Uw koopkracht gaat straks rechtstreeks naar de zorg (maar geen politicus die het durft te zeggen) | Wynia’s Week

uw-koopkracht-gaat-straks-rechtstreeks-naar-de-zorg-(maar-geen-politicus-die-het-durft-te-zeggen)-|-wynia’s-week

01-08-20 08:54:00,

De toekomst van de zorg zal in de komende verkiezingscampagne waarschijnlijk een van de belangrijkste thema’s vormen. Het Centraal Planbureau berekende eind vorig jaar in haar middellange termijnraming dat tussen 2021 en 2025 – de regeerperiode van een nieuw kabinet – de zorgkosten zullen toenemen van €84 tot €100 miljard, een reële stijging van 2.7% per jaar. Door de sterk stijgende zorgkosten zal er in de komende jaren – gemiddeld genomen – geen ruimte zijn voor koopkrachtverbetering voor burgers.

De groei van de Nederlandse economie zal volledig worden besteed aan extra collectieve uitgaven, zoals die aan de zorg. Hiermee is het dilemma voor een komend kabinet: kiezen we voor zorg of voor koopkrachtverbetering? Is het acceptabel en te verkopen dat burgers er zelf niet op vooruit gaan, maar alle ruimte voor koopkrachtverbetering wordt gebruikt om de groei van de zorguitgaven mee te betalen? Zorg die vooral door anderen wordt gebruikt.

Hoe solidair is de gezonde Nederlander?

Zijn gezonde Nederlanders zo solidair met mensen die zorg gebruiken dat ze bereid zijn jarenlang van koopkrachtverbetering af te zien? Of zal een nieuw kabinet de groei van de zorgkosten moeten beperken om ruimte te houden voor koopkrachtverbetering?

Op dit moment zijn politieke partijen druk bezig met het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s. In de aanloop naar de verkiezingen worden we overstelpt met plannen voor de toekomst van de zorg. Naast die van de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s komt het ministerie van VWS na de zomer met een contourennota voor hervorming van de zorg.

Het ministerie van Financiën publiceerde enkele weken geleden haar brede maatschappelijke heroverweging zorg met – niet verrassend voor het ministerie van Financiën – vooral veel bezuinigingsplannen. En de Sociaal Economische Raad kwam met een rapport ‘Zorg voor de Toekomst’ dat vooral opviel doordat er niets nieuws in stond: de SER is altijd heel goed in het kopiëren van ideeën van anderen en vervolgens doen alsof ze deze zelf heeft bedacht.

De zorgplannen van de politieke partijen

Het Centraal Planbureau publiceerde vorige week ‘Zorgkeuzes in Kaart’ met een doorrekening van de voorstellen in de zorgparagrafen van de verschillende verkiezingsprogramma’s. De voorstellen zijn geanonimiseerd. We weten dus niet welke partij overweegt om een bepaald voorstel in zijn verkiezingsprogramma op te nemen.

Hoewel, soms is dat niet moeilijk te raden.

 » Lees verder

Cora van Mook: “De overheid zal straks met doorzettingsmacht ingrijpen” – Stichting Climate Intelligence Clintel

cora-van-mook:-“de-overheid-zal-straks-met-doorzettingsmacht-ingrijpen”-–-stichting-climate-intelligence-clintel

06-06-20 08:13:00,

In 2003 hield zij met haar stichting “Windmolen N57 Nee” windmolens van 120 meter hoogte tegen in de polder bij haar woonplaats Hellevoetsluis. Nu, vele jaren later, wacht een misschien nog wel veel grotere uitdaging. Als onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES) dreigen er nu nog hogere windmolens te komen in de polder waar Cora van Mook (60) woont. En ondanks een chronische ziekte zal ze opnieuw in het geweer komen voor het behoud van het open landschap en de volksgezondheid. Als gepensioneerd beleidsmedewerker bij diverse omliggende gemeentes weet ze hoe de bestuurlijke hazen lopen en is ze vaardig in het aanvechten van slecht beleid. Ze volgt de ontwikkelingen van de RES in haar regio op de voet, omdat ze voorziet dat de polder anders vol komt te staan met windmolens ter grootte van de Eiffeltoren.

Tekst: Ramon Bril

Waarom wil je geen windmolens in de polder?
Polders zijn open landschappen, en die worden in Nederland steeds zeldzamer. Het is een deel van onze Nederlandse identiteit die we kwijt aan het raken zijn. Daarnaast zijn ze zeer schadelijk voor de volksgezondheid. Zo’n tien procent van de omwonenden krijgt klachten door geluidsoverlast, dat werd al in 2014 beaamd door toenmalig staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Veel mensen weten niet dat het laagfrequente geluid van windmolenparken tot 25 kilometer verderop voor hinder kan zorgen. Mensen worden er ‘s nachts wakker van. Dit alles is wetenschappelijk aangetoond, maar bij de besluitvorming wordt dit niet meegenomen omdat laagfrequent geluid bij metingen van geluidsoverlast mag worden genegeerd. Omdat de kleinere windmolens niet rendabel zijn, wordt er in de RES-plannen veelal gekeken naar zeer hoge windmolens tot wel 240 meter, die veel kabaal en hinderlijke slagschaduw maken. De toppen van de wieken zijn bijna zo hoog als de Eiffeltoren. Niet iets voor hier in de polder.

Hoe heb je het plaatsen van de windmolens bij jou in de buurt destijds weten te voorkomen?
In 2003 werd er binnen de gemeente waar ik woon, Hellevoetsluis, vergaderd over het plaatsen van 120 meter hoge windmolens net naast mijn huis. Om dat te voorkomen heb ik een stichting opgezet om samen met omwonenden daartegen actie te gaan voeren. Met posters en huis aan huis pamfletten zijn we er in geslaagd om het bestaande bestemmingsplan aan te laten passen.

 » Lees verder

Wat staat straks op uw COV-ID (digi-vaccinatiecard)? – Interessante Tijden

wat-staat-straks-op-uw-cov-id-(digi-vaccinatiecard)?-–-interessante-tijden

15-05-20 05:08:00,

Een Certificate Of Vaccination (COV) -kaart, al door de Europese Commissie in 2018 voorgesteld.

We begonnen afgelopen jaar met de serie George Orwell in de Polder, over onze held Willem Smit werkzaam bij het Ministerie van Klimaat in 2030 onder dictatuur van de Klimaatsocialistsche Partij (KLIMSOC). De eerste 16 afleveringen schreven we gekscherend als voorspelling.

Maar met Klimaat-Turbo-Injectie (Corona) haalt de realiteit de meest totalitaire voorspellingen al in. Want de Europese Commissie werkt samen met de WHO al sinds 2018 aan een vaccinatiepaspoort, een Certificate Of Vaccination (COV).  Met mogelijk een ID-chip die via het door World Economic Forum uitgerolde ‘Internet of Things’ (A.I., 5G) is af te lezen:

Samengevoegd COV-ID, ieder mens in ‘the cloud’ van de Vierde Industriële Revolutie met 5G-internet. 

Op zo’n COV-ID kun je bijvoorbeeld een biometrische chip plaatsen die je lichaamstemperatuur doorgeeft. ‘Verhoging’? Lockdown! Pas met enkelbandje van Bill Gates (COV-ID) mag je de gevangenis uit.

Certificat Of Vaccination

De Rypothese: Bill Gates = ‘Spectre’
De Rypothese die het onderzoeken waard is, zoals ook kwalitatief hoogwaardiger alternatieve media die uitdragen: stel dat die hele Corona-‘crisis’ nu een vooropgezet complot is? Dat aanwijsbare personen – gemotiveerd met het motief ‘controle over andere mensen’- aasden op een kansje in te voeren, waar al sinds George Orwell en Aldous Huxley voor is gewaarschuwd.

Staatscontrole over de massa met hoogtechnologische perfectie.

Zijn daarvoor overtuigende bewijzen aan te dragen, wanneer je consequenties doordenkt van voorgestelde maatregelen? Kun je de personen en organisaties aanwijzen die daarvoor verantwoordelijk zijn?

Jazeker.

De ondernemers delven het onderspit

Met slechts maar een klein rondje internet zit je al buiten de Harde Coronaporno (stijle curves) en Soft Coronaporno (‘helden van de zorg’) van de oude systeemmedia (NPO, Persgroep, Mediahuis, Bertelsmann/RTL).

Dan kun je al bewijzen vinden, hoe de WHO met gekochte academici- gefinancierd en aangedreven door de miljarden van de Bill en Melinda Gates Foundation 15 jaar van plan was, om de bevolking aan een massa-vaccinatieprogramma te onderwerpen. Met een Certificate Of Vaccination (COV). En dat later gecombineerd met digitale ID.

Waarna de Europese Commissie Bill Gates middels de 2030 Agenda (SDG Doel 3- Better Health) in 2018 in het voetspoor volgt,

 » Lees verder