Amsterdam en het Stigmatiseren van Kritiek op Zionistische Terreur

Amsterdam en het Stigmatiseren van Kritiek op Zionistische Terreur

19-07-18 03:16:00,

Amsterdams Joods Akkoord opent deur voor gelijkstelling Israël-kritiek aan antisemitisme

Met het aannemen van het Joods Akkoord nemen politieke partijen in Amsterdam niet alleen duidelijk stelling tegen antisemitisme, maar scheppen zij ook ruimte voor het stigmatiseren van Israël-critici als jodenhaters.


De inleiding van het Joods Akkoord.Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap 

Dinsdagavond ondertekenden vrijwel alle politieke partijen die meedoen aan de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen een zogeheten ‘Joods Akkoord’. Daarmee verbinden zij zich aan een aantal uitgangspunten en maatregelen ter bestrijding van antisemitisme in de stad. Zo beloven de partijen zich de komende vier jaar sterk te zullen maken voor een concrete aanpak van antisemitische incidenten en voor maatregelen op het terrein van veiligheid en onderwijs. De volledige tekst van het Akkoord is onder dit artikel te lezen.
De alertheid en vastberadenheid van het stadsbestuur met betrekking tot de bestrijding van antisemitisme zijn toe te juichen. Veel van wat in het Akkoord staat verdient steun en zou in de visie van The Rights Forum eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn, ten aanzien van alle vormen van racisme. De vraag is of de politiek ook een Akkoord gaat ondertekenen om racisme tegen bijvoorbeeld moslims tegen te gaan.
Antisemitisme en Israël-kritiek
Zorgwekkend is bovendien de door de Amsterdamse partijen aangelegde maatstaf ter beoordeling of ‘een incident of uiting gericht tegen joodse inwoners of joodse objecten’ antisemitisch van aard is. Die maatstaf wordt in het Akkoord omschreven als ‘de door de Europese Unie aangenomen definitie van antisemitisme’. Dat is merkwaardig, want noch de Europese Commissie, noch het Europese Bureau voor de Grondrechten heeft ooit zo’n definitie aangenomen.
Waarschijnlijk doelen de fracties op de ‘werkdefinitie’ van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), die op 31 mei 2017 door het Europees Parlement in een resolutie is omarmd. Daartegen bestond, zeker ook van Nederlandse en Europese joodse zijde, zware oppositie. Ook The Rights Forum bekritiseerde de werkdefinitie als onduidelijk en onvolledig, en bovenal als een politiek instrument dat ruimte biedt voor inperking van de vrijheid van meningsuiting en uitholling van het begrip ‘antisemitisme’.
Zoals door The Rights Forum ook nadien aan de orde gesteld, politiseert de werkdefinitie de bestrijding van antisemitisme door legitieme kritiek op het beleid van de staat Israël tot jodenhaat te bestempelen. Dat is de reden waarom zogenoemde ‘pro-Israël’-organisaties Europa-breed hard lobbyen om de definitie op alle bestuurlijke niveaus ingang te doen vinden.  » Lees verder