Geheim houden glyfosaatonderzoek in belang van fusie Monsanto-Bayer

globalinfo.nl – GEPUBLICEERD: 07 mei 2018

Sinds de classificatie van glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkend (IARC, WHO), controleert de voedselautoriteit FDA het Amerikaanse voedsel op glyfosaatresten. Maar ze weigert de resultaten ervan bekend te maken, ondanks verontrustende uitgelekte mails van FDA-onderzoekers.
Ook in Europa en Nederland worden veel glyfosaatresten in voedsel en menselijke urine gevonden. En ook hier werden onderzoeken naar de schadelijkheid van glyfosaat geheim gehouden. Koren op de molen van de Europese pesticidelobby die inzet op toestemming voor de fusie Monsanto-Bayer. foodwatch strijdt hiertegen en kan hulp gebruiken.

Overgenomen van foodwatch ¨´Geheim gehouden glyfosaatonderzoek verontrustend, Wat gaat de fusie Monsanto-Bayer ons nog brengen?´¨

… broccoli is het enige dat ik voorhanden heb waar geen glyfosaat in zit. Ik heb tarwecrackers, ontbijtgranen (granola) en maismeel meegenomen van huis maar er zit een aanzienlijke hoeveelheid glyfosaat in alles.”

Dit is een citaat uit een interne e-mail van een onderzoeker van de Amerikaanse voedselautoriteit Food & Drug Administration (FDA). Pas sinds het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkend classificeerde, is de Amerikaanse voedselautoriteit onder grote druk gestart met het controleren van voedsel op resten van glyfosaat.

Laatste referendum: Orgaandonatie. Teken mee!!

wanttoknow.nl · by GuidoJ. · May 7, 2018

Afgezien van allerlei regelrechte ‘misstanden’ in de gezondheidszorg, rondom orgaandonatie (waarbij bijvoorbeeld de donor volstrekt nog niet dood is, wanneer zijn/haar organen worden verwijderd!), is er nóg een veel diepere vraag die zelden aan de orde komt in dit kader.

 

Zoals D’66 het referendum volledig de nek heeft omgedraaid, zo is het bezig geweest het Nederlandse volk de ‘Ja, maar..’-donatiewet in de strot te duwen. Een wet die bepaalt, dat je je organen kwijt bent, tenzij.. Tenzij je besluit dat de Nederlandse Staat er NIETS over te zeggen heeft en deze onvervreemdbaar van jou zijn. Je dient dus te tekenen voor het behoud van je organen.. Wie zijn er dus de dupe straks..? De mensen die niet zoveel begrijpen van wat er speelt, de minder-bedeelden en sociaal-minderen.

Over stoffen in vaccins die op elkaar inwerken – wat weten we ervan?

stichtingvaccinvrij.nl · May 3, 2018

De Duitse gezondheidsexpert Marion Schimmelpfennig is auteur van de boeken ‘Gif-cocktail in onze toiletartikelen’ en ‘Encyclopedie van voedseladditieven’.1Een opmerking van haar hand over vergiftiging door meerdere minimale doses van verschillende additieven (toevoegingen) zou ons aan het denken moeten zetten. Schimmelpfenning verklaarde:

“Een van de belangrijkste wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp is naar mijn mening al enkele jaren oud en zou daarom zijn weg moeten vinden in het productieproces van toiletartikelen.” Zij refereerde naar het onderzoek ‘Low-level exposure tot Multiple Chemicals: Reason for Human Health Concerns?’ van het team van Andreas Kortenkamp van de ‘School of Pharmacy van de Universiteit van Londen’ wat gepubliceer is in 2007 in het tijdschrift ‘Environmental Health Perspectives’.2

Vaccins

Als we deze vraag stellen met betrekking over het inspuiten (via vaccins), in plaats van het insmeren of inslikken (via voeding en toiletartikelen) van meerdere minimale doses van verschillende additieven, komen we bij een vraag waar de wetenschap bij ons weten nog geen antwoord op heeft.

Laten we voordat we verder gaan met vaccins kijken wat het onderzoeksteam van Andreas Kortenkamp heeft ontdekt over de ‘blootstelling aan lage doses van meerdere stoffen tegelijkertijd’ bij voeding en toiletartikelen.

Onjuist!

Is het meningokokken ACWY-vaccin voor baby’s een van de meest onnodige vaccins ooit

stichtingvaccinvrij.nl · May 3, 2018

Meningokokkenziekte is relatief zeldzaam in Nederland. Op dit moment worden er 100 – 150 gevallen per jaar gemeld, waarvan de grootste groep ouder is dan 65+.1 Wat is de reden dat per 1 mei alle baby’s van 14 maanden tegen Men ACWY, in plaats van alleen tegen Men C gevaccineerd gaan worden (en dat vanaf oktober voor tieners van 14 jaar het MenACWY toegevoegd wordt aan het RVP)?

RVP Nieuws

‘Invasieve Meningokokkenziekte is een (sub)acute infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Neisseria meningitidis (meningokok) die doordringt in de bloedbaan. Op basis van het kapsel van de bacterie onderscheidt men twaalf groepen, waarvan in Nederland voornamelijk B en verder C, W, X, Y, Z en 29E voorkomen’.2

Het ‘RVP Nieuws’ is een nieuwsbrief voor professionals die betrokken zijn bij het RVP. Het aprilnummer bericht artsen dat: ‘zoals eerder is aangekondigd het MenACWY toegevoegd wordt aan het RVP. De aanleiding voor deze vaccinwissel (MenC is vervangen door Men ACWY) is het toegenomen aantal ziektegevallen door een besmetting met meningokokken W. Met een vaccinatie tegen meningokokken ACWY willen we een verdere toename van het aantal gevallen voorkomen.3 Er zullen posters toegestuurd zullen worden voor in de wachtkamer, en flyers voor de ouders. Op de flyer staat:

In het Rijksvaccinatieprogramma krijgen kinderen sinds 2002 een vaccinatie die beschermt tegen meningokokken, type C. Omdat de laatste 3 jaar het aantal besmettingen met meningokokken type W toeneemt, wordt nu een vaccin gebruikt met een bredere bescherming.4

Wat er niet op de flyer staat, noch te lezen is in de nieuwsbrief voor de professionals

… is dat Meningokokkenziekte veroorzaakt door type A sinds 2004 niet meer voor in Nederland.1

… is dat meningokokkenziekte veroorzaakt door type Y niet voorkomt bij baby’s, en slechts gemiddeld 13 ziektegevallen per jaar in de afgelopen 6 jaar betreft in andere leeftijdsgroepen. 1

… is dat de grootste veroorzaker van Meningokokkenziekte in de leeftijdsgroep 0-4 type B is (blauwe balk), maar die zit niet in het Men ACWY vaccin dat baby’s per 1 mei 2018 krijgen. 1

Kijk: nepnieuws over vaccinatie ‘weerzin’..!

 

Het bovenstaande bericht is wat je ‘ongenuanceerd’ zou kunnen noemen. Maar wij op de redactie ‘voelen’ de weerzin van de pro-vaccinatie-beweging; jij ook..? Tja, het is wat, om puur journalistiek neutraal te blijven. We kennen het gevoel. En af en toe ‘selectief verontwaardigd’ zijn als redacteur is heel menselijk. Maar probeer wél, om jezelf daarin bij te sturen. Want wees nou eerlijk.. Is het woord ‘weerzin’ in het kader van opponent zijn van vaccins en vaccinaties, niet volstrekt sturend en heel sluw manipulerend..?

Zou het woord van de EU zélf komen, of hebben we een redacteur bij de NOS-Teletekst-pagina’s, die deze woordkeus meent te moeten bezigen. Maar de redacteur van de teletekst-pagina’s zit waarschijnlijk naast die van de NOS-nieuwswebsite. Kijk hier op de NOS-site én.. op die van de Volkskrant wordt óók het woord ‘weerzin’ gebruikt. Daar waar ‘tegenzin’ of nog beter: ‘weerstand’ op z’n plaats zou zijn. Want het gaat om de ‘WEERSTAND’ tegen het aanhoudende gewouwel van al die personen, die menen dat niet-vaccineren onwetenschappelijk zou zijn. Of dat vaccinaties een soort heilige graal zijn, tegen alle angsten des levens..