Uitspraak rechter legt bom onder mondkapjesplicht (breaking)

05-12-20 06:11:00,

mondkapje, winkel geen publieke binnenruimte Met een verbeten gezicht lopen veel landgenoten met een masker op door de winkel naar adem te snakken terwijl ze de broodnodige boodschappen doen.

Gelukkig is er goed nieuws voor hen, want de wettelijke basis voor een mondkapjesplicht in een winkel lijkt te ontbreken in de nieuwe overheidsregels.

Doodziek (letterlijk) worden mensen van dat gehate mondkapjes. Of je hem nu wel of niet draagt, bijna iedereen heeft een bloedhekel aan zo’n lap stof voor je mond.

Voor al die mensen is er goed nieuws:

Nog even terug naar de nieuwe regels per 1 december 2020:

Waar moet je een mondmasker dragen?

In alle publieke binnenruimten. Denk aan supermarkten, musea, tankstations, bibliotheken, horecazaken, theaters en vliegvelden. Het kapje mag wel af als er sprake is van een vaste zitplaats, bijvoorbeeld in een restaurant of theater. Het mondmasker weer op als je opstaat.

De grote vraag is dan natuurlijk: wat zijn publieke binnenruimtes?

Volgens hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer kennen we drie soorten ruimtes:

Er zijn buiten woningen juridisch gezien drie verschillende plekken, legt Brouwer uit. Zo zijn er openbare (een straat of plein), publieke (voetbalstadion of café, waar een ticket/handeling voor nodig is) en besloten plaatsen (een kantoor, het clubhuis van de hockeyclub). “Ook kerken vallen in de categorie van publieke plaatsen. Waar ook het stadion of café onder valt”, voegt de hoogleraar toe.

Minister Grapperhaus denkt daar echter heel anders over:

Kerken, moskeeën, synagogen en andere religieuze gebouwen zijn uitgezonderd. Volgens minister Grapperhaus ‘omdat dit besloten ruimten zijn’.

Maar, als een kerk, moskee of synagoge een besloten ruimte is, waarom een winkel of een café dan niet? Waarom zijn dat dan wel publieke ruimtes?

Dat ook een winkel wel degelijk een besloten ruimte is en geen publieke, blijkt uit de uitspraak van de voorzieningenrechter in een zaak uit 2014.

De zaak ging tussen een televisieproductiemaatschappij en een publieke omroep die vonden dat zij het recht hadden om te filmen in een filiaal van Mediamarkt.

De rechter oordeelde daar echter heel anders over en zegt in het vonnis letterlijk:

De voorzieningenrechter oordeelt als volgt.

 » Lees verder

Uitspraak Portugal: “Quarantaineverplichting is vrijheidsberoving” –

19-11-20 09:46:00,

Foto: EDUARDO COSTA / LUSA

Het hof van beroep zegt dat opsluiting en testen bij Covid alleen door artsen mag worden bevolen en uitgevoerd.

14.11.2020 10:18 door Ana Bela Ferreira

Augustus van dit jaar verordende de Regionale Gezondheidsadministratie (ARS)  de opsluiting van een groep Duitse toeristen op de Azoren. Slechts één persoon in de groep was positief getest, maar ze werden nooit door een arts gezien. Het hof van Beroep (Tribunal da Relação) is van mening dat de beslissing om de groep te isoleren een medische handeling betreft.

Duitsers op vakantie positief getest

Vier Duitsers komen in augustus aan op de Azoren. Iedereen bezit een negatieve test vanuit Duitsland. Als ze de test echter zeven dagen na aankomst in São Miguel herhalen, ontvangt een van de leden – de dochter van het paar – een positief resultaat. Ze ontvangt de uitslag telefonisch en volgens de voorschriften isoleert ze zich van de rest van de groep. Van de test van de andere drie blijft het resultaat negatief. Echter, drie dagen na deze tweede test ontvangen ze een e-mail. Hierin staat dat ze allemaal uit voorzorg in profylactische isolatie moeten verkeren.

Quarantaine 

Ze brachten 14 dagen door in twee hotels. De eerste 14 dagen van de reis in Vila Franca do Campo en de rest in Ponta Delgada. De communicatie van de lokale gezondheidsafgevaardigde is allemaal in het Portugees. Een uitzondering hierop is een bijlage in het Engels waarin de isolatiemelding wordt medegedeeld. Op de vraag om testrapporten te sturen, komen deze ook in het Portugees aan. Klachten die ze via de telefoonlijn indienen, namelijk dat de persoon die besmet is met Covid-19 door een tandarts moet worden gezien, worden in het Portugees ingediend. Een taal die Duitse toeristen niet beheersen. 

Naar de rechtbank

Negen dagen na het uitvaardigen van het isolement, kwamen ze terecht bij de rechtbank. Ze waren inmiddels al twee negatieve tests verder. Vervolgens leerden ze dat ze het huis alleen konden verlaten als ze na die 14 dagen van isolatie een test deden en deze negatief zou zijn. De persoon die geïnfecteerd zou zijn, zou een negatieve test nodig hebben, gevolgd door nog een andere negatieve test. Ze gingen naar de rechtbank om te vragen om hun onmiddellijke vrijlating – door de figuur van habeas corpus – die hun werd verleend. 

 » Lees verder

Uitspraak kort geding: demonstratie morgen definitief verboden – Viruswaanzin

27-06-20 01:40:00,

Door: Caroline Vonhoff

Zojuist is door de rechter in Den Haag uitspraak gedaan waarmee het demonstratieverbod voor de demonstratie van morgen op het Malieveld bevestigd is. Wij zijn hierover teleurgesteld.

Afgelopen week zijn er voor verschillende plaatsen aankondigingen voor een demonstratie voor de vrijheid gedaan, waaronder Nijmegen, Amsterdam, Haarlem, Eindhoven, Rotterdam en Arnhem.

Reden voor het aanzeggen van meerdere, en dus kleinere, bijeenkomsten was het gebeuren op 21 juni 2020.  Over die dag kan heel wat gezegd worden, maar door het rechterlijk verbod hadden wij het niet meer de mogelijkheid om die dag in goede banen te leiden. Dan spreekt alleen nog de Staat met een waterkanon als spreekbuis.

Dat wilden we niet nog eens. Vandaar dus: Gespreide demonstraties voor de vrijheid in kleinere groepen dan aanvankelijk voor 21 juni voorzien, en door het hele land heen

Op  25 juni 2020  werd duidelijk dat ook alle andere steden de demonstraties van Viruswaanzin verbieden.

Grotere demonstraties, kleinere demonstraties, wel muziek, geen muziek. Het doet er dus blijkbaar niet toe: als je voor je vrijheid wilt opkomen, dan mag dat in Nederland blijkbaar niet meer.

Het is om die reden, en om die reden alleen, dat we op donderdag 25 juni ’s avonds hebben besloten om de diverse demonstraties af te blazen en te vervangen door een op het Malieveld.

Geen muziek, wel sprekers en een vreedzaam samenzijn.

Deze demonstratie werd op 26 juni ook verboden. Wederom, want we bewandelen de wel erg smal geworden wegen van de rechtstaat waar en zolang we kunnen, hebben we ons tot de rechter gewend met het verzoek om, simpel gezegd, die demonstratie op het Malieveld alsnog toe te staan.

Inmiddels, zaterdag 27 juni om 12.20 uur hebben we de beslissing ontvangen.

Zonneklaar is dat we niet mogen spreken, niet mogen demonstreren. Een grondwettelijk recht dat zelfs niet in een noodtoestand aangetast mag worden nota bene.

Ons rest geen andere conclusie dan dat niet opgekomen mag worden voor de vrijheid in Nederland, tenminste als je daarbij je te weer stelt tegen staatsbeleid en staatsingrijpen in het persoonlijk leven van alle mensen in Nederland.

Dit kan en mag niet getolereerd worden door de burgers van Nederland..

 » Lees verder

Uitspraak in rechtszaak tegen Big Brother systeem volgend jaar –

14-11-19 08:59:00,

Op 29 oktober vond in de Rechtbank Den Haag de zitting plaats in de bodemprocedure tegen het Systeem Risico Indicatie, kortweg SyRI. De rechtbank komt op 29 januari 2020 met een vonnis. Een groep maatschappelijke organisaties neemt het op tegen de schrikbarende datakoppeldrang van de overheid.

“Als de informatie die de politie, de Belastingdienst, de bureaus voor sociale zekerheid, de gezondheidszorg en andere instanties hebben verzameld, in één bestand zou worden bijeengebracht, zou de vrijheid van het individu ernstig in gevaar komen.” Een totalitaire staat dreigt.

NB. Destijds heeft het Parlement de wettelijke regeling van SyRI als hamerstuk aangenomen, ondanks forse bezwaren van de Raad van State én de Autoriteit Privacy. Het is nu aan ongeruste organisaties van burgers om de privacy te beschermen. Een taak waarvoor het Parlement in principe is gekozen.

Wat zijn de bezwaren tegen SyRI?

Burgers delen om allerlei redenen persoonsgegevens met de overheid. Vanuit een wettelijk verplichting of als voorwaarde om in aanmerking te komen voor sociale en medische voorzieningen. SyRI koppelt alle persoonsgegevens die burgers met de overheid delen en bepaalt op basis van een geheim algoritme of iemand belandt in een Register Risicomeldingen, waarin overheidsinstellingen inzicht hebben. Dit vindt plaats zonder dat de burger in kwestie hierover wordt geïnformeerd.

SyRI is niet één computerprogramma of systeem. Het is een geheel van procedures, beslis- en risicomodellen en softwaresystemen. De belangrijkste onderdelen van het systeem zijn geheim. Het is een digitaal opsporingsmiddel. Met het systeem wordt immers gezocht naar wetsovertredingen.

  • Iedereen is verdacht
    iedere burger die ooit persoonsgegevens heeft verstrekt aan de overheid is vogelvrij voor SyRI en kan zonder medeweten als ‘risico’ worden bestempeld, zonder hier tegen in verweer te kunnen komen.
  • Onbeperkte en ongecontroleerde informatiemacht
    Niet alleen is de wijze van koppelen binnen SyRI strikt geheim, bij het koppelen van gegevens geldt zelfs niet als eis dat de koppeling ook daadwerkelijk een voorspellende waarde heeft.
  • Vertrouwensbreuk
    De relatie tussen de burger en de overheid wordt ondermijnd. Burgers hebben immers geen idee hoe de informatie die ze met de overheid delen tegen hen kan worden gebruikt

De Nederlandse overheid zet,

 » Lees verder

Uitspraak Europees Hof van justitie: België moet ggo-veldproef op mais stopzetten

25-07-18 01:44:00,

Het Europese Hof van Justitie (HvJ) heeft zich vandaag uitgesproken over de wettelijke status van voedsel- en voedergewassen die gecreëerd zijn met de nieuwe genetische manipulatietechnieken. Het Hof bevestigde dat ook deze CRISPR-techniek onder de bestaande Europese ggo-regelgeving valt. België moet volgens deze uitspraak de geheime ggo-proeven op mais stopzetten.

Nina Holland is specialiste agro-industrie bij  de ngo Corporate Europe Observatory reageert opgetogen over de uitspraak: “Dit is een grote overwinning voor het milieu, de boeren en de consumenten. Volgens de uitspraak moeten de EU-politici ervoor zorgen dat ook de producten die gemaakt of bewerkt worden met deze nieuwe technieken beoordeeld worden op potentiële voedselveiligheidsrisico’s en milieurisico’s en ze moeten ook op de juiste wijze als ggo’s worden geëtiketteerd.”

Belgische proeven illegaal

“Grote agro-bedrijven zullen hun lobbywerk in Brussel blijven voortzetten om aan de EU-veiligheidsregels voor die nieuwe ggo-technieken te ontsnappen, maar de uitspraak van vandaag laat er geen twijfel over bestaan: producten die genetische bewerkt zijn vallen onder de bestaande Europese  ggo-regels.”

“Deze uitspraak betekent ook dat de geheime, ongereguleerde veldproef op mais die momenteel in België wordt uitgevoerd illegaal is. De CRISPR-techniek heeft geen ” geschiedenis wat betreft veilig gebruik “en de planten die in deze proef worden gebruikt zijn zonder meer ggo’s. Belgie moet deze uitspraak respecteren en de proeven stopzetten”, aldus Nina Holland.

 » Lees verder