Het ‘Draaiboek triage op niet-medische criteria ten tijde van Covid-19’ (2)

het-‘draaiboek-triage-op-niet-medische-criteria-ten-tijde-van-covid-19’-(2)

21-06-20 07:25:00,

Schermafbeelding 2020-06-20 om 23.19.34

Patiënten die op een intensive care moeten worden opgenomen zijn in twee categorieën te verdelen:

  1. Ongeplande opnames (zowel voor medische redenen als chirurgische redenen
  2. Geplande opnames (vrijwel uitsluitend na een ingrijpende chirurgische ingreep)

Voorbeelden uit de eerste categorie zijn patiënten met:

Een ernstige infectieziekte resulterend in een sepsis (‘bloedvergiftiging’) of ernstig orgaanfalen (door virussen zoals influenza of SARS-CoV-2; bacteriën zoals pneumokokken, streptokokken)

Letsel door een ernstig ongeval aan het hoofd/hersenen, borstkas, buik, wervelkolom of extremiteiten;

Een subarachnoïdale bloeding (een bloeding rondom de hersenen tussen de hersenvliezen);

Een hersenbloeding (in het hersenweefsel);

Een longembolie;

Een ernstige zelfdodingspoging (verhanging, sprong van hoogte, vergiftiging door grote hoeveelheid medicamenten);

Bijna-verdrinking;

Ernstige zwangerschapsvergiftiging;

Na reanimatie voor een hartstilstand;

Een gebarsten aneurysma van de grote lichaamsslagader;

Het falen van de ademhaling door verschillende redenen;

Het acuut falen van de leverfunctie Complicaties bij chemotherapie of beenmergtransplantatie bij kanker.

Voorbeelden uit de tweede categorie zijn:

Het vervaardigen van een slokdarm uit een deel van de maag bij slokdarmkanker;

Transplantatie van de lever of longen; 

Chirurgische ingrepen in de hersenen bijvoorbeeld voor bepaalde hersentumoren; 

Operatie aan het hart (CABG).

Leeftijd en geslacht

De genoemde redenen voor opname op de intensive care komen bij een bepaalde leeftijd en geslacht meer voor. Een ernstig traumatisch schedelhersenletsel treft vooral jonge mannen na een verkeersongeval en ouderen die van de trap vallen. Een groot ongeval treft meer jonge mannen en mannen van middelbare leeftijd. Een subarachnoïdale bloeding treft vooral vrouwen van middelbare leeftijd terwijl een hersenbloeding veelal  oudere mannen en vrouwen treft. Ernstige zelfdodingspogingen zien wij vooral bij adolescenten en mensen van middelbare leeftijd. Slokdarmkanker treft vooral mannen ouder dan 55 jaar met een piek rond 65 jaar. Longembolieën komen op elke leeftijd voor waaronder jonge vrouwen die de anticonceptiepil gebruiken. Een ernstige sepsis komt vooral vanaf veertig jaar voor maar ook bij tieners, adolescenten en ouderen. Dit is afhankelijk van de verwekker van de infectie. Bijvoorbeeld een meningokokkensepsis treft vaak jongeren terwijl wij COVID-19 vooral bij 60+ers zagen. Leukemie treft jonge mensen en solide tumoren komen bij alle leeftijden voor.

 » Lees verder

Het ‘Draaiboek triage op niet-medische criteria ten tijde van COVID-19’ (1)

het-‘draaiboek-triage-op-niet-medische-criteria-ten-tijde-van-covid-19’-(1)

19-06-20 06:10:00,

Op 16 juni publiceerden de Federatie Medische Specialisten en de Artsenfederatie KNMG  het draaiboek ‘Triage op basis van niet-medische overwegingen voor ic-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie’. Het draaiboek beschrijft hoe artsen moeten beslissen over wie wel en wie niet een ic-plek krijgt als door een uitbraak van SARS-CoV-2 de druk op de ic-bedden landelijk zo hoog oploopt dat er tekorten ontstaan.

Voor alle duidelijkheid: Het gaat dan om beslissingen op niet-medische criteria.

Om te voorkomen dat niet-COVID-19 patiënten worden benadeeld of bevoordeeld ten opzichte van COVID-19 patiënten zijn de criteria voor opname op de ic voor alle patiënten gelijk.

Zij stellen drie criteria:

  1. Prioriteit voor opname van patiënten met een korte opnameduur
  2. Hulpverleners die besmet zijn geraakt door gebrek aan beschermende maatregelen krijgen prioriteit
  3. Selectie op leeftijd naar het principe van ‘fair innings’ (jonge patiënten hebben prioriteit boven oudere).

In deze blog zal ik ingaan op het eerste criterium

Er moet dus, zo stellen de opstellers van het draaiboek, prioriteit gegeven worden aan patiënten van wie ingeschat kan worden dat zij minder lang ic zorg nodig hebben om te overleven, en daardoor dus minder beroep doen op schaarse ic-capaciteit. Dat betekent dat patiënten die voorspelbaar een langere ic-opname nodig zullen hebben, een lagere prioriteit krijgen. De achterliggende gedachte is dat op deze manier kwantitatief meer levens gered kunnen worden. Immers als vijf patiënten allen twee dagen het ic-bed nodig hebben om te overleven en een andere patiënt heeft daar tien dagen voor nodig, dan is het efficiënt gebruik van schaarse middellen de vijf patiënten op te nemen en de de patiënt die er tien dagen voor nodig heeft niet.

Opnames op Intensive-careafdelingen

In 2018 werden op Nederlandse intensive-careafdelingen 77.189 patiënten opgenomen, waarvan 40.949 (53,1%) voor spoedeisende medische redenen, 8692 (11.6) voor spoedeisende chirurgische redenen, 26.788 (34,7%) voor geplande chirurgische redenen en 490 (0,6) voor overige redenen.

Schermafbeelding 2020-06-18 om 21.10.31Gegevens NICE jaarbericht 2018

Behandelduur op de intensive care

Schermafbeelding 2020-06-18 om 20.40.05

De opstellers van het draaiboek geven niet aan wat zij met ‘minder lange ic-zorg’ bedoelen. De mediane behandelduur voor een patiënt op de intensive care is dus ongeveer twee dagen.

 » Lees verder