Glyfosaat uit Monsanto’s Roundup decimeert microben in de bodem en de menselijke darm

Glyfosaat uit Monsanto’s Roundup decimeert microben in de bodem en de menselijke darm – New Science | Global Research – Centre for Research on Globalization

globalresearch.ca

Global Research, February 16, 2018
NaturalNews.com 8 February 2018

Darmbacteriën krijgen steeds meer aandacht voor de rol die ze spelen in onze algehele gezondheid. Gezien de invloed hiervan op alles, van immuunfunctie tot spijsvertering tot hersenfunctie, toont onderzoek consequent de kracht en het belang van gezonde darmbacteriën – en de gevaren van verstoring daarvan.

Helaas is nu aangetoond dat een zeer veel voorkomende chemische stof zijn weg inmiddels heeft gevonden naar onze voedselvoorziening en de darmbacteriën decimeert :Glyfosaat

Deze chemische stof staat al centraal in z.g. class action-rechtszaken die zijn aangespannen door kankerpatiënten, en het nieuws wordt steeds erger. Als belangrijkste ingrediënt in ’s werelds meest gebruikte herbicide, Monsanto’s Roundup, zijn de gevolgen voor de gezondheid van de mens desastreus.

Interview met donatie-expert Ger Lodewick..

Interview met donatie-expert Ger Lodewick..

wanttoknow.nl · by GuidoJ. · February 16, 2018

Inleiding: ‘een beademd stoffelijk overschot’…!!

Het was een bijzondere week: dinsdag de 13e februari stemden 38 senatoren van de Eerste Kamer vóór de nieuwe or­gaan­do­na­tie­wet, terwijl er 36 tégen stemden Er was 1 se­na­tor afwezig en die had -indien aanwezig geweest- tegen gestemd. Je vraagt je af of zo’n onderwerp dat werkelijk over leven of dood gaat, zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer met slechts 1 stem vóór mag worden aan­ge­no­men…? Nietwaar?

Het waardevolle, zéér uitgebreide boek dat Ger Lodewick schreef over orgaandonatie en -transplantatie. (klik voor shop van de uitgever)

Om die reden willen we nog 1 keer aandacht vragen voor het boek van auteur Ger Lodewick over orgaandonatie. De cover zie je hiernaast. Ger is in staat, door zijn menselijk-toegankelijke wijze van spreken enniet in de laatste plaats, zijn belezenheid over dit onderwerp, op zo’n duidelijke wijze het fenomeen or­gaan­do­na­tie te beschrijven en van alle kanten te belicht.

En helaas moeten we constateren, dat de overheidsvoorlichting slechts op één kant toe­ge­spitst, de kant van de ontvanger. Waarom gaat het in 99% van de gevallen, over die mensen die al jaren wachten op een orgaan, en zelden over het ‘waarom’ van zwijgen, van de grote meerderheid. Waarom die stilte wellicht zo veelzeggend kan zijn..!

Glyphosate from Monsanto’s Roundup Decimates Microbes in Soils and the Human Gut – New Science

Glyphosate from Monsanto’s Roundup Decimates Microbes in Soils and the Human Gut – New Science | Global Research – Centre for Research on Globalization

globalresearch.ca

Global Research, February 16, 2018
NaturalNews.com 8 February 2018

Gut bacteria is gaining increasing attention for the role it plays in our overall health. Given its influence on everything from immune function to digestion to brain function, research has been consistently showing the power of healthy gut bacteria – and the dangers of getting it wrong. Unfortunately, one very common chemical that has made its way to our food supply has now been shown to decimate gut microbes: glyphosate.

This chemical is already at the center of class action lawsuits filed by cancer patients, and the news keeps getting worse. As the main ingredient in the world’s most widely used herbicide, Monsanto’s Roundup, the ramifications for human health are huge.

Some of the medical problems linked to an imbalance of gut bacteria include colorectal cancer, diabetes, liver disease, cardiovascular disease, asthma, inflammatory bowel disease, autism and obesity.

The latest study was carried out by a team led by Professor Gilles-Eric Seraliniof the University of Caen. The study looked at fecal samples taken from rats and assessed their gut microbiomes. They found that female rats experienced significant changes in the presence of Roundup regardless of the dose to which they were exposed. It also damages the microbial activity of soil.

een donor-orgaan wordt uit een levend lichaam gehaald

De schaduwkant van orgaandonatie: 

een donor-orgaan wordt uit een levend lichaam gehaald

(c.q. hersendood ≠ dood)
orgaandonatie.jpg
Laatst bijgewerkt: 29 januari 2018
Wie zich als orgaandonor laat registreren, doet dit meestal met de bedoeling om zieke medemensen te helpen. Een prima intentie, daar zal iedereen het over eens zijn. Maar wat houdt het in de praktijk eigenlijk in om donor te zijn? Wat gebeurt er op het moment dat je daadwerkelijk in een situatie komt te verkeren dat je organen gedoneerd kunnen worden?
Veel mensen beseffen niet dat als je donor wordt, je meestal geen orgaan zult doneren als je al overleden bent. Want organen uit dode lichamen zijn onbruikbaar, omdat er al binnen een paar minuten beschadiging optreedt door zuurstofgebrek. Donororganen worden dus vrijwel altijd uit een levend lichaam gehaald. Alleen als ze je direct na je dood al naar een operatiekamer kunnen krijgen (bijvoorbeeld na een mislukte reanimatiepoging in het ziekenhuis) zijn organen uit een dood lichaam nog bruikbaar.
Bij de meeste orgaandonaties is dit niet het geval. Daarbij overkomt het slachtoffer iets ernstigs (bijvoorbeeld een ongeluk) buiten het ziekenhuis en wordt het bewusteloze lichaam naar de spoed eisende hulp gebracht. Als er geen hersenactiviteit meer meetbaar is, kan de patiënt dan ‘hersendood’ verklaard worden.

Fabricated Reality: Lobbying for GMO Agriculture in India

Fabricated Reality: Lobbying for GMO Agriculture in India | Asia-Pacific Research

asia-pacificresearch.com

Asia-Pacific Research, February 10, 2018

Featured image: Richard John Roberts

Richard John Roberts is a prominent biochemist and molecular biologist. On his recent visits to India, he has talked about the supposed virtues of genetically modified (GM) food and crops, while attacking people who have valid concerns about the technology.

In 2015, while in Mysore, he implied the denial of GM food to people in developing nations is a crime against humanity. He also argued that the present engineering of GM crops is precise and is little different from conventional breeding.

Roberts has claimed on more than one occasion that “millions of people in the third world would die” of starvation unless GM crops are introduced and that Greenpeace is in the business of scaring people and should be put on trial for crimes against humanity.

As a Fellow of the Royal Society, Roberts should be aware of the Society’s misleading and exaggerated statements that it has used to actively promote genetically modified organisms (GMOs) since the mid-1990s. Unfortunately, Roberts himself reads from a similar script.

Hoe verhoudt de vaccinatiegraad van de bevolking, en de gezondheid van kinderen in de VS zich tot die van andere landen?

Hoe verhoudt de vaccinatiegraad van de bevolking, en de gezondheid van kinderen in de VS zich tot die van andere landen? – Stichting Vaccin Vrij

stichtingvaccinvrij.nl · February 6, 2018

De Verenigde Staten hebben de hoogste vaccinatiegraad ter wereld. De Verenigde Staten kent ook een hoog aantal kindersterftes. Amerikaanse kinderen lijden ook in grote getale aan chronische ziektes, zoals autisme, ADD, leermoeilijkheden, auto-immuunziektes, astma, epilepsie en allergieën. [1,2]

Als vaccinaties zo doeltreffend de gezondheid van kinderen kunnen verbeteren, waarom zien we dit dan niet weerspiegeld in de statistieken? In feite blijkt het tegendeel waar te zijn. Een toename van de vaccinatiegraad staat in correlatie met een toename van ziektes bij onze kinderen.

Jammer genoeg blijven het CDC (het Amerikaanse equivalent van de Gezondheidsraad) en artsenverenigingen ten onrechte beweren dat vaccinaties verantwoordelijk zijn voor de uitroeiing van vele angstaanjagende kinderziektes, zoals mazelen, bof, waterpokken en polio. Deze ziektes en andere, die het doelwit zijn van vaccinaties, zijn in realiteit milde jeugdziektes die slechts zelden gezondheidsproblemen veroorzaken.

Nieuwe onderzoeksresultaten van de CDC: 1 op de 36 Kinderen in de VS heeft Autisme

Nieuwe onderzoeksresultaten van de CDC: 1 op de 36 Kinderen in de VS heeft Autisme – Stichting Vaccin Vrij

stichtingvaccinvrij.nl · February 8, 2018

Nieuwe onderzoeksgegevens (1) die zijn vrijgegeven door de CDC (RIVM in de Verenigde Staten) laten zien dat het huidige aantal kinderen in de VS met de diagnose autisme 1 op de 36 bedraagt. Dat aantal was in 2013 nog 1 op de 50, in 2008 1 op de 88, in 2002 1 op de 250 en in 1980 zelfs 1 op de 10.000. Dat was 6 jaar voordat president Ronald Reagan een wet aannam, die ervoor zorgde dat vaccinfabrikanten nooit aansprakelijk konden worden gesteld voor schade en overlijdens veroorzaakt door vaccins.

Dit zou voorpaginanieuws moeten zijn, maar de gesponsorde televisiekanalen besteden hier geen aandacht aan

Wetenschappelijk onderzoeker aan de MIT (Massachusetts Institute of Technology) dr.Stephanie Seneff, heeft gesteld dat op basis van de huidige cijfers in 2025 de helft van alle kinderen in de VS gediagnosticeerd zal zijn met autisme (2).

Vaxxed interviewt Nicole, een moeder van een kind met vaccinatieschade

 Vaxxed interviewt Nicole, een moeder van een kind met vaccinatieschade – Stichting Vaccin Vrij

stichtingvaccinvrij.nl · January 30, 2018

Het volgende interview van het Vaxxed team gaat over de schade die het zoontje van Nicole door vaccins opliep. En de lange weg om dit weer te hertellen. In 2008 werd het zoontje van Nicole zoontje geboren. Het was een traumatische bevalling die eindigde in een keizersnede.

Het kindje was zwak, maar desalniettemin kreeg hij op de dag van zijn geboortezijn eerste vaccin, zoals dat in Amerika gebruikelijk is. Direct na de toediening van het Hep B-vaccin begon hij vreselijk te krijsen, en wilde niet aan de borst drinken.

Met 6 maanden kreeg hij onder andere een schimmelinfectie die behandeld werd met meerdere antibioticakuren. Rond 9 maanden stabiliseerde het enigszins.

Hij haalde zijn mijlpalen met betrekking tot babbelen, lopen. Maar na de vaccins met 12 en 15 maanden krijste hij weer hele dagen. En na de prikken op 15 maanden ‘verdween’ hij in zichzelf. De moeder omschrijft het als zovele moeders met: ‘We raakten hem kwijt’.

Overzicht van de toename, en de reden voor verplicht vaccineren in Europa – hoe het EVAP zich voor onze ogen voltrekt

Overzicht van de toename, en de reden voor verplicht vaccineren in Europa – hoe het EVAP zich voor onze ogen voltrekt – Stichting Vaccin Vrij

stichtingvaccinvrij.nl · January 30, 2018

Is het echt nodig om ouders te verplichten hun kinderen te laten vaccineren? Op dit moment zijn in dertien Europese landen al vier of meer vaccins verplicht: Griekenland, Malta, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Letland, Polen, Roemenië, Slowakije, en Slovenië.In Italië en Frankrijk zijn deze zomer bijna alle vaccins verplicht gesteld. In Duitsland is het vaccinatiebeleid ‘aangescherpt’. En in de overgebleven landen verschijnen berichten in de media die duidelijk maken dat de rest van Europa eveneens richting ‘dwang’ gaat. Waarom? De ernst en sterfte aan infectieziektes was meestal al voor 80% tot 90% afgenomen voordat vaccinatieprogramma’s überhaupt ingevoerd werden begin jaren ‘60. De cijfers zijn toch alleen maar verder gedaald? Waarom komt in Europa steeds vaker de verplichting om de hoek zetten?

Lichte daling met grote gevolgen

Seeds of Destruction: The Diabolical World of Genetic Manipulation

Seeds of Destruction: The Diabolical World of Genetic Manipulation

globalresearch.ca

Global Research, January 26, 2018

Control the oil, and you control nations. Control the food, and you control the people.”* -Henry Kissenger

Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation” by F. William Engdahl is a skillfully researched book that focuses on how a small socio-political American elite seeks to establish control over the very basis of human survival: the provision of our daily bread.

This is no ordinary book about the perils of GMO. Engdahl takes the reader inside the corridors of power, into the backrooms of the science labs, behind closed doors in the corporate boardrooms. The author cogently reveals a diabolical world of profit-driven political intrigue, government corruption and coercion, where genetic manipulation and the patenting of life forms are used to gain worldwide control over food production. If the book often reads as a crime story, that should come as no surprise. For that is what it is.

Engdahl’s carefully argued critique goes far beyond the familiar controversies surrounding the practice of genetic modification as a scientific technique. The book is an eye-opener, a must-read for all those committed to the causes of social justice and world peace.

Chinesische Forscher klonen erstmals Affen: Bald auch beim Menschen möglich?

Chinesische Forscher klonen erstmals Affen: Bald auch beim Menschen möglich?

de.sputniknews.com · by Sputnik – 25-1-2018
Geklonte Affen in China

Chinesische Wissenschaftler haben erstmals Affen geklont. Dafür wurde dieselbe Methode verwendet, mit der vor rund 22 Jahren das Klonschaf Dolly erschaffen wurde, berichtet die Zeitschrift „Cell“. Der Vatikan sieht darin eine Bedrohung für die Zukunft der Menschheit.

Zwei Javaneraffen mit den Namen Zhong Zhong und Hua Hua wurden Ende 2017 von einem Team des Instituts der staatlichen Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Shanghai erzeugt, so die Zeitschrift. Die Forscher haben hierfür Zellkerne aus Eizellen entfernt und stattdessen von einem Affenembryo stammende Kerne von Körperzellen eingesetzt.

Eerste Kamer, stem tégen Wet Orgaandonatie..!!

Eerste Kamer, stem tégen Wet Orgaandonatie..!!

wanttoknow.nl · by GuidoJ. · January 25, 2018

Hoe goed bedoeld het mogelijk ook is, D’66-kamerlid Pia Dijkstra maakte zich met haar wetsvoorstel in onze ogen feitelijk belachelijk door haar neerbuigende houding ten opzichte van de mentale houding van Nederlanders rondom orgaandonatie. Respectloos afnemen van organen, zónder toestemming..?? Het terug moeten claimen wat al van jou IS..?? Daarom:

Senatoren, stem die donordwang

van Pia Dijkstra wég!

2018 © Patrick van Schie | deze versie WantToKnow.nl/be

Eind deze maand wordt het wetsontwerp actieve donorregistratie (ADR) plenair in de Eerste Kamer behandeld. Dit initiatiefontwerp van D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra regelt dat wie geen keuze maakt om de organen al dan niet voor transplantatie ter beschikking te stellen, voortaan geacht wordt geen bezwaar tegen donatie van zijn of haar organen te hebben. Het betreft een fundamentele kwestie: gaan wij zelf over ons eigen lichaam, zoals grondwetsartikel 11 waarborgt, of is ons lichaam in beginsel van de staat? De liberale benadering tegenover de communistische van D66.

New Hepatitis B Vaccine Studies Show Disastrous Results from Vaccinating All Newborns

New Hepatitis B Vaccine Studies Show Disastrous Results from Vaccinating All Newborns | Global Research – Centre for Research on Globalization

globalresearch.ca

Global Research, January 25, 2018
World Mercury Project 23 January 2018

In 1991, US public health authorities began recommending that all infants get the hepatitis B (HepB) vaccine, stipulating that they receive three doses within the first six months of life, starting at birth. The World Health Organization (WHO) followed suit with its own recommendation in 1992, instructing countries to vaccinate from birth even where hepatitis B virus was uncommon. Two 2018 studies (one in the US and one in India) take a closer look at the outcomes and implications of these blanket prescriptions. Although the studies focus on different aspects of their countries’ respective vaccine programs, both are cautionary tales, highlighting the fact that one-size-fits-all vaccine recommendations frequently steamroll over important biological risks and immune system subtleties, thereby introducing troublesome unintended consequences.

U.S. children and taxpayers on the hook