Tweede golf? – Ad Broere’s Blog

tweede-golf?-–-ad-broere’s-blog

03-07-20 06:25:00,

Nieuw Zeeland waar 4 sterfgevallen per miljoen inwoners (totaal 22 op ruim 5 miljoen inwoners), toegeschreven aan Covid-19 zijn, had het voor elkaar om nul besmettingen te hebben. En toen landden er twee Nieuw Zeelanders die besmet terugkwamen uit de UK. Grote paniek. Premier ontslagen vanwege slecht beleid, ook omdat hij tijdens de lockdown met zijn familie naar het strand was gegaan. En dat had hij zijn landgenoeten verboden.

In de UK is vanwege een nieuwe uitbraak Leicester opnieuw in Lockdown gezet. De werkelijkheid is dat de oversterfte in de UK verdwenen is. In Engeland zijn 40 mensen per 10.000 besmet en 6 per 10.000 overleden, toegeschreven aan Covid-19. Zie de grafiek voor oversterfte hieronder vanaf week 9 tot en met week 25:

Engeland heeft een grote oversterfte gehad van week 10 tot week 20, maar de afgelopen weken is het daar tot rust gekomen, zoals blijkt uit de grafiek.

In Noord Ierland en in Schotland is er al weken geen sprake meer van oversterfte.

Ook in andere Europese landen is de oversterfte verdwenen. Alleen uitgerekend de landen die een totale lockdown hebben gehad, laten nog zoiets als een naschok zien.

Er is nog geen instituut dat zich heeft gewaagd aan een analyse van de oversterfte. Uit eigen onderzoek heb ik de conclusie getrokken dat minstens de helft van de oversterfte in Nederland zelfs niet indirect kan worden toegeschreven aan Covid.19. In Nederland zijn 29 per 10.000 besmet verklaard en 3,5 per 10.000 mensen overleden.

Deze grafieken laten zien dat juist de landen waarin een strenge lockdown werd toegepast zijn geconfronteerd met een relatief hoge oversterfte. Kijk ook naar landen zoals Duitsland en Denemarken. Frankrijk heeft al weken een ondersterfte. Ik ben benieuwd wanneer onomstotelijk naar buiten wordt gebracht dat het middel erger was dan de kwaal.

Ernie van Sesamstraat laat zien wat de logica van de WHO en het RIVM is, “waarom heb je een banaan in je oor?” “Om krokodillen weg te jagen” “Maar er zijn hier helemaal geen krokodillen” “Zie je nu wel dat het werkt!”

 » Lees verder

Tweede Kamerlid Van Gerven en minister De Jonge – vragen en antwoorden | Stichting Vaccin Vrij

tweede-kamerlid-van-gerven-en-minister-de-jonge-–-vragen-en-antwoorden-|-stichting-vaccin-vrij

29-06-20 01:10:00,

Op 17-06-20 heeft het lid Henk van Gerven (SP) vragen gesteld aan de minister van VWS Hugo de Jonge over de bestelling van 300 miljoen vaccins bij AstraZeneca. Het woord veiligheid kwam in de 37 vragen één keer voor, en die vraag had niet betrekking op het ‘potentiële’ het COVID-19 vaccin, maar op een medicijn (AstraZeneca’s bloedverdunner Exanta).

 
Alleen vraag 24 heeft betrekking op de veiligheid van het ‘potentiële’ COVID-19 vaccin:

Vraag 24: Bent u niet bang dat de bevolking wordt blootgesteld aan een vaccin dat onvoldoende werkt en waarbij er sprake is van een medisch experiment?

 
Natuurlijk worden we blootgesteld aan een experiment. De deal is al gesloten, dus de fabrikant kan de vaart erin houden en veiligheidstesten houden de boel maar op. Hier hebben wij al een artikel over geschreven:

Europa bereidt zich voor op Covid-vaccinaties – eerst het vaccin op de markt, dan pas onderzoek naar veiligheid

 
De Jonge heeft precies drie zinnen nodig om deze vraag van tafel te vegen.

Antwoord 24: Nee, een vaccin zal alleen worden toegelaten als de werkzaamheid en veiligheid zijn gegarandeerd door het European Medicines Agency (EMA). Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt met hoe andere vaccins beoordeeld worden. Aan de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin worden absoluut geen concessies gedaan.

 
De Jonge legt de verantwoordelijkheid volledig neer bij het European Medicines Agency. Het probleem is alleen dat het EMA voor 75% wordt gefinancierd door de farmaceutische industrie. Het zou niet zo moeten zijn, maar het is wel zo. EMA is geen onafhankelijk instituut. Meer info: ‘European Medicine Agency’ .

De hamvraag

Op 25-06-20 heeft de minister van VWS in een brief aan de Tweede Kamer antwoord gegeven. U kunt de vragen en antwoorden hier downloaden.                                        

 
Een vaccin om ons te beschermen tegen het virus, lijkt het enige te zijn dat telt, maar is de Nederlandse overheid eigenlijk wel in staat om de burgers te beschermen tegen de multinationals?

 
Voor meer informatie over het gebruik van geaborteerde foetussen voor (COVID-19)-vaccinproductie van het bedrijf AstraZeneca, lees de geupdate versie van ons artikel: ‘De deal van Hugo de Jonge – coronavaccin contract(en) in Europa’

Over de auteurs
Ellen Vader verzamelt en verspreidt informatie over vaccins en aanverwante onderwerpen.

 » Lees verder

Lena Pu waarschuwt voor een tweede coronagolf door 60 GHz in scholen

lena-pu-waarschuwt-voor-een-tweede-coronagolf-door-60-ghz-in-scholen

18-06-20 06:35:00,

Ik had nog niet eerder van haar gehoord. Een goede vriend stuurde de link naar de video door. Vevolgens heb ik hem met bewondering en instemming bekeken. Hij bevat het beste over de coronacrisis dat ik tot nu toe heb zien langskomen.

Hier spreekt iemand met een diep verstand van zaken. Ook vind ik het mooi om Lena’s grote betrokkenheid bij het welzijn van kinderen te zien. Af en toe lijkt het wel of ze letterlijk licht uitstraalt.

Achtergrond

Lena Pu is werkzaam als milieu-adviseur bij de National Association for Children and Safe Technology in de VS.

Ze ontdekte dat er tijdens de lockdown heimelijk 60 Ghz chips worden aangebracht in de draadloze installaties in scholen.

Wifi is voor kinderen ook zonder die nieuwe chip al heel gevaarlijk, zo legt ze overtuigend uit, maar die 60 Ghz kan ze over een nog veel gevaarlijker drempel duwen.

Stralingsbelasting is aantoonbaar

In deze video wordt verder helder uitgelegd dat stralingsbelasting aantoonbaar is met bloedonderzoek. Onze bloedcellen gaan namelijk klonteren als ze aan schadelijke straling worden blootgesteld.

Dit geeft ons een belangrijk actiemiddel in handen. En levend bloedanalyse is geen high tech. Het is makkelijk uitvoerbaar met de hulp van iemand die dit in zijn dagelijkse praktijk al doet. Aan de hand hiervan kun je eisen dat kinderen les krijgen in omgevingen waarin hun bloed niet gaat klonteren.

Het gevaar van 60 Ghz straling

De straling van de heimelijk aangebrachte 60 Ghz chips verandert de moleculaire structuur van zuurstof waardoor die minder makkelijk – of zelfs helemaal niet meer – opgenomen wordt in ons bloed. Dit leidt tot klachten als druk op de borst, kortademigheid en in ernstiger gevallen het uitvallen van organen. Dit kan zelfs kan een hartinfarct of een beroerte uitlokken.

Actie vereist

Lena is vanwege dit grote gevaar een actie begonnen met aansprakelijkheidsstellingen. Ze spoort ouders aan om schooldirecties, -besturen en -inspecties nu aansprakelijk te stellen voor het geval zich in augustus – als de scholen in de VS weer opengaan – gezondheidscalamiteiten gaan voordoen door de ge-upgrade wifi.

Ze roept ouders ook op om bij de scholen heel precies na te vragen wat er tijdens de lockdown is ge-upgrade aan de draadloze communicatie-infrastructuur.

 » Lees verder

Het geschenkenregister van de Tweede Kamer is een papieren tijger

15-02-20 06:27:00,

Om de schijn van belangenverstrengeling in de politiek te voorkomen, moeten Tweede Kamerleden sinds 2004 hun geschenken in een register bijhouden. In de praktijk is deze maatregel een papieren tijger. Een groot deel van de Kamerleden gaf sinds de verkiezingen in 2017 helemaal niets op, de regels zijn vaag, toezicht ontbreekt, en sancties zijn er niet. Begin deze week kwam het Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, met het voorstel om een onafhankelijk toezichthouder in het leven te roepen: het college van onderzoek integriteit.

Frederique vraagt door

Luister naar de podcast bij dit artikel

Frederique de Jong in gesprek met Jeroen Wijnen

Dit stuk in 1 minuut

  • Wanneer Tweede Kamerleden een cadeau krijgen boven de 50 euro, dienen zij hier melding van te maken. Deze meldingen komen in het zogeheten geschenkenregister terecht. Snoepreisjes moeten worden gemeld in het reizengregister. Maar al een paar keer zijn Kamerleden in opspraak gekomen nadat was gebleken dat ze dure cadeaus of reizen niet hadden opgegeven.

  • FTM onderzocht het geschenkenregister en bracht in kaart wie wat heeft gemeld. Het register toont grote verschillen tussen politici onderling; sommige Kamerleden melden jaarlijks tientallen geschenken, terwijl anderen niets opgeven. Bij 42 Kamerleden is het register sinds 2017 leeg.

  • De regels rond het register zijn vaag, een toezichthouder ontbreekt, en er zijn geen sancties..

  • Het Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, wil daar verandering in brengen; begin deze week kwam het met een voorstel om een onafhankelijk toezichthouder in het leven te roepen.


Lees verder

Op zondag 4 juni 2017 landde een Dassault Falcon 900B PH-EBR, een privévliegtuig dat 13 passagiers kan vervoeren, op het vliegveld van Ibiza. Even later stapte Thierry Baudet uit het toestel en liep het vliegtuigtrapje af. De FvD-voorman was toen net een paar maanden Kamerlid. Hij reisde met onder andere Jort Kelder, voormalig hoofdredacteur van het maandblad Quote, en Fokke de Jong, mede-oprichter van Suitsupply. De Jong is de eigenaar van het privévliegtuig; hij noemt hem ook wel zijn ‘witte busje’.

Het gezelschap bleef twee dagen op het eiland, en bezocht er Club Lio.

 » Lees verder

Defensie laat Tweede Kamer wachten op resultaten onderzoek stralingsrisico

09-09-19 08:32:00,

Afgelopen woensdag debatteerde de Tweede Kamer over de omstreden plannen voor de bouw van een defensieradar in Herwijnen. Volgens staatssecretaris van Defensie Barbara Visser is TNO ‘bezig met een onderzoek naar het cumulatief effect van verschillende stralingen’ en ze verwacht de resultaten binnen zes weken met de Tweede Kamer te kunnen delen. Merkwaardig, want Follow the Money kreeg deze bijna twee maanden geleden al te horen van TNO.

‘Er komt geen schop in de grond totdat de resultaten van TNO bekend zijn,’ bezwoer staatssecretaris Barbara Visser afgelopen woensdag in de Tweede Kamer. Ze verwees hierbij naar een ‘nog lopend’ onderzoek naar mogelijke cumulatieve effecten van elektromagnetische straling (EMS). Precies hierover maakt de Herwijnse gemeenschap zich zorgen. Er staat immers al een KNMI-radar binnen de gemeentegrens en wat zijn de gezondheidsrisico’s van een tweede (militaire) radar?

Hier bestaat veel onduidelijkheid over. Zelfs zoveel, dat de voltallige gemeenteraad oktober vorig jaar besloot tegen de komst van de defensieradar te stemmen. Staatssecretaris Visser besloot vervolgens tot een zogeheten ‘Rijksinpassingsbesluit’ om deze unanieme stem alsnog te kunnen overrulen. Dit gaat niet zonder slag of stoot: zowel de Eerste als de Tweede Kamer hebben nog enkele vragen en eisen opheldering. Hoewel de staatssecretaris tijdens het debat afgelopen woensdag toegaf dat er zaken ‘niet goed zijn gegaan’ en beterschap beloofde, is nog maar de vraag in hoeverre die toegezegde helderheid er komt. 

Want juist op het grootste punt van zorg – de cumulatieve gezondheidseffecten – blijft Defensie tegenstrijdige signalen afgeven. Zo vroeg Follow the Money afgelopen zomer, tijdens het vooronderzoek naar een reconstructie over de defensieradar in Herwijnen, aan kennisinstituut TNO of de cumulatieve effecten van de elektromagnetische straling zijn onderzocht. TNO liet hierop weten dat zij heeft ‘gekeken naar de verschillende aanwezige bronnen en vastgesteld dat de totale belasting onder de geldende ICNIRP-limieten blijft’. Volgens bewoners en lokale politici is deze informatie nooit met hen gedeeld.

Uit geluidsopnames blijkt dat de inwoners meermaals expliciet naar de ‘cumulatieve effecten’ vragen, maar geen concreet antwoord krijgen

Defensie sprak dit vorige week vrijdag nog tegen: de informatie zou wel degelijk zijn gedeeld. Het ministerie verwees in een reactie naar de informatiebijeenkomsten die hebben plaatsgevonden: ‘Voldaan wordt aan de ICNIRP-normen, waarmee er geen risico’s voor de gezondheid zijn. Het RIVM en GGD waren die avond aanwezig en hebben de uitleg van TNO onderschreven.’ Opvallend,

 » Lees verder

Tweede cycloon in Mozambique: meer dan miljoen kinderen in nood

tweede-cycloon-in-mozambique:-meer-dan-miljoen-kinderen-in-nood

29-04-19 06:26:00,

Na de doortocht van de tweede cycloon in Mozambique hebben nog eens 368.000 kinderen dringend nood aan hulp.

Cycloon Kenneth kwam amper zes weken na de doortocht van Idai. Kenneth kwam vorige donderdag aan land in de provincie Cabo Delgado in het noorden van Mozambique en ging gepaard met gigantische regenval, die in sommige dorpen tot 90 procent van de huizen heeft verwoest.

Overstromingen

“Cabo Delgado heeft geen eerdere ervaring met cyclonen, wat maakt dat de gemeenschappen in deze regio niet voorbereid zijn op hevige storm”, zei Michel Le Pechoux, voor Unicef actief in Mozambique, afgelopen weekend. “Dit maakt families met kinderen extra kwetsbaar. De grond is verzadigd van het water en de rivieren zwellen aan. We verwachten enorme overstromingen in de komende dagen en doen er alles aan om iedereen in veiligheid te brengen.”

Na de doortocht van Idai stond het aantal mensen dat hulp nodig heeft voor opvang, voedsel of medicatie op 1,85 miljoen personen. Na de verwoestingen van Kenneth berekende Unicef dat nog eens 368.000 kinderen dringend hulp nodig hebben. Dat brengt het totale aantal kinderen in nood op 1,4 miljoen. Zij leven in gebieden in het noorden en het centrale deel van het land, waar Idai en Kenneth lelijk hebben huisgehouden.

 » Lees verder

Tweede mislukte machtsgreep VS in Venezuela vergroot dreiging met gewelddadige provocatie

tweede-mislukte-machtsgreep-vs-in-venezuela-vergroot-dreiging-met-gewelddadige-provocatie

28-02-19 12:45:00,

Na de ‘eedaflegging’ van Guaidó zijn ‘hulpkonvooien’ er evenmin in geslaagd regime change in Venezuela te forceren. Washington krijgt zelfs zijn bondgenoten in de Lima-groep niet op één lijn. Het gevaar op het uitlokken van een zwaar incident wordt daarmee veel groter. Guaidó zou daarbij een belangrijke rol kunnen spelen, maar niet op een manier die ze hem op voorhand gaan uitleggen.

Voorlopig bijten de architecten van regime change in Venezuela in het zand. Met een combinatie van overmoed, gebrek aan inzicht en ontkenning van de eigen rol in het veroorzaken van de crisissituatie heeft de operatie om regime change in Venezuela te forceren nog geen resultaat geboekt. Het gevaar is echter allerminst geweken. De kans op een zware provocatie om alsnog militaire interventie goed te praten wordt daarmee met de dag groter.

Een eerste misrekening was de ‘eedaflegging’ van Juan Guaidó op 23 januari 2019 (zie Onbekende Venezolaan wordt interim-president: Juan Guaidó?). In Washington schatte men de mogelijkheid veel te positief in om met Guaidó een politieke crisis te veroorzaken die zou leiden tot het overlopen van politie en leger. Guaidó deed toen een oproep aan beide instellingen om zich aan zijn kant te scharen.

De onvrede met de gang van zaken is bij de politie en in de lagere rangen van het leger niet te onderschatten. De politie is per stad, per regio, per deelstaat altijd zeer verdeeld geweest over de steun aan Chávez en Maduro. De politie in de hoofdstad heeft bijvoorbeeld openlijk meegewerkt aan de staatsgreep van 2001. Het leger staat daarentegen bijna volledig achter Maduro. Rechtse officieren, zeker aan de top, zijn er zeer zeldzaam. Waar de adviseurs van Trump zich echter zwaar vergisten, was hun inschatting dat die ontevreden delen van politie en leger zomaar bondgenoten van Guaidó zouden worden.

Guaidó was een van de leiders van de gewelddadige protesten van 2014-2015 en 2017, de fameuze guarimba’s. Daar zijn toen naast burgerslachtoffers ook tientallen soldaten en politieagenten omgekomen. Van alle leiders van die protesten was Guaidó de meest openlijke verdediger van het vermoorden van politieagenten en soldaten. In een toenmalig tv-interview vroeg men hem naar die doden. Hij was blijkbaar niet gebriefd, want in zijn antwoord gebruikte hij niet het argument dat toen in de buitenlandse media werd gebruikt,

 » Lees verder

Blijft de Tweede Kamer in 2019 het beleid van Netanyahu steunen? – The Rights Forum

blijft-de-tweede-kamer-in-2019-het-beleid-van-netanyahu-steunen-8211-the-rights-forum

08-01-19 05:25:00,

Nieuws

Israël/Palestina

Tweede Kamer

Israël/Palestina / Blijft de Tweede Kamer in 2019 het beleid van Netanyahu steunen?

In 2018 verleende de Tweede Kamer vaker steun aan het beleid van de Israëlische regering dan aan handhaving van het internationaal recht. Initiatieven die bijdroegen aan vermindering van het lijden van de Palestijnse bevolking waren zeldzaam. Wat brengt 2019? Een analyse.

De plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer.Nu.nl 

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Een mooi moment om eens terug te kijken hoe de verschillende partijen in de Tweede Kamer zich hebben opgesteld ten aanzien van Israël/Palestina. Niet alleen om terug te kijken naar het afgelopen jaar maar ook om te kijken wat we op grond daarvan voor het komende jaar mogen verwachten.

Er staan in 2019 veel politieke ontwikkelingen op stapel. Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten, waarbij indirect ook de leden van de Eerste Kamer worden gekozen. Mogelijk verliest de regeringscoalitie de meerderheid in de Eerste Kamer. Op 9 april worden parlementsverkiezingen in Israël gehouden en op 23 mei vinden in Nederland de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats.

Regeerakkoord

Laten we voor het gemak dit overzicht beginnen met 26 oktober 2017, de dag waarop het kabinet-Rutte III beëdigd werd. In het regeerakkoord was met betrekking tot Israël/Palestina het volgende opgenomen: ‘In het Midden-Oosten draagt Nederland bij aan vrede en veiligheid. Nederland benut de goede betrekkingen met Israël en de Palestijnse Autoriteit voor het behoud en de verwezenlijking van de tweestatenoplossing: een onafhankelijke, democratische en levensvatbare Palestijnse staat naast een veilig en internationaal erkend Israël. Nederland zet zich tevens in voor verbetering van de onderlinge relaties tussen Israëliërs en Palestijnen.’

Over deze zin was langdurig en intensief onderhandeld tussen de twee tegenpolen op dit dossier: de ChristenUnie (CU) en D66. De passage in het regeerakkoord suggereert een gebalanceerde houding van de coalitiepartijen ten aanzien van Israël/Palestina. Tegelijkertijd was vanaf het begin duidelijk dat CU en VVD over het algemeen positief staan ten opzichte van het Israëlisch en Amerikaans beleid met betrekking tot Israël/Palestina. En van het CDA kon verwacht worden dat het in dit dossier dicht bij CU en VVD zou staan.

 » Lees verder

Tweede Kamer neemt motie over steun aan omstreden antisemitisme-definitie aan – The Rights Forum

tweede-kamer-neemt-motie-over-steun-aan-omstreden-antisemitisme-definitie-aan-8211-the-rights-forum

29-11-18 04:09:00,

Nieuws

IHRA-definitie

Kenneth Stern Kees van der Staaij IHRA SGP antisemitisme Israël-lobby

IHRA-definitie / Tweede Kamer neemt motie over steun aan omstreden antisemitisme-definitie aan

In een tweede poging is het de SGP gelukt een motie over de zwaar omstreden ‘IHRA-definitie van antisemitisme’ aangenomen te krijgen. De Kamer ging voorbij aan de bezwaren uit de joodse gemeenschap tegen het politieke misbruik dat wordt gemaakt van de bestrijding van antisemitisme.

Demonstratie van een afdeling van de Amerikaanse organisatie Jewish Voice for Peace tegen de dreigende verankering van de IHRA-definitie door het Amerikaanse Congres.Tikun Olam 

Tweemaal is scheepsrecht voor SGP-voorman Kees van der Staaij. Op 15 november diende hij een motie in, waarin de regering werd verzocht ‘steun te verlenen aan het binnen de EU overnemen van de IHRA-definitie van antisemitisme’. De motie kreeg alleen steun van VVD, CDA, CU, SGP en FvD en haalde het niet.

Een week later diende Van der Staaij een vergelijkbare motie in. Ditmaal werd de regering verzocht ‘steun te verlenen aan het hanteren van de internationale IHRA-werkdefinitie van antisemitisme’. Daarvoor bleken naast de eerdergenoemde partijen ook de PVV en 50PLUS te porren. Bij de stemming kreeg de motie dinsdag een ruime meerderheid.

Op het oog mag steun voor een ‘antisemitisme-definitie’ een ruggensteun voor de bestrijding van antisemitisme lijken, en als zodanig wordt de definitie ook verkocht. Maar in de praktijk wordt juist op cynische wijze misbruik gemaakt van de bestrijding van antisemitisme.

Politiek misbruik

De bezwaren tegen de IHRA-definitie, genoemd naar de International Holocaust Remembrance Alliance, zijn op deze website uitvoerig beschreven en door The Rights Forum onder de aandacht van politiek Den Haag gebracht. Kort gezegd is de definitie niet alleen onduidelijk, maar bovenal een politiek instrument om kritiek op Israëls Palestinapolitiek als ‘antisemitisch’ de kop in te kunnen drukken. De definitie politiseert de bestrijding van antisemitisme en werkt uitholling van het begrip antisemitisme in de hand.

Veelzeggend is dat de opsteller van de definitie, de joodse Amerikaan Kenneth Stern, zich fel verzet tegen wat hij noemt het ‘politieke misbruik’ van zijn definitie.

 » Lees verder

Tweede congres GIVN: ‘Een eerlijke kijk op geopolitiek’

Tweede congres GIVN: ‘Een eerlijke kijk op geopolitiek’

26-09-18 10:00:00,

Na een goed bezocht en inhoudelijk geslaagd eerste congres in mei van dit jaar, organiseert het Geopolitiek Instituut Vlaanderen Nederland (GIVN) op 17 november aanstaande zijn tweede congres onder het thema ‘Een eerlijke kijk op geopolitiek’. Sprekers zijn Willy Van Damme, Robert Steuckers en Jonathan van Tongeren.

Willy Van DammeDe Vlaamse journalist Willy Van Damme staat onder andere bekend om zijn analyses van de oorlog in Syrië. Op het congres van het GIVN zal hij dan ook spreken over de laatste fase van die oorlog.

Robert SteuckersDe Belgische nieuwrechtse geopoliticoloog en essayist Robert Steuckers schreef recent een trilogie over de geopolitiek van Europa en zal op het congres in Leuven ook over dat onderwerp spreken.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

De Nederlandse geopoliticoloog en slavist Jonathan van Tongeren zal ten slotte aan de hand van de oude en nieuwe zijderoutes spreken over geopolitiek als drijvende factor in de wereldgeschiedenis, waarbij tevens veel voorkomende misvattingen over geopolitiek behandeld zullen worden.

Op het eerste congres van het GIVN, in mei van dit jaar, spraken onder andere de Duitse journalist Manuel Ochsenreiter, de Vlaamse pater Daniël Maes en de Nederlandse filosoof en uitgever Tom Zwitser. Van de lezingen van Maes en Zwitser zijn opnames gemaakt, die hier en hier terug te zien zijn.

Praktische informatie over het tweede congres van het GIVN op 17 november aanstaande is hier te vinden: https://www.facebook.com/events/492674321250533/

 » Lees verder

Open brief aan Tweede Kamer-leden: vaccinaties..

Open brief aan Tweede Kamer-leden: vaccinaties..

17-09-18 09:52:00,


x
x
Open brief aan Tweede Kamer-leden: vaccinaties..

2018 © mr. drs. Jaap Rameijer | deze versie WantToKnow.nl/be

Inleiding..

Jaap Rameijer. Als weldenkend mens vooral bezig zijn verbazing te delen. Bijvoorbeeld over de vaccinatie-politiek in de wereld..!

Jaap Rameijer is bij velen bekend als auteur. Daarnaast exploiteerde hij tijdens zijn werkzame leven het retraite-centrum ‘Les Labadous’ in het plaatsje Rennes les Chateau, aan de voet van de Pyreneeën. Inmiddels is hij gepensioneerd en woont weer in Nederland; in het mooie Friesland om preciés te zijn.

Vanuit zijn werk in het bedrijfsleven, heeft hij een schat aan bestuurservaring in zijn arsenaal en vanuit die achtergrond, schreef hij deze open brief aan de Tweede Kamerleden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake de discussie rondom het invoeren van verplichte vaccinaties. Een discussie die de groep ongevaccineerden in de hoek zet en hen tot een soort ‘outcasts’ maakt.

Feitelijk -in de ogen van Jaap Rameijer- een onevenwichtige en dus oneerlijk discussie. Gevoerd en geïnitieerd door mensen die de waarheid in pacht zeggen te hebben. Uitgangspunten hebben, die niet met bewijs te staven zijn. Daarom geven wij geven graag ruimte aan de plaatsing van deze brief, zodat deze in het publieke domein zijn weg kan vinden.

 

Aan de leden en plaatsvervangers van

de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

 

Geachte leden,

Graag vraag ik uw aandacht voor de vele acties die nu gevoerd worden tegen de zogenaamde ‘anti-vaxxers.’ Mag ik u in dat verband een aantal vragen stellen?

  • Heeft u ook niet het vermoeden dat het hier gaat om een bewuste, goed georganiseerde en breed opgezette media campagne?
  • En heeft u enig idee wie deze campagne heeft geiniteerd en wie de campagne financiert?
  • En vindt u het niet vreemd dat VVD-fractieleider Dijkhoff zich in dezen zo fel heeft uitgesproken en dat hij ‘witheet’ is geworden van het ‘onbenul’ van de groeiende groep anti-vaccers? Het onbenul van hoog opgeleide mensen!
  • En vindt u het niet vreemd dat de VVD, de partij voor Vrijheid en Democratie, vaccineren verplicht wil stellen? Wie heeft de VVD en wie heeft Dijkhoff toch op dat onzalige idee gebracht?

 » Lees verder

Tweede Kamer zit te slapen bij zorgwekkende ontwikkelingen rond handelsverdragen

Tweede Kamer zit te slapen bij zorgwekkende ontwikkelingen rond handelsverdragen

20-07-18 07:51:00,

De EU en Japan ondertekenen op dinsdag 17 juli in Tokio handelsverdrag JEFTA, tegen de achtergrond van de dreigende handelsoorlog tussen de VS, China en de EU. Qua economische waarde is dit het grootste bilaterale handelsverdrag dat de EU ooit heeft afgesloten, maar de Nederlandse Tweede Kamer heeft verzuimd te debatteren over de mogelijke effecten van dit verdrag.

(Persbericht Trans National Institute)

Marieke van Doorn, coördinator van de Coalitie voor Duurzame en Eerlijke Handel (*1): “Het verdrag is tot stand gekomen op basis van geheime onderhandelingen, met grote inbreng van het bedrijfsleven. Voordat Nederland in de EU Raad van ministers toestemming geeft tot ratificatie, dient de Tweede Kamer het verdrag serieus te onderzoeken wat betreft de effecten op het MKB, klimaatverandering,  voedselveiligheid en de bescherming van burgerrechten. Dat is tot nu toe niet gebeurd. ”(*3)

Harry Lindelauff, woordvoerder FNV: “Als vakbonden knokken wij overal voor werknemersrechten, zoals meer vaste banen, veilige werkplekken en vakbondsvrijheid. Die rechten komen er in JEFTA bekaaid vanaf.”
Tenslotte Ante Wessels, woordvoerder van Vrijschrift, over dit verdrag: “De Europese Commissie heeft enkele maanden geleden een sterkere waarborg voor de bescherming van persoonsgegevens in handelsverdragen voorgesteld. Deze waarborg is niet in het verdrag met Japan opgenomen.” (*3)

Met JEFTA en andere handelsverdragen waar deze weken over wordt onderhandeld als EU-Mercosur en CEPA (EU-Indonesië), krijgen de rechten van exporterende bedrijven en multinationale investeerders prioriteit boven de rechten van het Nederlandse lokale midden- en kleinbedrijf, boeren en werknemers, terwijl onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer niet mee praten over de effecten van de verdragen. Deze verdragen zijn dan wel ‘EU-only’, de lidstaten hebben de EU gemandateerd om namens hen te onderhandelen, maar dat ontslaat onze volksvertegenwoordigers niet van haar taakstellende en controlerende bevoegdheid op de Nederlandse regering, die hierover besluiten neemt op EU-Raadsniveau.

Ook bij het dreigende EU verdrag met Mercosur (Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay) kijkt de Nederlandse Tweede Kamer niet om naar belangen van Nederlandse burgers en ondernemers uit het MKB, en de familiebedrijven in de landbouw. Coördinator Guus Geurts van de TTIP, CETA en landbouw-coalitie: “Evenals bij TTIP en CETA zal dit verdrag leidden tot oneerlijke concurrentie voor de familiebedrijven in de landbouw en veehouderij.(*4) De standaarden voor milieu, voedselveiligheid, identificatie en registratie, arbeid en dierenwelzijn liggen namelijk in de EU een stuk hoger dan in deze landen.

 » Lees verder

Tweede Kamer is unaniem krankzinnig geworden – De Lange Mars Plus

Tweede Kamer is unaniem krankzinnig geworden – De Lange Mars Plus

02-06-18 01:22:00,

Foto R. Vellekoop

Het gebeurt overal weleens dat het parlement een uitglijdertje maakt. De leden zijn per slot van rekening zelfs na hun uitverkiezing nog steeds mensen. Wel is er steeds sprake van een meerderheid die tegen de zin van de minderheid iets aanneemt. Als burger kan je daar nog mee leven, steeds zijn er een paar verlichte zielen die de meest onmenselijke voorstellen afwijzen en daardoor de kamer een zweem van menselijkheid meegeven. Dat is sinds de afgelopen week niet meer aan de orde.

De Tweede Kamer stemt namelijk unaniem voor de schuldig verklaring van de Russen in het MH17 drama. Zij nemen het onderzoek van de JIT serieus of vinden het ‘plausibel’. Rutte zegt trots de Russen aansprakelijk te stellen voor het neerhalen van de MH17 met een BUK raket. (Niet dat dit overigens iets betekent, maar het bekt lekker)

Hoe bestaat het dat een politiek beladen partijdig onderzoek als dat van de MH17 serieus wordt genomen door alle beroepspolitici uit de Tweede Kamer? Zijn ze onder invloed van te veel fluoride, zijn ze bedwelmd door het drinken van foute koffiemelk? Hing er teveel smog over de Hofvijver? Wat is er in godsnaam aan de hand op het Binnenhof?

De afgelopen week is het historisch warm geweest, het ene warmte record na het andere wordt verbroken. Kan het zijn dat de warmte ook daar in de geairconditonde ruimtes van ‘s lands parlement heeft toegeslagen? Is er misschien een geheimzinnige uitbraak van het anti-Ruslandvirus geweest?

Laten we deze gebeurtenis voor ons (hopelijk) wakkere nageslacht vastleggen.

Wat heeft zich daar achter de schermen, of in de nis van de vlag afgespeeld? Eerst wordt het volk onplezierig verrast met de mededeling dat de kamerleden voor een vlag met vlaggenstok 12.000 euro neer hebben geteld (dat is het veertigvoudige wat gewone burgers er voor betalen) en daarna zijn ze helemaal los gegaan over Rusland. (Op verzoek van enkele christelijke partijen moet er een vlag geplaatst worden in de zaal van de Tweede kamer; nadat kamerleden ontevreden zijn over deze vlag pronkt er sinds kort een vlag op een grotere stok)

Is het de uitwerking van deze trotse driekleur die zelfs het hart van de meest doorgewinterde criticus van Holland heeft vermurwd?

 » Lees verder

Tweede festival van voedsel soevereiniteit – De Lange Mars Plus

Tweede festival van voedsel soevereiniteit – De Lange Mars Plus

24-05-18 09:00:00,

Op zaterdag 26 mei presenteert het Food Autonomy Festival (FAF) in Amsterdam alternatieven voor het door staat en bedrijfsleven gecontroleerde industriële voedselsysteem met voordrachten en workshops. Het thema van dit festival is “Alternatieven voor een fossiel vrij voedsel systeem”. Een dergelijk festival wordt voor de tweede keer gehouden.

Van chemische grondverbeteraars tot grootschalige monocultuur, boerderij machinerie, voedselverwerking en  transport, het industriële voedsel systeem leunt zwaar op fossiele brandstoffen. De consequenties kunnen niet langer ontkend worden: klimaat verandering, ecologische crisis, vernietiging van de leefomgeving.

Op welke manier kunnen we overgaan naar fossiel vrije landbouw en voedselsysteem?
Op deze dag presenteren verschillende collectieven concrete alternatieven om onafhankelijk te worden van de  agro-industriële ondernemingen en fossiele brandstoffen. Er zijn praktische activiteiten, lezingen en er is discussie over agro-ecologie, stadsboeren en strijd om land. Ieder heeft gelegenheid om een bijdrage te leveren en deel te nemen aan de noodzakelijke transitie.

Voordrachten

Voedsel soevereiniteit en agro-ecologie

De voedsel soevereiniteit beweging is een wereldwijde alliantie van boeren, kwekers, consumenten en activisten. Zij willen dat gemeenschappen controle uitoefenen over de manier waarop voedsel wordt geproduceerd, verhandeld en geconsumeerd. Het is mogelijk een voedselsysteem te maken dat is bedoeld om de mens en het milieu te helpen in plaats van dat multinationals er winst mee maken. Het concept van voedselsoevereiniteit is op verschillende niveaus ingevoerd. Voedselonafhankelijkheid wordt bekeken op drie verschillende manieren, vanuit het onderzoek, onderwijs en landbouw.

Strijd om land: het verdedigen van onafhankelijke gemeenschappen

Sprekers uit onafhankelijke gebieden zetten aan tot het opwekken van bewustzijn over deze experimentele gebieden die geneigd zijn zich te verzetten tegen het kapitalistische imperialisme en om te horen hoe zij zich richten op verbeteringen op voedselgebied. Vandaar dat grond centraal staat in de vele conflicten wereldwijd. Op welke manier kunnen deze groepen elkaar steunen en hun verbinding versterken?

Landbouw en klimaat verandering

Tijdens deze voordracht zullen twee bewegingen hun nieuwe campagnes presenteren, eentje uit Amsterdam (ASEED Europe) en de andere uit Denemarken (KlimaKollektivet). Beide hebben als doel het overwinnen van het gebruik van fossiele brandstof in de landbouw.

 » Lees verder

Tweede Kamer wordt wakker: cash verdwijnt –

Tweede Kamer wordt wakker: cash verdwijnt –

12-03-18 09:47:00,

Foto 123rf

Het is altijd een prettige vaststelling wanneer je ziet dat de volksvertegenwoordiging wakker schiet en  wil kijken naar het verdwijnen van contant geld. Deze ontwikkelingen vormen namelijk een bedreiging voor de bevolking. Blijkbaar zijn er gemeenten die cash eveneens aan het uitbannen zijn, naast allerlei detailhandelaren. Zij maken banken hiermee in ieder geval heel gelukkig!

De Kamer

50PLUS wil in de Tweede Kamer debatteren over het gebruik van cash geld in onze samenleving. De aanleiding is het bericht van de NOS dat een groeiend aantal gemeenten weigert contant geld aan de balie te accepteren. Martin van Rooijen van 50PLUS wil echter een breder debat en het is hem gelukt dit op de agenda te krijgen: de rol van contant geld in onze samenleving zal nu in de grote zaal van de Tweede Kamer worden gehouden.

Cash

Naast de gebruikelijke voor- en nadelen van contant geld is er meer aan de hand. Op de achtergrond spelen zaken mee die tot nu toe niet in de discussie naar voren zijn gekomen.

Wat kunnen de gevolgen zijn van een cashloze maatschappij? Het einde van cash geld geeft regeringen de macht om mensen aan te moedigen hun geld uit te geven wanneer de economie vast zit of om minder te spenderen bij oververhitting. Regeringen hebben immers volledig inzicht in de digitale rekeningen!

Grote banken in zowel Engeland als de VS behandelen grote cash opnames al als een verdachte activiteit. Het Amerikaanse departement van Justitie heeft bankemployees opdracht gegeven om te overwegen de politie te bellen bij opname door klanten van $5,000 dollar of meer.

Frankrijk beperkt Franse burgers om cash betalingen van meer dan 1000 euro te doen. Zweden is al bijna volledig cashloos en Denemarken is hard op weg.

Naast het volledige inzicht dat landen hebben in de financiële stand van zaken van hun onderdanen biedt een cashloze maatschappij voor banken ook grote voordelen. Zij worden daardoor niet meer kwetsbaar voor bank runs! Dat werkt als volgt.

Banken

De situatie die het bestaan van de bank in gevaar kan brengen is de bankrun.

 » Lees verder