‘Laten we stoppen met dat verhaal over ondermijning vanuit de onderwereld’

24-08-19 06:52:00,

‘Er is ondermijningsmoeheid aan het ontstaan,’ zegt hoogleraar Forensic Business Studies Bob Hoogenboom. We zijn als samenleving totaal gefixeerd op de onderwereld, maar de schandalen in de bovenwereld ondermijnen de samenleving veel meer: denk aan mestfraude, sjoemeldiesels, woekerpolissen, oplichting met derivaten en grote corruptiezaken, zoals bij Ballast Nedam en Shell en ‘anti-witwas’ maatregelen bij de ING en ABN Amro.

De vraag is simpel. Hoe kan het dat politie en justitie al sinds de jaren negentig de mond vol hebben van financieel rechercheren, van ‘plukken’ en van ‘criminelen raken waar het pijn doet’, maar er al die tijd nooit in zijn geslaagd om meer dan enkele tientallen miljoenen per jaar af te pakken? Met andere woorden: waar zijn die misdaadmiljarden?

Het simpele antwoord is dat politie en justitie last van hebben van verouderde wetgeving, dat criminelen heel slim zijn en dat het meeste geld in het buitenland verstopt zit. Dat is ook de overbekende, conventionele verklaring die ondermijningsgoeroes Pieter Tops en Jan Tromp onlangs in de Volkskrant gaven. Maar stel de vraag aan Bob Hoogenboom, en je krijgt een heel ander antwoord.

Hoogenboom is hoogleraar Forensic Business Studies op Nyenrode en als adviseur verbonden aan de Politieacademie. Dat de politie al decennia lang nauwelijks succes heeft met het opsporen van fout geld is volgens hem niet zo vreemd: ze zitten er ook niet echt achteraan. Hoogenboom: ‘Negentig procent van wat de politie doet, heeft niets met misdaadbestrijding te maken.’ Al sinds 1985 houdt hij zich als onderzoeker, docent, adviseur, wetenschapper, schrijver en columnist bezig met de politie, fraude en veiligheid. ‘Ik heb steeds meer belangstelling gekregen voor de psychologie van misdaadbestrijding en het symbolische karakter ervan. Woorden die succesvol zijn en beleid dat faalt. Keer op keer.’

Minister Ferdinand Grapperhaus heeft 100 miljoen beschikbaar gesteld voor het Ondermijningsfonds. Maar de neiging om nu overal – in Nutella-winkels, campings, Brabantse jachthavens, horeca – ondermijning door de onderwereld te zien, is een oud verschijnsel, vertelt Hoogenboom.  Bij de parlementaire enquêtecommissie Van Traa heette het ‘vermenging van onderwereld en bovenwereld’. In Rotterdam ging het in de jaren negentig om ‘foute kroegen’, in Amsterdam had je ‘barretje Hilton.’ 

Hoogenboom: ‘Daarover doen dan heel veel verhalen de omloop en die verhalen hebben een functie.

 » Lees verder

Stoppen met #5G kan nog: gevolgen voor mens en milieu – De Lange Mars Plus

stoppen-met-5g-kan-nog-gevolgen-voor-mens-en-milieu-8211-de-lange-mars-plus

09-03-19 10:32:00,

Foto R. Vellekoop

Wat gaan we ervaren als 5G ingevoerd is of wat ondergaan we al in de aanloop naar de invoering? Meer nog dan na de invoering van de eerste generatie mobiele netwerken, en de tweede, de derde en ook veel meer dan de vierde generatie waar we nu middenin zitten. De voornaamste en meest schrikbarende gevolgen voor mens en milieu.

In volstrekte stilte en onzichtbaar zullen we continue bestookt worden met een golf van elektromagnetische straling (EMR) van duizenden kleine antennes en vrijwel niemand zal weten dat we ernstig en onherstelbaar gewond zullen raken.

Probeer je in te denken dat Elon Musk zijn bizarre plannen heeft uitgevoerd en geen plek op aarde nog vrij is van 5G straling (Hij wil in juni 2019 de eerste 4.425 satellieten met 5G lanceren en daarmee een deken van 5G op aarde leggen)

Let op: er zijn geen wettelijke beperkingen aan de blootstelling aan EMR (wel zo gemakkelijk voor de telecommunicatiesector).

Hypersensitief

In eerste instantie zal de straling van 5G mensen electro-hypersensitief (EHS) maken, dat wil zeggen een overgevoeligheid voor elektromagnetische straling die zich uit in ziektesymptomen.

Er zijn honderden wetenschappelijke rapporten met duizenden biologische effecten van EMR gepubliceerd de afgelopen 80 jaar. (Lees verder)

Volgens WEEP zijn de klassieke symptomen van EMR vergiftiging:
Bloedneus, hoofdpijn, pijn aan de ogen, verkoudheid, vermoeidheid, overgeven, tinnitus, duizeligheid, griepachtige symptomen, en pijn aan het hart. Ze rapporteren ook druk op het hoofd, pijnen in het lichaam. Andere biologische gevolgen zoals tumoren en dementie openbaren zich pas later, maar in het geval van 5G, wat nog nooit getest is op gezondheid en veiligheid, zullen deze gevolgen zich al veel sneller kunnen doen gelden.

De grootste zorg is de effecten op de huid. Het lichaam heeft twee tot vier miljoen zweet kanalen. Dr. Ben-Ishai of Hebrew University, Israël legt uit dat onze zweet kanalen fungeren als “een reeks spiraalvormige antennes bij blootstelling aan deze golflengten,” wat betekent dat we daardoor meer geleidend zijn.

Een recent onderzoek in New York dat experimenteerde met 60GHz golven verklaart dat de analyse van de penetratiegraad laat zien dat meer dan 90% van de verzonden energie wordt opgenomen in de lagen van de huid.

 » Lees verder

Stoppen met 5G (3) kan nog, de voor- en enorme nadelen – De Lange Mars Plus

stoppen-met-5g-3-kan-nog-de-voor-en-enorme-nadelen-8211-de-lange-mars-plus

17-01-19 06:42:00,

123rf

Wat voor de een een geweldig vooruitzicht lijkt is voor de ander een dreigende nachtmerrie met ongekende gevolgen. We kijken naar de voor- en nadelen van 5G of de vijfde generatie telecommunicatie netwerken. Helaas is er heel veel nog niet bekend over de vijfde generatie, desondanks heeft de telecommunicatie industrie een ongelofelijke haast om 5G uit te rollen met alle risico voor de gezondheid van de mens en onze planeet.

Eerst even een stukje recente geschiedenis.

  • In 1968 belooft de Amerikaanse President Johnson om het Amerikaanse volk te beschermen tegen de elektromagnetische straling van televisies en andere elektronische apparaten!
  • In 1971 wordt Nixon door zijn eigen commissie gewaarschuwd dat de niveaus van verschillende soorten straling (ELF – extreem lage frequentie), RF (radio frequentie) en EMF straling dan al een gevaar vormen voor de gehele bevolking.
  •  In 1995 publiceert Clinton een memorandum waarin staat dat zendmasten niet op scholen mogen worden geplaatst of in de buurt van de bebouwing.
  • In 2010 wijst president Obama’s eigen Kanker Advies Orgaan het risico van draadloze straling aan als het grootste probleem voor kinderen en jongeren.

Blijkbaar worden deze waarschuwingen niet serieus genomen, want 5G gaat nog veel verder dan de vorige generaties van 1G tot en met 4G. Naar verwachting wordt het al in 2019 in de VS uitgerold. In 2020 zullen andere landen volgen waaronder Japan.

– Het netwerk 1G zorgt voor de eerste mobieltjes (1970 – 1980 ingevoerd)
– Het 2G netwerk komt met SMS (invoering 1990 – 2004)
– 3G brengt de gebruikers online (introductie 2004 – 2010)
– 4G is het huidige niveau van onze GSM.

Voordelen

Naar verwachting kan 5G duizend keer zoveel verkeer afhandelen en is twintig keer sneller dan 4G. Maar daar blijft het niet bij. De vijfde generatie zal de basis vormen voor virtual reality, onbemande auto’s, het internet of things, het gebruik van artificial intelligence en opereren op afstand. Gebruikers zullen naar verwachting films in enkele seconden kunnen downloaden.

De 5e-generatie draadloze communicatie neemt ons mee naar een ‘smart world’,

 » Lees verder

Stoppen 5G kan nog(1): rapport mobiele telefoons veroorzaken kanker – De Lange Mars Plus

stoppen-5g-kan-nog1-rapport-mobiele-telefoons-veroorzaken-kanker-8211-de-lange-mars-plus

25-11-18 10:01:00,

Banksy

Het Amerikaanse National Toxicology Program trekt uit haar onderzoek de conclusie dat het gebruik van de mobiele telefoon kanker veroorzaakt. De resultaten zijn deze maand bekend gemaakt. In 1971 waren echter al kwalijke gevolgen bekend van deze straling. Nu voorbereidingen getroffen worden het 5G netwerk aan te leggen is het nog niet te laat hiertegen in actie te komen.

In 1999 geeft het FDA aan het National Toxicology Program (NTP) opdracht om mogelijke gezondheidseffecten te onderzoeken bij lange termijn gebruik van mobiele telefoons, omdat slechts beperkte informatie beschikbaar was. Zij onderzoeken de 2G en 3G netwerken die nog steeds gebruikt worden voor telefoneren en smsen. De 5G standaard is het vervolg op het 4G net waarvan de smartphones nu gebruikmaken.

Het onderzoek duurt tien jaar en kost 30 miljoen dollar. Het is tevens het meest uitgebreide onderzoek over de gezondheidseffecten op dieren die blootgesteld worden aan radio frequente straling (RFR of radiogolf op bepaalde frequenties)

In de VS gebruiken (net als in Nederland) meer dan 90% van de volwassenen mobiele telefoons. Deze telefoons gebruiken radiogolven om signalen te versturen.

Het NTP concludeert dat er duidelijk bewijs is dat ratten blootgesteld aan hoge niveau’s radiogolven gebruikt in 2G en 3G-netwerken hart- en hersentumoren ontwikkelen.

Uit een onderzoek uit 1971 van de Amerikaanse marine zijn al veel eerder de effecten bekend gemaakt van het gebruik van radio straling. Het is gebaseerd op meer dan 2000 studies. In hoofdstuk 1 van het onderzoek zijn de effecten voor de gezondheid bij het gebruik van telefonie verzameld:

 

In hoofdstuk 1 worden de effecten onderverdeeld in verhitting van de organen, veranderingen in fysiologische functies zoals vergroting van de lever en afname van de vruchtbaarheid, ook hoofdpijn, slapeloosheid, rusteloosheid, psychische stoornissen zoals depressie, angst en hallucinaties, gedragsveranderingen, aantastingen van het bloed, vaataandoeningen zoals trombose, enzym en biochemische veranderingen, verlies van eetlust, vergroting van de schildklier, genetische veranderingen, haarverlies, enzovoort.

Nederland

Het lijkt dat providers in 2020 in Nederland en België 5G willen gaan aanbieden. Dat geeft de ongeruste tegenstanders dus nog wat ruimte.

5G is de opvolger is van wat we nu kennen als 4G.

 » Lees verder