Stichting Artsen Covid Collectief opgericht: de maatregelen gaan te ver – artsen staan op | Stichting Vaccin Vrij

23-12-20 10:19:00,

Home » COVID-19 » Stichting Artsen Covid Collectief opgericht: de maatregelen gaan te ver – artsen staan op

“Een groep artsen heeft de stichting Artsen Covid Collectief opgericht om aandacht te vragen voor de volgens hen wel erg verregaande coronamaatregelen. Zij vinden dat het huidige coronabeleid teveel gericht is op de gevolgen van corona en te weinig op het juist voorkomen dat mensen in het ziekenhuis terechtkomen.
 
Ook vindt het collectief dat er meer onderzoek moet komen naar geneesmiddelen die huisartsen aan coronapatiënten mogen voorschrijven, zegt mede-oprichter en internist Evelien Peeters tegen het AD.
 
Ze wijst daarbij bijvoorbeeld naar onderzoeken waaruit blijkt dat vitamine D en ontwormingsmiddel ivermectine een positief effect hebben. ‘Dan kun je zeggen: er is nog geen onomstotelijk wetenschappelijk bewijs. Maar waarom zouden we dan niet snel massaal inzetten op gedegen studies naar zulke goedkope middelen die kunnen voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden? Bovendien: voor het effect van een lockdown of mondkapjes is ook geen hard bewijs.’”Hart van Nederland

Een prachtige boodschap

 
De onderstaande boodschap van de Stichting Artsen Collectief Nederland is zo rustig en genuanceerd geformuleerd, er valt wat mij betreft niets tegenin te brengen. Luister en deel…
 

 
Ga hier naar de website van Stichting Artsen Covid Collectief
 

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.

Ga regelmatig kijken!

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Meld u aan voor de nieuwsbrief  » Lees verder

Stichting Artsen voor Waarheid versturen kennisgeving van aansprakelijkheid | Stichting Vaccin Vrij

19-12-20 11:59:00,

Covid-19 is aanleiding geweest voor de oprichting van de stichting Artsen voor Waarheid. Hun motto? Laten we ons verenigen als mensheid om waarheid en ethiek terug te brengen binnen de geneeskunde.

“Om het zeer onrechtmatige, ongegronde en schadelijke corona beleid tot een einde te brengen kondigden we begin december aan aansprakelijkheidsstellingen te zullen sturen naar individuele leden van onze regering. Inmiddels hebben 24 ministers en staatssecretarissen een brief ontvangen waarin ze persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor het verlenen van medewerking aan misdaden tegen de menselijkheid.” – Stichting Artsen voor Waarheid

Op de website van de stichting artsen voor waarheid kunt u de PDF’s van de ‘Kennisgeving van aansprakelijkheid en tevens strafbaarheidstellingen’ zoals die op dinsdag 15 december zijn ontvangen door Mark Rutte, Hugo de Jonge en Ferdinand Grapperhaus downloaden.

Onderbouwing

 
Een tweede belangrijke pagina om te lezen op de website van artsen is de pagina ‘Onderbouwing’. Op deze pagina vindt u een overzicht van belangrijke feiten die de aansprakelijkheidsstelling ondersteunen. Hele belangrijke informatie en ik hoop dat u ook hier een kijkje gaat nemen.

Een aansprakelijkheidsbrief uit uw eigen naam sturen – hoe werkt het?

 
Hopelijk kan het bovenstaande u inspireren om de door de Stichting Artsen voor Waarheid opgestelde aansprakelijkheidsbrief uit uw eigen naam te versturen.

Verdere instructies vindt u op https://www.artsenvoorwaarheid.nl/aansprakelijkheidstelling

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en uw actiebereidheid. Wanneer we ons werkelijk gaan realiseren hoe krachtig we gezamenlijk zijn zullen we het ons toegedane onrecht snel, vredevol en waardig kunnen keren.

 

 » Lees verder

Stichting EHS – Milieugevoeligheden – I. Allen krijgen dezelfde stressklachten door een zieke leefomgeving

15-11-20 10:07:00,

Door de mens-gemaakte onnatuurlijke milieufactoren –‘stressoren’- als bijvoorbeeld elektromagnetische velden (EMV), synthetische geuren, UV-licht en laagfrequente geluid roepen bij ‘gevoelige’ personen stressreacties op. De symptomen zijn in alle milieugroepen die zich EHS, MCS, CPLD of LfG noemen dezelfde. Niet de stressor veroorzaakt dus rechtstreeks de klachten, maar het stress-systeem dat na detectie van de milieutrigger in actie komt.

Ter vergelijking nemen we de klachten mee van mensen met PTSS en van door Covid-19 veroorzaakte Coronazieken. Die stresssymptomen van de laatste groepen zijn identiek aan die van de mensen met milieuklachten. De klachten die men ervaart zijn dus niet op zichzelf onderscheidend en moeten bij een hulpvraag dus liefst gekoppeld worden aan de milieufactor die ze veroorzaakt heeft. Ieder voor zich moet zich ervan overtuigen dat eliminatie van die factor inderdaad leidt tot opheffing of vermindering van de gezondheidsklachten. Want de sympathie voor klachten of ziektebeeld is gering.

Milieu’gevoeligheid’ leidt tot gezondheidsklachten

De mens is bezig zijn leefomgeving te vergiftigen met welvaartresten als foute elektromagnetische velden, geuren van chemische verbindingen, laagfrequente geluiden en overmaat UV licht.

De klachten die 1-3% van de mensen ontwikkelen bij blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) zijn uitgebreid gedocumenteerd 1. EMV zijn voor hen feitelijk een milieu’trigger’. Zo zijn er vele soorten milieutriggers die een persoon problemen van fysiologische stress kunnen geven 2 In gesprekken met ‘milieugevoeligen’ voor elektromagnetische velden (EHS), geuren/chemische verbindingen (MCS), ultraviolet licht (CPLD), laagfrequente geluiden (LFG) en bijbehorende patiëntenorganisaties horen we steeds dezelfde soorten gezondheidsklachten. Een overzicht van de meest voorkomende en gezamenlijke klachten is gegeven in tabel 1. Daar heb ik ter vergelijking aan toegevoegd de klachten genoemd door mensen die op een IC na een langdurige Covid-19 behandeling herstellende zijn.

Vergelijking gezondheidsklachten door meerdere klimaattriggers

Er is dus geen verband tussen de aard van de milieutrigger en de aard van de klachten die men noemt als gezondheidseffect. Er moet een onderliggende egaliserende factor zijn die de overeenkomsten in klachten verklaart. De oplossing ligt misschien in de manier waarop de storende milieutrigger na ontvangst in het lichaam wordt ‘verwerkt’ en naar de hersenen doorreist waar alarm wordt geslagen Fysiologische stressreacties worden in gang gezet om het ‘gevaar’ te keren. Die acties zijn per definitie tot mislukken gedoemd omdat niet het lichaam in nood is, maar het besturingssysteem – de hersenen inclusief het stresssysteem.

 » Lees verder

Stichting voor het Onderzoek van de Misdaden van het Corona-regime van Terrorisme en Centrale Herdenkingsplaats | Door Anselm Lenz | KenFM.de

14-09-20 09:44:00,

Een standpunt van Anselm Lenz, redacteur van het weekblad Demokratischer Widerstand.

Nu de wind is gaan draaien en een nieuwe sterke democratische beweging in Duitsland de weg naar de toekomst wijst, is een moment van innerlijke reflectie op zijn plaats: de Duitsers gaan de weg van constitutionele vernieuwing, neutraliteit en uitgebreide referenda. Ze zullen meer democratie durven. Maar de tijd onder het Corona-regime eiste ook slachtoffers.

Sinds de grote demonstraties in Berlijn in augustus 2020 weet het land het, de wereld weet het: de Duitsers vernieuwen hun democratie van binnenuit, vanuit hun midden. Met de demonstraties tegen het Corona-regime en de afkondiging van een grondwetgevende vergadering hebben de Duitsers grote democratische tradities van de 19e en 20e eeuw overgenomen en licht geworpen op de duisternis aan het einde van het Corona-tijdperk. Dit heeft wereldwijd een positieve respons opgeleverd en heeft de democratiebewegingen in bijvoorbeeld Madrid, Parijs en Londen geïnspireerd.

Als honderdduizenden en miljoenen mensen zich democratisch in hun land verzamelen, weet iedereen dat er een nieuw tijdperk aanbreekt. De Duitsers nemen het beste van de beproefde Basiswet mee naar hun toekomst voor meer democratie; ze maken een nieuwe overeenkomst op grond van artikel 146 van de Basiswet, waarmee ze de crisis omvormen tot hun gemeenschappelijk ontwaken. De noodzaak om de democratische instellingen te herzien wordt al enige tijd gevoeld, de noodzaak van nieuwe economische kaderwetgeving zeker al meer dan tien jaar, sinds de ernstige financiële crisis van 2007.

Met hun bijeenkomsten overwint het Duitse volk ook een historisch trauma – van meet af aan gesteund door de geest van internationale vriendschap, vrede en sociaal evenwicht. De liberale revoluties in het 19e eeuwse Duitsland brachten veel verbeteringen met zich mee. Maar in de jaren 1830 en 1848 zijn de Duitsers maar halverwege gegaan.

Er is geen echte en volledige overeenstemming over vrijheid en democratie tot stand gekomen, waardoor het aan de willekeur van de bestaande autoriteiten is overgelaten. De Duitsers worden daar vandaag de dag nog steeds door getroffen; ze zijn een „laattijdige natie“, te romantisch, misschien te „verward“ om echt op het bal voor de democratie te blijven,

 » Lees verder

Stichting EHS – Help ook mee om EHS zichtbaar te maken!

11-08-20 03:18:00,

Vernieuwd ‘Meldpunt EHS’ voor gezondheidsklachten door EMV 

Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS) heeft onlangs de online vragenlijst van het ‘Meldpunt EHS’ vernieuwd. Via dit meldpunt willen wij zoveel mogelijk meldingen verzamelen van mensen die gezondheidsklachten ervaren door hoog- en laagfrequente elektromagnetische velden. Deze kunnen afkomstig zijn van 2, 3, 4, 5G, Wifi, Bluetooth en elektrische apparatuur, om alleen maar enkele te noemen.

Met het ‘Meldpunt EHS’ streven we ernaar beter zichtbaar te maken dat er duidelijk meer mensen door elekrogevoeligheid getroffen zijn dan overheidsinstanties zoals de GGD-en , het RIVM of het Kennisplatform aannemen. Weliswaar wordt door deze instanties erkend dat EHS, los van de vraag naar de oorzaak, voor sommige mensen een ernstige en beperkende aandoening kan zijn, maar tegelijkertijd wordt het probleem als een klein verschijnsel beschouwd dat weinig aandacht nodig heeft.1 Deze houding leunt ook op het feit dat bij de GGD-en in de jaren 2017 en 2018 minder dan 200 klachten over niet-ioniserende EMVs werden gedaan, zoals blijkt uit rapportage van het RIVM over milieu-gerelateerde gezondheidsklachten.2 Ook in de twee voorafgaande periodes 2013/14 en 2015/16 overstegen de aan EMV-gerelateerde meldingen niet de 200.

Door zoveel mogelijk meldingen te verzamelen willen we een indicatie kunnen geven van het omvang van het probleem en een reëler beeld kunnen schetsen van wat EHS inhoudt en hoe ingrijpend en soms ernstig de gevolgen van elektrogevoeligheid kunnen zijn, op basis van de antwoorden van de getroffen personen zelf. Dit alles kan ons helpen in de communicatie naar genoemde overheidsinstanties.

In de nieuwe versie van het meldpunt zijn daarom ook vragen opgenomen hoe ernstig en beperkend getroffenen hun klachten ervaren en wat ze als gevolg daarvan in het dagelijkse leven niet meer kunnen doen. Daarnaast vragen we naar de 4 cijfers van de postcode om beter in kaart te kunnen brengen of er bepaalde clusters in de woonplekken van elektrogevoeligen naar voren komen. Ook is het nu mogelijk om herhaaldelijke meldingen te maken als klachten na verloop van tijd veranderen. 

Vermoed jij dat jouw lichamelijke klachten samenhangen met de aanwezigheid van elektrische en magnetische velden van elektrische apparaten, of van hoogfrequente velden van apparatuur voor draadloze communicatie? Doe dan een melding! Heb je eerder een melding gedaan en zijn jouw klachten veranderd door nieuwe omstandigheden, doe dan een tweede,

 » Lees verder