Stemfraude en deze verklaring uit Italië…!

10-01-21 08:56:00, Getuigeverklaring ONDER EDE

Ik, professor Alfio D’Urso, procureur/advocaat van de Via Vittorio Emanuele, Catania, 95131 Italië, verstrek hierbij de volgende beëdigde verklaring van feiten, zoals deze in verschillende vergaderingen met een hooggeplaatste ambtenaar van de veiligheidsdiensten van het leger is verwoord:

Arturo D’Elia. voormalig hoofd van de IT-afdeling van Leonardo SpA, is door de procureur-generaal van Napels aangeklaagd voor technologie/gegevensmanipulatie en implantatie van virussen in de hoofdcomputers van Leonardo SpA in december 2020. D’Elia is op 4 november 2020 door de president van de rechtbank in Napels en in beëdigde staat afgezet, onder instructie en leiding van Amerikaanse personen, werkzaam vanuit de Amerikaanse ambassade in Rome; hij heeft een operatie ondernomen om de gegevens van de Amerikaanse verkiezingen van 3 november 2020 om te schakelen van een aanzienlijke overwinningsmarge voor Donald Trump naar Joe Biden, in een aantal staten waar Joe Biden de stemmingmakerij verloor.

Verweerder verklaarde dat hij werkte in de Pescara-faciliteit van Leonardo SpA en gebruik maakte van militaire graad cyber oorlogsvoering encryptie mogelijkheden, om geschakelde stemmen te verzenden via militaire satelliet van Fucino Tower naar Frankfurt Duitsland, De verdachte zweert dat de gegevens in sommige gevallen kunnen zijn geschakeld om meer dan het totale aantal geregistreerde stemmen te vertegenwoordigen.

De gedaagde heeft verklaard, dat hij bereid is te getuigen aan alle individuen en entiteiten die betrokken zijn bij de omschakeling van stemmen van Donald Trump naar Joe Biden, als hij in volledige bescherming zal zijn, voor zichzelf en zijn familie. De gedaagde verklaart, dat hij op een geheime locatie, de back-up van de oorspronkelijke gegevens en de gegevens heeft beveiligd, die op instructie zijn geschakeld om bewijs te leveren in de rechtbank in deze zaak.  Ik verklaar en zweer hierbij dat de hierboven genoemde feiten in mijn aanwezigheid zijn vermeld.

Gedateerd op 6 januari 2021 in Rome, Italië.

General Affidavit

– Verlengd t/m 12 januari ! – Onze transformatie-processen vinden plaats, onder invloed van energetisch ‘bewust-zijn’ en ‘bewust-worden’. Vanuit de essentie in ons leven; het belichamen van onze ziele-blauwdruk. Het Wizzard-project en de Wizzard kaarten zijn een samenwerkingsverband tussen de 3D-wereld van de mensen en de wereld van de elementaalwezens. Deze laatsten zjin ‘caretakers’ van de Aardse schepping en willen niets liever dan de innige band tussen de mens en henzelf herstellen.

 » Lees verder