Verplicht vaccineren is tijdelijk van de baan – waarom en voor hoe lang? | Stichting Vaccin Vrij

verplicht-vaccineren-is-tijdelijk-van-de-baan-–-waarom-en-voor-hoe-lang?-|-stichting-vaccin-vrij

09-01-20 01:18:00,

“Een algemene wettelijke vaccinatieplicht levert weinig op. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.” – Bron AD[1]

De media hebben ruim een jaar lang geprobeerd om de massa ervan te overtuigen dat de mazelen een gevaarlijke ziekte is in Nederland, en dat daarom het BMR-vaccin verplicht gesteld zou moeten worden om toegang te kunnen krijgen tot een kinderdagverblijf. Nu lijkt de verplichting om te vaccineren opeens van de baan te zijn. Met de nadruk op LIJKT. Staatssecretaris Blokhuis komt begin 2020 met een reactie op de onderzoeken. Dit artikel gaat over de achtergronden van de conclusie dat dwang geen zin heeft, en legt uit waarom de burger nog steeds alert en actief dient te zijn. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de volgende stappen.

Het Global Vaccine Action Plan (GVAP)

 
Het wereldwijde vaccinatiebeleid wordt aangestuurd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Onder invloed van zakenman Bill Gates, de op één na grootste donateur van de WHO is een plan ontwikkeld om elk kind ter wereld te vaccineren; het Global Vaccine Action Plan.2Met het GVAP heeft de WHO zich verzekerd van de politieke medewerking van bijna elk land ter wereld voor het opzetten van de infrastructuur die nodig is om een globaal – “one-size-fits-all’ – vaccinatiebeleid te realiseren. Het plan heeft consequenties voor elk kind ter wereld, maar er is geen democratische besluitvorming aan voorafgegaan. En nog erger: de wereldbevolking wordt niet over het GVAP geïnformeerd!

De mazelen

 
WHO

De WHO heeft de mazelen als speerpunt genomen in haar campagnes om de vaccinatiegraad te verhogen en een verplichting te rechtvaardigen. De mazelen is een kinderziekte waaraan in de derde wereld en Oostbloklanden nog steeds kinderen sterven. Maar dit heeft meer te maken met extreme armoede en de daarmee gepaard gaande verminderde weerstand van de kinderen, dan het ‘gevaar’ van deze kinderziekte. De media hebben het er niet over, want dit zou de vaccinatiegraad in de Westerse wereld niet ten goede komen, maar de WHO weet dat ernstig ondervoede kinderen niet genoeg kracht hebben om koorts te genereren, wat nodig is om de mazelen op een normale manier door te maken – waardoor de kans op sterfte aan de mazelen dramatisch toeneemt.

 » Lees verder

Vaccineren? – uw kinderen, uw keuze! – Stichting Vaccin Vrij

10-10-19 06:59:00,

Vaccineren is een keuze. Door de meeste mensen niet bewust gemaakt, en wat betreft onze beleidsmakers waarschijnlijk niet lang meer… Het onderstaande filmpje is de kortste manier om hopelijk veel mensen aan het denken te zetten. Vijf minuten – kijk alstublieft, en maak uw keuze bewust!

 

Denk mee, denk na en deel deze informatie in uw netwerk.

Welkom

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Meld u aan voor de nieuwsbrief  » Lees verder

#Vaccineren: de grote illusie – De Lange Mars Plus

#vaccineren:-de-grote-illusie-–-de-lange-mars-plus

14-07-19 09:44:00,

De grote illusie van de Franse gezondheidsonderzoeker en cartoonist René Bickel is een uniek stripboek over één van de meest omstreden preventieve gezondheidszorgmaatregelen van deze tijd. De strip opent met een citaat van Dr. Franz Hartmann:”Als je de gevaren niet kent, is vaccineren een domheid. Als je de gevaren wel kent, een misdaad.”

Steeds vaker worden we overspoeld met alarmerende berichten die ons op het belang van vaccinaties wijzen. Geregeld jagen massamedia mensen de schrik op het lijf waardoor de roep om een vaccinatieplicht steeds luider klinkt. Een vrije vaccinatiekeuze is daardoor in gevaar. Daarnaast groeit ook de weerstand tegen vaccinaties. Steeds meer mensen willen hun kinderen niet laten vaccineren.

Als je het onderwerp vaccinatie bestudeert komt er veel informatie naar boven, die voor velen van ons onmogelijk te geloven is. “De grote illusie” nodigt je uit de ogen te openen voor een mythe die stevig is ingebakken in de maatschappij. René Bickel illustreert hoe belachelijk de farmaceutische industrie over vaccinaties eigenlijk is. Haarscherp beeldt hij uit en beschrijft hij de geschiedenis van vaccins en vaccinaties. Daarnaast onthult hij de gevaren die de geneeskunde en de farmaceutische industrie proberen te verbergen.

De auteur heeft zijn eigen specifieke manier om de meest serieuze onderwerpen begrijpelijk te maken. Hij gebruikt humor als een wapen. Het gebruik van de illustraties maakt het vertalen van de verhalen van Big Pharma over vaccins, niet alleen eenvoudig te begrijpen, maar ook grappig en tegelijk volkomen onlogisch.

Speciaal geschreven zodat jonge ouders een “weloverwogen beslissing” kunnen nemen om hun kinderen wel of niet te laten vaccineren.

In het stripverhaal zijn Sanarix en zijn vriendin Libertix onze gidsen. Zij beginnen met de uitdagende stelling dat ons is “geleerd en voorgelogen dat vaccinaties ziekten voorkomen en levens hebben gered.” Volgens deze gidsen houdt een slim georganiseerde propagandamachine het “geloof in de magische krachten van vaccinaties in stand”.

Ze loodsen ons door de geschiedenis van het vaccin en presenteren verontrustende gebeurtenissen. Zoals de vaccinatie in 1941 van kinderen tegen difterie in Frankrijk. Tal van andere “mythes” passeren de lezer. Zoals over pokken en de dodelijke pokkenepidemieën.

 » Lees verder

Laat je beren vaccineren – na baby’s, kinderen, pubers, zwangeren, touristen, bejaarden en volwassenen vaccineren we nu teddyberen? – Stichting Vaccin Vrij

laat-je-beren-vaccineren-–-na-baby’s,-kinderen,-pubers,-zwangeren,-touristen,-bejaarden-en-volwassenen-vaccineren-we-nu-teddyberen?-–-stichting-vaccin-vrij

13-06-19 06:25:00,

“Kleuters die naar het Teddy Bear Hospital komen van Amsterdam UMC, locatie AMC, kunnen dit jaar hun knuffels laten vaccineren. Tijdens dit jaarlijkse festijn van 11 tot en met 14 juni kunnen jonge bezoekers hun teddyberen laten inenten tegen hepatitis- B(eer), poppen tegen polio, en tijgers tegen tetanus. Want ook voor knuffels is het beter om besmettelijke ziekten te voorkomen, dan te wachten op het ‘niet-pluis-gevoel’.”

Ons ‘niet-pluis-gevoel’ zegt dat het medische praatje dat kleuters te horen zullen krijgen over de ‘bescherming’ van hun teddybeer als hun knuffel het prikje krijgt mogenlijk het belangrijkste doel is van dit festijn…

“Het berenziekenhuis verwacht ruim 1200 knuffels met hun verzorgers: kleuters van Amsterdamse basisscholen en speciaal onderwijs.”

Dat is al heel wat, maar kennelijk nog niet genoeg.

“Het berenhospitaal is van 11 tot en met 14 juni geopend van 9.00 tot 15:20 uur. De pers die het berenhospitaal in werking wil zien, is van harte uitgenodigd op dinsdag 11 juni vanaf 13.00.”

Zien wij beren? Of is de volgende fase van de voorlichting over vaccineren op scholen het ‘voorbereidend onderwijs’ voor kleuters?

 

 

 

 

 

Over de auteurs:
Ellen Vader verzamelt en verspreidt in formatie over vaccineren, maakt deel uit van het kernteam van Vaccinvrij en is moderator van de facebookgroep van Vaccinvrij
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

 » Lees verder

Rondetafelgesprek over vaccineren – wordt de democratie geweld aan gedaan? – Stichting Vaccin Vrij

rondetafelgesprek-over-vaccineren-wordt-de-democratie-geweld-aan-gedaan-8211-stichting-vaccin-vrij

25-01-19 11:36:00,

Screenshot Thorbeckezaal Tweede kamerOp 21-01-19 vond in Den Haag een rondetafelgesprek/ hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over vaccineren. Volgens online encyclopedie Wikipedia is een rondetafelconferentie ‘een vergadermodel tussen gelijkwaardige partijen’. En een hoorzitting ‘een zitting waarbij verschillende partijen en belanghebbenden hun mening kunnen geven (zij worden “gehoord”).’[1,2,3]

 

 

Vrijheid en democratie?

 
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is vrijwillig. Er is een groep mensen in Nederland die twijfelen, en een groep mensen die hun kinderen niet willen vaccineren. De deelname aan het RVP is de afgelopen jaren met een paar procent gedaald.

Waarom? Er zijn onbeantwoorde vragen over de veiligheid, de noodzaak en zelfs de effectiviteit van vaccins. De voorlichting over vaccineren is ondanks de 2 miljoen die hiervoor beschikbaar is gesteld eenzijdig en onvolledig. Dus ouders wenden zich tot het internet en informeren elkaar. De grootste zorg van de ouders is vaccinatieschade. Als u 2.45 minuten de tijd neemt om het onderstaande filmpje te bekijken zult u de bezorgdheid van ouders begrijpen.

 

 

 

Kritiek op het Rijksvaccinatieprogramma is taboe

 
Letterlijk. We spreken er niet over dat vaccineren in sommige gevallen ernstige schade kan op kan leveren. In USA – het meest gevaccineerde land ter wereld – zijn er 1 miljoen autistische kinderen. Honderdduizenden ouders vertellen hetzelfde verhaal. Zij geloven dat de aandoening van hun kind door vaccins is veroorzaakt. Zij hebben dit gezien, zij hebben dit meegemaakt, zij hebben dit persoonlijk ervaren. Maar het kan kennelijk niet waar zijn.

In Nederland zijn de cijfers niet bekend. Volgens het Amerikaanse bijwerkingencentrum VAERS wordt tussen de 1% – 10% van de bijwerkingen gemeld.4 In Nederland is dit hoogstwaarschijnlijk ook zo. Ouders worden niet geïnformeerd over bijwerkingen, noch waar zij die moeten melden.5 CB-artsen zijn begrijpelijkerwijs terughoudend in het (h)erkennen ervan. En als de ouders al de weg weten te vinden naar bijwerkingencentrum Lareb heeft dat zin? Op de website van het LAREB staat per vaccin over de bijwerkingen aangegeven dat ‘de onderstaande gegevens het laatst zijn bijgewerkt op 07-11-2017’, ruim een jaar geleden dus.

 
De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van de online registratie van bijwerkingen (waarvan er 415 zijn geclassificeerd als ‘ernstig’) van het DKTP-vaccin InfanrixHexa.6

 
Screenshot Lareb Infanrix Hexa

 

 

 

Met ons valt niet te praten?  » Lees verder

Van 13% → 100%; verplicht vaccineren verplegend personeel..??

Van 13% → 100%; verplicht vaccineren verplegend personeel..??

11-10-18 09:57:00,


x
x
Van 13% → 100%…?
Verplicht vaccineren verplegend personeel..??

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Er wordt onderzoek gedaan naar gedaan naar de mogelijkheid om de jaarlijkse griepprik verplicht te stellen voor medewerkers in de zorg. Het is staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid die daarmee aan de wens van ‘deskundigen’ tegemoet komt. Wie die deskundigen zijn, is niet bekend gemaakt, noch is bekend gemaakt wie NIET voor een dergelijke maatregel zijn/waren. Het zal ongetwijfeld allemaal ‘democratisch’ zijn afgewogen.. De door Blokhuis vertrouwde ‘deskundigen’, brachten advies uit naar aanleiding van de zware griepgolf van de winter van 2017-2018.

Deze griepgolf was veel langer dan normaal en duurde zo’n achttien weken; er werden ongeveer 900.000 mensen ‘getroffen’ door griep en er stierven zo’n 9500 mensen méér dan normaal in diezelfde tijd van het jaar. Reden voor paniek kennelijk, maar in hoeverre er hier sprake is van een causaal verband, met wél of niet-vaccineren tegen griep is niet duidelijk. Blokhuis heeft deze informatie niet ter beschikking gesteld en is het naar ons idee maar de vraag of er überhaupt informatie over deze essentiële relatie tussen griepprik en deze griepgolf in Nederland.

Bizar: NOG NOOIT BEWEZEN EFFECTIVITEIT GRIEPPRIK..!!
Want we hadden natuurlijk ook een ijskoude periode, waarin ervaringsgewijs ALTIJD meer (vooral oudere) mensen sterven.. (HIER) Deze info zal -zo nemen wij aan- wel meegewogen zijn, in het bewijs/afwegingsproces om deze maatregelen af te kondigen toch? Maar, voordat we verder gaan, is het wellicht goed om eens te luisteren naar huisarts Van der Linden, een uiterst erudiete, zeer ervaren en belezen 75-jarige dekundige, die zich volledig heeft verdiept in het verschijnsel vaccinaties in het algemeen en deze bizarre griepprik in het bijzonder.. (Klik op illustratie of HIER voor dit artikel en het interview-geluidsfragment.)

Artikel uit 2014 over de NOOI_BEWEZEN griepprik en het feitelijk verkwanselen van € 60 miljoen jaarlijks. (KLIK voor Artikel)

Nu moet er ineens, volgens deze ‘deskundigen’, worden gestreefd, naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad onder zorgpersoneel, het liefst dient de vaccinatiegraad onder deze groep verzorgenden, naar 100% worden getild.  Niet alleen de medewerkers, maar ook de patiënten zijn daardoor beter beschermd, zo roepen deze ‘deskundigen’..

En ja, staatssecretaris Blokhuis blijkt het dan eens met de deskundigen,

 » Lees verder

‘Leren over vaccineren’ – acht misleidende stappen om 14-jarigen te overtuigen van de noodzaak van menACWY? – Stichting Vaccin Vrij

‘Leren over vaccineren’ – acht misleidende stappen om 14-jarigen te overtuigen van de noodzaak van menACWY? – Stichting Vaccin Vrij

04-10-18 05:23:00,

14-jarigeIn de ‘week van de biologie’ van 1-7 oktober 2018 doet zich een nieuw fenomeen voor. De voorlichting over het Rijksvaccinatieprogramma is binnengedrongen in het biologie-onderwijs op de middelbare school.

‘De komende tijd worden alle 14-jarigen opgeroepen om zich te laten vaccineren tegen meningokokkenziekte. En de 15 tot en met 18-jarigen volgen in 2019. Misschien krijg jij binnenkort ook wel een brief van de GGD om deze nieuwe prik te halen. Weet je eigenlijk wel wat een vaccin precies is en hoe het werkt? Dat ga je de in deze lessen uitzoeken.‘ 1

Het is geen toeval dat de voorlichting over vaccineren is gekoppeld aan de start van de men ACWY-vaccinatieronde voor 14-jarigen. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) zijn er van 2007-2017 vier kinderen overleden aan meningokokkenziekte in de leeftijdsgroep 10-15 jaar.2 Deze leeftijdsgroep omvat meer dan 1 miljoen kinderen (1.171.233 op 17 juli 2018)3 Dus vier kinderen over een periode van 10 jaar op ruim 1 miljoen kinderen… vreselijk voor de nabestaanden, maar geen reden tot paniek voor de bevolking. En voor vele kinderen – als ze het zouden weten – waarschijnlijk ook geen reden om het men ACWY-vaccin te gaan halen. Deze blogpost gaat over hoe 14-jarigen over de streep getrokken worden om zich te laten vaccineren tegen men ACWY.

 

 

In acht stappen naar de prik

De lijst met leerdoelen van het lespakket: ‘leren over vaccineren’ begint met: ‘je weet wat een vaccin is’ en eindigt met ‘je kan een weloverwogen besluit nemen of je je wil vaccineren’. Het lespakket neemt 14-jarigen in 8 stappen bij de hand mee naar een ‘weloverwogen’ beslissing. Wat wordt er wel, en wat wordt er juist niet verteld? En hoe zwaar weegt dat op de besluitvorming van een 14-jarige?

 

Leren over vaccineren: Stap 1 – Film kijken

 

 

 
Na het zien van dit filmpje zullen tieners waarschijnlijk geschrokken zijn. En dat is waarschijnlijk de bedoeling? De farmaceutische industrie mag geen reclame maken, maar angst is bepalend bij het maken van een keuze. De arts geeft eenzijdige en onvolledige voorlichting en direct na het zien van zeer confronterende beelden het advies om de prik te gaan halen.

 

 

 

Wat de arts niet verteld over meningokokkenziekte – maar wel zou moeten vertellen!  » Lees verder

Verplicht vaccineren – een update over de situatie in Frankrijk – Stichting Vaccin Vrij

Verplicht vaccineren – een update over de situatie in Frankrijk – Stichting Vaccin Vrij

30-01-18 10:40:00,

EifeltorenDe dalende vaccinatiegraad is ongetwijfeld de reden dat er maatregelen zijn genomen om het vaccinatiebeleid ‘aan te scherpen’ – en afgelopen zomer in Frankrijk en Italië zelfs wettelijk verplicht te stellen. Op www.stichtingvaccinvrij.nl wordt onder item 3 ‘Keuzevrijheid, of Verplichting’ uitgelegd hoe naar ons idee de situatie zo ver heeft kunnen komen. In dit blog geven wij een update over de situatie in Frankrijk, waar de bevolking sinds het begin van dit jaar te maken heeft met de nieuwe wet. Inmiddels blijkt aan alle kanten dat er een raar spel gespeeld wordt. Dat politiek en integriteit moeite met elkaar hebben. En dat de bewuste bevolking het moeilijk heeft onder het juk van de machthebbers.

Frankrijk

 Per 1 januari 2018 zijn er 11 vaccins verplicht in Frankrijk (dktp-hib-hepb-pneu-menC-bmr) voor alle nieuwgeborenen.

 

Meer achtergrondinformatie bij deze wetswijziging

* Het doel van deze maatregel van de minister van gezondheid, Agnès Buzyn, is volgens haar niet om het strafbaar te maken, maar ‘om het vertrouwen in vaccins te herstellen’.

* Volgens Buzyn zullen met deze verplichte maatregel ook de 30% niet tegen MenC gevaccineerde kinderen en de 20% weigeraars van het herhalingsvaccin BMR worden bereikt.

* Kinderen geboren vanaf 1 januari 2018 zullen volgens het schema gevaccineerd moeten worden.

* Extra clausule: ‘Een kind dat gehandicapt raakt door een ziekte waar tegen gevaccineerd kan worden, heeft nu het recht klacht in te dienen tegen zijn ouders, die dan 2 jaar gevangenisstraf en 30.000 euro boete riskeren.’

* Wanneer een arts een ‘vals’ certificaat ondertekent (vaccinatieboekje in orde, maar kind ongevaccineerd), riskeert hij 3 jaar gevangenisstraf, 45.000 euro boete en uitsluiting bij de Orde van Geneesheren.

* Een certificaat met een contra-indicatie zal door de arts beargumenteerd moeten worden per afzonderlijk vaccin en niet gelden voor het geheel van de verplichte vaccins.

* De minister gaat uit van een lange-termijn effect, want alle kinderen geboren na 1 januari 2018, zullen voortaan sociaal buitengesloten worden indien zij niet zijn gevaccineerd. Ouders krijgen de tijd tot juni 2018 om ‘in orde’ te zijn met het vaccinatieboekje van hun kind. Daarna hebben ongevaccineerde kinderen géén toegang meer tot kinderopvang, onderwijs, naschoolse- en sportactiviteiten.

 » Lees verder