Wie komt er ons team versterken? – Stichting Vaccin Vrij

wie-komt-er-ons-team-versterken?-–-stichting-vaccin-vrij

29-08-19 07:30:00,

Wij gaan Facebook verlaten en zoeken een moderator voor een nieuw op te zetten platform. Iemand die flexibel en stressbestendig is, goed geïnformeerd over het onderwerp en een groot hart heeft voor onze zaak. Wij vragen van deze persoon om minimaal drie uur per dag beschikbaar te zijn, gedurende langere tijd. Neem alstublieft per mail contact op met de Stichting Vaccinvrij, of stuur een PB-tje op onze facebookpagina naar Ellen Vader of Door Frankema. Wij stellen het op prijs als u uw motivatie kort toelicht.

Team Vaccinvrij

 
Stichting Vaccinvrij

 

 

En mocht Facebook ons eerder kwijt willen dan de tijd die wij nog nodig hebben om haar vaarwel te zeggen, u kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief op het formulier dat u kunt vinden onderaan de homepagina van stichtingvaccinvrij.nl U wordt dan van al onze nieuwe activiteiten op de hoogte gehouden!

 » Lees verder

Nationale politiek – nieuwe pagina op de site van de Stichting Vaccinvrij – Stichting Vaccin Vrij

nationale-politiek-–-nieuwe-pagina-op-de-site-van-de-stichting-vaccinvrij-–-stichting-vaccin-vrij

18-07-19 08:30:00,

Door wie worden politici geïnformeerd? Wat is het European Vaccine Action Plan (EVAP)? Wat is het Global Vaccine Action Plan (GVAP)? Welke doelen tracht de gevestigde orde – bewust of onbewust – te bereiken? Op de site van de Stichting Vaccinvrij is een begin gemaakt met de politieke achtergronden van het Nederlandse vaccinatiebeleid.

 

Global Vaccine Action Plan

 

 

 
Wat is het Global Vaccine Action Plan (GVAP)? Door wie, en met wel doel is het GVAP opgezet? Hoe groot is haar invloed? Door wie wordt het GVAP gefinancierd? Waarom is dit allemaal niet transparant voor de burger? Lees verder op de pagina Nationale politiek over het GVAP.

 

 

European Vaccine Action Plan

 
In 2014 is het European Vaccine Action Plan (EVAP) door alle lidstaten van de Europese Regio van de WHO ondertekend. Daarmee schaarden de Europese lidstaten zich achter de doelstellingen van het EVAP. “Ze deden een ongekende belofte, om een lange termijn binnenlandse financiering voor vaccinatie, en een politiek commitment zeker te stellen”. Maar zijn de doelen van het EVAP wel van belang voor de Nederlandse bevolking? Lees verder over de invloed van het GVAP op de pagina Nationale politiek.

 

 

 
De media hebben de Nederlandse bevolking niet geïnformeerd over het EVAP. Maar de invloed ervan op het Nederlandse vaccinatiebeleid is allesoverheersend. En er zijn vele onbeantwoorde vragen over de deelname van Nederland aan het EVAP. Lees verder over het EVAP en download ons WOB-verzoek over de deelname van Nederland aan het EVAP.

 » Lees verder

Stichting Vaccinvrij stuurt WOB-verzoek naar gezondheidsraad over advies HPV-vaccin voor jongetjes op te nemen in RVP – Stichting Vaccin Vrij

stichting-vaccinvrij-stuurt-wob-verzoek-naar-gezondheidsraad-over-advies-hpv-vaccin-voor-jongetjes-op-te-nemen-in-rvp-–-stichting-vaccin-vrij

27-06-19 07:47:00,

Op 19-06-2019 heeft de Gezondheidsraad het advies uitgebracht om jongetjes van 9 jaar te vaccineren tegen HPV. Naar aanleiding van dit advies heeft de Stichting Vaccinvrij op 26-06-2019 het onderstaande WOB-verzoek gestuurd naar de voorzitter van de gezondheidsraad, en de voorzitter van de commissie vaccineren van de Gezondheidsraad.

 

 

Geachte prof. dr. van Gool, prof. dr. ir. G.A. Zielhuis

 
Graag uw aandacht voor het volgende:

De stichting Vaccinvrij is opgezet ten behoeve van transparante voorlichting en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze. In onze facebookgroep zitten inmiddels bijna 30.000 ouders die twijfels hebben over vaccineren. Er is grote behoefte aan transparantie. De Gezondheidsraad is een onafhankelijke adviesraad met als wettelijke taak regering en parlement te adviseren op het brede terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg. https://www.gezondheidsraad.nl/over-ons

Op 19-06-2019 heeft de Gezondheidsraad het advies uitgebracht om jongetjes van 9 jaar te vaccineren tegen HPV. https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2019/06/19/vaccinatie-tegen-hpv

In het rapport ‘Het individuele, collectieve en publieke belang van vaccinaties’ dat is opgesteld door de gezondheidsraad, staan 7 criteria voor opname van vaccinaties in publieke programma’s beschreven. In dit rapport stelt de Gezondheidsraad dat: “de 7 criteria en hun toelichting een kader bieden voor systematische bespreking van argumenten voor of tegen opname van specifieke vaccinaties in publieke programma’s, inclusief prioritering”. https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2013/10/03/het-individuele-collectieve-en-publieke-belang-van-vaccinatie

 

 

 

 
Met een beroep op art. 6 van de Wet op Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u om de hieronder gespecificeerde documenten te overleggen.

 

Ernst en omvang van de ziektelast

 
Met een beroep op art. 6 van de Wet op Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u om de ziekte-, en sterftecijfers te overleggen op basis waarvan u heeft geconcludeerd dat het aantal gevallen van penis-, anus-, en mond-, en keelkanker in de afgelopen 10 jaar leidde tot een “aanmerkelijke ziektelast in de bevolking” – met andere woorden: de cijfers die aantonen dat er is voldaan aan het eerste criterium betreffende de ernst en omvang van de ziektelast.

 

 

Effectiviteit en veiligheid van de vaccinatie

 
Met een beroep op art 6 van de Wet op Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u de wetenschappelijke studies,

 » Lees verder

Geschiedenisles van Stichting 11 september..?!!

geschiedenisles-van-stichting-11-september.?!!

08-05-19 12:52:00,

We leven in 2019, 18 jaar na de rampzalige aanslagen van 11 september 2001. Hoe relevant is het nu nog om de Stichting 11 September (HIER hun FB-pagina) op te richten? De aanslagen van 9/11, zónder dat we het wellicht beseffen, beïnvloeden nog steeds op fundamentele wijze, ons dagelijks bestaan. Want de ‘Warrrrr on Terrrorrrrr’ dient ook jou bang te maken.
x
Wij dienen onze burgerlijke vrijheden en onze privacy op te geven om mogelijke daders van aanslagen preventief te kunnen bestrijden. Het einde aan deze strijd is nog niet in zicht. Het is feitelijk geen oorlog tegen terreur.. Het is een manipulatieve oorlog, met voor velen ongekende aspecten van manipulatie en controle van de massa..!

Vanaf de allereerste dag propageren onze overheid en de media onveranderlijk het complot, dat Osama bin Laden zou hebben beraamd om met 19 kapers in het hart van de Westerse beschaving deze terreurdaad te begaan. ‘Omwille van onze vrijheden’.
x
Iedereen kent de beelden, de feiten staan gewoon vast. En dus, zijn degenen die eraan twijfelen, gek en/of krijgen het etiket ‘complotdenker’ opgeplakt.
Met het overduidelijke doel om alle discussie hierover in de kiem te smoren. Maar vanuit een open mind gesproken: Op welke feiten is de officiële complottheorie eigenlijk gebaseerd? Zijn deze feiten wel vaststaande ‘feiten’?
x
En vormen deze ‘officiële’ feiten, bij elkaar werkelijk het sluitende bewijs voor die officiële complottheorie van OBL en zijn 19 kapers? Kennen we eigenlijk wel de WERKELIJKE FEITEN? Zo niet, is het militaire geweld dan wel te rechtvaardigen? Of gaat dat misschien om iets heel anders?
x
Al na een kort onderzoek binnen alternatieve bronnen blijkt al snel dat deze oprechte vragen niet met recht worden gesteld. Het zijn vooral de ándere feiten over 9/11, de feiten die in de media steevast onvermeld blijven, die reden geven het officiële verhaal ernstig te betwijfelen.Wist jij, over het ‘officiële onderzoek gesproken, dat de 9/11 Commissie pas 442 dagen na de rampdag werd ingesteld? En dat op ernstig aandringen van nabestaanden.
x
En dat Bush en Cheney deze 911-Commissie een veel te klein budget toekenden, dat de leden vooraf werden geïnstrueerd, dat ze ooggetuigenverslagen negeerden en belangrijk bewijsmateriaal achterwege hebben gelaten/dienden te laten? De voorzitters van deze commissie waren het op een bepaald moment zat en verklaarden later dat de commissie opgezet was om te falen.  » Lees verder

Blokhuis in de Bible-Belt – de Stichting Vaccinvrij mag een vraag stellen – Stichting Vaccin Vrij

blokhuis-in-de-bible-belt-de-stichting-vaccinvrij-mag-een-vraag-stellen-8211-stichting-vaccin-vrij

12-04-19 06:48:00,

Kerk in KesterenIn de Bible-Belt is de vaccinatiegraad ongeveer 50%. Hoe mooi wil je het hebben. Het moet haalbaar zijn om te onderzoeken hoeveel van de ongevaccineerde kinderen de afgelopen 10 jaar de mazelen hebben gekregen, en hoe dat is verlopen. En dit af te zetten tegen hoeveel van de gevaccineerde kinderen de mazelen hebben gekregen en hoe dat is verlopen. Met andere woorden: we kunnen onderzoeken of er echt reden tot zorg is als in een bepaald gebied de vaccinatiegraad 50% is. Ik heb helaas nog niets over een dergelijk onderzoek gehoord. Maar wel dat staatsecretaris Blokhuis naar de Betuwe ging om zijn ‘Actieplan Vaccinatie’ – waarmee hij de vaccinatiegraad landelijk omhoog wil brengen naar 95% – toe te lichten.

 

 
Op 05-04-19 bericht nieuwsblad de ‘Gelderlander’:

“Het debat over inenten met staatssecretaris Paul Blokhuis aankomende maandag belooft veel aanloop te krijgen. Zo’n vijfhonderd belangstellenden hebben al aangegeven dat ze de avond in het Van Lodenstein College in Kesteren te willen bijwonen. Blokhuis licht er zijn Actieplan Vaccinatie toe”. – De Gelderlander1

Ik (Door Frankema) ben uitgenodigd om bij de avond aanwezig te zijn, maar helaas pas toen de sprekerslijst al vaststond. Ik krijg dus geen spreektijd, maar mag wel een vraag stellen.

 

 

‘Anti-vaxxers’

 
Ik beschouw het als een groot voorrecht dat wij in Nederland mogen geloven, en denken wat wij willen geloven en denken. De gelovigen in de ‘Bible-belt vaccineren niet vanwege hun geloof in God. De weigering van ‘antroposofen’ komt voort de denkbeelden van Rudolf Steiner. En de weerstand van de meest recente groep vaccinweigeraars komt uit de vraag: wat spuiten we in, en hoe en door wie is bewezen dat het veilig is om dat in onze kinderen te injecteren. Veel gereformeerden en antroposofen voelen zich ook thuis bij de Stichting Vaccinvrij. Ik beschouw ons niet als anti-vaxxers, maar als de Nederlandse versie van de ‘Vaccine Risk Awareness Movement’ – een wereldwijde, snelgroeiende beweging, die bezig is met bewustwording van de risico’s van vaccineren.

 

 

Transparantie

 
Voor ons allemaal geldt dat onze kinderen het grootste en liefste ‘bezit’ zijn waar wij verantwoordelijkheid voor dragen. Het is begrijpelijk dat ouders behoefte hebben aan transparantie met betrekking tot de wetenschap en de cijfers waarop het vaccinatiebeleid is gebaseerd.

 » Lees verder

Nieuwe ‘Vaccinatie alliantie’ moet einde maken aan dalende vaccinatiegraad? – een reactie vanuit de Stichting Vaccinvrij – Stichting Vaccin Vrij

nieuwe-vaccinatie-alliantie-moet-einde-maken-aan-dalende-vaccinatiegraad-8211-een-reactie-vanuit-de-stichting-vaccinvrij-8211-stichting-vaccin-vrij

29-03-19 10:39:00,

Vaccinatie AlliantieOp 26-03-19 is de eerste bijeenkomst gehouden van de ‘vaccinatie alliantie’. De dag werd georganiseerd door Roland Pierik, lid van de Gezondheidsraad, en werd bijgewoond door staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS). De alliantie bestaat uit ongeveer 70 ‘ambassadeurs vóór vaccineren’ – artsen, apothekers, communicatiedeskundigen, wetenschappers en beleidsmakers – die zich gezamenlijk gaan inzetten om de vaccinatiegraad te verhogen.[1]

 

 

Dalende vaccinatiegraad versus belangen van de gevestigde orde

 
Sinds Blokhuis eind juni 2018 aankondigde dat de vaccinatiegraad een paar procent is gedaald, volgden nieuwe ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart op. Vanaf de dag na de uitspraak van Blokhuis verscheen de ene vaccinatiecampagne de andere in de media; werden bezorgde ouders beledigd en gediscrimineerd; waren ouders van kinderen met vaccinatieschade en de Stichting Vaccinvrij niet welkom op de hoorzitting over vaccineren in de Tweede Kamer; en zelfs de boeken over vaccineren die de burger aan het denken zouden kunnen zetten, zouden niet meer verkocht mogen worden op bol.com.

De laatste ontwikkeling is dat er nu een ‘alliantie van ambassadeurs vóór vaccineren is’, met als doelen voor de komende periode onder meer hoe de ‘onjuiste informatie’ aangepakt kan worden, en hoe de expertise van de alliantie ingezet kan worden om een zo groot mogelijke groep te bereiken.

De media hebben geen aandacht besteed aan de vaccinatie alliantie. Het is kennelijk niet belangrijk om de burger te informeren hoe de overheid van plan is een einde te maken aan ‘vaccinatietwijfel’. En nog iets… wie bepaalt er eigenlijk wat ‘onjuiste informatie’ is?

 

 

Roland Pierik

 
Roland Pierink en Paul blokhuisRoland Pierik, lid van de gezondheidsraad schreef een rapport, getiteld ‘Hoe nu verder met de vaccinatietwijfel?’ van 52 pagina’s dat tijdens de bijeenkomst van de vaccinatie alliantie is overhandigd aan staatssecretaris Blokhuis.2 In het rapport zijn de adviezen van 16 ‘pro-vaccinatoren’ gebundeld.

Pro-vaccinatoren denken dat vaccineren veilig, effectief en nodig is – en zij redeneren vanuit die overtuigingen. Ook uit dit rapport blijkt dat het pro-vaccinatoren in eerste instantie gaat om de dalende vaccinatiegraad. Met andere woorden de verhalen van de ‘deskundigen’ zijn varianten op het thema: hoe krijgen we die ouders nou toch zo ver dat ze weer gaan prikken?! In plaats van: zou het mogelijk zijn, dat de ouders op bepaalde punten gelijk hebben? Zou het vaccinatieprogramma het probleem kunnen zijn,

 » Lees verder

Stichting Vaccinvrij dient klacht in bij de voorzitter van de Tweede Kamer – Stichting Vaccin Vrij

stichting-vaccinvrij-dient-klacht-in-bij-de-voorzitter-van-de-tweede-kamer-8211-stichting-vaccin-vrij

28-02-19 09:04:00,

Thorbeckezaal Tweede kamerVanuit de Stichting Vaccinvrij is een klacht ingediend bij de voorzitter van de Tweede Kamer met betrekking tot het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over vaccineren dd 21-01-19. De tekst van de brief is hieronder weergegeven.

 

 

Geachte voorzitter,

 
In December 2018 kwam mij (Door Frankema) ter ore dat er een rondetafelgesprek plaats zou gaan hebben in 2019. De Stichting Vaccinvrij is een van de belangrijkste steunpilaren voor ouders die een bewuste vaccinatiekeuze willen maken. De site trekt dagelijks meer dan duizend bezoekers die allemaal op zoek zijn naar onderbouwde, ontbrekende informatie. Daarnaast hebben wij via de Facebookgroep van Vaccinvrij (30.000 leden) contact met een onophoudelijke stroom van ouders die bij ons erkenning en steun zoeken. De vaccinatiegraad daalt niet voor niets, en na twintig jaar werkzaam te zijn ‘in het veld’ ken ik de wereld van de ‘twijfelaars’ en de ‘weigeraars’ als geen ander. Vorig jaar December heb ik een mailtje gestuurd naar de voorbereidingscommissie, zie bijlage 1, waarin ik mij voorstelde en vroeg om een uitnodiging om deel te nemen aan het Rondetafelgesprek. Ik kreeg per ommegaande te horen dat ik niet welkom was. Zie bijlage 2

 
Ik maak bezwaar tegen de opstelling en de inhoud van de brief van de voorbereidingscommissie. Volgens online encyclopedie Wikipedia is een rondetafelconferentie ‘een vergadermodel tussen gelijkwaardige partijen’. En een hoorzitting ‘een zitting waarbij verschillende partijen en belanghebbenden hun mening kunnen geven (zij worden “gehoord”). Als het de Tweede Kamer werkelijk te doen is om zich behoorlijk te laten informeren over het vaccineren van de inwoners van Nederland en meer in het bijzonder van onze kinderen, hoe is het dan mogelijk dat de meest betrokken partij in dezen niet wordt uitgenodigd? De Stichting Vaccinvrij is bij uitstek de instantie die de verontruste ouders van kinderen die gevaccineerd ‘moeten’ worden vertegenwoordigd, en heeft geen uitnodiging ontvangen. Dat is mijn eerste klacht.

 


 

 
Nadat de Stichting zelf heeft aangegeven graag deel te willen nemen aan dit Rondetafelgesprek, zie bijlage 1, heeft u per ommegaande geantwoord dat de Stichting Vaccinvrij niet welkom is. Zie bijlage 2. Als vertegenwoordigers van een snelgroeiende groep ‘ex-vaxxers en non-vaxxers’ de reden voor hun weigering niet mogen toelichten, is er dan nog wel sprake van een gezond en eerlijk democratisch proces?

 » Lees verder

Brief van de Stichting Vaccinvrij naar het College voor de Rechten van de Mens – Stichting Vaccin Vrij

brief-van-de-stichting-vaccinvrij-naar-het-college-voor-de-rechten-van-de-mens-8211-stichting-vaccin-vrij

21-02-19 10:15:00,

De vorige nieuwsbrief heeft heel wat losgemaakt onder onze leden. Bijna 70 mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep om een brief te schrijven naar het College voor Rechten van de Mens. Ook ik heb een brief geschreven, en het leek wel of deze week alles samenviel om aan het college duidelijk te kunnen maken dat er iets goed mis is in Nederland. In deze nieuwsbrief (21 Februari 2019) staan drie artikelen: De brief die vanuit de Stichting Vaccinvrij naar het college is geschreven, een aangrijpend ervaringsverhaal van een van de leden van onze facebookgroep, en een voorbeeld van de gebruikelijke behandeling die ex-vaxxers en non-vaxxers krijgen in de media. Wat mij betreft is dit het startsein voor meer gezamelijke acties.

 

 

Brief aan het College voor Rechten van de Mens

 
Amsterdam 22-02-2019

 
LS,

vrouw typtGraag uw aandacht voor het volgende. Mijn naam is Door Frankema en ik ben initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij, opgericht voor transparante informatie over vaccineren en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze.

Recentelijk werd er in onze facebookgroep een post geplaatst die veel heeft losgemaakt onder onze leden. Een groeiende groep burgers voelt zich gediscrimineerd in Nederland.

 

 

Achtergrond

 
Het afgelopen jaar is de Nederlandse bevolking in de media onderverdeeld in pro-vaxxers en anti-vaxxers. De anti-vaxxers zijn ten eerste geen anti-vaxxers. Als wij onszelf al een naam zouden willen geven, dan is dat de term ex-vaxxer of non-vaxxer.

Ex-vaxxers zijn ouders die gestopt zijn met vaccineren.
Dit is een aanzienlijke groep ouders die eerst in het volste vertrouwen hun kind hebben laten vaccineren, maar zijn gestopt omdat ze hebben ervaren dat vaccins ernstige, soms levenslange schade kunnen veroorzaken.

Non-vaxxers zijn ouders die er bewust voor kiezen om hun kind niet te laten vaccineren.
Het overgrote deel van de non-vaxxers is maandenlang bezig met onderzoek, en zeer goed geïnformeerd voordat zij ertoe besluiten om hun kind niet te laten vaccineren.

 
Sinds staatssecretaris Blokhuis eind juni 2018 in de media heeft aangekondigd dat de vaccinatiegraad met een paar procent is gedaald, worden de ex-vaxxers en non-vaxxers onder de noemer ‘antivaxxer’ gelabeld als gekkies, antiwetenschap-activisten, aluhoedjes, onverantwoordelijke idioten, bakfietsmoeders, een bedreiging voor de volksgezondheid etc. Het heeft dermate grote vormen aangenomen dat het voor vele ouders bijna onmogelijk is geworden om in hun vrienden,

 » Lees verder

Waarom is de Stichting Vaccinvrij niet welkom in de Tweede Kamer? – Stichting Vaccin Vrij

waarom-is-de-stichting-vaccinvrij-niet-welkom-in-de-tweede-kamer-8211-stichting-vaccin-vrij

24-01-19 07:26:00,

Screenshot Thorbeckezaal Tweede kamerOp de website van de Tweede Kamer staat onder het kopje: ‘Hoe werkt de Tweede kamer?’ het volgende:

“Het werk van de Kamerleden bestaat voor een groot deel uit vergaderen en stemmen over politieke onderwerpen. Daar gaan de nodige voorbereidingen aan vooraf, zoals dossiers lezen, werkbezoeken, inspraakrondes en gesprekken met de achterban en mensen in het land.”1

 

 

Rondetafelgesprek op 21 Januari 2019

 
In December 2018 kwam mij ter ore dat er een rondetafelgesprek plaats zou gaan hebben in 2019. De Stichting Vaccinvrij is een van de belangrijkste steunpilaren voor ouders die een bewuste vaccinatiekeuze willen maken. De site trekt dagelijks meer dan duizend bezoekers die allemaal op zoek zijn naar onderbouwde, ontbrekende informatie. Daarnaast hebben wij via de Facebookgroep van Vaccinvrij (30.000 leden) contact met een onophoudelijke stroom van ouders die bij ons erkenning en steun zoeken. De vaccinatiegraad daalt niet voor niets, en na twintig jaar werkzaam te zijn ‘in het veld’ ken ik de wereld van de ‘twijfelaars’ en de ‘weigeraars’ als geen ander. Vorig jaar December heb ik een mailtje gestuurd naar de voorbereidingscommissie waarin ik mij voorstelde en vroeg om een uitnodiging om deel te nemen aan het Rondetafelgesprek.

 

Geachte,

 
Graag uw aandacht voor het volgende:

 
Mijn naam is Door Frankema; ik ben moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen en schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij! – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’. Ik houd me al meer dan 20 jaar lang bezig met onderzoek naar de medische, politieke, economische, en historische context van vaccineren. Ik ben initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij; een stichting die is opgericht voor het verstrekken van transparante informatie en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze. In de facebookgroep van Vaccinvrij hebben zich inmiddels 30.000 ouders verzameld.

 
Ik heb vernomen dat er een rondetafelgesprek gaat plaatsvinden op 21 januari 2019 over het onderwerp ‘vaccineren’. Ik verzoek u om mij een uitnodiging te sturen als zijnde vertegenwoordiger van de duizenden ouders die zich bij de Stichting Vaccinvrij hebben aangesloten.

 
In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

 

Per ommegaande kreeg ik antwoord van de tweede kamer

 

Geachte mevrouw Frankema,

 » Lees verder

911-Geschiedenisles van Stichting 11 september’..!

911-Geschiedenisles van Stichting 11 september’..!

11-09-18 08:07:00,

x
Geschiedenisles van Stichting 11 September

2018 WantToKnow.nl/be

Stichting 11 September wordt regelmatig door scholieren, studenten en docenten verzocht om documentatie en feitelijk materiaal beschikbaar te stellen en te adviseren over de gebeurtenissen van 9/11. Ton van der Schans, voorzitter van de Vereniging van Geschiedenisleraren (VGN), meldt terecht dat 9/11 een breekpunt in de geschiedenis is. Steeds meer jongeren, maar ook ouderen, willen meer weten over de toedracht en de gevolgen van 9/11.

“Als u de waarheid niet spreekt over 9/11, hoe moet ik de rest van uw interpretatie van de geschiedenis dan beoordelen?”

Een steeds grotere groep bezorgde wereldburgers, waaronder vele ingenieurs, architecten, piloten, juristen en militairen zijn van mening dat de officiële samenzweringstheorie van de VS niet kan kloppen. Nu, na 17 jaar, is er inmiddels voldoende onomstotelijk wetenschappelijk bewijs verzameld dat aantoont dat de 3 WTC torens niet hebben kunnen instorten door alleen de 2 vliegtuigen. Het staat vast dat additionele, vooraf geplaatste explosieven moeten zijn ingezet.

9/11 Werd gebruikt om oorlogen te kunnen beginnen en wordt nog steeds gebruikt om ingrijpende maatregelen te rechtvaardigen, terwijl duidelijk is dat de oorspronkelijke veronderstelling dat een man met een baard vanuit een grot met 19 helpers o.a. het Pentagon kon aanvallen, niet houdbaar meer is. Er is zoveel bewijs dat het officiële verhaal niet klopt, dat scholieren willen weten hoe het werkelijk zit.

Geschiedenisdocenten komen regelmatig in een moeilijke situatie als scholieren aantonen, door scherpe analyse van vele studies en bronnen, dat de officiële uitleg niet waar kan zijn. Hoe moet de geschiedenisdocent hun scripties beoordelen? Een onvoldoende voor het zich niet houden aan de voorgeschreven uitleg of een hoog cijfer voor de uitstekende analyse van het feitenmateriaal?

Één geschiedenisdocent kreeg al te horen: “Als u de waarheid niet spreekt over 9/11, hoe moet ik de rest van uw interpretatie van de geschiedenis dan beoordelen?” In de periode na 9/11 is niet alleen de geloofwaardigheid van de reguliere media en de overheid onder druk komen te staan, maar ook die van de opleidingsinstituten.

Dit is een serieus probleem. Alleen een echt eerlijke, open discussie kan dit oplossen. Eerlijkheid en transparantie is de enige manier om het verloren vertrouwen terug te winnen. Het wordt tijd voor een eerlijke geschiedenisles over 9/11.

 » Lees verder

Waar is de wetenschap? – Stichting Vaccinvrij stuurt Wob-verzoek aan ministerie voor VWS en RIVM – Stichting Vaccin Vrij

Waar is de wetenschap? – Stichting Vaccinvrij stuurt Wob-verzoek aan ministerie voor VWS en RIVM – Stichting Vaccin Vrij

31-08-18 06:39:00,

Waar is de wetenschap?Het zal u niet zijn ontgaan dat, sinds eind juni door staatssecretaris Blokhuis is aangekondigd dat de vaccinatiegraad een paar procent is gedaald, er een mediacampagne gaande is.

Helaas hebben de kranten partij gekozen en is de berichtgeving onvolledig. In de hele eenzijdige ‘discussie’ ontbreekt de reden waarom goed geïnformeerde ouders niet langer willen vaccineren. In één zin: zij komen erachter wat er in vaccins zit en maken zich bezorgd over het ontbreken van veiligheidsnormen en transparant wetenschappelijk bewijs dat het veilig is om dit in te spuiten.

Vanuit de Stichting Vaccinvrij is er middels de ‘Wet op openbaarheid van bestuur’ op 24-08-2018 een Wob-verzoek gestuurd naar het Ministerie van VWS, en naar het RIVM met het verzoek om transparantie wat betreft wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig is. Volgens deze wet moet er binnen vier weken aan dit verzoek worden voldaan.

Een citaat uit de brief:

‘Helaas is er veel maatschappelijke onrust. Steeds meer ouders denken dat ze binnenkort verplicht zullen worden om vaccins in te moeten laten spuiten bij hun kinderen, terwijl zij ervan overtuigd zijn dat dit ernstige bijwerkingen kan hebben. Dit is uiteraard een onhoudbare situatie en bovendien niet nodig. De bezorgdheid van de ouders kan worden opgelost als het wetenschappelijke onderzoek dat de angst van de ouders kan wegnemen openbaar wordt gemaakt.’

De brief is hier te lezen.

 » Lees verder