De toekomst is allang begonnen een hoopgevende gedachte

de-toekomst-is-allang-begonnen-een-hoopgevende-gedachte

06-05-20 02:11:00,

Eckhart Tolle zei: “Het nieuwe is allang begonnen. Het oude maakt alleen een beetje veel lawaai bij het doodgaan.” Ik vind dat een hoopgevende gedachte. Tegelijkertijd denk ik wel dat we hard aan die toekomst moeten werken, dat het niet vanzelf gaat.

De toekomst is allang begonnen

Het oude systeem stort in voor onze ogen. Chaos, en de totale afbraak van een systeem kan voor diepe ellende zorgen. Denk bijvoorbeeld aan de Franse Revolutie, of aan het ineenstorten van de Sovjet-Unie. Echter, de chaos heeft ook de kiemen van een nieuwe manier van samenleven in zich.

Op de edge of chaos is er voldoende beweging in bestaande structuren om ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd is er voldoende structuur om de nieuwe kiemen of strange attractors vorm te laten krijgen.

Door het thuiszitten vanwege corona is er tijd geweest voor reflectie. Vooral omdat het propagandanieuws zulke karikaturale vormen aanneemt, wordt het steeds duidelijker hoe we door de media getraind zijn het abnornale normaal te vinden.

Het abnormale normaal

De bijna-totale vernietiging van onze natuurlijke leefomgeving?

Dat is vooruitgang.

De uitbreiding van een imperiale macht met 900+ militaire bassissen die de wereld bezetten, illegale oorlogen start, marteling en opsluiting zonder process normaal vindt.

Dat is 75 jaar vrijheid.

Een heksenjacht op alternatieve media, het onderdrukken van kritische stemmen en het ridiculiseren van mensen die voor zichzelf durven denken (‘compotdenkers’).

Dat is persvrijheid.

Het vervolgen van klokkeluiders, terwijl oorlogsmisdadigers vrijuit gaan.

Dat is de internationale rechtsorde.

Eens in de vier jaar stemmen zonder dat het een merkbaar verschil in regeringsbeleid geeft, zonder dat machthebbers aanstoot nemen aan wat burgers willen.

Dat is democratie.

Een bovenlaag van de bevolking die middels het financiele systeem de reeele economie, waar de activiteiten plaatsvinden die tastbare waarde creeren, cannabaliseert.

Dat is welvaart.

Het overhevelen van triljoenen door burgers opgehoest belastinggeld naar een handvol private bankiers.

Daarmee is de economie gered.

Het grootste gedeelte van je tijd in naar kunststoffen stinkende, kilverlichte, door klimaatsystemen hermetisch afgesloten kantoorruimten doorbrengen, uren in files, en het genieten proppen in twee dagen weekend.

 » Lees verder

Corona en de toekomst van ons voedsel

corona-en-de-toekomst-van-ons-voedsel

31-03-20 03:37:00,

Het coronavirus legt de zwakten in ons voedsel- en landbouwsysteem bloot. Veel mensen in Nederland zoeken daarom naar lokaal geproduceerd voedsel. Dat is in veel plaatsen mogelijk. Maar alleen met een radicaal andere visie én beleid maken we daadwerkelijk de omslag naar een toekomstbestendig, gezond landbouw- en voedselsysteem. Nu en na de crisis.

(Tekst en foto’s afkomstig van website Voedsel Anders, foto hierboven: Goei Eete)

Het coronavirus houdt Nederland en de rest van de wereld in zijn greep. Angst en onzekerheid heersen over wat ons nog te wachten staat, naast verdriet over het leed dat wordt geleden. Tegelijkertijd zien we veel blijken van solidariteit en worden er nieuwe menselijke relaties gelegd, op basis van andere waarden dan economische winst.

Niet alleen is de waardering voor de zgn. ‘vitale beroepen’  groter dan ooit tevoren, ook zien veel mensen nu de waarde van hun voedsel. Toegang tot voedsel voelt voor veel mensen ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Dat uit zich op verschillende manieren: hamstergedrag in supermarkten, en het daaropvolgende gebrek aan eten voor mensen met weinig geld (zoals bijvoorbeeld ervaren wordt bij de voedselbank), boeren en tuinders die hun producten niet kwijt kunnen of te weinig (buitenlands) personeel hebben voor de oogst die voor de deur staat.

Onderzocht wordt wat de herkomst van het Covid19-virus is. Het lijkt vooralsnog een zoönose (een op mensen overdraagbare dierziekte) uit een gebied in China waar veel mensen en dieren dicht op elkaar leven. Besmettelijke en voor de mens gevaarlijke zoönoses komen vaker voor. Voorbeelden zijn BSE eind jaren negentig, Q-koorts in 2007 en ebola de afgelopen jaren. De Verenigde Naties en diverse wetenschappers wijzen op het verband tussen deze ziekten en de destructieve manier waarop wij als mensheid met de natuur omgaan. Denk hierbij aan de grootschalige ontbossing voor landbouwgronden, waardoor de fysieke afstand tussen wilde dieren en mensen verkleint en virussen ons sneller bereiken. De relatie van zoönoses met industriële voedselproductie, waarbij dieren te dicht op elkaar worden gehouden, wordt steeds meer benadrukt.

Het coronavirus legt bovendien de zwakke plekken bloot in het huidige, mondiaal verknoopte landbouw- en voedselsysteem. Zo hangt het op peil houden van de productie en beschikbaarheid van voedsel in veel landen,

 » Lees verder

’t GezondZijnsHuis: toekomst van GeneesKunst, NU..!

’t-gezondzijnshuis:-toekomst-van-geneeskunst,-nu.!

24-03-20 08:50:00,

Is het nog nodig dat we John Consemulder bij je introduceren? Officieel is hij neuro-psycholoog, maar de titel ‘dr. duizenpoot’ zou hem in onze ogen niet misstaan. Een simpele zoekopdracht op bijv. DuckDuckGo levert een keur van resultaten op, die bevestigen dat John méér doet dan alleen het belichten van zijn vakgebied. John was ook de man die aan het begin stond, zoniet aan de wieg, van deze site. Wanneer je naar zijn artikelen zoekt, zul je zijn vastberadenheid en ook gedrevenheid in zijn teksten kunnen doorvoelen.

Het resultaat van eeuwen medicijnkunde en medische wetenschap..? Een gruwel voor velen en ook voor John Consemulder.

Het is vooral het ethische karakter van de gezondheidszorg dat zijn aandacht trok. Later werd hem helemaal duidelijk dat dit medisch wetenschappelijke vakgebied, doortrokken is van manipulatie, eigenbelang, lak aan de mensheid en nog veel méér zaken die niet bepaald als ‘moreel’ en/of ‘ethisch’ te karakteriseren zijn. Vooral de ongelooflijke wijze waarop vaccinaties worden vereerd en als afgod worden geprezen, is hem een doorn in het oog. Zijn simpele vragen op dit gebied zijn immer, of vaccinaties beantwoorden aan de 3 vragen: ‘Zijn ze betrouwbaar? Zijn ze effectief (werken ze dus wel?) en zijn ze VEILIG?’

Omdat geen van deze 3 vragen door hem en zijn vrouw Renske Skills bevestigend konden worden beantwoord, sterker nog, volledig contra dienden te worden beantwoord, besloten Renske &  John, vanaf ruim 15 jaar terug, hun 3 kinderen niet te laten vaccineren.

De dokter laat de veiligheid aan de Rijksinstituten over en die aan de politiek.. De idiotie ten top..

De inmiddels 3 kerngezonde kinderen huppelen dagelijks om hen heen, als levend bewijs van de juistheid van hun beslissing..! Waarvoor hulde van onze kant! Het voorbeeld toont ook de kracht van het eigen-wijze karakter van deze beide mensen, maar in het kader van dit artikel, vooral die van John.

Zijn eigen-wijze manifesteert hij dagelijks bijna letterlijk. Het is dan vaak zijn eigen wijze of geen wijze. Wat niet betekent dat hij niet zou kunnen samen-werken met anderen, maar die eigen-wijze is vooral een koers. Een koers die John altijd mee zal nemen in zijn werkwijze en die van en met anderen waar hij mee te maken krijgt.. Het siert hem, want zo komt een man tevoorschijn,

 » Lees verder

De toekomst van

de-toekomst-van

04-03-20 06:50:00,

JPEG - 35.2 kB

De Begroting voor de Toekomst van Amerika, gepresenteerd door de Amerikaanse regering, toont de prioriteiten van de Trump Administratie in de federale balans voor het boekjaar 2021 (dat op 1 Oktober van dit jaar begint).

Het is vooral de bedoeling om de sociale uitgaven te verminderen – zo wordt in de begroting de door het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken vereiste toewijzing met 10 % verlaagd. Terwijl dezelfde autoriteiten ons vertellen dat in de VS van oktober tot februari ongeveer 10.000 sterfgevallen op een bevolking van 330 miljoen mensen zijn veroorzaakt door verkoudheden. Een informatie die zorgvuldig is uitgemeten door de grote media, die een wereldalarm hebben doen ontstaan voor de 770 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in China, een land met 1,4 miljard inwoners dat in staat bleek uitzonderlijke maatregelen te treffen om de schade die de epidemie heeft aangericht, te beperken.

We kunnen niet om de verdenking heen dat de invasieve mediacampagne, die terreur zaait over alles wat met China te maken heeft, werkelijk tot doel heeft, wanneer we in de motivatie van de Amerikaanse begroting lezen dat “Amerika geconfronteerd wordt met een uitdaging van rivaliserende nationale staten, in het bijzonder China en Rusland”.

China wordt ervan beschuldigd “een economische oorlog te voeren tegen de Verenigde Staten en hun bondgenoten met cyberwapens” en “de Indo-Pacific-regio, die van cruciaal belang is voor de veiligheid en de economische belangen van de VS, naar eigen beeld te willen modelleren”. Om “de regio te bevrijden van de kwade Chinese invloed” geeft de Amerikaanse regering 30 miljoen dollar aan het “Global Engagement Centre” om de propaganda en desinformatie uit China te blokkeren. In de context van de “groeiende strategische concurrentie” verklaart de Amerikaanse regering dat “de prioriteit van de begroting ligt bij de financiering van programma’s die ons militair voordeel ten opzichte van China, Rusland en alle andere tegenstanders vergroten”.

Met het oog hierop heeft President Trump aangekondigd dat “om de interne veiligheid te garanderen en de belangen van de VS aan de buitenkant te behartigen, mijn begroting 740,5 miljard dollar nodig heeft voor de nationale defensie” (terwijl ze slechts 94,5 miljard dollar nodig heeft voor het Ministerie van Volksgezondheid en Dienstverleningen aan Mensen).

De militaire toewijzing omvat 69 miljard dollar voor oorlogsoperaties in het buitenland,

 » Lees verder

Hoe de Europese Unie over haar toekomst wil beslissen

hoe-de-europese-unie-over-haar-toekomst-wil-beslissen

30-01-20 12:12:00,

In haar intentieverklaring als nieuwe Commissievoorzitter kondigde Ursula von der Leyen in oktober 2019 aan een ‘conferentie over de toekomst van Europa’ te zullen beleggen, startend in 2020 en met een looptijd van twee jaar; het idee was in feite al gelanceerd in de aanloop van de Europese verkiezingen door de Franse president Macron. Deze conferentie moet “burgers, en in het bijzonder jongeren, de civiele samenleving en de Europese instellingen bijeenbrengen als gelijkwaardige partners”.

(Door Herman Michiel, oorspronkelijk verschenen op Ander Europa) foto TeaMeister, CC2.0/Flickr)

De Commissievoorzitter is “bereid om gevolg te geven aan wat overeengekomen wordt”, ook als dit wijzigingen aan de Europese verdragen zou inhouden. Desgewenst zou een lid van het Europees Parlement de conferentie kunnen voorzitten, aldus von der Leyen. Inmiddels is niemand minder dan liberaal haantje-de-voorste Guy Verhofstadt verkozen, sorry, aangeduid als voorzitter, sorry, als “de facto voorzitter” van de conferentie, maar hij zal naar verluidt een christendemocraat (CSU-er Manfred Weber) en een sociaaldemocraat aan zijn zijde moeten dulden.

De conferentie heeft als doel de Europese democratie “een nieuwe zet vooruit” te geven, al vraagt men zich af waartoe dit nog nodig is want von der Leyen spreekt over onze ‘springlevende democratie’ (the vibrancy of our democracy) die moet blijken uit de ‘record-opkomst’ (50,6%) bij de voorbije Europese verkiezingen. De aanzetten die de Duitse ex-minister van defensie zelf geeft op het vlak van democratie lijken niet echt een conferentie van twee jaar te vergen, want ze komen neer op een voortzetting van de huidige ondemocratische praktijken, onder andere een Parlement dat geen wetgevend initiatiefrecht heeft (*1) en de geheime onderhandelingen en petit comité tussen Commissie, Parlement en Raad, de zogenoemde ‘trialogen’, broeiplaats van duistere compromissen.

Of er een ‘nieuwe Europese Unie in de maak’ is zoals Francine Mestrum beweert lijkt me dan ook zeer twijfelachtig. We zijn het ondertussen wel gewoon dat een nieuwe Commissievoorzitter grote uitspraken doet, zoals Juncker in 2014 de ‘Commissie van de laatste kans’ ging voorzitten. Zo zal nu ook von der Leyen van “burgers partners maken gelijkwaardig met de instellingen”; als dit ook maar enige betekenis heeft zou het moeten uitgelegd worden,

 » Lees verder

De toekomst begint | Uitpers

de-toekomst-begint-|-uitpers

24-12-19 09:56:00,

‘Er is een toekomst, maar hoe kom je er?’ werd in Argentinië geroepen. Het antwoord kwam op 10 december: ‘Er is een toekomst en ze begint nu!’. Het was de internationale dag van de mensenrechten, maar ook de dag dat Alberto Fernandez, samen met Cristina Fernandez (geen familie) de macht overnam van Mauricio Macri.

De nieuwe President liet er geen gras over groeien.

Op dag één werd de in het nauw gedreven ex-president van Bolivië als politiek vluchteling ontvangen. Hij wil vanuit Argentinië de oppositie organiseren in het buurland.

Fernandez riep meteen een sociale noodtoestand uit in Argentinië en nauwelijks tien dagen later wordt een flink aantal nieuwe wetten en programma’s op de sporen gezet.

De ‘Wet op de sociale solidariteit en de Productieve heropleving’ werd goedgekeurd in het Parlement. De oppositie en de trotzkisten stemden tegen.

De tarieven voor alle overheidsdiensten zijn voorlopig bevroren, gepensioneerden krijgen een premie van rond de 75 Euro, de prijzen van geneesmiddelen gaan met 8 % naar beneden, bedrijven mogen zes maanden lang niemand ontslagen en doen ze dat toch dan verdubbelen de ontslagvergoedingen, kindertoeslag wordt verhoogd, er komen prijscontroles en de gezondheidszorg wordt verbeterd.

Daarnaast wordt de exportbelasting op soja, graan en maïs verhoogd en zal 30 % belastingen moeten betaald worden op de aankoop van vreemde valuta.

Er wordt onmiddellijk een programma tegen de honger ingevoerd en de abortusregeling wordt versoepeld.

Deze maatregelen komen geen dag te laat. Argentinië, ooit het rijkste land ter wereld, heeft nu meer dan 40 % armoede. De Peso is sinds vorig jaar met 70 % gedevalueerd en de inflatie bedraagt 60 %. Wie herinnert zich nog de woedekreten van het IMF toen Cristina Fernandez, meer dan vier jaar geleden, onvoldoende duidelijkheid gaf over de inflatiecijfers! Met Macri werd het zeker niet beter!

Het volk stemde toen rechts, maar heeft zich dit keer herpakt en de populaire weduwe van Ernesto Kirchner opnieuw verkozen als vice-president. De hoop op beterschap is erg groot, maar makkelijk zal het niet worden.

Net vóor de machtsoverdracht re-organiseerde President Macri de strijdkrachten en kocht nieuwe wapens van Israël en van de Verenigde Staten.

Argentinië heeft van het IMF vorig jaar een lening van 57 miljard US$ gekregen,

 » Lees verder

De toekomst van Syrië volgens de Brussel III conferentie.

de-toekomst-van-syrie-volgens-de-brussel-iii-conferentie.

17-03-19 06:51:00,

ShareTweet


Afbeeldingsresultaat voor EU financed terrorist in SyriaDe conferentie “Ondersteuning over de toekomst van Syrië en de regio” deze week (Brussel III), georganiseerd door de Europese Unie, biedt een belangrijke gelegenheid om de internationale aandacht op het verwoestende Syrische conflict te richten. De bijeenkomst werd voornamelijk bepaald door humanitaire doelstellingen die een inhoudelijke fondsenwervende invloed op zichzelf als een succesvol resultaat zouden hebben. Dat waren de “loze”woorden van de EU, geen woord over het steunen van de “zogenaamde”oppositie”, die een verwoestende oorlog hebben gevoerd, waar de EU, het westen en de VS/Israel, smartegeld zouden moeten betalen aan de Syrische bevolking en de souvereine staat Syrië. Net als gebeurde na WWII en WWI, waar de schuldigen moeten betalen, in dit geval een bedrag dat in de miljarden moet gaan lopen, voor alleen al Syrië, dan ga ik het niet hebben over Irak, Afghanistan en de verwoesting van Libië.

De conferentie was gefocussed op “humanitaire hulp”, een breed begrip in de oorlog. Nog steeds wordt de Syrische regering en daarmee een groot deel van de Syrische bevolking “gedemoniseerd”, Assad heeft de oorlog gewonnen (voorbij gegaan wordt aan minstens twee-derde van de bevolking die achter hem en de regering staan). De bijna acht miljard dollar (hoopt de EU op t ehalen) zal worden besteedt (als het al besteedt wordt) aan de opvang van vluchtelingen en niet aan het schadeloos stellen van de verwoesting van Syrië. Dan je argumenteren dat ook de Russen en het Syrische leger gebombardeerd hebben, maar als het westen niet het “regime-change” plan in werking gesteld hadden en de jihadisten gesponsord hadden, waren er niet zoveel vluchtelingen en geen verwoesting. De Syrische regering had zelf haar problemen opgelost. De “mantra” burgeroorlog is totaal uit haar context genomen. Dit is de tactiek van regime-changes, het bewapen van de oppositie. De hel zou losbreken als Rusland en/of andere landen, de Europese oppositie zou gaan bewapenen, zoals de gele hesjes of ander politieke partijen (de gele hesjes zijn géén politiek partij net zomin als de terroristen in Syrië een politieke partij waren).

Statement van de Brussel III conferentie

Op een dieper niveau zal deze conferentie echter waarschijnlijk een licht werpen op de groeiende spanning tussen de humanitaire kerndoelen en de politieke ambities van staten die beide tegen het regime van Bashar al-Assad zijn en al lange tijd de belangrijkste humanitaire donoren van de Syriërs zijn.

 » Lees verder

Werkplaats voor de Toekomst

Werkplaats voor de Toekomst

11-08-18 01:33:00,

Op vrijdag 21 september a.s. gaat in De Zonneboom in Leiden de

Werkplaats voor de Toekomst – Samen bouwen aan een eerlijke en vrije samenlevingEen scholingscursus sociale driegeleding met John Hogervorst en gastdocenten van start.

In 17 bijeenkomsten (met een frequentie van eens in de twee weken, laatste bijeenkomst 17 mei 2019) wordt de sociale driegeleding onderzocht, besproken, verteerd en gepresenteerd. De bijeenkomsten bestaan uit gezamenlijke studie, behandeling van actuele thema’s, verwerking en toepassing in vraagstukken en thema’s van de deelnemers.

Werkplaats Sociale Driegeleding SEP 18lowres

Nadere informatie in het pdf-bestand, via De Zonneboom of mail naar john@zonneboom.nl voor een belafspraak om al je vragen te stellen.

 » Lees verder

Hoop voor de toekomst!? Bekijk de video: Q – Trust The Plan – Lang Leve Europa!

Hoop voor de toekomst!? Bekijk de video: Q – Trust The Plan – Lang Leve Europa!

07-07-18 06:29:00,

We hebben allemaal zo nu en dan wel wat hoop nodig. Het is niet allemaal doom and gloom, er zijn gelukkig ook vele goede signalen. Nu is het Q-fenomeen niet zonder enige discussie, maar deze video geeft een interessant beeld van wat er allemaal afspeelt in de VS. En dat is goed nieuws voor Europa. Bekijk de video op youtube.com.

Wil YouTube video niet afspelen? Bekijk de video dan op BitChute.com.

Via: ForbiddenKnowledgeTV

 » Lees verder