Steeds meer inzicht in het corona virus – Wakker Mens

steeds-meer-inzicht-in-het-corona-virus-–-wakker-mens

17-09-20 02:50:00,

Dit artikel is van Johannes Treuren

blankDat meldt Hugo de Jonge tijdens de persconferentie op 1 september.
Maar wat betekent dat voor het beleid van onze minister voor volksgezondheid? Dat “de corona maatregelen het virus zo hard mogelijk moeten raken” en “dat wanneer ergens het virus ‘oplaait’ dat de kop moet worden ingedrukt”. Meer inzicht in het corona virus? In ieder geval niet bij onze minister! Virussen, en ook het corona virus, kunnen niet ‘hard worden geraakt’ of ‘de kop worden ingedrukt’. De strijdvaardigheid van de Jonge klinkt misschien bemoedigend, maar staat haaks op wat bekend is over virussen. Virussen maken deel uit van ons milieu, zijn werkelijk overal in ons lichaam en in onze omgeving aanwezig, en zijn onuitroeibaar. Soms doet zich een crisis voor, zoals bij de Ebola uitbraak in Afrika, of tijdens de varkensgriep. Maar de geschiedenis toont aan dat dergelijke momenten altijd van korte duur zijn.

Waarom? Omdat ons immuunsysteem leert om met zo’n nieuw virus om te gaan, er dus een antwoord op vindt. Het idee dat we het corona virus ‘de kop in kunnen drukken’ is daarom misplaatst en in de huidige situatie, waarin het voor onze samenleving van het grootste belang is de juiste afwegingen te maken, ronduit schadelijk. Waar vinden we dan wel goede informatie? Ik raad u aan onderstaande video van Pierre Capel te bekijken: “Afweer genoeg, ook zonder vaccin.”

Aan het eind van deze video bespreekt Pierre Capel een recent onderzoek onder 17,5 miljoen(!) Britten, dat in het wetenschappelijk hoog aangeschreven blad Nature werd gepubliceerd. Engeland heeft een zeer goed registratiesysteem voor de ziektegeschiedenis van haar inwoners, wat het onderzoek naar in dit geval de agressiviteit en dodelijkheid van het corona virus een stevige basis geeft. De uitkomst? Het sterftecijfer is vergelijkbaar met de sterfte aan het jaarlijks terugkerende griepvirus! Harde cijfers die bijna niet te geloven zijn na alle berichtgeving van de afgelopen 6 maanden. Wat blijkt hieruit? Dat het corona virus geen ‘killer’ virus is, maar zich gedraagt als de virussen die we al kennen, en dus naar alle waarschijnlijkheid na een periode van 2 á 3 maanden als vanzelf weer afneemt. Dat komt overeen met de cijfers. In de hierboven genoemde persconferentie noemt Mark Rutte dat er nu al veel meer kan wat betreft de corona maatregelen,

 » Lees verder

Steeds meer artsen keren zich tegen corona beleid van overheden – De Lange Mars plus

steeds-meer-artsen-keren-zich-tegen-corona-beleid-van-overheden-–-de-lange-mars-plus

13-09-20 08:50:00, 123rf

Meldt Willem Alexander straks in de Troonrede dat steeds meer artsen zich keren tegen de corona maatregelen van de overheid? Of moet hij van Rutte de door de WHO uitgestippelde route naar een tweede lock down naar het voorbeeld van Australië voorlezen? In ieder geval groeit het verzet bij steeds meer artsen in tal van landen.

Nederland

Een groep van 2.545 artsen vinden dat de coronamaatregelen meer schade aanrichten dan goed doen en vragen de aandacht van de politiek. Zij schrijven onder andere dat het voortzetten van noodmaatregelen onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd is. Ook is de schade op psychosociaal gebied, economische schade en schade aan de non-covid gezondheidszorg en totale zorgkosten vele malen groter dan de winst van de gewonnen levensjaren van coronapatiënten.

De 1,5 meter afstandseis leidt tot grote logistieke problemen in ziekenhuizen en brengt poliklinische zorg in het gedrang. Er is nog weinig tot geen bewijs voor het nut van sociale distantie op 1 tot 2 meter afstand.

Ze vinden dat de huidige wereldwijde maatregelen tegen SARS-CoV-2 de gezondheid en de rechten van de mens schenden. VWS gaat regelrecht in tegen de, in haar eigen nota vastgelegde, visie op gezondheidsbeleid en het potentieel ervan.

Lees hier de Brandbrief

Marije Berkelaar

Marije Berkelaar is de huisarts die het verst gaat in haar reactie op de maatregelen van de overheid tegen corona. Zij heeft als uiterste consequentie besloten niet langer huisarts te willen zijn.
Berkelaar zegt dit in haar videoboodschap.

Lees hier haar ervaringen met de Inspectie die aan haar ontslag voorafgingen.

Internationaal

De ACU (buitenparlementaire corona onderzoekingscommissie (is een internationale groep van artsen en zorgprofessionals). Zij doen een dringend beroep op collega’s, media en politici om met de corona-operatie te stoppen en de waarheid aan het licht te brengen.

Een van de leiders van deze beweging is de Duitse arts Heiko Schöning.

Hij zegt tijdens zijn toespraak op 29 augustus van de door circa 2 miljoen demonstranten bezochte demo in Berlijn dat er wereldwijd georganiseerde misdaad bestaat.

 » Lees verder

Steeds minder dekking door CAO’s in de EU

steeds-minder-dekking-door-cao’s-in-de-eu

24-02-20 08:39:00,

Het Europees Vakverbond maakt cijfers bekend over de evolutie van het aantal werknemers die gedekt worden door een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Daartoe wordt de toestand in 2000-2002 vergeleken met die in 2016-2018.

(Door Herman Michiel, oorspronkelijk verschenen op Ander Europa)

In alle lidstaten van de EU, behalve in Denemarken, Finland, Italië en Oostenrijk  is er een achteruitgang die soms enorm groot is. Zo in Roemenië (van 100% dekking naar 23%), Griekenland (100% –26%), maar ook waar CAO’s op weinig werknemers betrekking hadden is er geen vooruitgang, eerder drastische achteruitgang. Zo in Litouwen, waar het van 15% naar 7% ging… De achteruitgang in Duitsland (van 68% naar 54%) betekent concreet dat 884.000 minder mensen van de CAO-voorwaarden genieten. Onderstaande grafiek geeft het resultaat voor alle lidstaten (voor de landencodes, zie hier). De data zijn afkomstig van Jelle Visser, Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS).

In totaal genieten nu 3,3 miljoen minder werknemers van een CAO dan aan het begin van de eeuw. Het EVV is van plan deze cijfers voor te leggen tijdens hun gesprekken met de nieuwe Europese Commissie over een Europees minimumloon. Zoals iedereen weet zijn CAO’s een belangrijk instrument om de lonen te beschermen, of niet te veel te laten dalen. Het EVV zal daarbij verwijzen naar de huichelachtige uitspraken van de Commissie ( “Collective bargaining is an essential element of the social market economy promoted by the EU and a strong foundation for good wage setting.”) maar er zal meer nodig zijn dan dat om de systematische boycot van vakbonden in en door de EU  te counteren. (hm)

 » Lees verder

Waarom toch die steeds legere beloften van onze politici? – Geotrendlines

waarom-toch-die-steeds-legere-beloften-van-onze-politici?-–-geotrendlines

15-01-20 07:09:00,

We slaapwandelen met zijn allen in de richting van het staatskapitalisme à la China. We zien al steeds inniger banden tussen bureaucratie, de financiële sector en het (grote) bedrijfsleven. En kiezers? Die mogen wel stemmen, maar veel te kiezen valt er niet.

De openingszetten in aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn gedaan. Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge lanceerden op door hen strategisch gekozen momenten de eerste proefballonnen om de aandacht te trekken. Voordat we worden meegesleurd in politieke discussies in mainstream en sociale media is het goed om met wat meer afstand de politieke beloften in perspectief te plaatsen.

Uit onderzoek van Wimar Bolhuis blijkt bijvoorbeeld dat verkiezingsbeloften sinds begin jaren 80 lang niet altijd meer worden waargemaakt. Kijken we verder, dan valt op dat ideologische wortels van bewindslieden, of ze nu (sociaal-)liberaal, christendemocratisch of sociaaldemocratisch zijn, al lang geen leidraad meer zijn voor de politieke koers en concrete wapenfeiten.

Geld lenen, omdat het ‘toch niets kost’

Zo regeert de liberaal Mark Rutte nu bijna tien jaar, met als resultaat een toename van de collectieve lasten en meer overheidsbemoeienis. Het staat lijnrecht tegenover het liberale idee van bescheiden collectieve lasten en een kleine overheid. CDA-Minister van Financiën Wopke Hoekstra is verantwoordelijk voor het verkwanselen van strikte begrotingsdiscipline en wil nu de rente laag is veel geld gaan lenen voor een groot overheidsfonds.

Via fiscale weg en een publiek investeringsfonds wil Hoekstra de economie aanjagen. Het druist in tegen het christendemocratische idee van soevereiniteit in eigen kring en een sterk middenveld. De sociaaldemocraten zijn door het afschudden van hun ideologische veren en het verloochenen van hun klassieke arbeidersachterban eerder al ontmaskerd en electoraal afgestraft.

Hoe raakte de traditionele macht op drift?

Hoe komt het toch dat politieke partijen van de drie ideologische hoofdstromingen consequent blijken te kiezen voor een andere koers dan hun ideologische wortels hen influisteren? De oorzaak is de gestaag veranderde rol van de overheid in de westerse samenleving. Van onafhankelijk scheidsrechter en bewaker van de welvaart is ze de afgelopen eeuw steeds meer overgegaan tot medespeler en herverdeler van de welvaart.

In Nederland werd de Grondwet met klassieke grondrechten bijvoorbeeld uitgebreid met sociale grondrechten en kreeg de overheid een expliciete taak om die rechten te verlenen.

 » Lees verder

Waarom is er nog steeds geen onderzoek ingesteld naar naar de situatie in Palestina? – The Rights Forum

waarom-is-er-nog-steeds-geen-onderzoek-ingesteld-naar-naar-de-situatie-in-palestina?-–-the-rights-forum

09-12-19 08:43:00,

Chantage en druk

Lees meer over
John Dugard Fatou Bensouda Internationaal Strafhof oorlogsmisdaden

Chantage en druk / Waarom is er nog steeds geen onderzoek ingesteld naar naar de situatie in Palestina?

Hoofdaanklaagster Fatou Bensouda en haar staf bij het Internationaal Strafhof vrezen voor chantage en vergeldingsmaatregelen van Israël en de Verenigde Staten als zij een onderzoek instellen naar mogelijke Israëlische oorlogsmisdrijven. Dat vermoedt John Dugard, emeritus hoogleraar internationaal recht en lid van de Raad van Advies van The Rights Forum. Met name Bensouda is kwetsbaar.

Het Internationaal Strafhof slaapt terwijl het geweld tegen de Palestijnen ongestraft aanhoudt.Mohammed Sabaaneh 

Toen hoofdaanklaagster Fatou Bensouda van het Internationaal Strafhof op 16 januari 2015 een verkennend onderzoek instelde naar ‘de situatie in Palestina’, was de reële verwachting dat uiterlijk twee jaar later een officieel onderzoek zou volgen. Het jarenlang uitblijven daarvan roept een prangende vraag op: waarom?

Volgens John Dugard, emeritus hoogleraar internationaal recht en lid van de Raad van Advies van The Rights Forum, zijn Bensouda en haar naaste medewerkers vastbesloten om geen onderzoek in te stellen uit angst voor chantage en vergeldingsmaatregelen van Israël en de Verenigde Staten. Dugard onderbouwde die visie tijdens een lezing op 5 december. Zijn tekst is als opinie-artikel te lezen op onze website.

Angst voor chantage

Volgens Dugard vrezen Bensouda’s medewerkers voor hun carrières. Vervolgstappen daarin, na hun tijdelijke aanstelling bij het Strafhof, zouden kunnen worden gedwarsboomd. Zij lopen zelfs het risico dat instelling van een onderzoek wordt uitgelegd als een aanwijzing voor antisemitisme. Daarnaast bestaat het risico dat hen in de toekomst de toegang tot de Verenigde Staten wordt geweigerd, aldus Dugard.

Bensouda zelf loopt het risico te worden gechanteerd vanwege haar verleden in haar vaderland Gambia, betoogt hij. Daar had zij een glanzende juridische carrière ten tijde van het dictatoriale bewind van president Yahya Jammeh, dat gepaard ging met keiharde onderdrukking van de bevolking.

In haar functies van minister van Justitie en juridisch adviseur van de president en het Gambiaanse kabinet was Bensouda daarbij betrokken, bleek uit getuigenissen voor de in oktober 2018 ingestelde Gambiaanse Waarheids-,

 » Lees verder