De EU steunt de oorlog van Frankrijk tegen de islam – BDS Nederland

09-11-20 06:07:00,
Voeten in sneakers bedekken gedeeltelijk een posterEen karikatuur van de Franse president Emmanuel Macron wordt vertrapt tijdens een protest tegen de opmerkingen van Macron die door velen als denigrerend naar de profeet Mohammed en de moslims worden beschouwd, vlakbij de Franse ambassade in Jakarta, Indonesië, 2 november.  Willy Kurniawan Reuters

Het is meestal gemakkelijk om de opgeblazen blogposts van Josep Borrell, hoofd van het buitenlands beleid van de EU, te negeren. Maar de post die dinsdag werd gepubliceerd, met de titel ” We moeten samen het islamistisch terrorisme bestrijden “, kon niet over het hoofd worden gezien.

Deze blogpost van Borell komt in de nasleep van recente dodelijke aanvallen door individuele jonge mannen in Frankrijk en Oostenrijk.

Borrell schrijft dat deze “golf van terrorisme” “de fundamenten van onze seculiere en democratische samenlevingen heeft aangevallen”.

“We moeten precies bepalen met welk soort terrorisme we te maken hebben”, voegt Borrell toe. Vervolgens geeft hij deze ingewikkelde redenering:

We noemen het meestal islamitisch terrorisme omdat de daders en aanhangers beweren deze terreurdaden te plegen in naam van de islam. Maar we moeten vermijden om dit terrorisme te identificeren met de islam. Het zou net zo onjuist zijn om het terrorisme van ETA, gelukkig verslagen in Spanje, met het hele Baskische volk te identificeren als ‘Baskisch terrorisme’.

In wat Borrell ongetwijfeld zou zien als een argument tegen islamofobie, beweert hij dat “dit terrorisme slechts verwijst naar het extremisme van weinig mensen, op zoek naar valse rechtvaardigingen voor hun dwaasheid in een van de grote religies van de wereld.”

De Baskische nationalistische groepering ETA gebruikte geweld in naam van Baskische mensen bij de jacht op een Baskisch thuisland. Inderdaad, zoals Borrell opmerkt, betekent dat niet dat zij alle Basken vertegenwoordigden, net zoals de eenzame aanvallers in Frankrijk en Oostenrijk niet alle – of zelfs maar enige – moslims vertegenwoordigen.

Dus als Borrell het gebruik van de term “Baskisch terrorisme” afwijst, waarom staat hij er dan op te praten over “islamistisch terrorisme”? Helaas geeft hij geen duidelijk antwoord. Het is opmerkelijk dat hoewel de EU erop staat gewelddadige handelingen van moslims als ‘islamistisch’ te bestempelen, ze weigert slachtoffers van terrorisme als moslim te identificeren wanneer ze het doelwit zijn van hun religie.

 » Lees verder

Wetenschap steunt de noodzaak om gene-edited planten onder strikte veiligheidsbeoordelingen te laten vallen. – Gentechvrij

05-08-20 08:58:00,

Vanwege het alarmerende feit dat in het Verenigd Koninkrijk gene editing, een nieuwere vorm van GMO´s bij planten, niet zal worden geëtiketteerd, als Brexit een feit is, kunt u er hier (bericht van GMWatch, van 20 november 2019) meer over lezen. (Eng.) Omdat de hele wereld hier door in gevaar komt en niet alleen het Verenigd Koninkrijk.

English

Science supports need to subject gene-edited plants to strict safety assessments

Because of the alarming fact the in the UK gene editing wil not be labeled as Brexit is a fact, and will not be a subject to safety matters, you can read more about these new GMOs here. (From GMWatch, published: 20 November 2019). Because the whole world is in danger not just the UK.

 » Lees verder

De Morgen steunt al Qaeda in Syrië

20-02-20 12:05:00,

Toch merkwaardig hoe jullie aan verslaggeving doen over de oorlog in Syrië en speciaal nu over de strijd voor de controle over de provincie Idlib. Iedereen die dit conflict volgt weet dat of hoort dat te weten dat dit gebied onder controle staat van al Qaeda.

Maar geen woord hierover in het verhaal ‘Idlib lijkt het einde van de wereld wel’ (DM 20 februari) en overgenomen van The New York Times. Het enigste wat wij hierover lezen is dat in dit gebied ‘De oppositie zit’.

Nou, om al Qaeda zo te beschrijven moet men intellectueel wel wat halsbrekende gymnastiek bedrijven. Fake news heet dat tegenwoordig of propaganda.

Verder is de nadruk op de vluchtelingen even merkwaardig. Men gebruikt hier zeer hoge cijfers die nergens door bewezen worden en alleen het resultaat zijn van nat vingerwerk. Wat wordt het: 500.000, 700.000, 1 miljoen of is het 2 miljoen? De missie lijkt: Doe er nog maar wat bij, wie meer.

Verder kunnen die vluchtelingen zo vluchten naar het district Afrin in de provincie Aleppo maar grenzend aan Idlib en Turkije. Dit staat na de bezetting door Turkije onder controle van de regering in Ankara. En er vallen ook amper of geen bommen en schoten.

Waardoor volgens het internationaal recht Turkije verantwoordelijk is voor het welzijn van die vluchtelingen. En er is plaats daar Turkije en haar vrienden van al Qaeda & Co dat gebied grotendeels zuiverden van Koerden en andere minderheden.

Bovendien opende de Syrische regering humanitaire corridors maar al Qaeda en co schieten de mensen neer als ze die zouden durven benaderen. Netjes verzwegen natuurlijk.

Verder is het ook merkwaardig hoe jullie op de emoties van deze vluchtelingen spelen. Toen in 2015 Idlib met geweld werd veroverd door al Qaeda was er bij De Morgen over vluchtelingen geen gehuil, geen protest te horen. Neen, die verovering werd in De Morgen zelfs toegejuicht.

En evenmin was er enige traan te zien over het lot van de inwoners van de Syrische stad Rakka of de Iraakse steden als Tikrit, Falluja en de miljoenenstad Mosoel.

Toen de NAVO in het kader van de oorlog tegen ISIS – een groep die trouwens ook in Idlib actief is – die steden plat gooide woonden daar miljoenen mensen die er door het geweld en ISIS gevangen zaten.

 » Lees verder

Europese Unie steunt racisme

23-01-20 04:13:00,

Op dit ogenblik loopt er in Israël een conferentie rond de holocaust en tegen het racisme. Een merkwaardig feit. In totaal zouden er een 44 landen in Israël aanwezig zijn om hierover officieel van gedachten te wisselen. Een zoveelste topconferentie van de heren en dames die voorheen het schone winterweer in Davos maakten en nu in Israël elkaar nog maar eens ontmoeten. Reizen om te leren heet dat.

Maar in Israël met die regering een bijeenkomst houden over racisme? Toch merkwaardig. Israël is het resultaat van Brits en Frans kolonialisme uit het begin van de vorige eeuw en de druk van de zionistische lobby in Europa. Deze laatsten wilden een staat alleen voor hen en niemand anders. Raus klonk het.

Apartheid

En dat hield ook in dat andere Europeanen niet welkom waren om er te wonen en, nog heel veel erger, dat men alle oorspronkelijke inwoners, behoudens dan natuurlijk de aldaar al duizenden jaren levende joden, ging verjagen.

Nazi medaille bezoek Palestina - Leoold Edler von Middlestein - 1933

In 1933 na de machtsovername van Adolf Hitler ging Leopold Edler von Middlestein, tot 1939 verantwoordelijke bij de SS voor het joodse ‘probleem’, naar het toen nog Brits Palestina om er met de zionistische leiders te overleggen over wat men het ‘jodenvraagstuk’ noemde. Het blad Der Angriff van propagandachef Joseph Goebbels liet ter gelegenheid van die reis deze bovenstaande medaille slaan. Het meeste buitenlandse geld dat zorgde voor de creatie van Israël na 1948 kwam van Nazi-Duitsland. Tot 1941 werkten bepaalde zionistische groepen samen met Nazi-Duitsland. “Een nazi reist naar Palestina’ staat er geschreven.

Ongeveer dertig jaar geleden kwam er in Zuid-Afrika een einde aan de apartheid waarbij de blanke kolonisten de baas waren en de zwarten moesten luisteren en bijvoorbeeld daar gaan wonen en werken waar de meesters dat zegden. Ook dit kreeg de steun van de EU en de NAVO. Herinner maar de zogenaamde Vlaamse elite die via hun club Protea daar ook nog meende reclame te moeten maken. Een beschamende elite natuurlijk. 

Maar nog steeds zien we dat dit systeem in Israël blijft bestaan. Russen die zich vlug in Israël bij hun komst lieten besnijden en wat verhaaltjes uit de Thora reciteerden waren welkom. Palestijnen wier voorvaderen er eeuwen woonden werden opgesloten in getto’s of in omwalde steden waar men hen feitelijk belegerde.

 » Lees verder