De verborgen dividendenslurpers achter DPG Media

de-verborgen-dividendenslurpers-achter-dpg-media

10-02-20 07:43:00,

Terwijl de strategie van DPG Media in België er een is van snoeien, verregaande synergieën opzetten en het knippen van de vleugels van de concurrerende openbare zender, incasseerden de in Nederland verborgen aandeelhouders de laatste vier boekjaren (2016-2018) 136 miljoen euro.

Een doorgedreven mediaconcentratie, ontslagen en besparingen, het doorschuiven van de factuur voor investeringen naar de VRT, het binnenhalen van tientallen miljoenen aan indirecte overheidssubsidies, lage lonen voor freelancers … Het weerhield deze week DPG Media-topman Christian Van Thillo, Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) en premier Sophie Wilmès (MR) niet om samen met een aantal medewerkers van VTM de startknop in te drukken van de vernieuwde VTM Nieuwsstudio.

Met de verhuis van de nieuwsdienst van de commerciële zender naar het Antwerpse Mediaplein werd het laatste puzzelstukje gelegd van News City. Naast VTM Nieuws hebben ook de andere nieuwsmerken van DPG Media zoals Het Laatste Nieuws, De MorgenHumo en Dag Allemaal definitief een onderkomen gevonden in de gloednieuwe Van Thillo Tower, achter het Antwerps Centraal Station.

‘Op volle toeren’

De beelden die onder meer via persagentschap Belga werden verspreid, toonden niets dan lachende gezichten. De Wever, Jambon, Wilmès en Dalle: allemaal hadden ze een gaatje in hun drukke agenda’s gevonden om gezamenlijk VTM Nieuws nieuw leven in te komen blazen.

Minister Dalle wenste de nieuwe zender, News City en DPG Media in het algemeen succes toe via Twitter en liet weten dat inzetten op digitalisering en ‘crossmedialiteit’ een stevige impuls betekent voor ons Vlaams medialandschap.

In zijn meest recente rapport ‘Mediaconcentratie 2019: the big 5: crossmedialiteit draait op volle toeren’ stond De Vlaamse Regulator van de Media (VRM) nog uitgebreid stil bij die door de minister toegejuichte ‘crossmedialiteit’, als een van de motoren achter de voortschrijdende mediaconcentratie in Vlaanderen.

Dat de eigen overheidsdienst al enkele jaren waarschuwt voor de nefaste impact van mediaconcentratie op onze democratie kon de pret maandag niet drukken in News City. Nochtans kan de plek waar DPG huist symbool staan voor de steeds verder doorgedreven mediaconcentratie in Vlaanderen. Kranten heten er vandaag ‘nieuwsmerken’, artikels zijn ‘content items’.

176 miljoen euro dividenden

Nog minder aandacht is er voor de aandeelhoudersstructuur van DPG Media en de fabuleuze bedragen die de voorbije jaren aan de aandeelhouders werden uitgekeerd.

 » Lees verder

De verborgen kapitalist in elke arme … ? | Uitpers

de-verborgen-kapitalist-in-elke-arme-…-?-|-uitpers

17-10-19 08:24:00,

Bron: Wikipedia

17 oktober, elk jaar opnieuw. Plechtige woorden, een weggepinkte traan, een beklijvende getuigenis. We weten het weer. Er is armoede in deze wereld en die armoede moet weg. In 1972 beloofde Wereldbankvoorzitter McNamara al dat de extreme armoede uit de wereld moest zijn tegen … 2000. In 2000 zeiden de wereldleiders dat ze met de helft moest verminderen tegen … 2015. En in 2015 zeiden ze dan weer dan er nauwelijks 3 % mag overblijven tegen 2030. Ondertussen publiceren ze cijfers om aan te tonen dat dit ‘wellicht niet gehaald kan worden’. Te weinig groei, wordt dan gezegd …

Dat je armoede niet uitroeit met economische groei, dat die ‘trickle down’ een dagdroom is, economen mogen het ten overvloede aantonen, een andere strategie hebben de instellingen niet.

In Vlaanderen vergeet de nieuwe regering zelfs een echt armoedeplan op te stellen. Het is tenminste eerlijk,  zou je kunnen stellen. Ze doen er toch niets aan.

Zoals het decennium- en andere doelstellingen regent, zo is er ook hopen onderzoek naar waarom dat toch altijd faalt.

Het moet gezegd, met het armoede-onderzoek gaat het goed.

De Belgische dienst voor de statistiek maakte de jongste cijfers net bekend. ‘Ons gemoed lijdt onder onze financiële situatie’. Wisten we dat dan niet? Is daar onderzoek voor nodig?

Er is nu wetenschappelijk bewezen dat Belgen die geen monetair armoederisico lopen, duidelijk beter in hun vel zitten dan zij die dit wel doen. België zit daarmee in de subtop van de Europese Unie, na de Scandinavische landen.

En kijk, 14,1 % van de mensen mét een armoederisico voelt zich meestal of altijd eenzaam. Deze mensen zijn vaker neerslachtig of nerveus. Je zou van minder.

Wat heet armoede?

Er wordt al meer dan een eeuw gekibbeld over een goede armoededefinitie. Een gebrek aan inkomen? Neen, neen, zo simpel is het niet. Armoede is multi-aspectueel … je voelt je uitgesloten, je bent kwetsbaar, je bent vaker ziek, en op al die aspecten gaan zowel onderzoekers als armoede-organisaties dan werken. Je krijgt een cultuurpas, of een gratis schoolboek, of een 1-euromaaltijd.

En nog lukt het niet.

Ik denk dan, zou het kunnen dat armoede inderdaad heel gewoon een inkomenstekort is,

 » Lees verder

Verborgen Amerikaanse Rijk slaat al meer dan een eeuw toe – De Lange Mars Plus

verborgen-amerikaanse-rijk-slaat-al-meer-dan-een-eeuw-toe-–-de-lange-mars-plus

10-08-19 09:59:00,

De Verenigde Staten worden meestal niet gezien als een wereldrijk. Op welke manier weten zij hun macht te verbergen? Ondertussen heeft dit machtige rijk meer dan 1000 bases, voert meer dan 100 oorlogen en hongert Venezuela (en Iran) uit.

Hoe zijn ze zover gekomen

De VS weet in korte tijd uit te breiden van de oorspronkelijke 13 koloniën. Zo kopen zij Louisiana van de Fransen in 1803, annexeren Texas in 1845 en halen Californië weg bij Mexico in 1848. Op een gegeven moment bestaat de VS uit 48 staten. Het koopt Alaska van de Russen in 1867 en verovert Hawaii in 1893 nadat een kleine groep van rijke landeigenaren de Hawaiiaanse Koningin Liliuokalani een pistool tegen haar hoofd hebben gezet.

Na de Spaans-Amerikaanse oorlog begin 1900 verslaan zij Spanje en kopen of annexeren de Filipijnen, Puerto Rico, Guam, Amerikaans Samoa en Wake Island. Zij verhullen hun macht omdat zij denken er meer baat bij te hebben er niet voor uit te komen dat zij een wereldrijk zijn.

Meer dan 1000 bases

De VS heeft zich na de Tweede Wereldoorlog snel ontwikkeld tot de enige supermacht. Echter in tegenstelling tot het Britse Rijk veroveren of annexeren zij geen gebieden, maar bouwen militaire installaties op bijna ieder continent. Door het officiële nummer van Amerikaanse bases te verbergen is ook de reikwijdte van hun wereldmacht onbekend.

Toch wordt uitgegaan van minstens 1000 bases en waarschijnlijk zelfs meer. Onderzoeker Johnson stierf in 2010, maar in een gesprek (volgens The Freedom Articles) verwijderd door YouTube claimt dat in 2004, het officiële getal van het  Pentagon was 725 (zoals gepubliceerd in het Base Structure Report). Hij gaf echter toe dat het Pentagon meer dan 300 niet toegegeven bases bezat. Veel meer over US militaire bases kan je hier terugvinden.

Machtsuitoefening zonder landjepik

De bestuurders van de VS weten de macht van het Amerikaanse wereldrijk uitstekend te verhullen. Ook propaganda in het thuisland werkt hieraan mee. Niet veel Amerikanen zien hun land als wereldrijk. Zo hebben ze geen zwakkere naties gekoloniseerd. In plaats van landjepik, oefenen zij hun macht op andere manieren uit.

 » Lees verder

Wat is de verborgen agenda achter de massale bomenkap? – Ellaster

wat-is-de-verborgen-agenda-achter-de-massale-bomenkap?-–-ellaster

02-05-19 01:13:00,

In Nederland worden bomen massaal gekapt. Er is zelden slechts één reden waarom iets plaatsvindt en dat is ook hier zeker niet het geval. De achterliggende agenda is zorgwekkend, maar zou precies daarom aanleiding moeten zijn om er tegen in actie te komen.

Het begint steeds meer mensen op te vallen dat er een massale bomenkap plaatsvindt. Mooie stadslanen met prachtige volwassen bomen, veranderen steeds meer in kale straten. Groene pleinen veranderen in een kale stenen vlakte. Dezelfde kaalslag zien we terug in de bomenkap langs (snel)wegen. Ook in bosgebieden wordt massaal gekapt.

Zelfs de voormalig directeur van Staatsbosbeheer, is ernstig bezorgd over de roofbouw in de Nederlandse bossen. Het gekapte hout levert inkomsten op. [1] Ondanks dat dit dé motivatie van Staatsbosbeheer lijkt te zijn, vermoed ik dat er nog een heel andere agenda achter schuil gaat.
Kaalslag in Amsterdam. Frederik Hendrikstraat voor en na de bomenkap. Foto: Thomas Schlijper, schlijper.nl

Ontbossing in dunst beboste land van West-Europa

Er liggen nog veel meer plannen op de plank om zowel in de steden, langs wegen als ook in de natuurgebieden massaal de bomen te kappen. “Als alle plannen doorgaan verdwijnt er enorm veel bos. Dit terwijl Nederland in vergelijking met onze omliggende landen al weinig bos heeft. In Nederland bestaat momenteel 11% van het oppervlakte uit bos: amper 200 m² bos per inwoner. Dit staat nu al in schril contrast met de 32% in Duitsland, 28% in Frankrijk en 22% in België.” [2]

“Het feit is dat Nederland bos verliest, terwijl we al het dunst beboste land van Europa zijn. Van 2013 tot 2017 is de hoeveelheid bos in ons land met 5400 hectare afgenomen.  Er zijn plannen om nog eens 1231 hectare te kappen terwijl er maar 304 hectare aan nieuw bos gepland staat. Nederland ontbost dus.” [3]

De ontbossing in Nederland is procentueel gezien even groot als de huidige afname van het tropische regenwoud. We zijn verontwaardigd over de massale bomenkap in andere, tropische landen, met name vanwege de afname van Co2 opname. Maar als het gaat om het Nederlandse bos geldt het Co2-argument ineens niet meer. [2]

Bomenkap in strijd met klimaatdoelstellingen

Hoorden we jarenlang dat onze klimaatproblemen veroorzaakt zouden zijn door een schrikbarende toename van Co2,

 » Lees verder

Reconstructie: hoe we 50 verborgen contracten boven water kregen (en honderden andere verstopt bleven)

reconstructie-hoe-we-50-verborgen-contracten-boven-water-kregen-en-honderden-andere-verstopt-bleven

15-12-18 05:05:00,

Ilona Dahl deed ruim drie jaar onderzoek naar geheime contracten die artsen afsluiten met bedrijven die medische implantaten maken. Het was een zoektocht in een gesloten wereld; slechts een enkeling durfde te praten. Deze week publiceerde FTM haar eerste bevindingen. In dit stuk lees je hoe het onderzoek tot stand kwam.

Op maandagochtend 9 november 2015 krijg ik een e-mail van advocaat Erik Vollebregt. Ik ben op dat moment als vakbladjournalist werkzaam bij Zorgvisie en heb hem wel eens geïnterviewd over privacykwesties in de gezondheidszorg.

Nu benadert Vollebregt me om een andere reden. Als advocaat staat hij ook de medische industrie bij, en in die hoedanigheid heeft hij een verzoek: of ik eens een artikel wil schrijven over een nieuw wetsvoorstel over gunstbetoon voor medische hulpmiddelen?

‘Gunstbetoon’ is een chic woord voor ‘oneigenlijke beïnvloeding’. Fabrikanten van medische hulpmiddelen – denk aan hartkleppen, stents, protheses of radiologie-apparatuur – kunnen artsen verleiden om hun producten te gebruiken. Dit doen ze onder andere door artsen geld aan te bieden, cadeaus te geven of diners te vergoeden.

Het doel van het wetsontwerp is dit soort praktijken te verbieden, vertelt Vollebregt, en daar wil de industrie een stokje voor steken. Vollebregt hoopt daarom een publicatie te verspreiden onder zorgprofessionals die de kant van de industrie belicht: ‘Het is bizar dat er wetgeving komt, terwijl er een gedragscode is die prima werkt. Het is overbodig. We maken regels om regels te maken,’ zegt hij.

Wie houdt er toezicht op de banden tussen de industrie en de artsen?

Maar na mijn gesprek met de advocaat vraag ik me af: hoe goed werkt die gedragscode? En wie houdt er toezicht op de banden tussen de hulpmiddelenindustrie en de artsen?

Er zijn in de afgelopen jaren immers nogal wat voorbeelden geweest van oneigenlijke beïnvloeding in de medische wereld. Bij de farmaceutische industrie – de andere tak van de medische industrie – speelden meerdere grote corruptiezaken: zo waren geneesmiddelenfabrikanten AstraZeneca, Pfizer en Bayer in 2006 betrokken bij omkoopschandalen van huisartsen en medisch specialisten. En in juli 2012 kopte de Volkskrant dat GlaxoSmithKline (GSK) betrokken was bij verschillende ‘misdadige verkooppraktijken’.

De Britse farmaceut had artsen omgekocht en gezwegen over de bijwerkingen van het bloedsuikerverlagende middel Avandia, waardoor duizenden patiënten waren overleden.

 » Lees verder

De verborgen deals van topartsen met de hulpmiddelenindustrie

de-verborgen-deals-van-topartsen-met-de-hulpmiddelenindustrie

13-12-18 09:09:00,

Voor het eerst wordt duidelijk hoezeer topartsen bij UMC’s verknoopt zijn met fabrikanten van medische hulpmiddelen: Follow the Money wist via een wob-verzoek 50 verborgen consultancy-contracten boven water te halen. ‘Het is niet uw business. Ik hoef mij tegenover u niet te verantwoorden.’

Dit stuk in 1 minuut

  • Tientallen topartsen van universitaire medische centra hebben lucratieve contracten met internationale producenten van medische hulpmiddelen; de medischehulpmiddelenindustrie maakt in Nederland meer winst dan de farmaceutische industrie.

  • Artsen nemen onder andere betaald zitting in adviesraden, geven scholing en training, houden lezingen op gesponsorde congressen en voeren onderzoek uit in opdracht van de producent.

  • In alle contracten zijn uitvindingen, ontdekkingen, onderzoeken, presentaties, rapporten of andere documenten met betrekking tot de diensten van de consultants geheim, en het exclusieve eigendom van de producent van medische hulpmiddelen. Ontdekken ze dat een product ondeugdelijk is, dan moeten ze bijgevolg daarover hun mond houden.

  • Dit blijkt uit 50 verborgen consultancy-contracten die Follow the Money via een Wob boven water heeft gekregen. De contracten zijn afkomstig van deze academische ziekenhuizen: 25 contracten van het AMC, 8 van UMC Utrecht, 12 van het Erasmus MC, en 5 van Leiden UMC. Geen van de 50 contracten waren traceerbaar in het Transparantieregister Zorg.

  • Niet alleen artsen sluiten contracten met de medischehulpmiddelenindustrie; ook academische ziekenhuizen zelf sluiten dergelijke overeenkomsten.

  • Artsen zijn amper bekend met de Gedragscode Medische Hulpmiddelen; academische ziekenhuizen lappen deze code aan hun laars.


Lees verder

Joris de Groot weet alles van hartritmestoornissen. De cardioloog wordt binnen zijn specialisme zeer gewaardeerd en gerespecteerd: hij staat aan het hoofd van de afdeling Klinische electrofysiologie van het AMC in Amsterdam (tegenwoordig Amsterdam UMC geheten). Sinds vorig jaar is hij hoogleraar in dat specialisme.

De Groot heeft een leidende rol bij diverse onderzoeksgroepen en studies en werd in 2015 benoemd tot ‘AMC principal investigator’. Hij is een pionier op het gebied van hartritmestoornissen, met meer dan honderd peer reviewed publicaties op zijn naam.

De cardioloog weet ook geld voor onderzoek binnen te halen, zo blijkt uit zijn verkorte biografie op de website van de Universiteit van Amsterdam: ‘De Groot verwierf verscheidene onderzoekssubsidies,

 » Lees verder

De verborgen MH17 Video – FREESURIYAH

De verborgen MH17 Video – FREESURIYAH

08-06-18 10:10:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor MH17 DOOFPOT

Onderstaand het  verdwenen filmpje over de MH17 wat je  niet mag zien.. Dit filmpje is overal op het internet weggehaald.

MH17 banned video.. Waarschijnlijk omdat de waarheid te hard is.. Het verdwenen filmpje over de MH17 mag je niet zien.. Dit filmpje is overal op het internet weggehaald.. Maar revolutie Europa heeft de complete versie binnen gehaald.Ik vraag iedereen om dit filmpje zoveel mogelijk te delen..

Geplaatst door Revolutie Europa op donderdag 7 juni 2018

Volgens ooggetuigen van het dichtsbijzijnde dorp, in de omgeving waar de ramp gebeurde, zeiden (bijna alle dorpelingen) dat ze voor de explosie een militair vliegtuig in de lucht gezien en gehoord hebben!

In een interview met 2 dames uit dorp, blijkt wel dat ze bijna zeker zijn dat ze een militair vliegtuig gezien hebben wat onder de MH17 vloog! Vraag is van wie was dat vliegtuig? Lijkt mij Oekraïne, want het is bijna uitgesloten dat de opstandelingen een militair vliegtuig tot hun beschikking hadden!

Afbeeldingsresultaat voor MH17 DOOFPOT

De video , is later van het internet verwijderd, maar met, dank aan de Revolutie Europa, is het boven water gekomen en moet snel viral gemaakt worden, voordat het dus weer totaal verbannen wordt!

De video is in het begin gemaakt, direct na het ongeluk!

Mijn persoonlijke mening is en blijft dat NIET Rusland of de OEKRAÏNE schuldig is, als je de schuldvraag zo wilt stellen, maar Maleysia Airlines en de toezicht burgerluchtvaart, oftewel de Nederlandse regering, het orgaan toezicht burgerluchtvaart valt onder het ministerie van Justitie zijn de echte schuldigen. Ik kan natuurlijk niet op de stoel van de rechter gaan zitten, maar een goed nadenkende burger zou tot deze conclusie moeten komen!

Afbeeldingsresultaat voor MH17 DOOFPOT

Bovengenoemde hebben verzaakt om hun burgers te beschermen en laten vliegen over oorlogsgebied. Je laat een trein vol met burgers ook niet naar Idlib,

 » Lees verder