Verboden demo 28 juni trieste start van Ruttes #corona dictatuur – De Lange Mars plus

verboden-demo-28-juni-trieste-start-van-ruttes-#corona-dictatuur-–-de-lange-mars-plus

29-06-20 03:33:00,

Met dank aan RT Dutch. Ruttes geheime politie opnieuw in actie

Zonder enige aarzeling rolt het regime Rutte een heuse politiestaat uit. Nooit had ik kunnen voorzien dat mijn bedekte waarschuwingen tijdens 10 jaar DLM Plus zo snel waarheid zouden worden. De 28e juni is het eerste trieste hoogtepunt, het is de dag van de waarheid. Ook Ruttes geheime politie komt weer in actie zoals vorige week.

Vanaf nu heeft ieder die zijn mening wil uiten hiervoor toestemming nodig van een secondant van Rutte, in dit geval burgemeester Remkes. Demonstraties tegen Rutte worden verboden en onderdrukt. Net als vandaag in zowel Amsterdam als Den Haag. Demo’s die hem wel uitkomen mogen opeens en willekeurig wel, denk aan de Black Lives Matters protesten en de demo op deze zondag op de renbaan van Groningen.

Het Binnenhof sluit de politie hermetisch af. Symbolisch voor de quasi-democratie waarin wij op dit moment leven. Als het de politici niet aanstaat wat de burger doet of wil sluit de macht met geweld de toegang tot de rechtsstaat af.

Foto R. Vellekoop
Gebeurtenissen

We zetten de gebeurtenissen van vandaag even in perspectief. Een antiterreur-eenheid, 3000 man/vrouw politie, Mobiele Eenheid, politie te paard (ca 40), overvalwagens en politiebusjes staan op strategische hoeken van straten of hebben zich ergens verschanst.

Remkes verbiedt een demonstratie voor vrijheid en tegen de 1,5 meter, alsof hij nog nooit gehoord heeft van het recht op demonstratie.

In de stad zelf is er deze dag geen enkele vorm van protest te zien. Er wandelen mensen in het winkelcentrum, langs het Malieveld en het Centraal Station.

Dan kondigt een politie-agent met omroepinstallatie aan dat iedereen die zich bevindt op deze locatie (lekker vaag) zich uit de voeten moet maken, omdat hij of zij anders gearresteerd wordt. Hierbij kan geweld gebruikt worden. Dit laatste lijkt informatief, maar is je reinste dreigement. Vervolgens worden de tientallen mensen die zich op en rond het Malieveld bevinden richting Centraal Station geduwd, met paarden en ME en overvalwagens. Dan zullen er ook mensen gearresteerd worden, waarbij ik erg benieuwd ben wat ze dan precies verkeerd hebben gedaan.

 » Lees verder

Verboden op het gras te lopen

verboden-op-het-gras-te-lopen

04-12-18 04:18:00,

Frankrijk is in de ban van de massa-protesten van de ‘gele hesjes’. De directe aanleiding: een verhoging van de accijnzen op brandstof. Maar de ware oorzaak van deze acties ligt dieper, betoogt Ewald Engelen.

Het riekt weer eens naar revolutie in de straten van Parijs. Nu al drie weekenden achtereen hebben de zogenaamde ‘gele hesjes’ met hun duizenden de Champs-Élysées onveilig gemaakt. Commentatoren spreken van uitzonderlijk gewelddadige demonstraties en berichten van doelbewuste beschadigingen aan Franse iconen als de Arc de Triomphe, dat symbool van Franse grootsheid en het lijden van de Eerste Wereldoorlog. Minstens zo opmerkelijk is dat de demonstranten het vooral gemunt leken te hebben op de wijken waar de elite woont. Het waren de Audi’s, Mercedessen en BMW’s van de rijken die smeulend de beelden vulden van de journaals van zaterdag en zondag.

De directe aanleiding voor de demonstraties was de verhoging van de accijnzen op diesel en benzine door de regering Macron. Reden voor veel commentatoren om de demonstratie weg te zetten als een doodordinair belastingoproer, vergelijkbaar met het Poujadisme van de jaren vijftig.

Wat mij betreft is dat te makkelijk. De stemmen die uit de schaarse interviews met demonstranten die in de Nederlandse en Britse media opduiken, leren dat het verzet voortkomt uit veel diepere bronnen van onvrede en bezorgdheid, die zowel economisch als politiek van aard zijn. 

Net als in Nederland is de bancaire crisis van 2008, veroorzaakt door onoordeelkundige blootstellingen aan de Amerikaanse huizenmarkt, in Frankrijk ‘opgelost’ door de balans van de staat als buffer te gebruiken. De kosten die daarmee waren gemoeid, zijn in de jaren erna in de vorm van hogere lasten en slechtere diensten afgewenteld op de burger.

De burger mag voor de kosten opdraaien, terwijl het grootbedrijf wordt ontzien

In Frankrijk gebeurde dit weliswaar in een veel trager tempo dan in Nederland. Dat verklaart de Franse begrotingstekorten en het Nederlandse begrotingsoverschot, alsmede de relatief betere inkomenspositie van Franse huishoudens: op de ranglijst van rijkste Europese landen prijkt Frankrijk met een besteedbaar inkomen van 20.038 euro per persoon per jaar op de dertiende plaats en Nederland met een bedrag van 18.823 euro per persoon per jaar op een schamele vijftiende plaats.

En net als in Nederland is de afwentelingspolitiek sinds de crisis in hoge mate regressief geweest: het zijn de armen en kwetsbaren (huurders,

 » Lees verder