De totalitaire “Nieuwe Normaliteit” | Door Rainer Rupp | KenFM.de

de-totalitaire-“nieuwe-normaliteit”-|-door-rainer-rupp-|-kenfm.de

07-09-20 07:34:00,

Waarom vreest het Merkel-systeem de buitenparlementaire oppositie?

Een commentaar van Rainer Rupp.

Zelfs voor veel tegenstanders van de demonstratie en massabijeenkomst van zijdelingse denkers in Berlijn op 29 augustus gaan de giftige, ingrijpende veroordelingen van deze oppositie, die uit alle lagen van de bevolking is voortgekomen, door de zelfvoldane politici van de gevestigde partijen te ver. Dit bleek uit de vele haastig georganiseerde talkshows die de afgelopen dagen de radio- en televisie-uitzendingen hebben gevuld. Haastig georganiseerd omdat de uitgenodigde gasten vaak mensen waren die die dag in Berlijn waren geweest en naar de demonstraties hadden gekeken. Ze kwamen niet tot de vooraf bepaalde conclusie dat er bij de demonstratie overal alleen maar nazi’s waren.

Rechten, zoals die van de NPD of Reichsburgers waren er, maar slechts marginaal. In geen geval hadden de rechten een hoofdrol gespeeld, maar de demonstranten en deelnemers aan de rally hadden een dwarsdoorsnede van de bevolking vertegenwoordigd. Met hun verschillende beoordeling hadden ze het echter moeilijk met de massale superioriteit van de politiek correcte gespreksdeelnemers. Mevrouw Saskia Esken, het vrouwelijke deel van de dubbele leiding van het neoliberale EPD, vatte hun standpunt als volgt samen als leidraad voor politiek correcte media-aandacht op Twitter:

„Holocaustontkenners, antisemitische samenzweringsideologen en esotici, die vertegenwoordigers van media, wetenschap en politiek ’schuldig‘ verklaren en openlijk oproepen tot de bestorming van de Rijksdag en de omverwerping ervan.“

Dat was de teneur van de publieke media-aandacht. Samen met de particuliere mediagroepen die in het gareel zijn gebracht, overspoelen zij ons land sinds het weekend in een eindeloze lus met een tsunami van hypocriete verontwaardiging over nazi’s, rechten en „corona-ontkenners“. De term „ontkenners“ is bedoeld om deze laatste psychologisch dicht bij de holocaustontkenners te brengen.

De huidige propagandacampagne tegen de buitenparlementaire oppositie is ongewoon massaal. Het is duidelijk dat zelfs in de laatste uithoek van onze republiek het beeld moet worden overgebracht aan de rechtse burger dat alleen rechtse en nazi’s, of aan de nazi’s gelinkte gekken met kwaadaardige, achterbakse en antidemocratische bedoelingen het optreden van goede politici die zich bekommeren om het algemeen belang, in twijfel trekken.

Het motto is, geloof ons, wij zijn van de overheid. Alleen een nazi-schurk kan eraan twijfelen dat de honderden miljarden euro’s aan Corona-hulppakketten niet alleen ten behoeve van de werkende bevolking royaal zijn verdeeld.

 » Lees verder

Hoe we de totalitaire machtsgreep en UN Agenda 2030 weerstaan

hoe-we-de-totalitaire-machtsgreep-en-un-agenda-2030-weerstaan

22-05-20 04:28:00,

Het wordt steeds duidelijker dat de coronacrisis de dekmantel is voor een lang voorbereide, wereldwijde machtsgreep van een kleine elite van machthebbers. Met hun Agenda 21 voor de hele eeuw en Agenda 2030 voor de middellange termijn veroorzaken zij chaos. Hun bedoeling daarmee is de wereld opnieuw in te richten, nu naar hún beeld. Dat is een misrekening, want wij – de bevolking – gaan dit niet toestaan. Wij gaan de wereld vormgeven naar óns beeld.

ALOHA2030 tegen de machtsgreep

De grote, allesbepalende vraag waar we de komende maanden en mogelijk jaren voor staan is deze:

Hoe kunnen we ons op een zódanige manier verdedigen tegen de totalitaire machtsgreep dat we door ons verzet een nieuwe, door ons gewenste werkelijkheid vormgeven?

Doos van Pandora

Het pakket aan maatregelen dat in de slipstream van de coronacrisis op ons afkomt, is een Orwelliaanse doos van Pandora. Een paar kernpunten daaruit:

* gedwongen vaccinaties en daardoor grote gezondheidsschade bij allen* het chippen en daarmee het aan het netwerk ‘hangen’ van de hele bevolking

* rigoureuze censuur en controle

* ontmanteling van de rechtsstaat

* nergens te ontlopen 5G-straling (100% dekking)

* ontvolking van het platteland en concentratie van de bevolking in grote urbane centra (smart cities)

* afschaffing van contant geld

* staatscontrole van de voedselmarkt en voedseldistributie

* het ‘uitfaseren’ van ouderen en onproductieven, voornamelijk door medische dwang (bevolkingsonderzoeken en vaccinaties)

* een herschikking (‘reset’) van de wereldeconomie waarbij nog meer macht bij de elite terechtkomt, met verarming van grote delen van de wereldbevolking als gevolg.

Angst overwinnen

De wereldelite gebruikt doodsangst als wapen om dit pakket door te drukken. De reguliere media vuren een eindeloze reeks enge beelden en nare berichten op ons af, waardoor we gaandeweg niet meer helder kunnen denken.

Daarom begint ieder goed antwoord op deze machtsgreep met kalmte, helderheid en overzicht. Wat daarbij enorm helpt is aarding, voeling houden met moeder Aarde. Regelmatig in de natuur zijn. Veel bewegen. Relativeren. Mediteren.

Maar met alleen aarden en mediteren komen we er niet. We moeten ook onze ruggen rechten en in actie komen.

 » Lees verder

De totalitaire horrorvisie van het World Economic Forum wordt gerealiseerd | KenFM.de

de-totalitaire-horrorvisie-van-het-world-economic-forum-wordt-gerealiseerd-|-kenfm.de

15-04-20 04:20:00,

Een standpunt van Norbert Häring.

Het project heeft tot nu toe gelopen onder de titel „“The Known Traveller“, in het originele The Known Traveller Digital Identity project“, kortweg KTDI.

Net als het toenmalige verslag is het vervolgrapport, het KTDI-witboek, eind januari zonder fanfare op het internet gepubliceerd. Deze rapporten, opgesteld door het adviesbureau Accenture, moeten alleen worden gelezen door degenen die betrokken zijn bij de digitale bewaking en beveiliging. Om begrijpelijke redenen hebben ze het liever over digitale identiteit dan over digitale controle.

Zo hoort het te werken: We vullen zelf een database met betrouwbare informatie over ons, of beter gezegd, we vragen of autoriseren anderen om daar gegevens over ons te plaatsen. Dit moet in de eerste plaats een identiteitsbewijs zijn, maar ook onze reisgeschiedenis, bankgegevens, hotelaccommodatie, huurautoboekingen, documenten van universiteiten, overheidskantoren en nog veel meer. Als we een grens willen overschrijden, geven we de autoriteiten vrijwillig toegang tot deze gegevens, zodat ze zich er vooraf van kunnen overtuigen dat we onschadelijk zijn. Met behulp van gezichtsherkenning en onze (idealiter) biometrisch gelinkte smartphone kunnen ze zich ervan overtuigen dat we zijn wie we beweren te zijn als ze de grens oversteken. Als we ijverig genoeg zijn om digitaal bewijs te verzamelen en royaal genoeg zijn geweest met deze gegevens, zullen we beloond worden door langs de rijen van andere reizigers te mogen lopen, een voorkeursbehandeling te krijgen en minimale controles, maar als er enige twijfel bestaat over de bedoelingen van een reiziger, kan de grensbeambte, op basis van de verstrekte informatie, „hem meer diepgaande vragen stellen, bijvoorbeeld om een beter inzicht te krijgen in zijn recente activiteiten“.

Het is gemakkelijk voor te stellen hoe „vrijwillig“ deze gegevens zullen worden vrijgegeven als het systeem eenmaal in werking is getreden. De test wordt uitgevoerd door de grensautoriteiten van Canada en Nederland, met de luchtvaartmaatschappijen KLM en Air Canada op de luchthavens van Amsterdam, Toronto en Montreal.

Het is natuurlijk niet uit puur kosmopolitisch plichtsbesef dat bedrijven als Visa en Google zich zo inzetten voor de ontwikkeling van een dergelijk systeem voor de politieautoriteiten op eigen kosten. De grensautoriteiten worden veeleer uitgeroepen tot de ideale katalysator om de kritische massa te creëren voor een dergelijk systeem van zelfcontrole en gegevensuitwisseling,

 » Lees verder