Stralingsleed.nl:ㅤVan een High Sensitive Person (HSP’ er) naar een Electrogevoelig Persoon (EHS’ er).

   Niet HSP’ er                             HSP’ er HSP’ ers (Highly Sensitive Persons), ‘vangen’ informatie uit de omgeving onbewust anders op. Ongeveer 20 procent van de mensen zijn hoogsensitief (HSP) en voor zover bekend zijn er net zo veel hooggevoelige mannen als vrouwen. Een hoogsensitief persoon of HSP’ er Een hoogsensitief persoon of HSP’ er is een zeer gevoelig, sterk sensitief persoon. Hoogsensitief is een term uit de psychologie, dat in

Stralingsleed.nl:ㅤDraadloze straling: mogelijk kankerverwekkend

Mobiele telefoons en alle andere draadloze apparaten, produceren statische en extreem laagfrequente (ELF) elektromagnetische velden. ELF-velden worden door het IARC (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek ), geclassificeerd als “mogelijk kankerverwekkend voor de mens”. Dr. Henry Lai, emeritus hoogleraar bio-ingenieur aan de Universiteit van Washington en hoofdredacteur van Electromagnetic Biology and Medicine, publiceerde in 1995 een onderzoek waaruit bleek dat microgolfstraling* op laag niveau, DNA-schade veroorzaakt in de hersenen van ratten. *Een microgolf is elektromagnetische straling; het zijn

Stralingsleed.nl:ㅤVerminderde bloeddoorstroming door 5G?

Links: Thermo-grafische foto van het gezicht en hoofd na de blootstelling (20 minuten bellen) met een mobiele telefoon. Rechts: Thermo-grafische foto van het gezicht en hoofd, zónder de blootstelling van een mobiele telefoon. De bloedsomloop Bloedcirculatie is een ander woord voor de bloedsomloop. Het betekent de stroming van het bloed in je lichaam want je bloed stroomt via de bloedvaten door het lichaam. Dit wordt gedaan door de kleine bloedsomloop en de grote bloedsomloop. De

Stralingsleed.nl:ㅤStraling van 5G kan niet iedereen hebben: mobielverbod op scholen.

In tegenstelling tot wat de media en de overheid ons wil doen geloven, zijn er talloze wetenschappelijke bewijzen die wél aantonen dat de elektromagnetische straling van alle draadloze, schadelijke effecten heeft op ons lichaam en op onze geest. Elektromagnetische straling of elektrosmog, afkomstig van o.a. wifi, mobiel, slimme meters en van alle zendmasten. Mobielverbod op scholen Sinds 1 januari 2024 is het gebruik van mobiele telefoons niet meer toegestaan op middelbare scholen en vanaf het nieuwe schooljaar (2024-2025) ook

Stralingsleed.nl:ㅤVan een High Sensitive Person (HSP’ er) naar een Electrogevoelig (EHS’er) persoon

   Niet-HSP’ er                                              HSP’ er HSP’ ers (Highly Sensitive Persons),  vangen de informatie uit de omgeving anders op dan anderen en vaak worden die signalen onbewust ontvangen. Ongeveer 20 procent van de mensen zijn hoogsensitief (HSP) en voor zover bekend zijn er net zo veel hooggevoelige mannen als vrouwen. Een hoogsensitief persoon of HSP’ er  Een

Stralingsleed.nl:ㅤSmartphones verzieken de mentale gezondheid van jongeren.

Het levensgeluk van jongeren holt achteruit. De hoofdverdachte? De smartphone met 5G. Een smartphone is een mobiele telefoon die uitgebreidere computer-mogelijkheden biedt dan de mobiel. 5G is de vijfde generatie van de mobiele telecommunicatie en maakt eveneens gebruik van radiogolven. 5G komt na 2G, 3G en 4G en hoe hoger het getal, hoe geavanceerder de techniek: -2G of EDGE/GSM staat voor: bellen, sms’en en basis surfen, -3G of HSPA/WCDMA: staat voor snel mobiel internet waarmee je foto’s

Stralingsleed.nl:ㅤMobieltje verdwijnt uit de klas, verbod in hele school niet uitgesloten. Is de mobiel kankerverwekkend?

In 1994 kreeg Nederland de eerste telefoonnetwerken waarmee je óók mobiel bellen kon. Mobiel bellen met een draadloos telefoonnetwerk waarbij de aangesloten apparaten niet via fysieke koperen kabels of glasvezelkabels communiceren, maar via elektromagnetische straling (radiogolven): via elektrische- en magnetische trillingen Een radiogolf die zich voortplant in de lucht en niet te voelen is, niet te horen is, niet te ruiken en niet te zien. In Europa werkt een mobiele telefoon via het GSM-netwerk en GSM staat

Stralingsleed.nl:ㅤDe invloed van 5G straling op sommige mensen

Welke gezondheidseffecten heeft straling van mobiele toestellen op sommige mensen? Toestellen met 5G produceren dezelfde soort straling als toestellen met de oudere 2G, 3G en 4G: niet-ioniserende straling. Dat stralingstype ligt lager in het spectrum dan de ioniserende straling van bijv. röntgenstraling, maar “mensen melden echter wel gezondheidsklachten van de straling van draadloos gebruik”,  zegt Remco Westerink, neurotoxicoloog aan de Universiteit Utrecht. Onderzoek Wetenschappers uit Zweden, Finland, Groot-Brittannië, Denemarken en Frankrijk doen grootschalig onderzoek naar

Stralingsleed.nl:ㅤDe blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische straling (RF) is fors toegenomen.

De blootstelling aan de radiofrequente (RF) straling van smartphones, tablets, wifi, en draadloze thuistelefoons (DECT) is enorm. En er is steeds meer bewijs dat de blootstelling hieraan, schadelijk is voor de gezondheid. De blootstelling aan de: -niet zichtbare, -niet te ruiken of -te horen, radiofrequente (RF) straling. De radiofrequente (RF) elektromagnetische straling van de draadloze technologieën worden ook sinds 2011 door de WHO beschouwd als: mogelijk kankerverwekkend (klasse 2B). Dit voornamelijk vanwege het verhoogde risico

Stralingsleed.nl:ㅤVeroorzaakt 5G corona?

Hoe werken mobiele telefoons? Een zendmast stuurt het binnengekomen signaal door naar je mobiele telefoon. Dit gebeurt via radiogolven. Een radiogolf, ook radiofrequente (RF) straling genoemd, is een golf in de vorm van elektromagnetische straling met golflengten uiteenlopend van ruwweg duizend kilometer tot een milimeter, dus in het frequentiegebied van enkele honderden hertz (Hz) tot enkele honderden gigahertz (GHz). Radiogolven die gebruikt worden in de communicatietechniek om informatie over te brengen. Eerst bij 2G, 3G en 4G en nu bij 5G. Een radiogolf:

Stralingsleed.nl:ㅤElektromagnetische straling van o.a. zendmasten en gezondheidsklachten

                                                        Meter om hoog-frequente velden (straling) te meten Steeds vaker lees je in de krant dat een huis of werkomgeving ons ziek kan maken. Bekende boosdoeners zijn: -onvoldoende ventilatie en -bodemverontreiniging. Aan de belastende elektromagnetische straling van alle draadloos, denken we niet meteen. Toch heeft die een grote