De uitrol van 5G MOET gestopt worden!

13-03-21 10:26:00,

Wat is 5G?
5G is een handige technologie waarmee je nog sneller draadloos mobiel internet kunt gebruiken. Het is de opvolger van 2g, 3G en 4G. 5G zal een stuk sneller zijn dan de voorgangers.

Het verschil tussen 5G met de vorige netwerken
5G staat voor de vijfde generatie mobiele netwerken en heeft voordelen ten opzichte van de vorige netwerken. Voordelen waarvan ik hopen mag nooit tot uitvoering zullen komen. Het zal de wereld onleefbaar maken en ik vertrouw erop dat dit niet zal gebeuren. Ik vertrouw op de wijsheid en logisch denken van de mensen die ertoe doen. Ik vertrouw erop dat ook mensen die dit alles goed moeten keuren op tijd hun verstand gebruiken. Want:

1.het 5G netwerk zal veel hogere down- en uploadsnelheden bieden 
Hierdoor zal het draadloze mobiele internet dus ook sneller worden. De verwachting is zelfs dat het maar een paar seconden zal duren om een film te downloaden op de mobiel met behulp van het 5G netwerk. De mogelijk haalbare snelheden van 5G zijn zo hoog dat het een serieuze vervanger kan worden van ‘vast internet’. Dit zou betekenen dat glasvezel/kabel en DSL verbindingen overbodig kunnen worden. Maar ook dat mensen die in het buitengebied wonen/werken toegang krijgen tot snel internet (en zelfs televisie) zonder dat daarvoor kabels getrokken hoeven te worden (internet via de satelliet). Alles draadloos betekent dat iedereen komt te leven in een grote hoeveelheid kunstmatige elektromagnetische velden (EMV). EMV die niet te zien zijn met het blote oog en die je wel omringen. EMV die nooit zijn getoetst op de biologische schade die ze aan mensen, flora en fauna geven. Want ook is duidelijk dat:

“Niet bewezen” dat EMV geen schade geeft aan mens, flora en fauna
De waarheid is dat vele duizenden gedegen wetenschappelijke onderzoeken stelselmatig worden genegeerd, ontkend worden en onder tafel worden geschoven. En dit gebeurt allemaal op het hoogste politieke niveau. Er wordt een grootschalig en welbewust doofpotbeleid gevoerd. Onze overheid geeft een hogere prioriteit aan de commerciële belangen van de telecomindustrie en haar eigen financiële belangen dan aan de gezondheid van de burgerbevolking en alles wat leeft.

Martin L. Pall, professor emeritus Biochemie en Medische wetenschappen, is een specialist op het gebied van effecten van microgolffrequenties-elektromagnetische velden op het menselijk lichaam zegt: “Radiofrequente straling veroorzaakt disbalans in elke cel”.

 » Lees verder

De uitrol van 5G is stopgezet in veel landen.

20-02-21 11:31:00,

Door 5G en het Internet of Things zal de blootstelling aan straling voor alle mensen substantieel verhoogd worden. Het komt bovenop de straling van 2G, 3G, 4G en wifi die momenteel al actief is. Het ICNIRP ( International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) heeft normen bepaald die alleen gebaseerd zijn op een thermisch effect. Veel landen gaan echter ook uit van een biologisch effect want elektrische en magnetische velden kunnen kracht uitoefenen op de elektrisch geladen deeltjes in het menselijk lichaam (ionen, polaire moleculen). Het gevolg daarvan verschilt naargelang de frequenties van het wisselende elektromagnetische veld maar kunnen mensen ziek maken. De invoering van 5G geeft een nog veel hoger frequentiegebruik op het land en in de ruimte door alle satellieten.

Invoering van 5G
Als het gaat om het omarmen van 5G, is Finland in februari 2021, een van de koplopers binnen Europa. Daar is de 5G-dekking als percentage van de bevolking de 50% al overschreden. Andere landen die vooroplopen in de uitrol van 5G zijn Oostenrijk, Italië, Nederland, Roemenië, Ierland, Zweden, Duitsland en Spanje. In deze landen schommelt de dekking tussen de 20% en 40%. Het EU-gemiddelde ligt op ongeveer 20%.

Toename kunstmatige stralingsbelasting
De toename van mobiele communicatie (meer datagebruik) zorgt voor meer blootstelling zegt het Kennisplatform voor elektromagnetische velden in Nederland*. Zo duidelijk geeft 5G een nog hogere belasting dan de vorige netwerken:

Generatie telefonie netwerk
Frequentie
2G
1800 megahertz MHz), 900 MHz.
3G
2100 MHz, 800 of 900 MHz, 1800 MHz.
4G
800 MHz of 700 MHz (4G+), 900MHz, 1800MHz, 2100MHz en 2600 MHz (4.
5G
700 MHz, 3,5 gigahertz (GHz), 26 GHz.
6G
Van 70 GHz tot 120 GHz. Nog hoger en sneller dan 5G.

*Het Kennisplatform is een samenwerkingsverband van:
-het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu);
-TNO (Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek);
-DNV GL (DNV GL is in 2013 ontstaan uit een fusie tussen Det Norske Veritas (DNV) en Germanischer Lloyd (GL) en is een onafhankelijke expert voor met name de energie, maritieme, olie & gas-industrie);
-GGD GHOR Nederland (een overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) en dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland);
-Agentschap Telecom (Agentschap Telecom werkt aan een veilig verbonden Nederland

 » Lees verder

Is de uitrol van 5G de oorzaak van de corona pandemie in de 21ste eeuw?

16-02-21 10:16:00,

De coronapandemie, coronacrisis of COVID-19-pandemie is de wereldwijde verspreiding in 2020 van de ziekte Covid-19 en de ingrijpende gevolgen voor de wereldwijde samenleving. De veroorzaker is SARS-CoV-2, een voor de mens nieuw coronavirus en het vermoeden wordt geuit dat het afkomstig is van een dierlijke gastheer. Het coronavirus SARS-CoV-2 is in China in december 2019 op één plek ontstaan als menselijk virus. Sindsdien zien we dat het virus de wereld overgaat met steeds een net iets andere genetische code, het virus muteert zich. Inmiddels zijn er al duizenden varianten van het virus. De mutaties doen zich voor op een van de uitsteeksels -de spikes- van de ‘kroon’ van het coronavirus. Ook in Nederland zien we verschillende varianten van het virus rondgaan.

De wereldwijde gevolgen
Als gevolg van de coronapandemie is draadloze digitalisering in een stroomversnelling geraakt. Scholieren moeten thuis onderwijs volgen op de laptop, thuiswerkers hebben een laptop nodig en sociaal contact gebeurd massaal middels de laptop. Plekken te weinig in huis en overal worden snel plekken gecreëerd. Natuurlijk niet gedraad want dat is veel te moeilijk. En bovendien liggen er dan overal kabels, neen daar wordt niet voor gekozen. Zo goed als 100% van de bevolking werkt zonder draad. Alleen de mensen die al elektrogevoelig gemaakt zijn door de vorige netwerken (2G, 3G en 4G) blijven werken aan draad, de elektrogevoeligen. Ik ken veel elektrogevoeligen die zelfs de gedrade laptop of computer, weg gedaan hebben omdat ze er ziek van worden.

 Zogenaamd onafhankelijk onderzoek
De roep om eerlijk en onafhankelijk onderzoek was en is groot. De aanloop naar deze uitspraak begon in 2003 toen TNO, de Nederlandse Organisatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek, een onderzoek uitvoerde naar het welbevinden en verstandelijk functioneren van proefpersonen onder invloed van radiofrequente staling in een stralingsvrije ruimte: het COFAM 1 onderzoek (een eerlijk en onafhankelijk onderzoek). Het resultaat staafde het vermoeden dat de steeds toenemende mix van radiofrequentiestraling voor alle 2G antennemasten, toch wel eens slecht zou kunnen zijn voor de gezondheid. Vervolgens wilden in Nederland de UMTS- masten niet plaatsen. Zowel TNO als de Gezondheidsraad gaven opdracht voor een replica onderzoek in Zwitserland, het COFAM II onderzoek, in de volksmond het Zwitsers onderzoek genoemd. De uitslag van de onderzoek is achteraf niet eerlijk gegaan.

Uitslag Zwitsers onderzoek
De uitslag van het tweede Zwitserse onderzoek liet jaren op zich wachten.

 » Lees verder

De uitrol van 5G is krankzinnig, vinden duizenden artsen en wetenschappers.

14-02-21 10:24:00,

De uitrol van 5G lijkt niet meer te stoppen in Nederland en in de rest van de wereld. Het lijkt slechts een kwestie van tijd. Mensen die hun bezwaar uiten op 5G worden in de media maar al te vaak weggezet als ‘complotdenker’ of ‘doemdenker’. Het zal ze worst wezen want ook duizenden artsen en wetenschappers zijn tegen de uitrol van 5G. De risico’s van 5G variëren van ernstige gezondheidseffecten tot totale buitensluiting in de maatschappij.

Wat is 5G
5G (voluit 5e generatie mobiele netwerk of 5e generatie draadloze systemen) is een telecommunicatie-norm. Deze kenmerkt zich door een grotere gegevensdoorvoer en minder vertraging (latentie) in vergelijking met de laatste voorganger 4G. Er kan verschil gemaakt worden tussen 5G als netwerk en 5G functionaliteit. Door 5G worden slimme apparaten, robots en voertuigen verbonden met het Internet of Things (IoT). Het geheel van draadloze netwerken en IoT kan aangeduid worden als het smartgrid.

Het 5G netwerk
Het 5G netwerk zal bestaan uit meerdere frequenties, waarbij de hogere frequenties in het gebied komen van de millimetergolven (millimeter waves), het infraroodgebied en over het zichtbaar licht heen in het ultraviolet licht van het elektromagnetisch spectrum. Het 5G-netwerk zal bestaan uit vele grote antennes (Massive MIMO) en enorm veel kleine antennes (small cells). Small cells die overal opduiken in het straatbeeld. In bushokjes, lantaarnpalen en tegen gebouwen aan, om de 150 meter.

De werking van 5G
De werking van 5G is anders dan de vorige netwerken 2G, 3G en 4G.  5G zal o.a. bestaan uit een nieuw type antenne die gebruik maakt van bundels straling (beamforming). Met beamforming wordt bedoeld, het gericht richten van bundels straling op specifieke gebieden. Deze manier van werken is bekend als de militaire techniek voor crowd control. Crowd control is erop gericht om ongewenst gedrag te beheersen en te beperken.

Nederland en Crowd-Control
6 februari 2020, tijdens een Tweede Kamer debat, laat minister Mona Keizer, weten dat 5G de toepassing van Crowd-Control mogelijk maakt. Crowd-Control in de vorm van het Active Denial System (ADS). Het niet dodelijke wapen dat ingezet kan worden bij ordeverstoringen i.p.v. een waterkanon. ADS werkt in plaats van water met millimetergolven. Bij gebruik van de richtstraal van de ADS op de menselijke huid, voelt het alsof de huid in brand staat.

 » Lees verder

Gezondheidsraad: uitrol 5G kan doorgaan, wel meer onderzoek nodig.

03-09-20 12:07:00,


                                                  60 op elkaar gestapelde Starlink satellieten vlak voor ze in mei 2019 door de Falcon 9-raket in hun baan werden losgelaten voor 5G bereik.

5G en gezondheid
5G heeft een grotere capaciteit en biedt snellere gegevensoverdracht dan eerdere generaties mobiele telecommunicatie. Maar in de samenleving zijn ook zorgen over de mogelijke invloed van 5G op de gezondheid. Daarom heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad om advies gevraagd. De raad kan geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert. Dat komt doordat niet bekend is bij welke mate van blootstelling effecten kunnen optreden en ook niet hoe hoog de blootstelling van mensen zal zijn na ingebruikname van alle 5G-systemen en de aanwezige elektromagnetische die er al zijn van alle draadloos gebruik. De Gezondheidsraad is daarom nagegaan of er aanwijzingen zijn dat elektromagnetische velden met de beoogde 5G-frequenties de gezondheid te schaden.

(Reactie RLL): De Tweede Kamer luistert niet naar de bevolking want op uitnodiging van staatssecretaris Mona Keijzer vond op 10 juni 2020, bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in Den Haag, een gesprek plaats met diverse Nederlandse stralingsbewuste organisaties. Tot groot genoegen maakte de staatssecretaris de volgende dag in de Tweede Kamer, tijdens het debat van de Vaste Kamercommissie Telecommunicatie, melding van dit gesprek, waarbij ze meedeelde dit gesprek te willen voortzetten en dat ze geraakt is door de ernst van EHS. Ook benoemde zij de fatsoenlijke en rechtmatige insteek van het gesprek. Neem dat dan mee Tweede Kamer en luister niet alleen naar de gezondheidsraad! Jullie doen je werk zo niet goed!

Constatering van de Gezondheidsraad (Gr)
De Gezondheidsraad laat 2 september 2020 weten dat het is veilig om het 5G-netwerk dat de komende jaren in Nederland beschikbaar komt, uit te rollen. Wel zijn er nog dingen onduidelijk en dat vraagt om nader onderzoek. De raad noemt het rapport een “eerste stap”. Het benadrukt dat hiermee niet dat het antwoord is gegeven of 5G daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert.

En weer is het of deze uitspraak een einde zal maken aan alle twijfel over 5G, net als in 2006 met de uitslag over het Zwitsers rapport, waar over gelogen is bleek twee jaar verder.

Gezondheidseffecten
2 september 2020 zegt de voorzitter van de Gezondheidsraad,

 » Lees verder