Oppositie tegen EU lijkt gedoofd, tijd voor stormalarm? #Nexit – De Lange Mars Plus

oppositie-tegen-eu-lijkt-gedoofd,-tijd-voor-stormalarm?-#nexit-–-de-lange-mars-plus

02-05-19 10:42:00,

Banksy

Nexit ooit een beladen term en wens van velen lijkt op de achtergrond van het politieke debat te zijn beland. Naast de bekende anti-EU clubjes komt Stormalarm.org met een heus programma over de EU onder de werktitel ‘Ik kniel niet voor de EU’. Een aantal sprekers werken mee met bijdragen vanuit hun persoonlijke gezichtspunt op de EU. Het programma loopt van 28 april tot en met 22 mei. Gemiste uitzendingen kunnen later bekeken worden.

Initiatiefnemer Peter Vlug: “Ik heb de online zender Zebulon opgericht en bied verschillende nieuwsprogramma’s aan. Samen met een team van mensen hebben we de koppen bij elkaar gestoken. We zijn een project gestart met de naam ‘Ik kniel niet voor de EU’. We gaan dagelijks uitleggen tot aan de verkiezingen van het Europese Parlement op 23 mei dat er iets gaande is waar je niet overheen kunt kijken. Het programma is steeds live en interactief. Het start op Facebook om 20.15 en duurt tot 20.45 uur en na middernacht staat het en op Stormalarm.org en op You Tube.”

Maarten Wienbelt heeft een hele andere motivatie:
“De EU zie ik als een schijnvertoning voor democratische grondslagen. Er werken 54.000 mensen die veel beloven en niks voor elkaar krijgen voor de inwoners van Europa. De parlementsleden die we kiezen zijn geld kostende lobbyisten die echt niks te vertellen hebben tegen de Europese Raad die aangesteld wordt door de pharmareuzen (die de eerste 2 wereldoorlogen financierden) en olie sector en wellicht zelfs wel de Bilderbergertjes.”

Sprekers Antoon Huijgens en Rob Vellekoop geven het geheel nog meer jus. De reactie van Antoon was nog niet binnen, maar die van Vellekoop wel:
“Overal waar macht speelt heerst misbruik. Blijkbaar kunnen de machthebbers de weelde van de ontvangen macht niet dragen. Het zal mij altijd blijven verbazen, dat met de verkiezingen de kiezer door het rood kleuren van een vakje een persoon kan selecteren die veel meer macht krijgt dan een willekeurige gewone burger zelf heeft.

Met andere woorden hoe kan je iets geven – macht – wat je zelf niet hebt. Volksvertegenwoordigers beschikken over leven en dood. Ze kunnen hun land in een oorlog storten ten koste van duizenden slachtoffers zonder dat een burger hieraan iets kan veranderen.

 » Lees verder

“Tegen de criminalisering van antizionisme in Frankrijk”

8220tegen-de-criminalisering-van-antizionisme-in-frankrijk8221

06-03-19 12:55:00,

400 Franse intellectuelen hebben in de krant Libération een open brief aan president Macron gericht, als protest tegen zijn voornemen antizionisme te criminaliseren door het gelijk te schakelen met antisemitisme. “Als U van plan bent ons te vervolgen, om ons het zwijgen op te leggen, of zelfs om ons in de Bastille te gooien, wel, dan weet U ons te vinden.”

Mijnheer de President,

U heeft recent verklaard de intentie te hebben om het antizionisme te criminaliseren. U heeft deze verklaring afgelegd nadat U ze had besproken met Benjamin Netanyahu, net voor u zich naar het diner van de CRIF begaf (Conseil Représentatif des Institutions Juives de France  – Representatieve Raad van de Joodse Instellingen in Frankrijk).

Mijnheer de President,

U bent vast niet onwetend over het feit dat de Grondwet van de Republiek in zijn artikel 4 stelt: “De Wet garandeert de pluralistische uitdrukking van opinies”. Wel, antizionisme is een opinie, een gedachtestroming die onder de Europese Joden is ontstaan op het ogenblik, dat het Joodse nationalisme begon op te komen. Zij verzet zich tegen de zionistische ideologie die pleitte (en nog steeds pleit) voor de vestiging van de Joden van de wereld in Palestina, het huidige Israël.

Het centrale argument van het antizionisme was (en is nog steeds) dat Palestina nooit een leeg land zonder inwoners is geweest, dat door een ‘volk zonder land’ vrij zou kunnen gekoloniseerd worden, als vervulling van de goddelijke belofte die er (aan dit volk) zou gegeven zijn. Het was daarentegen een land bewoond door zeer reële inwoners voor wie het zionisme vrij snel synoniem zou worden voor exodus, beroving en ontkenning van hun rechten. De antizionisten waren, en zijn nog steeds, antikolonialisten. Hen verbieden zich uit te drukken, met als voorwendsel het feit dat racisten zich van deze benaming bedienen om hun antisemitisme te camoufleren, is absurd.

Mijnheer de President,

Wij staan er op dat de Joodse Fransen in Frankrijk kunnen blijven, dat ze zich daar veilig voelen en dat hun vrijheid van mening en gedachte er wordt gerespecteerd in al hun diversiteit. De schande van antisemitische daden die zich vermenigvuldigen laat het trauma herleven en de angst voor het ongehoorde geweld die hun ouders hebben moeten lijden onder het huk van een Franse staat en een Franse maatschappij die ruim heeft gecollaboreerd met hun beulen.

 » Lees verder

VS tegen Huawei: het gevecht om 5G in Europa

vs-tegen-huawei-het-gevecht-om-5g-in-europa

27-02-19 03:03:00,

De VS hebben geprobeerd hun EU-geallieerden af te houden van met Huawei in zee te gaan voor het ontwikkelen van 5G-netwerken en dit onder het voorwendsel van mogelijke spionage. Europa toont echter weinig animo om Huawei van concurrentie bij het 5G netwerk uit te sluiten. Uiteindelijk draaide zelfs Trump bij en wil naar eigen tweet enkel ‘een gezonde wedijver’.

Nauwelijks was de top tussen de presidenten Xi Jinping en Donald Trump in Rio de Janeiro afgelopen of Huawei Chief Financial Officer Meng Wanzhou werd op doorreis in Canada op vraag van de Amerikaanse justitie is aangehouden. Meng Wanzhou alias Sabrina Meng is de dochter van Huaweistichter Ren Zhengfei. Huawei verkoopt wereldwijd het meeste smartphones en ook qua telecomapparatuur heeft het Chinees bedrijf met 28% van wereldmarkt al een groter aandeel dan zijn westerse concurrenten. Deze dominantie dreigt in de toekomst nog sterker te worden met de nieuwe 5G-telecomnetwerken die er aan komen.

Dit 5G is niet enkel 25 maal sneller dan 4G, maar zal naar verwachting een omwenteling veroorzaken in sectoren zoals transport, geneeskunde, het maakwerk tot in de slimme huiskamer toe. Er zijn immers meer verbindingen mogelijk per km², wat bijvoorbeeld bevorderlijk is voor de slimme steden. Door de snellere reactietijd (1 milliseconde i.p.v. 30 à 70 ms) worden eveneens operaties op afstand mogelijk. De New York Times merkt dan ook terecht op: ‘Het land dat 5D domineert, zal economisch, qua inlichtingen en op militair vlak een overwicht hebben voor een ruim deel van deze eeuw’.

Al begin 2018 waarschuwde de VS ‘National Security Council’ dat de VS achterop hinkten. Volgens Deloitte heeft China sinds 2015 al 24 miljard $ meer uitgegeven aan 5G-ontwikkeling dan de VS. De Eurasia Group oordeelt dat China het voordeel zal hebben de eerste te zijn op een markt die binnen 5 jaar op 123 miljard $ wordt geraamd. President Trump wil echter ten stelligste verhinderen dat China in 5G toonaangevend wordt en dat de VS het technologisch leiderschap verliest. Probleem is echter dat op chipproducent Qualcomm na, dat de VS-netwerken en producenten technologisch een straat achter hollen.

VS en reacties

Wat dan gedaan om de hond te slaan? Het antwoord is Huawei van spionage verdenken. Deze verdenking werd meteen in de westerse pers breed uitgemeten. Vooral door toedoen van het zogenoemde ‘Five Eyes’ contraspionagenetwerk dat tussen 5 landen inlichtingen uitwisselt,

 » Lees verder

Oorlog tegen BDS zet Duitse rechtsstaat op z’n kop – The Rights Forum

oorlog-tegen-bds-zet-duitse-rechtsstaat-op-zn-kop-8211-the-rights-forum

20-02-19 03:45:00,

Nieuws

Uitsluiting

AJC Berlijn Frankfurt München Kenneth Stern Gideon Levy CJO Duitsland hasbara NIW Gilad Erdan ChristenUnie Stef Blok IHRA SGP BDS-beweging CIDI antisemitisme Oorlog tegen BDS Israël-lobby BDS nieuwsanalyse

Henri Veldhuis Symposium

De kerk en het streven naar rechtvaardigheid

Aanmelden

Uitsluiting / Oorlog tegen BDS zet Duitse rechtsstaat op z’n kop

In München is de openbare ruimte goeddeels tot verboden gebied verklaard voor alles wat met BDS te maken heeft. De hetze tegen ‘antisemitische’ BDS-sympathisanten tart iedere beschrijving. Ook in andere Duitse steden worden rechten van burgers geschonden om Israël tegen kritiek te beschermen. Een inventarisatie.

Op 1 mei 2017 kon het nog: demonstranten die in de straten van Berlijn van hun solidariteit met BDS getuigen. Vandaag de dag is het in Berlijn, München, Frankfurt en andere Duitse steden voor BDS-sympathisanten onmogelijk een demonstratievergunning te krijgen.ActiveStills 

Afgelopen september wilde Klaus Ried, een inwoner van München, een debat organiseren over een principiële kwestie: de spanning tussen de vrijheid van meningsuiting en het vérgaande besluit van de gemeenteraad om organisaties met sympathie voor de BDS-beweging uit te sluiten van stedelijke subsidies en faciliteiten. Ried wilde alle betrokken partijen aan het woord laten en had een oud-rechter bereid gevonden het debat te leiden. Plaats van handeling zou het Stadtmuseum (stedelijk museum) moeten zijn.

Voor BDS verboden

Maar Rieds poging daar een zaal te huren liep stuk op het gemeentelijke besluit dat hij juist wilde bediscussiëren. Het museum zei te verwachten dat tijdens het debat ook ‘over inhoud, thematiek en doel van de BDS-beweging’ gesproken zou worden, schrijft de Süddeutsche Zeitung. Daarvoor mogen gemeentelijke instellingen sinds eind 2017 geen ruimte meer beschikbaar stellen.

 » Lees verder

Conferentie tegen Iran in Warschau | Uitpers

conferentie-tegen-iran-in-warschau-uitpers

13-02-19 01:34:00,

President Rohani bij 40e verjaardag Islamitische Republiek: onze vijanden zullen ons nooit verslaan. (Tehran Times)

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu schudt in Warschau de hand van VS-vice-president Mike Pence. Beide zijn in de Poolse hoofdstad deelnemers aan een conferentie die officieel  over vrede en veiligheid in het Midden Oosten gaat, maar in feite een  poging is om een internationale coalitie tegen Iran te bouwen. VS en Israël hopen daar zo veel mogelijk Europeanen bij te betrekken.

Polen tracht het nog voor te stellen als een  ruime conferentie over het Midden Oosten, maar dat lukt niet. Zowel de VS als Israël en Saoedi-Arabië maken duidelijk dat het om Iran te doen is. Teheran heeft Polen laten weten dat die conferentie een onvriendelijke daad is. Veel EU-landen zijn op laag niveau vertegenwoordigd, maar intussen staat de vlag van hun land toch maar op de tafel, merkt Teheran op.

EU verdeeld

VS-minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo kondigde de conferentie aan na een felle anti-Iraanse toespraak vorige maand in Cairo. Het is een poging om de inspanningen van Parijs, Londen en  Berlijn om de nucleaire deal van 2015 met Iran te redden en om mechanismen te vinden om de VS-sancties tegen Iran zo veel mogelijk te omzeilen.

Het feit dat de conferentie in Polen plaatst vindt, is al een succes in de poging om de EU te verdelen. De Poolse ultrarechtse regering staat te springen om Washington een  plezier te doen, ook in de hoop dat er een grote VS-militaire basis komt. Binnen de EU is er de jongste tijd meer kritiek op Teheran, waarbij onder meer wordt gewezen op enkele aanslagen op tegenstanders van het regime.

De conferentie dient ook om Israël, Saoedi-Arabië en  andere soennitische Arabische landen verder samen te brengen. Een van de architecten van die toenadering Trumps schoonzoon Jared Kushner, is een van de belangrijkste deelnemers in Warschau.

 » Lees verder

VVD: protest tegen bedrog met ‘Israëlische’ wijn is antisemitisch – The Rights Forum

vvd-protest-tegen-bedrog-met-israelische-wijn-is-antisemitisch-8211-the-rights-forum

25-01-19 05:43:00,

Nieuws

Illegale handel

Wijn Made in Israel VVD Tweede Kamer mensenrechten Oost-Jeruzalem Kolonisering Westoever

Illegale handel / VVD: protest tegen bedrog met ‘Israëlische’ wijn is antisemitisch

Mede dankzij de VVD worden consumenten al jaren bedrogen met zogenaamde ‘Israëlische’ producten, afkomstig uit Israëls illegale kolonies in bezet Palestijns gebied. Nu het protest tegen dat bedrog aanzwelt, haalt de partij een paardenmiddel van stal: protesterende burgers worden voor antisemiet uitgemaakt.

Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz (VVD) te gast bij Jinek.KRO-NCRV 

Hoezeer misbruik van het begrip antisemitisme ‘normaal’ is geworden, werd verleden week nog eens geïllustreerd door Dilan Yesilgöz, Tweede Kamerlid voor de VVD. Te gast bij het programma Jinek (vanaf 7’00’’) bestempelde zij protesten van consumenten tegen producten uit Israëls illegale kolonies als antisemitisch.

Yesilgöz kletst, Jinek zwijgt

Yesilgöz was met haar collega-Kamerlid Gert-Jan Segers (ChristenUnie) aangeschoven om een initiatiefnota over antisemitisme aan te kondigen, die een dezer dagen aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. In haar ijver de opkomst van het antisemitisme te duiden, zei zij onder meer het volgende:

Een wijnzaak in Den Haag begon onlangs wijnen uit Israël te verkopen, en kreeg vervolgens van klanten te horen: ‘Als je hiermee doorgaat, kom ik geen wijn meer bij je halen. We gaan je boycotten.’ Het [antisemitisme] sijpelt onze samenleving in, en op het moment dat je niet gaat zeggen ‘Dit accepteer ik niet’, begint het allemaal normaal te worden en dat is waar wij zo bezorgd over zijn.

Opmerkelijk is dat geen van de aanwezigen – ook Jinek niet – informeerde wat het genoemde voorbeeld met antisemitisme te maken heeft. Yesilgöz zelf gaf geen nadere verklaring voor haar uitspraak, die aantoont welke proporties het gooi- en smijtwerk met het begrip antisemitisme heeft aangenomen.

Bedrog met ‘Israëlische’ wijnen

Wijn is een van de producten die in Israëls illegale kolonies (‘nederzettingen’) op de bezette Westelijke Jordaanoever – en ook op de Syrische Hoogvlakte van Jawlan (Golan) – wordt geproduceerd en onder het misleidende label ‘Made in Israel’ naar Nederland en andere landen wordt geëxporteerd.

 » Lees verder

‘Amerika tegen China’ doorprikt vooroordelen en toont echte inzet

8216amerika-tegen-china8217-doorprikt-vooroordelen-en-toont-echte-inzet

18-01-19 02:52:00,

‘Amerika tegen China – De nieuwe Koude Oorlog’ weerlegt de cliché’s over China en herleidt het conflict tot zijn ware dimensie: de hardnekkige strijd van een wereldmacht die zijn economische dominantie ziet afkalven en alleen nog zijn militaire suprematie over heeft om China (en de wereld) naar zijn hand te zetten. Auteur Jude Woodward is op 23 en 24 januari in België voor lezingen over haar boek. Een aanrader.

Wie in de doorsnee krant, tijdschrift, tv, radio het buitenlands nieuws volgt heeft er zeker al van gehoord of gelezen. Er broeit iets tussen China en de VS. Zelfverklaarde experten verschuilen zich achter academische titels om hun ideologische agenda te verkondigen en komen daarmee ruim aan bod in de mainstream. Ze vertellen steeds hetzelfde voorgekauwde verhaal. China dringt zich op aan Azië (en de wereld) als een nieuwe grootmacht, op een manier die niet de normale regels van het aanvaarde internationaal gedrag respecteert.

In Afrika koopt China zich met zijn enorme financiële reserves in bij meerdere twijfelachtige regimes, zonder enige voorwaarde te stellen op vlak van democratie en mensenrechten. Dit laatste in tegenstelling tot de westerse aanpak die dat wel doet (en altijd gedaan heeft?). China sluit deals met ‘regimes’ zoals in Venezuela, respecteert de regels van het vrij verkeer op zee niet, bezet eilanden waar het geen recht op heeft, enzovoort.

Obama en Trump, hetzelfde beleid

Bovendien blijft het land onduidelijk over zijn nucleaire plannen. Ook al is het nog steeds een zeer kleine kernmacht, het is een kernmacht. De Chinese zeemacht wordt fors uitgebreid, om de overmacht van China over zijn buurlanden in de wijde omgeving te vestigen. Kortom, reden genoeg voor de VS om in naam van de vrijheid van het internationaal verkeer zijn zeemacht grotendeels te verplaatsen naar de internationale wateren voor de Chinese kusten, zoals Obama heeft beslist met zijn ‘pivot to Asia’ (wending naar China). Die wending wordt door zijn opvolger verdergezet.


Mainstream-commentaren zijn tussen de lijnen doorspekt met nauwelijks ingehouden anti-Chinees racisme. Chinezen zijn niet te vertrouwen, wat denken zij wel, beseffen zij dan niet dat alleen wij (witte!) Europeanen en Amerikanen gemachtigd en geroepen zijn om de wereld zijn wil op te leggen. 

Na de eerste Koude Oorlog kwamen allerlei documenten en rapporten vrij die een heel ander licht wierpen op de drijfveren achter dat conflict.

 » Lees verder

Embargo VS tegen Cuba gaat onverminderd door

embargo-vs-tegen-cuba-gaat-onverminderd-door

08-01-19 01:22:00,

Cuba begon het nieuwe jaar met gemengde gevoelens. Enerzijds zijn de Cubanen hoopvol over de stijl van de nieuwe president, anderzijds raken ze ontmoedigd omdat de economie maar geen verbetering brengt in hun leven.

“We zijn moe”, zegt een 65-jarige universiteitsprofessor die liever anoniem getuigt. “De tijd verstrijkt en de welvaart komt niet.”

“Maar ik denk dat (president Miguel) Díaz-Canel zijn werk goed doet. Men ziet dat hij de problemen kent, dat hij ministers en andere leiders op televisie verantwoording doet afleggen voor hun werk en dat hij het debat en de voortdurende dialoog met de bevolking aanmoedigt. Mensen waarderen die manier van regeren.”

Impact op dagelijks leven

Cuba vierde op 1 januari de zestigste verjaardag van de Cubaanse Revolutie voor het eerst op de begraafplaats Santa Ifigenia, in de oostelijke stad Santiago de Cuba. Daar bevinden zich de resten van Fidel Castro (1926-2016), de leider van revolutie.

Voormalig president Raúl Castro (2008 -2018), die nog altijd eerste secretaris van de Communistische Partij van Cuba is, gaf tijdens de viering toe dat “de toestand van de economie” de grote uitdaging is voor 2019. Zijn opvolger Díaz-Canel beaamde dat: “De mensen verwachten een economische reactie die een impact heeft op hun dagelijks leven”.

Hervormingen

De nieuwe president heeft als prioritaire taken het referendum over de nieuwe grondwet, volgende maand, en de voortzetting van de hervormingen die in 2011 zijn goedgekeurd.

Raúl Castro maakte van de viering vorige week gebruik om zijn steun uit te spreken voor Díaz-Canel. “Zonder overhaast te oordelen kan ik u zeggen dat het proces van de overdracht van de belangrijkste verantwoordelijkheden aan de nieuwe generaties goed verloopt, zeer goed zelfs, zonder problemen of verrassingen, en we zijn ervan overtuigd dat dit zo zal blijven.”

Tot de grootste economische uitdagingen behoren de tegenvallende opbrengsten uit export, toerisme en suikerproductie, waarvan de oogst amper één miljoen ton bedroeg.

Club van Parijs

Daarbovenop kwam de impact van langdurige droogte, gevolgd door orkaan Irma, die in 2017 voor 13 miljard dollar schade veroorzaakte en ook de economie in 2018 beïnvloedde.

In 2015 slaagde Castro erin de schuld met de Club van Parijs, die kredietverstrekkende landen groepeert, te herstructureren. Volgens onafhankelijke gespecialiseerde media werd 8,5 van de 11,1 miljard dollar die het tot 1986 niet meer had terugbetaald,

 » Lees verder

Amerika tegen China, de nieuwe Koude Oorlog? | Uitpers

amerika-tegen-china-de-nieuwe-koude-oorlog-uitpers

16-12-18 05:04:00,

In haar boek Amerika tegen China. De nieuwe Koude Oorlog? ontzenuwt Jude Woodward het dominante discours over China en de VS. China wordt volgens dat verhaal steeds machtiger en bedreigender. Het land zou economische en territoriale expansie nastreven en de VS is uiteindelijk de enige macht die China wil en kan tegenhouden. Jude Woodward haalt die redenering onderuit. De actualiteit laat volgens haar zien dat de agressie juist van de VS uitgaat en welbewust tegen China gericht is. De naoorlogse geschiedenis geeft ons daarbij een verklaring. Woodward biedt een kijkje in het arsenaal van tactieken die de VS tijdens de eerste Koude Oorlog hebben ingezet en waaruit ze opnieuw zouden kunnen putten.

Woodward schrijft dat beheersing van China voor de VS op dit moment de hoogste prioriteit heeft. Die keuze is gemaakt door Obama en Hillary Clinton en heeft geleid tot een grote ommekeer in de Amerikaanse strategie. Nooit eerder is de Amerikaanse bemoeienis met China en het streven om de onafhankelijke en in essentie linkse koers van dat land te dwarsbomen zo groot geweest.

Met Trump in het Witte Huis heeft Washington gekozen voor een regelrechte handelsoorlog als eerste fase in de strategie tegen China. Ook het Pentagon zal offensiever optreden tegen China, een beperkt gewapend treffen is nu al mogelijk. Zelfs een grootschalig conflict valt niet uit sluiten, zo vreest de auteur. In grote lijnen zijn alle fracties in de Amerikaanse elite (tot en met diegenen die zichzelf als verlichte, progressieve liberalen beschouwen) het eens met de noodzaak China te dwarsbomen en zo sterk mogelijk in te perken. Alleen over de toe te passen tactiek lopen de meningen uiteen.

Woodward geeft de economische, diplomatieke en militaire actualiteit aan van de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en hun traditionele of nieuwe bondgenoten. Washington biedt hun een betere bescherming aan, in ruil voor hun toetreden tot een coalitie die bereid is China op diverse manieren te bestrijden. Zij brengt een analyse van de belangrijke rol die Rusland, India, Japan en Australië in de regio spelen. In haar boek beschrijft Woodward als rechtgeaarde historica echter ook uitvoerig en gedetailleerd het parcours dat de Verenigde Staten in Azië hebben afgelegd.

De auteur beantwoordt de vraag in haar titel Amerika tegen China, de nieuwe Koude Oorlog? niet met een eenduidige voorspelling.

 » Lees verder

Scholieren tegen Macron | Uitpers

scholieren-tegen-macron-uitpers

08-12-18 10:23:00,

Scholieren en politie (wikistrike)

Sinds begin december zijn ook duizenden Franse scholieren in actie geschoten tegen het beleid van president Emmanuel Macron. In het zog van de gele hesjes blokkeren scholieren in gans Frankrijk schoolgebouwen, vaak met steun van leerkrachten. De beelden van Mantes-la-Jolie laten hoe overtrokken de repressie gaat, de scholieren lijken wel gevangenen van IS.

Ze protesteren tegen de hervormingen van minister van Onderwijs Blanquer die baccalaureaat en toegang tot de universiteit nogmaals – zonder veel overleg -verandert. Ze protesteren tegen de zeer forse verhoging van het inschrijvingsgeld aan de universiteiten voor studenten van buiten de EU. Maar ze zijn vooral solidair met de gilets jaunes, ze hebben “ras-le-bol’ van zo te moeten leven, ze zijn het beu.

Scholieren hebben de voorbije 50 jaar al vaak een belangrijke rol gespeeld in grote protestbewegingen. Dat was zo in Mei 68, tijdens de grote acties tegen de hervormingen van de sociale zekerheid van toenmalig premier Alain Juppé in 1995, bij de acties tegen de hervorming van de arbeidswet onder ex-president Hollande en onder Macron, tegen diverse hervormingen van het onderwijs, en nu. Maar meer dan vroeger is het protest nu veel spontaner, de bestaande scholierenorganisaties spelen nauwelijks een rol.

Ook in dat opzicht heeft de contestatie veel weg van de gele jasjes. Het valt trouwens op dat de protesten ook hier sterker zijn in de periferie, buiten de grote stadscentra waar vroeger het protest meestal begon. Het gaat vaak om scholieren die blijkbaar thuis ook ondervinden hoe lastig het is de eindjes aan elkaar te knopen.

Ook de actiemethodes zijn anders dan vroeger: de algemene vergaderingen en bezettingen maken nu veel meer plaats voor blokkades. De enige manier om gehoor te krijgen, vinden actievoerders.

 » Lees verder

Wie houdt Israël nog tegen? – The Rights Forum

wie-houdt-israel-nog-tegen-8211-the-rights-forum

07-12-18 04:41:00,

Opinie

Saudi-Arabië Duitsland Verenigde Staten vredesproces EU Trump

Jan Schnerr / Wie houdt Israël nog tegen?

Israël radicaliseert in hoog tempo. Als een woeste tank is het op weg naar de afgrond. Beweegt Europa niet, dan verslechtert de mensenrechtensituatie nog verder en worden Europese belangen geschaad.

Israëlische tank in actie. Michael Shvadron / Wikipedia 

Israël krijgt steeds meer de trekken van een apartheidsstaat. Tussen de Middellandse Zee en de rivier de Jordaan houdt het Israëlische leger met grof geweld ruim de helft van de bevolking onder de duim. De opeenvolgende extreemrechtse regeringen schurken aan tegen de Amerikaanse Republikeinse partij, christen-fundamentalisten en Arabische dictaturen. De joodse bevolking, inclusief de heersende elite, heeft het culturele contact met Europa en liberale stromingen in Amerika grotendeels verloren.

Wie is bij machte Israël voor nog groter onheil te behoeden? Daarvoor komen slechts twee partijen in aanmerking: op nummer één de Verenigde Staten, op nummer twee Europa. Maar de vraag is of we daar iets van kunnen verwachten.

Amerikaanse draai naar Azië

Dertig jaar lang speelde de VS een leidende rol in het zogeheten ‘vredesproces’. Een onafhankelijk bemiddelaar is het nooit geweest en met het aantreden van Donald Trump probeert het ook die schijn niet meer op te houden. Dat de VS Israël zal corrigeren is dus niet waarschijnlijk – zelfs niet in het tijdperk na Trump.

In het afgelopen decennium is het Midden-Oosten voor de VS een zijtoneel geworden. Trump laat Israël/Palestina ‘doen’ door zijn schoonzoon en richt zich op China. Dat is geen nieuwe strategie, maar een continuering van het beleid van Trumps voorganger. Obama, de grote strateeg, zag dat in de Zuid-Chinese Zee het machtsmonopolie van de VS werd bedreigd door China en verplaatste de Amerikaanse militaire capaciteiten naar die regio. In zijn tweede termijn waren de Amerikaanse ‘vredesinspanningen’ in het Israëlisch-Palestijns conflict in feite een subtiel verpakte vorm van niets doen.

 » Lees verder

Dit is de revolte tegen een president die het symbool is van een arrogante, neoliberale elite

dit-is-de-revolte-tegen-een-president-die-het-symbool-is-van-een-arrogante-neoliberale-elite

26-11-18 09:37:00,

Zes vragen en antwoorden over de gele hesjes.

1. Wie zijn nu die gele hesjes?

Op die vraag valt moeilijk een eenduidig antwoord te formuleren en dat ligt vooral aan een verkeerd vertrekpunt van waaruit de vraag wordt gesteld. Ze gaat ervan uit dat de ontevredenheid terug te brengen valt tot een welbepaalde maatschappelijke groep met een duidelijk te omschrijven identiteit. Maar er is geen identiteit en er is geen groep in dit geval. Heterogeniteit en spontaniteit primeren.

Er is eigenlijk slechts één iets dat al die ‘gele hesjes’ met elkaar delen en dat is de realiteit dat hun levens onleefbaar zijn geworden. Het gevoel louter te werken om de rekeningen te kunnen betalen op het einde van de maand. Als dat al lukt.

Het gaat om dus werkende mensen die nauwelijks nog rondkomen, gepensioneerden die proberen overleven, werkzoekenden die niet meer weten waar te zoeken of vasthangen aan uiterst precaire en slechtbetaalde banen.

De enige werkbare categorie die op de gele hesjes kan geplakt worden is die van ‘klasse’. Dit is een revolte van lagere en werkende klassen tegenover een president die voor hen het symbool is van een arrogante, neoliberale elite die denkt met alles te kunnen wegkomen.Slogan 24 november

2. Waarom blijven traditionele krachten langs de zijlijn staan?

Net omdat het om een beweging gaat die geen duidelijke identiteit of eisen heeft, heerst er een groot wantrouwen bij vakbonden en partijen om zich met de gele hesjes te associëren. Omdat het verloop van de beweging onvoorspelbaar is en de stemmen zo meerduidig zijn, bestaat er ook een zeker gevaar om zich aan de beweging te verbranden. Vandaar de twijfel om zich ermee te associëren.

De twee politici die in Frankrijk het verst gaan in het uiten van hun publieke sympathie zijn Jean-Luc Mélenchon en Marine Le Pen. Niet geheel verrassend natuurlijk, want het zijn de belangrijkste politieke opponenten van Macron. Maar toch wordt ook hun houding gekenmerkt door aarzeling.

Dat heeft ook te maken met de reactie van de ‘gele hesjes’ zelf. Daar heerst over het algemeen een afkeer tegenover alles wat lijkt op gevestigde politieke krachten of pogingen tot politieke recuperatie. De woede van de ‘gele hesjes’ richt zich tegen alles wat in verband kan gebracht worden met het heersend politieke systeem.

 » Lees verder

De oorlog tegen Syrië

de-oorlog-tegen-syrie

22-11-18 05:21:00,

Vorige week zaterdag was er in Leuven een infodag over geopolitiek van het Geopolitiek Instituut Vlaanderen-Nederland. Daarbij werd een toespraak gehouden rond de oorlog tegen Syrië gevoerd door de westerse alliantie die er vele tientallen miljarden dollar instopte. Sommigen spreken zelfs van meer dan honderd miljard.

 

Deze week werd door het instituut deze toespraak op YouTube online geplaatst. Daarbij werd ook gebruikt gemaakt van een presentatie met PowerPoint. Wie hiervoor interesse heeft kan die altijd verkrijgen door een mail met een simpele vraag te sturen naar willyvandamme@skynet.be. Ook het dossier van de Britse ngo Conflict Armaments Research over de wapens van ISIS is via een gewone mail te verkrijgen.

Hetzelfde voor de tijdens de voordracht besproken analyse van het Amerikaanse Militaire Veiligheidsagentschap (DIA) over Syrië en Irak daterend van augustus 2012 die men hier eveneens kan aanvragen. Andere sprekers die namiddag waren Jonathan van Tongeren van de Nederlandse website Novini en de Brusselse specialist in geopolitiek Robert Steuckers. De tekst van Jonathan van Tongeren staat ook online.

Willy Van Damme

Advertenties

Delen :

Vind ik leuk:
Like Laden…

Gerelateerd

 » Lees verder

Zeg nee tegen meer kerncentrales

zeg-nee-tegen-meer-kerncentrales

09-11-18 08:22:00,

Geen kernenergie 21832

138 ondertekeningen

De VVD wil dat er heel snel meer en nieuwe kerncentrales gebouwd moeten worden in Nederland om de klimaat doeleinden op tijd te kunnen halen.
Zelfs gaan er ook al twee petities rond om dat nog is extra aan te moedigen.
Nog meer kerncentrales in Nederland is een graf graven voor alle burgers en daarom moeten we nee zeggen tegen nieuwe kerncentrales en dat er meer en betere alternatieven komen.
Want kernenergie is ook slecht voor mens en milieu.

Petitie

Wij

De burgers van Nederland zeggen nee tegen meer kerncentrales.

constateren

  • Dat de wil van de VVD om nog meer kerncentrales te laten bouwen een zeer slecht en gevaarlijk idee is.

  • Dat kerncentrales zeer slecht zijn voor mens en milieu en niks bij dragen aan de klimaatdoeleinden.

  • Dat er gezien de dreigingen van opkomend geweld in de wereld een kerncentrale een makkelijk doel is voor eventueel terroristen.

  • Dat er ook genoeg betere en gezondere alternatieven zijn.

en verzoeken

Dat er wordt gekeken naar andere en betere alternatieven die gezonder zijn voor mens en dier en veiliger en dus geen nieuwe kerncentrales.

Ondertekenen

Tijdens het opslaan is een fout onstaan. Mogelijk is het op dit moment erg druk. Wilt u opnieuw proberen te ondertekenen? Onze excuses voor het ongemak.

We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze

privacyverklaring

.

Details

Ontvanger:

Tweede Kamer 

Petitieloket:

Einddatum:

04-02-2019 

Petitionaris:

willem snelders 

Website:

Geschiedenis

 » Lees verder

De Zionistische Haat Tegen de Democratie

de-zionistische-haat-tegen-de-democratie

06-11-18 07:35:00,

Klassiek antisemitisme
Ook de alternatieve media staan bol van klassiek antisemitisme. Zo biedt het veelbekeken Youtube kanaal Café Weltschmerz een podium aan een bonte stoet antisemitische complotdenkers. Mensen als Arnoud van Doorn, Stan van Houcke, Cees Hamelink, George van Houts, Karel van Wolferen en Kees van der Pijl,

Volg je nuJe volgt @KeesvdPijl1

Meer

Kees van der Pijl heeft geretweet Hannibal Khoury

Not Saudis, Israelis blew up Twin Towers with help from Zionists in US govt

Kees van der Pijl heeft toegevoegd,

Tweet vertalen

08:11 – 3 nov. 2018

De ‘gederadicaliseerde’ Weltschmerz-medewerker Dennis Honing laat de kijker weten hoe je klassiek antisemitisme in een hedendaags jasje steekt.

False Flag
Maar Café Weltschmerz biedt meer. Volgens de oud-NRC journalist Karel van Wolferen zijn de terreuraanvallen op Charlie Hebdo, de Bataclan en de Joodse supermarkt in Parijs zogenaamde False Flag operaties. Als islamitische terreur vermomde acties georganiseerd door de Mossad en de CIA. Aanvallen die de Israëlische minister-president Netanyahu bijzonder goed uitkomen. Ja, eigenlijk zijn alle terreuraanslagen False Flag operaties. Een compleet gestoorde gedachtengang van ‘intellectuelen’ die balanceren op de rand van krankzinnigheid.

Voor wie het aan kan bieden deze Weltschmerz video’s een verhelderend kijkje in de krochten van het brein van de antisemitische complotdenker. Het griezelige is dat deze duiders zelf van mening zijn dat ze geen antisemitische uitspraken doen. Zij houden zich bezig met verfrissend en onthullend analyseren. Zij verrichten baanbrekend werk. Cabaretier en complotdenker George van Houts trekt er volle zalen mee.
Jodenhaat
Jodenhaat is van alle tijden. Een oerhaat die voorkomt in alle lagen van de bevolking en in het hele politieke spectrum. Joden werden en worden niet vervolgd en vermoord vanwege hun opvattingen maar vanwege hun Joods zijn. Waar ook ter wereld. In Pittsburgh, Brussel, Parijs, Istanbul, Toulouse, Rome, Buenos Aires, Tunesië, Casablanca, Mumbai, New York, Jeruzalem of Tel Aviv. Overal en door alle eeuwen heen. De vervolgers en moordenaars van Joden hebben één ding gemeen: een ziekelijke Jodenhaat.
Alledaags antisemitisme kom je tegen op straat, de werkvloer en in de Tweede Kamer. In de krant,  » Lees verder

Referendum tegen corruptie nipt verloren in Colombia

Referendum tegen corruptie nipt verloren in Colombia

11-10-18 02:12:00,

Een referendum om politieke corruptie aan banden te leggen in Colombia haalde zeer nipt niet het aantal vereiste deelnemers. Het aantal ja-stemmers overtreft echter het aantal voorkeurstemmen die president Duque behaalde bij zijn verkiezing. De initiatiefnemers geven de strijd niet op.

Colombia is niet het enige Latijns-Amerikaans land dat kreunt onder de corruptie, maar het niveau is er wel gortig. Reden genoeg voor de politieke partij Groene Alliantie om hierover een referendum op de been te brengen. Voormalig senator Claudia López van die partij zette haar schouders onder het project. Na intensieve actie slaagde ze erin 4 miljoen handtekeningen te verzamelen, ruimschoots genoeg om op basis van de grondwet een referendum af te dwingen. 

Ondertussen kwam op 7 augustus een nieuwe president aan de macht, Iván Duque, kandidaat van de partij van voormalig president Álvaro Uribe, een sinistere figuur die een heus palmares aan onfrisse praktijken op zijn conto kan schrijven. zo is hij drugsmaffiabaas, medeplichtig aan een massaal aantal gerichte politieke moorden en vandaag bekend als hardnekkige tegenstander van de uitvoering van de vredesakkoorden met de voormalige guerrilla van de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Deze akkoorden werden op 24 november 2016 ondertekend door toenmalig president Juan Manuel Santos en de leiding van de FARC en betekenden het einde van 50 jaar burgeroorlog.

Een overdosis afkeer tegen de corruptie

Iván Duque zat amper enkele dagen op de presidentszetel toen hij op zijn beurt met veel verve aan het Congres een aantal maatregelen voorstelde om de corruptie te bestrijden, een excellente uitweg voor leider en partijgenoot Uribe om niet te hoeven meedoen met de door de Groene Alliantie geëiste volksraadpleging. Hij hield zich liever aan de voorstellen van ‘zijn’ president in het Congres. Tot zijn ontsteltenis blijkt de president echter zelf de organisatie van het referendum te steunen.Foto: Guido De Schrijver

Buitenlands bezoek

Ik was recent in de Colombiaanse stad Medellín voor een internationale bijeenkomst, op de dag dat het referendum werd gehouden. Het was zondag 26 augustus, tien uur ’s morgens. Op dat uur is er nog geen haast bij. Aan de ingang van een uitgestrekte speelplaats laten twee politieagenten de kiezers binnen bij het tonen van hun identiteitskaart. Ook wij worden binnengelaten. We lopen de gang door en komen op de speelplaats uit.

 » Lees verder

De strijd tegen Iran en het ‘Palestijnse probleem’ – The Rights Forum

De strijd tegen Iran en het ‘Palestijnse probleem’ – The Rights Forum

02-10-18 03:22:00,

Opinie

Muhammad bin Salman Saudi-Arabië Jordanië Libanon recht van terugkeer Verenigde Staten Jeruzalem Trump

Jan Schnerr / De strijd tegen Iran en het ‘Palestijnse probleem’

Bij een terreuraanslag tijdens een militaire parade in Iran kwamen op 22 september dertig Iraniërs om het leven. De aanslag is met onduidelijkheden omgeven, maar vestigt de aandacht op de pogingen van de VS, Saudi-Arabië en Israël om Iran te destabiliseren. De rechten van de Palestijnse bevolking zitten daarbij in de weg.

Iraanse vrouwen poseren voor de voormalige Amerikaanse ambassade in Teheran, bijgenaamd het ‘Spionnennest’.Yomadic 

De Verenigde Staten, Saudi-Arabië en Israël vormen tezamen een machtig en agressief bondgenootschap. Dat heeft het vermogen om Iran, een land met 90 miljoen relatief goed opgeleide inwoners en een grote economische potentie, aan de bedelstaf te brengen. Het slechte nieuws is dat zij daarmee begonnen zijn. Het betere nieuws is dat de drie het hoogtepunt van hun politieke macht voorbij zijn. Dat maakt hen helaas ook gevaarlijk, temeer omdat ten aanzien van één aspect van hun macht nog geen sprake is van neergang, namelijk hun militaire macht. Die neemt ten opzichte van eventuele concurrenten, en zeker ten opzichte van Europa, alleen nog maar toe.

De publieke opinie in Europa ging er tot voor kort van uit dat Saudi-Arabië en Israël elkaar vijandig gezind waren, maar feitelijk was dat al sinds de olieboycot van de jaren zeventig niet meer het geval. De toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Henry Kissinger, dwong Saudi-Arabië, dat de olieboycot leidde, zijn anti-Israëlische politiek te staken. In ruil daarvoor mocht het land van zijn olierijkdom wapens kopen in de VS – waarbij Washington er wel voor zorgde dat die wapens inferieur bleven aan de Israëlische. Om de anti-Israëlische sentimenten bij de eigen bevolking niet te bruuskeren – het Palestijnse vraagstuk ligt er zeer gevoelig – zwegen de Saudische machthebbers voor zover mogelijk over de nieuwe verhoudingen.

 » Lees verder

Vijf argumenten tegen (mazelen)vaccinatie – De Lange Mars Plus

Vijf argumenten tegen (mazelen)vaccinatie – De Lange Mars Plus

01-09-18 09:00:00,

Foto 123rf

Er loopt al sinds het begin van de vakantieperiode een publiciteitscampagne voor vaccinaties in dag- en weekbladen en op tv. Gelukkig zijn op het internet bij de alternatieve media ook berichten tegen vaccinatie en voor het versterken van de immuniteit te vinden.

Argument 1. Normale kinderziekte niks mis mee

Een normaal verlopende kinderziekte als de mazelen is niet gevaarlijk of dodelijk, maar geneest uit zichzelf, zonder medische interventie. In uitzonderlijke situaties of gevallen kunnen er complicaties optreden. In een extreem geval kan een kind aan complicaties overlijden. Tot deze ontnuchterende vaststelling komt de Stichting Vaccinvrij. In de jaren vóór de introductie van het mazelenvaccin werden kinderziektes gezien als ‘iets dat erbij hoort’. De dokter kwam langs om de ouders gerust te stellen.

Het blijkt dat er in het jaar vóór de introductie van het losse mazelenvaccin (1975) nog 1 sterfgeval was. Terwijl er in 1900 nog een piek is van 2741 sterfgevallen aan de mazelen, zien we dit steeds meer afnemen. Dit beeld bevestigt de uitkomsten van het proefschrift van Judy Wilyman.

Ze stelt dat voordat in de 50-er jaren met massale inentingscampagnes werd begonnen het aantal overlijdens- en ziektegevallen door infectieziekten al enorm was afgenomen doordat het milieu schoner was en onze levensstijl verbeterd (meer hygiëne). Massale vaccinatie programma’s werden pas na deze periode ingevoerd om infectieziekten te voorkomen, dus eigenlijk als mosterd na de maaltijd.

Bron data: RIVM-rapport 213676008

Opmerkelijk is dat van de eerste vaccinatie die is gebruikt aan het einde van de 18e eeuw om pokken te bestrijden, nooit de effectiviteit is getest en gecontroleerd via klinisch onderzoek. Massa vaccinatie programma’s zijn pas de laatste 60 jaar toegepast. Ondanks dat ontwikkelingslanden tientallen jaren vaccinatieprogramma’s hebben gehad komen de infectieziektes daar nog steeds voor!

Wilyman:”Het feit dat ontwikkelingslanden nog steeds worstelen met infectieziekten suggereert dat de afhankelijkheid van vaccins in landen met slechte leefomstandigheden twijfelachtig is, dit is te wijten aan de invloed van slechte voeding op het ontstaan van ziektes.”

Argument 2. Hygiëne en weerstand

Kinderziektes als mazelen konden vroeger dus dodelijke complicaties krijgen, doordat de patiënten onvoldoende weerstand hadden opgebouwd.

 » Lees verder

De opstand tegen Ortega, oorzaken en vooruitzichten

De opstand tegen Ortega, oorzaken en vooruitzichten

21-07-18 01:03:00,

In de media worden de gebeurtenissen van de laatste weken in Nicaragua omschreven als ‘ongeregeldheden’ of ‘protesten’. In werkelijkheid is er sprake van niets minder dan een volksopstand tegen president Daniel Ortega en zijn eega en vicepresident Rosario Murillo. Het regime reageert met geweld, geweld en nog meer geweld. Hoe heeft het zo ver kunnen komen, en wat zijn de perspectieven van deze tweede revolutie in (bijna) veertig jaar?

(Door Willem Bos, oorspronkelijk verschenen op grenzeloos foto Jorge Mejia Peralta cc/flickr)

Op straat lijkt de klok teruggezet te zijn naar de laatste jaren van de Somoza-dictatuur, de tijd dat jong zijn in Nicaragua een misdaad was. Vreedzame demonstraties worden door de politie en Ortega-getrouwe groepen in elkaar geslagen en beschoten. Witte Toyota-pick-uptrucks met in de laadbak gewapende en gemaskerde mannen scheuren door de steden, vreedzame betogers worden beschoten, activisten en willekeurige mensen opgepakt, huizen en andere gebouwen in brand gestoken. Velen die door de politie of de bendes van Ortega zijn opgepakt, worden gemarteld, sommigen zijn verdwenen. Angst heeft de bevolking in zijn greep. ‘Mijn neefje van vier jaar krijgt nu van zijn ouders te horen dat als hij schoten hoort hij meteen op de grond moet gaan liggen, net zo als mijn ouders dat mij veertig jaar geleden leerden’, vertelt een vrouw uit Matagalpa op een informatieavond in Tilburg.

Op het moment dat we dit schrijven zijn er al minstens 350 doden gevallen, tweeduizend gewonden en vele tientallen politieke gevangen en verdwenen personen. En die aantallen stijgen met de dag.

De trots en de hoop van links

Ooit was het Sandinistische Nationale Bevrijdingsfront FSLN de trots en de hoop van links in de hele wereld. In 1979 stond het aan de leiding van de revolutie die een einde maakte aan de dictatuur van de familie Somoza, die met steun van de VS vier decennia lang het Midden-Amerikaanse land in haar greep hield. De jaren daarna belichaamde ‘het Frente’ voor velen in de wereld de hoop op een nieuw socialisme, een socialisme met meer – in plaats van minder – democratische vrijheden, een pluriform socialisme, een socialisme waar de belangen van de bevolking en niet die van een bevoorrechte bureaucratie voorop stonden.

En de eerste jaren leek die hoop uit te komen.

 » Lees verder

Wie beschermt ons tegen de krankzinnigen?

Wie beschermt ons tegen de krankzinnigen?

05-06-18 08:31:00,

Van de Engelse schrijver Chesterton is de uitspraak dat een krankzinnig mens niet zozeer zijn verstand heeft verloren, maar dat hij alles heeft verloren behalve zijn verstand.

Ik moest hieraan denken toen ik de verstandige column van Ger Groot las tegen de louter verstandelijke pleidooien voor ‘religie achter de voordeur’, in “Ik wens religiehaters alle sterkte”, Trouw, d.d. 22 mei. In dit schrijfsel maakt Ger Groot zich boos over secularisten die volgens hem religie achter de voordeur zouden willen stoppen en dus willen uitbannen uit het publieke domein.

Groot zegt enkele behartenswaardige zaken, zoals dit citaat laat zien:

“Wie de Engelse irrationaliteit tolereert, kan van het Nederlandse debat misschien niet al te veel coherentie eisen. Maar iets meer besef van wat de openbare ruimte is zou wel mogen. Met het beginsel van de scheiding van kerk en staat heeft die in ieder geval niets te maken. De straat is de staat niet – en dat is maar goed ook. De straat is de plek waar ieder mag zijn en doen wat hij wil, zolang daarbij geen wetten in de weg staan en soms wat praktische bezwaren. Dat recht heeft de homo net zo goed als de hetero, en de gelovige net zo goed als de atheïst. In een democratie is ieder mens rechtens vrij om zichzelf te zijn en zich als zodanig te gedragen.

Voor de staat ligt dat heel anders, maar de staat is niet meer dan een beschermingsring rond de vrije samenleving, bedoeld om die zoveel mogelijk vrij te hóuden. Hij is formeel en abstract: precies daarin schuilt zijn neutrale karakter. Over wat mensen in concreto zijn, doen, willen en geloven heeft hij niets te zeggen – met uitzondering van die paar wetten die excessen moeten voorkomen.”

Het opmerkelijkste van zijn column is wel de verwijzing naar de irrationaliteit van veel van zijn opponenten, wanneer hij opmerkt dat velen die religie achter de voordeur willen wegstoppen ondertussen wel wegzwijmelen bij de Engelse ‘koninklijke’ trouwdienst van ‘Harry en Meghan’, inclusief preek en geestelijk gezang in een oude kerk. Kritiek heb ik ook op Ger Groots column, maar hierover meer verderop in dit artikel.

Gekken zijn vaak grappig, maar vaker vervelend of zelfs gevaarlijk.

 » Lees verder

De samenzwering tegen de toxicoloog Henk Tennekes

De samenzwering tegen de toxicoloog Henk Tennekes

24-05-18 09:39:00,

ections

De samenzwering tegen de toxicoloog Henk Tennekes, die de oorzaak van de bijensterfte ophelderde

Bij het doornemen van literatuur over bestrijdingsmiddelen kwam de Nederlandse toxicoloog Henk Tennekes in 2009 een publicatie tegen van de Spaanse ecotoxicoloog Francisco Sánchez-Bayo, die beschreef hoe de giftigheid van neonicotinoide insecticiden voor geleedpotigen (arthropoden) afhankelijk was van de blootstellingstijd. Toen Tennekes deze gegevens nader analyseerde, werd hem duidelijk dat het verband tussen het blootstellingsniveau en de tijd die verstrijkt totdat de giftige werking tot uiting komt precies hetzelfde was als voor genotoxische (DNA-beschadigende) kankerverwekkende stoffen, de meest gevaarlijke stoffen die we kennen. Hij zag dat de tijd de werking van de neonicotinoiden versterkt: hoe langer de latente periode tot het optreden van sterfte van geleedpotigen, hoe minder je van het bestrijdingsmiddel nodig hebt. Tennekes publiceerde zijn ontdekking in juli 2010 in het vaktijdschrift Toxicology, in november 2010 gevolgd door zijn boek ‘Disaster in the Making’, waarin hij beschrijft hoe de toepassing van neonicotinoiden een voor onze ogen plaatsvindende milieuramp tot gevolg heeft. Het kostte hem zijn naam, zijn klanten en een berg geld. Luister naar de reportage op radio 1: http://www.radio1.nl/item/132555-Bijensterfte%20een%20samenzwering.html
Door de milieuverontreiniging met neonicotinoiden worden alle ongewervelde dieren bedreigd en daarmee ook alle soorten die van ongewervelde dieren afhankelijk zijn, zoals vissen, vogels, vleermuizen, egels, amfibieën, en reptielen, en ook vele primaten. In het kort, de neonicotinoiden zullen een breuk in de voedselketen veroorzaken.
Tennekes heeft sinds 2009 meerdere pogingen gedaan de invloedrijke Wageningse bijendeskundige Tjeerd Blacquiere van het immense gevaar van de neonicotinoiden te overtuigen:
– Op 30 oktober 2009 tijdens een extra bijeenkomst van de werkgroep ‘Bestuivende insecten en gewasbeschermingsmiddelen en biociden’;
– Op 3 november 2010 tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer van de Vaste commissie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie over het Wetsvoorstel Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving voor het op de markt brengen en het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
– Op 25 mei 2011 tijdens een voordracht in het Bijenhuis in Wageningen over de relatie tussen het gebruik van neonicotinoïde insecticiden en de verhoogde bijensterfte. Dit op uitnodiging van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).
Het heeft allemaal niet mogen baten. Integendeel,  » Lees verder

Manifestatie tegen geo-engineering – Eindhoven, zondag 27 mei – Lang Leve Europa!

12-05-18 03:49:00,

Manifestatie tegen geo-engineering
Zondag 27 Mei 2018 van 13.00 uur-17.00 uur  Eindhoven Airport, Luchthavenweg 13, Eindhoven

Er is een geo-engineering manifestatie georganiseerd bij Eindhoven Airport. Hier is officieel toestemming voor verkregen. Net als voorgaande manifestaties houden we het positief ondanks het beladen onderwerp.

Neem protestborden, banners en ander materiaal mee om mensen bewust te maken en kom naar Eindhoven. Er zal ook gezorgd worden voor Nederlands- en Engelstalige flyers. Deze worden gefinancierd en graag ontvangt desbetreffende persoon een klein bedrag in ruil voor 100 flyers. Neem eventueel contact op met de organisator.

Kom je met openbaar vervoer, dan kun je een treinticket met shuttlebus kopen. Het kan zijn dat je op een andere manier nog goedkoper een treinticket kunt vinden via goedkooptreinkaartje.com. Eindhoven Airport is vanaf Eindhoven CS met bus 400 en 401 bereikbaar. Deze reis duurt 20 minuten. Parkeren kan eventueel op P5. Tarieven moet je zelf even navragen.

Kom helpen op 27 Mei om het taboe te doorbreken!

Geo-engineering: Al meer dan 20 jaar gaande!

Over de plastic soep wordt wel gepraat, maar over de nano-metaalsoep wordt nog altijd gezwegen. Bio-neurologen en neurologen waarschuwen al jaren voor de gezondheidsgevolgen. Biologen en landbouwexperts waarschuwen eveneens voor de gevolgen voor onze bomen, planten, landbouwgewassen en dieren. Maar het merendeel van de politici wil niet luisteren en kiest ervoor te zwijgen.

Een aantal namen van deze klokkenluider-wetenschappers zijn: J. Marvin Herndon, Jasper Kirby, Lenny Thyme, Mark McCandlish, Allan Buckmann, Harald Kautz Vella, Elana Freeland, Francis Mangels, Barbara Simic, Dane wigington, Hamid Rabiee, Dietrich Klinghardt, Russell Blaylock, Christopher Exley, Barbara Maher, Ulrike Lohmann en anderen.

Petities blijven onbeantwoord

Op 6 Juni 2017 is er een petitie over ingediend in Den Haag (deel 1 en deel 2), maar er komt geen reactie. Ook in Brussel ligt al vanaf 2013 een petitie over dit onderwerp, ingediend door de organisatie Skyguards. Deze petitie werd eerst wel geaccepteerd en daarna weer afgewezen. De actie bij Eindhoven Airport is bedoeld om opnieuw aandacht te vragen en mensen te informeren.

Terugblik – Global March Against Geo-engineering op 21 april 2018 in Amsterdam

Lees nog even de terugblik van de mars die op 21 April werd gehouden in Amsterdam,

 » Lees verder

Stakingsgolf tegen Macron overspoelt Frankrijk – De Lange Mars Plus

Stakingsgolf tegen Macron overspoelt Frankrijk – De Lange Mars Plus

20-04-18 10:25:00,

Stakingskaart 19 april 2018

Op 19 april is in heel Frankrijk op meer dan 130 plaatsen door naar schatting 300.000 mensen geprotesteerd tegen de bezuinigingspolitiek van Macron. Het spoorwegpersoneel is al drie weken met een estafette staking bezig, daarnaast bezetten studenten hun universiteiten en roeren de gepensioneerden zich. De rest van Europa kijkt de andere kant op. Niemand wil dat de groeiende Franse onrust overslaat.

Het spoorwegpersoneel staakt al vanaf 3 april en gaat door tot 28 juni omdat Macron de spoorwegen wil ‘hervormen’. In deze periode staken ze afwisselend met intervallen van drie dagen niet en twee dagen wel. Op 19 april was het voor de spoorweg mensen weer zo’n stakingsdag. Echter nu sluiten scholieren, studenten en overheidspersoneel er zich ook bij aan. Frankrijk breed ligt het treinverkeer stil en zijn er in meer dan 130 steden manifestaties.

De Franse spoorwegen SNCF zijn ooit genationaliseerd en de werknemers hebben een speciaal sociaal contract met werkzekerheid en een vroege pensionering. Het is een van de beste spoorwegen ter wereld met een toegankelijk, betaalbaar en snel net.

Aperçu de l’ambiance en tête de cortège #manif19avril #paris pic.twitter.com/EmmRY6qreP

— Christophe Gueugneau (@gueugneau) 19 april 2018

Het spel dat Macron speelt is niet zonder gevaar.

In Frankrijk kunnen stakingen regeringen breken, dat bewijst de geschiedenis. Macron zou weleens zijn hand kunnen hebben overspeeld, ook al doet hij het met een fluwelen handschoen. Hij tekent met veel show een decreet, en daarna hopt hij dat het parlement na drie maanden het decreet bekrachtigt tot wet.

In 1995 leidt het spoorwegpersoneel een massa beweging van stakingen om de aangekondigde pensioenhervormingen ongedaan te maken. In november en december van dat jaar is Frankrijk in de greep van een van de grootste stakingen die het land ooit heeft gekend. Na drie stakingsweken valt de regering Juppé over de pensioenkwestie. De stakingsbeweging geniet een grote populariteit en honderdduizenden zijn erbij betrokken. Het verkeer in Frankrijk komt grotendeels tot stilstand.

Het is anno 2018 nog te vroeg om te kunnen zeggen hoe het dit keer gaat uitpakken.

 » Lees verder

De oorlog tegen het ware Christendom..

De oorlog tegen het ware Christendom..

14-04-18 08:36:00,

x

x

x

x
x
De oorlog tegen het ware Christendom

x
2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Valse vlagaanslagen als voorbereiding op WOIII.. Het gaat nu ineens erg snel met de valse vlagaanslagen. Niet zozeer in Europa. Deze waren in de afgelopen jaren voornamelijk gericht op het kweken van een antistemming tegen de Islam. Het echte grote satanische werk gaat nu pas beginnen. De belachelijke Novichok-aanslag op een voormalige Russische dubbelspion in Engeland, waar de Russen achter zouden zitten, is een verhaal dat al volledig is afgebroken. Het werd in de wereld gebracht om als de zoveelste opmaat te dienen voor het scheppen van een sfeer, waarin een alles vernietigend geopolitiek militair conflict zich kan gaan manifesteren.

Het plannen van oorlogen vraagt de nodige voorbereiding en vooral timing in het hersenspoelen van volkeren om hen, die als makke schapen achter hun vermeende leiders aanlopen, te misleiden. Het is voor de ‘machthebbers’ in deze wereld daarbij van het grootste belang om zoveel mogelijk verwarring te kweken door een misleidende berichtgeving. Zodat niemand weet hoe, waar en wanneer de volgende bewustzijnsverdovende mokerslag gaat plaatsvinden.

De grote maskerade..
Dit geldt nu ook vooral ten aanzien van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en dan met name Syrië. Zeker na de criminele raketaanval van de VS, Frankrijk en Engeland op dat land, afgelopen week, in de nacht van 13 op 14 april 2018. De VS en haar bondgenoten menen alle internationale verdragen aan hun laars te kunnen lappen en de door diezelfde landen gedomineerde Verenigde Naties buiten spel te zetten.

Zij menen op eigen houtje de zelfbepaalde rol van wereldpolitieagent te kunnen spelen en andere landen te bestraffen voor de door hen geschapen problemen. Dit is een uiting van de modern Hegeliaanse tactiek van probleem-reactie-oplossing in optima forma.
Maar hetzelfde geldt ook ten aanzien van de andere geopolitieke kruitvaten, zoals Noord-Korea, de situatie met China (HIER) en de Oekraïne. Een al langer aanwezig kruitvat waar de tegenstelling tussen het westen en China een rol spelen, met Taiwan als geopolitiek speelveld, lijkt nu ook ineens een ontbrandingsmoment te gaan beleven (HIER).

Oorlog tegen de mensheid
De oorlog tegen de mensheid is in een finale fase gekomen en niemand mag weten wat de werkelijke strategie is en hoe die wordt uitgevoerd.

 » Lees verder

Wie is er opgewassen tegen de online marketing van Facebook en Google?

Wie is er opgewassen tegen de online marketing van Facebook en Google?

03-04-18 10:44:00,

Online marketing is een efficiënte manier om producten aan de man te brengen, het wordt echter ook ingezet om mensen hun spaarcentjes af te troggelen, nepnieuws te verspreiden en zelfs verkiezingen te manipuleren. Recent werpen hoofdrolspelers Facebook, Google en Twitter zich plots op als beschermers van de consument. Wat zit daarachter?

‘Dit is de volgende bitcoin!’ ‘Verdubbel je inzet in een week!’ ‘Wij gaan de wereld veranderen!’

Je hebt de advertenties voor nieuwe cryptomunten vast wel langs zien komen in je tijdlijn op Twitter of Facebook. Wie doorklikt, ziet een gelikt logo op een strakke website of een whitepaper waarin de prachtige toekomstdromen worden afgeschilderd. Dankzij deze nieuwe munt zullen ze snel werkelijkheid worden, zo luidt de belofte. Maar wat bovenal beloofd wordt: enorme financiële winsten. De online marketingmachine voor cryptomunten draait nog steeds op volle toeren.

Facebook en Google

In online marketing spelen twee bedrijven een hoofdrol: Facebook en Google. Ze  bezitten zoveel informatie over hun gebruikers, dat zij veel gerichter advertenties kunnen aanbieden dan welk ander bedrijf dan ook. Facebook beschikt over een sociaal netwerk met 2 miljard mensen; Google is eigenaar van de zoekmachine die bijna de hele wereld gebruikt als navigatiesysteem voor het internet. Facebook en Google hebben je zo goed geanalyseerd, dat ze je gedrag beter kunnen voorspellen dan jijzelf.

De invloed van deze bedrijven wordt steeds duidelijker. Zo raakte Facebook de afgelopen weken stevig in opspraak: omdat databedrijf Cambridge Analytica (CA) de persoonlijke gegevens van gebruikers had ingezet om kiezersprofielen op te stellen. CA gebruikte deze profielen vervolgens om het stemgedrag bij het Brexitreferendum en de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Met gerichte advertenties en berichtgeving werden Britten en Amerikanen verleid om te stemmen voor Brexit, en voor Donald Trump als president. 

Kiezers laten zien wat ze willen zien – op basis van hun online profiel – kan dus de uitslag van verkiezingen beïnvloeden. Dat is geen kleinigheid om even snel overheen te stappen. Anderzijds zijn reclame en propaganda van alle tijden; alleen de schaalgrootte en de gerichtheid waarmee het gebeurt zijn veranderd. In de huidige situatie bieden enkele platforms directe toegang tot een miljoenenpubliek, waarvan elk individu met de eigen voornaam kan worden aangesproken. 

Maar als een paar commerciële bedrijven genoeg van mensen weten om hun stemgedrag via online marketing te beïnvloeden,

 » Lees verder

Proces tegen Ahed al-Tamimi definitief achter gesloten deuren – The Rights Forum

Proces tegen Ahed al-Tamimi definitief achter gesloten deuren – The Rights Forum

20-03-18 01:57:00,

Nieuws

Beroep

Basim al-Tamimi Nur al-Tamimi Nariman al-Tamimi Ahed al-Tamimi

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Beroep / Proces tegen Ahed al-Tamimi definitief achter gesloten deuren

Het proces tegen de 17-jarige Ahed al-Tamimi wordt woensdag 21 maart in beslotenheid hervat. Haar verzoek de zaak in de openbaarheid te houden is afgewezen. Openheid is niet in haar belang, meent het hof.

Ahed al-Tamimi, symbool van Palestijns verzet tegen Israëlische overheersing. Tekening van de Libanese cartoonist/illustrator George Khoury.Twitter 

De voorzitter van het militaire Hof van Beroep, luitenant-generaal Nathaniel Benisho, had twee merkwaardige mededelingen voor Ahed. Allereerst dat zijn hof niet bevoegd is het eerdere besluit te herzien. En ten tweede dat hij Aheds claim dat zij gediend is bij openbaarheid niet deelt. De ervaring heeft geleerd dat beslotenheid voor minderjarige verdachten ‘een fundamentele component is van een eerlijk en rechtvaardig proces’, stelde hij:

The accumulated experience […] has taught us that giving the minor and his family a real chance to make their arguments in an intimate framework of proceedings that aren’t open to the general public is a basic component of conducting fair and just proceedings.

Het besluit Aheds proces achter gesloten deuren te houden werd vijf weken geleden genomen. Tijdens de eerste zittingsdag, 13 februari, gebood de rechter de aanwezigen − op naaste familie na − de rechtszaal te verlaten. De rechter stelde dat hij Ahed, die juist aandrong op een open proces, vanwege haar jeugdige leeftijd wilde ‘beschermen’ tegen de grote belangstelling.

Recht in dienst van wraak en onderdrukking

In een reactie liet Aheds advocate Gaby Laski niets heel van het besluit van het Hof van Beroep. Een gerecht dat eerst oordeelt dat Ahed gedurende haar proces in voorarrest moet blijven, daarbij voorbijgaand aan haar wensen en rechten,

 » Lees verder

Proces tegen Ahed al-Tamimi uitgesteld tot 21 maart – The Rights Forum

Proces tegen Ahed al-Tamimi uitgesteld tot 21 maart – The Rights Forum

12-03-18 06:29:00,

Nieuws

Na 84 dagen voorarrest

Nariman al-Tamimi Ahed al-Tamimi

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Na 84 dagen voorarrest / Proces tegen Ahed al-Tamimi uitgesteld tot 21 maart

Opnieuw is een zitting in het proces tegen Ahed al-Tamimi uitgesteld. Wel dient vandaag haar beroep tegen het besluit haar proces achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.

Een van twee grote ‘Free Ahed’-billboards die sinds enkele dagen in Kaapstad, Zuid-Afrika, hangen.Palestine News Network 

Zondag 11 maart zou het proces tegen Ahed al-Tamimi worden hervat. Maar de zitting is uitgesteld en staat nu voor 21 maart op de agenda.

Reden daarvoor is dat Ahed in beroep is gegaan tegen het besluit van de militaire rechter, een maand geleden, om haar proces achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Dat beroep zou op 7 maart dienen, maar werd op verzoek van de militaire aanklager op het laatste moment uitgesteld. Die zitting vindt nu vandaag, 12 maart, plaats.

Gevolg daarvan is dat de voor 11 maart geplande zitting in het eigenlijke proces werd verschoven. Die is nu gepland voor woensdag 21 maart.

Ahed en haar moeder Nariman zitten inmiddels 84 dagen in voorarrest. Zij worden vastgehouden in de HaSharon-gevangenis nabij Netanya in Israël.

Meest gelezen

Khan al-Ahmar / Israël start etnische zuivering van Palestijns dorp

Ondanks protesten / Metropoolregio negeert mensenrechten en verleent busbedrijf EBS opnieuw een vergunning

Protest / Nederlandse organisaties roepen regering op tot harde veroordeling ontruiming Khan al-Ahmar

Lees ook
JPEG / tamimi-homeafb

Petitie / Teken de petitie / Nederlandse regering: kom in actie voor Palestijnse kinderen!

Door middel van nachtelijke invallen, gewelddadige arrestaties en militaire berechting schendt Israël stelselmatig de rechten van Palestijnse kinderen. De Palestijnse Kinderrechten Coalitie roept de Nederlandse regering op bij Israël aan te dringen op het respecteren van het VN-Kinderrechtenverdrag.

 » Lees verder

Kamerleden tegen nieuwe atoombommen in Volkel –

Kamerleden tegen nieuwe atoombommen in Volkel –

25-02-18 11:28:00,

Foto 123rf

SP, PvdA en GroenLinks hebben kritische Kamervragen gesteld over de Amerikaanse plannen om de B-61 atoombom te moderniseren. Dit is een Amerikaans kernwapen dat in Volkel ligt en gebruikt kan worden door de Nederlandse F-16. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een nieuwe kernwapenstrategie uitgebracht, de Nuclear Posture Review voor 2018. Daaruit blijkt dat de Amerikaanse luchtmacht de B-61-11 bom die in Volkel ligt nog voor 2020 zal moderniseren.

In deze plannen is bovendien opgenomen dat deze kernwapentaak voor de Nederlandse F-16 zal worden voortgezet door de F-35, de JSF in de volksmond. De F-35 zal na 2020 de F-16 gaan vervangen. ‘Als dat doorgaat’, aldus Karabulut, ‘lapt de regering een aangenomen SP-motie aan haar laars.’ In die motie wordt gesteld dat de Tweede Kamer geen kerntaak voor de F-35 wil.

Het is een publiek geheim dat er kernwapens in Nederland zijn, maar specialisten schatten dat er 20 stuks van de B-61-11 bommen in Volkel liggen opgeslagen. Nederlandse piloten zijn opgeleid om ze in geval van een kernoorlog af te werpen. De afgelopen jaren is er gewerkt aan technische verbeteringen van deze vrijeval bom. De nieuwe versie, de B-61-12, wordt met een ander staartstuk uitgerust. Daardoor is de bom beter te sturen.

Amerikaanse kernwapens bevinden zich op zes bases in vijf Europese NAVO-lidstaten. In totaal gaat het hoogstwaarschijnlijk om 180 B61-bommen. Dit zijn zogenaamde ‘vrije valbommen’, die door vliegtuigen afgeworpen moeten worden. Piloten van de gastlanden worden hiervoor getraind. In Nederland is een F16-squadron op de Vliegbasis Volkel in Noord-Brabant belast met deze kernwapentaak.

In 2001 werd het aantal Amerikaanse kernwapens in Europa nog geschat op 480. Sindsdien zijn de B61-bommen verwijderd van de vliegbases Araxos (Griekenland, 2001), Ramstein (Duitsland, 2005) en Lakenheath (Verenigd Koninkrijk, 2006). Daarnaast werd het type B61-10 uit actief gebruik genomen.

De kernwapens zelf blijven tot het moment van gebruik Amerikaans bezit. Het zijn ook de Verenigde Staten die het besluit tot inzet van kernwapens nemen. Wanneer dit het geval is, bepaalt de NAVO-commandant in Europa, de Strategic Allied Commander Europe (SACEUR), welke kernwapens gebruikt gaan worden. Hij geeft vervolgens een zogenaamd ‘release order’ aan de Amerikaanse eenheid die de kernwapens bewaken.

 » Lees verder

Lastercampagne tegen Ahed al-Tamimi bereikt de Volkskrant – The Rights Forum

Lastercampagne tegen Ahed al-Tamimi bereikt de Volkskrant – The Rights Forum

20-01-18 03:44:00,

Nieuws

Desinformatie

Volkskrant hasbara propaganda Ahed al-Tamimi Media Israël-lobby

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Desinformatie / Lastercampagne tegen Ahed al-Tamimi bereikt de Volkskrant

De Volkskrant publiceerde een ingezonden stuk waarin Ahed al-Tamimi en haar familie als ‘intense jodenhaters’ en ‘kindermishandelaars’ worden belasterd, zonder te vermelden dat de auteur werkzaam is in de boezem van de Israëlische politiek. De koers van de krant in de kwestie-Palestina staat ver af van het onbevooroordeeld informeren van de lezer.

Elad Zigler, auteur van de ingezonden brief in de Volkskrant, in 2011 poserend in het uniform van het Israëlische leger, waarin hij vrijwillig dienst had genomen.Ynet 

Op 11 januari publiceerde de Volkskrant een ingezonden brief van Elad Zigler met de titel ‘Wat u moet weten over de familie Tamimi’. De brief is een reactie op de solidariteit die internationaal wordt betuigd met Ahed al-Tamimi, de 16-jarige Palestijnse die op 19 december 2017 tijdens een nachtelijke inval door Israëlische bezettingstroepen van haar bed werd gelicht. Sindsdien verblijft zij in Israëlische detentie, blootgesteld aan mishandeling, rechteloosheid en Israëls beruchte militaire rechtbanken. Er hangt haar een lange gevangenisstraf boven het hoofd wegens het slaan van een militair van de bezettingsmacht.

Lastercampagne

De solidariteit met Ahed is in pro-Israël-kringen even hard aangekomen als de meppen waarmee de 16-jarige op 15 december de bezettingsmacht vernederde. Het duurde niet lang voor een campagne op gang kwam om Ahed en haar familie te belasteren. Kenmerkend voor het niveau daarvan is een artikel op The Post Online, waarin Paul Damen Ahed betitelt als een ‘Pallywood-vedette die haar hele jeugdige leven als een gedresseerde aap door haar ouders (tegen betaling) voor de Westerse pers geduwd wordt om te krijsen zodra de camera’s lopen’.

Internationaal zette de Duits-Israëlische Petra Marquardt-Bigman de toon met een artikel waarin zij Ahed en haar extended family beschuldigt van terrorisme,

 » Lees verder

Samenwerking EU en Cuba gaat in tegen beleid VS

Samenwerking EU en Cuba gaat in tegen beleid VS

09-01-18 05:09:00,

De Cubaanse regering start 2018 met stevige steun van de EU. Havana en Brussel beginnen aan een nieuw hoofdstuk in hun onderlinge relaties, het resultaat van het Akkoord voor Politieke Dialoog en Samenwerking (PDCA) van december 2016. Daarmee gaat de EU in tegen de beleidskeuzes van de Amerikaanse president Trump.

De uitvoering van het Akkoord voor Politieke Dialoog en Samenwerking (Political Dialogue and Cooperation Agreement – PDCA) ging officieel van start met het bezoek van Federica Mogherini, Europese hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken, aan de Cubaanse hoofdstad Havana. Voor Cuba komt de nauwere samenwerking met de EU zeer gelegen nu de relaties met de VS weer sterk bekoeld zijn en het Amerikaanse handelsembargo werd verscherpt.

Mogherini noemde dat embargo achterhaald en illegaal en de oorzaak van een slechtere levenskwaliteit voor de Cubanen. “We betreuren dat de huidige Amerikaanse regering zijn houding ten aanzien van Cuba blijkbaar heeft veranderd”, zei Mogherini donderdag 4 januari 2018 op een persconferentie aan het slot van haar bezoek.

Dat de Amerikaanse president Donald Trump het Cubabeleid van voorganger Barack Obama terugschroefde, vergrootte “de marge voor onderhandelingen met de EU”, zegt Christian Ghymers, voorzitter van het Belgische Interuniversitair Instituut voor de Relaties tussen Europa, Latijns-Amerika en de Caraïben. “De EU kan een centrale rol spelen in de relaties met Cuba, zolang Trump aan de macht is”, zegt de Belgische onderzoeker.

“De EU biedt een toegevoegde waarde, omdat ze een solide bondgenoot is, sterk en betrouwbaar”, zei Mogherini tijdens haar persconferentie. “We zijn consistent in ons beleid. Er zijn geen onvoorziene elementen of plotse veranderingen in ons buitenlands beleid. De inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord zal de relaties tussen Cuba en de EU naar een hoger plan tillen. De EU is al de belangrijkste partner (van Cuba) op vlak van handel, investeringen en ontwikkelingssamenwerking”, ook al “kan de perceptie bestaan dat anderen bovenaan op deze lijst staan.”

Analisten zijn het erover eens dat de EU-steun de verzwakte Cubaanse economie zuurstof zal geven. Na een bescheiden groei van 1,6 procent in 2017 verwacht het land voor dit jaar een toename van het bruto binnenlandse product met 2 procent, wat onvoldoende is voor de ontwikkelingsbehoeften van het land. Cuba heeft jaarlijks 2 miljard euro investeringen nodig om zijn economie eindelijk weer aan de praat te krijgen.

 » Lees verder