Samenzweringen tussen theorie en praktijk | Door Klaus Hartmann | KenFM.de

samenzweringen-tussen-theorie-en-praktijk-|-door-klaus-hartmann-|-kenfm.de

07-07-20 09:10:00,

Een commentaar van Klaus Hartmann.

Met het terugdringen van het virus genaamd „SARS-CoV-2“ en het loslaten van het „Corona cabaret“ komt er ook een einde aan de tijd van protesten tegen het „Corona regime“. Ongeacht hoe reëel of overdreven de dreiging van het virus was, is er geen ontkenning van de angst dat onder de vlag van „gezondheidsbescherming“ de basis- en mensenrechten, met inbegrip van sociale rechten, permanent kunnen worden opgeschort of beperkt. Het zou naïef zijn te veronderstellen dat de heersende klassen in hun „maatregelen“ niet ook het aspect van het „gehoorzaamheidsexperiment“ hadden meegenomen, waaruit het „onderpand“ in de richting van een reactionaire staatsreconstructie kon worden getrokken.

Een sterke aanwijzing hiervoor is het sociale klimaat waarin de discussie aan alle kanten van de zaak werd gevoerd, of gewoonweg niet mocht worden gevoerd. Dit klimaat werd gekenmerkt door onverdraagzaamheid, de vernauwing van de „geoorloofde“ gang van zaken en de uitsluiting van alle stemmen die geen eer betonen aan het „officiële verhaal“. Dit is des te opmerkelijker omdat de medisch-wetenschappelijke discussie in geen geval kan worden afgesloten en er voortdurend nieuwe bevindingen worden toegevoegd. Ook in het virusdebat zijn verdachte „cultuur“ en conformiteit vijanden van het vrije, op wetenschap gebaseerde denken.

Een sleutelwoord dat wijst op de inspanningen om de mensen op één lijn te krijgen is het scheldwoord „samenzweringstheoreticus“, en dit lijkt een vrij ernstig neveneffect en gevolg van de pandemie te zijn. Vaker dan ooit tevoren heeft het de pers, radio en televisie achtervolgd, op sommige dagen werd het ons per uur op het nieuws opgedrongen.

„In het kielzog van het coronavirus beleven samenzweringstheorieën momenteel een hausse“, aldus de „Fokus“ op 26.04.2020, waarschuwt de „Spiegel“ op 10.05.2020 voor een „alliantie van imbeciliteit“ en in de „taz“ spreekt de Berlijnse senator van Binnenlandse Zaken, Geisel (SPD), van „verachters van het systeem“. Het immuunsysteem tegen „onzin“ lijkt te zijn verzwakt: 20 procent van de kiezers gelooft dat „politici en de media het gevaar van het coronavirus opzettelijk overdrijven om het publiek te misleiden“, het meest geschonden dimap dat in opdracht van het NDR-mediatijdschrift ZAPP is ontdekt. Vanuit hetzelfde instituut kwam het ARD-magazine Kontraste erachter dat 38 procent van de ondervraagden ten minste enkele van hun familieleden,

 » Lees verder

Is er een verband tussen hoge mortaliteit bij griep en 5G-straling?

is-er-een-verband-tussen-hoge-mortaliteit-bij-griep-en-5g-straling?

15-03-20 04:03:00,

Ik ga er vooralsnog van uit dat we wat betreft het coronavirus niet met een pandemie te maken hebben, maar met een tamelijk milde seizoensgriep. Hoe kan het dan dat uit sommige plaatsen zoveel sterfgevallen worden gemeld?

Vorige maand was dit het geval in Wuhan in China. Door verschillende bloggers is toen gewezen op het feit dat juist in deze stad een grootschalige 5G-uitrol gaande is. 5G zou volgens hen een funest gevolg kunnen hebben voor de zuurstofopname in de longen.

Inmiddels is ook de regio Lombardije in Italië een corona ‘hotspot’ met een buitensporig hoog aantal sterfgevallen. En ook hier is er mogelijk een verband met 5G, want in grote delen van deze streek is 5G inmiddels operationeel. Een van de netwerk providers die dat hier doet heet Tim.

Net als de Chinese provincie Hubei, waarin Wuhan ligt, is ook de regio Lombardije (met grote steden als Milaan, Brescia en Bergamo) dichtbevolkt en sterk geïndustrialiseerd.

Milaan en Bergamo

Dit bericht van 6 december vorig jaar las ik in Dday, naar het zich laat aanzien een soort Italiaanse Nu.nl (de vette letters zijn door Dday aangebracht):

“De volgende fase van TIM’s 5G is Milaan, door het bedrijf gedefinieerd als 5G ready city, aangezien er al meer dan 60 knooppunten zijn geïnstalleerd die de belangrijkste delen van de metropool bestrijken.”

En verder:

“TIM maakt bekend dat dankzij de realisatie van deze infrastructuur al meer dan een derde van de Milanezen potentieel door 5G wordt bereikt. In 2020 heeft TIM zich gecommitteerd aan de ontwikkeling van het bestaande netwerk om in totaal 100 knooppunten te bereiken. In de eerste maanden van 2020 zal de uitbreiding van de 5G van TIM doorgaan naar de steden Bergamo, Como en Varese.”

Kijk en daar hebben we het:
Bergamo, dat in de berichtgeving in ons land zo centraal staat de afgelopen dagen met koppen als:

De enorme impact van corona in Bergamo
Bergamo op slot
Waarschuwing uit epicentrum Bergamo: ‘Nederland reageert veel te traag’

Er staat niet bij, in al deze alarmerende berichten, dat in Bergamo zeer onlangs 5G in werking is getreden.

 » Lees verder

Verband tussen #coronavirus en #5G zin of onzin? #COVIDー19 –

verband-tussen-#coronavirus-en-#5g-zin-of-onzin?-#covidー19-–

26-02-20 08:54:00,

Het gerucht verspreidt zich over het internet dat er een geen sprake is van een corona virus uitbraak. Sterker nog het vermoeden bestaat dat de ziekteverschijnselen niets te maken hebben met corona, maar veroorzaakt worden door de straling van 5G. We zetten de ideeën op een rijtje.

Verband 5G en Wuhan

Wuhan, de plaats waar de eerste gevallen van het virus voorkomen, ligt in de provincie Hubei. Hier wordt in 2019 het eerste 5G netwerk uitgerold op 31 oktober. Eind 2019 zijn naar verwachting 10.000 5G basis stations geïnstalleerd, volgens Song Qizhu, hoofd van Hubeis provinciale communicatie. Lees verder

Volgens Annie Logical (bekijk deze site) is de corona virus pandemie een hoax. De gebruikelijke spelers doen mee en claimen binnen 2 uur een vaccin te hebben. Dat roept inderdaad veel vragen op.

Het biedt 5G de mogelijkheid om volledig uit te pakken en te overtuigen als een grote stap vooruit. De Chinese 5G leveranciers zijn er inderdaad als de kippen bij om het 5G netwerk ook te installeren in het in Wuhan gebouwde noodziekenhuis.

Volgens Logical komt het goed uit dat het gebied hermetisch van de buitenwereld moet worden afgegrendeld om verspreiding van het virus tegen te gaan. Juist op het moment dat er protesten zijn tegen de verbrandingsovens die ademhalingsproblemen veroorzaken.

Link corona met 5G

Volgens Annie lijkt het dat 5G-straling de cellen van het menselijk lichaam opent zodat vervuiling en dergelijke gemakkelijker het lichaam kan binnendringen en symptomen kan geven van een virale infectie.

Makia Freeman schrijft dat 5G de ziekteverschijnselen veroorzaken of zelfs verergeren.

Barcelo schrijft in haar artikel zelfs over de ‘magnetron ziekte’ die door 4G en 5G veroorzaakt wordt. Ook zij verwacht binnenkort dat er een verplicht vaccin klaar is voor de mensheid. Dit is dan zogenaamd levensreddend, terwijl het ‘slechts’ om de gevolgen van de 5G straling gaat. Zij voegt hier fijntjes aan toe dat de VS op 31 januari 2020 aankondigt over drie maanden vaccinatie trials tegen het virus klaar te zullen hebben.

De symptomen waaraan de zogenaamd met corona besmette mensen lijden komen overeen met de gevolgen van straling.

 » Lees verder

Hoe kan de kloof tussen rijk en arm worden gedicht? – Ad Broere’s Blog

hoe-kan-de-kloof-tussen-rijk-en-arm-worden-gedicht?-–-ad-broere’s-blog

20-01-20 01:30:00,

De acht rijksten ter wereld bezitten evenveel als de armste helft van de mensheid (3,6 miljard mensen). Oxfam publiceerde onlangs een nieuw rapport ter gelegenheid van het jaarlijkse congres van politieke leiders en topondernemers in Davos.

Het Oxfam rapport ‘An economy for the 99 percent’ toont aan dat de kloof tussen rijk en arm veel dieper is dan werd gevreesd. De multinationale ondernemingen en de superrijken voeden de ongelijkheid door belasting te ontwijken, lonen te verlagen en door hun macht te gebruiken om de politiek te beïnvloeden. Volgens Oxfam is er een fundamentele verandering nodig in de manier waarop wij onze economie regelen, om alle mensen te laten delen in de opbrengsten en niet slechts enkele bevoorrechten. Nieuwe en betere data over de vermogensverdeling geven aan dat de armste helft van de mensheid nog minder bezit dan werd verondersteld. Als deze informatie vorig jaar beschikbaar zou zijn geweest dan zou zijn aangetoond dat de negen rijkste miljardairs samen evenveel bezitten als de armste helft van de wereld en niet de 62 rijkste zoals Oxfam vorig jaar publiceerde.

Byanyima, directeur van Oxfam heeft gezegd: “De miljoenen mensen die getroffen zijn door deze failliete economie hebben behoefte aan oplossingen en niet aan zondebokken. Daarom ontwikkelt Oxfam een nieuwe strategie, gebaseerd op gezond verstand. Overheden zijn volgens ons in staat om veel beter om te gaan dan ze tot dusver hebben gedaan met de uitdaging van technologische verandering en de krachten die de markt beheersen. Politici kunnen stoppen met hun geobsedeerdheid op het Bruto Binnenlands Product en zich richten op een betere welvaartverdeling voor iedereen en niet voor slechts enkele rijken. Dan is er een betere toekomst haalbaar voor allen.”

Oxfam’s blauwdruk voor een menswaardiger economie zet overheden van alle landen aan het werk:

  • Ze roepen een halt toe aan de extreme concentratie van rijkdom bij enkelen. De belasting op vermogen en op hoge inkomens zou flink moeten stijgen om gelijkere kansen voor iedereen te creëren en om geld beschikbaar te hebben voor de gezondheidszorg, educatie en het scheppen van werkgelegenheid.
  • Ze gaan samenwerken in plaats van concurreren. Ze zouden samen moeten werken om een behoorlijke beloning voor werknemers te kunnen garanderen en om een eind te maken aan belastingontwijking en het omlaagdrukken van de vennootschapsbelasting.

 » Lees verder

EU: 120 lege auto’s tussen Brussel en Strassburg…!!

eu:-120-lege-auto’s-tussen-brussel-en-strassburg…!!

03-01-20 03:28:00,


x
x
EU: 120 lege auto’s tussen Brussel en Strassburg…!!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Wist jij dat en groot deel van de zowat 120 auto’s met chauffeur, die voor de maandelijkse plenaire zitting van het Europees Parlement van Brussel naar Straatsburg worden gereden, die rit maakt, zónder dat er een inzittende aanwezig is..!? Een woordvoerster van het EU-parlement heeft dat onlangs bevestigd aan het Duitse nieuwsagentschap DPA. Zoals je weet verhuizen leden van het Europees Parlement elke maand van Brussel naar Straatsburg voor de plenaire vergaderingen van hun assemblee.

Maar wat weinigen weten, is dat ook de chauffeurdienst van het parlement op dat moment dan de ‘overstap’ maakt van zo’n 450 kilometer. De ongeveer 120 wagens worden naar Straatsburg gereden, zodat ze dienstbaar zijn, om de parlementsleden aldaar van bijv. de luchthaven of het station naar het parlement te kunnen brengen..

Maar de meeste van die 120 wagens blijven, met uitzondering van de chauffeur, helemaal leeg tijdens die rit op dat traject. Want er zijn maar een paar van de 751 Europese parlementsleden die van de gelegenheid gebruik maken om mee naar Straatsburg te reizen. Zo zijn voor de zitting van november 2019, zo meldt het persbureau, slechts 25 gekozen meegereden.

De woordvoerster van het Europees Parlement verdedigt deze manier van werken. Volgens haar is het ‘in het belang van goed financieel beheer’ niet raadzaam is om wagens in Straatsburg te stationeren. Ze beklemtoont ook dat het meestal om elektrische of hybride wagens gaat. Het rekensommetje daarbij is waarschijnlijk dat de 12 verhuizingen van Brussel naar Strasburg of vice versa op déze wijze, goedkoper is, dan een extra wagenpark aan te schaffen van 120 auto’s..

Maar deze maandelijkse volksverhuizing tussen Brussel en Straatsburg of omgekeerd, lokt al lange tijd kritiek uit, omdat die operatie als volstrekt overbodig, duur en weinig milieuvriendelijk wordt beschouwd. Voor velen is dit verhaal hét bewijs dat het Europese parlement niet of nauwelijks in staat is haar eigen handelen tegen het licht te houden, waardoor het ook het failliet van de Europese Gemeenschap betekent..! Kijk eens naar deze 2 delen over dat parlement, waarbij reporter Tom Staal van GeenStijl de EU onder de loep legt.

– Let-op! Aanbieding geldig t/m 7 januari – In principe is wat wij in Nederland bedoelen met ‘gezelligheid’,

 » Lees verder

Handelsverdrag tussen Canada en de EU is regeren via geheime werkgroepen

08-10-19 08:07:00,

Het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada leidt tot achterkamertjespolitiek van de bovenste plank. De werkgroepen die vrijhandelsverdrag CETA glad moeten strijken, hebben wetgevende bevoegdheden. Tegelijkertijd blijven hun leden geheim, net als wat zij onderling bespreken. En dat is op zijn zachtst gezegd zeer ondemocratisch. Volgende week stemt de Tweede Kamer over CETA.

Eind maart 2018 meldt een groep topambtenaren van de Europese Commissie zich bij het hoofdkwartier van de Canadese diplomatieke buitenlanddienst, dat recht tegenover het Victoriaanse landhuis ligt waar ooit de allereerste premier van Canada woonde. In de verte stroomt de majestueuze Ottawa-rivier ongestoord richting Montréal. De topambtenaren het massieve regeringscomplex aan Sussex Drive in de Canadese hoofdstad binnen voor een werkgroepbijeenkomst over vrijhandelsverdrag CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement). 

Officieel heet de werkgroep Joint Management Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures (JMC-SPS). De groep moet onderzoeken of de handelsregels in CETA wel verenigbaar zijn met bestaande wetgeving over voedselveiligheid, plantgezondheid, dierenwelzijn en pesticidengebruik. Daarbij heeft de groep verregaande bevoegdheden: de leden mogen veranderingen aanbrengen in de verdragstekst en bindende aanbevelingen doen over wetgeving. Waarover de Europese en Canadese ambtenaren die dag precies overleggen, blijft geheim. Ook de deelnemerslijst houdt de Europese Commissie liever onder de pet. 

Export groeit met 12 procent

CETA is een groot handelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie (EU), dat bedoeld is om handelsbarrières en importheffingen terug te brengen, onnodige douanecontroles te voorkomen en productiestandaarden te harmoniseren.Dit alles moet de Europees-Canadese handel fiks stimuleren en brengt dus extra geld in het laatje, volgens de Europese Commissie. CETA is gedeeltelijk van kracht geworden op 21 september 2017. Sindsdien is de Nederlandse goederenexport naar Canada volgens de rijksoverheid met 12 procent gegroeid. 

Over het gedeelte van het verdrag met meer controversiële wetgeving moeten de parlementen van alle EU-lidstaten zich nog uitspreken. Veel critici vragen zich bijvoorbeeld af waarom het nodig is om in CETA een aparte investeringsrechtbank (ICS – Investment Court System) op te tuigen, die bedrijven de macht geeft om overheden aan te klagen. Het Franse Assemblée Nationale heeft CETA in juli 2019 al volledig goedgekeurd. De Bondsdag in Berlijn heeft nog geen beslissing genomen en in Nederland stemt de Tweede Kamer half oktober over CETA. 

Om de 1598 pagina’s aan nieuwe handelsregels toch al soepel te kunnen invoeren,

 » Lees verder

De brug tussen binnen en buiten..!

de-brug-tussen-binnen-en-buiten.!

16-07-19 09:17:00,


x
x
De brug tussen binnen en buiten

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Dualisme.. Als pas in een lichaam geboren ziel landt ieder in een wereld die in alle opzichten wezensvreemd is aan wat de ziel daarvoor heeft ervaren in de geestelijke wereld. Door opvoeding en onderwijs wordt een ieder, via de in de loop der tijd steeds meer uitgeholde taal, geïndoctrineerd met een per definitie dualistisch begrippenkader dat als waar en echt wordt beschouwd. Daarmee wordt de nieuw geïncarneerde ziel langzaam aan geleerd zich te ‘voegen’.

Zich te voegen in de al lang voorbereidde en op hem wachtende matrix van een veruiterlijkt leven. Waarin seks, competitie, strijd, status, bezit vergaren, doen wat anderen willen dat je doet en macht de hoofdrol spelen. Zo wordt de eerste scheiding tussen binnen- en buitenwereld stevig verankerd in de ziel van een opgroeiend kind. Deze wordt gedurende de rest van het leven alleen maar bevestigd en bekrachtigd.

De egovorming gedijt zeer op deze scheiding en ontleent er haar drijfveer aan om alles dat het als buiten zich ervaart te willen bestrijden en controleren. De dualisme-bevorderende taalprogrammering, wordt in vele gevallen door een mensonwaardig agressief anderszins manipulerend programma ondersteund. Die ondersteuning vindt plaats door geheime diensten ontwikkelde mind control programma’s.

Deze geheime diensten worden aangestuurd door demonische tegenstrevende krachten. De inmiddels bekende Trias Satanica van geld, seks en macht is daarbij het uitgangspunt. Een ieder die macht wil, zal zijn/haar ziel aan deze Trias Satanica moeten verkopen om een gewenste hooggeplaatste positie te verkrijgen. Dit houdt in dat men door seks, vooral met minderjarigen, chantabel wordt gemaakt om geld en macht te verwerven.

Onthullingen
Gedurende de laatste decennia zijn er steeds meer onthullingen geweest over het perverse en voorheen verborgen karakter van kinderhandel en meerdere verdorven handelszaken. Het aantal onthullingen lijkt de laatste jaren toegenomen te zijn. Sinds de jaren ’80 kent de VS de doofpot van de Franklin kindermisbruikzaak, België kent sinds 1996 de Dutroux-zaak, Nederland kent sinds 2008 de Joris Demmink-zaak, Portugal kent sinds 2010 de Casa Pia kindermisbruikzaak (HIER).

Ook in Nederland speelt het kindermisbruik in Jeugdzorginstellingen sinds 2010 een rol. De door de regering ingestelde onderzoekscommissie Samson wist daarvan slechts een sterk gecensureerd topje van de ijsberg te onthullen (HIER).

 » Lees verder

Thailand tussen generaals en groot geld | Uitpers

thailand-tussen-generaals-en-groot-geld-uitpers

26-03-19 11:03:00,

Toekomst, de verrassing (Bangkok Post)

Generaal Prayuth Chan-ocha maakt kans premier van Thailand te blijven. Niet dat hij de parlementsverkiezingen van zondag gewonnen heeft. Maar met wat steun van de tellers en van partijen die open staan voor de meest biedende, en vooral met de stemmen van de 250 door het leger benoemde senatoren, raakt hij mogelijk aan de 376 nodige stemmen om premier te blijven. Daarmee heeft hij nog wel geen meerderheid in de Kamer. Want als daar enkele partijen de handen in elkaar slaan, kunnen ze de generaal dwarsbomen.

De officiële verdeling van de 500 zetels in het parlement laat nog enkele dagen op zich wachten. Veel partijen zijn er niet gerust in. Zo zakt het aantal gekozenen voor de belangrijkste oppositiepartij, Pheu Thai, bij elke nieuwe mededeling. Een burgercomité dat landelijk toezicht hield op de kiesverrichtingen, meldde talrijke gevallen van massaal stemmen kopen. Anfrel, een groep van internationale waarnemers, heeft vooral zware bedenkingen bij de teloperaties.

Volgens een onofficiële voorlopige zetelverdeling, wint Pheu Thai 138 van de 350 districtzetels (Brits systeem, één gekozene per district), tegenover Palang Pracharath (die generaal Prayuth steunt) met 97. Die krijgt er dan nog 19 bij van de 150 nationaal te verdelen zetels. Pheu Thai is de partij van miljardair Thaksin Shinawatra die in 2006 door het leger werd afgezet. In 2014 pleegden de militairen een coup tegen zijn zuster die toen premier was. Pheu Thai haalt vooral zetels in het armere noorden en oosten.

 1 en 99 percent

De grote verrassing is het succes van Anakot Maï, “Toekomst Voorwaarts”, geleid door miljardairszoon Thanathorn Juangroongruangkit en vooral populair onder jongere kiezers. Die zou 87 zetels halen. Die partij zegt op te komen voor de arme meerderheid in dit meest ongelijke land van de wereld. “Ik behoor tot de 1 % rijkste, maar kom op voor de 99 %”, aldus de partijleider. De partij scoorde niet alleen goed in de steden, maar ook in het zuiden.

Haar succes is grotendeels ten koste van de conservatieve Democratische Partij die rekende op 100 zetels maar nauwelijks de helft daarvan haalt. Die Democratische Partij, die haar naam heeft gestolen want ze steunde de coup van 2014, is mogelijk bereid generaal Prayuth te steunen.

Toekomst Voorwaarts wil een nieuwe grondwet waarin de macht van het leger aan banden wordt gelegd. 

 » Lees verder

“Handel tussen Europa en Rusland groeit met dubbele cijfers” – Geotrendlines

8220handel-tussen-europa-en-rusland-groeit-met-dubbele-cijfers8221-8211-geotrendlines

03-01-19 11:17:00,

Ondanks de sancties is de handel tussen de Europese Unie en Rusland de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat zei Maxim Oreshkin, de Russische minister van Economische Ontwikkeling, in een interview met Russia Today. Het afgelopen jaar groeide het handelsvolume met 21%, nadat er in 2017 een stijging van 23% werd behaald.

Oreshkin merkt op dat er op dit moment al veel grote gezamenlijke economische projecten worden uitgevoerd, zoals de bouw van nieuwe kerncentrales in Hongarije en Finland en de aanleg van de Nord Stream 2 pijpleiding door de Oostzee.

Deze projecten en het toegenomen handelsvolume tussen de Europese Unie en Rusland zorgen volgens Oreshkin voor meer werkgelegenheid en leveren daarmee een positieve bijdrage aan de economie van zowel de Europese landen als Rusland. Volgens hem zou er minder aandacht moeten worden gegeven aan de wederzijdse sancties en meer aan de positieve impact van meer economische samenwerking.

We hebben het volgende fragment voorzien van Nederlandse ondertiteling. Klik hier voor het volledige interview.

Volg Geotrendlines nu ook via Telegram

Geotrendlines is een onafhankelijk platform voor geopolitiek en economisch nieuws en dat betekent dat wij uit principe geen geld accepteren van overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties of van adverteerders die rechtstreeks op onze site willen adverteren. Met uw donatie kunnen we de site verder ontwikkelen en kunnen we ons nieuwsaanbod uitbreiden. Zo houden we de site vrij van advertenties en blijven wij onafhankelijk van andere financiële bronnen. Klik hier om te doneren!

Lees ook:

‘EU zal sancties tegen Rusland opnieuw verle…


EU verlengt sancties tegen Rusland


Joe Biden: “Europa was moeilijk te overtuige…


EU verlengt sancties tegen Rusland tot maart 2018


EU zint op wraak bij nieuwe Amerikaanse sancties t…

Post Views: 1.027

Gerelateerd

Deel dit artikel:
 » Lees verder

Wat is het verschil tussen een land met en zonder overheid? – De Lange Mars Plus

wat-is-het-verschil-tussen-een-land-met-en-zonder-overheid-8211-de-lange-mars-plus

01-01-19 08:36:00,

123rf foto

Bijna dagelijks passeren op sociale media berichten waarin mensen zich vertwijfeld afvragen hoe het mogelijk is dat politici oneerlijk zijn, grote groepen laten verarmen en in verre buitenlanden het leger mensen laat doden. Het antwoord hierop is heel eenvoudig, maar ook heel pijnlijk.

Rode draad

Laten we de rode draad van het systeem waaronder mensen in democratische landen leven (trouwens ook in ondemocratische landen) onder de loep nemen. Iedere vier/vijf jaar kiezen de mensen andere mensen (politici) die het recht krijgen geld van de bevolking af te nemen (inning van belastingen), te doden (via leger of politie) en burgers tot slaaf te maken (Participatiewet). Mensen die niet gehoorzamen worden bedreigd met geweld of opgesloten. Het apparaat dat de regels voor de politici uitvoert is de overheid en wordt betaald uit de belastingen die door de mensen wordt opgehoest.

Dit alles klinkt logisch en vertrouwd, we zouden bijna denken dat het niet anders kan. En dat is natuurlijk ook de bedoeling van de eeuwenlange propaganda voor de overheid. Toch rammelt het systeem. Dat blijkt ook uit talrijke volksopstanden, die meestal ontstaan doordat mensen niet meer te eten hebben of zichzelf steeds meer zien verpauperen. De boosheid richt zich dan tegen de overheid omdat zij verwachten dat de overheid en politici voor hen zorgt.

Vertrouwen

Dat is het merkwaardige. Eeuwenlang kiest het volk haar leider en keer op keer maakt deze figuur misbruik van zijn positie, en altijd in het nadeel van degenen die hem als hun leider hebben gekozen. Toch blijven ze hem of haar hun vertrouwen geven. Mensen kunnen niet zonder. Het zou zelfs volgens Luther en Calvijn in de bijbel staan dat de overheid gehoorzaamd moet worden.

Hoe is dit mogelijk?
Op de een of andere manier hebben zij het idee dat het systeem altijd beter is dan het alternatief: geen overheid.

De meerderheid van de bevolking gelooft dat als er geen overheid is een klein groepje slechte mensen bereid zal zijn hen te doden, van hen te stelen of hen tot slaaf te maken.

Dus eigenlijk doen deze slechte mensen hetzelfde als de overheid. Een overheid aan wie de meeste mensen hun vertrouwen hebben geschonken en daarom alle macht hebben gegeven.

 » Lees verder

Gesprekken tussen Turkije en Rusland over Idlib | Uitpers

gesprekken-tussen-turkije-en-rusland-over-idlib-uitpers

06-12-18 04:17:00,

In de marge van de recente bijeenkomst van de G-20 in Buenos Aires zijn de Russische president Vladimir Poetin en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan bijeengekomen voor gesprekken over Idlib, het laatste grote oppositiegebied in Syrië. Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov hebben beide landen overeenstemming bereikt over extra stappen om inspanningen om een gedemilitariseerde zone van Idlib in stand te houden te vergroten.

De twee presidenten hadden op 17 september in Sotsji, Rusland, uitgebreide afspraken gemaakt over Idlib met bijhorende deadlines. Het belangrijkste onderdeel van het akkoord was de installatie van een gedemilitariseerde zone en het zuiveren van Idlib van Hayat Tahrir al-Sham (Al Qaida). Rusland steunt het Syrische regime terwijl Turkije oppositiegroepen in Idlib en de bezette zones ten noorden ervan steunt. Ondanks de gedemilitariseerde zone zijn de beschietingen tussen het Syrische regime en extremistische groeperingen – die Turkije uit het gebied hadden moeten verwijderen tegen 15 oktober – nooit gestopt. De Russisch-Turkse contacten kwamen er na de vlugge verslechtering van de situatie waarop zowel Turkije als Syrië troepenversterkingen stuurden naar het zuidelijke gebied van Idlib. Dat zou het akkoord van Sotsji in gevaar brengen.

 » Lees verder

Dutchbat III tussen het asbestpoeder

dutchbat-iii-tussen-het-asbestpoeder

30-11-18 01:51:00,

Het verhaal van Dutchbat III, de Nederlandse militairen die in Bosnië-Herzegovina in Srebrenica zogenaamd de vrede moesten bewaren, staat al sinds het fiasco in 1995 bekend als een groot schandaal waarbij de dubbelzinnigheid en het bedrog van de NAVO open en bloot kwam te liggen. Toch voor diegenen die wat verder keken dan de krantenkoppen van toen.

Nu blijkt daar in dit dossier nog een ander schandaal te zijn welke tot dan door de legerleiding en de regering netjes geheim was gehouden. Waarbij men het mogelijks belastende fotomateriaal genomen door die militairen van Dutchbat III zoveel mogelijk afnam om dit daarna te laten verdwijnen.

Op een gifbelt

Een set foto’s is echter door de veiligheidsdiensten nooit gevonden en is nu op de Nederlandse website Novini publiek gemaakt. Het toont hun huisvestiging in een oude deels kapot geschoten accufabriek in het nabijgelegen Portocari. Ze leefden er tussen pakken giftige stoffen waaronder allerlei metalen en zelfs een open vat met radioactief materiaal alsmede onbedekte bergen wit asbestpoeder.

Het verhaal is vooral gebaseerd op de getuigenissen en fotomateriaal van de militairen Remko de Bruijne en Ronald Geval, indertijd adjudant van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). Deze rapporteerde over de zaak aan de legerleiding maar dat raakte nergens. Het verhaal over dit schandaal is nu verschenen op de website Novini en geschreven door journalist Edwin Giltay.(1)

332322-112918

Edwin Giltay volgt al jaren de kwestie van Srebrenica en de Nederlandse militaire missie daar.

Deze heeft zich als schrijver geworpen op dossiers rond het Nederlandse leger en Srebrenica. Zo schreef hij ‘De Doofpotgeneraal’ (2) een boek dat o.m. gaat over foto’s die volgens de veiligheidsdienst bij de ontwikkeling mislukte en die in Joegoslavië begane oorlogsmisdaden zouden aantonen. Voor kenners van het dossier is dit mislukken echter ongeloofwaardig. Men poogde, gelukkig tevergeefs, dit boek van Giltay zelfs te verbieden.

Volgens de Bruijn en Geval wist de Nederlandse legerleiding van het bestaan van de problemen rond de huisvestiging in Srebrenica maar deden ze niets en hielden het ook geheim. Ze verboden militairen er zelfs met anderen over te spreken. Opvallend is dat de eerder in Srebrenica gevestigde Canadezen elders een kamp hadden gemaakt.

Dat de militairen op bevel in zomertenue en zonder mondmasker dit wit asbestpoeder met de schop moesten verwijderen was geen probleem.

 » Lees verder

Competitie tussen grootmachten; Stan van Houcke en Kees van der Pijl

competitie-tussen-grootmachten-stan-van-houcke-en-kees-van-der-pijl

12-11-18 10:03:00,

TRIGGERWARNING; Dit gesprek kan politiek, of maatschappelijk incorrecte inhoud bevatten die onbedoeld angst, onzekerheid of woede oproepen. Wij beroepen ons hier op, bij wet geregelde journalistieke vrijheid als fundament voor een pluriforme samenleving en hygiënische democratische processen.

De Nederlandse mainstream-media hebben er geen aandacht aan besteed, maar op 3 oktober 2018, twee weken geleden dus, heeft de Amerikaanse permanente vertegenwoordiger bij de NAVO, Kay Bailey Hutchison, de Russische Federatie met een militaire aanval bedreigd. Washington bereidt zich namelijk voor om nieuwe Russische nucleaire kruisraketten ‘te vernietigen’ door een Amerikaanse aanval. Deze bedreiging kwam drie dagen nadat een Chinees oorlogsschip een Amerikaanse torpedojager in de Zuid Chinese Zee dwong uit te wijken. Volgend jaar moet 60 procent van de Amerikaanse marinevloot voor de kust van China gestationeerd zijn, om zo de opkomende wereldmacht permanent te kunnen bedreigen.

📌Deze aflevering is geadopteerd door:
📌David Korteweg
📌David Bakker

Bovendien werd recentelijk bekend dat:
de Verenigde Starten druk doende is met lange-termijn voorbereidingen om de Amerikaanse economie te herstructureren met het oog op het uitvechten van een grote oorlog met een zogeheten ‘vergelijkbare’ tegenstander, hetgeen radicale veranderingen inhoudt van het Amerikaanse economische, maatschappelijke en politieke leven.

Dit is de strekking van van een 146-pagina’s tellend document dat Het Pentagon begin oktober publiceerde onder de titel ‘Assessing and Strengthening the Manufacturing and Defense Industrial Base and Supply Chain Resiliency of the United States.’ Het Pentagon maakt duidelijk dat Washington ‘zich niet alleen voorbereid op geïsoleerde regionale confrontations, maar vooral op een grootschalige langdurige oorlog tegen Rusland en China,’ waarbij vanzelfsprekend democratische rechten ondergeschikt worden aan militaire doeleinden. De Verenigde Staten moet zich ‘opnieuw uitrusten’ voor de ‘competitie tussen grootmachten,’ aldus het document.

De VS heeft geen militair-industrieel complex, het land is een militair-industrieel complex. Meer dan de helft van de toewijsbare federale begroting gaat naar dit complex. Nu maakt het zich op voor ‘ein totaler Krieg,’ daarbij gesteund door gecorrumpeerde mainstream-journalisten, die zich door de staat laten betalen om anti-Russische propaganda te bedrijven.

Dat de VS een militair-industrieel complex is, blijkt ondermeer uit het Pentagon-rapport, waarin gesteld wordt dat de Chinese economie ‘gecombineerd met de nadelige impact van de industriële politiek van andere naties, een significante bedreiging is van het Amerikaanse industriële fundament en daardoor een groeiend risico vormt van de Amerikaanse nationale veiligheid.’

Binnen deze context spreekt de journalist Stan van Houcke met emeritus hoogleraar Kees van der Pijl Pijl over het project.

 » Lees verder

Competitie tussen Grootmachten: Stan van Houcke en Kees van der Pijl

Competitie tussen Grootmachten: Stan van Houcke en Kees van der Pijl

22-10-18 05:57:00,

Café Weltschmerz: Competitie tussen Grootmachten

De Nederlandse mainstream-media hebben er geen aandacht aan besteed, maar op 3 oktober 2018 heeft de Amerikaanse permanente vertegenwoordiger bij de NAVO, Kay Bailey Hutchison, de Russische Federatie met een militaire aanval bedreigd. Washington bereidt zich namelijk voor om nieuwe Russische nucleaire kruisraketten, ik citeer, ‘te vernietigen’ door een Amerikaanse aanval. Deze bedreiging kwam drie dagen nadat een Chinees oorlogsschip een Amerikaanse torpedojager in de Zuid Chinese Zee dwong uit te wijken. Volgend jaar moet 60 procent van de Amerikaanse marinevloot voor de kust van China gestationeerd zijn, om zo de opkomende wereldmacht permanent te kunnen bedreigen.

Bovendien werd recentelijk bekend dat:

de Verenigde Starten druk doende is met lange-termijn voorbereidingen om de Amerikaanse economie te herstructureren met het oog op het uitvechten van een grote oorlog met een zogeheten ‘vergelijkbare’ tegenstander, hetgeen radicale veranderingen inhoudt van het Amerikaanse economische, maatschappelijke en politieke leven.

Dit is de strekking van van een 146-pagina’s tellend document dat Het Pentagon begin oktober publiceerde onder de titel ‘Assessing and Strengthening the Manufacturing and Defense Industrial Base and Supply Chain Resiliency of the United States.’ Het Pentagon maakt duidelijk dat Washington ‘zich niet alleen voorbereid op geïsoleerde regionale confrontations, maar vooral op een grootschalige langdurige oorlog tegen Rusland en China,’ waarbij vanzelfsprekend democratische rechten ondergeschikt worden aan militaire doeleinden. De Verenigde Staten moet zich ‘opnieuw uitrusten’ voor de ‘competitie tussen grootmachten,’ aldus het document.

De VS heeft geen militair-industrieel complex, het land is een militair-industrieel complex. Meer dan de helft van de toewijsbare federale begroting gaat naar dit complex. Nu maakt het zich op voor ‘ein totaler Krieg,’ daarbij gesteund door gecorrumpeerde mainstream-journalisten, die zich, net als Hubert Smeets Laura Starink en Hella Rottenberg, door de staat laten betalen om anti-Russische propaganda te bedrijven. 

Dat de VS een militair-industrieel complex is, blijkt ondermeer uit het Pentagon-rapport, waarin gesteld wordt dat de Chinese economie, ‘gecombineerd met de nadelige impact van de industriële politiek van andere naties, een significante bedreiging is van het Amerikaanse industriële fundament en daardoor een groeiend risico vormt van de Amerikaanse nationale veiligheid.’ 

Binnen deze context spreekt de journalist Stan van Houcke met emeritus hoogleraar Kees van der Pijl Pijl over het project Nordstream 2.  » Lees verder

Wat de vrede tussen Ethiopië en Eritrea betekent voor de migratie

Wat de vrede tussen Ethiopië en Eritrea betekent voor de migratie

01-08-18 09:44:00,

In de Hoorn van Afrika is een van de langst lopende conflicten door een regeringswissel in Ethiopië beëindigd. Het Eritrese staatshoofd Isayas Afewerki en de Ethiopische premier Abiy Ahmed hebben eerder deze maand een vredes- en vriendschapsverdrag ondertekend. Maar betekent dit ook een einde aan de vluchtelingenstroom uit Eritrea?

In het verdrag is overeengekomen dat de diplomatieke betrekkingen, de handel, het transport en de telecommunicatie tussen de beide landen hervat worden. Dit is vooral van voordeel voor Ethiopië, omdat het land sinds de afscheiding van Eritrea geen eigen toegang tot de zee heeft. Met het akkoord, volgens paus Franciscus een “licht van hoop voor het hele Afrikaanse continent”, breekt na decennia van conflict een nieuw hoofdstuk aan in de verhouding tussen de twee landen.

De provincie Eritrea wist in 1993 na decennia van gewapend conflict zijn onafhankelijkheid van Ethiopië door te zetten. Ook hierna woedde het gewapend conflict echter voort, wat tussen 1998 en 2000 escaleerde in een grensoorlog waarbij 80.000 mensen omkwamen. Ondanks een internationaal bemiddelde wapenstilstand deden zich ook daarna steeds weer schermutselingen voor aan de grens.

Eritrea geldt sindsdien als een van de meest repressieve en geïsoleerde staten ter wereld. Bijna 400.000 Eritreeërs, meer dan vijf procent van de bevolking van het land, zijn volgens de VN als asielzoekers naar Europa gevlucht.

Met de vrede tussen Eritrea en Ethiopië zou echter ook de migratiestroom vanuit die eerste af kunnen nemen. In Eritrea kan nu immers de levenslang verplichtende militaire dienst afgeschaft worden. Deze hield het bewind immers in stand om zich te kunnen weren in een eventuele hernieuwde oorlog met het grote buurland Ethiopië. Aangezien Ethiopië het in Algiers ondertekende vredesakkoord uit het jaar 2000 niet erkende, was de Eritrese president er voor beducht dat het buurland Eritrea op ieder moment aan zou kunnen vallen. In zijn denken rechtvaardigde deze situatie de onbeperkte militaire dienstplicht. Als deze nu afgeschaft wordt, kunnen honderdduizenden jonge mannen uit de militaire dienst en op de arbeidsmarkt komen. Omdat er echter nauwelijks een functionerende economie in het bitter arme land is, zal er echter ook niet direct werk zijn voor zoveel mensen. Dit zou kunnen betekenen dat de migratiedruk ondanks de vrede en het wegvallen van enkele van de gronden voor asiel op de korte termijn eerst nog toeneemt.

 » Lees verder

Spanningen tussen Rusland en Oekraïne in Zee van Azov nemen toe

Spanningen tussen Rusland en Oekraïne in Zee van Azov nemen toe

25-07-18 01:55:00,

De controle over territoriale wateren rond de Krim is inzet geworden van spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Sancties, het inspecteren en zelfs in beslag nemen van schepen, worden hierbij niet geschuwd. Tezelfdertijd voltrekt zich nabij een eerder geplande militaire oefening waaraan ook NAVO-schepen deelnamen, waaronder een Nederlands fregat.

Aanleiding voor de toename van spanningen in de Zee van Azov is dat Oekraïne in maart beslag heeft gelegd op een vissersboot die in de Krim geregistreerd staat. De vissersboot stak volgens de Oekraïense wet illegaal de grens over naar de Krim, een gebied dat Oekraïne als haar territorium beschouwt ondanks dat ze geen controle heeft over het grondgebied van de Krim. Rusland beschouwt de Krim als haar territorium en bijgevolg beschouwt Rusland de actie van Oekraïne om de boot in beslag te nemen als het niet respecteren van haar grondgebied.

Als repercussie heeft de Russische overheid het aantal schepen wat zij doorzoekt verhoogd. Waren er in april nog slechts vier van dergelijke doorzoekingen, in mei is dit aantal gestegen naar meer dan 30, in juli naar meer dan 100. Formeel is er niets in te brengen tegen het handelen van Rusland, omdat Oekraïne en Rusland reeds in 2003 hebben besloten gezamenlijk de Zee van Azov te controleren. De boodschap die van de stijging van het aantal doorzoekingen uitgaat is echter wel duidelijk. Daarnaast heeft Rusland een Oekraïense vissersboot in beslag genomen, vanwege illegale visserij.

De Oekraïense minister van infrastructuur Vladimir Omeljan beschouwt de controles van Rusland als een blokkade voor schepen die de Oekraïense havensteden Berdjansk en Marioepol aan willen doen. Omeljan heeft verklaard sancties op te willen leggen tegen Russische Zwarte Zeehavens: “We zijn aan het onderhandelen met onze Europese en Amerikaanse partners om passende sancties in te voeren tegen Zwarte Zeehavens van de Russische Federatie vanwege de blokkade van de Zee van Azov en Oekraïense havens in de Zee van Azov.”

Rusland heeft inmiddels haar militaire aanwezigheid in de Zee van Azov verhoogd naar 40 patrouilleboten en twee raketboten.

NAVO-oefeningen in Zwarte Zee

De Oekraïense oproep tot sancties tegen Russische Zwarte Zeehavens valt samen met twee marine-oefeningen in de Zwarte Zee waar ook NAVO-landen aan mee doen: het Bulgaarse Breeze en het Amerikaans-Oekraïense Sea Breeze 2018.

 » Lees verder

Aanvallen over en weer tussen Gaza en Israël, verdere escalatie dreigt – The Rights Forum

Aanvallen over en weer tussen Gaza en Israël, verdere escalatie dreigt – The Rights Forum

29-05-18 08:54:00,

Nieuws

Vergelding

Nickolay Mladenov Islamitische Jihad Avigdor Lieberman Mars van Terugkeer Gaza gedode Palestijnen

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Vergelding / Aanvallen over en weer tussen Gaza en Israël, verdere escalatie dreigt

Israël voerde dinsdag bombardementen en beschietingen uit op ruim dertig doelen in de Gazastrook. Het was een vergelding voor mortierbeschietingen vanuit Gaza eerder op de dag. Die waren op hun beurt een vergelding voor Israëlische beschietingen waarbij drie Palestijnen omkwamen.

Een Israëlische tank beschiet Gaza.Ma’an News Agency 

Met de aanhoudende Palestijnse demonstraties en het uiterst gewelddadige Israëlische optreden daartegen is het de afgelopen tijd allesbehalve rustig geweest langs de grens tussen Gaza en Israël, maar van Palestijnse beschietingen op Israël is lang geen sprake geweest. Dinsdagochtend kwam daar met een mortierbeschieting vanuit Gaza verandering in. Israël antwoordde direct met bombardementen op de Gazastrook. Voorzover bekend zijn er geen doden te betreuren. Egyptische diplomaten zouden onafgebroken in touw zijn om verdere escalatie te voorkomen.

Mortierbeschietingen

Vanochtend vroeg loeiden in enkele Israëlische grensgemeenten de sirenes. Reden daarvoor was een beschieting met 28 mortiergranaten vanuit Gaza door Islamitische Jihad, korte tijd later gevolgd door nog enkele granaten. In de loop van de middag werd nog eens een onbekend aantal granaten afgeschoten.

De aanvallen richtten amper schade aan. Een aantal granaten is onschadelijk gemaakt door het afweersysteem Iron Dome. Vanochtend vroeg zou één granaat op de binnenplaats van een kinderdagverblijf terechtgekomen zijn, waar op dat moment nog niemand aanwezig was. De krant Haaretz meldde verder dat ‘een deel van een raket’ vanochtend in de buurt van een school in Sderot zou zijn neergekomen. De scholen in de Israëlische gemeenten gingen dinsdag gewoon open.

Israëlische media melden dat vijf Israëli’s lichtgewond zijn geraakt. Drie militairen en een burger zouden door granaatscherven zijn geraakt, een tweede burger raakte geblesseerd toen hij naar een schuilkelder rende.

 » Lees verder

De parallel tussen de gifgasaanvallen in Syrië en de vergiftiging van Skripal

De parallel tussen de gifgasaanvallen in Syrië en de vergiftiging van Skripal

27-03-18 08:10:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Wie goed naar het nieuws kijkt kan de overeenkomsten zien. Sinds 2011 wordt er krampachtig geprobeerd (de start van de zogenaamde Arabische lente, een project van George Soros en de schaduwregering (en) ) om President Assad en zijn regering in diskrediet te brengen door gifgasaanvallen, de bekendste is Ghouta (nu bevrijd van terroristen) in 2013, waar Obama op het laatste moment gewetens bezwaren kreeg en toch niet aan de eisen van de schaduwregering gehoor gaf en Syrië niet bombardeerde die bewuste Augustus nacht 2013.

Daarna is er nog wanhopig geprobeerd om diverse aanvallen uit te voeren, allemaal geënsceneerd door diverse terroristische groeperen, ondersteund door de VS en haar bondegenoten, de coalitie (waarvan Nederland ook deel uitmaakt), CNN stond zelfs klaar de laatste keer, maar het plan was uitgelekt en het Syrische leger rukte op, zodat er geen tijd meer was!

Alarm Nep nieuws: nieuwe zogenaamde Gifgas aanval van Assad op Idlib

Alarm “Fake” chemische gasaanval terroristen, waarschuwingen waren er al!

In 2015:

De Sarin connectie

Steeds meer bewijzen komen naar buiten over hoe en waar het Sarin gas in Syrië terechtkwam en wie het gebruikt heeft in Syrië om de Syrische bevolking te doden. Niet alleen in Ghouta, een voorstad van Damascus waar Sarin in 2013 gebruikt is op de Syrische bevolking, maar in tal van plaatsen, waar wij in het westen niets van horen. Er zijn nu grondige aanwijzingen dat het gifgas via Turkije, naar IS of terroristische kampen gesmokkeld is. Met medeweten van de Turkse regering en Erdogan en wie weet ook met medeweten van de VS en Europese regeringsleiders! Niets is meer zeker alleen één ding weten we, de VS en haar bondgenoten hebben de wereld in een nietsontziende oorlog gestort

Tot zover Syrië, nu verder naar Rusland en de vergiftiging van de ex-spion Skripal.

Sergei Skripal geboren in Kiev,  is een voormalig medewerker van de Russische militaire inlichtingendienst GROe, en is tevens een voormalig dubbelspion.

Op 4 maart 2018 werden hij en zijn dochter Yulia,

 » Lees verder

Dyab Abou Jahjah, tussen activisme en columnisme | Uitpers

Dyab Abou Jahjah, tussen activisme en columnisme | Uitpers

16-02-18 05:51:00,

WOORD VOORAF:

Ik schreef onderstaande kritische recensie van Abou Jahjah’s boek De stad is van ons kort na verschijnen ervan, in de zomer van 2014. Uiteindelijk publiceerde ik de bespreking niet omdat ik Dyab op dat moment geen stokken in de wielen wou steken. De bespreking ging wel naar een paar vrienden, waaronder Dyab zelf. Nu hij gaat voor een politiek project waarin ik me niet kan vinden (zie mijn artikel in De Wereld Morgen) en onze wegen scheiden, houdt niets me tegen om de tekst alsnog te publiceren. Niet uit rancune, want ik hoop dat Dyab ooit terugkeert naar de rol die hem in de huidige conjunctuur het beste ligt en ook zijn talenten het best laat renderen, dat is die van columnist. Wel omdat deze bespreking enkele inzichten bevat die m.i. nog steeds relevant zijn. Ik denk dan onder meer aan bespiegelingen over de beperkte politieke rol van de middenklasse; over de limieten van een focus op stadspolitiek; over de aard van het racisme; over de plaats van het zionisme in de dominante ideologie.

Ik publiceer de tekst ongewijzigd, wat bvb. verklaart waarom ik hier en daar ‘blank’ en niet ‘wit’ schreef – voortschrijdend inzicht weetjewel.

LDW, 15/2/2018

Dyab Abou Jahjah, ooit volksvijand nummer 1 als oprichter van de Arabisch-Europese Liga (AEL), ontpopte zich sinds zijn terugkeer uit Libanon tot een veelgevraagd commentator en opiniemaker in de mainstream media. Geen dag gaat voorbij of hij zit in een praatprogramma van een Belgisch of Nederlands tv- of radiostation, en De Standaard publiceert wekelijks een column van de Libanese Belg. Zelfs human interest- en spelprogramma’s zien hem niet over het hoofd: de persgeneraals, die hem ooit de nek omwrongen, drukken hem nu aan de borst. Interviews, quotes: geen gebrek daaraan, maar voor een bespreking van zijn jongste boek, De stad is van ons, dat in juni 2014 verscheen, werd amper plaatsgemaakt. Slechts drie besprekingen springen in het oog: eentje van Walter Lotens op de site van DeWereldMorgen, een (lyrische) van Bert Anciaux op zijn persoonlijke site en eentje van Rik Van Cauwelaert in De Tijd, maar die laatste nam niet echt de moeite om inhoudelijk op het boek in te gaan.

 » Lees verder