Van sterfte naar besmettingen – Ad Broere’s Blog

23-07-20 01:28:00,

In een uiterste poging om het momentum van angst onder de bevolking vast te houden en daarmee de vaccinatiebereidheid, is het RIVM ertoe over gegaan om de sterfgevallen, toegeschreven aan Covid-19 niet langer te vermelden, maar het aantal besmettingen. Besmettingen betekent niet dat degene die positief getest wordt ook daadwerkelijk ziek is. Ook ligt het aantal sterfgevallen, toegeschreven aan Covid-19 al weken laag. Voor zover mensen ziek worden, is er in de meeste gevallen sprake van een mild verloop.

“Vanaf gisteren heeft de hoofd epidemioloog in IJsland een wijziging aangebracht in de rapportage van COVID-19 gevallen. Het resultaat van de wijziging is dat er op 21 juli in totaal 1 839 gevallen zijn geïdentificeerd sinds het eerste besmettingsgeval op 28 februari.

Sinds 15 juni heeft IJsland alle in 2004 en eerder geboren reizigers die het land zijn binnengekomen vanuit een hoog risicogebied (dat betrof tot afgelopen donderdag alle landen behalve Groenland en de Faeröer) getest. Er zijn in totaal 47.357 tests uitgevoerd aan de grens en alle tests met een positieve reactie op het SARS-COV-2-virus zijn gemeld; in totaal 110. Tot nu toe werden deze positieve resultaten gemeld als nieuwe gevallen van COVID-19 in IJsland.

Alle personen die positief werden getest, zijn echter verder geanalyseerd en getest op de aanwezigheid van antilichamen met behulp van een serologische test. Personen met antigenen worden niet langer als besmet beschouwd, ondanks het feit dat er sporen van het virus in hun monsters zijn aangetroffen. Daarom worden deze personen op het moment van de test niet geacht COVID-19 te hebben.

Deze verdere analyse heeft ertoe geleid dat bij de screening aan de grens in de periode 15 juni tot 21 juli 18 actieve besmettingen zijn aangetroffen en dat 92 van de 110 positieve monsters niet relevant zijn voor in de telling van het werkelijke aantal COVID-19-gevallen in IJsland.”

Kijk, dit slaat tenminste ergens op. Alleen de personen die een actieve besmetting blijken te hebben worden meegeteld als Covid-19 gevallen. 92 van de 110 positief geteste personen blijkt in aanraking te zijn geweest met Covid-19, maar heeft het virus eruit gewerkt c.q. geneutraliseerd. Er blijft maar een heel klein percentage werkelijke besmettingen over uit deze IJslandse ‘teststraat: 18 op 47.357 tests. Alle besmette gevallen met een mild verloop van de ziekte.

 » Lees verder

Sterfte in Europa ligt op dit moment onder het langjarig gemiddelde

31-03-20 10:32:00,

De video hieronder die dr. Bodo Schiffmann maakte is gisteren door YouTube verwijderd. Hij is nog wel te zien op Bitchute. Er is alle reden om te kijken, want de inhoud is onthullend en schokkend.

Dr. Schiffmann laat om te beginnen zien dat de huidige sterftecijfers in Europa geen enkele reden geven tot ongerustheid. Verder bespreekt hij een intern bericht van de Duitse medische nooddienst waaruit blijkt dat Franse artsen de instructie hebben om patiënten boven de 80 niet meer te behandelen. In plaats daarvan bieden ze ‘actieve ondersteuning bij het sterven’.

We zien hier wat de verzekeringen waard zijn dat alles erop gericht is ‘de zwakken en kwetsbaren in de samenleving te beschermen’.

De volgende video plaatse dr. Schiffmann vlak nadat de eerste van YouTube verwijderd was. Het is een roep om hulp van andere experts.


Wil je dit artikel delen op social media?

Plaats dan niet de link. Er is dan kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende, maar ook effectieve vorm van censuur.

Die kun je omzeilen door niet te linken. Maak In plaats daarvan zelf een tekstje. Verwijs alleen naar de naam TransitieWeb als born van je tekst. Ook kun je delen van de tekst op TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten). in een eigen bericht.

Ook handig: maak met je mobiele telefoon een foto van je computerscherm en post daarna de foto. Of, als je mobiel internet gebruikt, maak dan een schermafdruk en stuur die rond met een omschrijving van de bron, maar niet met de link.

Loop je toch nog tegen problemen op? Laat het me weten!

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?

Klik dan hier.

Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar).
De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

 » Lees verder

Sterfte aan een griepvirus versus sterfte aan de honger – ontnuchterende feiten | Stichting Vaccin Vrij

07-03-20 08:12:00,

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er op 04-03-20 in China 2984 mensen overleden aan COVID-19, en buiten China 214.[1]Op dezelfde dag is in Amerika een wetsvoorstel aangenomen om bijna 8 miljard dollar vrij te maken voor het ‘bestrijden van het coronavirus’.[2] Dit artikel gaat over de vraag wie het grootste gevaar vormt voor de wereldbevolking: het virus, of de WHO…

Hoe worden de cijfers bepaald?

 
Zoals we later in dit artikel zullen zien zijn er redenen om de integriteit van de WHO in twijfel te trekken. Wat betreft de cijfers het volgende. Twee weken geleden publiceerde het medisch vakblad ‘Journal of American Medicines Association’ (JAMA) een samenvatting van een rapport van de Chinese CDC met cijfers betreffende alle gevallen van COVID-2019 in China, bijgewerkt tot 11-02-2020.3 Uit dit rapport blijkt dat slechts 62% van de ziektegevallen bevestigd zijn middels een test. De belangrijkste bevindingen zijn hieronder voor u samengevat.

Van de op 11-02-2020 in totaal 72.314 gemelde gevallen werden:

• 44.672 geclassificeerd als bevestigde gevallen, (62% – gebaseerd op positief testresultaat);
• 16.186 als vermoedelijke gevallen (22% – geen test uitgevoerd);
• 10.567 als klinisch gediagnosticeerd (15% – deze benaming wordt alleen in de provincie Hubei gebruikt, eveneens gebaseerd op symptomen zonder bevestiging door test);
• 889 als asymptomatische gevallen (1% – geen symptomen maar wel positief getest).

90% van de bevestigde gevallen is ouder dan 30 jaar. En wat betreft de ernst van COVID-19 blijkt uit dit rapport dat het in 81% van de gevallen mild verloopt. De sterfte is 2,3% procent van de bevestigde gevallen. (1023 van 44.672)

Ook de Chinese CDC kan ernaast zitten, maar in zijn algemeenheid zouden we op basis van deze gegevens kunnen stellen dat – net zoals bij andere virale ziektes – het mogelijk is om drager te zijn van het virus, en toch niet ziek te zijn. En ook dat het mogelijk is dat de griepachtige symptomen niet door het virus alleen worden veroorzaakt, maar door een andere oorzaak, of een combinatie van oorzaken.

Honger, milieuvervuiling, lichamelijke aandoeningen

 

 
Er zijn vele zaken die infectieziektes compliceren zoals:

1. Ondervoeding
China behoort tot de landen waar 5%-15% van de mensen niet genoeg te eten heeft.

 » Lees verder