Met tweede lockdown is dictatuur in Nederland een feit – De Lange Mars plus

met-tweede-lockdown-is-dictatuur-in-nederland-een-feit-–-de-lange-mars-plus

16-10-20 08:35:00, Foto 123rf

Bijdrage van Karel Beckman*

De hernieuwde corona-dwangmaatregelen zijn bewezen ineffectief en schadelijk, toch gaat de regering ermee door. Dat betekent dat we definitief in een dictatuur zijn beland. Het meest bijzondere aan de maatregelen van de tweede lockdown (in een Kamerbrief van 12 oktober wordt al gesproken van een “derde golf” die in januari 2021 begint) is dat bijna niemand in regering of parlement zich lijkt af te vragen of ze überhaupt werken. Zou het kunnen dat onze leiders dat niet belangrijk vinden omdat het ze om iets anders te doen is?

Tweede golf

Ik heb het dan even niet over de vraag of er eigenlijk wel een tweede golf is. Als ik naar de weekcijfers van het RIVM kijk, kan ik met geen mogelijkheid een golf ontdekken in IC-opnames of overledenen – alleen in “besmettingen”.

Ik heb het ook even niet over de algemene effectiviteit van lockdowns (uit allerlei onderzoek blijkt dat er geen relatie is tussen de mate van lockdown in een land en de sterftecijfers) of over de draconische kosten van lockdowns (volgens een persbericht van de Wereldbank worden 150 miljoen mensen gedoemd tot extreme armoede, en zelfs de WHO heeft alarm geslagen over de gevolgen van de lockdowns en raadt ze af als “primaire maatregel”).

Dit zijn allemaal al voldoende redenen om de nieuwe maatregelen – die ongekende beperkingen opleggen aan de vrijheden van Nederlandse burgers – af te wijzen. Waar ik het nu over heb is gewoon de vraag of maatregelen zoals het verbieden van sportwedstrijden, het sluiten van horecazaken, het verbieden van familiebijeenkomsten, enig effect hebben op de verspreiding van dit overigens niet zo gevaarlijke virus, dat echt een sterftecijfer heeft dat vergelijkbaar is met een stevige griep.

Emeritus-hoogleraar klinische immunologie Pierre Capel laat in dit You Tube filmpje zien dat het opengaan van 47.600 pubs in het Verenigd Koninkrijk begin juli leidde tot naar schatting 618,8 miljoen “foute contacten” (geen mondkapjes, geen afstand, slechte ventilatie), en dat dit geen enkel effect had op het aantal corona-slachtoffers.

 » Lees verder

Tweede Kamer geeft zich over aan dictatoriaal kabinet: geen toestemming nodig voor verlenging spoedwet

tweede-kamer-geeft-zich-over-aan-dictatoriaal-kabinet:-geen-toestemming-nodig-voor-verlenging-spoedwet

15-10-20 01:27:00,

De Tweede Kamer geeft het kabinet toestemming om te doen wat het wil. De spoedwet verlengen kan zomaar, zonder dat het parlement daar iets over te zeggen heeft. En dat komt doordat ons parlement een nep-parlement is. Het kabinet heeft het voor het zeggen, de Tweede Kamer vindt het allemaal wel best.

Wybren van Haga en Thierry Baudet kwamen met een motie om het kabinet te dwingen een mogelijke verlenging van de corona-spoedwet éérst voor te leggen aan het parlement. Natuurlijk is dat volstrekt logisch. De spoedwet gaat enorm ver. Het kan niet zo zijn dat het kabinet zelf even beslist of het de wet al dan niet wil verlengen. Daar moet de volksvertegenwoordiging over gaan, niet het kabinet.

Maar wat blijkt? Het partijkartel denkt daar héél anders over.

Hier zie je de stemuitslag van de motie. Partijen die er voor waren: SP, Krol, PvdD, Van Kooten-Arissen, FVD, 50Plus, Denk (!), PVV, Van Haga.

Tegen: D66, SGP, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, VVD, CDA.

Met andere woorden, de partijen die om wat voor reden dan ook buiten het partijkartel staan (nieuw, ideologisch, etc.) steunden de motie. De partijen die al lange tijd deel uitmaken van het partijkartel dachten daar heel anders over. Die stemden tégen.

Ja, dat geldt zelfs voor de kartelpartijen die nu hoegenaamd in de oppositie zitten en dus niets te zeggen hebben over het kabinetsbeleid.

Dit zegt alles over het gebrek aan respect dat volksvertegenwoordigers hebben voor zichzelf en voor de kiezer. Ze spugen feitelijk op de volksvertegenwoordiging en daarmee op zichzelf.

Je ziet dit alleen in bananenrepublieken… en dus in Nederland. Een rubber stamp parliament. Een parlement dat alles automatisch goedkeurt, dat alles geweldig vindt wat het kabinet doet… en het kabinet onbeperkte macht geeft.

Zorgelijk.

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

 » Lees verder

Tweede Kamer keurt bindend referendum goed – Wakker Mens

tweede-kamer-keurt-bindend-referendum-goed-–-wakker-mens

05-10-20 09:36:00, Met veel te hoge uitkomstdrempel!

Dit bericht komt van MeerDemocratie

Op dinsdag 22 september heeft de Tweede Kamer ingestemd met de grondwetswijziging die het bindende correctieve referendum mogelijk maakt. “Daar zijn we als Meer Democratie op zich blij mee. Maar op het laatste moment is er een veel te hoge uitkomstdrempel ingevoegd.  We zijn hier heel erg teleurgesteld over, omdat het nu bijna onmogelijk wordt om een referendum ‘te winnen’“ zegt woordvoerder Niesco Dubbelboer. “Wij roepen de Eerste Kamer op aanpassingen te eisen.”

Pervers spelletje in de Tweede Kamer

Op het laatste moment heeft de ChristenUnie een amendement ingediend om te zorgen dat er een uitkomstdrempel van 50% gaat gelden bij het referendum. Dit betekent dat een uitslag van een referendum alleen geldig is als de meerderheid die tegen stemt, tegelijk minimaal de helft van de opkomst bij de laatste verkiezingen omvat. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst 82 procent. Dus als 60 procent bij een referendum tegen stemt, dan moet de opkomst bijna 70 procent bedragen om het referendum geldig te laten zijn. Dat is in de praktijk een hele hoge en oneigenlijke drempel. “Het maakt nogal een verschil of mensen gaan stemmen voor verkiezingen waarbij het totale beleid voor 4 jaar wordt bepaald, of voor één enkel onderwerp bij een referendum.”

Net zo erg is hóe dit amendement aangenomen werd. De notoire tegenstanders van het referendum (VVD, CDA, SGP) hebben voor dit amendement van de ChristenUnie gestemd om vervolgens na aanname van het amendement, toch tegen de gehele referendumwet te stemmen. “Mensen worden terecht boos van dit soort machtspolitiek cynisme. Als Meer Democratie weten we dat de Haagse politiek pervers kan zijn, maar we zijn hier toch verbijsterd over.”

 

Vreemde rol van D66 en 50PLUS

De stemming werpt ook een vreemd licht op het stemgedrag van D66. Zij hebben als ‘pro-referendum’ partij met de anti-referendumpartijen voor dit amendement gestemd. Als ze dat niet hadden gedaan, was het amendement niet aangenomen. “Het is ons een raadsel waarom D66 voor deze hoge drempel heeft gestemd. Het was niet nodig om een meerderheid te krijgen voor de gehele wet, want die was gewoon aanwezig.” Overigens stemde ook 50PLUS voor dit amendement, wat aantoont dat de liefde voor het referendum blijkbaar sterk hing aan de net vertrokken voorman Henk Krol.

 » Lees verder

Voert Tweede Kamer op 9 september een dictatuur in? – De Lange Mars plus

voert-tweede-kamer-op-9-september-een-dictatuur-in?-–-de-lange-mars-plus

04-09-20 05:46:00, Affiche demo 4 september in Den Haag

Bijdrage van Lietje Perizonius*

Lietje beschrijft een groot aantal opvallende punten van de ‘Tijdelijke wet maatregelen COVID-19’. Op 4 september krijgt de Tweede Kamer de gelegenheid hierover vragen te stellen en op 9 september gaan ze hierover stemmen. Opvallend is dat de massa media wel dagelijks schreeuwen over ‘besmettingen’ maar niet over deze voor onze democratie levensgevaarlijke wet. Vandaar dat enkele alternatieve vrije media platforms zoals DLM Plus hebben afgesproken deze wet van dictators-in-spe wat meer aandacht te geven.

Wat betekent het geruststellende “tijdelijk” in de naam van de noodwet?

“Een vrijstelling geldt voor de duur van ten hoogste drie maanden en kan telkens voor ten hoogste drie maanden bij regeling van Onze Minister worden verlengd (zie p. 12 artikel 1. 57e) en:
“3. Bij koninklijk besluit kan voor in het eerste lid genoemde bepalingen of onderdelen daarvan worden bepaald dat zij op een later tijdstip vervallen, met dien verstande dat dit tijdstip
steeds ten hoogste drie maanden na het tijdstip ligt waarop die bepalingen of onderdelen zouden vervallen.” (zie p.13 Artikel III vervalbepaling)

Vertaling: na zes maanden vervallen een aantal bepalingen, tenzij ze dat niet doen en eerder of pas later vervallen, dat mag steeds voor drie maanden bepaald worden (lees: deze wet kan eindeloos
van kracht blijven) Het woord “tijdelijk” kan je vervangen door eindeloos verlengbaar”. Terwijl de onzichtbaarheid” en de “onbewijsbaarheid” van het bestaan van de te bestrijden ‘onzichtbare vijand’ hiervoor ook zorgen.

Minister kan zelf bepalen wat hij wil

Artikel 58s 1.1. Indien zich een omstandigheid voordoet waarvoor de krachtens dit hoofdstuk geldende maatregelen niet toereikend zijn,

(dat wil zeggen: als wat hier staat aan voorwaarden niet genoeg is om de minister iets toe te staan)

kunnen bij ministeriële regeling “andere maatregelen” worden genomen die de kans op verspreiding van het virus SARS-CoV-2 “redelijkerwijze” beperken.

(dus: kan de minister zelf bepalen wat hij wil, als hij bijvoorbeeld zou bedenken dat het zonder zorg dood laten gaan van bijvoorbeeld een leeftijdsgroep de kans op verdere verspreiding zal beperken, dan staat hier dat hij dat mag doen)

Dictatoriaal

Bij de protesten tegen de noodwet,

 » Lees verder

Mailprotest aan Tweede Kamer – Mailprotest.nl

mailprotest-aan-tweede-kamer-–-mailprotest.nl

19-08-20 08:10:00,


Betreft: mailprotest tegen invoering van een Noodwet; ter doorzending aan alle leden en plaatsvervangende leden van de Kamercommissie Justitie en Veiligheid

Geachte leden van de Commissie van Justitie en Veiligheid, 

Met de voorgenomen Noodwet Covid’19 gaat het erop lijken dat de minister van volksgezondheid een bijna onbeperkte macht zal krijgen om naar goeddunken onze vrijheden en grondrechten te beperken. Burgers worden gedwongen om op straffe van hoge boetes 1,5 meter afstand te houden van hun medemensen. En dit zal zonder twijfel tot een permanente staat van onzekerheid en stress gaan leiden.

Niet normaal maken wat niet normaal is, zei de koning tijdens de 4 mei herdenking. Vrijheid vergt oplettendheid en kan zomaar verdwenen zijn.  Veel burgers maken zich hierover zeer grote zorgen. Inmiddels is bekend dat meer dan een half miljoen mensen de petities tegen de noodwet en de noodmaatregelen hebben getekend. 

Hierbij PROTESTEER ik als verontruste burger via dit mailprotest luid en duidelijk TEGEN invoering van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 en daarmee tegen de inperking van onze grondrechten en burgerlijke vrijheden,

met vriendelijke groet, naam:  ………………………………………………………….


 » Lees verder