Transnationaal Elite Fascisme | Door Ullrich Mies | KenFM.de

transnationaal-elite-fascisme-|-door-ullrich-mies-|-kenfm.de

25-08-20 07:44:00,

Sinds maart 2020 is de vorm van de heerschappij die zich sinds de val van de Berlijnse Muur in 1989/1990 systematisch ontvouwt, volledig zichtbaar: een transnationaal opererende oligarchische kaste heeft de heerschappij in de westerse „democratieën“ overgenomen.

Een commentaar van Ullrich Mies.

De massabasis van het „traditionele“ fascisme was de enthousiaste kleingeestige bourgeoisie, opgehitst door propaganda (1). De leider (staat) beloofde de massa’s redding van alle kwaad. De leider droeg de massa’s, de massa’s droegen de leider (staat) en de laatste leidde hen in het belang van het (monopolie)kapitaal naar de oorlog en de ondergang. In de loop van de laatste decennia is er een transnationale, goed verbonden kaste ontstaan, die haar oorlogen niet langer alleen naar buiten toe voert, maar die het maatschappelijk middenveld als geheel als een bedreiging voor haar macht beschouwt. Sinds maart 2020 hebben de machtscentra hun oorlog naar binnen uitgebreid in naam van het coronabesmettingsregime.

Met transnationaal „elite“ fascisme bedoel ik een alliantie van transnationale kapitalistische klasse, transnationale machtselite (Transnationale Kapitalistische Klasse en Transnationale Machts Elite) (2) met het transnationale digitale, militaire, inlichtingen-, wetenschaps- en mediacomplex en de regeringen als hun uitvoerende comités. Ik noem dit conglomeraat de parasieten van de burgermaatschappijen die als „gastheer“ dienen.

Hun nieuwe manier van overheersing is een gezondheidsdictatuur die gebaseerd is op infectieregimes die op elk moment kunnen worden geactiveerd. Vandaag Covid-19, morgen rhinovirussen, overmorgen misschien malaria of een „biologische oorlogsvoering“.

De „war on terror“ is sinds maart 2020 uitgebreid met de „war on infection“. Dit is gericht tegen de mensheid als geheel.

De „grote zorg“ van de machtscentra voor „volksgezondheid“ is een ongekend propagandistisch meesterwerk in de geschiedenis van de mensheid. Het is een jarenlang voorbereide PSYOP, een psychologische oorlogsvoering tegen de burgermaatschappij.

Na tientallen jaren van fouten van de heersende klieken was de legitimiteit van de westerse politiek eind 2019 op nul gezet. En degenen die de planeet, de mensheid, het samenleven, de innerlijke en uiterlijke vrede en alle positieve waarden van de menselijke geschiedenis hebben geruïneerd, worden nu verondersteld de grote verlossers van de mensheid te zijn?

Hoe ahistorisch, nietsvermoedend, naïef en door de media gehersenspoeld moet men zijn om de drijfveren van het geglobaliseerde rampenkapitalisme en de daders van de ramp te ontlasten van de grote zorg voor de gezondheid van de mensen?

 » Lees verder