Gaan we 5G uitrollen, of is het nu duidelijk dat de stralingsnorm niet uw gezondheid, maar de belangen van de Telecom industrie dient…?!!

gaan-we-5g-uitrollen,-of-is-het-nu-duidelijk-dat-de-stralingsnorm-niet-uw-gezondheid,-maar-de-belangen-van-de-telecom-industrie-dient…?!!

24-02-20 03:10:00,

“Pijn, slapeloze nachten. Je moeder zien sterven in een verzorgingskamer waar de extreem sterke wifi signalen het lijden verergeren (en vaak ook nog Telecomzenders op het dak staan). Een bezoek aan stralingsgevoelige mensen die noodgedwongen ver buiten de stad in de bossen leven. Die geraaktheid geeft energie om te gaan spitten, en dingen uit te gaan zoeken. Hopen dat het niet waar is…. Maar…. als dit kan… Hoe zit dat dan met die stralingsnorm…..?”

Joseph zocht het uit en vatte het samen in beeld…. zoals nog niemand eerder deed.
 

 

 » Lees verder

5G uitrollen? Dan hierbij aansprakelijk voor schade..!!

5g-uitrollen?-dan-hierbij-aansprakelijk-voor-schade.!!

06-10-19 01:13:00,

x

xx
5G uitrollen?
Dan hierbij aansprakelijk voor schade..!!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Wij hebben als burgers maar beperkte middelen om de overheid die werkt voor de telecomindustrie, te stoppen met de uitrol van 5G. Maar, nu is er een manier waarop je wel iets kunt doen en dat is iets waar de telecomsector niet blij mee zal zijn. Wij ontvingen het volgende persbericht van de Nationale Bond tegen Overheidszaken en vinden het dermate belangrijk dat we dat bij deze publiceren:

Miljardenclaim tegen telecombedrijven

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is hard op weg om een imposante claim bij de telecomindustrie neer te leggen wanneer die bij haar voornemen blijft om 5G uit te rollen. De Bond heeft inmiddels het aantal van 1.429 deelnemers met zijn aansprakelijkheidsactie bereikt, die deze claim bij -in eerste instantie- de overheid heeft neergelegd, hetgeen neerkomt op een potentiële claim van € 1 miljard euro op jaarbasis. Kijken we naar het succes van actie van Urgenda tegen de overheid en van het onlangs door de rechter bevestigde stikstof-besluit, dan zien we dat de rechterlijke macht wel degelijk een zéér waardevolle factor is in onze Trias Politica..

De Nationale Bond tegen Overheidszaken (NBO) geeft mensen die zich zorgen maken over 5G een middel in handen om de telecomproviders hard op de vingers te tikken. De overheid en telecombedrijven willen 5G introduceren zonder dat de bevolking hierom heeft gevraagd en zonder dat zij eerlijke informatie over de nadelen en risico’s van het nieuwe mobiele netwerk hebben verstrekt. De Bond heeft nu een juridisch document opgesteld waarmee mensen te kennen kunnen geven, dat zij géén in/toestemming geven voor de introductie van 5G.

Het is dan een FEIT: De overheid en telecombedrijven kunnen dan niet meer zeggen dat de bevolking daar stilzwijgend mee akkoord is gegaan. ‘Zodra de telecomproviders 5G activeren, hebben zij een verbintenis met iedereen die onze aansprakelijkheidsbrief naar deze bedrijven heeft gestuurd’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de NBO.

Schadeclaim van € 500 per dag..!
Onderdeel van die verbintenis is een vergoeding van 500 euro voor elke dag dat 5G actief is. Daar bovenop komt een vergoeding van 1.000 euro wanneer het 5G-netwerk zich binnen een straal van 250 meter van iemands woning bevindt.

 » Lees verder

Uitrollen 5G-netwerk EN PROTESTEN beginnen..!

uitrollen-5g-netwerk-en-protesten-beginnen.!

03-09-19 12:17:00,

x
x
Uitrollen 5G-netwerk EN PROTESTEN beginnen..!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

De overheid heeft op 16 juli een concept-wetsvoorstel gepubliceerd waaruit blijkt, dat zij Nederlandse gemeenten wil gaan verplichten, mee te werken aan de uitrol van het nieuwe 5G netwerk. Iedereen kan nog tot 9 september reageren op dit voornemen. Met dit wetsvoorstel wil de overheid o.a. de uitrol van 5G makkelijker gaan maken, maar volgens vele critici, wordt de volksgezondheid nog steeds niet serieus genomen.
Er is geen enkel onderzoek waaruit blijkt dat 5G veilig is voor onze gezondheid. Terwijl er al heel veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar straling van 2G, 3G en 4G, waaruit wel degelijk gezondheids­risico’s zijn gebleken. Keiharde en alarmerende signalen die de overheid telkens blijft negeren.

Wat de overheid drijft? Wellicht wil het ‘koploper zijn’ en héél veel miljarden Euro’s ophalen, via het verkopen van de licenties, voor het gebruik van het 5G-netwerk in Nederland. Kennelijk zijn  de economische belangen belangrijker dan de gezondheidsrisico’s en zelfs het onderzoéken van deze risico’s..!! Ook de Tweede Kamer -kennelijk wakker gemaakt door de enorme onrust onder de bevolking- maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico’s van straling door het nieuwe netwerk.

Politieke partijen wakker geschud door protesten..?!
Politieke partijen willen weten hoe het zit met eventuele gevaren vóórdat op grote schaal zendmasten worden geplaatst. 5G moet de nieuwe standaard worden voor mobiel internet. Maar terwijl overal al voorbereidingen worden getroffen om dit nieuwe netwerk uit te rollen, nemen de zorgen toe. Vooral omdat veel wetenschappers en biologen ernstig waarschuwen voor dit netwerk, dat ook wel het rasterwerk wordt genoemd van ‘the internet of things’.Kijk naar het schemaatje hierboven, waarbij je ziet dat apparaten zich richten op een dichtstbijzijnde schakel in het elektronische netwerk.

Via dit 5G-netwerk en 5G-palen om elke paar honderd meter, is het mogelijk dat in de nabije toekomst ELK ELECTRONISCH APPARAAT gaat communiceren met grote computers voor het uitwisselen van data. Maar ook en vooral kunnen apparaten onderling communiceren. Denk als voorbeeld aan al die bestaande apps, die het nu bijvoorbeeld mogelijk maken, dat je je vanuit je auto of uit de trein, thuis je verwarming aanzet. Of je oven voorverwarmt etc. etc. Daarbij is de beruchte ‘smart’-meter ook zo’n voorbeeld van zo’n interactief elektronisch apparaat,

 » Lees verder