Topman VNG negeert burgers en roept op tot boycot van 5G-webinar van gemeenteraadsleden – StralingsBewust.info

25-10-20 04:48:00,

We doen al jarenlang ons best om op een constructieve en goed onderbouwde wijze bij landelijke en lokale overheden onder de aandacht te brengen dat draadloze communicatie wel degelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Dat doen we ook bij het Kennisplatform EMV, waarin o.a. de VNG en diverse stralingsbewuste organisaties participeren. We merken dat het lastig is om overheden naar de schaduwzijden van draadloze communicatie te laten kijken.

Geschrokken

Maar we zijn echt geschrokken van hoe de Programmamanager 5G van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) over ons communiceert en hoe hij zelfs een webinar van gemeenteraadsleden over de zorgpunten rondom 5G proactief dringend afraadt.

We vragen ons dan ook af of het daadwerkelijk VNG-beleid is om raadsleden te ontraden om zich breed te informeren. Wij kunnen ons niet voorstellen dat het VNG-bestuur, met Jan van Zanen als voorzitter, blij is met deze gang van zaken. Uiteraard zullen wij de VNG-voorzitter hierover nog gaan benaderen, maar publicatie van de betreffende e-mails zien wij toch als noodzakelijk om de vele raadsleden tijdig te kunnen bereiken over wat er gebeurt (de Raad op Zaterdag, waar o.a. 5G op het programma staat, vindt namelijk a.s. zaterdag al plaats).

Dit kan toch ook anders? We roepen de VNG en de Programmanager 5G hierbij dan ook op om samen te werken in plaats van meer verdeeldheid te crëeren en raadsleden af te raden om zich breed te informeren.

Initiatiefgroep Platform Stralingsbewuste Gemeenten

Steeds meer gemeenteraadsleden worden zich er van bewust dat 5G niet alleen meer gemak en sneller internet oplevert, maar dat er ook wel degelijk vele keerzijden zijn aan deze nieuwe technologie en de explosieve toename van draadloze communicatie (en straling) overal om ons heen. We juichen het dan ook toe dat gemeenteraadsleden zich breder informeren en met een kritische blik naar de ontwikkelingen kijken.

Drie raadsleden (uit Zeist, Bergen op Zoom en Vught) hebben onlangs de initiatiefgroep Platform Stralingsbewuste Gemeenten opgestart. De initiatiefgroep wil met name de krachten bundelen en zorgen voor meer duidelijkheid over diverse zorgpunten inzake de uitrol van 5G. Zij organiseren daartoe een webinar op 8 november om met collega-raadsleden in gesprek te komen. Aangezien wij van StralingsBewust.info dat een heel goed initiatief vinden, hebben we op 29 september een nieuwsbericht op onze website geplaatst om dit breed onder de aandacht te brengen.

 » Lees verder

Topman UNRWA ontkracht mythen Israël-lobby over Palestijnse vluchtelingen – The Rights Forum

24-10-18 05:15:00,

Nieuws

Recht van terugkeer

PVV Hanna Luden Joël Voordewind Kees van der Staaij SGP ChristenUnie recht van terugkeer vluchtelingen Sigrid Kaag UNRWA CIDI antisemitisme Israël-lobby Trump nieuwsanalyse

Recht van terugkeer / Topman UNRWA ontkracht mythen Israël-lobby over Palestijnse vluchtelingen

Palestijnse vluchtelingen zijn niet de enigen voor wie de vluchtelingenstatus erfelijk is, en in schoolboeken voor kinderen van Palestijnse vluchtelingen zijn nooit antisemitische teksten aangetroffen. Op bezoek in Nederland ontzenuwde UNRWA-topman Pierre Krähenbühl de mythen die door de Israël-lobby worden gebruikt om de Palestijnse vluchtelingen hun rechten te ontzeggen.

Zoals veel andere Palestijnen in Gaza is deze vrouw in het Beach-vluchtelingenkamp aangewezen op een houtvuurtje om te koken, de was te doen en haar woning te verwarmen.Tamer Hamam / UNRWA 

‘Palestijnse vluchtelingen vormen de enige vluchtelingenpopulatie ter wereld bij wie de vluchtelingenstatus overgaat op kinderen en kleinkinderen.’ Het is een bewering die haaks staat op de werkelijkheid, maar om de haverklap naar voren wordt gebracht. Doel daarvan is de nakomelingen van de oorspronkelijke Palestijnse vluchtelingen hun rechten te ontzeggen: hun recht op steun, en vooral hun recht op terugkeer naar hun voormalige woonplaatsen in het huidige Israël, en op compensatie voor hun door de staat Israël afgenomen eigendommen. Op basis van het internationaal recht en de universele mensenrechten komen vluchtelingen die rechten toe.

Offensief

Onder aanvoering van de Israëlische regering en de Amerikaanse president Trump is het fabeltje dit jaar het speerpunt in een heus offensief, dat mede is gericht op de ontmanteling van de VN-organisatie die sinds 1949 steun verleent aan Palestijnse vluchtelingen in de regio, de UNRWA. De organisatie wordt afgeschilderd als een instituut dat ‘het vluchtelingenprobleem in stand houdt’ door de vluchtelingenstatus ‘overerfbaar’ te maken. Volgens premier Netanyahu houdt de organisatie ‘het narratief van het zogenaamde recht op terugkeer in stand met als doel de staat Israël te elimineren, en moet de UNRWA verdwijnen’. Trump staakte eerder dit jaar botweg de Amerikaanse bijdrage aan de UNRWA,

 » Lees verder

Topman Total: “We leven in een wereld waarin één land haar wil oplegt” – Geotrendlines

03-10-18 07:55:00,

Eerder dit jaar besloot de Franse olieproduct Total zich onder druk van de Amerikaanse sancties terug te trekken uit Iran, terwijl het bedrijf een jaar eerder nog van plan was voor $4,8 miljard te investeren in een nieuw gaswinningsproject. Ook de inspanningen van de EU, Rusland en China om de internationale deal met Iran overeind te houden hebben het energiebedrijf niet op andere gedachten kunnen brengen. Dat zei de directeur van het energiebedrijf, Patrick Pouyanné, tijdens de plenaire sessie van het Russian Energy Week International Forum.

“We leven in een wereld waarin één land haar wil oplegt. Wij als Total, een wereldwijd bedrijf dat actief is in 130 landen over de hele wereld, kunnen ons niet veroorloven om het risico te nemen dat we verbannen worden van het gebruik van het Amerikaanse financiële systeem. Dat is de realiteit van deze wereld. De EU probeert wat stappen te zetten, die volgens mij meer gericht zijn op het midden- en kleinbedrijf dan op de grote bedrijven.”

Ook de Russische president Poetin werd gevraagd hoe hij naar de situatie met Iran en de Amerikaanse sancties kijkt. Hij zei daar het volgende over.

“Dit kwam te laat, maar beter laat dan nooit. Het kwam te laat, omdat de president van Frankrijk niet zo lang geleden in New York een toespraak hield over de noodzaak om de economische soevereiniteit van de Europese Unie te versterken en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten te verkleinen. Dit is correct, dit klopt helemaal. Dit is het gebruik van politieke instrumenten om een concurrentievoordeel te behalen. Ik geloof dat niemand daar blij mee is, maar dat is feitelijk wat er aan de hand is. We zien het vandaag de dag gebeuren.

Dat zijn de omstandigheden die ons ertoe zetten om na te denken over nieuwe kansen, bijvoorbeeld om niet in dollars te handelen. En hierbij wil ik ook mijn gedachten herhalen, want ik geloof dat onze Amerikaanse partners een grandioze fout maken door het vertrouwen in de dollar als de enige wereldreservemunt te ondermijnen. Ze proberen letterlijk de tak van de boom af te breken waar ze op zitten. Dit is een typische fout die wordt gemaakt door wereldrijken. Mensen denken dat alles absoluut in orde is en dat alles zo solide is dat er geen enkele negatieve consequenties uit voort kunnen vloeien,

 » Lees verder