Stichting EHS – 5G systemen komen in fasen – ook de gezondheid- en huidproblemen

stichting-ehs-–-5g-systemen-komen-in-fasen-–-ook-de-gezondheid-en-huidproblemen

03-08-20 09:21:00,

Vandaag, 28-7-2020 zijn de eerste zenders van de 5e -generatie mobiele telefonie in gebruik genomen door drie telecombedrijven. Die zenders werken op (vooral) 700 MHz. Het betreft een soort ‘instapmodel 5G’ zender, zonder de voorzieningen van de latere 3,5 GHz in 2022 en de 26 GHz zenders in 2027 of later. Sommige mensen krijgen mogelijk extra elektrostressklachten (EHS), zeker bij de 3,5 GHz ‘small cells’ die zeer talrijk worden.

Nieuwe aspecten van 5G zijn verder het pulserende 50 Hz karakter van de straling en de chronische aanwezigheid. Bij de voorgenomen 26 GHz zenders komt daar nog bij het risico van opwarming van de huid en verstoring van fysiologische functies door nonthermische effecten. De huid is een groot, delicaat, dun en kwetsbaar orgaan. De recent ge-update blootstellingslimieten houden geen rekening met de speciale positie en functies van de huid. Wetenschappelijk onderzoek toont veel effecten van 5G straling op biologische materie, maar een koppeling tussen fysiologische effecten en gezondheidsproblemen kan nog steeds niet gelegd worden. Het is tijd om een ‘task force’ op te richten om speciaal de effecten van 5G straling op de huid – en indirect op het welzijn – in beeld te krijgen en de blootstellingslimieten daarop af te stemmen.

Vooraf: In het blog 5G antennes – Hoe werken ze? is uitgelegd hoe 5G zenders zijn georganiseerd. Nu kijken we naar de gezondheidsaspecten van het zendprotocol. Let op de verschillen: Gebruikte terminologie: 5G = 5e -generatie zenders; MHz= megaherz = miljoen trillingen per seconde; GHz = gigaherz = miljard trillingen/sec.

In volgorde van verschijning

Drie internetproviders: KPN, Vodafone/Ziggo en T-Mobile hebben hun 5G zenders in gebruik genomen na de verwerving van zendlicenties tijdens de veiling van 21 juli j.l. Het betreft frequenties in de 700 MHz band (+1400 en 2100 MHz). De elektromagnetische velden daarvan reiken ver en doordringen de muren van huizen nog beter dan de bestaande zenders dat doen. De zenders komen voorlopig in de bestaande hoge zendmasten, al of niet geïntegreerd met de 4G systemen. Over enkele jaren krijgen we de 3,5 GHz systemen met beperkt MIMO, die vooral in straten en openbare ruimten worden opgesteld. Die kunnen aanmerkelijk meer gesprekken en data hanteren. Pas na jaren zal de 26 GHz band in gebruik genomen worden. Die zenders zijn dan uitgerust met alle 5G opties.

 » Lees verder

Stichting Stop5GNL gaat in hoger beroep om uitrol van 5G te stoppen – StralingsBewust – Verzamelpunt voor informatie over straling

stichting-stop5gnl-gaat-in-hoger-beroep-om-uitrol-van-5g-te-stoppen-–-stralingsbewust-–-verzamelpunt-voor-informatie-over-straling

06-06-20 07:28:00,

Stichting Stop5GNL gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter in kort geding. Het hoger beroep zal binnen vier weken moeten worden ingediend.

“We hebben besloten om in hoger beroep te gaan omdat we van mening zijn dat de rechter onze vorderingen onterecht heeft afgewezen en een verkeerd toetsingskader heeft toegepast. De rechter heeft zich eenzijdig verlaten op de bestaande instituties – zoals de Gezondheidsraad, het RIVM en de ICNIRP – die gevormd worden door een kleine en eenzijdige groep experts. Op grond van hun rapporten wordt de conclusie getrokken dat 5G momenteel doorgang kan vinden en dat hier geen onredelijke risico’s aan kleven. En dat, zo nodig, de uitrol zonder gevolgen terug te draaien is.

Wat ons betreft is een uitrol absoluut niet verantwoord en daarmee onrechtmatig. Er is binnen de wetenschap een te grote onzekerheid over de gezondheidsrisico’s. We hebben een groot aantal onderzoeken aangedragen die peer-reviewed zijn verschenen in wetenschappelijke tijdschriften en afkomstig zijn van gerenommeerde instituten. Daarnaast hebben we in de dagvaarding en pleitnota bezwaren van de bestaande instituten geuit. Die kant is niet belicht in het oordeel van de rechter en daarmee is onterecht het voorzorgsbeginsel niet toegepast. We gaan dus door!

Positief is dat het gesprek over 5G en de risico’s die ermee samenhangen op steeds meer terreinen wordt gevoerd en het proces het maatschappelijk debat heeft weten te voeden. Stop5GNL heeft veel aandacht gekregen in de media. Ook vond onlangs een webinar plaats voor politici en raadsleden van gemeenten om ze inzicht te geven in de juiste feitelijke en wetenschappelijke kennis over 5G.

Verder zijn er een aantal kritische opinies en artikelen verschenen in kranten. Zie de mediapagina op onze website.

Zeer recent, 3 juni jl., een artikel in de Telegraaf. In dit artikel is heel goed zichtbaar wat de invloed is van de industrielobby bij de uitrol van 5G, en dat zij gebaat zijn bij berichtgeving die hen helpt bij een soepele uitrol. Dit betekent dat ‘dubieuze geleerden volgens de gevestigde academische orde nu de pijlen richt op wetenschappers die waarschuwen voor het stralingsgevaar van de nieuwe, snelle internetverbinding 5G’. Professor Ton Hol, voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de universiteiten in Utrecht en Tilburg zegt hierover „Hoewel zij in de academische wereld geen enkele status genieten,

 » Lees verder

Stichting EHS – Elektromagnetische velden geven elektrostress: Het ‘cascade-model’ voor de biologische interacties

stichting-ehs-–-elektromagnetische-velden-geven-elektrostress:-het-‘cascade-model’-voor-de-biologische-interacties

18-04-20 09:06:00,

De waarneming door de mens van kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) gebeurt ‘extra-sensorisch’, buiten de zintuigen om. We ‘voelen’ EMV niet, maar we percipiëren ze wel. De EM golf-ontvangende biologische structuur noemen we ‘perceptor’. Mogelijk zijn er meerdere perceptoren in het spel die met cellen of organen zijn geassocieerd. Prikkeling leidt tot functieveranderingen die door de hersenen worden gevolgd.

Elektrogevoelige personen merken dat, de homeostase wordt verstoord en EHS klachten ontstaan. Het hier gepresenteerde ‘cascade-model’ knipt het proces van EHS ontwikkeling op in deelprocessen, die nader wetenschappelijk onderzocht kunnen worden. Waar de perceptoren precies liggen en hoe ze EMV energie binden is onbekend. Door terugkoppeling van fysiologische verstoringseffecten naar de hersenen kunnen sommige verschijnselen op termijn chronisch worden.

Wat doen EMV golven in het lichaam?

Zwakke EM golven dringen het lichaam binnen en men vermoed dat 1-3% van de bevolking daar gezondheidsklachten van krijgt. Elektrogevoelige mensen ontwikkelen symptomen van elektrohypersensitiviteit (EHS). We hebben geen idee wat die golven in het lichaam uitrichten. Beinvloeden ze op directe manier het functioneren van cellen, weefsels of organen, of hebben ze een specifiek welomschreven effect op een specifieke EMV ontvanger in het lichaam? Primair cytotoxische effecten van radiofrequente straling laten we hierbuiten.
Voor detectie van EMV hebben we geen zintuigen, geen gevoel, geluid- of geursensaties. Maar de golven kunnen we welzeker gewaarworden, percipiëren. Om een naam associatie met zintuigen, sensoren, detectoren of receptoren te vermijden noemen we het ontvangende principe ‘perceptoren. Wat een perceptor precies is blijft in het midden; mogelijk zijn er meerdere ontvangstmechanismen voor EMV. We weten ook niet welke cellen of weefsels primair op EMV reageren.
Maar omdat het zenuwstelsel betrokken is bij veel van de EHS-klachten, zal het ook een centrale rol spelen in de EMV ontvangst en in de verdeling van taken in het lichaam. Bovendien blijken externe EMV direct neuronactiviteit te kunnen remmen en de EEGs in de hersenen te beïnvloeden. Het CZS zien we dus als een belangrijk regelorgaan. Maar hoeft niet als eerste orgaan door EMV aangesproken te worden; dat kan ook indirect gebeuren. We zetten de mogelijkheden hieronder op een rij.

Volgorde van gebeurtenissen na binnenkomst van EMV

Mogelijk komen perceptoren op meerdere orgaan- of celstructuren voor.

 » Lees verder

Covid-19 – Wat is er aan de hand? | Stichting Vaccin Vrij

covid-19-–-wat-is-er-aan-de-hand?-|-stichting-vaccin-vrij

23-03-20 10:40:00,

De intensive-care afdelingen in ziekenhuizen in Nederland zijn overbelast, en getuigenissen van medisch personeel laten zien dat COVID-19 heel ernstig kan verlopen. Het kan ook mild verlopen. Dat hangt mogelijk samen met de algehele gezondheid van de persoon.

Volgens het RIVM overlijden er jaarlijks gemiddeld 2700 mensen aan de gevolgen van de normale seizoensgriep.1 De duur van het ‘griepseizoen’ is jaarlijks enkele maanden gedurende de winter. Het onderzoeksinstituut NIVEL verklaart over de winter van 2018/ 2019 bijvoorbeeld:2

“De influenza-epidemie van het seizoen 2018/2019 begon in week 50 van 2018 en duurde 14 weken.”

Rekent u mee? 2700 gedeeld door 14 weken = ongeveer 200 doden per week = ongeveer 30 overlijdens per dag.

De hoge sterfte aan de normale griep is kennelijk nooit reden geweest voor extreme paniek zoals nu het geval is bij 106 sterfgevallen aan COVID-19 in 2020 (20-03-20). Waarschijnlijk is het jaarlijks gemiddelde van 2700 sterfgevallen aan de lage kant. Volksgezondheidenzorg.nl zorg zegt over het griepseizoen van 2018/2019:

“In het griepseizoen van 2018/2019 stierven ruim 2.900 personen meer tijdens de griepepidemie dan verwacht. Veruit het grootste deel van deze sterfgevallen (96%) betrof mensen boven de 60 jaar.”2

Het getal 2.900 wordt omschreven als ‘oversterfte’ door volksgezondheidenzorg.nl. Oversterfte is de sterfte die ‘samenhangt’ met de griep.

Voor vele mensen gaat het levenseinde vooraf aan een toestand van extreme lichamelijke zwakte aan het einde van hun leven. Ze zijn oud, hebben verminderde weerstand, en meestal meerdere lichamelijke aandoeningen. Een virus is de druppel is die de emmer doet overlopen. De Engelsen zeggen: ‘Flu is an old man’s friend’. De griep komt voorbij om de persoon uit zijn lijden te verlossen. De persoon is gestorven aan een combinatie van factoren.

Uit de grafiek is te zien dat in 2017/2018 de ‘oversterfte’ zelfs 9500 was. De media rapporteerden dat sommige mensen die overleden zijn aan COVID-19 de leeftijd van 86 jaar hadden, en zelfs dat zij ernstige onderliggende aandoeningen hadden. Kennelijk kwam het een jaar geleden bij niemand op dat een persoon van die leeftijd gered zou moeten worden.

Het Parool maakte op 14-03-20 bekend dat van de 40 à 50 mensen die op de Intensive Care liggen – de helft onder de 50 jaar is.3

Ontbrekende informatie

De media geven maar weinig info over de lichamelijke toestand of leefgewoonten van de personen die opgenomen zijn op de Intensive Care afdeling zodat we de cijfers moeilijk kunnen interpreteren.

 » Lees verder

Stichting EHS – 5G in steden en dorpen

28-02-20 07:46:00,

Weinig mensen weten van de plannen met 5G in hun buurt en wat er voor hun deur staat te gebeuren. We merken toch dat  meer mensen zich zorgen beginnen te maken. Mogelijke risico’s voor privacy/veiligheid krijgen al veel aandacht van onze overheid. Maar hoe zit het met de risico’s voor de gezondheid? En voor het klimaat? Het besef van mogelijke schadelijke effecten van straling is groeiende en hierover worden steeds meer vragen gesteld.

De stad Den Haag bijvoorbeeld wil in Nederland koploper zijn met de aanleg van een 5G-netwerk en wil de eerste 5G-Smart City van Nederland worden. In diverse wijken wordt al hard gewerkt aan de aanleg van glasvezelkabels. Daarmee is echter 5G nog niet compleet. De volgende stap moet nog worden gezet en dat is het draadloze gedeelte van 5G. Hiervoor gaat de telecom naast een intensivering van het gebruik van de frequenties van 2G, 3G en 4G, andere, hogere frequenties gebruiken dan tot nu toe het geval was. De veiling van deze frequenties gebeurt in het najaar. De voordelen van 5G worden overal breed uitgemeten. Over de schaduwzijde wordt echter niet gerept. Het gaat dan ook om een miljarden industrie en de economische belangen zijn enorm.

Als bezorgde burgers hebben wij een aantal dingen op een rij gezet.

5G en straling

5G berust op een nieuwe techniek. Het is dus niet zomaar een verlengstuk van de huidige 4G. Sterker nog het komt bovenop de reeds aanwezige overvloed aan straling. En het geeft een ander soort straling, een hogere frequentie. Deze techniek/straling is niet getest op effecten voor de gezondheid van mensen, dieren en andere levende organismen.
Onze regering herhaalt keer op keer dat ‘alles binnen de normen is’ en dat ‘er goed gecontroleerd wordt’, en dat uit de onderzoeken niet naar voren is gekomen dat het schadelijk is. Dit suggereert dat het veilig is. Maar niemand durft te zeggen of kan bewijzen dat het veilig is. Dit geldt ook voor 2G, 3G en 4G.

Zelfs de Gezondheidsraad zegt niet te kunnen stellen dat de huidige normen veilig zijn. De gehanteerde normen zijn alleen gebaseerd op een toelaatbare opwarming van het lichaam. Deze normen zijn oorspronkelijk tot stand gekomen na de volgende test: men heeft een zak zout water genomen dat een mensenhoofd moest voorstellen.

 » Lees verder

Stichting EHS – 5G – Waar staan de zendmasten voor test-uitzendingen?

stichting-ehs-–-5g-–-waar-staan-de-zendmasten-voor-test-uitzendingen?

28-02-20 07:46:00,

Er is geen reden aan te nemen dat 5G safe is, in Nederland bruist het niettemin van de initiatieven om 5G communicatie van de grond te tillen. Daarvoor moet op grote schaal en door meerdere partijen geëxperimenteerd worden, om te zien of de bedachte soft- en hardware voldoet aan de eisen en of een mobiele communicatie in 2020 over het hele land kan zijn uitgerold. Momenteel zijn er geen openbare toepassingen. Mobiele operators testen elk hun eigen systemen en hebben voor specifieke frequentiebanden en voor beperkte duur toestemming gekregen. Het accent ligt nu op de 700 MHz en 3,5 GHz-banden. De door de EU voorziene 26 GHz band zal pas veel later voor publiek beschikbaar komen.  In deze blog nu een overzicht van de plaatsen waar de testen in stedelijke omgeving worden uitgevoerd.

Algemeen

Nederland wil voorop gaan lopen in digitalisering van de maatschappij en in toepassing van 5G voorzieningen voor mobiele communicatie. Tegen 2023 moet het hele land over 5G kunnen beschikken. Daartoe zijn actieplannen ontwikkeld, maar er zullen nog talrijke technische en bestuurlijke hobbels moeten worden genomen. In een volgende blog ga ik in op de te voorziene gezondheidseffecten, door toename van de druk van elektromagnetische velden en door de specifieke eigenschappen van 5G straling. Hier nu eerst een inventarisatie van de onderdelen van de bestaande en te ontwikkelen 5G systemen in dit land.
De Europese Unie heeft besloten dat 5G dient te worden bevorderd, dat Europa een voortrekkersrol in de wereld dient te spelen. Ook Nederland wil die rol spelen.  De volgende frequentiegebieden zijn door de EU als gemeenschappelijk doel aangewezen: 700 MegaHertz (MHz) – 3,5 GigaHertz (GHz) en 26 GHz. Voor eigen gebruik wil Nederland daarnaast de frequenties 1,4 GHz  en 2,1 GHz gaan ontwikkelen, één en ander in overeenstemming met het Nationaal Frequentieplan. Ter informatie: ‘Mega’ betekent een miljoen; ‘Giga’ betekent een miljard; Hertz is een trilling per seconde).  Iedere frequentieband heeft zijn eigen voor- en nadelen. Die van 700 MHz geeft een relatief langzame datatransfer, maar hebben wel grote doordringingskracht in gebouwen. Die van 3,5 GHz heeft gemiddelde datatransfersnelheid en bereik. Die van 26 GHz heeft maximale bandbreedte wat veel ruimte geeft aan frequentiebehoeften door providers, maar de radiogolven zijn zeer kort (‘millimetergolven’) en hebben minimale doordringingskracht.

 » Lees verder

Stichting EHS – Wonen in een stralingsarm appartement

28-02-20 07:45:00,

Interview met Rob Mesman, bedenker van te bouwen appartementencomplex het Octagoon.

Het is een zonnige vrijdagmiddag als ik Rob Mesman voor het eerst spreek in een café in Arnhem. Als bedenker van het Octagoon, een volledig stralingsarm te bouwen appartementen complex, met als locatie ergens in Noord Holland, heeft hij mijn nieuwsgierigheid gewekt. Wie is deze man en wat is zijn drijfveer?

Kun je uitleggen wat het Octagoon inhoudt?

Het Octagoon is een plan om 16 stralingsarme appartementen te bouwen in een ronde vorm. Acht op de begane grond, en acht op de eerste verdieping. De ronde vorm leent zich het beste voor afscherming, zeker omdat ik de binnentuin ook wil afschermen met dun gaas. Binnenshuis zal er een 24 Volt stroomnet worden aangelegd en alleen in een bijgebouw is er 220 Volt aanwezig. Tekeningen van dit idee zijn te vinden op http://www.octagoon.nl

Hoe maak je de appartementen stralingsarm? Welke straling wordt hierbij tegengehouden?

Er zal veel gebruik gemaakt worden van metaal, metalen gevelbekleding, metalen dakbekleding en kozijnen en deuren. Voor de ramen gebruiken we HR ++ glas, dat bestaat uit drie lagen waar metaal op is gedampt. Dit houdt de hoogfrequente straling uit de omgeving genoeg tegen. Voor de laagfrequente velden zorgen we voor afgeschermde bedrading en leggen we binnenshuis alleen een 24 Volt stroomnet aan.

Wie zorgt ervoor dat dit inderdaad goed wordt uitgevoerd?

Er is inderdaad nog geen ervaring bij architecten en aannemers met de bouw van stralingsarme gebouwen. Daarom is er inmiddels een protocol opgesteld. We huren voor het realiseren van dit project ook de meetspecialisten van Vemes in en deze zullen ook betrokken worden bij de bouw zelf.

Hoe ben je op dit idee gekomen?

Mijn interesse in dit onderwerp is ongeveer een jaar geleden is gewekt door mijn vriendin die gevoelig werd voor straling. Gelukkig is zij er goed van afgekomen. Maar zij had weer een andere vriendin, die met ernstige Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS) en zonder geld in een benarde situatie leeft. Toen ik dit hoorde dacht ik: “Dit moet toch anders kunnen”. Vanaf dat moment ben ik mij in de materie gaan verdiepen. Ik zag onder anderen de documentaire ‘Ubiquity’ over een aantal mensen met ernstige stralingsklachten over de hele wereld. Het heeft mij echt verbaasd dat deze documentaire niet meer opschudding heeft veroorzaakt.

 » Lees verder

Stichting EHS – Biologische effecten van EMV door draadloze technologie

28-02-20 07:45:00,

De Duitse vakvereniging Kompetenzinitiative organiseerde in Mainz van 4 tot en met 6 oktober een internationale wetenschappelijke conferentie over de gezondheidsrisico’s van Elektromagnetische Velden. 

De vakvereniging bestaat uit wetenschappers, artsen, juristen en technici, en is vooral gericht op gezondheids- en milieurisico’s van straling door mobiele communicatie. Stichting EHS woonde deze conferentie met twee personen bij. Samen met 400 andere deelnemers hebben zij gedurende drie dagen presentaties van meer dan 14 gerenommeerde wetenschappers kunnen volgen over de huidige stand van het onderzoek naar gezondheidseffecten van Elektro Magnetische Velden (EMV).

In de verklaring vooraf aan de conferentie wordt gesteld: ‘According to the current body of evidence in innovative risk research, there is now clear evidence of so-called biological effects of wireless communication technologies, which can range from impaired well-being to serious disorders of or damages to the quality of life and health.’
(‘Volgens de huidige stand van zaken in innovatief risico-onderzoek is er nu duidelijk bewijs van zogenaamde biologische effecten van draadloze communicatie-technologieën, die kunnen variëren van een verminderd welzijn tot ernstige aandoeningen of schade aan de kwaliteit van leven en gezondheid.’)

Volgens de sprekers is er voldoende bewijs dat draadloze technologie een schadelijk effect op de hersenen heeft en met name op die van kinderen. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat deze EMV de beweeglijkheid van sperma vermindert, celstress geeft en kankerverwekkend is bij een blootstelling die duidelijk lager ligt dan de norm die de Nederlandse overheid veilig noemt. De ICNIRP die deze grenzen heeft vastgesteld werd door diverse sprekers leugenachtig genoemd. De reden voor deze uitspraak is dat de ICNIRP blijft vasthouden aan het uitgangspunt dat schade door EMV alleen mogelijk is als gevolg van opwarming.

In Duitsland worden momenteel juridische stappen voorbereid tegen de overheid. Daarnaast wordt geadviseerd de bevolking, en met name de ouders van kinderen, bewust te maken van de invloed van smartphones en spelcomputers op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen.
De effecten van 5G zijn in dit congres niet meegenomen. Wel zijn er enkele uitspraken over gedaan. Men verwacht dat de gezondheidsproblemen zullen toenemen vanwege de uitbreiding van het aantal zenders en de te verwachten schadelijke effecten van 5G op de huid.

Samenvatting van de presentaties

Prof. Darius Leszcynski (Finland) vindt dat er voldoende aanwijzingen uit weten-schappelijk onderzoek zijn om het voorzorgsprincipe te hanteren.

 » Lees verder

Stichting EHS – 5G antennes – Hoe werken ze?

stichting-ehs-–-5g-antennes-–-hoe-werken-ze?

28-02-20 07:45:00,

Het 5G communicatiesysteem komt eraan. Nu nog slechts in testsituaties, na de veiling van uitzendfrequenties volgend jaar in het echt. De technische verwachtingen zijn hoog: hoge snelheid van datatransfer, korte latentietijd, vele gelijktijdige gebruikers en vele technische toepassingen. Hoe de massive MIMO zenders met beamforming werken wordt hier uitgelegd. Voor een groot bereik worden 700 MHz zenders op masten ingezet; voor beperkt bereik vooral 3,5 GHz zenders (small cells) en voor gebruik binnenshuis nano- of pico-cells met kleinere afmetingen. Zenders voor ‘millimeterstraling’ (26,5 GHz) zijn niet binnenkort te verwachten. Over de eventuele gezondheidseffecten wordt in technische kringen niet nagedacht. Deze technische verhandeling gaat vooraf aan volgende EHSblogs over blootstelling aan de 5G straling en over gezondheidsgevaren.

Wat staat ons te wachten?

5G komt eraan. Wat de burger daarvan gaat merken is niet duidelijk, want van enige officiële voorlichting of reële toekomstverwachting is geen sprake. Ideeën zijn er plenty, we hoeven slechts naar de 5G promotiefilmpjes te kijken van 5Groningen of FutureCities om de mogelijkheden van 5G te zien. Mij dunkt dat er zeker geweldige mogelijkheden zijn in technische toepassingen voor bijvoorbeeld industriële processen of bijzondere communicatieproblemen. Maar zolang er geen onderzoek is gedaan naar mogelijke gezondheidseffecten van de 5G stralingsvormen wachten we als burger liever af tot daar mee informatie over beschikbaar komt. Voor gewone communicatie tussen burgers en het internet voldoen de 3G en 4G connecties voorlopig prima. Laat de ICT firma’s ons maar op grond van proefprojecten aantonen dat de zo gepromote massive MIMO met beamforming, zoals dat heet, meerwaarde heeft, gezondheid, kosten en toepassingen in aanmerking nemend. Intussen zijn de eerste technische proefprojecten op verschillende locaties opgestart (zie vorige blog. In 2020 zullen de eerste technische rapporten wel beschikbaar komen. Sluipenderwijs zal sowieso het fenomeen ‘Internet-of-Things’ (IoT) onze behuizingen binnendringen. Het is zaak de vinger aan de pols te houden.
De informatie over 5G is bijna altijd verstrekt door producenten van hardware of providers. In deze en volgende blogs bekijken de systemen vanuit het gebruikersperspectief.5G Figuur 1

Figuur 1 Verschil tussen klassieke 4G-type zender (links) en ‘massive MIMO with beamforming’ antenne (rechts). De eerste bestrijkt een boog van 120 graden en spreekt alle aanwezige ontvangers aan. De tweede, een  ‘Active phased array antenna’ (APAA)  (= massive MIMO with beamforming) onderhoudt communicatie met specifieke unieke gebruikers.

 » Lees verder

Stichting EHS – 5G – Meting van stralingsintensiteit problematisch

stichting-ehs-–-5g-–-meting-van-stralingsintensiteit-problematisch

28-02-20 07:44:00,

5G zenders zijn anders gebouwd en werken anders dan de klassieke 4G en oudere zendertypen. Ze zijn plat en bevatten een array van 64 of meer compacte deelzenders.

Daarmee kan een breed ‘zichtveld’ worden bestraald, dan wel databundels gevormd die gericht zijn op een of meer specifieke gebruikers. Zulke bundels bewegen snel en bijna ongemerkt tussen de geadresseerde gebruikers. Anders dan voorheen stralen ze alleen bij gebruik. Voor het meten van veldsterkte moet dus een keus gemaakt worden uit: de fasen waarin men meet, de plaats in of buiten de bundel, of de drukte in het algemene digitale dataverkeer (‘traffic’). In deze blog geef ik een uitwerking van de problematiek, enkele pogingen die gedaan zijn de veldsterkten te bepalen en problemen die te verwachten zijn wanneer de limieten voor blootstelling door wetgeving beperkt worden. Een aantal belangrijke vragen wacht nog op antwoord.

Vooraf

Overheden verklaren ter geruststelling dat 5G eigenlijk niets bijzonders is en gewoon een voortzetting van 4G. Dat is misleidend, want het zendprincipe is heel anders. Goede burgervoorlichting is er niet en ik probeer een beeld te schetsen van wat er volgens mij aan de hand is en wat ons te wachten staat. Opmerkingen en aanvullingen worden door mij zeer gewaardeerd.

Wat is het probleem?

De vraag is hoe de toezichthouder: het Agentschap Telecom het correcte en toegestane gebruik van een zender correct gaat vaststellen. Momenteel is er nog geen internationaal meetprotocol en ook ICNIRP heeft nog niet bepaald op welke manier het correcte uitzendprofiel van een zender moet worden vastgesteld; ‘al doende leert men’, is het devies. In deze blog presenteer ik meetgegevens uit de eerste pogingen om complexe velden te leren meten. Dat blijkt niet eenvoudig als je alle parameters wilt meenemen die voor blootstellingen aan die – en volgende 5G ontwikkelingen -relevant zijn. Wetenschappelijk onderzoek naar ‘non-thermische effecten’ van deze zendtechnologie is er niet.
Drie meetprocedures worden hier toegelicht: die uit het Belgische, die van ons eigen Agentschap Telecom en het vraagstuk van ‘veilige zones’ bij plaatselijke verlaging van de blootstellingslimieten, toegelicht door Ericsson Zweden.

Belgische metingen van 5G velden op straat

Figuur 1 800 px

In een testsituatie als beschreven in figuur 1 wordt een blootstelling berekend van 16,1 V/m, voor elke operator. Voor 3 operators tezamen zou dat zijn 27,9 V/m.

 » Lees verder

Stichting Stop5GNL heeft de Nederlandse Staat gedagvaard – StralingsBewust – Verzamelpunt voor informatie over straling

stichting-stop5gnl-heeft-de-nederlandse-staat-gedagvaard-–-stralingsbewust-–-verzamelpunt-voor-informatie-over-straling

26-02-20 09:39:00,

Stichting Stop5GNL heeft op 25 februari de Nederlandse staat gedagvaard. Hiermee start zij een kort geding om zo te proberen de uitrol van 5G te stoppen.

Stichting Stop5GNL is van mening dat de uitrol van 5G onrechtmatig is omdat het de burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan straling van 5G.

Waarom een kort geding?

5G betekent een enorme toename van zendmasten en kleine zenders (smal cells). In bewoonde gebieden moet er elke 100 meter een zender komen. Dit betekent een enorme verhoging van de stralingsintensiteit. 5G is niet onderzocht op gezondheidsrisico’s en de vele onderzoeken die nu al gedaan zijn naar 2G, 3G en 4G tonen aan dat er schadelijke effecten zijn voor mens, dier en plant. Steeds meer mensen worden ook ziek van straling. Met de uitrol van 5G en de toename van stralingsintensiteit zal de impact voor mens en milieu enorm zijn. Dit moet voorkomen worden!

Stop5GNL vindt dat de overheid zich verschuilt achter richtlijnen die geen bescherming bieden tegen schadelijke effecten. De richtlijnen die Nederland hanteert zijn verouderd, ze laten de effecten op middellange en lange termijn buiten beschouwing en belangrijk: ze houden alleen rekening met acute opwarmingseffecten en niet met andere gezondheidseffecten zoals DNA-schade, kanker, doorlating bloed-hersenbarrière, neurologische schade etc.

Al jarenlang werken grote groepen Nederlanders aan meer bewustzijn over de schadelijke gevolgen van EMV. Op alle mogelijke manieren heeft men bestuurders en politici benaderd. Men heeft hen geïnformeerd over onderzoeken die schadelijke effecten aantonen, over Europese resoluties die pleiten voor meer bescherming, men heeft informatieavonden georganiseerd, handtekeningen verzameld en demonstraties gehouden. Duizenden burgers wijzen de overheid steeds op hun verantwoordelijkheid om de eigen bevolking te beschermen tegen de risico’s van straling. Stop5GNL wil met dit kort geding de rechterlijke macht inzetten om de overheid aan deze verantwoordelijkheid te houden.

Wat ging aan de dagvaarding vooraf?

Op 17 februari jl. heeft stichting Stop5GNL overleg gehad met het ministerie van EZK. We waren hiervoor uitgenodigd naar aanleiding van de sommatiebrief die we 19 december hebben gestuurd. Hierin hebben we hun gevraagd om de uitrol van 5G te stoppen. Omdat het ministerie niet aan deze eis tegemoet is gekomen starten we de kortgedingprocedure. Stop5G heeft uiterst kundige advocaten in de arm genomen om dit proces te voeren.

 » Lees verder

Stichting start kort geding tegen de Nederlandse Staat om 5G te stoppen – StralingsBewust – Verzamelpunt voor informatie over straling

stichting-start-kort-geding-tegen-de-nederlandse-staat-om-5g-te-stoppen-–-stralingsbewust-–-verzamelpunt-voor-informatie-over-straling

15-01-20 07:07:00,

Stichting Stop5GNL heeft onlangs een sommatiebrief aan de minister gestuurd waarin het de minister oproept de veiling van de 5G-frequenties te staken en verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van de burgers. Wij vinden dat met de uitrol van 5G de Nederlandse bevolking aan een onaanvaardbaar gezondheidsrisico blootgesteld wordt en dat is onrechtmatig.

Stichting Stop5GNL wil – als de Nederlandse staat geen gehoor geeft aan onze oproep – een kort geding starten om dit via een rechtszaak af te dwingen. Het is namelijk onverantwoord 5G uit te rollen omdat er amper onderzoek is gedaan is naar de gezondheidsrisico’s hiervan en dit terwijl onderzoeken naar eerdere generaties mobiele netwerken al schadelijke effecten aantonen op mens, dier en milieu.

Sinds jaren werken we aan meer bewustzijn over de schadelijke gevolgen van EMV. Op alle mogelijke manieren proberen wij de politiek, de bestuurders in dit land, van plaatselijk tot landelijk, meer inzicht te geven in de biologische effecten en de schade aan al wat leeft Ook proberen we ze inzicht te geven in hun verantwoordelijkheid als bestuurder om de eigen bevolking tegen ondermijnende straling te beschermen.

Met de uitrol van 5G die vanaf 2020 gepland staat zal het er echt om spannen, want door de uitrol van 5G en de enorme verdichting van antennes zal de stralingsbelasting enorm toenemen. We moeten dit zien te voorkomen! Naast alle acties, demonstraties, informatieavonden, handtekeningen en (Facebook) berichten die we met vereende kracht georganiseerd hebben, willen we nu de druk verhogen en zijn we bereid een kort geding te starten.

Wie zijn wij? Wij zijn een groep personen die de uitrol van 5G risicovol vinden en dit willen stoppen. Zie voor meer informatie en de voorbereiding op een eventueel kort geding onze nieuwe website: www.stop5gnl.nl. Op de homepage lees je waarom we tegen de uitrol van 5G zijn. Op de Juridische pagina vind je alles over de rechtszaak. En heel belangrijk: Op de doneerpagina zit de Donatie-button. Op de Nieuwspagina vind je nieuwsberichten van ons en ook berichten die in de media verschenen zijn.

We kunnen dit echt alleen doen met heel veel steun. Steun van iedereen die 5G tegen wil houden. We willen je vragen deze website zoveel mogelijk te laten zien en onder de aandacht te brengen.

 » Lees verder

Wie komt er ons team versterken? – Stichting Vaccin Vrij

wie-komt-er-ons-team-versterken?-–-stichting-vaccin-vrij

29-08-19 07:30:00,

Wij gaan Facebook verlaten en zoeken een moderator voor een nieuw op te zetten platform. Iemand die flexibel en stressbestendig is, goed geïnformeerd over het onderwerp en een groot hart heeft voor onze zaak. Wij vragen van deze persoon om minimaal drie uur per dag beschikbaar te zijn, gedurende langere tijd. Neem alstublieft per mail contact op met de Stichting Vaccinvrij, of stuur een PB-tje op onze facebookpagina naar Ellen Vader of Door Frankema. Wij stellen het op prijs als u uw motivatie kort toelicht.

Team Vaccinvrij

 
Stichting Vaccinvrij

 

 

En mocht Facebook ons eerder kwijt willen dan de tijd die wij nog nodig hebben om haar vaarwel te zeggen, u kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief op het formulier dat u kunt vinden onderaan de homepagina van stichtingvaccinvrij.nl U wordt dan van al onze nieuwe activiteiten op de hoogte gehouden!

 » Lees verder

Nationale politiek – nieuwe pagina op de site van de Stichting Vaccinvrij – Stichting Vaccin Vrij

nationale-politiek-–-nieuwe-pagina-op-de-site-van-de-stichting-vaccinvrij-–-stichting-vaccin-vrij

18-07-19 08:30:00,

Door wie worden politici geïnformeerd? Wat is het European Vaccine Action Plan (EVAP)? Wat is het Global Vaccine Action Plan (GVAP)? Welke doelen tracht de gevestigde orde – bewust of onbewust – te bereiken? Op de site van de Stichting Vaccinvrij is een begin gemaakt met de politieke achtergronden van het Nederlandse vaccinatiebeleid.

 

Global Vaccine Action Plan

 

 

 
Wat is het Global Vaccine Action Plan (GVAP)? Door wie, en met wel doel is het GVAP opgezet? Hoe groot is haar invloed? Door wie wordt het GVAP gefinancierd? Waarom is dit allemaal niet transparant voor de burger? Lees verder op de pagina Nationale politiek over het GVAP.

 

 

European Vaccine Action Plan

 
In 2014 is het European Vaccine Action Plan (EVAP) door alle lidstaten van de Europese Regio van de WHO ondertekend. Daarmee schaarden de Europese lidstaten zich achter de doelstellingen van het EVAP. “Ze deden een ongekende belofte, om een lange termijn binnenlandse financiering voor vaccinatie, en een politiek commitment zeker te stellen”. Maar zijn de doelen van het EVAP wel van belang voor de Nederlandse bevolking? Lees verder over de invloed van het GVAP op de pagina Nationale politiek.

 

 

 
De media hebben de Nederlandse bevolking niet geïnformeerd over het EVAP. Maar de invloed ervan op het Nederlandse vaccinatiebeleid is allesoverheersend. En er zijn vele onbeantwoorde vragen over de deelname van Nederland aan het EVAP. Lees verder over het EVAP en download ons WOB-verzoek over de deelname van Nederland aan het EVAP.

 » Lees verder

Stichting Vaccinvrij stuurt WOB-verzoek naar gezondheidsraad over advies HPV-vaccin voor jongetjes op te nemen in RVP – Stichting Vaccin Vrij

stichting-vaccinvrij-stuurt-wob-verzoek-naar-gezondheidsraad-over-advies-hpv-vaccin-voor-jongetjes-op-te-nemen-in-rvp-–-stichting-vaccin-vrij

27-06-19 07:47:00,

Op 19-06-2019 heeft de Gezondheidsraad het advies uitgebracht om jongetjes van 9 jaar te vaccineren tegen HPV. Naar aanleiding van dit advies heeft de Stichting Vaccinvrij op 26-06-2019 het onderstaande WOB-verzoek gestuurd naar de voorzitter van de gezondheidsraad, en de voorzitter van de commissie vaccineren van de Gezondheidsraad.

 

 

Geachte prof. dr. van Gool, prof. dr. ir. G.A. Zielhuis

 
Graag uw aandacht voor het volgende:

De stichting Vaccinvrij is opgezet ten behoeve van transparante voorlichting en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze. In onze facebookgroep zitten inmiddels bijna 30.000 ouders die twijfels hebben over vaccineren. Er is grote behoefte aan transparantie. De Gezondheidsraad is een onafhankelijke adviesraad met als wettelijke taak regering en parlement te adviseren op het brede terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg. https://www.gezondheidsraad.nl/over-ons

Op 19-06-2019 heeft de Gezondheidsraad het advies uitgebracht om jongetjes van 9 jaar te vaccineren tegen HPV. https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2019/06/19/vaccinatie-tegen-hpv

In het rapport ‘Het individuele, collectieve en publieke belang van vaccinaties’ dat is opgesteld door de gezondheidsraad, staan 7 criteria voor opname van vaccinaties in publieke programma’s beschreven. In dit rapport stelt de Gezondheidsraad dat: “de 7 criteria en hun toelichting een kader bieden voor systematische bespreking van argumenten voor of tegen opname van specifieke vaccinaties in publieke programma’s, inclusief prioritering”. https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2013/10/03/het-individuele-collectieve-en-publieke-belang-van-vaccinatie

 

 

 

 
Met een beroep op art. 6 van de Wet op Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u om de hieronder gespecificeerde documenten te overleggen.

 

Ernst en omvang van de ziektelast

 
Met een beroep op art. 6 van de Wet op Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u om de ziekte-, en sterftecijfers te overleggen op basis waarvan u heeft geconcludeerd dat het aantal gevallen van penis-, anus-, en mond-, en keelkanker in de afgelopen 10 jaar leidde tot een “aanmerkelijke ziektelast in de bevolking” – met andere woorden: de cijfers die aantonen dat er is voldaan aan het eerste criterium betreffende de ernst en omvang van de ziektelast.

 

 

Effectiviteit en veiligheid van de vaccinatie

 
Met een beroep op art 6 van de Wet op Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u de wetenschappelijke studies,

 » Lees verder

Geschiedenisles van Stichting 11 september..?!!

geschiedenisles-van-stichting-11-september.?!!

08-05-19 12:52:00,

We leven in 2019, 18 jaar na de rampzalige aanslagen van 11 september 2001. Hoe relevant is het nu nog om de Stichting 11 September (HIER hun FB-pagina) op te richten? De aanslagen van 9/11, zónder dat we het wellicht beseffen, beïnvloeden nog steeds op fundamentele wijze, ons dagelijks bestaan. Want de ‘Warrrrr on Terrrorrrrr’ dient ook jou bang te maken.
x
Wij dienen onze burgerlijke vrijheden en onze privacy op te geven om mogelijke daders van aanslagen preventief te kunnen bestrijden. Het einde aan deze strijd is nog niet in zicht. Het is feitelijk geen oorlog tegen terreur.. Het is een manipulatieve oorlog, met voor velen ongekende aspecten van manipulatie en controle van de massa..!

Vanaf de allereerste dag propageren onze overheid en de media onveranderlijk het complot, dat Osama bin Laden zou hebben beraamd om met 19 kapers in het hart van de Westerse beschaving deze terreurdaad te begaan. ‘Omwille van onze vrijheden’.
x
Iedereen kent de beelden, de feiten staan gewoon vast. En dus, zijn degenen die eraan twijfelen, gek en/of krijgen het etiket ‘complotdenker’ opgeplakt.
Met het overduidelijke doel om alle discussie hierover in de kiem te smoren. Maar vanuit een open mind gesproken: Op welke feiten is de officiële complottheorie eigenlijk gebaseerd? Zijn deze feiten wel vaststaande ‘feiten’?
x
En vormen deze ‘officiële’ feiten, bij elkaar werkelijk het sluitende bewijs voor die officiële complottheorie van OBL en zijn 19 kapers? Kennen we eigenlijk wel de WERKELIJKE FEITEN? Zo niet, is het militaire geweld dan wel te rechtvaardigen? Of gaat dat misschien om iets heel anders?
x
Al na een kort onderzoek binnen alternatieve bronnen blijkt al snel dat deze oprechte vragen niet met recht worden gesteld. Het zijn vooral de ándere feiten over 9/11, de feiten die in de media steevast onvermeld blijven, die reden geven het officiële verhaal ernstig te betwijfelen.Wist jij, over het ‘officiële onderzoek gesproken, dat de 9/11 Commissie pas 442 dagen na de rampdag werd ingesteld? En dat op ernstig aandringen van nabestaanden.
x
En dat Bush en Cheney deze 911-Commissie een veel te klein budget toekenden, dat de leden vooraf werden geïnstrueerd, dat ze ooggetuigenverslagen negeerden en belangrijk bewijsmateriaal achterwege hebben gelaten/dienden te laten? De voorzitters van deze commissie waren het op een bepaald moment zat en verklaarden later dat de commissie opgezet was om te falen.  » Lees verder

Blokhuis in de Bible-Belt – de Stichting Vaccinvrij mag een vraag stellen – Stichting Vaccin Vrij

blokhuis-in-de-bible-belt-de-stichting-vaccinvrij-mag-een-vraag-stellen-8211-stichting-vaccin-vrij

12-04-19 06:48:00,

Kerk in KesterenIn de Bible-Belt is de vaccinatiegraad ongeveer 50%. Hoe mooi wil je het hebben. Het moet haalbaar zijn om te onderzoeken hoeveel van de ongevaccineerde kinderen de afgelopen 10 jaar de mazelen hebben gekregen, en hoe dat is verlopen. En dit af te zetten tegen hoeveel van de gevaccineerde kinderen de mazelen hebben gekregen en hoe dat is verlopen. Met andere woorden: we kunnen onderzoeken of er echt reden tot zorg is als in een bepaald gebied de vaccinatiegraad 50% is. Ik heb helaas nog niets over een dergelijk onderzoek gehoord. Maar wel dat staatsecretaris Blokhuis naar de Betuwe ging om zijn ‘Actieplan Vaccinatie’ – waarmee hij de vaccinatiegraad landelijk omhoog wil brengen naar 95% – toe te lichten.

 

 
Op 05-04-19 bericht nieuwsblad de ‘Gelderlander’:

“Het debat over inenten met staatssecretaris Paul Blokhuis aankomende maandag belooft veel aanloop te krijgen. Zo’n vijfhonderd belangstellenden hebben al aangegeven dat ze de avond in het Van Lodenstein College in Kesteren te willen bijwonen. Blokhuis licht er zijn Actieplan Vaccinatie toe”. – De Gelderlander1

Ik (Door Frankema) ben uitgenodigd om bij de avond aanwezig te zijn, maar helaas pas toen de sprekerslijst al vaststond. Ik krijg dus geen spreektijd, maar mag wel een vraag stellen.

 

 

‘Anti-vaxxers’

 
Ik beschouw het als een groot voorrecht dat wij in Nederland mogen geloven, en denken wat wij willen geloven en denken. De gelovigen in de ‘Bible-belt vaccineren niet vanwege hun geloof in God. De weigering van ‘antroposofen’ komt voort de denkbeelden van Rudolf Steiner. En de weerstand van de meest recente groep vaccinweigeraars komt uit de vraag: wat spuiten we in, en hoe en door wie is bewezen dat het veilig is om dat in onze kinderen te injecteren. Veel gereformeerden en antroposofen voelen zich ook thuis bij de Stichting Vaccinvrij. Ik beschouw ons niet als anti-vaxxers, maar als de Nederlandse versie van de ‘Vaccine Risk Awareness Movement’ – een wereldwijde, snelgroeiende beweging, die bezig is met bewustwording van de risico’s van vaccineren.

 

 

Transparantie

 
Voor ons allemaal geldt dat onze kinderen het grootste en liefste ‘bezit’ zijn waar wij verantwoordelijkheid voor dragen. Het is begrijpelijk dat ouders behoefte hebben aan transparantie met betrekking tot de wetenschap en de cijfers waarop het vaccinatiebeleid is gebaseerd.

 » Lees verder

Nieuwe ‘Vaccinatie alliantie’ moet einde maken aan dalende vaccinatiegraad? – een reactie vanuit de Stichting Vaccinvrij – Stichting Vaccin Vrij

nieuwe-vaccinatie-alliantie-moet-einde-maken-aan-dalende-vaccinatiegraad-8211-een-reactie-vanuit-de-stichting-vaccinvrij-8211-stichting-vaccin-vrij

29-03-19 10:39:00,

Vaccinatie AlliantieOp 26-03-19 is de eerste bijeenkomst gehouden van de ‘vaccinatie alliantie’. De dag werd georganiseerd door Roland Pierik, lid van de Gezondheidsraad, en werd bijgewoond door staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS). De alliantie bestaat uit ongeveer 70 ‘ambassadeurs vóór vaccineren’ – artsen, apothekers, communicatiedeskundigen, wetenschappers en beleidsmakers – die zich gezamenlijk gaan inzetten om de vaccinatiegraad te verhogen.[1]

 

 

Dalende vaccinatiegraad versus belangen van de gevestigde orde

 
Sinds Blokhuis eind juni 2018 aankondigde dat de vaccinatiegraad een paar procent is gedaald, volgden nieuwe ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart op. Vanaf de dag na de uitspraak van Blokhuis verscheen de ene vaccinatiecampagne de andere in de media; werden bezorgde ouders beledigd en gediscrimineerd; waren ouders van kinderen met vaccinatieschade en de Stichting Vaccinvrij niet welkom op de hoorzitting over vaccineren in de Tweede Kamer; en zelfs de boeken over vaccineren die de burger aan het denken zouden kunnen zetten, zouden niet meer verkocht mogen worden op bol.com.

De laatste ontwikkeling is dat er nu een ‘alliantie van ambassadeurs vóór vaccineren is’, met als doelen voor de komende periode onder meer hoe de ‘onjuiste informatie’ aangepakt kan worden, en hoe de expertise van de alliantie ingezet kan worden om een zo groot mogelijke groep te bereiken.

De media hebben geen aandacht besteed aan de vaccinatie alliantie. Het is kennelijk niet belangrijk om de burger te informeren hoe de overheid van plan is een einde te maken aan ‘vaccinatietwijfel’. En nog iets… wie bepaalt er eigenlijk wat ‘onjuiste informatie’ is?

 

 

Roland Pierik

 
Roland Pierink en Paul blokhuisRoland Pierik, lid van de gezondheidsraad schreef een rapport, getiteld ‘Hoe nu verder met de vaccinatietwijfel?’ van 52 pagina’s dat tijdens de bijeenkomst van de vaccinatie alliantie is overhandigd aan staatssecretaris Blokhuis.2 In het rapport zijn de adviezen van 16 ‘pro-vaccinatoren’ gebundeld.

Pro-vaccinatoren denken dat vaccineren veilig, effectief en nodig is – en zij redeneren vanuit die overtuigingen. Ook uit dit rapport blijkt dat het pro-vaccinatoren in eerste instantie gaat om de dalende vaccinatiegraad. Met andere woorden de verhalen van de ‘deskundigen’ zijn varianten op het thema: hoe krijgen we die ouders nou toch zo ver dat ze weer gaan prikken?! In plaats van: zou het mogelijk zijn, dat de ouders op bepaalde punten gelijk hebben? Zou het vaccinatieprogramma het probleem kunnen zijn,

 » Lees verder

Stichting Vaccinvrij dient klacht in bij de voorzitter van de Tweede Kamer – Stichting Vaccin Vrij

stichting-vaccinvrij-dient-klacht-in-bij-de-voorzitter-van-de-tweede-kamer-8211-stichting-vaccin-vrij

28-02-19 09:04:00,

Thorbeckezaal Tweede kamerVanuit de Stichting Vaccinvrij is een klacht ingediend bij de voorzitter van de Tweede Kamer met betrekking tot het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over vaccineren dd 21-01-19. De tekst van de brief is hieronder weergegeven.

 

 

Geachte voorzitter,

 
In December 2018 kwam mij (Door Frankema) ter ore dat er een rondetafelgesprek plaats zou gaan hebben in 2019. De Stichting Vaccinvrij is een van de belangrijkste steunpilaren voor ouders die een bewuste vaccinatiekeuze willen maken. De site trekt dagelijks meer dan duizend bezoekers die allemaal op zoek zijn naar onderbouwde, ontbrekende informatie. Daarnaast hebben wij via de Facebookgroep van Vaccinvrij (30.000 leden) contact met een onophoudelijke stroom van ouders die bij ons erkenning en steun zoeken. De vaccinatiegraad daalt niet voor niets, en na twintig jaar werkzaam te zijn ‘in het veld’ ken ik de wereld van de ‘twijfelaars’ en de ‘weigeraars’ als geen ander. Vorig jaar December heb ik een mailtje gestuurd naar de voorbereidingscommissie, zie bijlage 1, waarin ik mij voorstelde en vroeg om een uitnodiging om deel te nemen aan het Rondetafelgesprek. Ik kreeg per ommegaande te horen dat ik niet welkom was. Zie bijlage 2

 
Ik maak bezwaar tegen de opstelling en de inhoud van de brief van de voorbereidingscommissie. Volgens online encyclopedie Wikipedia is een rondetafelconferentie ‘een vergadermodel tussen gelijkwaardige partijen’. En een hoorzitting ‘een zitting waarbij verschillende partijen en belanghebbenden hun mening kunnen geven (zij worden “gehoord”). Als het de Tweede Kamer werkelijk te doen is om zich behoorlijk te laten informeren over het vaccineren van de inwoners van Nederland en meer in het bijzonder van onze kinderen, hoe is het dan mogelijk dat de meest betrokken partij in dezen niet wordt uitgenodigd? De Stichting Vaccinvrij is bij uitstek de instantie die de verontruste ouders van kinderen die gevaccineerd ‘moeten’ worden vertegenwoordigd, en heeft geen uitnodiging ontvangen. Dat is mijn eerste klacht.

 


 

 
Nadat de Stichting zelf heeft aangegeven graag deel te willen nemen aan dit Rondetafelgesprek, zie bijlage 1, heeft u per ommegaande geantwoord dat de Stichting Vaccinvrij niet welkom is. Zie bijlage 2. Als vertegenwoordigers van een snelgroeiende groep ‘ex-vaxxers en non-vaxxers’ de reden voor hun weigering niet mogen toelichten, is er dan nog wel sprake van een gezond en eerlijk democratisch proces?

 » Lees verder

Brief van de Stichting Vaccinvrij naar het College voor de Rechten van de Mens – Stichting Vaccin Vrij

brief-van-de-stichting-vaccinvrij-naar-het-college-voor-de-rechten-van-de-mens-8211-stichting-vaccin-vrij

21-02-19 10:15:00,

De vorige nieuwsbrief heeft heel wat losgemaakt onder onze leden. Bijna 70 mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep om een brief te schrijven naar het College voor Rechten van de Mens. Ook ik heb een brief geschreven, en het leek wel of deze week alles samenviel om aan het college duidelijk te kunnen maken dat er iets goed mis is in Nederland. In deze nieuwsbrief (21 Februari 2019) staan drie artikelen: De brief die vanuit de Stichting Vaccinvrij naar het college is geschreven, een aangrijpend ervaringsverhaal van een van de leden van onze facebookgroep, en een voorbeeld van de gebruikelijke behandeling die ex-vaxxers en non-vaxxers krijgen in de media. Wat mij betreft is dit het startsein voor meer gezamelijke acties.

 

 

Brief aan het College voor Rechten van de Mens

 
Amsterdam 22-02-2019

 
LS,

vrouw typtGraag uw aandacht voor het volgende. Mijn naam is Door Frankema en ik ben initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij, opgericht voor transparante informatie over vaccineren en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze.

Recentelijk werd er in onze facebookgroep een post geplaatst die veel heeft losgemaakt onder onze leden. Een groeiende groep burgers voelt zich gediscrimineerd in Nederland.

 

 

Achtergrond

 
Het afgelopen jaar is de Nederlandse bevolking in de media onderverdeeld in pro-vaxxers en anti-vaxxers. De anti-vaxxers zijn ten eerste geen anti-vaxxers. Als wij onszelf al een naam zouden willen geven, dan is dat de term ex-vaxxer of non-vaxxer.

Ex-vaxxers zijn ouders die gestopt zijn met vaccineren.
Dit is een aanzienlijke groep ouders die eerst in het volste vertrouwen hun kind hebben laten vaccineren, maar zijn gestopt omdat ze hebben ervaren dat vaccins ernstige, soms levenslange schade kunnen veroorzaken.

Non-vaxxers zijn ouders die er bewust voor kiezen om hun kind niet te laten vaccineren.
Het overgrote deel van de non-vaxxers is maandenlang bezig met onderzoek, en zeer goed geïnformeerd voordat zij ertoe besluiten om hun kind niet te laten vaccineren.

 
Sinds staatssecretaris Blokhuis eind juni 2018 in de media heeft aangekondigd dat de vaccinatiegraad met een paar procent is gedaald, worden de ex-vaxxers en non-vaxxers onder de noemer ‘antivaxxer’ gelabeld als gekkies, antiwetenschap-activisten, aluhoedjes, onverantwoordelijke idioten, bakfietsmoeders, een bedreiging voor de volksgezondheid etc. Het heeft dermate grote vormen aangenomen dat het voor vele ouders bijna onmogelijk is geworden om in hun vrienden,

 » Lees verder

Waarom is de Stichting Vaccinvrij niet welkom in de Tweede Kamer? – Stichting Vaccin Vrij

waarom-is-de-stichting-vaccinvrij-niet-welkom-in-de-tweede-kamer-8211-stichting-vaccin-vrij

24-01-19 07:26:00,

Screenshot Thorbeckezaal Tweede kamerOp de website van de Tweede Kamer staat onder het kopje: ‘Hoe werkt de Tweede kamer?’ het volgende:

“Het werk van de Kamerleden bestaat voor een groot deel uit vergaderen en stemmen over politieke onderwerpen. Daar gaan de nodige voorbereidingen aan vooraf, zoals dossiers lezen, werkbezoeken, inspraakrondes en gesprekken met de achterban en mensen in het land.”1

 

 

Rondetafelgesprek op 21 Januari 2019

 
In December 2018 kwam mij ter ore dat er een rondetafelgesprek plaats zou gaan hebben in 2019. De Stichting Vaccinvrij is een van de belangrijkste steunpilaren voor ouders die een bewuste vaccinatiekeuze willen maken. De site trekt dagelijks meer dan duizend bezoekers die allemaal op zoek zijn naar onderbouwde, ontbrekende informatie. Daarnaast hebben wij via de Facebookgroep van Vaccinvrij (30.000 leden) contact met een onophoudelijke stroom van ouders die bij ons erkenning en steun zoeken. De vaccinatiegraad daalt niet voor niets, en na twintig jaar werkzaam te zijn ‘in het veld’ ken ik de wereld van de ‘twijfelaars’ en de ‘weigeraars’ als geen ander. Vorig jaar December heb ik een mailtje gestuurd naar de voorbereidingscommissie waarin ik mij voorstelde en vroeg om een uitnodiging om deel te nemen aan het Rondetafelgesprek.

 

Geachte,

 
Graag uw aandacht voor het volgende:

 
Mijn naam is Door Frankema; ik ben moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen en schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij! – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’. Ik houd me al meer dan 20 jaar lang bezig met onderzoek naar de medische, politieke, economische, en historische context van vaccineren. Ik ben initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij; een stichting die is opgericht voor het verstrekken van transparante informatie en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze. In de facebookgroep van Vaccinvrij hebben zich inmiddels 30.000 ouders verzameld.

 
Ik heb vernomen dat er een rondetafelgesprek gaat plaatsvinden op 21 januari 2019 over het onderwerp ‘vaccineren’. Ik verzoek u om mij een uitnodiging te sturen als zijnde vertegenwoordiger van de duizenden ouders die zich bij de Stichting Vaccinvrij hebben aangesloten.

 
In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

 

Per ommegaande kreeg ik antwoord van de tweede kamer

 

Geachte mevrouw Frankema,

 » Lees verder

911-Geschiedenisles van Stichting 11 september’..!

911-Geschiedenisles van Stichting 11 september’..!

11-09-18 08:07:00,

x
Geschiedenisles van Stichting 11 September

2018 WantToKnow.nl/be

Stichting 11 September wordt regelmatig door scholieren, studenten en docenten verzocht om documentatie en feitelijk materiaal beschikbaar te stellen en te adviseren over de gebeurtenissen van 9/11. Ton van der Schans, voorzitter van de Vereniging van Geschiedenisleraren (VGN), meldt terecht dat 9/11 een breekpunt in de geschiedenis is. Steeds meer jongeren, maar ook ouderen, willen meer weten over de toedracht en de gevolgen van 9/11.

“Als u de waarheid niet spreekt over 9/11, hoe moet ik de rest van uw interpretatie van de geschiedenis dan beoordelen?”

Een steeds grotere groep bezorgde wereldburgers, waaronder vele ingenieurs, architecten, piloten, juristen en militairen zijn van mening dat de officiële samenzweringstheorie van de VS niet kan kloppen. Nu, na 17 jaar, is er inmiddels voldoende onomstotelijk wetenschappelijk bewijs verzameld dat aantoont dat de 3 WTC torens niet hebben kunnen instorten door alleen de 2 vliegtuigen. Het staat vast dat additionele, vooraf geplaatste explosieven moeten zijn ingezet.

9/11 Werd gebruikt om oorlogen te kunnen beginnen en wordt nog steeds gebruikt om ingrijpende maatregelen te rechtvaardigen, terwijl duidelijk is dat de oorspronkelijke veronderstelling dat een man met een baard vanuit een grot met 19 helpers o.a. het Pentagon kon aanvallen, niet houdbaar meer is. Er is zoveel bewijs dat het officiële verhaal niet klopt, dat scholieren willen weten hoe het werkelijk zit.

Geschiedenisdocenten komen regelmatig in een moeilijke situatie als scholieren aantonen, door scherpe analyse van vele studies en bronnen, dat de officiële uitleg niet waar kan zijn. Hoe moet de geschiedenisdocent hun scripties beoordelen? Een onvoldoende voor het zich niet houden aan de voorgeschreven uitleg of een hoog cijfer voor de uitstekende analyse van het feitenmateriaal?

Één geschiedenisdocent kreeg al te horen: “Als u de waarheid niet spreekt over 9/11, hoe moet ik de rest van uw interpretatie van de geschiedenis dan beoordelen?” In de periode na 9/11 is niet alleen de geloofwaardigheid van de reguliere media en de overheid onder druk komen te staan, maar ook die van de opleidingsinstituten.

Dit is een serieus probleem. Alleen een echt eerlijke, open discussie kan dit oplossen. Eerlijkheid en transparantie is de enige manier om het verloren vertrouwen terug te winnen. Het wordt tijd voor een eerlijke geschiedenisles over 9/11.

 » Lees verder

Waar is de wetenschap? – Stichting Vaccinvrij stuurt Wob-verzoek aan ministerie voor VWS en RIVM – Stichting Vaccin Vrij

Waar is de wetenschap? – Stichting Vaccinvrij stuurt Wob-verzoek aan ministerie voor VWS en RIVM – Stichting Vaccin Vrij

31-08-18 06:39:00,

Waar is de wetenschap?Het zal u niet zijn ontgaan dat, sinds eind juni door staatssecretaris Blokhuis is aangekondigd dat de vaccinatiegraad een paar procent is gedaald, er een mediacampagne gaande is.

Helaas hebben de kranten partij gekozen en is de berichtgeving onvolledig. In de hele eenzijdige ‘discussie’ ontbreekt de reden waarom goed geïnformeerde ouders niet langer willen vaccineren. In één zin: zij komen erachter wat er in vaccins zit en maken zich bezorgd over het ontbreken van veiligheidsnormen en transparant wetenschappelijk bewijs dat het veilig is om dit in te spuiten.

Vanuit de Stichting Vaccinvrij is er middels de ‘Wet op openbaarheid van bestuur’ op 24-08-2018 een Wob-verzoek gestuurd naar het Ministerie van VWS, en naar het RIVM met het verzoek om transparantie wat betreft wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig is. Volgens deze wet moet er binnen vier weken aan dit verzoek worden voldaan.

Een citaat uit de brief:

‘Helaas is er veel maatschappelijke onrust. Steeds meer ouders denken dat ze binnenkort verplicht zullen worden om vaccins in te moeten laten spuiten bij hun kinderen, terwijl zij ervan overtuigd zijn dat dit ernstige bijwerkingen kan hebben. Dit is uiteraard een onhoudbare situatie en bovendien niet nodig. De bezorgdheid van de ouders kan worden opgelost als het wetenschappelijke onderzoek dat de angst van de ouders kan wegnemen openbaar wordt gemaakt.’

De brief is hier te lezen.

 » Lees verder