Massaproces tegen PCR test

massaproces-tegen-pcr-test

02-09-20 12:35:00,

De meeste mensen weten al dat de PCR-test geen virus kan detecteren. Dit werd bevestigd door de uitvinder Kary B. Mullis zelf. Hij noemde deze praktijk zelfs een “oxymoron”, wat een contradictio in terminis is.

De validatie van de PCR-test bestaat niet. In principe is het zo dat zolang er geen zuivere isolatie van het vermeende virus is en de postulaten van Koch niet worden nageleefd er geen enkele test in deze wereld kan bepalen of iemand besmet is. Ondertussen schreeuwen de media en politici de testresultaten van de daken en gebruiken ze het als excuus voor hun rampzalige beleid.

Op grond van deze PCR-test – die niet gevalideerd en goedgekeurd is – werd de lockdown en andere inperkende maatregelen beslist door ambtenaren. Het gebruik van deze PCR-test is in strijd met de medische normen. Dus de Europese ministers die dit inzetten plegen willens en wetens fraude en dragen de volledige wettelijke verantwoordelijkheid (privéaansprakelijkheid).

Een echt massaproces bestaat momenteel alleen in de VS en wordt daar class action genoemd. En nu is er de mogelijkheid om een ​​class action-rechtszaak aan te spannen tegen de fabrikanten en verkopers van het defecte product – PCR-tests – in de VS. Omdat de Duitse Drosten-test gebaseerd was op een aanbeveling van de WHO als een van de eerste wereldwijd, ook in de VS, en daar werd gebruikt.

Dit is de gelegenheid voor Duitse slachtoffers om hun claims voor te bereiden en vervolgens hun claims voor schadevergoeding in de VS te doen gelden als onderdeel van een class action.

Zelfs de dreiging van een dergelijke class action met een groot aantal eisers voor een overeenkomstig hoog schadebedrag zal er zeker voor zorgen dat de betrokken bedrijven eindelijk gehoord zullen worden door de verantwoordelijken – money talks !

Geinteresseerden voor een massaproces kunnen zich op deze website aanmelden.

Bron: Deprogrammierung 

 » Lees verder

Hopen tegen beter weten in – Viruswaarheid

hopen-tegen-beter-weten-in-–-viruswaarheid

26-08-20 08:30:00,

Door mr. Caroline Vonhoff

Inmiddels heeft Viruswaarheid vier rechtszaken gevoerd in een tot dusver ijdele poging om de Nederlandse Staat zich aan de Nederlandse wet te doen houden. Iets wat toch niet te veel gevraagd zou moeten zijn in een land dat er prat op gaat om niet alleen een constitutionele monarchie te zijn maar ook een (democratische) rechtsstaat.

Terzake van het grondwettelijk verankerde demonstratierecht, voerden we twee rechtszaken. Helaas was dat recht er niet voor ons, en restte ons weinig anders dan die twee demonstraties, die twee keer opkomen voor onze vrijheid hier, af te blazen, een en ander onder bedreiging met aanzienlijk geweld. Deze zaken zijn reeds uitgebreid besproken en laat ik hier verder buiten beschouwing, want dat All animals are equal, but some animals are more equal than others dat weten we allemaal -en alleen zowel als samen-  inmiddels maar al te goed. En om dat te beseffen hoef je geen aanhanger van onze visie te zijn, ook zij die denken; kalmpjes aan dan breekt het lijntje niet en als we braaf zijn mogen we straks weer terug naar normaal, kunnen niet ontzien wat ze zagen. En dan is het minder eng de boodschapper (die je immers niets kan doen) aan te vallen en/of uit te sluiten, dan je te keren tegen de macht (die je van alles kan doen en dat de afgelopen maanden ook heeft gedaan). Verdeel en heers, waarom ook niet als je dan toch bezig bent wet en recht te schenden?

Meer inhoudelijke rechtszaken voerden we ook. Hoewel, meer inhoudelijk? Wat is belangrijker dan opkomen voor grondwettelijk gegarandeerd hetende rechten en vrijheden, maar u begrijpt wat ik bedoel.

De eerste rechtszaak betrof het aankaarten van de mogelijke spoedwet en vooral ook de maatregelen die de afgelopen maanden genomen zijn door de Regering zonder dat zij daarvoor over de bevoegdheid beschikte. Dat kan en mag niet alleen, die maatregelen richtten ook nog eens enorme schade aan. En aan het gezag van de Staat (daar is overheen te komen) én aan de mensen in het land, en dat is een schande en een schandaal. Helaas, ongeacht de schande en het schandaal en voorbijgaand aan de aangerichte en nog aan te richten schade (zie de werkloosheidscijfers, zie het sociaal isolement, zie de faillissementen,

 » Lees verder

Demonstranten tegen Spoedwet in Den Haag verjaagd door met geweld dreigende ME – De Lange Mars plus

demonstranten-tegen-spoedwet-in-den-haag-verjaagd-door-met-geweld-dreigende-me-–-de-lange-mars-plus

20-08-20 09:05:00,

Met dank aan RT Dutch, live verslag vanaf het Plein in Den Haag

Rond 13 uur verzamelen zich bezorgde burgers op het Plein in Den Haag tegenover het Binnenhof. Om 14 uur zal de commissievergadering starten over de Spoed- of Noodwet. De mensen roepen “Wij zijn Nederland” en “Weg met de Spoedwet”. Vreedzaam roepen zij hun slogans terwijl om het Plein heen zich steeds meer ME verzamelt.

Rond 14.40 roept de politie diverse keren om dat ze geweld geen gebruiken omdat mensen niet op het Plein mogen demonstreren. Een oproep die je uitsluitend in een militaire junta zou verwachten. Een tiental minuten later stormt politie te paard en sluiten ME-ers alle toegangsstraten. Dan naderen zij van alle kanten en vegen het Plein met uitzondering van de  terrassen schoon.

Nederland zit midden in een medische dictatuur en slechts een klein deel van de bevolking is zich hiervan bewust. Dat maakt een omstander nog eens extra duidelijk door hardop te vragen wat er allemaal aan de hand is, ze waren voor een gezellig dagje Den Haag gekomen. Rond iets na 14 uur zijn de ongeveer driehonderd demonstranten van het Plein verdreven.

Den Haag en het eveneens afgezette Binnenhof zijn weer het toneel van de Kamerleden die met elkaar praten over de Spoedwet, terwijl ze in feite met een meerderheid al hebben besloten dat de Spoedwet ingevoerd gaat worden. Nog even wat toneelspel en daarna begin september zal er over deze wet worden gestemd.

Lees alles over de Spoedwet hier.

 

Rob Vellekoop, 20 augustus 2020

 

Post Views: 1.472

 • anoniem schreef:

  20 augustus 2020 om 16:47

  De politie op alle niveaus moeten worden duidelijk gemaakt voor wie zij optreden, het volk of voor een nepbestuur?

 • graag anders schreef:

  20 augustus 2020 om 16:58

  Zolang de ogen van de politie niet opengaan moet het leger het voor de burger opnemen?

 • Astrid schreef:

  20 augustus 2020 om 18:34

  De Koning,het zooitje in Den Haag allemaal 1 pot nat!!

 •  » Lees verder