Vaccinatie? Het virus bestaat niet! (II) – CommonSenseTV

08-04-21 06:56:00,

 

Artsen dienen medicijnen toe waarvan ze weinig weten, aan patiënten waarvan ze minder weten, om ziekten te genezen waarvan ze niets weten.

Voltaire*

Via de gekochte mainstream media is de massa wijsgemaakt dat zij continu worden belaagd door een onzichtbare vijand; vijandige virussen of bacteriën die van buitenaf het lichaam binnen willen dringen en ons ziek maken, niet zelden tot de dood erop volgt. Deze bedreiging door externe ziektekiemen is een nagenoeg onwrikbaar geloof in de reguliere medische wetenschap. Dit valse angstgeloof vindt zijn oorsprong bij een van de grootste fraudeurs, leugenaars en plagiarissen in de geschiedenis. Voor persoonlijk aanzien en rijkdom verkocht hij zijn ziel aan de duivel met talrijke slachtoffers in het kielzog. Geholpen met het geld van de elitaire wereldtop verkreeg hij de status die hij ambieerde. In ruil daarvoor werd de mensheid overgeleverd aan een monster van Frankenstein; een monster zó kwaadaardig dat het, anno 2021, de gehele mensheid bedreigt met het afnemen van haar persoonlijke gezondheid, vrijheid en zelfbeschikking. In het vorige deel is aangetoond dat het bestaan van het coronavirus nimmer is bewezen en ook niet bewezen kan worden. Dit deel gaat over de daaraan ten grondslag liggende, onware virus- of microbetheorie die gebaseerd is op grootschalige fraude en bedrog door persoonsgestoorde mensen.

Het gouden kalf van de pillendraaiers
De Franse microbioloog Louis Pasteur (1822-1895) is de vader van de microbetheorie en de daaruit voortvloeiende praktijk van vaccineren. Deze theorie stelt dat we voortdurend belaagd worden door allerlei ziekmakende vijanden van buitenaf zoals bacteriën, virussen en schimmels. Wij zouden hier weinig tegen kunnen doen. Een ‘expert’,  een dokter kan dat wél. Hij alleen kan deze kleine terroristen doden met gepatenteerde antibiotica, antiseptica en bovenal vaccins.

Ziedaar: een miljardenindustrie was geboren en Pasteur zélf werd rijk, zéér rijk: “Het werk hielp hem en zijn Pasteur Instituut puissant rijk te worden” (The Independent, “Pasteur Told Lies about Vaccines“, 14-02-’93). De farmaceutische industrie volgde op de voet.

De man achter het masker van ‘de wetenschapper’
Deze rijkdom, tezamen met zijn politieke vrienden verschaften Pasteur macht en invloed. In zijn niets ontziende ambitie gebruikte hij mensen als pionnen maar bleek zijn eigen nalatenschap uiteindelijk de ultieme meesterzet in het schaakspel van de bezitters van deze wereld.

 » Lees verder

Vaccinatie? Het virus bestaat niet! (I) – CommonSenseTV

26-03-21 04:20:00,

[De massa] zal niet in staat zijn om te geloven in de mogelijkheid van zulk monsterlijk bedrog.

Adolf Hitler*

Tot op de dag van vandaag is het coronavirus als zodanig nooit gevonden. Desondanks blijven ‘die enge beestjes’ maar onderwerp van gesprek op de alternatieve nieuwskanalen: “Het virus is er natuurlijk wél, maar de maatregelen zijn buiten proportie”, oreren de ‘wakkeren’. “Ze hupsen maar van de een naar de ander via die vervelende ‘aerosolen’ in de lucht”, weet men te vertellen. “Vast staat dat die externe vijand er wel degelijk is”, stellen de commentaren resoluut. Niemand wil immers ook nog eens bestempeld worden tot ‘virusontkenner’.
Ontkennen betekent volgens Van Dale “niet bekennen, niet erkennen of loochenen”. Maar hoe kun je bekennen als er niets te kennen valt, of loochenen als iets er eenvoudig niet is? Het is hoog tijd dat duidelijk wordt dat het virus niet bestaat. Dit is cruciaal omdat het acuut tentoonstelt dat de maatregelen een heel ander doel dienen dan virusbestrijding. Nog wezenlijker is dat daarmee onverbiddelijk de ware aard wordt bloot gelegd van degenen die over ons heersen, alsmede hun intenties. Dan vallen de schellen van de ogen en komt massale bewustwording nabij.

Geen bewijs zonder toepassing van Koch’s Postulaten  
Heinrich Hermann Robert Koch (1843-1910) was een van de grondvesters van de moderne microbiologie. Hij bedacht de ‘gouden standaard’ waaraan je moet voldoen om een ziektekiem, zoals een bacterie, amoebe of virus, te kunnen bewijzen. Deze vier ‘postulaten’ of uitgangspunten van Koch hebben als belangrijkste eis dat de ziektekiem geïsoleerd moet worden uit de patiënt om hem te kunnen identificeren en dus bewijzen. De geïsoleerde ziektekiem moet, aldus de postulaten, vervolgens weer precies dezelfde ziekteverschijnselen geven in een gastheer om daarna opnieuw geïsoleerd te kunnen worden.

Het corona virus is echter nimmer fysiek geïsoleerd en bewezen. Het bestaat enkel uit een computer construct — een verzinsel dus — uit 2020 van de Duitse ‘wetenschapper’ en corona adviseur Christian Drosten. Net zoals het valse beeld van massasterfte werd gegenereerd met een computermodel door collega ‘wetenschapper’ en corona-adviseur Neil Fergusson om de Britse lockdown mogelijk te maken. Maar liefst een half miljoen Britten zou op korte termijn aan corona sterven, zo luidde de angstpropaganda.

Dat het virus nooit bewezen is,

 » Lees verder

Vaccinatie Israël: ‘Dit is een nieuwe Holocaust’

03-03-21 12:34:00,

Foto: Het coronavaccin van Pfizer (Phil Roeder CC BY 2.0)

in Buitenland
3 maart 2021 06:00

Israël is wereldkampioen vaccineren, maar daar hangt een flink prijskaartje aan. Het coronavaccin van Pfizer veroorzaakt honderden keer meer sterfgevallen onder jongeren en tientallen keer meer sterfgevallen onder ouderen dan het coronavirus, zeggen Hervé Seligmann en Haim Yativ van de Aix-Marseille Université in Frankrijk.

De krant France-Soir sprak met het tweetal naar aanleiding van een artikel op de Israëlische website Nakim.org. Yativ en dr. Seligmann analyseerden vaccinatiecijfers uit Israël en vergeleken die met gegevens afkomstig van het Israëlische ministerie van Volksgezondheid. Ze deden een beangstigende ontdekking en luiden de noodklok.

Ze stelden vast dat er grote verschillen zitten tussen de vaccinatiegegevens die worden gepubliceerd door de autoriteiten en de cijfers die ze zelf hebben verzameld via onder andere de Israëlische nieuwssite Ynet, de database van het Israëlische ministerie van Volksgezondheid en het Amerikaanse Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).

Iets opmerkelijks

Het tweetal keek naar de sterfgevallen die zijn gemeld tijdens de eerste grote vaccinatieperiode, die vijf weken duurde. Nadat men in Israël was begonnen met vaccineren, gebeurde er iets opmerkelijks: het aantal sterfgevallen steeg snel. 2337 van alle ruim 5000 sterfgevallen door corona, bijna de helft, deden zich voor tussen december en februari. Israël begon op 20 december met het vaccineren van de bevolking.

Binnen vijf weken na de eerste dosis overleed minstens 0,05% van alle mensen die het vaccin kregen, becijferden Yativ en Seligmann. Van de 65-plussers overleed 0,186%, wat ongeveer overeenkomt met de 0,2% die is gemeld door het Israëlische ministerie van Volksgezondheid. Dit percentage is later door het ministerie zonder uitleg bijgesteld naar 0,005%.

Nieuwe Holocaust

De auteurs concluderen dat het Pfizer-vaccin gedurende de vaccinatieperiode van vijf weken zo’n 40 keer meer ouderen en 260 keer meer jongeren doodde dan het virus.

Het tweetal zegt te hopen dat kinderen dit bloedbad bespaard blijft. Zij spreken van ‘een nieuwe Holocaust’.

[Israel National News]

4.9
52
stemmen

Beoordeel dit artikel

Vond je dit artikel belangrijk?
Deel het met kennissen op je Socials!

+

Meld je aan op onze GRATIS NineForNews PUSH meldingen

Aanmelden

waarom?

 » Lees verder

Doden door vaccinatie. Gebeurt vaccinatie inclusief een nano-chip?

28-02-21 10:36:00,

Bij Lareb zijn tot nu toe 65 meldingen binnengekomen van een overlijden na vaccinatie met coronavaccins. Het gaat volgens Lareb om kwetsbare ouderen met ernstige onderliggende gezondheidsproblemen en/of hoge leeftijd. Overlijden na vaccinatie wil niet zeggen dat het overlijden is veroorzaakt door de vaccinatie. Volgens Lareb zijn gezondheidsproblemen bij een groot deel de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden.

Cases
De Enschedese huisarts Bart van Tienen vermoedt dat een 90-jarige patiënt van hem is overleden als gevolg van het toedienen van het coronavaccin van Moderna. Hij meldde haar dood bij Lareb, het instituut voor medicijnbijwerkingen. Van Tienen voelt ‘gewetensnood’ omdat de vrouw gezond was en geen medicijnen slikte en een kwieke en gezonde oudere dus was. Een dag na haar vaccinatie kreeg ze koorts en werd steeds slechter aanspreekbaar. Haar nabestaanden mengen zich niet in de discussie, maar hebben Van Tienen ‘een akkoord gegeven’ ermee naar buiten te treden. Van Tienen zegt dat hij de koorts bij deze mevrouw ‘niet anders kan verklaren dan als een gevolg van de vaccinatie’. „Ik geloof dat het vaccin een grote rol heeft gespeeld”, aldus de huisarts. De GGD-arts stelde vast dat er sprake was van een natuurlijke dood.

Huisarts Rob Elens in het Limburgse Meijel weigert zijn patiënten te vaccineren tegen corona als ze niet een brief ondertekenen die hen wijst op de werking en risico’s van het vaccin AstraZeneca.  De Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt dat een arts dit niet mag doen!

Artsen Collectief
De stichting Artsen Covid Collectief, opgericht in december 2020, bestaat uit een steeds groter wordende, actieve groep van artsen die zich zorgen maakt over het huidige beleid. Op de site is te lezen: Wij zijn gedurende de coronacrisis in een ethisch conflict geraakt door het zien van de schade die de  coronamaatregelen doen. Daar maken wij ons zorgen over. Binnen de artseneed staat het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van schade voorop. Gezondheid is meer dan het bestrijden en voorkomen van een virusinfectie. Als artsen hebben wij vanuit ons moreel kompas een verantwoordelijkheid naar alle mensen, met een gemeenschappelijk doel: een evenwichtig zorgbeleid voor alle Nederlanders vanuit vertrouwen in de eigen gezondheid en zelfregie.”

 De coronavaccinatie met nano-chip?
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu) zegt over deze materie dat nanotechnologie in medische toepassingen op dit moment al toegepast wordt en in de toekomst een aanzienlijke invloed zal hebben op de medische technologie.

 » Lees verder

Vaccinatie is niet het einde van mondkapjes en 1,5 meter

24-02-21 10:40:00,

In de VS, in de mainstream media, verklaart de Amerikaanse van Dissel (dat is dr. Fauci) doodleuk het volgende: de vaccinatie met het coronavaccin verlaagt wel de symptomen die JIJ hebt, maar stopt mogelijk (ja, ja) niet de verspreiding.

1,5 meter gehandhaafd na vaccinatie

Dit is het artikel waar dat in staat: What’s Safe After COVID-19 Vaccination? Don’t Shed Masks Yet. Oftewel: schrijf mondkapjes niet af als je gevaccineerd bent.

Je bent na vaccinatie – volgens Fauci’s redenering – nog steeds een gevaar voor anderen. Iedereen is zelfs volledig gevaccineerd nog steeds een gevaar voor elkaar.

Na het vaccinatie blijven de maatregelen dus van kracht. Tja, daar kon je op wachten.

Oh, en omdat ouderen (de risico groep) niet allemaal even goed ‘reageren’ op het vaccin, mogen gevaccineerden verder ook niets onder elkaar, dan wel met ouderen.

“Friends coming over for dinner, we should still try to follow the guidelines. You never know who is compromised, where the vaccine may not work as well”
— University of Pennsylvania immunologist E. John Wherry, zoals geciteerd in het bericht op NBCNewYork.com.

Voor wie nog gelooft in ‘het gevaarlijke virus’ is er dus geen enkele reden om dit vaccin (wat geen vaccin is maar een vorm van gentherapie) te nemen. De belofte dat door deze gentherapie toe te laten de maatregelen versoepeld gaan worden blijkt een enorme leugen.

Het gaat de autoriteiten vooral om het psychologische effect van de maatregelen, zoals blijkt uit de volgende citaten:

“Don’t underestimate how important it is for the vaccinated to feel less anxiety as they run errands or go to work while still following the public health measures. Even with a trip to the grocery store, there was always this anxiety about, ‘Was that the contact that’s going to make me infected?’ That is a very powerful change in one’s living situation.”
— Dr. Luciana Borio, a former Food and Drug Administration scientist, zoals geciteerd in het bericht op NBCNewYork.com.

Je ‘accepteert’ experimentele gentherapie dus voornamelijk voor het gunstige psychologische effect voor jezelf. Niet omdat je daarmee vrijheid terugkrijgt, maar zodat je met een gerust hart boodschappen kan doen, met mondkapje op, terwijl je 1.5m afstand houdt,

 » Lees verder