Zijn vaccins veilig? – Wakker Mens

zijn-vaccins-veilig?-–-wakker-mens

25-11-20 03:18:00,

Dit bericht is van Pieter Stuurman

Zijn vaccins veilig?
Dat is een onzinnige en irrelevante vraag. Hij is simpelweg niet correct te beantwoorden.
Het is vergelijkbaar met vragen “zijn ambtenaren oprecht?”. Of “zijn mensen aardig?”. Het woord “ambtenaar” of “mens” zegt helemaal niets over oprechtheid of aardigheid. Het woord “vaccin” zegt helemaal niets over veiligheid. Zijn pillen veilig? Dat hangt ervan af wat erin zit! Het begrip “pil” zegt niets over de samenstelling ervan.

blankOf vaccinaties veilig of onveilig zijn, wordt bepaald door de inhoud ervan. En de inhoud wordt bepaald door degene die het vaccin samenstelt. De bewering achter een vaccin is dat het ons beschermt tegen ziekte, en dus een positieve bijdrage levert aan onze gezondheid. Die bewering kan juist of onjuist zijn.

Als de bewering onjuist is, dan is het vaccin dus slecht voor onze gezondheid. Er zij dan twee mogelijkheden:

  1. De samensteller van het vaccin heeft goede bedoelingen, maar heeft fouten gemaakt.
  2. De samensteller/verkoper van het vaccin heeft andere bedoelingen dan hij beweert.

Het is voor onszelf onmogelijk om te weten wat de samenstelling van een vaccin is. We hebben dus geen andere keuze dan af te gaan op beweringen van de samenstellers en de verkopers ervan.
Het criterium is dus: hebben we vertrouwen in de vakbekwaamheid en de oprechtheid van de aanbieders? En dat is een uiterst belangrijke vraag, want onze gezondheid staat op het spel.

Wanneer iemand ons een pil aanbiedt, en beweert dat die pil heilzaam is, zouden we hem dan zonder blikken of blozen doorslikken? Zonder te weten wat erin zit? En zonder zeker te weten of de aanbieder het beste met ons voorheeft? Of zich vergist? Of wellicht andere bedoelingen heeft?
Wanneer we ons een vaccin laten inspuiten, zonder zelf te kunnen controleren wat de samenstelling en de werking ervan is, dan maken we ons extreem kwetsbaar voor fouten of onoprechte bedoelingen van de verstrekker van het vaccin. Dat betekent dat we erg terughoudend zouden moeten zijn voordat we zoiets toestaan.

Zou de verstrekker fouten gemaakt kunnen hebben? Of erger: zou de verstrekker belang kunnen hebben bij het toedienen van schadelijke stoffen?
Op dit moment zijn het overheden en farmabedrijven die vaccins promoten.

 » Lees verder

De wet en vaccins. D.m.v. GMO het RNA aanpassen?

de-wet-en-vaccins-dmv.-gmo-het-rna-aanpassen?

15-11-20 04:32:00,

De vraag omtrent de wettelijkheid van de vaccins, mag blijkbaar niet gesteld worden op Facebook. Het lijkt mij echter een zeer terechte vraag, niks mis mee. En ja hoor, direct wordt het geflagged. Plaatje toegevoegd, ik hoop dat er zo meer “context” aan wordt gegeven.

Duidelijk is dat Facebook geen enkel respect heeft voor mening of waarheden.

Laat ik eens dieper ingaan op het Facebook  addendum:

Een vaccin wordt beoordeeld op meerdere factoren, tot zover eens.

De survival rate is niet doorslaggevend. Er spelen inderdaad ook andere factoren mee. Bijvoorbeeld als de ziekte onvruchtbaarheid met zich meebrengt of tot een chronisch lijden leidt.

Maar… wat wil het toeval nu? Gisteren heb ik een interessante meeting bijgewoond over de rechtszaak tegen de vaccins, met name het Moderna en het AstraZeneca vaccin.

De wetenschappelijke vermoedens/bezwaren

Nieuwe technieken zoals Crisp, Chimera, GMO komen neer op het genetisch modificeren van een virus en dit inbrengen in de mens (AZ), of het nabootsen van mRNA(Moderna). Het is onderzocht en bewezen dat RNA die via spermacellen binnenkomen, op epigenetisch niveau de foetus beïnvloeden.

De juridische argumenten

Het is niet toegestaan om mensen genetisch te modificeren, maar er is kennelijk al een maas in de wet rond GMO gemaakt. Dit is natuurlijk zeer zorgelijk. Er is dan namelijk een uitzondering gemaakt voor het genetisch modificeren via vaccins. Het veranderen van de vruchtbaarheid is specifiek strafbaar gesteld in het “Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide” art 1.1.4.

Bij het ontwikkelen van een vaccin kijk je altijd naar de effectiviteit en noodzaak enerzijds en de veiligheid anderzijds. Een kosten-batenanalyse. Gezien de nieuwe technieken die toegepast zijn bij specifiek de moderna en astrazeneca vaccins lijkt de vraag in het plaatje zeer terecht.

N.B. aan de Facebook factcheckers:”careful what you wish for.”

Bronnen:

https://www.nature.com/articles/s41577-020-00434-6

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2022483

https://www.nature.com/articles/s41556-018-0087-2

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035072/2020-04-01

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002453/1997-05-14

 » Lees verder

CORONA VACCINS TESTEN OP AFRIKAANSE BEVOLKING: ETISCH OF NIET? – Viruswaarheid

corona-vaccins-testen-op-afrikaanse-bevolking:-etisch-of-niet?-–-viruswaarheid

09-09-20 09:35:00,

De “ratrace” voor het Covid-19 vaccine dendert als een stoomlocomotief over de wereld.

Dit zou namelijk de enige oplossing zijn tegen het “killer-virus” en social distancing. Het is algemeen bekend dat het ontwikkelen van vaccines normaliter jaren of soms zelfs tientallen jaren in beslag neemt. In fase I van klinische studies wordt gebruik gemaakt van een beperkt aantal gezonde vrijwilligers (tussen 20 en 50). De onderzoekers testen het vaccin voor het eerst op mensen om de onschadelijkheid ervan te evalueren, een veilig doseringsbereik te bepalen en mogelijke vaccin gerelateerde bijwerkingen te identificeren. Dit gebeurt vaak door het effect van het vaccin te vergelijken met dat van een inactieve stof, placebo genaamd (bijvoorbeeld een zoutoplossing).

Als je gaat zoeken op internet op hashtag “Africans are not lab rats” begint het langzaam de dagen  dat de competitie om de ratrace te winnen letterlijk over lijken gaat.

Het zal niet de eerste keer zijn dat farmaceutische bedrijven medicijnen testen op “vrijwilligers” onder mensen uit achterstandswijken in verschillende landen.

 Een aantal feiten: 

  • In 1996, schandaal rondom het farmaceutische bedrijf Pfizer, zijn kinderen in Nigeria overleden na het toedienen van het medicijn Trovan. In 2009 maakte Pfizer bekend 53 miljoen over te hebben om de lopende rechtszaken af te kopen. Van de 200 kinderen die het medicijn tegen bacteriële hersenvliesontsteking toegediend kregen overleden er 11 en andere raakte verlamd of hielden er blijvende hersenbeschadiging op;
  • Van 1997 tot 2002 werden klinische studies uitgevoerd op HIV besmette kinderen en zuigelingen in de voogdij van New York City Agency for Children’s Services (ACS), wonende in het Incarnation Children’s Centre te Harlem, een pleegzorg faciliteit onder contract bij ACS. De ACS heeft toestemming gegeven voor hun deelname. Kinderen werden gedwongen de experimentele medicatie te nemen waardoor ze ernstig ziek werden en mogelijk dodelijke bijwerkingen hadden. De proeven werden in 2002 plotseling stopgezet. De Office for Human Research Protections (OHRP) deed een onderzoek en bevestigde dat wettelijke voorschriften niet werden nageleefd en dit ten koste ging van de bescherming van proefpersonen;
  • In de jaren 1997 tot 2003, werd HIV-1 remmer Nevirapine getest op Ugandese vrouwen, duizenden van hen ervaarden ernstige bijwerkingen en sommige van hen kwamen te overlijden. Niets werd gerapporteerd en het testen mocht door blijven gaan;
  • In 2003,

 » Lees verder

4G, 5G, vaccins en veiligheid | Stichting Vaccin Vrij

4g,-5g,-vaccins-en-veiligheid-|-stichting-vaccin-vrij

28-07-20 09:23:00,

Op dinsdag 28-07-20 heeft KPN het 5G mobiele netwerk aangezet. De veilig van 5G frequenties heeft de staat een totale opbrengst van 1,2 miljard Euro opgeleverd.[1]

Wat weten we over de gezondheidsrisico’s van 4G, en de nog sterkere – en de volgens onafhankelijke experts nog schadelijke versie van straling in de vorm van 5G?

“Er zijn momenteel meer dan 6 miljard mobiele telefoons op de wereld, 8 miljard draadloze zendapparaten en naar verwachting zullen meer dan 15 miljard het internet der dingen vormen. We moeten erkennen dat we niet veel weten over de volksgezondheid-, en omgevingsfeiten van deze vorm van straling.” – Dr. Devra Davis over 4G

 
“Ik heb een groot deel van mijn carrière doorgebracht in wat men zou kunnen noemen de ‘marktplaats’ van ideeën van de wetenschap. En net zoals de democratie rust op de vrijelijk gegeven toestemming van de overheid, berust de wetenschap op de vrije uitwisseling van informatie. En die vrijheid van informatie hebben we niet als het gaat om deze kwestie.” – Dr. Devra Davis over 5G

 
Als het gaat om economie of gezondheid trekt de economie kennelijk toch elke keer aan het langste eind.

Universiteit van Melbourne

Op 3-12-2015 gaf Dr. Devra Davis een college op de universiteit van Melbourne (Australië), met de titel:

“De waarheid over mobiele telefoon en draadloze straling: wat we weten, wat we moeten ontdekken en wat je nu kunt doen.”

(niet ondertiteld)
 

De informatie is uit 2015, maar heeft zeker nog niet aan waarde ingeboet. In feite is het risico van 4G al lang duidelijk geworden in de praktijk voor degenen die dat willen zien. Stichtingen als stralingsvrij Nederland zetten zich al jaren in om dit heikele onderwerp onder de aandacht te brengen. En ook de mensen die de ernstige negatieve effecten hebben ondervonden van straling informeren het publiek over de risico’s. De media houden zich helaas weer akelig stil als het gaat om de veiligheid van de bevolking. Maar nogmaals: de belangen voor de telecom-industrie/ overheid zijn kennelijk te groot.

Wetenschappelijke update

 
Op 17-02-2020 geeft Dr. Devra Davis een wetenschappelijke en beleidsupdate, dit keer is de titel:

“5G, Draadloze straling en gezondheid: Een update betreffende de wetenschap en het 5G-beleid”

(niet ondertiteld)
 

 
Het grote experiment wordt nog groter?

 » Lees verder

300 miljoen vaccins… – Ad Broere’s Blog

300-miljoen-vaccins…-–-ad-broere’s-blog

15-06-20 09:25:00,

Nederland bestelt 300 miljoen vaccins. De geschatte kosten hiervan bedragen € 8 miljard. Minister Hugo de Jonge tekende het contract. Zoals hij naar Frank Ruesink reageerde: “vaccineren is de enige oplossing” en “er zijn al internationale afspraken gemaakt.” Dat blijkt.

Nederland richtte samen met Duitsland, Frankrijk en Italië de ‘Inclusive Vaccine Alliance’ op en sloot daarmee dit weekeinde een contract met farmaceut AstraZeneca om 300- tot 400 miljoen van de vaccins aan te schaffen (voor de EU) die in Oxford worden ontwikkeld. Overigens tot onvrede van de Europese Commissie, die liever had gezien dat lidstaten het mandaat voor onderhandelingen aan Brussel had gelaten.

Nergens wordt ingegaan op de vele bezwaren die er van wetenschappelijke zijde worden gemaakt tegen vaccineren. Nergens wordt er ingegaan op de vraag of vaccineren wel bescherming biedt tegen het virus. Discussie is uitgesloten. De trein is in beweging gezet en dendert door.
Het meest frustrerend is de onbuigzaamheid van de bewindvoerders. Er wordt een programma uitgevoerd en wij moeten het ondergaan.Bezwaar maken is uitgesloten.

Er zijn ‘internationaal’ afspraken gemaakt en de bewindvoerders laten zich uitsluitend leiden door het WHO, OMT en RIVM, die op hun beurt doof zijn voor feiten en meningen die afwijken van de heersende lijn.

De mindf*ck is dermate diep dat weinig mensen zich afvragen hoe het kan dat een virus waaraan tot dusver wereldwijd 436.000 doden worden toegeschreven zo’n enorme impact heeft. 436.000 doden is gelijk aan 6 op 100.000 wereldburgers.
Tegelijkertijd zijn er tot vandaag – 15 juni – 5,9 miljoen mensen over de hele wereld overleden aan overdraagbare ziektes en 3,4 miljoen kinderen onder de 5 jaar zijn overleden, vooral door ondervoeding en slechte gezondheidszorg. Deze aantallen staan in schril contrast tegen het aantal aan Covid-19 toegeschreven doden. Toch raakt de wereld er kennelijk niet van in paniek.

Het is zolangzamerhand bekend dat de PCR testmethode, waarmee Covid-19 wordt vastgesteld, aantoonbaar onjuiste resultaten oplevert en niet enkele maar minstens de helft. Toch blijft men onverdroten doorgaan met de PCR test en het leidt tot alarmerende resultaten van een snelgroeiend aantal besmettingen. Op 15 juni bedraagt het aantal gemeten ziektegevallen 8 miljoen. Dit betekent dat 1 op de 1000 wereldbewoners ziek zou zijn door Covid-19. Het is in elk geval genoeg om de spanning erin te houden en daarmee de vaccinatiebereidheid van de meeste mensen.

 » Lees verder