Rechtszaak tegen weigering contant geld door bioscoop

rechtszaak-tegen-weigering-contant-geld-door-bioscoop

07-01-20 10:01:00,

Michiel Jonker: “Contante betaling waarborgt de privacy van bioscoopbezoekers.”

De Arnhemse privacy-activist Michiel Jonker heeft bij de Rechtbank Gelderland beroep ingediend tegen de weigering van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om handhavend op te treden tegen de weigering van arthouse-bioscoop Focus Filmtheater in Arnhem om contante betaling te accepteren. De bioscoop eist sinds de verhuizing naar een pand dat miljoenen heeft gekost, pinbetaling bij aankoop van filmkaartjes aan de kassa. Daarmee dwingt de bioscoop bezoekers tot het laten verwerken van hun persoonsgegevens.

Jonker is het daar niet mee eens en heeft om die reden in augustus 2018 een handhavingsverzoek bij de AP ingediend. De AP heeft dat verzoek in november 2019 afgewezen omdat volgens de AP niemand verplicht is om contant geld als wettig betaalmiddel te accepteren. Ook stelt de AP dat de bioscoop middels haar algemene voorwaarden een “contract” met de bioscoopbezoekers tot stand brengt, waaruit een noodzaak zou voortvloeien om persoonsgegevens van de bioscoopbezoekers te verwerken.

Volgens Jonker is er in geval van toonbankbetalingen in een aantal gevallen echter wel degelijk een plicht om contant geld te accepteren. Hij beroept zich daarbij op informatie van een expert van de Nederlandsche Bank. “Focus Filmtheater is een arthouse-bioscoop die films vertoont over gevoelige onderwerpen, en wordt nota bene voor een deel met gemeenschapsgeld gefinancierd,” zegt Jonker. “Het gaat hier om de maatschappelijke participatie van mensen. Het moet niet mogelijk zijn dat achteraf door middel van profilering wordt achterhaald voor welke films iemand in de loop der tijd belangstelling heeft getoond. Als deze bioscoop privacyvriendelijke contante betaling mag weigeren, dan is dat het signaal dat iedereen afhankelijk mag worden gemaakt van niet-anonieme methoden om betalingen te doen – via pin of via internet. Dan moet je gaan nadenken wat andere mensen, autoriteiten of geautomatiseerde systemen voor conclusies kunnen trekken over jouw keuze om wel of niet bepaalde films te zien. Dat geeft aan deze zaak een grote lading.”

In de documenten die Jonker in de bezwaarprocedure heeft opgevraagd, heeft hij ook aanwijzingen aangetroffen dat er onvoldoende waarborgen zijn met betrekking tot de persoonsgegevens die via de website van de bioscoop worden verzameld. “Als je een bioscoopkaartje koopt, kunnen je gegevens worden verwerkt door op zijn minst zeven bedrijven in vijf landen. Eén van die bedrijven is Google,

 » Lees verder

Tegen de digitale dictatuur van de miljardairs

tegen-de-digitale-dictatuur-van-de-miljardairs

06-01-20 11:30:00,

Op tweede kerstdag werd ik verrast door een interview van France24 met Vandana Shiva dat flink tegen een aantal schenen trapt. Aanleiding was haar nieuwe boek met de verkorte titel ´Oneness against the 1%´. Hierin rekent ze af met miljardairs als Gates en Zuckerberg die een digitale dictatuur willen opleggen aan de landbouw in een poging die te monopoliseren.

(Door Taco van Dommels, oorspronkelijk verschenen op konfrontatie)

Shiva blijkt opgeleid te zijn om ingenieur te worden in de kernenergiesector. Er kwam een ommekeer in haar denken nadat haar zuster, een arts, haar wees op de gevaren van kernenergie, en door haar kennismaking met de inheemse vrouwen van de Chipko-beweging in de Himalaya die vechten voor het behoud van de bossen daar. Shiva werd activiste voor ecologie en biodiversiteit en ondersteunt boeren die zelf zaden vermeerderen, bewaren en ruilen. ¨De natuur is de basis voor de economie en iedereen heeft kennis en dat moet worden gerespecteerd,¨ aldus Shiva.

Ondanks dat de interviewer tijdens het gesprek duidelijk zijn twijfels liet merken over de argumentatie van Shiva (´het lijkt op een samenzweringstheorie´), liet de Indiase activiste zich niet uit het veld slaan.

Om de rol van grote bedrijven in de landbouw te schetsen, belicht ze eerst hoe dat ging met Monsanto (Bayer). Dit bedrijf heeft zijn roots in Hitler´s Duitsland waar giffen werden geproduceerd om mensen te doden. Onder het mom van het bestrijden van plantenziektes en insectenvraat werd de productie van die giffen na de oorlog voortgezet. Een vergelijkbaar verhaal gaat op voor de productie van kunstmest. ¨Dezelfde bedrijven en dezelfde procedures. Andere retoriek, maar dezelfde doelen: de materialisatie van een dodelijk product.¨

In een eerder boek beschreef Shiva de invasie van Monsanto in India (Punjab) waar onder het mom van de Groene Revolutie boeren werd voorgehouden dat hun inkomsten zouden toenemen door het gebruik van genetisch gemanipuleerde gewassen en de bijbehorende gifstoffen (en kunstmest). Dat leverde echter een resistente bull worm op, de verdwijning van verstuivende insecten, uitgeputte bodems en grondwater, boeren met schulden en een verhoogd zelfmoordpercentage.

Het antwoord van de activisten was: zelf zaden bewaren, herintroduceren van biologische katoenzaden en (her-)introduceren van handspinnen en -weven. Daardoor groeiden de dorpseconomieën met een factor 10, ¨want de welvaart blijft nu in de dorpen in plaats van dat het daaruit wegvloeit¨.

 » Lees verder

mars tegen 5G op 25 januari in Amsterdam start op de Dam

mars-tegen-5g-op-25-januari-in-amsterdam-start-op-de-dam

04-01-20 10:22:00,

Internationale protestmars tegen 5G

          START 13:00 op de DAM in Amsterdam

Op 25 Januari zal er een vreedzame mars gelopen worden tegen de invoering van 5G, of liever gezegd: er wordt gelopen vóór handhaving van het voorzorgsprincipe.

“In geval van risico op ernstige of onomkeerbare schade, moet de afwezigheid van absolute wetenschappelijke zekerheid niet als excuus dienen voor het uitstellen van effectieve maatregelen om aantasting van het leefmilieu te voorkomen…”

Bovenstaande is een citaat uit het voorzorgsprincipe, opgesteld tijdens de conferentie over de biodiversiteit van Rio (1992).

Het voorzorgsprincipe wil zoveel zeggen als: zolang de veiligheid van 5G voor mens, dier en plant níet wetenschappelijk is aangetoond, moet ook níet tot 5G-plaatsing worden overgaan.

Onze regering heeft dit voorzorgsprincipe al jaren geleden aan haar laars gelapt, aangezien er al testen gedaan worden met 5G-masten. Niet dat veel mensen dat weten, maar dat is ook de bedoeling. Daar komt alleen maar onrust van, zullen veel gemeentes gedacht hebben.

Werelddoelen

Invoering van 5G is onderdeel van de 17 duurzame werelddoelen, die zouden leiden tot een betere en duurzamere wereld (zie doel nummer 9). Klinkt allemaal heel mooi, maar is dat wel zo? En hoe zit het eigenlijk met de privacy?

Uit betrouwbare bron hoorde ik, dat in Brazilië 5G in handen is gevallen van het leger en ze op die manier alle inwoners in de gaten houdt. Over privacy gesproken… Wil Nederland ook die kant op?

Medische experts waarschuwen

Huisarts Magali Koelman schreef onlangs een helder artikel over de invloed van 5G op onze gezondheid. Ook stelde zij een smeekbede op die ondertekend is door 376 wetenschappers. Duitse artsen voerden een paar maanden geleden actie in Stuttgart. Dat is goed om te horen, maar waar blijven onze Nederlandse artsen?

Voor zorgprofessionals, journalisten en politici die wetenschappelijke experts over dit onderwerp willen horen praten zijn er lezingen op YouTube van professor Martin L. Pall, professor Olle Johansson, epidemiologe Devra Lee Davis, de medici dr. Sharon Goldberg, drs. Jan van Gils en dr. Hugo Schooneveld en anderen.

Global Protest Day 5G

Breed protest

Een recent Nederlands interview met de voorzitter van de stichting EHS is hier te zien.

 » Lees verder

Nog meer experts tegen klimaat-idiotie..!!

nog-meer-experts-tegen-klimaat-idiotie.!!

02-01-20 03:07:00,


x

x

Nog meer experts tegen de klimaat-idiotie..!!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Als zelfs de (oud-)directeur van Greenpeace, Patrick Moore, geen blad meer voor de mond neemt en het verhaal over de ‘door de mens veroorzaakte klimaatverandering’ classificeert als ‘de grootste zwendel in de geschiedenis’, dan is er toch wel degelijk wat aan de hand met de hysterie in de Nederlandse politiek rondom dit thema. Kan het zijn dat niemand van ál die politici het weet en maar in het wildeweg raaskalt..? Niemand die, net als bij het sprookje van de ‘nieuwe kleren van de keizer’ dúrft te bekennen, dat het allemaal maar heel, heel dun ijs is, waarop de klimaatpolitiek is gebaseerd. En dat feitelijk de klimaat-activisten in hun blote kont lopen, zonder kleren.

En dat het -om in deze beeldspraak te blijven- net zo eenvoudig heel snel kan gaan dooien, als gaan vriezen.. Wie durft er dan op het dunne ijs te blijven oreren over ‘klimaatverandering’…? Dr. Patrick Moore gaat in een onlangs gegeven interview, volledig in de aanval op de door angstzaaiers gehanteerde ‘klimaattheorie’. Maar vooral richt hij zijn pijlen op hen, die er heimelijk van profiteren en de grote stimulatoren zijn van de klimaatstrijd..!

Want opvallend genoeg, gaat het bij ALLE klimaatcampagnes over het verspreiden van angst, gebaseerd op het schuldgevoel van een slecht geweten.. Want zoals we weten, is angst door de geschiedenis heen, steeds aangewend om mensen te manipuleren en te besturen en ze onder controle te krijgen. Volgens Patrick Moore is de klimaathype strikt genomen ook een dergelijke angstcampagne gebaseerd op schuldgevoelens.

De belangrijkste drijfveer om ‘gaslighting’ toe te passen, is trachten een ​​dynamiek creëren, waarbij volledige controle wordt verkregen over het slachtoffer. Hem of haar zódanig verzwakken, dat deze persoon zeer eenvoudig te manipuleren is. En volledig uit zijn eigen kracht wordt getrokken, zónder dat deze persoon het feitelijk doorheeft.

Klimaatbeweging: ‘een giftige mix van ideologie, politiek en religie’..
In dat kader wordt het fenomeen ‘Gaslighting’ steeds vaker gehoord. (HIER) Het fenomeen waarbij onschuldige mensen worden gemanipuleerd via ‘schuld om onwetendheid’.. Bijvoorbeeld, zo meldt Moore: “Je bent bang dat je indirect je kinderen vermoordt, omdat je ze in je SUV rondrijdt en kooldioxide in de atmosfeer uitstoot.

 » Lees verder

Demonstratie tegen handel in producten uit illegale nederzettingen door Christenen voor Israël – The Rights Forum

demonstratie-tegen-handel-in-producten-uit-illegale-nederzettingen-door-christenen-voor-israel-–-the-rights-forum

18-12-19 10:11:00,

Gij zult niet stelen

Lees meer over
Christenen voor Israël Wijn

Gij zult niet stelen / Demonstratie tegen handel in producten uit illegale nederzettingen door Christenen voor Israël

De Israëlwinkel van Christenen voor Israël in Nijkerk is donderdag de locatie van een protestactie tegen de handel in producten uit de illegale Israëlische kolonies in bezet gebied. ‘Gij zult niet stelen.’

Voorbeeld van een wijn die door het Israël Producten Centrum wordt verkocht als ‘wijn uit Israël’, maar in werkelijkheid afkomstig is uit een illegale nederzetting op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.DocP 

Op donderdag 19 december organiseert DocP (Diensten en Onderzoek Centrum Palestina) een protestactie bij het ‘Israël Producten Centrum’ (IPC) in Nijkerk. Doel van de actie is de aandacht te vestigen op de betrokkenheid van het IPC bij de handel in producten uit de illegale Israëlische kolonies (‘nederzettingen’). Het IPC is nauw verwant aan de organisatie ‘Christenen voor Israël’.

‘Feestelijke verwenavond’

De actie van DocP wordt gehouden voor de deur van het IPC. Daar vindt op dat moment een ‘feestelijke verwenavond’ plaats, waarop bezoekers kennis kunnen maken met wijnen en andere producten uit Israël. Een deel daarvan komt echter niet uit Israël, maar uit de door Israël bezette Palestijnse en Syrische gebieden. Ze worden geproduceerd door Israëlische kolonisten, op gestolen land waarvan de lokale bevolking is verdreven.

De Israëlische kolonisering en exploitatie van bezet gebied geldt onder de Conventies van Genève als een grove schending van het internationaal recht, en onder het Statuut van Rome (het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof) als een oorlogsmisdaad, en gaat gepaard met massieve schendingen van de mensenrechten. Handelaren in kolonistenproducten, zoals het IPC, faciliteren die schendingen en betrekken daar hun klanten bij – in dit geval onder de noemer van een ‘feestelijke verwenavond’.

Feestelijk protest

Daar is niets feestelijks aan, stelt DocP, en om die reden wordt ertegen geprotesteerd. Activisten uit het hele land komen donderdag vanaf 18.00 uur samen om het IPC en de Christenen voor Israël op een stevig tegengeluid te tracteren. Dat gebeurt onder het genot van wijn en hapjes van onomstreden oorsprong. The Rights Forum sympathiseert met het initiatief.

 » Lees verder

Motie tegen 5G aangenomen door Milieudefensie, maar hoe onafhankelijk zijn zij eigenlijk? – Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

motie-tegen-5g-aangenomen-door-milieudefensie,-maar-hoe-onafhankelijk-zijn-zij-eigenlijk?-–-stralingsbewust-zuid-kennemerland

13-12-19 02:29:00,

Op 7 december is tijdens de algemene ledenvergadering van Milieudefensie de motie ‘5G Weg ermee!’ aangenomen. Een bijzondere situatie. Milieudefensie claimt een onafhankelijke organisatie te zijn, maar ontvangt ondertussen wel miljoenen aan overheidssubsidie. Door het aannemen van deze motie zal Milieudefensie nu daadwerkelijk stappen moeten gaan zetten om het beleid van diezelfde overheid tegen te gaan werken. Dat klinkt toch op zijn minst als belangenverstrengeling.

Impact van 5G op klimaat en milieu

Alle draadloze technologieën zijn nu al enorme energie-slurpers, waardoor steeds meer en steeds grotere datacenters nodig zijn. Als daar tienduizenden zendantennes bij komen om 5G mogelijk te maken, dan zal dat een gigantische toename in het energieverbruik gaan laten zien. Uit een uitgebreid onderzoek is gebleken dat het energieverbruik zelfs met wel 170% kan gaan stijgen. 5G heeft dus wel degelijk een impact op het klimaat.

Daarnaast gaat de sterke toename van de hoeveelheid elektromagnetische velden ook een effect hebben op de natuur, onze gezondheid en het milieu. 5G is daarmee een belangrijk onderwerp voor een milieuorganisatie zoals Milieudefensie.

Milieudefensie besteedt liever geen aandacht aan 5G
Geen informatie op de website over 5G

Verrassend genoeg was 5G tot nu toe in het geheel geen thema bij Milieudefensie. Diverse leden probeerden wel al lange tijd om via een motie de vereniging zo ver te krijgen dat er acties ondernomen zouden worden om de uitrol van 5G tegen te gaan. Dit werd echter ontmoedigd door het bestuur.

Tijdens een eerdere ledenvergadering op 22 juni 2019 ontraadde het bestuur de motie. Een campagne tegen het uitrollen van het 5G netwerk zou namelijk niet binnen hun algemene beleidsplan en hun strategische jaarkader vallen. Het feit dat voor het 5G netwerk aanzienlijk meer energie wordt gebruikt (vergeleken met de huidige netwerken voor 2G, 3G en 4G) vonden zij niet genoeg om het thema te linken aan hun klimaatdoelstellingen. Een bijzonder standpunt voor een milieuorganisatie die claimt klimaatverandering te willen aanpakken.

Een groep leden van Milieudefensie probeerde, eerst op 21 september en daarna op 12 oktober, een extra algemene ledenvergadering (ALV) te organiseren over het thema 5G om er voor te zorgen dat Milieudefensie hier actie tegen ging voeren. Er werd door het bestuur vastgehouden aan de eis dat er 250 stemmen vanuit het ledenbestand nodig waren om dat voorstel te steunen en tegelijkertijd was er geen medewerking om dit voorstel te verspreiden onder de leden.

 » Lees verder

Demonstratie bij Ahoy tegen wapens getest op burgers in Gaza, nu te koop in Rotterdam – DocP

demonstratie-bij-ahoy-tegen-wapens-getest-op-burgers-in-gaza,-nu-te-koop-in-rotterdam-–-docp

30-11-19 09:04:00,

We kwamen uit alle windrichtingen om te protesteren tegen de aanwezigheid van Israelische wapenfabrikanten op de NIDV beurs in de AHOY: o.a. uit Rotterdam, Amsterdam, Vlaardingen, Leiden, Den Haag, Zeist, maar ook Zwolle en Enschede. Palestijnen en Nederlanders protesteerden samen tegen de illegaliteit van Israels landroof, de vele aanvalsoorlogen tegen de Palestijnen en Arabische buurlanden, de grootschalige illegale inzet van wapens voor offensieve doeleinden, de wapenleveranties aan staten die ze inzetten tegen burgers (zoals Myanmar, India, de Filippijnen). Het testen van wapens op Palestijnen om ze vervolgens succesvol “als battlefield tested” op de markt te kunnen brengen. Daarom mogen Israelische bedrijven wat ons betreft niet in Nederland op de beurs staan.

“ja maar, er is toch een grijs gebied?” betoogde de heer Hans Hillen, voorheen minister van defensie, nu voorzitter van de NIDV. Nee meneer Hillen, wanneer het internationaal recht systematisch wordt geschonden is er geen grijs gebied.

Het regende pijpenstelen, maar dat deerde ons niet. De bezoekers troepten voorbij met hun vele decoraties op de borst gespeld, evenals nette dames op hoge hakken, rolkoffertjes achter zich aan trekkend, en namen vaak ietwat onwillig onze natte flyers aan.

 » Lees verder

Weersta de coup tegen Evo Morales – INDIGNATIE

weersta-de-coup-tegen-evo-morales-–-indignatie

10-11-19 08:54:00,

TEKENS dat er in Bolivia een staatsgreep plaatsvindt tegen de nieuw herkozen president Evo Morales, toont aan dat Latijns-Amerika een wanhopig strijdtoneel blijft tussen vooruitgang en reactie.

Op een continent door de VS beschouwd als zijn achtertuin sinds de 19 e eeuw, dit in de vorm van een strijd voor onafhankelijke staten die kaart kunnen brengen hun eigen weg tegengewerkt door de krachten die hun middelen te openen om de exploitatie door Amerikaanse bedrijven en ondergeschikt hun buitenlands beleid naar Washington.

Over Bolivia zijn rapporten over de BBC en andere Britse media begonnen met het selectie- en vervormingsproces dat hun berichtgeving over Venezuela en andere links-neigende Latijns-Amerikaanse staten al jaren kenmerkt.

Het patroon is bekend. Strategieën verschillen per land, maar wanneer linkse regeringen niet worden afgewezen bij de stembus, spelen andere tactieken een rol.

In Brazilië zagen we gekozen tot president Dilma Rousseff van de Arbeiderspartij uit zijn ambt worden ontheven in een constitutionele staatsgreep en vervangen door haar plaatsvervanger, Michel Temer, van een andere partij.

Ondanks dat hij door niemand werd gekozen, aarzelde Temer niet om het beleid van de gekozen regering om te keren, de bijl te verleggen naar openbare diensten en een uitgavevorst van 20 jaar vast te leggen. Noch de VS noch haar Europese bondgenoten hebben hierover hun bezorgdheid geuit.

Temer kon de verkiezingen niet uitstaan. Zijn beoordelingen waren verschrikkelijk en hoe dan ook, hij had een sleaze overtuiging die hem uitsluitte.

Rousseff’s voorganger, Luiz Inacio Lula da Silva, leek gevaarlijk de volgende verkiezingen te winnen en alle peilingen te overtreffen.

Er werd dus een overtuiging gevonden, hij kon niet meer staan ​​- en Amazone-brandende, homo-bashing misogynistische misdadiger Jair Bolsonaro kon in functie treden.

In Ecuador was de regering van Rafael Correa te populair om te verslaan. Dus stond Lenin Moreno voor dezelfde partij op hetzelfde platform met de zegen van Correa – voordat hij de sociale uitgaven opschoof, het ambtenarenapparaat en de rechterlijke macht zuiverde, zijn voorganger in ballingschap dreef en militaire ondergeschiktheid terugbracht naar de VS.

In Venezuela en Nicaragua heeft de oppositie de verkiezingsresultaten genegeerd die ze niet leuk vinden. Het onmogelijk te bedriegen kiessysteem van Venezuela, geprezen door de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter als de beste ter wereld, is geen barrière voor oppositiepartijen die beweren dat er geen bewijs is dat stemmen zijn vervalst of weigeren om in de eerste plaats deel te nemen.

 » Lees verder

Demonstratie tegen pensioenroof –

18-10-19 07:04:00,

Foto 123rf

Organisatoren roepen alle gepensioneerden en belanghebbenden op te protesteren tegen de pensioenroof door dit kabinet via de lage rekenrente op 1 november op het Malieveld in Den Haag.
Acht miljoen mensen worden beroofd.nu en in de toekomst bestolen.

Het protest wil
1. De rekenrente naar 3,5%
2. Geen verplichte belegging in staatsobligaties
3. Handhaven huidig pensioenstelsel
4. DNB van bindend advies naar vrijblijvend advies over rekenrente
5. Parlementaire enquête naar kwade opzet van Rutte, Dijsselbloem, Knot en Koolmees

Op het Malieveld zullen sprekers op het podium komen van pensioenfondsen, financieel experts, ouderenorganisaties, vakbonden en politieke partijen die zich uitspreken voor de rekenrente op 3,5%,
en verantwoordelijk minister Koolmees.

Toelichting

Ad 1:
Omdat het pensioen een spaarstelsel is waarvan het rendement van de beheerders leidend is in het bepalen van de rekenrente. De organisatie kiest voor 50% van het gemiddelde rendement over de afgelopen 10 jaar. De pensioenbeheerders haalden gemiddeld 7%, dus de rekenrente wordt 3,5%.

Ad 2:

De ECB rente en de rente op staatsobligaties worden op dit moment als politiek instrument gebruikt om geld van rijke landen en pensioenfondsen cadeau te doen aan arme landen in de EU.

Dit heeft niets met verantwoord beleggen te maken en daarom moeten pensioenfondsen zelf kunnen bepalen waarin ze beleggen, wat ze al tientallen jaren uitstekend doen. Geld heeft altijd een positieve waarde, dus als de EU of Nederland geld uit de pensioenfondsen willen lenen dan moeten zij hier een normale (positieve) rente voor betalen. Zoniet dan beleggen ze wel in iets anders.

Ad 4:
Het is geld van werknemers, en niet van de Nederlandse staat of DNB. De pensioenfondsen hebben meer verstand van beleggen dan DNB laat blijken. Voor de DNB is een kleinere rol op zijn plaats, zodat de pensioenfondsen niet langer last hebben van politieke beïnvloeding.

Ad 5:
Hoe meer je je verdiept in ons huidige ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ des te meer snap je dat de veranderingen door het kabinet moedwillig en kwaadaardig zijn, met het doel ons te beroven.

 » Lees verder

De boer op tegen de stank – Down To Earth Magazine

de-boer-op-tegen-de-stank-–-down-to-earth-magazine

17-10-19 11:44:00,

Wat doet stank met je gezondheid? Geurhinder is veel ernstiger dan lang gedacht en bestaande maatregelen sorteren niet het gewenste effect. Een groep omwonenden startte een rechtszaak tegen de staat. Maar strengere normen zijn niet zomaar een oplossing. “De kern van dit probleem is: het kan niet uit.”

totaal aantal views: 20; 20 views vandaag

Als je bij Gert van Dooren de voordeur uitstapt, vult je neus zich in één ademteug met een scherpe stank. Kippenmest, weet Van Dooren, afkomstig van de 100.000 mestkuikens aan de overkant van de straat. Met bezoek zit hij daarom liever binnen, en voordat het huis gelucht kan worden controleert de familie hoe de wind staat. “In de zomer ’s nachts je raam openzetten kan niet, want dan denk je dat je in een stal ligt.”
Met zijn vrouw en twee zonen woont Van Dooren sinds tien jaar in een verbouwde boerderij, even buiten Erp. Ze zijn omsingeld door een kippenmesterij, een zeugenhouderij en een rundveebedrijf, maar willen zich niet door stank laten verdrijven. Van Dooren vertelt aan de keukentafel hoe hij zich de afgelopen jaren heeft verdiept in de Wet geurhinder en veehouderij, de werking van luchtwassers en de meeteenheid van geur: ‘odour units’ (OU). “Vroeger was ik pro-boer, ik was partijvoorzitter van het CDA in Veghel. Daar ben ik helemaal van teruggekomen.” Een oplossing tegen de stank heeft hij nog niet gevonden.

Oud onderzoek

De stof die stank veroorzaakt, hoeft geen hoge concentratie te hebben om effect op je gezondheid te hebben. Bij lage concentraties doet de stof zelf niks, maar de geur kan stressgerelateerde gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, vermoeidheid, benauwdheid en misselijkheid veroorzaken. “Als je slaap er bijvoorbeeld door verstoord wordt, heeft dat impact op je fysieke gezondheid”, legt gezondheidskundige Loes Geelen uit. “Hinder is subjectief, maar wel realiteit.”

Geelen heeft jarenlang bij de GGD Brabant/Zeeland geurhinder onderzocht en erover geadviseerd. “We kregen bij de GGD steeds meer klachten van omwonenden”, vertelt ze. Voor de GGD was dat aanleiding om onderzoek te doen naar het verband tussen geurbelasting (de uitstoot van veehouderijen) en geurhinder (het aantal mensen dat hinder ondervindt). Want hoeveel mensen hier precies last van hebben, is eigenlijk niet bekend. Toch is er wetgeving die bepaalt hoeveel geurhinder veehouderijen mogen veroorzaken. Waar is die dan op gebaseerd?

 » Lees verder

Aansprakelijkheidsactie tegen 5G groot succes; Miljardenclaim tegen telecombedrijven – Dutch Anarchy

aansprakelijkheidsactie-tegen-5g-groot-succes;-miljardenclaim-tegen-telecombedrijven-–-dutch-anarchy

06-10-19 10:23:00,


Onderstaand is het recente persbericht van de Nationale Bond tegen Overheidszaken (N.B.O.)

Aansprakelijkheidsactie tegen 5G groot succes

Miljardenclaim tegen telecombedrijven

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is hard op weg om een imposante claim bij de telecomindustrie neer te leggen wanneer die bij haar voornemen blijft om 5G uit te rollen. De Bond heeft het aantal van 1.429 deelnemers aan zijn aansprakelijkheidsactie bereikt, wat neerkomt op een potentiële claim van 1 miljard euro op jaarbasis.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken (NBO) geeft mensen die zich zorgen maken over 5G een middel in handen om de telecomproviders hard op de vingers te tikken. De overheid en telecombedrijven willen 5G introduceren zonder dat de bevolking hierom heeft gevraagd en zonder dat zij eerlijke informatie over de nadelen en risico’s van het nieuwe mobiele netwerk hebben verstrekt. De Bond heeft nu een juridisch document opgesteld waarmee mensen te kennen kunnen geven dat zij geen toestemming geven voor de introductie van 5G. De overheid en telecombedrijven kunnen dan niet meer zeggen dat de bevolking daar stilzwijgend mee akkoord is gegaan. ‘Zodra de telecomproviders 5G activeren, hebben zij een verbintenis met iedereen die onze aansprakelijkheidsbrief naar deze bedrijven heeft gestuurd’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de NBO. Onderdeel van die verbintenis is een vergoeding van 500 euro voor elke dag dat 5G actief is. Daar bovenop komt een vergoeding van 1.000 euro wanneer het 5G-netwerk zich binnen een straal van 250 meter van iemands woning bevindt. Volgens Zwarts betreft het hier gangbare dagvergoedingen. De methode die de NBO hanteert is gebaseerd op eerder succes in rechtszaken van de Bond tegen zorg verzekeraars.

Het aantal mensen dat aan de aansprakelijkheidsactie wil meedoen, overtreft de verwachtingen van Zwarts. Hij dacht te kunnen rekenen op 500 deelnemers en hoopte de 2.000 te kunnen bereiken. ‘Dat zou echt een stunt zijn, dacht ik. Maar nu lijkt het erop dat we het gaan flikken ook! En ik denk dat we nog hoger gaan uitkomen.’ Op vrijdagavond 27 september startte de actie en op donderdag 3 oktober werd het genoemde aantal van 1.429 deelnemers bereikt – in minder dan een week . ‘Als we zo doorgaan, hebben we het straks echt over een miljardenclaim tegen de telecom.

 » Lees verder

Bond tegen Overheidszaken start aansprakelijkheidsactie telecomproviders – Wakker Mens

bond-tegen-overheidszaken-start-aansprakelijkheidsactie-telecomproviders-–-wakker-mens

01-10-19 10:48:00,

Ingezonden bericht door de Nationale Bond tegen Overheidszaken:

Zoals je weet zijn KPN, T-Mobile en Vodafone momenteel druk bezig met voorbereidingen om 5G uit te rollen. Dit nieuwe mobiele netwerk wordt gepresenteerd als een mooi geschenk voor ons, omdat het ons in staat zal stellen een film in twee seconden te downloaden op onze mobiele telefoon. Ook kunnen we daardoor straks in slimme auto’s rijden.

Zoals je ook weet, is dit maar één kant van de zaak. De elektromagnetische straling die bij het gebruik van 5G vrijkomt, is waarschijnlijk slecht voor je gezondheid. In Maastricht wordt 5G getest en daar vluchten mensen hun huis uit vanwege de gezondheidseffecten die zij ervaren. Het 5G-netwerk gaat bedrijven en overheid in staat stellen om jouw gedrag in belangrijke mate te monitoren, wat een verregaande inbreuk betekent op jouw persoonlijke levenssfeer. Het 5G-netwerk kan zelfs gebruikt worden om energie als wapen tegen jou in te zetten.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken van Jordy Zwarts is onlangs een actie gestart die tot doel heeft de introductie van 5G te blokkeren. Dit met behulp van het recht. De Bond heeft een verbintenis opgesteld die wettelijk van kracht wordt zodra een telecombedrijf 5G activeert. Onderdeel van die overeenkomst is een dagvergoeding die het telecombedrijf dan aan de wederpartij moet betalen. Heb je zo’n contract tijdig naar het telecombedrijf opgestuurd, dan sta je in je recht om desnoods voor de rechter je dagvergoeding op te eisen. Als er maar genoeg mensen meedoen aan deze actie, dan betekent dit dat de telecombedrijven een serieus financieel probleem hebben.

De methode die de Nationale Bond tegen Overheidszaken hanteert, is gebaseerd op eerder succes van de Bond inzake de Zorgverzekeringswet.

Je kunt je bij de actie aansluiten door hier te klikken. De actie loopt van 27 september t/m 31 oktober. Binnenkort gaat de Bond ook de politici aansprakelijk stellen.

Andere berichten

 » Lees verder

Nationale Bond tegen Overheidszaken start aansprakelijkheidsactie telecomproviders – Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

nationale-bond-tegen-overheidszaken-start-aansprakelijkheidsactie-telecomproviders-–-stralingsbewust-zuid-kennemerland

30-09-19 06:32:00,

Ingezonden bericht door de Nationale Bond tegen Overheidszaken:

Zoals je weet zijn KPN, T-Mobile en Vodafone momenteel druk bezig met voorbereidingen om 5G uit te rollen. Dit nieuwe mobiele netwerk wordt gepresenteerd als een mooi geschenk voor ons, omdat het ons in staat zal stellen een film in twee seconden te downloaden op onze mobiele telefoon. Ook kunnen we daardoor straks in slimme auto’s rijden.

Zoals je ook weet, is dit maar één kant van de zaak. De elektromagnetische straling die bij het gebruik van 5G vrijkomt, is waarschijnlijk slecht voor je gezondheid. In Maastricht wordt 5G getest en daar vluchten mensen hun huis uit vanwege de gezondheidseffecten die zij ervaren. Het 5G-netwerk gaat bedrijven en overheid in staat stellen om jouw gedrag in belangrijke mate te monitoren, wat een verregaande inbreuk betekent op jouw persoonlijke levenssfeer. Het 5G-netwerk kan zelfs gebruikt worden om energie als wapen tegen jou in te zetten.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken van Jordy Zwarts is onlangs een actie gestart die tot doel heeft de introductie van 5G te blokkeren. Dit met behulp van het recht. De Bond heeft een verbintenis opgesteld die wettelijk van kracht wordt zodra een telecombedrijf 5G activeert. Onderdeel van die overeenkomst is een dagvergoeding die het telecombedrijf dan aan de wederpartij moet betalen. Heb je zo’n contract tijdig naar het telecombedrijf opgestuurd, dan sta je in je recht om desnoods voor de rechter je dagvergoeding op te eisen. Als er maar genoeg mensen meedoen aan deze actie, dan betekent dit dat de telecombedrijven een serieus financieel probleem hebben.

De methode die de Nationale Bond tegen Overheidszaken hanteert, is gebaseerd op eerder succes van de Bond inzake de Zorgverzekeringswet.

Je kunt je bij de actie aansluiten door hier te klikken. De actie loopt van 27 september t/m 31 oktober. Binnenkort gaat de Bond ook de politici aansprakelijk stellen.

 » Lees verder

Deze week acties tegen #vaccinaties – De Lange Mars Plus

deze-week-acties-tegen-#vaccinaties-–-de-lange-mars-plus

26-09-19 02:20:00,

Foto 123rf

Naast de actie afgelopen weekeinde tijdens de wedstrijd PSV – Ajax van Frank Ruesink, voert ook de groep van vaccin-geinformeerden Oervaccin campagne tegen vaccinaties met name in Gelderland. De stichting Vaccinvrij probeert automobilisten langs de A15 bewuster te maken.

Ruesink

Tijdens de wedstrijd PSV – Ajax vraagt Frank Ruesink met een vliegtuigje dat rond het PSV stadion vliegt aandacht voor vaccinaties en het uitblijven van beloofd bewijs door VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff.

Eerder heeft Frank Ruesink op woensdag 28 augustus aangifte gedaan tegen Dijkhoff wegens laster. Dit naar aanleiding van de uitlatingen van Dijkhoff tijdens een VVD bijeenkomst waar de politicus grof uithaalde naar ouders met andere gedachten over vaccinaties dan de door de regering gewenste.

Dijkhoff heeft voor een zaal VVD’ers gesteld dat ouders die hun kinderen niet laten vaccineren onverantwoordelijke ouders zijn, die met hun gedrag andere kinderen in gevaar brengen. En dat zij een gevaar voor de samenleving zijn. Frank heeft Dijkhoff de kans gegeven met bewijzen voor zijn beweringen te komen. Deze zijn echter nooit verschenen. Hij vindt niet dat je iemand zonder met bewijzen te komen kunt beledigen, vandaar zijn aanklacht.

Oervaccin

Oervaccin is een groep zoals zij zichzelf noemen van “vaccin geinformeerden”. Zij volgen deze maand het inentingstoernee van de GGD vanuit Harderwijk met een reclamekar en delen in de verschillende plaatsen folders uit. Ook kan je een informatief babbeltje met hen hebben.

Als oervaccin wordt moedermelk gezien. Want zeggen de mensen van de actiegroep Oervaccin dat is wat “Een baby nodig heeft zodra de navelstreng met de moeder is verbroken en het als zelfstandig wezen verder gaat is liefde , geborgenheid en … moedermelk , het oervaccin om de ontwikkeling van het immuunsysteem te bevorderen.”

Op hun website geven zij gedocumenteerd weer waarom zij tegen vaccinaties zijn.


Zij roepen de staatssecretaris op een dubbelblind onderzoek te starten waarmee de werking van vaccinaties wordt aangetoond. Verder schrijven zij onder andere op hun site:

“Besmettelijk infectieziekten komen in onze westerse samenleving met goed voedsel , schoon drinkwater en hygiënische leefomstandigheden nog nauwelijks voor sinds halverwege de vorige eeuw.

 » Lees verder

7 Redenen tegen 5G – Zullen we het toch maar niet doen? – Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

7-redenen-tegen-5g-–-zullen-we-het-toch-maar-niet-doen?-–-stralingsbewust-zuid-kennemerland

25-08-19 07:07:00,

Inmiddels hebben er al 351 mensen openbaar hun reactie ingediend op de internetconsultatie over het Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode. Daarin valt onder andere te lezen dat de Rijksoverheid de gemeenten voortaan wil gaan verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G. En ze willen de wet gaan wijzigen om er voor te zorgen dat het plaatsen van de small cells niet geweigerd kan worden vanwege de volksgezondheid. Zorgelijke ontwikkelingen. Zie ook ons eerdere bericht daarover.

Marjolein uit Haarlem verdiepte zich in de materie en kwam tot 7 redenen waarom 5G geen goed idee is. Deze heeft zij inmiddels ook als reactie op de internetconsultatie ingediend. Het is een interessante opsomming geworden, die wij hier graag met je willen delen (zie ook de geraadpleegde bronnen onder aan het bericht). Wellicht is dit gelijk een mooie inspiratie om zelf ook je reactie in te dienen. De overheid vraagt om onze mening, dus laten we die vooral ook geven! Reageren kan nog tot 9 september. Onderstaand 7 redenen tegen 5G:

Wat is 5G?

5G is de vijfde generatie in draadloze communicatie en kan in kortere tijd meer data versturen en heeft minder vertraging. 5G is een nieuwe techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van hogere radiofrequenties dan in de al bestaande netwerken van 2G, 3G en 4G. Het gaat om de frequenties 700 MHz, 3,5 GHz en 26 GHz. De huidige veiligheidsvoorschriften zijn gebaseerd op de verouderde hypothese dat opwarming het enige schadelijke effect van elektromagnetische straling is.

De verplichte uitrol van 5G:

1. Is schadelijk voor mens, flora en fauna

Er zijn echter vele studies die een verband aantonen tussen elektromagnetische straling en biologische / neurologische effecten op mens en dier specifiek op cellen, vruchtbaarheid, hersenen en gedrag.

Wetenschappers doen dan ook een internationale oproep aan de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Europese Unie, de Raad van Europa en de regeringen van alle landen om de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte te stoppen. Een comité van onafhankelijke wetenschappers, de European Committee on Non Iozing Radiation Risk, adviseert onder andere een maximale blootstelling aan frequenties tot 2 GHz.

De wetenschap die waarschuwt wordt genegeerd. Als we kijken naar ons huidige welzijn en welbevinden dan zijn helaas wel de volgende feiten vast te stellen.

 » Lees verder

Aanklacht tegen Klaas Dijkhoff wegens laster in #vaccinatie zaak – De Lange Mars Plus

aanklacht-tegen-klaas-dijkhoff-wegens-laster-in-#vaccinatie-zaak-–-de-lange-mars-plus

24-08-19 03:16:00,

Frank Ruesink gaat aangifte doen tegen VVD fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wegens laster. Dit naar aanleiding van de uitlatingen van Dijkhoff tijdens een VVD bijeenkomst waar de politicus grof uithaalde naar ouders met andere gedachten over vaccinaties dan de door de regering gewenste. Ruesink meldt dit op zijn Facebook pagina.

Voor Ruesink is de maat vol. Hij gaat woensdag 28 augustus aangifte doen wegens laster. Dijkhoff heeft voor een zaal VVD’ers gesteld dat ouders die hun kinderen niet laten vaccineren onverantwoordelijke ouders zijn, die met hun gedrag andere kinderen in gevaar brengen. En dat zij een gevaar voor de samenleving zijn. Frank heeft Dijkhoff de kans gegeven met bewijzen voor zijn beweringen te komen. Deze zijn echter nooit verschenen. Hij vindt niet dat je iemand zonder met bewijzen te komen niet kunt beledigen, vandaar zijn aanklacht.

Hij schrijft:

‘TE LANG HEB IK ALLEEN GELUISTERD.
Te lang heb ik alleen geluisterd naar halve waarheden of hele leugens.
Te lang heb ik alleen geluisterd naar angstverhalen gebaseerd op dezelfde halve waarheden of hele leugens.
Te lang heb ik alleen geluisterd naar verschillende politici, die op basis hiervan onze vrijheid willen inperken.
Maar het luisteren bracht mij niet de waarheid en de vrijheid waar ik naar verlangde.’

Voorgeschiedenis

Ruesink maakt zich als vader van jonge kinderen zorgen over de vaccinaties. Frank Ruesink kent de gevolgen van het vaccineren van kinderen. Hij heeft dit ondervonden in de praktijk en hieraan dertien jaar onderzoek besteed. Dijkhoffs ‘Klaasbrief’ zorgt ervoor dat Frank sinds Bevrijdingsdag bezig is om een ander verhaal met de verzwegen waarheid over vaccinaties onder de aandacht te brengen. Hij zoekt Dijkhoff op tijdens bijeenkomsten van zijn partij en schrijft hem op 5 mei een brief . Ook andere politici spreekt hij meerdere keren aan op hun opvattingen over vaccinaties. Ruesink doet dit op een frisse respectvolle manier, waarbij hij steeds verslag doet van zijn ontmoetingen op Facebook.

Hij is op Facebook een speurtocht naar het bewijsmateriaal voor de veiligheid van vaccinaties gestart zonder dat iemand hem hieraan heeft kunnen helpen.

 » Lees verder

Strijd tegen valse voorlichting #orgaandonaties via de rechter verloopt moeizaam – De Lange Mars Plus

strijd-tegen-valse-voorlichting-#orgaandonaties-via-de-rechter-verloopt-moeizaam-–-de-lange-mars-plus

24-08-19 03:11:00,

foto 123rf

Het Tuchtcollege voor de Gezondheid weigert in hun uitspraak op 20 augustus een oordeel te vellen over de bewering van het Comité Orgaandonatie Alert en Annet Wood dat de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (via Gerard Kienstra) en de Gezondheidsraad (Pim de Gool) de Eerste Kamer opzettelijk verkeerd hebben geïnformeerd over ‘hersendood’. Het college durft blijkbaar de vingers niet aan orgaandonaties te branden. Ze gebruiken een oude juridische truc om er zich van af te maken. Toch gaan het Comité en Wood door.

Hersendood

De kwestie is of hersendood ook echt dood betekent.
Het Comité Orgaandonatie Alert is een groep mensen die verontrust zijn over de manier waarop de overheid het publiek informeert. Het zijn geen medici maar zij hebben zich diepgaand in het onderwerp “orgaandonatie” verdiept. Zij zijn bezorgd over de positie van de donor; met name over de vraag of de donor iets voelt wanneer artsen bij hem organen wegnemen. Zij geven aan op hun website dat het beleid van de overheid er op gericht is dat zoveel mogelijk mensen zich laten registreren als potentieel orgaandonor. Het “Comité vindt dat de voorlichting van de overheid eenzijdig is. Met name wordt niet verteld dat bij donatie na hersendood de donor sterft op de operatietafel. Ook wordt niet verteld dat hersendood een bedacht criterium is. Het heet niet voor niets “The invented Death” (De bedachte dood).

Aanklacht

Neuroloog Gerard Kienstra stuurt begin 2018 namens de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) naar de Eerste Kamer de brief „Hersendood is dood”. Dit gebeurt in de tijd dat het parlement een besluit moet nemen over het wetsvoorstel Actieve Donor Registratie. Kienstra beweert ’de correcte feiten over hersendood en orgaandonatie’ op een rijtje te zetten. De Gezondheidsraad steunt de brief.

Deze twee stellingen tegenover elkaar zijn natuurlijk heel interessant en van levensbelang voor donoren. Toch laat het Tuchtcollege de zaak liggen. Het ontbreekt hen aan moed het achterste van hun tong te laten zien. Zij verstoppen zich achter ‘het niet ontvankelijk zijn’ van de klagers, want zegt het college het Comité en mevrouw Wood zijn geen rechtstreekse belanghebbenden. Trouwens voegt het college het Comité toe,  » Lees verder

Voor of tegen Venezuela? Nee, bedankt | Uitpers

voor-of-tegen-venezuela?-nee,-bedankt-|-uitpers

15-08-19 10:00:00,

Gek is het eigenlijk, hoe één enkel land de publieke opinie in zijn greep kan houden. Chavez vroeger, Maduro nu zou een dictator zijn. Er heerst grote ellende, de economie is ingestort en er zijn grove schendingen van de mensenrechten. Kortom, er zijn redenen om in te grijpen. Niets van, zegt de anti-imperialistische linkerzijde, de VS leggen het land lam met zijn sancties, nergens zijn er zoveel pogingen als in Venezuela om de gezondheidszorg, het onderwijs en de voedselvoorziening op peil te houden.

We moeten kiezen wie we willen steunen, pest of cholera … Elk sociaal voelend mens moet Venezuela verdedigen, stelde Lode Van Oost een paar dagen geleden, anders sta je de facto aan de kant van de VS. Daar bedank ik feestelijk voor. Ik wil voluit de imperialistische aanslagen op de integriteit van Venezuela veroordelen, maar geenszins mijn steun geven aan het regime van Maduro. Tussen beide in staan burgers die geen fascisten zijn, maar wel kritische mensen en dissidente chavisten. Mensen die blijven pleiten voor dialoog en een burgerplatform hebben gevormd. De integere academicus Edgardo Lander speelt er een belangrijke rol in. Hen steunen is steun voor Venezuela en zijn bevolking.

Vuil spel

Kort nadat Hugo Chavez aan de macht kwam, was ik diverse keren in Venezuela. Ik woonde er conferenties bij en een Wereld Sociaal Forum. Ik discussieerde er met politieke verantwoordelijken en burgers. Ik stond in beate bewondering voor dit land en zijn nieuwe president die een andere koers wou varen, weg van het neoliberalisme. Iedereen had toen nog de ‘caracazo’ in het geheugen, de zware rellen tegen de neoliberale besparingen, tien jaar eerder, waarbij honderden of duizenden doden vielen, niemand weet precies hoeveel.

Chavez had mooie plannen: een diversifiëring van de economie met meer aandacht voor binnenlandse productie. Venezuela was – en is nog steeds – afhankelijk van het buitenland voor zijn voedselproductie. Met uitzondering van de oliesector die onder controle van de overheid moest komen, wilde men een gemengde economie uitbouwen en beginnen met een schuchtere industrialisering. Er werden wetten uitgevaardigd om internationale investeringen te beschermen. Veel mooie principes werden in de nieuwe grondwet verankerd. Mensen werden aangemoedigd om zelf met landbouwproductie te beginnen. Later werd gedacht aan een communaal socialisme, naar het voorbeeld van Bolivië,

 » Lees verder

Spreek in en loop mee tegen 5G! – Transitieweb

spreek-in-en-loop-mee-tegen-5g!-–-transitieweb

14-08-19 10:45:00,

Zoals je misschien wel weet, heeft de overheid op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin te lezen valt dat zij gemeenten wil gaan verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G.

Laat je stem horen!

Via een internetconsultatie kan iedereen nog tot 9 september reageren op dit voornemen.

Doe ook mee en geef jouw reactie op dit wetsvoorstel.

Meer informatie kan je hier lezen.

Landelijke demonstratie tegen 5G

Dan is er nog de landelijke straatactie tegen 5G op maandag 9 september in Den Haag.

Loop je ook mee?

Met de informatie in de documenten die je hieronder kunt downloaden kun je zelf een poster of flyer maken. Zo kun je anderen uitnodigen en motiveren om ook mee te doen.

Klik op deze link voor voorkant.

Klik op deze link voor achterkant.

Gerelateerd

Een serie ijzersterke argumenten tegen de uitrol van 5G (video en transcript)

Volg ons op Mastodon!

 » Lees verder

Hof heft sancties tegen Janoekovitsj op: Geen bewijs

hof-heft-sancties-tegen-janoekovitsj-op:-geen-bewijs

30-07-19 10:59:00,

Vanwege gebrek aan bewijs heft het Hof van Justitie van de Europese Unie de financiële sancties tegen de voormalige Oekraïense president Viktor Janoekovitsj en zijn zoon Alexander op. 

Destijds bracht een staatsgreep in het kader van de Euromaidan-revolutie de toenmalige president van Oekraïne ten val. Daarop stelde de Europese Unie sancties tegen hem in. Men beschuldige Janoekovitsj van het verduisteren van geld uit de Oekraïense staatskas en van mensenrechtenschendingen.

Euromaidan nadat Janoekovitsj afzag van associatieverdrag EU

Aanleiding voor de Euromaidan-revolutie was onder andere dat Janoekovitsj na onderhandelingen over een associatieverdrag met de Europese Unie, uiteindelijk vooralsnog van zo’n verdrag af wilde zien. Janoekovitsj was namelijk van oordeel dat het associatieverdrag in zijn toenmalige vorm niet in het belang van Oekraïne was. De president en partijleider van de Partij van de Regio’s was zich er van bewust dat veel industrie in het oosten van het land sterk verweven is met de Russische. Door een exclusief associatieverdrag met de EU zou een groot deel van de Oekraïense industrie onder druk komen te staan.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Geen onafhankelijke bewijzen tegen Janoekovitsj

Maar het Hof van Justitie van de EU heeft nu moeten constateren dat er geen onafhankelijke bewijzen voor deze beschuldigingen voorliggen. Derhalve besloot het Hof onlangs om de sancties tegen de naar Rusland uitgeweken oud-president en zijn zoon op te heffen.

Sancties keer op keer verlengd

Zoals bekend verlengt de Raad van regeringsleiders van de EU de sancties sinds 2014 steeds weer. Zodoende blijven Janoekovitsj en zijn zoon ook in de toekomst op de sanctielijst staan.

Het in Luxemburg (stad) gevestigde Hof van Justitie is de hoogste rechterlijke instantie van de EU. Overigens niet te verwarren met het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg.

Steun Novini!

Doe een donatie aan Novini en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken!

Doneer nu!

 » Lees verder

Paardebloemwortel tegen kanker? – De Lange Mars Plus

paardebloemwortel-tegen-kanker?-–-de-lange-mars-plus

13-07-19 11:43:00,

Foto R. Vellekoop

Luca roept al jaren ‘Geen chemo aan mijn lijf.’ Maar zal hij dit ook volhouden op het moment dat hij wordt geconfronteerd met leukemie? Op een gegeven moment ‘krijgt hij wat’ en is hij heel verbaasd hierover. ‘Ik was een beetje moe. Ik kreeg een buikje op een rare plek met een breukje in het middenrif. Toen werd voor het eerst in 20 jaar bij mij bloed geprikt’. Er volgen extra onderzoeken. Het blijkt dat zijn mild en lever enorm opgezet zijn. Luca blijkt te lijden aan CLL Chronisch lymfatische leukemie. Een veel voorkomende vorm van leukemie. Het lichaam produceert niet helemaal volgroeide witte bloedlichaampjes. Deze zijn niet functioneel en gaan ook niet dood. Ondertussen verdringen zij echter wel de rode bloedlichaampjes en de bloedplaatjes.

Wat nu? Wat ga je doen? vraagt Luca zich af. Het protocol van het ziekenhuis is chemotherapie en immunotherapie om de groei van de foutieve witte bloedlichaampjes af te remmen. Het probleem is echter dat Luca geen chemo wil. Daarom zoekt hij middelen in de alternatieve hoek. Naast een hele reeks voedingssupplementen start hij met bioresonantie. Tot zijn ontzetting slaat dit echter niet aan. Bij meting van zijn bloedwaarden geven artsen aan dat hij op deze weg de kerst niet gaat halen. Dan neemt hij een gewaagd besluit. Hij neemt alleen chemotherapie in de 50% doses, omdat de lijst met bijwerkingen geen kwaliteit van leven meer geeft.

Drie dagen twee pillen, gevolgd door twee weken niets, dan weer drie dagen twee pillen, dit zes keer achter elkaar. Er volgt een serieuze doorbraak wanneer de bloedwaarden na twee keer al naar beneden gaan. Dan stopt hij met deze behandeling en wil weer de alternatieve middelen gaan proberen. Zijn oncologe die redelijk meedenkend is, gaat hierin mee.

Hij spreekt met haar af om ervoor te zorgen dat de stamcellen ophouden met hun foute productie en daarom een keer immunotherapie te nemen, met als ondersteuning in vet oplosbare kurkumina, maretak, groene thee plus bijna alle vitamines. (kosten 700 euro per maand, niet door de gewone zorgverzekeraar vergoed, maar wel door Artabana)
Hij gebruikt echter tegelijkertijd met de immunotherapie ook thee van de paardebloemwortel.

 » Lees verder

Dek je in tegen stralingsschade door #5G – De Lange Mars Plus

dek-je-in-tegen-stralingsschade-door-#5g-–-de-lange-mars-plus

11-07-19 07:53:00,

Duizenden wetenschappers geven aan dat 5G een bedreiging voor de gezondheid van de gehele mensheid is. De SAN heeft voorbeeldbrieven gemaakt waarmee iedere mobiele telefoonbezitter zijn provider of de gemeente kan aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de schade aan de gezondheid die 5G zal gaan veroorzaken en waarvoor geen dekking van de verzekeraars is.

Dus ook als je nog niet overtuigd bent van de schadelijkheid van 5G is het aan te raden jezelf in te dekken tegen de gevolgen van de komende tsunami van straling waaraan geen ontkomen mogelijk is.

Wetenschappers

De talloze waarschuwingen van (kinder)artsen in het Bio-Innovative rapport en het International EMF Scientist Appeal liegen er niet om.

De grote kracht van het BioInitiative Rapport (www.bioinitiative.org) is dat het is uitgevoerd onafhankelijk van regeringen en de telecom industrie. Dat is ook de reden dat dit rapport gebaseerd is op degelijke wetenschappelijke onderzoeken, volgens de initiatiefnemers.

Dit zijn de voornaamste conclusies uit het BioInitiative 2012 Rapport (inclusief updates van 2014/2017), de straling kan veroorzaken:

 • DNA-schade;
 • verlies van DNA-herstelcapaciteit in menselijke stamcellen;
 • reductie van vrije radicalen-wegvangende middelen – met name melatonine;
 • giftig voor het zenuwstelsel van mens en dier,
 • Alzheimer,
 • kankerverwekkend bij mensen (leukemie, borstkanker)
 • ernstige gevolgen voor de morfologie en functie van sperma van mens en dier (voortplanting);
 • effecten op het gedrag van de nakomelingen;
 • en effecten op de hersen- en schedelbotontwikkeling bij de nakomelingen van dieren die tijdens de zwangerschap worden blootgesteld aan straling van mobiele telefoons.

Oproep / Appeal – Meer dan 63.000 wetenschappers, dokters, milieu-organisaties en burgers uit 168 landen (stand eind maart 2019) roepen op om de uitrol van het 5e generatie draadloze netwerk te stoppen met inbegrip van 5G met duizenden satellieten. Het 5G netwerk zal een enorme toename van blootstelling aan radio frequente straling (radiogolf) geven bovenop die van de 2G, 3G en 4G netwerken. RF straling is bewezen schadelijk voor mens en milieu. Het uitrollen van 5G is een experiment met de mensheid en het milieu dat onder het internationaal recht een misdaad is.

 » Lees verder

‘Noem één dokter die tegen vaccinatie is’.. Hier zijn er 100..!

‘noem-een-dokter-die-tegen-vaccinatie-is’-hier-zijn-er-100.!

26-06-19 01:50:00,


x
x
‘Noem één dokter die tegen vaccinatie is’..
Hier zijn er 100..!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Of de dokter wel preciés weet wat hij mij inspuit.. Dat willen deze baby’s -zonder enige risico- graag weten, voordat deze vaccins hun jonge lichaampjes in gaan..!

Nou eens geen artikel, maar gewoon een boel doorlinks naar artikelen, sites, filmpjes etc. van doktoren en/of medische wetenschappers, die ZEER ERNSTIGE BEDENKINGEN hebben bij vaccins en vaccineren. Vooral het onnadenkend toedienen van vaccins aan kinderen, van wie het immuunsysteem nog volop in ontwikkeling is, is voor bijna alle artsen een heftig punt van controverse. Want wat zien we de laatste decennia? Dat vooral bij kinderen auto-immuunziekten zich razendsnel ontwikkelen. JUIST DOORDAT het immuunsysteem in een zo’n vroeg stadium het er heel heftig van langs krijgt.

We zouden willen zeggen: ‘doe je voordeel met deze links’ en zéker wanneer je een jonge ouder bent en de stevige taak hebt om een beslissing te nemen over wel/niet vaccineren, willen we je adviseren, jezelf vooral toch te informeren. En VOLLEDIG.. Dus lees niet alleen de hosanna-berichten over wat de vaccinaties allemaal wel niet bereikt zouden hebben. Kijk vooral over het facet van vaccineren, dat (vaak doelbewust!!) wordt verzwegen..!

“Nou noem me dan eens één dokter die tegen vaccinaties is?”

Tuurlijk, hier is er niet één, maar een kleine 100, die we zo even voor je bij elkaar zochten. Uren van vaccinatie-onderwijs, gegeven door artsen, wetenschaper, immunologen, etc. etc. En néé, dit is niet de héle lijst, want deze zou de namen van vele DUIZENDEN ARTSEN bevatten, die ieder op basis van eigen inzichten, kennis en ervaringen, vaccinaties vooralsnog sterk ontraden. Vooral om reden, dat de enorme impact die vaccins hebben op jonge kinderlichaampjes, niet in verhouding staan tot wetenschappelijk onderzoek dat ONVOORWAARDELIJK zou moeten bewijzen dat vaccins, betrouwbaar, effficiënt en ongevaarlijk zijn.

 1. Dr. Nancy Banks – http://bit.ly/1Ip0aIm
 2. Dr. Russell Blaylock – al zijn werk zoek op zijn naam HIER
 3. Dr. Shiv Chopra – http://bit.ly/1gdgh1s
 4. Dr. Sherri Tenpenny – http://bit.ly/1MPVbjx
 5. Dr. Suzanne Humphries – http://bit.ly/17sKDbf
 6. Dr. Larry Palevsky – http://bit.ly/1LLEjf6
 7. Dr. Toni Bark – http://bit.ly/1CYM9RB
 8. Dr.

 » Lees verder

Fallujah was geen ‘strijd tegen terrorisme’ maar verzetsstrijd tegen een bezetter | Uitpers

fallujah-was-geen-‘strijd-tegen-terrorisme’-maar-verzetsstrijd-tegen-een-bezetter-|-uitpers

25-06-19 09:54:00,

In 2003-2004 was het hardnekkig verzet van fanatieke moslims tegen de Amerikaanse/Britse bevrijding van het Iraakse volk in de stad Fallujah dagelijks nieuws. Althans, in de versie van de Amerikaanse/Britse troepen en de westerse media. Het boek The Sacking of Fallujah ontmaskert deze mythe en legt de gruwelijke oorlogsmisdaden bloot die de bezetters begingen om het verzet van een stadsbevolking tegen zijn bezetters te vernietigen.

De Iraakse stad Fallujah ligt op 65 kilometer ten westen van de hoofdstad Bagdad. Het is een stad en een regio met een zeer rijke geschiedenis en met een traditie van verzet tegen bezetters, van het Ottomaanse Rijk tot de Britse kolonisator. Van de 3de tot de 11de eeuw was het een van de twee voornaamste centra van Joodse academische kennis ter wereld.

Na het ineenstorten van de staatsstructuren van Saddam Hoessein door de Amerikaanse/Britse bezetting vanaf 19 maart 2003 was het een van de weinige steden waar men er in slaagde met nieuwe eigen instellingen vrij snel de orde te herstellen. Zo kon men in de stad de roofbendes tegenhouden die in de rest van het land dood en vernieling zaaiden. De Amerikaanse/Britse militaire inlichtingendiensten lieten aanvankelijk begaan.

In april 2003 bezette een contingent van 700 Amerikaanse en 150 Britse troepen een schoolgebouw in het centrum van de stad. Daarbij hielden de bezettende troepen geen enkele rekening met de lokale gezagsstructuren. Met vreedzame protesten eiste de bevolking het onmiddellijke vertrek van de soldaten en de heropening van de school. Het bezettende leger schoot als antwoord 17 betogers dood.

In de dagen en weken erna liep de situatie volledig uit de hand. De bezetting werd opgedreven en bij protesten vielen steeds meer doden. De harde repressie dreef de bewoners van de stad tot de eerste vormen van gewapend verzet. De bezettende troepen onderschatten volledig de aard, het potentieel en de motivatie van het verzet en zagen zich genoodzaakt zich terug te trekken.

Op dat ogenblik was in Fallujah nog geen enkele sprake van Al Qaïda, IS en hun fanatieke leiders. Beelden van vier verbrande Amerikaanse huurlingen van een militair privé-bedrijf gingen de wereld rond en werden ontelbaar herhaald. Waarom de bezetters en deze privé-soldaten zo werden gehaat door de Iraakse bevolking werd er niet bij verteld. Blinde haat tegen al wat westers is,

 » Lees verder

Verzet tegen #5G neemt explosief toe – De Lange Mars Plus

verzet-tegen-#5g-neemt-explosief-toe-–-de-lange-mars-plus

20-06-19 08:29:00,

123rf

Het verzet tegen de zogenaamde ‘uitrol van 5G’ is de afgelopen periode enorm toegenomen. Daarom is het de hoogste tijd om een kijkje te nemen in actieland, om te zien welke actiegroepen er zijn, en waar zij acties voeren. Voorlopig zijn de telecom bedrijven bezig met het testen van 5G apparatuur, maar ook hiertegen is het verzet groot.

Internationaal verzet

In steden als Brussel, Florence, Rome, kantons in Zwitserland en enkele staten in Amerika is het actiegroepen gelukt om de uitrol van 5G stop te zetten.

Brussel
Terwijl Eindhoven wel testgebied voor 5G apparatuur wordt, kiest de Brusselse minister Celine Fremault in de eerste plaats voor de gezondheid van de inwoners van Brussel. Zolang zij deze zekerheid niet heeft wordt er niet getest. Lees verder: Brussel weigert test met 5G, mensen zijn geen proefkonijnen

Florence
“5G veroorzaakt schade aan het lichaam!” Florence remt 5G en past het voorzorgsbeginsel toe.
Op 28 maart 2019 heeft een meerderheid in de gemeenteraad van de stad voor deze  motie gestemd.
(Lees verder)

Rome Capitale XII
Met 11 stemmen voor en 3 onthoudingen heeft de XII Gemeente Roma Capitale in maart van dit jaar besloten om het te doen zonder de gevreesde experimentele straling van 5G . Een groot deel van de stad Rome kon daarom draadloze zenders van de vijfde generatie mijden.
(Lees verder)

Petities

Er lopen een aantal landelijke en internationale petities.

Geen 5G zonder onderzoek‘ (met 18.105 handtekeningen) deze actie wil dat de Nederlandse overheid de gezondheid serieus gaat nemen en geen 5G uitrolt vóórdat de effecten tot en met 4G getest zijn en oké zijn bevonden.

Petitie ‘Stop 5G’. Op 19 juni 2019 zijn er 6.574 ondertekeningen. Het ministerie van Economische Zaken overweegt om straling van zendmasten landelijk aan banden te leggen. Door de uitrol van 5G wordt een wildgroei aan antennes verwacht, onder meer in lantaarnpalen en bushokjes. Dat levert mogelijk gevaar op voor de volksgezondheid. (Teken hier)

Daarnaast is er een internationale oproep om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen.

 » Lees verder

Een vrouw die “nee” zegt tegen onethisch gedrag verdient de kaart van respect – Stichting Vaccin Vrij

een-vrouw-die-“nee”-zegt-tegen-onethisch-gedrag-verdient-de-kaart-van-respect-–-stichting-vaccin-vrij

13-06-19 06:11:00,

De onderstaande brief van een lid uit de facebookgroep van de Stichting Vaccinvrij kan ouders het hart onder de riem steken. Een reguliere instantie die zich distancieert van de farmaceutische industrie. De vier grootste vaccinproducerende bedrijven hebben zich allemaal aantoonbaar schuldig gemaakt aan onetische en crimineel gedrag. Het bedrijf Merck (BMR) spant waarschijnlijk de kroon. De directeur van de ASN Bank besloot een einde te maken aan de samenwerking met Merck. Frank Ruesink, vader van een zoontje dat ernstige bijwerkingen kreeg van de BMR klom in de pen om zijn respect uit te spreken voor deze beslising.

 

Mijn brief aan Joyce van der Est (Directeur ASN Bank)

 

 

Beste Joyce,

 
“Ik kon gisterochtend om 6 uur niets anders doen dan je via Facebook messenger een bericht sturen. Geraakt en geschokt was ik toen ik in alle vroegte nog eens jullie persbericht van 4 maart jl. las http://tiny.cc/l57x7y Ik citeer:

“Veel farmaceutische bedrijven hebben ethisch beleid. Maar ze schieten tekort in de interne procedures die toezien op hun ethische handelen. Ze falen op het gebied van productkwaliteit en veiligheid en vertonen onethisch gedrag. Deze misstanden schaden patiënten, nationale systemen voor gezondheidszorg en dus ook de samenleving. Hoe groot de misstanden zijn, blijkt wel uit het feit dat farmaceuten in de VS in de afgelopen tien jaar meer dan 30 miljard dollar aan boetes moesten betalen.”

 
Vooral de zin: “Ze falen op het gebied van productkwaliteit en veiligheid en vertonen onethisch gedrag” vond ik confronterend. In mijn eerdere brief aan de heer Klaas Dijkhoff http://tiny.cc/zzry7y beschreef ik mijn ervaring met mijn oudste zoon. Mijn zoon, die twee dagen na de BMR vaccinatie met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis. Deze veel besproken BMR vaccinatie wordt geleverd door farmaceut Merck & Co.

MerckMerck & Co één van de tien farmaceuten waarvan jullie het ethisch handelen hebben onderzocht in een door Sustainalytics uitgevoerd onderzoek. http://tiny.cc/hkty7y Merck & Co één van de vier bedrijven, die slecht scoren in het onderzoek naar o.a. het ethische handelen van farmaceutische bedrijven. Of zoals jullie concluderen: Merck & Co liet in de afgelopen jaren onvoldoende of geen vooruitgang zien en is daarom verwijderd uit ons belegging portfolio.

 » Lees verder

Proces tegen Lula opgezet om hem te verhinderen deel te nemen aan de Braziliaanse presidentsverkiezingen, The Intercept onthult de bewijzen | Uitpers

proces-tegen-lula-opgezet-om-hem-te-verhinderen-deel-te-nemen-aan-de-braziliaanse-presidentsverkiezingen,-the-intercept-onthult-de-bewijzen-|-uitpers

12-06-19 01:38:00,

Wat steeds door de verdediging van voormalig Braziliaans president Lula werd gesteld en door zijn tegenstanders werd weggelachen blijkt volledig te kloppen. The Intercept onthult de bewijzen dat rechter Sergio Moro – nu minister van Justitie onder president Bolsonaro – het onderzoek manipuleerde om hem te verhinderen deel te nemen aan de presidentsverkiezingen van 2018.

Onderzoeksjournalisten Glenn Greenwald, Leandro Mori en Betsy Reed van de onafhankelijke nieuwssite The Intercept hebben de bewijzen opgedolven dat opperrechter Sergio Moro heeft samengespannen met de federale politie om een onderzoek voor corruptie in elkaar te steken tegen voormalig president Lula, met de expliciete bedoeling hem te verhinderen deel te nemen aan de presidentsverkiezingen van 28 oktober 2018. Lula werd in alle peilingen, ook de minst gunstige, getipt als de grootste kanshebber om de verkiezingen te winnen.

Uit de gepubliceerde documenten blijkt dat toenmalig rechter Sergio Moro – nu minister van Justitie onder president Bolsonaro – interne discussies voerde en geheime acties opzette met de onderzoeksrechters van het team van het anti-corruptieonderzoek Car Wash onder leiding van hoofd-onderzoeksrechter Deltan Dallagnol. De documenten omvatten chats in privé-chatrooms, audio- en video-opnames van gesprekken, foto’s, zittingsdocumenten, die allen werden geleverd door een interne bron, die door de betrokken journalisten geheim wordt gehouden.

Het anti-corruptieonderzoek Car Wash gaat over grootschalige omkoperijen voor bouwcontracten bij de nationale petroleummaatschappij Petrobras. Bouwbedrijven betaalden smeergeld aan invloedrijke politici voor contracten voor de bouw van raffinaderijen, havens, fabrieken. Dikwijls gebeurde dat in de vorm van de verkoop van luxe-appartementen aan de betrokken politici, zwaar onder de reële marktwaarde, die kort daarna deze appartementen aan de veel duurdere marktprijs doorverkochten aan privé-personen.

Leider in alle opiniepeilingen

Voormalig president Lula werd twee maal verkozen tot president in 2002 en 2006. Hij eindigde zijn tweede mandaat met een ongezien historisch cijfer van 87 procent in de opiniepeilingen. De Braziliaanse grondwet laat slechts twee opeenvolgende termijnen toe. In 2018 werd hij opnieuw getipt als grootste kanshebber. Ook hij werd beschuldigd van het aankopen van een luxe-appartement. Daar werden nooit materiële bewijzen voor geleverd. Alle internationale waarnemers veroordeelden het proces tegen hem als bevooroordeeld, niet-transparant en partijdig.

De extreem-rechtse Bolsonaro werd begin 2018 nog gezien als een kansloze outsider. Zodra Lula werd uitgesloten van deelname door zijn veroordeling, bleken zijn kansen snel te groeien,

 » Lees verder

De ‘Oorlog tegen BDS’ is hypocriet, destructief en tot mislukken gedoemd – The Rights Forum

de-‘oorlog-tegen-bds’-is-hypocriet,-destructief-en-tot-mislukken-gedoemd-–-the-rights-forum

21-05-19 08:30:00,

Opinie

Glenn Greenwald Frankrijk Duitsland Gilad Erdan Verenigde Staten BDS-beweging antisemitisme Oorlog tegen BDS Israël-lobby BDS

Petitie

Petitie aan de Nederlandse regering:

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

petitie

Martijn de Rooi / De ‘Oorlog tegen BDS’ is hypocriet, destructief en tot mislukken gedoemd

Met hun strijd tegen Israël-boycots ondermijnen de Israëlische regering en de Israël-lobby overal waar zij de kans krijgen elementaire rechten van burgers. Maar hun hoop de boycotbeweging de kop in te kunnen drukken is ijdel, betoogt Martijn de Rooi.

Demonstratie tegen BDS in Duitsland. Lastercampagnes waarin BDS op één lijn wordt gesteld met antisemitisme en het ‘Koop niet bij joden’ van het naziregime vormen de kern van de ‘Oorlog tegen BDS’.The Real News 

Aardappelboycot. Mooi woord is dat. Pakkend. Slim derhalve van de Palestina Werkgroep Enschede om met die kreet de straat op te gaan om consumenten aan te sporen tot een boycot van Israëlische groenten en fruit. De werkgroep voerde zaterdag 11 mei actie bij een Albert Heijn-filiaal. De daaropvolgende zaterdagen wordt bij andere filialen gedemonstreerd.

De term Aardappelboycot herinnert aan de beroemde Amerikaanse Druivenboycot uit de jaren 1965-1970. Dat was een baanbrekende actie voor gelijkberechtiging, van hetzelfde kaliber als de Montgomery Bus Boycott en de internationale boycot van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. In die traditie wortelt de internationale BDS-beweging, die is voortgekomen uit een oproep uit de Palestijnse samenleving om Israël door middel van boycots, desinvesteringen en sancties (BDS) te dwingen de Palestijnse rechten te respecteren. De Enschedese werkgroep heeft zich bij de beweging aangesloten.

Aardappeleters

Net als de eerdere mijlpalen uit de boycothistorie roept de BDS-beweging hevig verzet op van een gevestigde orde die zijn belangen in gevaar ziet komen.

 » Lees verder

Oppositie tegen EU lijkt gedoofd, tijd voor stormalarm? #Nexit – De Lange Mars Plus

oppositie-tegen-eu-lijkt-gedoofd,-tijd-voor-stormalarm?-#nexit-–-de-lange-mars-plus

02-05-19 10:42:00,

Banksy

Nexit ooit een beladen term en wens van velen lijkt op de achtergrond van het politieke debat te zijn beland. Naast de bekende anti-EU clubjes komt Stormalarm.org met een heus programma over de EU onder de werktitel ‘Ik kniel niet voor de EU’. Een aantal sprekers werken mee met bijdragen vanuit hun persoonlijke gezichtspunt op de EU. Het programma loopt van 28 april tot en met 22 mei. Gemiste uitzendingen kunnen later bekeken worden.

Initiatiefnemer Peter Vlug: “Ik heb de online zender Zebulon opgericht en bied verschillende nieuwsprogramma’s aan. Samen met een team van mensen hebben we de koppen bij elkaar gestoken. We zijn een project gestart met de naam ‘Ik kniel niet voor de EU’. We gaan dagelijks uitleggen tot aan de verkiezingen van het Europese Parlement op 23 mei dat er iets gaande is waar je niet overheen kunt kijken. Het programma is steeds live en interactief. Het start op Facebook om 20.15 en duurt tot 20.45 uur en na middernacht staat het en op Stormalarm.org en op You Tube.”

Maarten Wienbelt heeft een hele andere motivatie:
“De EU zie ik als een schijnvertoning voor democratische grondslagen. Er werken 54.000 mensen die veel beloven en niks voor elkaar krijgen voor de inwoners van Europa. De parlementsleden die we kiezen zijn geld kostende lobbyisten die echt niks te vertellen hebben tegen de Europese Raad die aangesteld wordt door de pharmareuzen (die de eerste 2 wereldoorlogen financierden) en olie sector en wellicht zelfs wel de Bilderbergertjes.”

Sprekers Antoon Huijgens en Rob Vellekoop geven het geheel nog meer jus. De reactie van Antoon was nog niet binnen, maar die van Vellekoop wel:
“Overal waar macht speelt heerst misbruik. Blijkbaar kunnen de machthebbers de weelde van de ontvangen macht niet dragen. Het zal mij altijd blijven verbazen, dat met de verkiezingen de kiezer door het rood kleuren van een vakje een persoon kan selecteren die veel meer macht krijgt dan een willekeurige gewone burger zelf heeft.

Met andere woorden hoe kan je iets geven – macht – wat je zelf niet hebt. Volksvertegenwoordigers beschikken over leven en dood. Ze kunnen hun land in een oorlog storten ten koste van duizenden slachtoffers zonder dat een burger hieraan iets kan veranderen.

 » Lees verder

“Tegen de criminalisering van antizionisme in Frankrijk”

8220tegen-de-criminalisering-van-antizionisme-in-frankrijk8221

06-03-19 12:55:00,

400 Franse intellectuelen hebben in de krant Libération een open brief aan president Macron gericht, als protest tegen zijn voornemen antizionisme te criminaliseren door het gelijk te schakelen met antisemitisme. “Als U van plan bent ons te vervolgen, om ons het zwijgen op te leggen, of zelfs om ons in de Bastille te gooien, wel, dan weet U ons te vinden.”

Mijnheer de President,

U heeft recent verklaard de intentie te hebben om het antizionisme te criminaliseren. U heeft deze verklaring afgelegd nadat U ze had besproken met Benjamin Netanyahu, net voor u zich naar het diner van de CRIF begaf (Conseil Représentatif des Institutions Juives de France  – Representatieve Raad van de Joodse Instellingen in Frankrijk).

Mijnheer de President,

U bent vast niet onwetend over het feit dat de Grondwet van de Republiek in zijn artikel 4 stelt: “De Wet garandeert de pluralistische uitdrukking van opinies”. Wel, antizionisme is een opinie, een gedachtestroming die onder de Europese Joden is ontstaan op het ogenblik, dat het Joodse nationalisme begon op te komen. Zij verzet zich tegen de zionistische ideologie die pleitte (en nog steeds pleit) voor de vestiging van de Joden van de wereld in Palestina, het huidige Israël.

Het centrale argument van het antizionisme was (en is nog steeds) dat Palestina nooit een leeg land zonder inwoners is geweest, dat door een ‘volk zonder land’ vrij zou kunnen gekoloniseerd worden, als vervulling van de goddelijke belofte die er (aan dit volk) zou gegeven zijn. Het was daarentegen een land bewoond door zeer reële inwoners voor wie het zionisme vrij snel synoniem zou worden voor exodus, beroving en ontkenning van hun rechten. De antizionisten waren, en zijn nog steeds, antikolonialisten. Hen verbieden zich uit te drukken, met als voorwendsel het feit dat racisten zich van deze benaming bedienen om hun antisemitisme te camoufleren, is absurd.

Mijnheer de President,

Wij staan er op dat de Joodse Fransen in Frankrijk kunnen blijven, dat ze zich daar veilig voelen en dat hun vrijheid van mening en gedachte er wordt gerespecteerd in al hun diversiteit. De schande van antisemitische daden die zich vermenigvuldigen laat het trauma herleven en de angst voor het ongehoorde geweld die hun ouders hebben moeten lijden onder het huk van een Franse staat en een Franse maatschappij die ruim heeft gecollaboreerd met hun beulen.

 » Lees verder

VS tegen Huawei: het gevecht om 5G in Europa

vs-tegen-huawei-het-gevecht-om-5g-in-europa

27-02-19 03:03:00,

De VS hebben geprobeerd hun EU-geallieerden af te houden van met Huawei in zee te gaan voor het ontwikkelen van 5G-netwerken en dit onder het voorwendsel van mogelijke spionage. Europa toont echter weinig animo om Huawei van concurrentie bij het 5G netwerk uit te sluiten. Uiteindelijk draaide zelfs Trump bij en wil naar eigen tweet enkel ‘een gezonde wedijver’.

Nauwelijks was de top tussen de presidenten Xi Jinping en Donald Trump in Rio de Janeiro afgelopen of Huawei Chief Financial Officer Meng Wanzhou werd op doorreis in Canada op vraag van de Amerikaanse justitie is aangehouden. Meng Wanzhou alias Sabrina Meng is de dochter van Huaweistichter Ren Zhengfei. Huawei verkoopt wereldwijd het meeste smartphones en ook qua telecomapparatuur heeft het Chinees bedrijf met 28% van wereldmarkt al een groter aandeel dan zijn westerse concurrenten. Deze dominantie dreigt in de toekomst nog sterker te worden met de nieuwe 5G-telecomnetwerken die er aan komen.

Dit 5G is niet enkel 25 maal sneller dan 4G, maar zal naar verwachting een omwenteling veroorzaken in sectoren zoals transport, geneeskunde, het maakwerk tot in de slimme huiskamer toe. Er zijn immers meer verbindingen mogelijk per km², wat bijvoorbeeld bevorderlijk is voor de slimme steden. Door de snellere reactietijd (1 milliseconde i.p.v. 30 à 70 ms) worden eveneens operaties op afstand mogelijk. De New York Times merkt dan ook terecht op: ‘Het land dat 5D domineert, zal economisch, qua inlichtingen en op militair vlak een overwicht hebben voor een ruim deel van deze eeuw’.

Al begin 2018 waarschuwde de VS ‘National Security Council’ dat de VS achterop hinkten. Volgens Deloitte heeft China sinds 2015 al 24 miljard $ meer uitgegeven aan 5G-ontwikkeling dan de VS. De Eurasia Group oordeelt dat China het voordeel zal hebben de eerste te zijn op een markt die binnen 5 jaar op 123 miljard $ wordt geraamd. President Trump wil echter ten stelligste verhinderen dat China in 5G toonaangevend wordt en dat de VS het technologisch leiderschap verliest. Probleem is echter dat op chipproducent Qualcomm na, dat de VS-netwerken en producenten technologisch een straat achter hollen.

VS en reacties

Wat dan gedaan om de hond te slaan? Het antwoord is Huawei van spionage verdenken. Deze verdenking werd meteen in de westerse pers breed uitgemeten. Vooral door toedoen van het zogenoemde ‘Five Eyes’ contraspionagenetwerk dat tussen 5 landen inlichtingen uitwisselt,

 » Lees verder

Oorlog tegen BDS zet Duitse rechtsstaat op z’n kop – The Rights Forum

oorlog-tegen-bds-zet-duitse-rechtsstaat-op-zn-kop-8211-the-rights-forum

20-02-19 03:45:00,

Nieuws

Uitsluiting

AJC Berlijn Frankfurt München Kenneth Stern Gideon Levy CJO Duitsland hasbara NIW Gilad Erdan ChristenUnie Stef Blok IHRA SGP BDS-beweging CIDI antisemitisme Oorlog tegen BDS Israël-lobby BDS nieuwsanalyse

Henri Veldhuis Symposium

De kerk en het streven naar rechtvaardigheid

Aanmelden

Uitsluiting / Oorlog tegen BDS zet Duitse rechtsstaat op z’n kop

In München is de openbare ruimte goeddeels tot verboden gebied verklaard voor alles wat met BDS te maken heeft. De hetze tegen ‘antisemitische’ BDS-sympathisanten tart iedere beschrijving. Ook in andere Duitse steden worden rechten van burgers geschonden om Israël tegen kritiek te beschermen. Een inventarisatie.

Op 1 mei 2017 kon het nog: demonstranten die in de straten van Berlijn van hun solidariteit met BDS getuigen. Vandaag de dag is het in Berlijn, München, Frankfurt en andere Duitse steden voor BDS-sympathisanten onmogelijk een demonstratievergunning te krijgen.ActiveStills 

Afgelopen september wilde Klaus Ried, een inwoner van München, een debat organiseren over een principiële kwestie: de spanning tussen de vrijheid van meningsuiting en het vérgaande besluit van de gemeenteraad om organisaties met sympathie voor de BDS-beweging uit te sluiten van stedelijke subsidies en faciliteiten. Ried wilde alle betrokken partijen aan het woord laten en had een oud-rechter bereid gevonden het debat te leiden. Plaats van handeling zou het Stadtmuseum (stedelijk museum) moeten zijn.

Voor BDS verboden

Maar Rieds poging daar een zaal te huren liep stuk op het gemeentelijke besluit dat hij juist wilde bediscussiëren. Het museum zei te verwachten dat tijdens het debat ook ‘over inhoud, thematiek en doel van de BDS-beweging’ gesproken zou worden, schrijft de Süddeutsche Zeitung. Daarvoor mogen gemeentelijke instellingen sinds eind 2017 geen ruimte meer beschikbaar stellen.

 » Lees verder

Conferentie tegen Iran in Warschau | Uitpers

conferentie-tegen-iran-in-warschau-uitpers

13-02-19 01:34:00,

President Rohani bij 40e verjaardag Islamitische Republiek: onze vijanden zullen ons nooit verslaan. (Tehran Times)

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu schudt in Warschau de hand van VS-vice-president Mike Pence. Beide zijn in de Poolse hoofdstad deelnemers aan een conferentie die officieel  over vrede en veiligheid in het Midden Oosten gaat, maar in feite een  poging is om een internationale coalitie tegen Iran te bouwen. VS en Israël hopen daar zo veel mogelijk Europeanen bij te betrekken.

Polen tracht het nog voor te stellen als een  ruime conferentie over het Midden Oosten, maar dat lukt niet. Zowel de VS als Israël en Saoedi-Arabië maken duidelijk dat het om Iran te doen is. Teheran heeft Polen laten weten dat die conferentie een onvriendelijke daad is. Veel EU-landen zijn op laag niveau vertegenwoordigd, maar intussen staat de vlag van hun land toch maar op de tafel, merkt Teheran op.

EU verdeeld

VS-minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo kondigde de conferentie aan na een felle anti-Iraanse toespraak vorige maand in Cairo. Het is een poging om de inspanningen van Parijs, Londen en  Berlijn om de nucleaire deal van 2015 met Iran te redden en om mechanismen te vinden om de VS-sancties tegen Iran zo veel mogelijk te omzeilen.

Het feit dat de conferentie in Polen plaatst vindt, is al een succes in de poging om de EU te verdelen. De Poolse ultrarechtse regering staat te springen om Washington een  plezier te doen, ook in de hoop dat er een grote VS-militaire basis komt. Binnen de EU is er de jongste tijd meer kritiek op Teheran, waarbij onder meer wordt gewezen op enkele aanslagen op tegenstanders van het regime.

De conferentie dient ook om Israël, Saoedi-Arabië en  andere soennitische Arabische landen verder samen te brengen. Een van de architecten van die toenadering Trumps schoonzoon Jared Kushner, is een van de belangrijkste deelnemers in Warschau.

 » Lees verder