in ons land.

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Voor de werknemers betekende dat verschillende keren staken in een heel vijandige omgeving en voor de vakbonden zorgvuldig aan een Europees front bouwen. 

Het probleem was dat Ryanair weigerde de Belgische arbeidsregels toe te passen. Het cabinepersoneel en de piloten werken onder de loon- en arbeidsvoorwaarden van Ierland. Voor de werknemers had dat zware gevolgen. Ze hadden geen recht op moederschapsrust of op werkloosheidsuitkering.

Op 28 september organiseerden de vakbonden de grootste Europese staking ooit bij Ryanair. In België, Italië, Nederland, Spanje, Duitsland en Portugal werden tientallen vluchten geschrapt.

De directie van Ryanair reageerde fors op die stakingen. Er kwamen dreigbrieven tegen het personeel. Maar begin oktober kwam er plots andere geluiden. Ryanair toonde zich bereid om “vanaf 1 januari 2019 of vroeger al” de Belgische arbeidswetgeving toe te passen.

Donderdag was het dan zover. De vakbonden die nu ook eindelijk als gesprekspartner erkend werden en de directie ondertekenden een cao waardoor de werknemers ten laatste vanaf 31 januari onder de Belgische wetgeving zullen vanaf.

Voor de vakbonden bij Ryanair wordt daardoor een belangrijke kaap gerond. Er ligt wel nog veel werk op de plank. “Nu kunnen we beginnen aan de onderhandelingen over de werkomstandigheden van het personeel”, zegt vakbondssecretaris Hans Elsen aan Belga.

 » Lees verder

Internationale stakingen bij Amazon: Een grote stap vooruit

Internationale stakingen bij Amazon: Een grote stap vooruit

27-08-18 04:08:00,

In juli 2018 is er in meerdere Europese landen door duizenden mensen gestaakt bij de distributiecentra (in het bedrijfsjargon heet dat ‘fulfilment centres’) van Amazon. Iedereen die iets weet van de korte maar hevige geschiedenis van deze multinational en van de verschrikkelijke arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen bij dit bedrijf, kan snappen dat dit een geweldige prestatie is en een stap vooruit.

(Door Rob Gerretsen, oorspronkelijk verschenen bij solidariteit)

Extra cynisch is dat onlangs bekend werd dat de oprichter en CEO van Amazon, Jeff Bezos, inmiddels de rijkste man op aarde is, met een geschat vermogen van een 150 miljard dollar. Dat maakt hem de rijkste man van de moderne tijd en wellicht uit de geschiedenis, misschien met uitzondering van de Renaissance-bankier Jacob Fugger.
De stakingen, die op sommige plekken drie dagen duurden, waren één van de grootste acties bij Amazon tot nu toe en voor het eerst kregen ze uitgebreid aandacht in de Amerikaanse pers. Maar het waren zeker niet de eerste acties bij Amazon in Spanje, Duitsland en Polen. De stakingen werden georganiseerd door arbeiders en arbeidsters van zowel enkele traditionele bonden als van nieuwe strijdbare arbeidersorganisaties.

Niet alleen lonen

Duitsland is – na de Verenigde Staten van Amerika – de grootste markt van Amazon. Daar werd al in 2013 de eerste staking tegen Amazon georganiseerd. Lena Widmann van de Duitse dienstenbond Verdi zegt daarover: ”Eerst ging het alleen over lonen, over een minimale levensstandaard; nu gaat het ook over respect, om gehoord te worden.”
Foto van protest in Duitsland

Na de stakingen kregen de arbeid(st)ers in Duitsland loonsverhogingen. Amazon verbeterde ook de ventilatie en de verlichting in de pakhuizen. En in antwoord op klachten over de zware fysieke en psychologische belasting van het werk, voerde Amazon een ‘fruitdag’ in, met de verstrekking van fruit door het bedrijf. Maar Amazon weigerde om de bescheiden verbeteringen in een collectieve overeenkomst vast te leggen.

Er werken ongeveer 16.000 mensen bij Amazon in Duitsland en volgens de vakbond deden er zo’n 2.400 arbeid(st)ers mee aan de recente stakingen. Organizers doen hun best om meer arbeid(st)ers op de werkvloer te organiseren en om contacten te leggen in de nieuwe werkplekken die Amazon onlangs in Duitsland heeft geopend. Uiteindelijk wil de bond bij Amazon een CAO af zien te dwingen.

 » Lees verder