Wordt de Fed tijdens 2 hoorzittingen in de VS eindelijk aangepakt? – INDIGNATIE

23-11-19 12:56:00,

We kunnen het elke keer wel opnieuw herhalen, en dat doen we dan ook regelmatig, maar tot dusverre heeft in het Amerikaanse Congres nog geen enkele hoorzitting plaatsgevonden om te onderzoeken waarom de New YorkFed voor het eerst sinds de financiële crisis opnieuw de laatste, ultieme geldschieter van Wall Street is geworden. Vergeet niet dat de $ 3 biljoen aan supergoedkope leningen niet naar commerciële banken is gegaan om de algehele economie te ondersteunen; de honderden miljarden dollars per week gaan naar de “primary-dealers” van de Fed, de handelshuizen op Wall Street. Maar misschien dat het Amerikaanse Congres over dit onderwerp begin december uit de vroeg ingetreden winterslaap ontwaakt.

Zoals u misschien al heeft gemerkt geloven wij van Indignatie.nl niets van het verhaal dat de $ 3 biljoen die de New York Fed sinds 17 september naar de handelshuizen op Wall Street heeft gepompt, onderdeel is van routinematige open-markttransacties die de Fed wettelijk mag uitvoeren. We geloven er ook niets van dat als dezelfde banken die zich tijdens de financiële crisis hebben teruggetrokken uit het verstrekken van leningen, en dit vandaag de dag opnieuw doen, dit geen kwestie is die moet worden aangekaart bij de comités voor bankzaken en financiële diensten van de Senaat.

We kunnen het elke keer wel opnieuw herhalen, en dat doen we dan ook regelmatig, maar tot dusverre heeft nog geen enkele hoorzitting plaatsgevonden om te onderzoeken waarom de New YorkFed voor het eerst sinds de financiële crisis opnieuw de laatste, ultieme geldschieter van Wall Street is geworden. Vergeet niet dat de $ 3 biljoen aan supergoedkope leningen niet naar commerciële banken is gegaan om de algehele economie te ondersteunen; de honderden miljarden dollars per week gaan naar de “primary-dealers” van de Fed, de handelshuizen op Wall Street.

Misschien dat het Amerikaanse Congres over dit onderwerp begin december uit de vroeg ingetreden winterslaap ontwaakt. Het House Financial Services Committee, onder leiding van Maxine Waters en een zeer getalenteerde selectie van commissieleden, zal in de eerste week van december twee hoorzittingen houden die mogelijk kunnen doordringen tot wat er werkelijk gaande is in de arena van krimpende liquiditeit voor leningen door Wall Street banken, en dat terwijl de beurs nieuwe hoogtepunten bereikt.

Het House Financial Services Committee zal de volgende twee hoorzittingen houden:

– 4 december om 10:00 uur (lokale tijd) – “Toezicht op prudentiële regelgevende instanties: zorgen voor de veiligheid,

 » Lees verder

Kinkhoestvaccin tijdens zwangerschap of.. gezond verstand..??

02-09-19 01:14:00,


Vanuit het standpunt dat ziek-zijn een ongewenste situatie is, zijn vaccinaties bedacht om ons tegen infectieziekten te beschermen. Een klein beetje van het virusgif, zou het lichaam triggeren zich te bewapenen tegen het échte virus.  Maar ondanks het feit dat vaccinatie een stilzwijgend geaccepteerde medische standaardprocedure is, zijn er de volgende logische en meer dan gefundeerde vragen te stellen: Is vaccinatie effectief, veilig en: moet ziekte altijd worden vermeden?

En vooral dat laatste is natuurlijk een heftige schop tegen de prachtige en wonderlijke werking van ons immuunsysteem, dat niet in staat zou zijn om ons te beschermen..? Beseft een ouder wel, wat hij zijn/haar kind onbewust meegeeft over het falen van het immuunsysteem..?  (HIER) En ‘dus’ heeft het lichaam/ons immuunsysteem deze vaccins nodig, om ons te ‘bekrachtigen’; al die zéér heftige bijwerkingen (zoals levenslange auto-immuunziekten), vaccinatie-invaliden en – doden ten spijt..?

Maar er is natuurlijk iets veel anders aan de hand. Getuige ook het verhaal hierboven. Welke krankzinnige gedachte ligt achter de idee om in 10 jaar tijd, 1,4 miljoen mensen (en 2,8 miljoen als je moeder-en-kind rekent!) te gaan vaccineren, wanneer er slechts een kans is van 1 op 0,0000035, dat je overlijdt aan -in dit geval- kinkhoest..? Mogen we dan het woord ‘idiotie’ gebruiken?

* * *

x
x

Kinkhoestvaccin tijdens zwangerschap of..
Gezond verstand..??

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Dr. Vera Scheibner

Dr. Viera Scheibner, de uiterst erudiete medisch-wetenschapper, die in de medische literatuur ruim 80.000 pagina’s heeft uitgekamd op zoek naar de gevolgen van vaccinaties, is nog nooit op een epidemie in de groep niet-gevaccineerden gestuit. Wel ontdekte zij een grote hoeveelheid aanwijzingen dat vaccinaties een ongezonde misvatting zijn.. Uit haar studies blijkt dat deze ‘kunstmatige handeling’ bij kinderen vroeger of later juist allerhande schade aanricht. En..

Dat deze kinderen de ziekte, waarvoor zij werden ingeënt, juist vanwege dit vaccin kunnen oplopen! (HIER en HIER) De vorm en het verloop van zo’n infectie zijn dan echter niet meer natuurlijk, zij spelen zich vaker af buiten de normale leeftijdsgroep en vertonen gevaarlijker restverschijnselen.

A-typische mazelen bijvoorbeeld is een ziektebeeld dat ten opzichte van de natuurlijke vorm in omgekeerde richting verloopt: beginnend op de armen en benen trekt deze ziekte steeds dieper het lichaam binnen.

 » Lees verder

Tijdens de verkiezingen gepaaid en in het regeerakkoord genaaid

09-10-18 07:22:00,

Wanneer verkiezingsprogramma’s worden omgezet in regeerakkoorden, blijken huishoudens er stelselmatig slechter vanaf te komen dan hun was beloofd. Bedrijven worden juist bevoordeeld. Dat blijkt uit een grondige vergelijking tussen de lastendruk in de regeerakkoorden en de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s.

In verkiezingstijd beloven politieke partijen van alles aan de burger. Lastenverlichting voor de middenklasse, meer geld naar onderwijs en bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn vaste paradepaardjes. Om hun beloftes kracht bij te zetten, laten de partijen hun verkiezingsprogramma’s tot in detail doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB).

‘In Nederland hebben we een doorrekencircus opgetuigd dat uniek is in de wereld. Politiek en ambtenarij zijn er maandenlang mee bezig en tijdens de formatiebesprekingen schuiven de partijleiders aan, met de doorrekeningen van hun verkiezingsprogramma’s onder de arm.’ Dat vertelt Wimar Bolhuis, oud-fractiemedewerker van de PvdA en voormalig ambtenaar bij het ministerie van Financiën.

Bolhuis boog zich voor zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden over de vraag of die doorrekeningen met een goede reden worden gemaakt: dragen ze bij aan de totstandkoming van het regeerakkoord? Hij verdedigt aanstaande donderdag zijn proefschrift, waarin hij de CPB-doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s vergeleek met de doorrekening van de regeerakkoorden over de periode 1986-2017.

’Bedrijven stemmen niet, dus in verkiezingsprogramma’s worden die juist extra belast’

Wat blijkt: van de mooie toekomstplaatjes die partijen ons in verkiezingstijd voorhouden, komt uiteindelijk niets terecht. De lastendruk voor huishoudens is in de regeerakkoorden stelselmatig hoger dan in de verkiezingsprogramma’s. Sinds 1986, toen het CPB begon met het doorrekenen, is er geen enkel regeerakkoord te vinden dat een uitzondering op deze regel vormt.

Lastendruk huishoudens versus lastendruk bedrijfsleven

In zijn proefschrift maakt Bolhuis inzichtelijk dat de lastendruk voor huishoudens per formatie gemiddeld 4 miljard euro hoger uitpakt dan het CPB in verkiezingstijd voorrekende. De lastendruk voor bedrijven is daarentegen in bijna elk regeerakkoord lager dan in de programmadoorrekening; gemiddeld 300 miljoen lager en sinds 2006 ruim 1,5 miljard lager per formatie.

Dit jaar stond de afschaffing van de dividendbelasting, een plan dat in geen enkel verkiezingsprogramma voorkwam, volop in de schijnwerpers. Die aandacht is volgens Bolhuis uitzonderlijk, maar zo’n onaangekondigde lastenverlichting voor bedrijven (of een lastenverzwaring die niet doorgaat) is bepaald niet ongewoon. ‘Het is eerder een wetmatigheid in formaties: bedrijven gaan minder belasting betalen dan de kiezers bij de verkiezingen werd beloofd.’

Bolhuis verklaart dit met de theorie van de politieke economie.

 » Lees verder

Interventie van D’66 tijdens Hongaarse verkiezingen; Stan van Houcke en Laszlo Marácz

01-06-18 12:00:00,

Een onwelgevallige regeringsleider in de EU (Victor Orbán) wordt als ondemocratisch weggezet en vervolgens met Europese antipropaganda bestookt op het eigen grondgebied. Het resultaat is een buitenlandse interventie in de nationale verkiezingen van Hongarije. Hoe democratisch is een buitenlandse campagne tegen een legitiem regeringsleider tijdens democratische verkiezingen?

Orbán; ‘In deze verkiezing gaat het om de keuze tussen de democratische krachten enerzijds en de internationale antidemocratische krachten anderzijds.’

Tijdens de laatste verkiezingen in Hongarije waarin Victor Orbán opnieuw met tweederde meerderheid won bleken Nederlandse en Europese politici van o.a. D’66 campagne hulp te hebben geboden aan de coalitie van politieke tegenstanders van Orbán. Een opmerkelijke, buitenlandse bemoeienis in de autonome binnenlandse politiek van Hongarije.

Victor Orbán is het zwarte schaap geworden in Europa. Hij heeft inmiddels wel 3 maal de Hongaarse verkiezingen met een steeds ruimere meerderheid gewonnen. Het Hongarije van Victor Orbán is de schrik van de Europese Unie geworden.

Volgen Hongaarse hoogleraar Laszlo Marácz is de Europese Unie een verdragsorganisatie van staten en NIET een verdragsorganisatie van individuen. De verdragen handelen tussen staten en dat zou het ijkpunt moeten zijn binnen de Unie. Hongarije is door de geschiedenis heen altijd trouw geweest aan de verdragen die zij ondertekende. Het is daarom ook niet te verwachten dat het uit de Europese Unie zal gaan. Maar de buitengrenzen van Europa zouden volgens het Schengenverdrag niet illegaal doorlaatbaar mogen zijn. Op dat punt moet Hongarije juist positief beoordeelt worden. Vanuit Europa wordt Hongarije echter vooral beoordeeld op ‘normen’ en ‘waarden’.

De bedoeling van de Europese gemeenschap was dat Hongarije een hotspot zou worden waar alle vluchtelingen opgevangen zouden worden om deze vervolgens (‘wie schaffen dass’) in te zetten in de Duitse industrie. Orbán weigert hier in mee te gaan omdat hij de Unie onvoldoende vertrouwt op haar hulp wanneer de toestroom onhandelbaar is geworden.

Met hulp van de Europesche Unie waarbij D’66 actief betrokken was, werd er een coalitie gesmeed tegen de partij van Orbán met als verkiezingsresultaat opnieuw een nog grotere overwinning voor Orbán.

We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven.

 » Lees verder