7 Redenen tegen 5G – Zullen we het toch maar niet doen? – Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

7-redenen-tegen-5g-–-zullen-we-het-toch-maar-niet-doen?-–-stralingsbewust-zuid-kennemerland

25-08-19 07:07:00,

Inmiddels hebben er al 351 mensen openbaar hun reactie ingediend op de internetconsultatie over het Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode. Daarin valt onder andere te lezen dat de Rijksoverheid de gemeenten voortaan wil gaan verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G. En ze willen de wet gaan wijzigen om er voor te zorgen dat het plaatsen van de small cells niet geweigerd kan worden vanwege de volksgezondheid. Zorgelijke ontwikkelingen. Zie ook ons eerdere bericht daarover.

Marjolein uit Haarlem verdiepte zich in de materie en kwam tot 7 redenen waarom 5G geen goed idee is. Deze heeft zij inmiddels ook als reactie op de internetconsultatie ingediend. Het is een interessante opsomming geworden, die wij hier graag met je willen delen (zie ook de geraadpleegde bronnen onder aan het bericht). Wellicht is dit gelijk een mooie inspiratie om zelf ook je reactie in te dienen. De overheid vraagt om onze mening, dus laten we die vooral ook geven! Reageren kan nog tot 9 september. Onderstaand 7 redenen tegen 5G:

Wat is 5G?

5G is de vijfde generatie in draadloze communicatie en kan in kortere tijd meer data versturen en heeft minder vertraging. 5G is een nieuwe techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van hogere radiofrequenties dan in de al bestaande netwerken van 2G, 3G en 4G. Het gaat om de frequenties 700 MHz, 3,5 GHz en 26 GHz. De huidige veiligheidsvoorschriften zijn gebaseerd op de verouderde hypothese dat opwarming het enige schadelijke effect van elektromagnetische straling is.

De verplichte uitrol van 5G:

1. Is schadelijk voor mens, flora en fauna

Er zijn echter vele studies die een verband aantonen tussen elektromagnetische straling en biologische / neurologische effecten op mens en dier specifiek op cellen, vruchtbaarheid, hersenen en gedrag.

Wetenschappers doen dan ook een internationale oproep aan de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Europese Unie, de Raad van Europa en de regeringen van alle landen om de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte te stoppen. Een comité van onafhankelijke wetenschappers, de European Committee on Non Iozing Radiation Risk, adviseert onder andere een maximale blootstelling aan frequenties tot 2 GHz.

De wetenschap die waarschuwt wordt genegeerd. Als we kijken naar ons huidige welzijn en welbevinden dan zijn helaas wel de volgende feiten vast te stellen.

 » Lees verder

Aanklacht tegen Klaas Dijkhoff wegens laster in #vaccinatie zaak – De Lange Mars Plus

aanklacht-tegen-klaas-dijkhoff-wegens-laster-in-#vaccinatie-zaak-–-de-lange-mars-plus

24-08-19 03:16:00,

Frank Ruesink gaat aangifte doen tegen VVD fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wegens laster. Dit naar aanleiding van de uitlatingen van Dijkhoff tijdens een VVD bijeenkomst waar de politicus grof uithaalde naar ouders met andere gedachten over vaccinaties dan de door de regering gewenste. Ruesink meldt dit op zijn Facebook pagina.

Voor Ruesink is de maat vol. Hij gaat woensdag 28 augustus aangifte doen wegens laster. Dijkhoff heeft voor een zaal VVD’ers gesteld dat ouders die hun kinderen niet laten vaccineren onverantwoordelijke ouders zijn, die met hun gedrag andere kinderen in gevaar brengen. En dat zij een gevaar voor de samenleving zijn. Frank heeft Dijkhoff de kans gegeven met bewijzen voor zijn beweringen te komen. Deze zijn echter nooit verschenen. Hij vindt niet dat je iemand zonder met bewijzen te komen niet kunt beledigen, vandaar zijn aanklacht.

Hij schrijft:

‘TE LANG HEB IK ALLEEN GELUISTERD.
Te lang heb ik alleen geluisterd naar halve waarheden of hele leugens.
Te lang heb ik alleen geluisterd naar angstverhalen gebaseerd op dezelfde halve waarheden of hele leugens.
Te lang heb ik alleen geluisterd naar verschillende politici, die op basis hiervan onze vrijheid willen inperken.
Maar het luisteren bracht mij niet de waarheid en de vrijheid waar ik naar verlangde.’

Voorgeschiedenis

Ruesink maakt zich als vader van jonge kinderen zorgen over de vaccinaties. Frank Ruesink kent de gevolgen van het vaccineren van kinderen. Hij heeft dit ondervonden in de praktijk en hieraan dertien jaar onderzoek besteed. Dijkhoffs ‘Klaasbrief’ zorgt ervoor dat Frank sinds Bevrijdingsdag bezig is om een ander verhaal met de verzwegen waarheid over vaccinaties onder de aandacht te brengen. Hij zoekt Dijkhoff op tijdens bijeenkomsten van zijn partij en schrijft hem op 5 mei een brief . Ook andere politici spreekt hij meerdere keren aan op hun opvattingen over vaccinaties. Ruesink doet dit op een frisse respectvolle manier, waarbij hij steeds verslag doet van zijn ontmoetingen op Facebook.

Hij is op Facebook een speurtocht naar het bewijsmateriaal voor de veiligheid van vaccinaties gestart zonder dat iemand hem hieraan heeft kunnen helpen.

 » Lees verder

Strijd tegen valse voorlichting #orgaandonaties via de rechter verloopt moeizaam – De Lange Mars Plus

strijd-tegen-valse-voorlichting-#orgaandonaties-via-de-rechter-verloopt-moeizaam-–-de-lange-mars-plus

24-08-19 03:11:00,

foto 123rf

Het Tuchtcollege voor de Gezondheid weigert in hun uitspraak op 20 augustus een oordeel te vellen over de bewering van het Comité Orgaandonatie Alert en Annet Wood dat de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (via Gerard Kienstra) en de Gezondheidsraad (Pim de Gool) de Eerste Kamer opzettelijk verkeerd hebben geïnformeerd over ‘hersendood’. Het college durft blijkbaar de vingers niet aan orgaandonaties te branden. Ze gebruiken een oude juridische truc om er zich van af te maken. Toch gaan het Comité en Wood door.

Hersendood

De kwestie is of hersendood ook echt dood betekent.
Het Comité Orgaandonatie Alert is een groep mensen die verontrust zijn over de manier waarop de overheid het publiek informeert. Het zijn geen medici maar zij hebben zich diepgaand in het onderwerp “orgaandonatie” verdiept. Zij zijn bezorgd over de positie van de donor; met name over de vraag of de donor iets voelt wanneer artsen bij hem organen wegnemen. Zij geven aan op hun website dat het beleid van de overheid er op gericht is dat zoveel mogelijk mensen zich laten registreren als potentieel orgaandonor. Het “Comité vindt dat de voorlichting van de overheid eenzijdig is. Met name wordt niet verteld dat bij donatie na hersendood de donor sterft op de operatietafel. Ook wordt niet verteld dat hersendood een bedacht criterium is. Het heet niet voor niets “The invented Death” (De bedachte dood).

Aanklacht

Neuroloog Gerard Kienstra stuurt begin 2018 namens de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) naar de Eerste Kamer de brief „Hersendood is dood”. Dit gebeurt in de tijd dat het parlement een besluit moet nemen over het wetsvoorstel Actieve Donor Registratie. Kienstra beweert ’de correcte feiten over hersendood en orgaandonatie’ op een rijtje te zetten. De Gezondheidsraad steunt de brief.

Deze twee stellingen tegenover elkaar zijn natuurlijk heel interessant en van levensbelang voor donoren. Toch laat het Tuchtcollege de zaak liggen. Het ontbreekt hen aan moed het achterste van hun tong te laten zien. Zij verstoppen zich achter ‘het niet ontvankelijk zijn’ van de klagers, want zegt het college het Comité en mevrouw Wood zijn geen rechtstreekse belanghebbenden. Trouwens voegt het college het Comité toe,  » Lees verder

Voor of tegen Venezuela? Nee, bedankt | Uitpers

voor-of-tegen-venezuela?-nee,-bedankt-|-uitpers

15-08-19 10:00:00,

Gek is het eigenlijk, hoe één enkel land de publieke opinie in zijn greep kan houden. Chavez vroeger, Maduro nu zou een dictator zijn. Er heerst grote ellende, de economie is ingestort en er zijn grove schendingen van de mensenrechten. Kortom, er zijn redenen om in te grijpen. Niets van, zegt de anti-imperialistische linkerzijde, de VS leggen het land lam met zijn sancties, nergens zijn er zoveel pogingen als in Venezuela om de gezondheidszorg, het onderwijs en de voedselvoorziening op peil te houden.

We moeten kiezen wie we willen steunen, pest of cholera … Elk sociaal voelend mens moet Venezuela verdedigen, stelde Lode Van Oost een paar dagen geleden, anders sta je de facto aan de kant van de VS. Daar bedank ik feestelijk voor. Ik wil voluit de imperialistische aanslagen op de integriteit van Venezuela veroordelen, maar geenszins mijn steun geven aan het regime van Maduro. Tussen beide in staan burgers die geen fascisten zijn, maar wel kritische mensen en dissidente chavisten. Mensen die blijven pleiten voor dialoog en een burgerplatform hebben gevormd. De integere academicus Edgardo Lander speelt er een belangrijke rol in. Hen steunen is steun voor Venezuela en zijn bevolking.

Vuil spel

Kort nadat Hugo Chavez aan de macht kwam, was ik diverse keren in Venezuela. Ik woonde er conferenties bij en een Wereld Sociaal Forum. Ik discussieerde er met politieke verantwoordelijken en burgers. Ik stond in beate bewondering voor dit land en zijn nieuwe president die een andere koers wou varen, weg van het neoliberalisme. Iedereen had toen nog de ‘caracazo’ in het geheugen, de zware rellen tegen de neoliberale besparingen, tien jaar eerder, waarbij honderden of duizenden doden vielen, niemand weet precies hoeveel.

Chavez had mooie plannen: een diversifiëring van de economie met meer aandacht voor binnenlandse productie. Venezuela was – en is nog steeds – afhankelijk van het buitenland voor zijn voedselproductie. Met uitzondering van de oliesector die onder controle van de overheid moest komen, wilde men een gemengde economie uitbouwen en beginnen met een schuchtere industrialisering. Er werden wetten uitgevaardigd om internationale investeringen te beschermen. Veel mooie principes werden in de nieuwe grondwet verankerd. Mensen werden aangemoedigd om zelf met landbouwproductie te beginnen. Later werd gedacht aan een communaal socialisme, naar het voorbeeld van Bolivië,

 » Lees verder

Spreek in en loop mee tegen 5G! – Transitieweb

spreek-in-en-loop-mee-tegen-5g!-–-transitieweb

14-08-19 10:45:00,

Zoals je misschien wel weet, heeft de overheid op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin te lezen valt dat zij gemeenten wil gaan verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G.

Laat je stem horen!

Via een internetconsultatie kan iedereen nog tot 9 september reageren op dit voornemen.

Doe ook mee en geef jouw reactie op dit wetsvoorstel.

Meer informatie kan je hier lezen.

Landelijke demonstratie tegen 5G

Dan is er nog de landelijke straatactie tegen 5G op maandag 9 september in Den Haag.

Loop je ook mee?

Met de informatie in de documenten die je hieronder kunt downloaden kun je zelf een poster of flyer maken. Zo kun je anderen uitnodigen en motiveren om ook mee te doen.

Klik op deze link voor voorkant.

Klik op deze link voor achterkant.

Gerelateerd

Een serie ijzersterke argumenten tegen de uitrol van 5G (video en transcript)

Volg ons op Mastodon!

 » Lees verder

Hof heft sancties tegen Janoekovitsj op: Geen bewijs

hof-heft-sancties-tegen-janoekovitsj-op:-geen-bewijs

30-07-19 10:59:00,

Vanwege gebrek aan bewijs heft het Hof van Justitie van de Europese Unie de financiële sancties tegen de voormalige Oekraïense president Viktor Janoekovitsj en zijn zoon Alexander op. 

Destijds bracht een staatsgreep in het kader van de Euromaidan-revolutie de toenmalige president van Oekraïne ten val. Daarop stelde de Europese Unie sancties tegen hem in. Men beschuldige Janoekovitsj van het verduisteren van geld uit de Oekraïense staatskas en van mensenrechtenschendingen.

Euromaidan nadat Janoekovitsj afzag van associatieverdrag EU

Aanleiding voor de Euromaidan-revolutie was onder andere dat Janoekovitsj na onderhandelingen over een associatieverdrag met de Europese Unie, uiteindelijk vooralsnog van zo’n verdrag af wilde zien. Janoekovitsj was namelijk van oordeel dat het associatieverdrag in zijn toenmalige vorm niet in het belang van Oekraïne was. De president en partijleider van de Partij van de Regio’s was zich er van bewust dat veel industrie in het oosten van het land sterk verweven is met de Russische. Door een exclusief associatieverdrag met de EU zou een groot deel van de Oekraïense industrie onder druk komen te staan.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Geen onafhankelijke bewijzen tegen Janoekovitsj

Maar het Hof van Justitie van de EU heeft nu moeten constateren dat er geen onafhankelijke bewijzen voor deze beschuldigingen voorliggen. Derhalve besloot het Hof onlangs om de sancties tegen de naar Rusland uitgeweken oud-president en zijn zoon op te heffen.

Sancties keer op keer verlengd

Zoals bekend verlengt de Raad van regeringsleiders van de EU de sancties sinds 2014 steeds weer. Zodoende blijven Janoekovitsj en zijn zoon ook in de toekomst op de sanctielijst staan.

Het in Luxemburg (stad) gevestigde Hof van Justitie is de hoogste rechterlijke instantie van de EU. Overigens niet te verwarren met het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg.

Steun Novini!

Doe een donatie aan Novini en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken!

Doneer nu!

 » Lees verder

Paardebloemwortel tegen kanker? – De Lange Mars Plus

paardebloemwortel-tegen-kanker?-–-de-lange-mars-plus

13-07-19 11:43:00,

Foto R. Vellekoop

Luca roept al jaren ‘Geen chemo aan mijn lijf.’ Maar zal hij dit ook volhouden op het moment dat hij wordt geconfronteerd met leukemie? Op een gegeven moment ‘krijgt hij wat’ en is hij heel verbaasd hierover. ‘Ik was een beetje moe. Ik kreeg een buikje op een rare plek met een breukje in het middenrif. Toen werd voor het eerst in 20 jaar bij mij bloed geprikt’. Er volgen extra onderzoeken. Het blijkt dat zijn mild en lever enorm opgezet zijn. Luca blijkt te lijden aan CLL Chronisch lymfatische leukemie. Een veel voorkomende vorm van leukemie. Het lichaam produceert niet helemaal volgroeide witte bloedlichaampjes. Deze zijn niet functioneel en gaan ook niet dood. Ondertussen verdringen zij echter wel de rode bloedlichaampjes en de bloedplaatjes.

Wat nu? Wat ga je doen? vraagt Luca zich af. Het protocol van het ziekenhuis is chemotherapie en immunotherapie om de groei van de foutieve witte bloedlichaampjes af te remmen. Het probleem is echter dat Luca geen chemo wil. Daarom zoekt hij middelen in de alternatieve hoek. Naast een hele reeks voedingssupplementen start hij met bioresonantie. Tot zijn ontzetting slaat dit echter niet aan. Bij meting van zijn bloedwaarden geven artsen aan dat hij op deze weg de kerst niet gaat halen. Dan neemt hij een gewaagd besluit. Hij neemt alleen chemotherapie in de 50% doses, omdat de lijst met bijwerkingen geen kwaliteit van leven meer geeft.

Drie dagen twee pillen, gevolgd door twee weken niets, dan weer drie dagen twee pillen, dit zes keer achter elkaar. Er volgt een serieuze doorbraak wanneer de bloedwaarden na twee keer al naar beneden gaan. Dan stopt hij met deze behandeling en wil weer de alternatieve middelen gaan proberen. Zijn oncologe die redelijk meedenkend is, gaat hierin mee.

Hij spreekt met haar af om ervoor te zorgen dat de stamcellen ophouden met hun foute productie en daarom een keer immunotherapie te nemen, met als ondersteuning in vet oplosbare kurkumina, maretak, groene thee plus bijna alle vitamines. (kosten 700 euro per maand, niet door de gewone zorgverzekeraar vergoed, maar wel door Artabana)
Hij gebruikt echter tegelijkertijd met de immunotherapie ook thee van de paardebloemwortel.

 » Lees verder

Dek je in tegen stralingsschade door #5G – De Lange Mars Plus

dek-je-in-tegen-stralingsschade-door-#5g-–-de-lange-mars-plus

11-07-19 07:53:00,

Duizenden wetenschappers geven aan dat 5G een bedreiging voor de gezondheid van de gehele mensheid is. De SAN heeft voorbeeldbrieven gemaakt waarmee iedere mobiele telefoonbezitter zijn provider of de gemeente kan aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de schade aan de gezondheid die 5G zal gaan veroorzaken en waarvoor geen dekking van de verzekeraars is.

Dus ook als je nog niet overtuigd bent van de schadelijkheid van 5G is het aan te raden jezelf in te dekken tegen de gevolgen van de komende tsunami van straling waaraan geen ontkomen mogelijk is.

Wetenschappers

De talloze waarschuwingen van (kinder)artsen in het Bio-Innovative rapport en het International EMF Scientist Appeal liegen er niet om.

De grote kracht van het BioInitiative Rapport (www.bioinitiative.org) is dat het is uitgevoerd onafhankelijk van regeringen en de telecom industrie. Dat is ook de reden dat dit rapport gebaseerd is op degelijke wetenschappelijke onderzoeken, volgens de initiatiefnemers.

Dit zijn de voornaamste conclusies uit het BioInitiative 2012 Rapport (inclusief updates van 2014/2017), de straling kan veroorzaken:

 • DNA-schade;
 • verlies van DNA-herstelcapaciteit in menselijke stamcellen;
 • reductie van vrije radicalen-wegvangende middelen – met name melatonine;
 • giftig voor het zenuwstelsel van mens en dier,
 • Alzheimer,
 • kankerverwekkend bij mensen (leukemie, borstkanker)
 • ernstige gevolgen voor de morfologie en functie van sperma van mens en dier (voortplanting);
 • effecten op het gedrag van de nakomelingen;
 • en effecten op de hersen- en schedelbotontwikkeling bij de nakomelingen van dieren die tijdens de zwangerschap worden blootgesteld aan straling van mobiele telefoons.

Oproep / Appeal – Meer dan 63.000 wetenschappers, dokters, milieu-organisaties en burgers uit 168 landen (stand eind maart 2019) roepen op om de uitrol van het 5e generatie draadloze netwerk te stoppen met inbegrip van 5G met duizenden satellieten. Het 5G netwerk zal een enorme toename van blootstelling aan radio frequente straling (radiogolf) geven bovenop die van de 2G, 3G en 4G netwerken. RF straling is bewezen schadelijk voor mens en milieu. Het uitrollen van 5G is een experiment met de mensheid en het milieu dat onder het internationaal recht een misdaad is.

 » Lees verder

‘Noem één dokter die tegen vaccinatie is’.. Hier zijn er 100..!

‘noem-een-dokter-die-tegen-vaccinatie-is’-hier-zijn-er-100.!

26-06-19 01:50:00,


x
x
‘Noem één dokter die tegen vaccinatie is’..
Hier zijn er 100..!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Of de dokter wel preciés weet wat hij mij inspuit.. Dat willen deze baby’s -zonder enige risico- graag weten, voordat deze vaccins hun jonge lichaampjes in gaan..!

Nou eens geen artikel, maar gewoon een boel doorlinks naar artikelen, sites, filmpjes etc. van doktoren en/of medische wetenschappers, die ZEER ERNSTIGE BEDENKINGEN hebben bij vaccins en vaccineren. Vooral het onnadenkend toedienen van vaccins aan kinderen, van wie het immuunsysteem nog volop in ontwikkeling is, is voor bijna alle artsen een heftig punt van controverse. Want wat zien we de laatste decennia? Dat vooral bij kinderen auto-immuunziekten zich razendsnel ontwikkelen. JUIST DOORDAT het immuunsysteem in een zo’n vroeg stadium het er heel heftig van langs krijgt.

We zouden willen zeggen: ‘doe je voordeel met deze links’ en zéker wanneer je een jonge ouder bent en de stevige taak hebt om een beslissing te nemen over wel/niet vaccineren, willen we je adviseren, jezelf vooral toch te informeren. En VOLLEDIG.. Dus lees niet alleen de hosanna-berichten over wat de vaccinaties allemaal wel niet bereikt zouden hebben. Kijk vooral over het facet van vaccineren, dat (vaak doelbewust!!) wordt verzwegen..!

“Nou noem me dan eens één dokter die tegen vaccinaties is?”

Tuurlijk, hier is er niet één, maar een kleine 100, die we zo even voor je bij elkaar zochten. Uren van vaccinatie-onderwijs, gegeven door artsen, wetenschaper, immunologen, etc. etc. En néé, dit is niet de héle lijst, want deze zou de namen van vele DUIZENDEN ARTSEN bevatten, die ieder op basis van eigen inzichten, kennis en ervaringen, vaccinaties vooralsnog sterk ontraden. Vooral om reden, dat de enorme impact die vaccins hebben op jonge kinderlichaampjes, niet in verhouding staan tot wetenschappelijk onderzoek dat ONVOORWAARDELIJK zou moeten bewijzen dat vaccins, betrouwbaar, effficiënt en ongevaarlijk zijn.

 1. Dr. Nancy Banks – http://bit.ly/1Ip0aIm
 2. Dr. Russell Blaylock – al zijn werk zoek op zijn naam HIER
 3. Dr. Shiv Chopra – http://bit.ly/1gdgh1s
 4. Dr. Sherri Tenpenny – http://bit.ly/1MPVbjx
 5. Dr. Suzanne Humphries – http://bit.ly/17sKDbf
 6. Dr. Larry Palevsky – http://bit.ly/1LLEjf6
 7. Dr. Toni Bark – http://bit.ly/1CYM9RB
 8. Dr.

 » Lees verder

Fallujah was geen ‘strijd tegen terrorisme’ maar verzetsstrijd tegen een bezetter | Uitpers

fallujah-was-geen-‘strijd-tegen-terrorisme’-maar-verzetsstrijd-tegen-een-bezetter-|-uitpers

25-06-19 09:54:00,

In 2003-2004 was het hardnekkig verzet van fanatieke moslims tegen de Amerikaanse/Britse bevrijding van het Iraakse volk in de stad Fallujah dagelijks nieuws. Althans, in de versie van de Amerikaanse/Britse troepen en de westerse media. Het boek The Sacking of Fallujah ontmaskert deze mythe en legt de gruwelijke oorlogsmisdaden bloot die de bezetters begingen om het verzet van een stadsbevolking tegen zijn bezetters te vernietigen.

De Iraakse stad Fallujah ligt op 65 kilometer ten westen van de hoofdstad Bagdad. Het is een stad en een regio met een zeer rijke geschiedenis en met een traditie van verzet tegen bezetters, van het Ottomaanse Rijk tot de Britse kolonisator. Van de 3de tot de 11de eeuw was het een van de twee voornaamste centra van Joodse academische kennis ter wereld.

Na het ineenstorten van de staatsstructuren van Saddam Hoessein door de Amerikaanse/Britse bezetting vanaf 19 maart 2003 was het een van de weinige steden waar men er in slaagde met nieuwe eigen instellingen vrij snel de orde te herstellen. Zo kon men in de stad de roofbendes tegenhouden die in de rest van het land dood en vernieling zaaiden. De Amerikaanse/Britse militaire inlichtingendiensten lieten aanvankelijk begaan.

In april 2003 bezette een contingent van 700 Amerikaanse en 150 Britse troepen een schoolgebouw in het centrum van de stad. Daarbij hielden de bezettende troepen geen enkele rekening met de lokale gezagsstructuren. Met vreedzame protesten eiste de bevolking het onmiddellijke vertrek van de soldaten en de heropening van de school. Het bezettende leger schoot als antwoord 17 betogers dood.

In de dagen en weken erna liep de situatie volledig uit de hand. De bezetting werd opgedreven en bij protesten vielen steeds meer doden. De harde repressie dreef de bewoners van de stad tot de eerste vormen van gewapend verzet. De bezettende troepen onderschatten volledig de aard, het potentieel en de motivatie van het verzet en zagen zich genoodzaakt zich terug te trekken.

Op dat ogenblik was in Fallujah nog geen enkele sprake van Al Qaïda, IS en hun fanatieke leiders. Beelden van vier verbrande Amerikaanse huurlingen van een militair privé-bedrijf gingen de wereld rond en werden ontelbaar herhaald. Waarom de bezetters en deze privé-soldaten zo werden gehaat door de Iraakse bevolking werd er niet bij verteld. Blinde haat tegen al wat westers is,

 » Lees verder

Verzet tegen #5G neemt explosief toe – De Lange Mars Plus

verzet-tegen-#5g-neemt-explosief-toe-–-de-lange-mars-plus

20-06-19 08:29:00,

123rf

Het verzet tegen de zogenaamde ‘uitrol van 5G’ is de afgelopen periode enorm toegenomen. Daarom is het de hoogste tijd om een kijkje te nemen in actieland, om te zien welke actiegroepen er zijn, en waar zij acties voeren. Voorlopig zijn de telecom bedrijven bezig met het testen van 5G apparatuur, maar ook hiertegen is het verzet groot.

Internationaal verzet

In steden als Brussel, Florence, Rome, kantons in Zwitserland en enkele staten in Amerika is het actiegroepen gelukt om de uitrol van 5G stop te zetten.

Brussel
Terwijl Eindhoven wel testgebied voor 5G apparatuur wordt, kiest de Brusselse minister Celine Fremault in de eerste plaats voor de gezondheid van de inwoners van Brussel. Zolang zij deze zekerheid niet heeft wordt er niet getest. Lees verder: Brussel weigert test met 5G, mensen zijn geen proefkonijnen

Florence
“5G veroorzaakt schade aan het lichaam!” Florence remt 5G en past het voorzorgsbeginsel toe.
Op 28 maart 2019 heeft een meerderheid in de gemeenteraad van de stad voor deze  motie gestemd.
(Lees verder)

Rome Capitale XII
Met 11 stemmen voor en 3 onthoudingen heeft de XII Gemeente Roma Capitale in maart van dit jaar besloten om het te doen zonder de gevreesde experimentele straling van 5G . Een groot deel van de stad Rome kon daarom draadloze zenders van de vijfde generatie mijden.
(Lees verder)

Petities

Er lopen een aantal landelijke en internationale petities.

Geen 5G zonder onderzoek‘ (met 18.105 handtekeningen) deze actie wil dat de Nederlandse overheid de gezondheid serieus gaat nemen en geen 5G uitrolt vóórdat de effecten tot en met 4G getest zijn en oké zijn bevonden.

Petitie ‘Stop 5G’. Op 19 juni 2019 zijn er 6.574 ondertekeningen. Het ministerie van Economische Zaken overweegt om straling van zendmasten landelijk aan banden te leggen. Door de uitrol van 5G wordt een wildgroei aan antennes verwacht, onder meer in lantaarnpalen en bushokjes. Dat levert mogelijk gevaar op voor de volksgezondheid. (Teken hier)

Daarnaast is er een internationale oproep om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen.

 » Lees verder

Een vrouw die “nee” zegt tegen onethisch gedrag verdient de kaart van respect – Stichting Vaccin Vrij

een-vrouw-die-“nee”-zegt-tegen-onethisch-gedrag-verdient-de-kaart-van-respect-–-stichting-vaccin-vrij

13-06-19 06:11:00,

De onderstaande brief van een lid uit de facebookgroep van de Stichting Vaccinvrij kan ouders het hart onder de riem steken. Een reguliere instantie die zich distancieert van de farmaceutische industrie. De vier grootste vaccinproducerende bedrijven hebben zich allemaal aantoonbaar schuldig gemaakt aan onetische en crimineel gedrag. Het bedrijf Merck (BMR) spant waarschijnlijk de kroon. De directeur van de ASN Bank besloot een einde te maken aan de samenwerking met Merck. Frank Ruesink, vader van een zoontje dat ernstige bijwerkingen kreeg van de BMR klom in de pen om zijn respect uit te spreken voor deze beslising.

 

Mijn brief aan Joyce van der Est (Directeur ASN Bank)

 

 

Beste Joyce,

 
“Ik kon gisterochtend om 6 uur niets anders doen dan je via Facebook messenger een bericht sturen. Geraakt en geschokt was ik toen ik in alle vroegte nog eens jullie persbericht van 4 maart jl. las http://tiny.cc/l57x7y Ik citeer:

“Veel farmaceutische bedrijven hebben ethisch beleid. Maar ze schieten tekort in de interne procedures die toezien op hun ethische handelen. Ze falen op het gebied van productkwaliteit en veiligheid en vertonen onethisch gedrag. Deze misstanden schaden patiënten, nationale systemen voor gezondheidszorg en dus ook de samenleving. Hoe groot de misstanden zijn, blijkt wel uit het feit dat farmaceuten in de VS in de afgelopen tien jaar meer dan 30 miljard dollar aan boetes moesten betalen.”

 
Vooral de zin: “Ze falen op het gebied van productkwaliteit en veiligheid en vertonen onethisch gedrag” vond ik confronterend. In mijn eerdere brief aan de heer Klaas Dijkhoff http://tiny.cc/zzry7y beschreef ik mijn ervaring met mijn oudste zoon. Mijn zoon, die twee dagen na de BMR vaccinatie met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis. Deze veel besproken BMR vaccinatie wordt geleverd door farmaceut Merck & Co.

MerckMerck & Co één van de tien farmaceuten waarvan jullie het ethisch handelen hebben onderzocht in een door Sustainalytics uitgevoerd onderzoek. http://tiny.cc/hkty7y Merck & Co één van de vier bedrijven, die slecht scoren in het onderzoek naar o.a. het ethische handelen van farmaceutische bedrijven. Of zoals jullie concluderen: Merck & Co liet in de afgelopen jaren onvoldoende of geen vooruitgang zien en is daarom verwijderd uit ons belegging portfolio.

 » Lees verder

Proces tegen Lula opgezet om hem te verhinderen deel te nemen aan de Braziliaanse presidentsverkiezingen, The Intercept onthult de bewijzen | Uitpers

proces-tegen-lula-opgezet-om-hem-te-verhinderen-deel-te-nemen-aan-de-braziliaanse-presidentsverkiezingen,-the-intercept-onthult-de-bewijzen-|-uitpers

12-06-19 01:38:00,

Wat steeds door de verdediging van voormalig Braziliaans president Lula werd gesteld en door zijn tegenstanders werd weggelachen blijkt volledig te kloppen. The Intercept onthult de bewijzen dat rechter Sergio Moro – nu minister van Justitie onder president Bolsonaro – het onderzoek manipuleerde om hem te verhinderen deel te nemen aan de presidentsverkiezingen van 2018.

Onderzoeksjournalisten Glenn Greenwald, Leandro Mori en Betsy Reed van de onafhankelijke nieuwssite The Intercept hebben de bewijzen opgedolven dat opperrechter Sergio Moro heeft samengespannen met de federale politie om een onderzoek voor corruptie in elkaar te steken tegen voormalig president Lula, met de expliciete bedoeling hem te verhinderen deel te nemen aan de presidentsverkiezingen van 28 oktober 2018. Lula werd in alle peilingen, ook de minst gunstige, getipt als de grootste kanshebber om de verkiezingen te winnen.

Uit de gepubliceerde documenten blijkt dat toenmalig rechter Sergio Moro – nu minister van Justitie onder president Bolsonaro – interne discussies voerde en geheime acties opzette met de onderzoeksrechters van het team van het anti-corruptieonderzoek Car Wash onder leiding van hoofd-onderzoeksrechter Deltan Dallagnol. De documenten omvatten chats in privé-chatrooms, audio- en video-opnames van gesprekken, foto’s, zittingsdocumenten, die allen werden geleverd door een interne bron, die door de betrokken journalisten geheim wordt gehouden.

Het anti-corruptieonderzoek Car Wash gaat over grootschalige omkoperijen voor bouwcontracten bij de nationale petroleummaatschappij Petrobras. Bouwbedrijven betaalden smeergeld aan invloedrijke politici voor contracten voor de bouw van raffinaderijen, havens, fabrieken. Dikwijls gebeurde dat in de vorm van de verkoop van luxe-appartementen aan de betrokken politici, zwaar onder de reële marktwaarde, die kort daarna deze appartementen aan de veel duurdere marktprijs doorverkochten aan privé-personen.

Leider in alle opiniepeilingen

Voormalig president Lula werd twee maal verkozen tot president in 2002 en 2006. Hij eindigde zijn tweede mandaat met een ongezien historisch cijfer van 87 procent in de opiniepeilingen. De Braziliaanse grondwet laat slechts twee opeenvolgende termijnen toe. In 2018 werd hij opnieuw getipt als grootste kanshebber. Ook hij werd beschuldigd van het aankopen van een luxe-appartement. Daar werden nooit materiële bewijzen voor geleverd. Alle internationale waarnemers veroordeelden het proces tegen hem als bevooroordeeld, niet-transparant en partijdig.

De extreem-rechtse Bolsonaro werd begin 2018 nog gezien als een kansloze outsider. Zodra Lula werd uitgesloten van deelname door zijn veroordeling, bleken zijn kansen snel te groeien,

 » Lees verder

De ‘Oorlog tegen BDS’ is hypocriet, destructief en tot mislukken gedoemd – The Rights Forum

de-‘oorlog-tegen-bds’-is-hypocriet,-destructief-en-tot-mislukken-gedoemd-–-the-rights-forum

21-05-19 08:30:00,

Opinie

Glenn Greenwald Frankrijk Duitsland Gilad Erdan Verenigde Staten BDS-beweging antisemitisme Oorlog tegen BDS Israël-lobby BDS

Petitie

Petitie aan de Nederlandse regering:

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

petitie

Martijn de Rooi / De ‘Oorlog tegen BDS’ is hypocriet, destructief en tot mislukken gedoemd

Met hun strijd tegen Israël-boycots ondermijnen de Israëlische regering en de Israël-lobby overal waar zij de kans krijgen elementaire rechten van burgers. Maar hun hoop de boycotbeweging de kop in te kunnen drukken is ijdel, betoogt Martijn de Rooi.

Demonstratie tegen BDS in Duitsland. Lastercampagnes waarin BDS op één lijn wordt gesteld met antisemitisme en het ‘Koop niet bij joden’ van het naziregime vormen de kern van de ‘Oorlog tegen BDS’.The Real News 

Aardappelboycot. Mooi woord is dat. Pakkend. Slim derhalve van de Palestina Werkgroep Enschede om met die kreet de straat op te gaan om consumenten aan te sporen tot een boycot van Israëlische groenten en fruit. De werkgroep voerde zaterdag 11 mei actie bij een Albert Heijn-filiaal. De daaropvolgende zaterdagen wordt bij andere filialen gedemonstreerd.

De term Aardappelboycot herinnert aan de beroemde Amerikaanse Druivenboycot uit de jaren 1965-1970. Dat was een baanbrekende actie voor gelijkberechtiging, van hetzelfde kaliber als de Montgomery Bus Boycott en de internationale boycot van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. In die traditie wortelt de internationale BDS-beweging, die is voortgekomen uit een oproep uit de Palestijnse samenleving om Israël door middel van boycots, desinvesteringen en sancties (BDS) te dwingen de Palestijnse rechten te respecteren. De Enschedese werkgroep heeft zich bij de beweging aangesloten.

Aardappeleters

Net als de eerdere mijlpalen uit de boycothistorie roept de BDS-beweging hevig verzet op van een gevestigde orde die zijn belangen in gevaar ziet komen.

 » Lees verder

Oppositie tegen EU lijkt gedoofd, tijd voor stormalarm? #Nexit – De Lange Mars Plus

oppositie-tegen-eu-lijkt-gedoofd,-tijd-voor-stormalarm?-#nexit-–-de-lange-mars-plus

02-05-19 10:42:00,

Banksy

Nexit ooit een beladen term en wens van velen lijkt op de achtergrond van het politieke debat te zijn beland. Naast de bekende anti-EU clubjes komt Stormalarm.org met een heus programma over de EU onder de werktitel ‘Ik kniel niet voor de EU’. Een aantal sprekers werken mee met bijdragen vanuit hun persoonlijke gezichtspunt op de EU. Het programma loopt van 28 april tot en met 22 mei. Gemiste uitzendingen kunnen later bekeken worden.

Initiatiefnemer Peter Vlug: “Ik heb de online zender Zebulon opgericht en bied verschillende nieuwsprogramma’s aan. Samen met een team van mensen hebben we de koppen bij elkaar gestoken. We zijn een project gestart met de naam ‘Ik kniel niet voor de EU’. We gaan dagelijks uitleggen tot aan de verkiezingen van het Europese Parlement op 23 mei dat er iets gaande is waar je niet overheen kunt kijken. Het programma is steeds live en interactief. Het start op Facebook om 20.15 en duurt tot 20.45 uur en na middernacht staat het en op Stormalarm.org en op You Tube.”

Maarten Wienbelt heeft een hele andere motivatie:
“De EU zie ik als een schijnvertoning voor democratische grondslagen. Er werken 54.000 mensen die veel beloven en niks voor elkaar krijgen voor de inwoners van Europa. De parlementsleden die we kiezen zijn geld kostende lobbyisten die echt niks te vertellen hebben tegen de Europese Raad die aangesteld wordt door de pharmareuzen (die de eerste 2 wereldoorlogen financierden) en olie sector en wellicht zelfs wel de Bilderbergertjes.”

Sprekers Antoon Huijgens en Rob Vellekoop geven het geheel nog meer jus. De reactie van Antoon was nog niet binnen, maar die van Vellekoop wel:
“Overal waar macht speelt heerst misbruik. Blijkbaar kunnen de machthebbers de weelde van de ontvangen macht niet dragen. Het zal mij altijd blijven verbazen, dat met de verkiezingen de kiezer door het rood kleuren van een vakje een persoon kan selecteren die veel meer macht krijgt dan een willekeurige gewone burger zelf heeft.

Met andere woorden hoe kan je iets geven – macht – wat je zelf niet hebt. Volksvertegenwoordigers beschikken over leven en dood. Ze kunnen hun land in een oorlog storten ten koste van duizenden slachtoffers zonder dat een burger hieraan iets kan veranderen.

 » Lees verder

“Tegen de criminalisering van antizionisme in Frankrijk”

8220tegen-de-criminalisering-van-antizionisme-in-frankrijk8221

06-03-19 12:55:00,

400 Franse intellectuelen hebben in de krant Libération een open brief aan president Macron gericht, als protest tegen zijn voornemen antizionisme te criminaliseren door het gelijk te schakelen met antisemitisme. “Als U van plan bent ons te vervolgen, om ons het zwijgen op te leggen, of zelfs om ons in de Bastille te gooien, wel, dan weet U ons te vinden.”

Mijnheer de President,

U heeft recent verklaard de intentie te hebben om het antizionisme te criminaliseren. U heeft deze verklaring afgelegd nadat U ze had besproken met Benjamin Netanyahu, net voor u zich naar het diner van de CRIF begaf (Conseil Représentatif des Institutions Juives de France  – Representatieve Raad van de Joodse Instellingen in Frankrijk).

Mijnheer de President,

U bent vast niet onwetend over het feit dat de Grondwet van de Republiek in zijn artikel 4 stelt: “De Wet garandeert de pluralistische uitdrukking van opinies”. Wel, antizionisme is een opinie, een gedachtestroming die onder de Europese Joden is ontstaan op het ogenblik, dat het Joodse nationalisme begon op te komen. Zij verzet zich tegen de zionistische ideologie die pleitte (en nog steeds pleit) voor de vestiging van de Joden van de wereld in Palestina, het huidige Israël.

Het centrale argument van het antizionisme was (en is nog steeds) dat Palestina nooit een leeg land zonder inwoners is geweest, dat door een ‘volk zonder land’ vrij zou kunnen gekoloniseerd worden, als vervulling van de goddelijke belofte die er (aan dit volk) zou gegeven zijn. Het was daarentegen een land bewoond door zeer reële inwoners voor wie het zionisme vrij snel synoniem zou worden voor exodus, beroving en ontkenning van hun rechten. De antizionisten waren, en zijn nog steeds, antikolonialisten. Hen verbieden zich uit te drukken, met als voorwendsel het feit dat racisten zich van deze benaming bedienen om hun antisemitisme te camoufleren, is absurd.

Mijnheer de President,

Wij staan er op dat de Joodse Fransen in Frankrijk kunnen blijven, dat ze zich daar veilig voelen en dat hun vrijheid van mening en gedachte er wordt gerespecteerd in al hun diversiteit. De schande van antisemitische daden die zich vermenigvuldigen laat het trauma herleven en de angst voor het ongehoorde geweld die hun ouders hebben moeten lijden onder het huk van een Franse staat en een Franse maatschappij die ruim heeft gecollaboreerd met hun beulen.

 » Lees verder

VS tegen Huawei: het gevecht om 5G in Europa

vs-tegen-huawei-het-gevecht-om-5g-in-europa

27-02-19 03:03:00,

De VS hebben geprobeerd hun EU-geallieerden af te houden van met Huawei in zee te gaan voor het ontwikkelen van 5G-netwerken en dit onder het voorwendsel van mogelijke spionage. Europa toont echter weinig animo om Huawei van concurrentie bij het 5G netwerk uit te sluiten. Uiteindelijk draaide zelfs Trump bij en wil naar eigen tweet enkel ‘een gezonde wedijver’.

Nauwelijks was de top tussen de presidenten Xi Jinping en Donald Trump in Rio de Janeiro afgelopen of Huawei Chief Financial Officer Meng Wanzhou werd op doorreis in Canada op vraag van de Amerikaanse justitie is aangehouden. Meng Wanzhou alias Sabrina Meng is de dochter van Huaweistichter Ren Zhengfei. Huawei verkoopt wereldwijd het meeste smartphones en ook qua telecomapparatuur heeft het Chinees bedrijf met 28% van wereldmarkt al een groter aandeel dan zijn westerse concurrenten. Deze dominantie dreigt in de toekomst nog sterker te worden met de nieuwe 5G-telecomnetwerken die er aan komen.

Dit 5G is niet enkel 25 maal sneller dan 4G, maar zal naar verwachting een omwenteling veroorzaken in sectoren zoals transport, geneeskunde, het maakwerk tot in de slimme huiskamer toe. Er zijn immers meer verbindingen mogelijk per km², wat bijvoorbeeld bevorderlijk is voor de slimme steden. Door de snellere reactietijd (1 milliseconde i.p.v. 30 à 70 ms) worden eveneens operaties op afstand mogelijk. De New York Times merkt dan ook terecht op: ‘Het land dat 5D domineert, zal economisch, qua inlichtingen en op militair vlak een overwicht hebben voor een ruim deel van deze eeuw’.

Al begin 2018 waarschuwde de VS ‘National Security Council’ dat de VS achterop hinkten. Volgens Deloitte heeft China sinds 2015 al 24 miljard $ meer uitgegeven aan 5G-ontwikkeling dan de VS. De Eurasia Group oordeelt dat China het voordeel zal hebben de eerste te zijn op een markt die binnen 5 jaar op 123 miljard $ wordt geraamd. President Trump wil echter ten stelligste verhinderen dat China in 5G toonaangevend wordt en dat de VS het technologisch leiderschap verliest. Probleem is echter dat op chipproducent Qualcomm na, dat de VS-netwerken en producenten technologisch een straat achter hollen.

VS en reacties

Wat dan gedaan om de hond te slaan? Het antwoord is Huawei van spionage verdenken. Deze verdenking werd meteen in de westerse pers breed uitgemeten. Vooral door toedoen van het zogenoemde ‘Five Eyes’ contraspionagenetwerk dat tussen 5 landen inlichtingen uitwisselt,

 » Lees verder

Oorlog tegen BDS zet Duitse rechtsstaat op z’n kop – The Rights Forum

oorlog-tegen-bds-zet-duitse-rechtsstaat-op-zn-kop-8211-the-rights-forum

20-02-19 03:45:00,

Nieuws

Uitsluiting

AJC Berlijn Frankfurt München Kenneth Stern Gideon Levy CJO Duitsland hasbara NIW Gilad Erdan ChristenUnie Stef Blok IHRA SGP BDS-beweging CIDI antisemitisme Oorlog tegen BDS Israël-lobby BDS nieuwsanalyse

Henri Veldhuis Symposium

De kerk en het streven naar rechtvaardigheid

Aanmelden

Uitsluiting / Oorlog tegen BDS zet Duitse rechtsstaat op z’n kop

In München is de openbare ruimte goeddeels tot verboden gebied verklaard voor alles wat met BDS te maken heeft. De hetze tegen ‘antisemitische’ BDS-sympathisanten tart iedere beschrijving. Ook in andere Duitse steden worden rechten van burgers geschonden om Israël tegen kritiek te beschermen. Een inventarisatie.

Op 1 mei 2017 kon het nog: demonstranten die in de straten van Berlijn van hun solidariteit met BDS getuigen. Vandaag de dag is het in Berlijn, München, Frankfurt en andere Duitse steden voor BDS-sympathisanten onmogelijk een demonstratievergunning te krijgen.ActiveStills 

Afgelopen september wilde Klaus Ried, een inwoner van München, een debat organiseren over een principiële kwestie: de spanning tussen de vrijheid van meningsuiting en het vérgaande besluit van de gemeenteraad om organisaties met sympathie voor de BDS-beweging uit te sluiten van stedelijke subsidies en faciliteiten. Ried wilde alle betrokken partijen aan het woord laten en had een oud-rechter bereid gevonden het debat te leiden. Plaats van handeling zou het Stadtmuseum (stedelijk museum) moeten zijn.

Voor BDS verboden

Maar Rieds poging daar een zaal te huren liep stuk op het gemeentelijke besluit dat hij juist wilde bediscussiëren. Het museum zei te verwachten dat tijdens het debat ook ‘over inhoud, thematiek en doel van de BDS-beweging’ gesproken zou worden, schrijft de Süddeutsche Zeitung. Daarvoor mogen gemeentelijke instellingen sinds eind 2017 geen ruimte meer beschikbaar stellen.

 » Lees verder

Conferentie tegen Iran in Warschau | Uitpers

conferentie-tegen-iran-in-warschau-uitpers

13-02-19 01:34:00,

President Rohani bij 40e verjaardag Islamitische Republiek: onze vijanden zullen ons nooit verslaan. (Tehran Times)

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu schudt in Warschau de hand van VS-vice-president Mike Pence. Beide zijn in de Poolse hoofdstad deelnemers aan een conferentie die officieel  over vrede en veiligheid in het Midden Oosten gaat, maar in feite een  poging is om een internationale coalitie tegen Iran te bouwen. VS en Israël hopen daar zo veel mogelijk Europeanen bij te betrekken.

Polen tracht het nog voor te stellen als een  ruime conferentie over het Midden Oosten, maar dat lukt niet. Zowel de VS als Israël en Saoedi-Arabië maken duidelijk dat het om Iran te doen is. Teheran heeft Polen laten weten dat die conferentie een onvriendelijke daad is. Veel EU-landen zijn op laag niveau vertegenwoordigd, maar intussen staat de vlag van hun land toch maar op de tafel, merkt Teheran op.

EU verdeeld

VS-minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo kondigde de conferentie aan na een felle anti-Iraanse toespraak vorige maand in Cairo. Het is een poging om de inspanningen van Parijs, Londen en  Berlijn om de nucleaire deal van 2015 met Iran te redden en om mechanismen te vinden om de VS-sancties tegen Iran zo veel mogelijk te omzeilen.

Het feit dat de conferentie in Polen plaatst vindt, is al een succes in de poging om de EU te verdelen. De Poolse ultrarechtse regering staat te springen om Washington een  plezier te doen, ook in de hoop dat er een grote VS-militaire basis komt. Binnen de EU is er de jongste tijd meer kritiek op Teheran, waarbij onder meer wordt gewezen op enkele aanslagen op tegenstanders van het regime.

De conferentie dient ook om Israël, Saoedi-Arabië en  andere soennitische Arabische landen verder samen te brengen. Een van de architecten van die toenadering Trumps schoonzoon Jared Kushner, is een van de belangrijkste deelnemers in Warschau.

 » Lees verder

VVD: protest tegen bedrog met ‘Israëlische’ wijn is antisemitisch – The Rights Forum

vvd-protest-tegen-bedrog-met-israelische-wijn-is-antisemitisch-8211-the-rights-forum

25-01-19 05:43:00,

Nieuws

Illegale handel

Wijn Made in Israel VVD Tweede Kamer mensenrechten Oost-Jeruzalem Kolonisering Westoever

Illegale handel / VVD: protest tegen bedrog met ‘Israëlische’ wijn is antisemitisch

Mede dankzij de VVD worden consumenten al jaren bedrogen met zogenaamde ‘Israëlische’ producten, afkomstig uit Israëls illegale kolonies in bezet Palestijns gebied. Nu het protest tegen dat bedrog aanzwelt, haalt de partij een paardenmiddel van stal: protesterende burgers worden voor antisemiet uitgemaakt.

Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz (VVD) te gast bij Jinek.KRO-NCRV 

Hoezeer misbruik van het begrip antisemitisme ‘normaal’ is geworden, werd verleden week nog eens geïllustreerd door Dilan Yesilgöz, Tweede Kamerlid voor de VVD. Te gast bij het programma Jinek (vanaf 7’00’’) bestempelde zij protesten van consumenten tegen producten uit Israëls illegale kolonies als antisemitisch.

Yesilgöz kletst, Jinek zwijgt

Yesilgöz was met haar collega-Kamerlid Gert-Jan Segers (ChristenUnie) aangeschoven om een initiatiefnota over antisemitisme aan te kondigen, die een dezer dagen aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. In haar ijver de opkomst van het antisemitisme te duiden, zei zij onder meer het volgende:

Een wijnzaak in Den Haag begon onlangs wijnen uit Israël te verkopen, en kreeg vervolgens van klanten te horen: ‘Als je hiermee doorgaat, kom ik geen wijn meer bij je halen. We gaan je boycotten.’ Het [antisemitisme] sijpelt onze samenleving in, en op het moment dat je niet gaat zeggen ‘Dit accepteer ik niet’, begint het allemaal normaal te worden en dat is waar wij zo bezorgd over zijn.

Opmerkelijk is dat geen van de aanwezigen – ook Jinek niet – informeerde wat het genoemde voorbeeld met antisemitisme te maken heeft. Yesilgöz zelf gaf geen nadere verklaring voor haar uitspraak, die aantoont welke proporties het gooi- en smijtwerk met het begrip antisemitisme heeft aangenomen.

Bedrog met ‘Israëlische’ wijnen

Wijn is een van de producten die in Israëls illegale kolonies (‘nederzettingen’) op de bezette Westelijke Jordaanoever – en ook op de Syrische Hoogvlakte van Jawlan (Golan) – wordt geproduceerd en onder het misleidende label ‘Made in Israel’ naar Nederland en andere landen wordt geëxporteerd.

 » Lees verder

‘Amerika tegen China’ doorprikt vooroordelen en toont echte inzet

8216amerika-tegen-china8217-doorprikt-vooroordelen-en-toont-echte-inzet

18-01-19 02:52:00,

‘Amerika tegen China – De nieuwe Koude Oorlog’ weerlegt de cliché’s over China en herleidt het conflict tot zijn ware dimensie: de hardnekkige strijd van een wereldmacht die zijn economische dominantie ziet afkalven en alleen nog zijn militaire suprematie over heeft om China (en de wereld) naar zijn hand te zetten. Auteur Jude Woodward is op 23 en 24 januari in België voor lezingen over haar boek. Een aanrader.

Wie in de doorsnee krant, tijdschrift, tv, radio het buitenlands nieuws volgt heeft er zeker al van gehoord of gelezen. Er broeit iets tussen China en de VS. Zelfverklaarde experten verschuilen zich achter academische titels om hun ideologische agenda te verkondigen en komen daarmee ruim aan bod in de mainstream. Ze vertellen steeds hetzelfde voorgekauwde verhaal. China dringt zich op aan Azië (en de wereld) als een nieuwe grootmacht, op een manier die niet de normale regels van het aanvaarde internationaal gedrag respecteert.

In Afrika koopt China zich met zijn enorme financiële reserves in bij meerdere twijfelachtige regimes, zonder enige voorwaarde te stellen op vlak van democratie en mensenrechten. Dit laatste in tegenstelling tot de westerse aanpak die dat wel doet (en altijd gedaan heeft?). China sluit deals met ‘regimes’ zoals in Venezuela, respecteert de regels van het vrij verkeer op zee niet, bezet eilanden waar het geen recht op heeft, enzovoort.

Obama en Trump, hetzelfde beleid

Bovendien blijft het land onduidelijk over zijn nucleaire plannen. Ook al is het nog steeds een zeer kleine kernmacht, het is een kernmacht. De Chinese zeemacht wordt fors uitgebreid, om de overmacht van China over zijn buurlanden in de wijde omgeving te vestigen. Kortom, reden genoeg voor de VS om in naam van de vrijheid van het internationaal verkeer zijn zeemacht grotendeels te verplaatsen naar de internationale wateren voor de Chinese kusten, zoals Obama heeft beslist met zijn ‘pivot to Asia’ (wending naar China). Die wending wordt door zijn opvolger verdergezet.


Mainstream-commentaren zijn tussen de lijnen doorspekt met nauwelijks ingehouden anti-Chinees racisme. Chinezen zijn niet te vertrouwen, wat denken zij wel, beseffen zij dan niet dat alleen wij (witte!) Europeanen en Amerikanen gemachtigd en geroepen zijn om de wereld zijn wil op te leggen. 

Na de eerste Koude Oorlog kwamen allerlei documenten en rapporten vrij die een heel ander licht wierpen op de drijfveren achter dat conflict.

 » Lees verder

Embargo VS tegen Cuba gaat onverminderd door

embargo-vs-tegen-cuba-gaat-onverminderd-door

08-01-19 01:22:00,

Cuba begon het nieuwe jaar met gemengde gevoelens. Enerzijds zijn de Cubanen hoopvol over de stijl van de nieuwe president, anderzijds raken ze ontmoedigd omdat de economie maar geen verbetering brengt in hun leven.

“We zijn moe”, zegt een 65-jarige universiteitsprofessor die liever anoniem getuigt. “De tijd verstrijkt en de welvaart komt niet.”

“Maar ik denk dat (president Miguel) Díaz-Canel zijn werk goed doet. Men ziet dat hij de problemen kent, dat hij ministers en andere leiders op televisie verantwoording doet afleggen voor hun werk en dat hij het debat en de voortdurende dialoog met de bevolking aanmoedigt. Mensen waarderen die manier van regeren.”

Impact op dagelijks leven

Cuba vierde op 1 januari de zestigste verjaardag van de Cubaanse Revolutie voor het eerst op de begraafplaats Santa Ifigenia, in de oostelijke stad Santiago de Cuba. Daar bevinden zich de resten van Fidel Castro (1926-2016), de leider van revolutie.

Voormalig president Raúl Castro (2008 -2018), die nog altijd eerste secretaris van de Communistische Partij van Cuba is, gaf tijdens de viering toe dat “de toestand van de economie” de grote uitdaging is voor 2019. Zijn opvolger Díaz-Canel beaamde dat: “De mensen verwachten een economische reactie die een impact heeft op hun dagelijks leven”.

Hervormingen

De nieuwe president heeft als prioritaire taken het referendum over de nieuwe grondwet, volgende maand, en de voortzetting van de hervormingen die in 2011 zijn goedgekeurd.

Raúl Castro maakte van de viering vorige week gebruik om zijn steun uit te spreken voor Díaz-Canel. “Zonder overhaast te oordelen kan ik u zeggen dat het proces van de overdracht van de belangrijkste verantwoordelijkheden aan de nieuwe generaties goed verloopt, zeer goed zelfs, zonder problemen of verrassingen, en we zijn ervan overtuigd dat dit zo zal blijven.”

Tot de grootste economische uitdagingen behoren de tegenvallende opbrengsten uit export, toerisme en suikerproductie, waarvan de oogst amper één miljoen ton bedroeg.

Club van Parijs

Daarbovenop kwam de impact van langdurige droogte, gevolgd door orkaan Irma, die in 2017 voor 13 miljard dollar schade veroorzaakte en ook de economie in 2018 beïnvloedde.

In 2015 slaagde Castro erin de schuld met de Club van Parijs, die kredietverstrekkende landen groepeert, te herstructureren. Volgens onafhankelijke gespecialiseerde media werd 8,5 van de 11,1 miljard dollar die het tot 1986 niet meer had terugbetaald,

 » Lees verder

Amerika tegen China, de nieuwe Koude Oorlog? | Uitpers

amerika-tegen-china-de-nieuwe-koude-oorlog-uitpers

16-12-18 05:04:00,

In haar boek Amerika tegen China. De nieuwe Koude Oorlog? ontzenuwt Jude Woodward het dominante discours over China en de VS. China wordt volgens dat verhaal steeds machtiger en bedreigender. Het land zou economische en territoriale expansie nastreven en de VS is uiteindelijk de enige macht die China wil en kan tegenhouden. Jude Woodward haalt die redenering onderuit. De actualiteit laat volgens haar zien dat de agressie juist van de VS uitgaat en welbewust tegen China gericht is. De naoorlogse geschiedenis geeft ons daarbij een verklaring. Woodward biedt een kijkje in het arsenaal van tactieken die de VS tijdens de eerste Koude Oorlog hebben ingezet en waaruit ze opnieuw zouden kunnen putten.

Woodward schrijft dat beheersing van China voor de VS op dit moment de hoogste prioriteit heeft. Die keuze is gemaakt door Obama en Hillary Clinton en heeft geleid tot een grote ommekeer in de Amerikaanse strategie. Nooit eerder is de Amerikaanse bemoeienis met China en het streven om de onafhankelijke en in essentie linkse koers van dat land te dwarsbomen zo groot geweest.

Met Trump in het Witte Huis heeft Washington gekozen voor een regelrechte handelsoorlog als eerste fase in de strategie tegen China. Ook het Pentagon zal offensiever optreden tegen China, een beperkt gewapend treffen is nu al mogelijk. Zelfs een grootschalig conflict valt niet uit sluiten, zo vreest de auteur. In grote lijnen zijn alle fracties in de Amerikaanse elite (tot en met diegenen die zichzelf als verlichte, progressieve liberalen beschouwen) het eens met de noodzaak China te dwarsbomen en zo sterk mogelijk in te perken. Alleen over de toe te passen tactiek lopen de meningen uiteen.

Woodward geeft de economische, diplomatieke en militaire actualiteit aan van de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en hun traditionele of nieuwe bondgenoten. Washington biedt hun een betere bescherming aan, in ruil voor hun toetreden tot een coalitie die bereid is China op diverse manieren te bestrijden. Zij brengt een analyse van de belangrijke rol die Rusland, India, Japan en Australië in de regio spelen. In haar boek beschrijft Woodward als rechtgeaarde historica echter ook uitvoerig en gedetailleerd het parcours dat de Verenigde Staten in Azië hebben afgelegd.

De auteur beantwoordt de vraag in haar titel Amerika tegen China, de nieuwe Koude Oorlog? niet met een eenduidige voorspelling.

 » Lees verder

Scholieren tegen Macron | Uitpers

scholieren-tegen-macron-uitpers

08-12-18 10:23:00,

Scholieren en politie (wikistrike)

Sinds begin december zijn ook duizenden Franse scholieren in actie geschoten tegen het beleid van president Emmanuel Macron. In het zog van de gele hesjes blokkeren scholieren in gans Frankrijk schoolgebouwen, vaak met steun van leerkrachten. De beelden van Mantes-la-Jolie laten hoe overtrokken de repressie gaat, de scholieren lijken wel gevangenen van IS.

Ze protesteren tegen de hervormingen van minister van Onderwijs Blanquer die baccalaureaat en toegang tot de universiteit nogmaals – zonder veel overleg -verandert. Ze protesteren tegen de zeer forse verhoging van het inschrijvingsgeld aan de universiteiten voor studenten van buiten de EU. Maar ze zijn vooral solidair met de gilets jaunes, ze hebben “ras-le-bol’ van zo te moeten leven, ze zijn het beu.

Scholieren hebben de voorbije 50 jaar al vaak een belangrijke rol gespeeld in grote protestbewegingen. Dat was zo in Mei 68, tijdens de grote acties tegen de hervormingen van de sociale zekerheid van toenmalig premier Alain Juppé in 1995, bij de acties tegen de hervorming van de arbeidswet onder ex-president Hollande en onder Macron, tegen diverse hervormingen van het onderwijs, en nu. Maar meer dan vroeger is het protest nu veel spontaner, de bestaande scholierenorganisaties spelen nauwelijks een rol.

Ook in dat opzicht heeft de contestatie veel weg van de gele jasjes. Het valt trouwens op dat de protesten ook hier sterker zijn in de periferie, buiten de grote stadscentra waar vroeger het protest meestal begon. Het gaat vaak om scholieren die blijkbaar thuis ook ondervinden hoe lastig het is de eindjes aan elkaar te knopen.

Ook de actiemethodes zijn anders dan vroeger: de algemene vergaderingen en bezettingen maken nu veel meer plaats voor blokkades. De enige manier om gehoor te krijgen, vinden actievoerders.

 » Lees verder

Wie houdt Israël nog tegen? – The Rights Forum

wie-houdt-israel-nog-tegen-8211-the-rights-forum

07-12-18 04:41:00,

Opinie

Saudi-Arabië Duitsland Verenigde Staten vredesproces EU Trump

Jan Schnerr / Wie houdt Israël nog tegen?

Israël radicaliseert in hoog tempo. Als een woeste tank is het op weg naar de afgrond. Beweegt Europa niet, dan verslechtert de mensenrechtensituatie nog verder en worden Europese belangen geschaad.

Israëlische tank in actie. Michael Shvadron / Wikipedia 

Israël krijgt steeds meer de trekken van een apartheidsstaat. Tussen de Middellandse Zee en de rivier de Jordaan houdt het Israëlische leger met grof geweld ruim de helft van de bevolking onder de duim. De opeenvolgende extreemrechtse regeringen schurken aan tegen de Amerikaanse Republikeinse partij, christen-fundamentalisten en Arabische dictaturen. De joodse bevolking, inclusief de heersende elite, heeft het culturele contact met Europa en liberale stromingen in Amerika grotendeels verloren.

Wie is bij machte Israël voor nog groter onheil te behoeden? Daarvoor komen slechts twee partijen in aanmerking: op nummer één de Verenigde Staten, op nummer twee Europa. Maar de vraag is of we daar iets van kunnen verwachten.

Amerikaanse draai naar Azië

Dertig jaar lang speelde de VS een leidende rol in het zogeheten ‘vredesproces’. Een onafhankelijk bemiddelaar is het nooit geweest en met het aantreden van Donald Trump probeert het ook die schijn niet meer op te houden. Dat de VS Israël zal corrigeren is dus niet waarschijnlijk – zelfs niet in het tijdperk na Trump.

In het afgelopen decennium is het Midden-Oosten voor de VS een zijtoneel geworden. Trump laat Israël/Palestina ‘doen’ door zijn schoonzoon en richt zich op China. Dat is geen nieuwe strategie, maar een continuering van het beleid van Trumps voorganger. Obama, de grote strateeg, zag dat in de Zuid-Chinese Zee het machtsmonopolie van de VS werd bedreigd door China en verplaatste de Amerikaanse militaire capaciteiten naar die regio. In zijn tweede termijn waren de Amerikaanse ‘vredesinspanningen’ in het Israëlisch-Palestijns conflict in feite een subtiel verpakte vorm van niets doen.

 » Lees verder

Dit is de revolte tegen een president die het symbool is van een arrogante, neoliberale elite

dit-is-de-revolte-tegen-een-president-die-het-symbool-is-van-een-arrogante-neoliberale-elite

26-11-18 09:37:00,

Zes vragen en antwoorden over de gele hesjes.

1. Wie zijn nu die gele hesjes?

Op die vraag valt moeilijk een eenduidig antwoord te formuleren en dat ligt vooral aan een verkeerd vertrekpunt van waaruit de vraag wordt gesteld. Ze gaat ervan uit dat de ontevredenheid terug te brengen valt tot een welbepaalde maatschappelijke groep met een duidelijk te omschrijven identiteit. Maar er is geen identiteit en er is geen groep in dit geval. Heterogeniteit en spontaniteit primeren.

Er is eigenlijk slechts één iets dat al die ‘gele hesjes’ met elkaar delen en dat is de realiteit dat hun levens onleefbaar zijn geworden. Het gevoel louter te werken om de rekeningen te kunnen betalen op het einde van de maand. Als dat al lukt.

Het gaat om dus werkende mensen die nauwelijks nog rondkomen, gepensioneerden die proberen overleven, werkzoekenden die niet meer weten waar te zoeken of vasthangen aan uiterst precaire en slechtbetaalde banen.

De enige werkbare categorie die op de gele hesjes kan geplakt worden is die van ‘klasse’. Dit is een revolte van lagere en werkende klassen tegenover een president die voor hen het symbool is van een arrogante, neoliberale elite die denkt met alles te kunnen wegkomen.Slogan 24 november

2. Waarom blijven traditionele krachten langs de zijlijn staan?

Net omdat het om een beweging gaat die geen duidelijke identiteit of eisen heeft, heerst er een groot wantrouwen bij vakbonden en partijen om zich met de gele hesjes te associëren. Omdat het verloop van de beweging onvoorspelbaar is en de stemmen zo meerduidig zijn, bestaat er ook een zeker gevaar om zich aan de beweging te verbranden. Vandaar de twijfel om zich ermee te associëren.

De twee politici die in Frankrijk het verst gaan in het uiten van hun publieke sympathie zijn Jean-Luc Mélenchon en Marine Le Pen. Niet geheel verrassend natuurlijk, want het zijn de belangrijkste politieke opponenten van Macron. Maar toch wordt ook hun houding gekenmerkt door aarzeling.

Dat heeft ook te maken met de reactie van de ‘gele hesjes’ zelf. Daar heerst over het algemeen een afkeer tegenover alles wat lijkt op gevestigde politieke krachten of pogingen tot politieke recuperatie. De woede van de ‘gele hesjes’ richt zich tegen alles wat in verband kan gebracht worden met het heersend politieke systeem.

 » Lees verder

De oorlog tegen Syrië

de-oorlog-tegen-syrie

22-11-18 05:21:00,

Vorige week zaterdag was er in Leuven een infodag over geopolitiek van het Geopolitiek Instituut Vlaanderen-Nederland. Daarbij werd een toespraak gehouden rond de oorlog tegen Syrië gevoerd door de westerse alliantie die er vele tientallen miljarden dollar instopte. Sommigen spreken zelfs van meer dan honderd miljard.

 

Deze week werd door het instituut deze toespraak op YouTube online geplaatst. Daarbij werd ook gebruikt gemaakt van een presentatie met PowerPoint. Wie hiervoor interesse heeft kan die altijd verkrijgen door een mail met een simpele vraag te sturen naar willyvandamme@skynet.be. Ook het dossier van de Britse ngo Conflict Armaments Research over de wapens van ISIS is via een gewone mail te verkrijgen.

Hetzelfde voor de tijdens de voordracht besproken analyse van het Amerikaanse Militaire Veiligheidsagentschap (DIA) over Syrië en Irak daterend van augustus 2012 die men hier eveneens kan aanvragen. Andere sprekers die namiddag waren Jonathan van Tongeren van de Nederlandse website Novini en de Brusselse specialist in geopolitiek Robert Steuckers. De tekst van Jonathan van Tongeren staat ook online.

Willy Van Damme

Advertenties

Delen :

Vind ik leuk:
Like Laden…

Gerelateerd

 » Lees verder

Zeg nee tegen meer kerncentrales

zeg-nee-tegen-meer-kerncentrales

09-11-18 08:22:00,

Geen kernenergie 21832

138 ondertekeningen

De VVD wil dat er heel snel meer en nieuwe kerncentrales gebouwd moeten worden in Nederland om de klimaat doeleinden op tijd te kunnen halen.
Zelfs gaan er ook al twee petities rond om dat nog is extra aan te moedigen.
Nog meer kerncentrales in Nederland is een graf graven voor alle burgers en daarom moeten we nee zeggen tegen nieuwe kerncentrales en dat er meer en betere alternatieven komen.
Want kernenergie is ook slecht voor mens en milieu.

Petitie

Wij

De burgers van Nederland zeggen nee tegen meer kerncentrales.

constateren

 • Dat de wil van de VVD om nog meer kerncentrales te laten bouwen een zeer slecht en gevaarlijk idee is.

 • Dat kerncentrales zeer slecht zijn voor mens en milieu en niks bij dragen aan de klimaatdoeleinden.

 • Dat er gezien de dreigingen van opkomend geweld in de wereld een kerncentrale een makkelijk doel is voor eventueel terroristen.

 • Dat er ook genoeg betere en gezondere alternatieven zijn.

en verzoeken

Dat er wordt gekeken naar andere en betere alternatieven die gezonder zijn voor mens en dier en veiliger en dus geen nieuwe kerncentrales.

Ondertekenen

Tijdens het opslaan is een fout onstaan. Mogelijk is het op dit moment erg druk. Wilt u opnieuw proberen te ondertekenen? Onze excuses voor het ongemak.

We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze

privacyverklaring

.

Details

Ontvanger:

Tweede Kamer 

Petitieloket:

Einddatum:

04-02-2019 

Petitionaris:

willem snelders 

Website:

Geschiedenis

 » Lees verder

De Zionistische Haat Tegen de Democratie

de-zionistische-haat-tegen-de-democratie

06-11-18 07:35:00,

Klassiek antisemitisme
Ook de alternatieve media staan bol van klassiek antisemitisme. Zo biedt het veelbekeken Youtube kanaal Café Weltschmerz een podium aan een bonte stoet antisemitische complotdenkers. Mensen als Arnoud van Doorn, Stan van Houcke, Cees Hamelink, George van Houts, Karel van Wolferen en Kees van der Pijl,

Volg je nuJe volgt @KeesvdPijl1

Meer

Kees van der Pijl heeft geretweet Hannibal Khoury

Not Saudis, Israelis blew up Twin Towers with help from Zionists in US govt

Kees van der Pijl heeft toegevoegd,

Tweet vertalen

08:11 – 3 nov. 2018

De ‘gederadicaliseerde’ Weltschmerz-medewerker Dennis Honing laat de kijker weten hoe je klassiek antisemitisme in een hedendaags jasje steekt.

False Flag
Maar Café Weltschmerz biedt meer. Volgens de oud-NRC journalist Karel van Wolferen zijn de terreuraanvallen op Charlie Hebdo, de Bataclan en de Joodse supermarkt in Parijs zogenaamde False Flag operaties. Als islamitische terreur vermomde acties georganiseerd door de Mossad en de CIA. Aanvallen die de Israëlische minister-president Netanyahu bijzonder goed uitkomen. Ja, eigenlijk zijn alle terreuraanslagen False Flag operaties. Een compleet gestoorde gedachtengang van ‘intellectuelen’ die balanceren op de rand van krankzinnigheid.

Voor wie het aan kan bieden deze Weltschmerz video’s een verhelderend kijkje in de krochten van het brein van de antisemitische complotdenker. Het griezelige is dat deze duiders zelf van mening zijn dat ze geen antisemitische uitspraken doen. Zij houden zich bezig met verfrissend en onthullend analyseren. Zij verrichten baanbrekend werk. Cabaretier en complotdenker George van Houts trekt er volle zalen mee.
Jodenhaat
Jodenhaat is van alle tijden. Een oerhaat die voorkomt in alle lagen van de bevolking en in het hele politieke spectrum. Joden werden en worden niet vervolgd en vermoord vanwege hun opvattingen maar vanwege hun Joods zijn. Waar ook ter wereld. In Pittsburgh, Brussel, Parijs, Istanbul, Toulouse, Rome, Buenos Aires, Tunesië, Casablanca, Mumbai, New York, Jeruzalem of Tel Aviv. Overal en door alle eeuwen heen. De vervolgers en moordenaars van Joden hebben één ding gemeen: een ziekelijke Jodenhaat.
Alledaags antisemitisme kom je tegen op straat, de werkvloer en in de Tweede Kamer. In de krant,  » Lees verder

Referendum tegen corruptie nipt verloren in Colombia

Referendum tegen corruptie nipt verloren in Colombia

11-10-18 02:12:00,

Een referendum om politieke corruptie aan banden te leggen in Colombia haalde zeer nipt niet het aantal vereiste deelnemers. Het aantal ja-stemmers overtreft echter het aantal voorkeurstemmen die president Duque behaalde bij zijn verkiezing. De initiatiefnemers geven de strijd niet op.

Colombia is niet het enige Latijns-Amerikaans land dat kreunt onder de corruptie, maar het niveau is er wel gortig. Reden genoeg voor de politieke partij Groene Alliantie om hierover een referendum op de been te brengen. Voormalig senator Claudia López van die partij zette haar schouders onder het project. Na intensieve actie slaagde ze erin 4 miljoen handtekeningen te verzamelen, ruimschoots genoeg om op basis van de grondwet een referendum af te dwingen. 

Ondertussen kwam op 7 augustus een nieuwe president aan de macht, Iván Duque, kandidaat van de partij van voormalig president Álvaro Uribe, een sinistere figuur die een heus palmares aan onfrisse praktijken op zijn conto kan schrijven. zo is hij drugsmaffiabaas, medeplichtig aan een massaal aantal gerichte politieke moorden en vandaag bekend als hardnekkige tegenstander van de uitvoering van de vredesakkoorden met de voormalige guerrilla van de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Deze akkoorden werden op 24 november 2016 ondertekend door toenmalig president Juan Manuel Santos en de leiding van de FARC en betekenden het einde van 50 jaar burgeroorlog.

Een overdosis afkeer tegen de corruptie

Iván Duque zat amper enkele dagen op de presidentszetel toen hij op zijn beurt met veel verve aan het Congres een aantal maatregelen voorstelde om de corruptie te bestrijden, een excellente uitweg voor leider en partijgenoot Uribe om niet te hoeven meedoen met de door de Groene Alliantie geëiste volksraadpleging. Hij hield zich liever aan de voorstellen van ‘zijn’ president in het Congres. Tot zijn ontsteltenis blijkt de president echter zelf de organisatie van het referendum te steunen.Foto: Guido De Schrijver

Buitenlands bezoek

Ik was recent in de Colombiaanse stad Medellín voor een internationale bijeenkomst, op de dag dat het referendum werd gehouden. Het was zondag 26 augustus, tien uur ’s morgens. Op dat uur is er nog geen haast bij. Aan de ingang van een uitgestrekte speelplaats laten twee politieagenten de kiezers binnen bij het tonen van hun identiteitskaart. Ook wij worden binnengelaten. We lopen de gang door en komen op de speelplaats uit.

 » Lees verder

De strijd tegen Iran en het ‘Palestijnse probleem’ – The Rights Forum

De strijd tegen Iran en het ‘Palestijnse probleem’ – The Rights Forum

02-10-18 03:22:00,

Opinie

Muhammad bin Salman Saudi-Arabië Jordanië Libanon recht van terugkeer Verenigde Staten Jeruzalem Trump

Jan Schnerr / De strijd tegen Iran en het ‘Palestijnse probleem’

Bij een terreuraanslag tijdens een militaire parade in Iran kwamen op 22 september dertig Iraniërs om het leven. De aanslag is met onduidelijkheden omgeven, maar vestigt de aandacht op de pogingen van de VS, Saudi-Arabië en Israël om Iran te destabiliseren. De rechten van de Palestijnse bevolking zitten daarbij in de weg.

Iraanse vrouwen poseren voor de voormalige Amerikaanse ambassade in Teheran, bijgenaamd het ‘Spionnennest’.Yomadic 

De Verenigde Staten, Saudi-Arabië en Israël vormen tezamen een machtig en agressief bondgenootschap. Dat heeft het vermogen om Iran, een land met 90 miljoen relatief goed opgeleide inwoners en een grote economische potentie, aan de bedelstaf te brengen. Het slechte nieuws is dat zij daarmee begonnen zijn. Het betere nieuws is dat de drie het hoogtepunt van hun politieke macht voorbij zijn. Dat maakt hen helaas ook gevaarlijk, temeer omdat ten aanzien van één aspect van hun macht nog geen sprake is van neergang, namelijk hun militaire macht. Die neemt ten opzichte van eventuele concurrenten, en zeker ten opzichte van Europa, alleen nog maar toe.

De publieke opinie in Europa ging er tot voor kort van uit dat Saudi-Arabië en Israël elkaar vijandig gezind waren, maar feitelijk was dat al sinds de olieboycot van de jaren zeventig niet meer het geval. De toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Henry Kissinger, dwong Saudi-Arabië, dat de olieboycot leidde, zijn anti-Israëlische politiek te staken. In ruil daarvoor mocht het land van zijn olierijkdom wapens kopen in de VS – waarbij Washington er wel voor zorgde dat die wapens inferieur bleven aan de Israëlische. Om de anti-Israëlische sentimenten bij de eigen bevolking niet te bruuskeren – het Palestijnse vraagstuk ligt er zeer gevoelig – zwegen de Saudische machthebbers voor zover mogelijk over de nieuwe verhoudingen.

 » Lees verder

Vijf argumenten tegen (mazelen)vaccinatie – De Lange Mars Plus

Vijf argumenten tegen (mazelen)vaccinatie – De Lange Mars Plus

01-09-18 09:00:00,

Foto 123rf

Er loopt al sinds het begin van de vakantieperiode een publiciteitscampagne voor vaccinaties in dag- en weekbladen en op tv. Gelukkig zijn op het internet bij de alternatieve media ook berichten tegen vaccinatie en voor het versterken van de immuniteit te vinden.

Argument 1. Normale kinderziekte niks mis mee

Een normaal verlopende kinderziekte als de mazelen is niet gevaarlijk of dodelijk, maar geneest uit zichzelf, zonder medische interventie. In uitzonderlijke situaties of gevallen kunnen er complicaties optreden. In een extreem geval kan een kind aan complicaties overlijden. Tot deze ontnuchterende vaststelling komt de Stichting Vaccinvrij. In de jaren vóór de introductie van het mazelenvaccin werden kinderziektes gezien als ‘iets dat erbij hoort’. De dokter kwam langs om de ouders gerust te stellen.

Het blijkt dat er in het jaar vóór de introductie van het losse mazelenvaccin (1975) nog 1 sterfgeval was. Terwijl er in 1900 nog een piek is van 2741 sterfgevallen aan de mazelen, zien we dit steeds meer afnemen. Dit beeld bevestigt de uitkomsten van het proefschrift van Judy Wilyman.

Ze stelt dat voordat in de 50-er jaren met massale inentingscampagnes werd begonnen het aantal overlijdens- en ziektegevallen door infectieziekten al enorm was afgenomen doordat het milieu schoner was en onze levensstijl verbeterd (meer hygiëne). Massale vaccinatie programma’s werden pas na deze periode ingevoerd om infectieziekten te voorkomen, dus eigenlijk als mosterd na de maaltijd.

Bron data: RIVM-rapport 213676008

Opmerkelijk is dat van de eerste vaccinatie die is gebruikt aan het einde van de 18e eeuw om pokken te bestrijden, nooit de effectiviteit is getest en gecontroleerd via klinisch onderzoek. Massa vaccinatie programma’s zijn pas de laatste 60 jaar toegepast. Ondanks dat ontwikkelingslanden tientallen jaren vaccinatieprogramma’s hebben gehad komen de infectieziektes daar nog steeds voor!

Wilyman:”Het feit dat ontwikkelingslanden nog steeds worstelen met infectieziekten suggereert dat de afhankelijkheid van vaccins in landen met slechte leefomstandigheden twijfelachtig is, dit is te wijten aan de invloed van slechte voeding op het ontstaan van ziektes.”

Argument 2. Hygiëne en weerstand

Kinderziektes als mazelen konden vroeger dus dodelijke complicaties krijgen, doordat de patiënten onvoldoende weerstand hadden opgebouwd.

 » Lees verder

De opstand tegen Ortega, oorzaken en vooruitzichten

De opstand tegen Ortega, oorzaken en vooruitzichten

21-07-18 01:03:00,

In de media worden de gebeurtenissen van de laatste weken in Nicaragua omschreven als ‘ongeregeldheden’ of ‘protesten’. In werkelijkheid is er sprake van niets minder dan een volksopstand tegen president Daniel Ortega en zijn eega en vicepresident Rosario Murillo. Het regime reageert met geweld, geweld en nog meer geweld. Hoe heeft het zo ver kunnen komen, en wat zijn de perspectieven van deze tweede revolutie in (bijna) veertig jaar?

(Door Willem Bos, oorspronkelijk verschenen op grenzeloos foto Jorge Mejia Peralta cc/flickr)

Op straat lijkt de klok teruggezet te zijn naar de laatste jaren van de Somoza-dictatuur, de tijd dat jong zijn in Nicaragua een misdaad was. Vreedzame demonstraties worden door de politie en Ortega-getrouwe groepen in elkaar geslagen en beschoten. Witte Toyota-pick-uptrucks met in de laadbak gewapende en gemaskerde mannen scheuren door de steden, vreedzame betogers worden beschoten, activisten en willekeurige mensen opgepakt, huizen en andere gebouwen in brand gestoken. Velen die door de politie of de bendes van Ortega zijn opgepakt, worden gemarteld, sommigen zijn verdwenen. Angst heeft de bevolking in zijn greep. ‘Mijn neefje van vier jaar krijgt nu van zijn ouders te horen dat als hij schoten hoort hij meteen op de grond moet gaan liggen, net zo als mijn ouders dat mij veertig jaar geleden leerden’, vertelt een vrouw uit Matagalpa op een informatieavond in Tilburg.

Op het moment dat we dit schrijven zijn er al minstens 350 doden gevallen, tweeduizend gewonden en vele tientallen politieke gevangen en verdwenen personen. En die aantallen stijgen met de dag.

De trots en de hoop van links

Ooit was het Sandinistische Nationale Bevrijdingsfront FSLN de trots en de hoop van links in de hele wereld. In 1979 stond het aan de leiding van de revolutie die een einde maakte aan de dictatuur van de familie Somoza, die met steun van de VS vier decennia lang het Midden-Amerikaanse land in haar greep hield. De jaren daarna belichaamde ‘het Frente’ voor velen in de wereld de hoop op een nieuw socialisme, een socialisme met meer – in plaats van minder – democratische vrijheden, een pluriform socialisme, een socialisme waar de belangen van de bevolking en niet die van een bevoorrechte bureaucratie voorop stonden.

En de eerste jaren leek die hoop uit te komen.

 » Lees verder