Veiligheid en zekerheid in handen van geesteszieken..?

29-03-21 11:20:00, x
x
Beroepspsychopaten en -narcisten Wat is veiligheid en zekerheid
in handen van geesteszieke mensen

 x
2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Arend Zeevat

We leven in een tijd waarin geestenziekten, zoals psychopathie en narcisme, tot een ‘beroepskwaliteit’ verheven zijn. Ziekten die heel gemakkelijk verborgen kunnen worden achter een glibberig glad masker van innemendheid en een rappe tong. Waar tevens een riant betaalde baan aan gekoppeld kan worden. Dit geldt zowel voor vrouwen als mannen. Een ziek systeem produceert nu eenmaal zieke mensen (HIER) en ziek gemaakte mensen houden een ziek systeem in stand. Het zijn twee zijden van dezelfde medaille..! Dat het zover gekomen is, is een uiterst betreurenswaardige uiting van het collectief aangenomen Stockholm-syndroom bij hen die zich door deze beroepsmatige geesteszieken hebben laten leiden.

Waardoor het voor henzelf een levensweg inhoudt van voornamelijk lijden. Ja, er is een wereld van verschil tussen leiden en lijden. Het leiden van de één kan tot het lijden van de ander worden. Zoiets als de één zijn dood is de ander zijn brood. Het Stockholm-syndroom is een bijzonder psychologisch destructief fenomeen, waarbij de onderdrukten uit overlevingsdrang de onderdrukkers ‘liefhebben’.

In onze illusionair vormgegeven democratische maatschappijstructuur, heeft men het Stocholm-syndroom geïnstitutionaliseerd in de vorm van misleidend zoet houdende verkiezingen. Waarbij mensen iedere vier jaar ogenschijnlijk mee mogen beslissen over de beleidsrichting die het nationale landsbestuur in wil slaan en sinds een aantal jaren, hoe de supranationaal technocratische EU-moloch haar beleid invult . Er daarbij van uitgaande dat hun belangen worden behartigd door degenen waar ze op hebben gestemd.

Verkiezingen als farce
Dit is echter één grote farce gebleken, daar de landbesturen onderhorig zijn aan het beleid van een internationaal bestuur, zoals de nationale belangen overstijgende EUSSR. Zij hebben dit beleid op nationaal niveau maar uit te voeren. Het komt neer op een spinnenweb van machtsstructuren, waar welke verkiezing in welk land dan ook geen enkele invloed op heeft. Het is inmiddels steeds breder bekend aan het worden dat er een overkoepelend en beleid dicterend machtsconglomeraat bestaat van banken, multinationals, politici en ambtenaren.

Én de hen beschermende geweldsmonopolie uitoefenende gewapende vechtmachines. Die wereldwijd verschillende hun belang dienende machtsblokken hebben gecreëerd, die hun beleidsdictaten uitvoeren. Het bijzonder kwalijke en gevaarlijke aan dit gegeven is echter dat deze onderdrukkende figuren,

 » Lees verder

Veiligheid of Vrijheid? Econoom Ad Broere pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid en opzetten parallelle economie – Xandernieuws

15-02-21 05:51:00,

—————————————————————————————————————————————–

‘De mensheid wordt aangevallen en de menselijkheid wordt uitgefaseerd’ – Op het moment dat het overheidsinfuus uit het MKB wordt getrokken (vermoedelijk deze zomer) stort alles volgens plan in elkaar

—————————————————————————————————————————————-

De bekende onafhankelijke Nederlandse econoom en auteur Ad Broere pleit in een gesprek met Pieter Stuurman (Café Weltschmerz) voor burgerlijke ongehoorzaamheid, en het opzetten van ‘parallelle economische systemen met een eigen munt (zonder rente), waarin mensen elkaar steunen en inzetten op lokale bedrijvigheid. “Ga niet in gevecht met het systeem, maar steun elkaar en blijf vastbesloten”.’

‘Menselijkheid is voor mij het zelfbeschikkingsrecht,’ begint Broere. ‘De absolute vrijheid om zelf te kunnen beslissen wat je wilt en wat je niet wilt in het leven. Natuurlijk hou je je aan afspraken van de samenleving, maar de basis ervan is absolute vrijheid.’ Niet alleen onze grondwet, maar ook de Code van Nürnberg (opgesteld na WO-2) is hierop gebaseerd.

Sinds vorig jaar staan het recht op vrijheid en zelfbeschikking onder grote druk. Een groot deel van de Nederlandse bevolking ‘is gegrepen door de angst voor gezondheid en de dood,’ en de psychische- en privé problemen die hand over hand toenemen. Mensen kunnen amper meer nadenken over hun eigen belang, omdat alleen maar het veronderstelde ‘grotere belang’ (‘samen krijgen we…’, ‘samen overwinnen we….’, etc.), waar we heel veel voor moeten inleveren, lijkt te tellen.

Angst is de primaire raadgever geworden; problem-reaction-solution

Het verlangen naar veiligheid is nu zo groot, dat veel mensen bereid zijn hun lot in handen te leggen van een extern (autoritair) bestuur, merkt Stuurman op. Broere denkt dat dit primair door angst komt. Twijfelaars aan het beleid worden uitgesloten en/of bestreden. Er mag maar één geluid zijn, zoals de hoofdredacteur van de Volkskrant (Pieter Klok) vorig jaar letterlijk onderstreepte.

Broere wijst in dit verband op de ‘shock doctrine’ van de Canadese journalist en publicist Naomi Klein: er wordt een probleem gecreëerd, daarop volgt chaos, en op het moment dat mensen gaan vragen om bescherming en veiligheid, wordt de oplossing gepresenteerd (volgens het aloude ‘problem-reaction-solution’ concept). Stuurman: ‘Dus als je (als overheid) meer zeggenschap wilt, hoef je maar een probleem te creëren, en dan krijg je vanzelf meer vraag naar veiligheid en meer mandaat.’

Great Reset: hele mensheid wordt straks digitaal gestuurd en gecontroleerd

De econoom bevestigt dat,

 » Lees verder

4G, 5G, vaccins en veiligheid | Stichting Vaccin Vrij

28-07-20 09:23:00,

Op dinsdag 28-07-20 heeft KPN het 5G mobiele netwerk aangezet. De veilig van 5G frequenties heeft de staat een totale opbrengst van 1,2 miljard Euro opgeleverd.[1]

Wat weten we over de gezondheidsrisico’s van 4G, en de nog sterkere – en de volgens onafhankelijke experts nog schadelijke versie van straling in de vorm van 5G?

“Er zijn momenteel meer dan 6 miljard mobiele telefoons op de wereld, 8 miljard draadloze zendapparaten en naar verwachting zullen meer dan 15 miljard het internet der dingen vormen. We moeten erkennen dat we niet veel weten over de volksgezondheid-, en omgevingsfeiten van deze vorm van straling.” – Dr. Devra Davis over 4G

 
“Ik heb een groot deel van mijn carrière doorgebracht in wat men zou kunnen noemen de ‘marktplaats’ van ideeën van de wetenschap. En net zoals de democratie rust op de vrijelijk gegeven toestemming van de overheid, berust de wetenschap op de vrije uitwisseling van informatie. En die vrijheid van informatie hebben we niet als het gaat om deze kwestie.” – Dr. Devra Davis over 5G

 
Als het gaat om economie of gezondheid trekt de economie kennelijk toch elke keer aan het langste eind.

Universiteit van Melbourne

Op 3-12-2015 gaf Dr. Devra Davis een college op de universiteit van Melbourne (Australië), met de titel:

“De waarheid over mobiele telefoon en draadloze straling: wat we weten, wat we moeten ontdekken en wat je nu kunt doen.”

(niet ondertiteld)
 

De informatie is uit 2015, maar heeft zeker nog niet aan waarde ingeboet. In feite is het risico van 4G al lang duidelijk geworden in de praktijk voor degenen die dat willen zien. Stichtingen als stralingsvrij Nederland zetten zich al jaren in om dit heikele onderwerp onder de aandacht te brengen. En ook de mensen die de ernstige negatieve effecten hebben ondervonden van straling informeren het publiek over de risico’s. De media houden zich helaas weer akelig stil als het gaat om de veiligheid van de bevolking. Maar nogmaals: de belangen voor de telecom-industrie/ overheid zijn kennelijk te groot.

Wetenschappelijke update

 
Op 17-02-2020 geeft Dr. Devra Davis een wetenschappelijke en beleidsupdate, dit keer is de titel:

“5G, Draadloze straling en gezondheid: Een update betreffende de wetenschap en het 5G-beleid”

(niet ondertiteld)
 

 
Het grote experiment wordt nog groter?

 » Lees verder

Veiligheid – Wakker Mens

22-02-20 12:12:00,

Dit bericht is van Karin Spaink

Mateloze dataverzamelingen aanleggen over alles wat wij burgers doen – waar we lopen, hoe en wanneer we reizen, met wie we bellen, mailen of chatten – gebeurt uitsluitend voor onze eigen veiligheid, zo verzekert de overheid ons. Dat opsporingsdiensten tegenwoordig zonder tussenkomst van de rechter inmiddels bij bedrijven, banken en verzekeraars zowat alle soorten gegevens over ons mogen opvragen, zelfs al rust er geen enkele verdenking op ons, is ook al voor onze veiligheid.

Onze veiligheid neemt niet toe wanneer wij allemaal structureel door de overheid worden bespioneerd. Zelfs de meest fijnmazige bespionering van het hele volk kan niet verhinderen dat een enkele fanaat iets dramatisch doet.

Intussen worden miljoenen mensen die werkelijk nergens van worden verdacht, massaal in de gaten gehouden. Dat is een enorme verspilling van menskracht, en vooral: van aandacht. Bijna iedereen die ooit een grote aanslag heeft gepleegd, stond al eerder op de radar van de opsporingsdiensten, maar niemand had tijd om die signalen op te volgen. We zijn zo druk bezig om hooibergen aan te leggen en te ordenen, dat niemand tijd overheeft om iets te doen met mogelijke naalden. Bovendien weten we eigenlijk niet goed hoe zoiets eruit ziet: een naald.

Ja nee, kan wel zijn, maar láter, later zal het wel werken, is het argument: ooit zullen onze algoritmes zo goed zijn dat geoormerkte verdachten vanzelf uit de eindeloze datastroom komen rollen. Maar eerst hebben we meer informatie over alle burgers nodig! Pas dan zullen afwijkende patronen zichtbaar kunnen worden.

Die redenering houdt in dat we onze privacy niet opgeven in ruil voor bewezen grotere veiligheid, maar in het kader van wat een bar slecht georganiseerde zoektocht naar artificiële intelligentie blijkt te zijn.

Onderwijl houdt de overheid alle vragen naar efficiëntie en werking van haar spionage hardnekkig af. “Hoeveel aanslagen hebben we met deze burgersurveillance kunnen voorkomen?” “Veel.” “Vertel eens wat meer? “Dat kan niet, met het oog op de nationale veiligheid.” “Maar wat doet u precies met onze gegevens?” “Dat kunnen we niet zeggen, met het oog op de nationale veiligheid.” “Hoe gaat u om met onze gegevens? Hoe bewerkt u die, en hoe komt u precies tot verdenkingen?” “Dat kunnen we niet zeggen. Met het oog op de nationale veiligheid,

 » Lees verder